Zienswijze evaluatie MRA

Gepubliceerd: 07-02-2020 14:02

Zienswijze evaluatie MRA

ZAANSTAD - In 2017 hebben de gemeentes die samenwerken binnen de Metropool Regio Amsterdam(MRA) een convenant gesloten hoe de samenwerking tussen deze gemeentes formeel vorm moet krijgen. In 2018 is besloten om het functioneren van de MRA te evalueren, het rapport van de onderzoekers is in de zomer van 2019 uitgebracht. In oktober is de Zaanse raad geïnformeerd en gevraagd om een mening. 

Naast het rapport van de MRA zelf hebben ook de ‘ambassadeurs’ van de Zaanse raad een rapport opgesteld. Dit is uitermate kritisch. Daarin stellen de ambassadeurs Romkje Mathkor (GL) en Juliette Rot(DZ) dat er nog veel mis is. Zo is er volgens het tweetal geen gezamenlijke visie en uitvoeringsstrategie, ondanks de noodzaak voor samenwerking. Er is tot nu toe weinig bereikt op urgente thema’s zoals wonen, mobiliteit en energietransitie. De indruk is dat er veel wordt gepraat maar weinig bereikt aldus de partijen.

Kinderziektes
Het college van Amsterdam constateert dat er sprake zou zijn van kinderziektes. Dat is op zich vreemd als je al zo lang samenwerkt. De MRA is een andere vorm. De samenwerking tussen de diverse gemeentes is er al veel langer.

In de hele evaluatie wordt Zaanstad (of de Zaanstreek) niet bij name genoemd. Een vreemde situatie aldus de partijen. Raadsbreed is men van mening dat er tot op heden weinig resultaten zijn geboekt voor een investering van 250k door Zaanstad.

Meningen uiteen
Over het vervolg lopen de meningen in de raad nogal uiteen. De Partij voor Ouderen en Veiligheid wil liever gister dan morgen stoppen met de MRA. Zover willen de overige fracties in de raad niet gaan.


Liberaal Zaanstad (LZ) en de VVD zijn van mening dat er veel moet verbeteren maar het nog veel te vroeg is om te stoppen. LZ wil de lead nemen, niet afwachten wat Amsterdam doet, maar het initiatief nemen en de MRA laten toelichten wat zij doen. “We moeten geen direct rendement verwachten. Het resultaat op termijn telt”, volgens deze partij. VVD vindt het een goed instrument en zit niet op herijking te wachten.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl