Zaanoever straks mooie woonwijk rijker

Gepubliceerd: 31-07-2020 10:07

Zaanoever straks mooie woonwijk rijker

STREEK - Wie vanuit Wormer over de Kalverringdijk richting Zaandam fietst weet het al. In de hoek bij Claasen Shipyards ontstaat een compleet nieuwe woonwijk. Op de plek waar ooit Wakker Kitchemie was gevestigd zullen binnenkort 19 woningen worden opgeleverd.

In juni 2016 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie MAAK.Zaanstad vastgesteld. In deze visie wordt een duidelijk beeld gegeven van hoe Zaanstad er in 2040 uit zou moeten zien. Kern is de keuze voor kwaliteit in de verdere ontwikkeling van Zaanstad. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar woningbouw en infrastructuur, maar ook naar de kwaliteit van leven, wonen en werken. Er wordt naar gestreefd om tot 2040 tussen de 15.000 en 20.000 woningen (!) te realiseren. In MAAK.Zaanstad wordt het plangebied (Kalverringdijk Noord) niet expliciet genoemd, maar door de ligging is het een kansrijke woningbouwlocatie langs de Zaan.

Het braakliggend perceel naast een bestaand bedrijf voor jachtenbouw werd als het ware (her)ontdekt. Deze locatie was al meerder jaren in beeld als potentiële woningbouwlocatie. De eigenaar van het perceel, KondorWessels Projecten, kende de ambitie dit perceel in ontwikkeling te brengen en zo te voorzien in een bijdrage binnen de genoemde woningbouwbehoefte. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Op 11 juli 2017 heeft het college van B&W van Zaanstad (kenmerk 201728265) ingestemd met de z.g. anterieure overeenkomst en het onderliggende stedenbouwkundige plan voor het plangebied.

Aan de Zaanse Oever wordt momenteel hard gewerkt om 19 moderne woningen te bouwen. Er ontstaat volgens de ontwikkelaar een unieke wijk aan de Kalverringdijk in Zaandam met ruime kavels en een weids uitzicht over de Kalverpolder. Vanuit een aantal woningen kijkt de toekomstige bewoner uit over de Zaan.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl