RTVI-Zaanstreek . . een omroep zoals hij bedoeld is

Commissariaat voor de Media keurt bezwaarschrift af.

Weliswaar heeft het C.v.d.M. de bezwaren die RTVI-Zaanstreek had aangedragen tijdens een hoorzitting op 17 juni 2022 naast zich neergelegd, maar dat weerhoudt RTVI er niet van om dit besluit zo maar te accepteren. 

RTVI heeft dan ook tegen dit besluit, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, een beroepschrift ingediend  bij de Rechtbank te Haarlem.

RTVI is stellig overtuigd dat de van toepassing zijnde Mediawet 2008 onjuist is toegepast. Hopelijk zal eind oktober 2022 een uitspraak van de Rechtbank hierover volgen.

 

LAATSTE NIEUWS: 14 november 2022

Helaas is vanwege de drukte en personeelstekort bij de Rechtbanken vertraging opgetreden bij de afhandeling van een fors aantal rechtszaken die daardoor langere behandelingstijden betekenen, zo ook de behandeling van de kwestie RTVI Zaanstreek. 


WIJ HOUDEN U BINNENKORT OP DE HOOGTE VAN ONZE NIEUWE PLANNEN.

U kunt ons nu alvast bereiken onder : informatie@rtvzaanstreek.nl