RTVI-Zaanstreek . . een omroep zoals hij bedoeld is

Commissariaat voor de Media keurt bezwaarschrift af.

Weliswaar heeft het C.v.d.M. de bezwaren die RTVI-Zaanstreek had aangedragen tijdens een hoorzitting op 17 juni 2021 naast zich neergelegd, maar dat weerhoudt RTVI er niet van om dit besluit zo maar te accepteren. 

RTVI heeft dan ook tegen dit besluit, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, een beroepschrift ingediend  bij de Rechtbank te Haarlem.

RTVI is stellig overtuigd dat de van toepassing zijnde Mediawet 2008 onjuist is toegepast en deze nog steeds rechts wettelijk is en aldus de Wet gehandhaafd dient te blijven.

WIJ HOUDEN U BINNENKORT OP DE HOOGTE VAN ONZE NIEUWE PLANNEN.

U kunt ons nu alvast bereiken onder : informatie@rtvzaanstreek.nl