Werk in uitvoering Oostzaan


Wegens het lossen van bouwmaterialen is De Haal bij 37 gestremd voor autoverkeer op dinsdag 12 en woensdag 13 december van 10:00 tot 13:00 uur.

Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.


Stremming fietspad vanaf woensdag 29 en 30 november en 1 december.

Let op!

Het Otterbospad, dat is het fietspad tussen Oostzaan en Zaandam, langs de Hoornselijn door het Oostzanerveld, is vandaag woensdag 29 november t/m vrijdag 1 december tussen 9:00-15:00 uur afgesloten.

De sloten langs het pad worden dan gebaggerd en tijdens deze werkzaamheden kunnen fietsers hier niet langs.


Op donderdag 12 oktober laten wij enkele kleine asfalteringswerkzaamheden uitvoeren op de Kerkstraat en het Noordeinde. De aannemer start om 19.00 uur en het duurt tot uiterlijk 5.00 uur de volgende morgen.

Om de overlast door trillingen van zwaar verkeer op te lossen gaan we op het Noordeinde, ter hoogte van nr. 76 hobbels in de weg gladstrijken. Op de Kerkstraat, ter hoogte van nr. 26-34 verlagen we de drempel.

Om de onduidelijke invoegsituatie en de veiligheid voor fietsers te verbeteren korten we het middeneiland onder het viaduct op de Kerkstraat in.

In verband met deze asfaltwerkzaamheden zijn op donderdag 12 oktober vanaf 19.00 uur tot uiterlijk 05.00 uur de Kerkstraat bij nr. 26-34 en het viaduct en het Noordeinde bij nr. 76 gestremd voor alle verkeer.

Buslijn 392 wordt omgeleid, fietsers en voetgangers kunnen erlangs.

Foto's: Gemeente Oostzaan