Zaanstad ondertekent Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd: 14-01-2020 13:01

Zaanstad ondertekent Schone Lucht Akkoord

ZAANSTAD - In 2030 vijftig procent gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak, het Schone Lucht Akkoord, ondertekende gemeente Zaanstad samen met negen provincies en ruim 35 gemeenten met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) maandag in Utrecht.

Wethouder Wessel Breunesse ondertekende het akkoord namens gemeente Zaanstad: ‘Schone lucht is van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. Luchtkwaliteit houdt zich niet aan grenzen. Daarom is goede samenwerking cruciaal en is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk partijen zich inspannen om de luchtkwaliteit te verbeteren.’

Verbetering luchtkwaliteit

Verschillende maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord worden in Zaanstad al toegepast. Zo is gezondheid (onder meer schone lucht) één van de doelstellingen bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het nieuwe mobiliteitsplan. Op het gebied van mobiliteit is in het collegeakkoord het elektrificeren van het eigen wagenpark opgenomen. 


Bij de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer is emissie loos één van de doelen. Zaanstad neemt deel aan de green deal emissie stadslogistiek die er toe moet leiden dat steden in 2025 zoveel mogelijk emissievrij worden bevoorraad. Verder zijn er in Zaanstad walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart en is het gebruik van generatoren daar niet toegestaan. Al deze maatregelen dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

De bedoeling is dat de partijen die het Schone Lucht Akkoord ondertekenen ook een eigen maatregelenprogramma ontwikkelen dat is toegespitst op de lokale situatie. De gemeente gaat hier de komende tijd mee aan de slag. 

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl