WORMERLAND NIEUWS


Gemeente Wormerland: 21-7-2024

Wormerland: Kort

Mooi weer drukte op het water.

Ook bij de Poelsluis bij de Wormerringdijk was het gezellig druk afgelopen zaterdag maar niet iedereen kon soms op zijn beurt wachten...

De Poelsluis ligt in de Wormerringdijk tussen Wormer en de polder Schaalsmeer, langs de Zaan. De Poelsluis verbindt de Zaan met de polder Wormer, Jisp en Neck. De sluis heeft een lengte van 20 m, een breedte van 4,55 m en hoort bij de ophaalbrug.

Foto's RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 20-7-2024

Super gezellig ook hier.

Wij kregen super leuke foto's toegestuurd van de Buurtcamping Wormerland natuurlijk plaatsen wij deze.

De Buurtcamping is voor iedereen. Georganiseerd door en voor buurtgenoten.β›ΊοΈπŸ–

πŸ“·Aangeleverd

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 19-7-2024

Felicitatie voor New Nation Dance Crew!

Afgelopen maandag hebben burgemeester Judith Michel en wethouder Rick Ossendorp de dansers van dansgroep New Nation van The Dance Factory even in de spotlights gezet.
New Nation heeft in juni onder leiding van Britt Royen, de titel van Nederlands Kampioen veroverd.

Burgemeester Michel: “Het was inspirerend om te zien hoe deze jonge talenten met zoveel energie en enthousiasme hun kunstvorm beoefenen. Namens de hele gemeente willen we New Nation en Britt nogmaals van harte feliciteren! We kijken uit naar nog veel meer schitterende prestaties in de toekomst.”

πŸ“Έ Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 10-7-2024

Gemeente Wormerland onderzoekt samenwerking met Zaanstad voor inwonerspas.

De gemeenteraad van Wormerland heeft dinsdag 9 juli besloten om de mogelijkheden voor een inwonerspas verder te onderzoeken. Het onderzoek naar een regionale inwonerspas is onderdeel van het armoedebeleidsplan 2024-2028 dat de raad diezelfde dag heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht gekregen om in gesprek te gaan met de gemeente Zaanstad om te verkennen of een gezamenlijke inwonerspas haalbaar is. In eerste instantie gaat het om een pas voor inwoners met een laag inkomen. Na deze gesprekken komt er een nieuw voorstel voor de gemeenteraad van Wormerland.

"Het onderzoek heeft laten zien dat we verder moeten kijken dan onze eigen gemeentegrenzen om een inwonerspas succesvol te maken. We zijn blij dat Zaanstad openstaat voor gesprekken om te kijken of een goede samenwerking mogelijk is", aldus Tjeerd Pietersma, wethouder sociaal domein gemeente Wormerland. "De inwonerspas maakt onderdeel uit van een brede aanpak om armoede te voorkomen. Dit plan helpt niet alleen inwoners met een laag inkomen, maar ook inwoners die werken en moeite hebben om rond te komen. Verder willen we dat meer inwoners weten welke ondersteuning er is en hoe ze die kunnen krijgen. Veel inwoners weten nog steeds niet waar ze hulp kunnen vinden als ze die nodig hebben."

In gesprek met Zaanstad:
Het college heeft eerder onderzocht of een inwonerspas voor alleen Wormerland nuttig zou zijn. Uit dit onderzoek bleek dat een inwonerspas voor alleen Wormerland niet genoeg voordelen biedt. Het aanbod op de pas zou te klein zijn en de hoge kosten wegen niet op tegen de voordelen voor de inwoners van Wormerland. Daarom gaat de gemeente nu onderzoeken of samenwerken met Zaanstad wel genoeg voordelen heeft en wat de kosten zijn. Gemeente Zaanstad heeft laten weten dat ze openstaan voor verdere gesprekken over een mogelijke samenwerking. Na de gesprekken met Zaanstad gaat er een voorstel naar de gemeenteraad, die daarna beslist over de eventuele invoering van een inwonerspas.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 9-7-2024

Blijft het Voetveer Oostknollendam aan de ketting?

De bewoners missen de Voetveer Oostknollendam bij mooi weer.

Een bewoner:πŸ‘‡

1 jaar geleden is ons fijne pontje ( waar meerder knollendammers en nog veel meer fietser die de pontjes route fietsen ) aan de ketting gelegd .. hopelijk vinden jullie snel een oplossing !!! Het mag toch niet zo lang duren !!

Gemeente Wormerland schijnt in gesprek te zijn met Recreatie Noord Holland over het voorspoedig herstel....

πŸ“Έ RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 4-7-2024

Stop met die plastic PeukMeuk!

De laatste jaren ziet Wormerland een sterke vermindering van het aantal plastic tasjes, plastic flesjes en blikjes in de openbare ruimte. Wat nu de boventoon voert zijn de grote aantallen sigarettenpeuken.

Waarom gooien rokers de peuken zomaar op straat of in de natuur?

Het is puur menselijk gedrag en in Nederland ook breed sociaal geaccepteerd, stellen onderzoekers (Dannenburg & Waldschlager, 2021) van CE Delft in een studie over het weggooien van sigaretten. 'Deze gewoonte wordt in stand gehouden omdat 'iedereen het doet'. Daarnaast blijkt ook dat veel rokers peuken niet beschouwen als zwerfafval'.

Uit eerder onderzoek blijkt ook dat de meeste rokers niet op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen van de filters die op straat en in de natuur terecht komen. Zij denken dat peuken (waar het filter nog in zit) biologisch afbreekbaar zijn.

πŸ“Έ Aangeleverd

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 3-7-2024

Gemeente Wormerland beheert sinds 1 juli alle wegen.

Per 1 juli 2024 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het beheer van de wegen in het buitengebied van Wormerland overgedragen aan de gemeente. Het gaat om 52 km aan wegen. Voor deze wegen geldt dat gemeente Wormerland het beheer en onderhoud op zich neemt en kan uitvoeren naar wens.

Vanaf de overdracht is de gemeente Wormerland verantwoordelijk voor het beheer van alle wegen en wegbermen binnen én buiten de bebouwde kom. Daaronder valt onder meer het onderhoud aan de wegverharding en markering, maar ook het groenonderhoud, zoals het maaien van wegbermen en de zorg voor de bomen. Ook de keuze van het type verlichting en het plaatsen van verkeersborden wordt een taak van de gemeente. En dat geldt ook voor het verlenen van vergunningen voor evenementen op de weg als wielerrondes of optochten. Inwoners kunnen vanaf nu met hun meldingen en vergunningsaanvragen voor alle wegen terecht bij de gemeente. Eén aanspreekpunt voor de zorg van de openbare ruimte zorgt voor duidelijkheid.

Afscheid van historisch gegroeide taak:HHNK neemt afscheid van het beheer en onderhoud van alle wegen in het beheergebied. De historisch gegroeide taak is, zeker na allerlei fusies tussen gemeenten en waterschappen, niet meer logisch voor het hoogheemraadschap. Portefeuillehouder Arnold Langeveld: "De gemeente onderhoudt nu de wegen tegen lagere kosten voor hun inwoners. En daarmee richt HHNK zich meer op de kerntaken: veilig, schoon en voldoende water. Dat is een win-win voor de maatschappij!"

De gemeente is content met de overeenstemming die is bereikt. Wethouder Rolf van Wanrooij: “Dat de wegen nu één beheerder hebben in plaats van twee is een goede stap. Het maakt dat we sneller en efficiënter kunnen handelen bij onderhoud, waardoor onnodige overlast kan worden beperkt. Ook kunnen we de inrichting van de wegen aanpassen aan lokale wensen. Dit is voor onze inwoners en voor ons een mooie vooruitgang.”

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 3-7-2024

Gemeente Wormerland krijgt MEER-subsidie van Rijk voor isolatie woningen Plaszoom/Molenbuurt.

Gemeente Wormerland heeft van het Rijk de subsidie MEER (Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen) verkregen. Met deze subsidie kan de gemeente de verduurzaming van maximaal 100 woningen stimuleren. De gemeente heeft hiervoor de wijken Plaszoom en Molenbuurt geselecteerd. Woningeigenaren uit deze wijken kunnen dankzij de subsidie isolatiemaatregelen tot een bedrag van 7.500 euro bekostigen. De subsidie is bedoeld voor een specifieke groep koopwoningen van tussen de 1950 en 1975 die tot nu toe geen energiebesparende maatregelen hebben genomen. De bedoeling is dat de subsidie wordt gebruikt om de woningen in één keer verregaand te verduurzamen.

Wethouder Rolf van Wanrooij: “We staan voor een grote opgave als het gaat om verduurzaming. Het is voor mensen niet altijd mogelijk om de kosten voor het isoleren van hun huis helemaal zelf te bekostigen. Dankzij de subsidie kunnen we tot maximaal 100 woningeigenaren tegemoet komen in hun kosten. Daarmee zetten we weer een stap op weg naar een meer duurzame gemeente.”

Nederland heeft nog miljoenen woningen die te veel energie gebruiken. Deze moeten vóór 2050 allemaal verduurzaamd zijn. Met de MEER-subsidie ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties koplopers. Dat kunnen samenwerkende gemeenten zijn, woningbouwcorporaties, ontzorgende intermediairs en renovatiebedrijven. De subsidie wordt verstrekt in het kader van het programma Verbouwstromen. Ze is bestemd voor woningeigenaren - zoals woningbouwcorporaties en particulieren - die voor de verduurzaming van hun woning(en) deelnemen aan een langjarige en grootschalige samenwerking met andere woningeigenaren, bedrijven en gemeenten. Want door samen te werken, op te schalen en langjarige zekerheid te bieden aan de bouwbranche, kunnen met dezelfde menskracht véél meer woningen worden aangepakt.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 26-6-2024

‘Alle speeltuinen in Wormerland nu officieel rookvrij!’ 🚬

Wethouder Tjeerd Pietersma heeft donderdag 20 juni eigenhandig het laatste rookvrij-bord opgehangen bij speeltuin Het Zwembad in Jisp.

Dit deed hij samen met Tijs Rutgers, arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Zaanstreek-Waterland.

‘Alle speeltuinen in Wormerland zijn nu officieel rookvrij’, aldus de wethouder. Kinderen horen in een veilige en gezonde omgeving te spelen. Rookvrije speelplekken horen daarbij.’
Een Rookvrije Generatie Met een rookvrije speeltuin geef je het goede voorbeeld aan kinderen. Je voorkomt bovendien de schadelijke gevolgen van meeroken.

Wethouder Pietersma: ‘Met deze borden roepen we dan ook iedereen op elkaar aan te spreken om zo bij te dragen aan een rookvrije generatie.’

πŸ“Έ Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 25-6-2024

Wie verjaart, krijgt een kaart.

Wethouder Pietersma heeft dinsdag 25 juni samen met Local Heroes Lies en Vasco de verjaardagskaart voor 18-jarigen geïntroduceerd. Dit deden zij door een verjaardagstaart op te halen bij de bakker in Wormer. Op de taart de verjaardagskaart die drie Local Heroes hebben ontworpen. Zodra jongeren 18 jaar worden, krijgen ze veel nieuwe verantwoordelijkheden, zoals een eigen zorgverzekering, een bankrekening en een DigiD.

Pietersma: “18 jaar worden is een mijlpaal, maar brengt ook vragen over geld, scholing, werk, wonen en zorg. Deze kaart helpt jongeren op weg. De QR-code op de kaart gaat naar een pagina op onze website met alle informatie die belangrijk is als je 18 wordt.” Gemeente Wormerland start op 1 juli met het versturen van de verjaardagskaarten.

Local Heroes:

Gemeente Wormerland steunt sinds 2021 het MDT-programma Local Heroes. Door mee te doen aan Local Heroes kunnen jongeren tussen de 14 en 27 jaar in een half jaar tijd ontdekken waar ze goed in zijn. Waar hun talenten liggen. Onder begeleiding van enthousiaste en kundige trainers en begeleiders. De voorkant van deze verjaardagskaart ontwerpen past hier mooi bij.

Vraagbaak:Voor tips kunnen jongeren terecht bij het Sociaal Team Wormerland.

Foto: Gemeente Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 19-6-2024

Een geweldige middag zonder zorgen tijdens laserschieten. πŸ‘ŒπŸ‘

Afgelopen weekend hebben 20 jonge mantelzorgers zich uitgeleefd; ze gingen samen een middag lasergamen. Vanwege het slechte weer weken ze uit naar de sporthal en het leuke daarvan was dat het licht uitkon! Dit gaf een mooi special effect en zorgde ervoor dat de kinderen nog fanatieker werden. Toen het licht na afloop weer aanging, zag je aan hun rode wangen dat ze goed hun best hadden gedaan. Aan hun glimmende ogen was te zien dat ze hebben genoten!

Astrid en Linda van WelzijnWonenPlus en hebben deze middag georganiseerd met Maud van Team Sportservice, voor de Week van de Jonge Mantelzorger. Met een gezellige middag samenzijn kunnen de jonge mantelzorgers hun zorgtaken even vergeten en gewoon genieten van het kind-zijn. Dat is nodig want een zorgsituatie heeft meer impact dan je denkt. Het zorgen lijkt voor de kinderen vanzelfsprekend en gaat vaak vanzelf.

Daarom is het goed om stil te staan bij hun situatie. Kinderen die opgroeien met een ziek familielid verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Op deze gezellige middag konden ze hun zorgen even vergeten.

πŸ“Έ Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 19-6-2024

Wormerland: kort

Voetveer Oostknollendam tijdelijk uit de vaart.......?

Zal deze dit jaar nog wel in beweging komen of beter gezegd nog wel gaan varen?

Gemeente Wormerland is nog in gesprek met Recreatie Noord Holland over het voorspoedig herstel.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 17-6-2024

Buurtcamping Wormerland.

Kamperen in de buurt wordt steeds populairder.

Geen volgepropte auto en urenlang onderweg naar een verre bestemming, maar lopend met je spullen opgestapeld op de bolderkar, kruiwagen of zelfs een winkelkarretje op weg naar De Buurtcamping, drie straten verderop. Om, aldaar aangekomen, nog fit en fris rustig je spullen uit te pakken, tent op te zetten en je in de gezelligheid te begeven. De vakantie is begonnen. ‘Waar zijn de kinderen?’ Die worden al vermaakt door het animatieteam, hebben nieuwe vrienden gemaakt, of liggen al in het zwembad. En als je iets vergeten bent, loop je gewoon nog even heen-en-weer... De Buurtcamping wordt steeds populairder.

'Dominique had vorig jaar de vakantie van zijn leven en maakte allemaal nieuwe vrienden', vertelt moeder Marian. 'Hij genoot de hele dag van alle activiteiten, vooral het knutselen bij Ilse in de knutseltent. Daar heeft hij zelfs een echt Phoenix kostuum gemaakt. Hij vloog de hele dag in zijn pak over de camping.' Bezoekers van Buurtcamping Wormerland waren enthousiast en gaven de pop-up camping aan de Sternstraat een 8,9, met veel lovende opmerkingen. Vooral de toegewijde vrijwilligers, blije kinderen en live muziek werden hoog gewaardeerd. Deze succesvolle elementen keren dit jaar dan ook zeker terug.

Nieuwe gezichten in het beheerdersteam: Met een groeiend aantal tenten op het terrein en een stijgend aantal gasten, kijkt de organisatie van De Buurtcamping vooruit naar een mogelijk nog groter succes dit jaar. Van 26 tenten in het eerste jaar, werden er vorig jaar al 42 tenten op het terrein opgezet, met 126 campinggasten. Het streven is om het aantal tenten dit jaar door te laten groeien naar 50. Een ambitieus doel, maar een die wordt ondersteund door de toevoeging van drie nieuwe gezichten aan het beheerdersteam: Richard Reijnhout, Peter Peeperkorn en Arthur Guldenaar. Zowel Richard als Peter gaven vorig jaar enthousiast aan dat ze dit jaar graag betrokken wilden worden bij de camping als beheerder: ‘Het is een mooi project, en dat in ons eigen dorp,’ zegt Richard. ‘We hebben zelf nog jonge kinderen en kennen veel mensen hier. Ik vind het leuk om dan meer te doen voor de gemeenschap.’ Arthur Guldenaar, die de afgelopen twee jaar als vrijwilliger heeft geholpen bij De Buurtcamping, heeft ook zijn interesse getoond om dit jaar zijn organisatorische talent in te zetten als beheerder. Met deze nieuwe toevoegingen in het beheerdersteam, zijn de verwachtingen hooggespannen voor een nog succesvoller jaar voor De Buurtcamping.

De Zaanse Parelvissers geven koffieconcert op zondagochtend:

‘Op zondag combineren we De Buurtcamping met het 75-jarig jubileum van SCWO. Op die manier willen we nog meer mensen uit het dorp betrekken bij dit mooie project en het gemeenschapsgevoel nog verder versterken. De Buurtcamping is voor iedereen, zelfs voor mensen die niet (meer) willen of kunnen kamperen. Zondagochtend beginnen we met een koffieconcert,’ vertelt een enthousiaste organisator. ‘We zien het al helemaal voor ons: lange tafels vol lekkernijen en een grote groep buurtbewoners die samen met de campinggasten genieten van de muziek en al dat lekkers. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we het bekende Wormernezer koor 'De Zaanse Parelvissers' uitgenodigd om alle gasten 's ochtends te vermaken. En dat kunnen ze goed. We sluiten een vroege polonaise dan ook zeker niet uit.’

Van dorpsbingo tot bonte avond: een gezellige afsluiting:

In de middag staat een grote dorpsbingo gepland, ook deze staat in het teken van het 75-jarig bestaan. En er zijn ook tal van andere gezellige activiteiten. 's Avonds wordt de camping afgesloten

met een bonte avond, die dit keer in het teken staat van het circus. Het belooft weer een prachtige campingervaring te worden waarbij het maken van mooie herinneringen met elkaar centraal staat.

Quote Saskia van Schaik

Saskia van Schaik – Kinderwerk en coördinator Brede school Wormerland

Huttenbouw en Kartondorp: Bij het projectteam voor De Buurtcamping is ook Saskia van Schaik, coördinator van de Brede School Wormerland betrokken. Zowel in de promotie naar de scholen toe als in de activiteiten speelt zij een belangrijke rol. Saskia heeft veel ervaring met het organiseren van grotere evenementen. Van de Buitenspeeldag tot de TufTuf Huttenbouw en Kartondorp, Saskia is er bij betrokken. Ook dat laatste is een populair zomerevenement en keert deze weer zomer terug van 26 tot en met 28 augustus. De inschrijving start 26 juni vanaf 18.00 uur. Zie voor meer informatie de activiteitengids in het hart van dit magazine.

Kader 1‘De Buurtcamping is voor iedereen’. Daarom is een derde van de kampeerplekken gereserveerd voor mensen die om welke reden dan ook niet voldoende middelen hebben om op vakantie te gaan. Behoor je tot deze groep en wil je toch graag kamperen? Aarzel dan niet en neem contact op met de beheerders van De Buurtcamping. Voor meer informatie kun je terecht op de website van SCWO.

Kader 2De Buurtcamping vindt altijd plaats tijdens het eerste weekend van de zomervakantie. Dit jaar is dat van vrijdag 19 tot en met maandag 22 juli. Kijk op www.scwo.nl

voor meer informatie.

 

Kader 3‘In het tijdelijke domein van trainingsbroeken en slippers vervagen sociale scheidslijnen’, aldus de Volkskrant over buurtcampings.

Foto's: Aangeleverd 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland:12-6-2024

Watersportvereniging Wormer WVW bestaat 60 jaar.

Watersportvereniging Wormer vierde afgelopen weekend hun 60-jarig jubileum.

Wethouder Rick Ossendorp was erbij om dit feestelijke weekend te openen. Hij feliciteerde voorzitter Jan Bakker. Ze blikten terug op hoe het begonnen is. Ook zijn ze trots op hoe de haven er nu uitziet.

Dit is allemaal te danken aan de vele vrijwilligers die zich op allerlei manieren voor de vereniging inzetten.

De boten zijn weer uit de loods en alle mensen zijn er klaar voor; het watersportseizoen kan weer beginnen.

πŸ“Έ Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 8-6-2024

Wormersports Beachevenement impressie.

Evenemententerrein De Groene Wig in Wormer vandaag nog.

Ieder jaar doen zeker 1.000 sporters mee en verwelkomen ze minimaal 2.500 bezoekers.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 5-6-2024

Gemeente Wormerland en BPD ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Vandaag 5 juni ondertekenen wethouder Schalkwijk van gemeente Wormerland en Martijn Hemmer, senior ontwikkelingsmanager bij BPD, een samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘verduurzaming sportaccommodaties’ in Wormer. Na de Europese aanbesteding kwam BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling als winnaar uit de bus.

Het gaat om een complex project met verschillende componenten:

Het herontwikkelen van de sportlocatie op het terrein naast WSV, waar de drie tennisverenigingen na fusie gezamenlijk verder kunnen, samen met natuurijsbaan- en jeu de boulesvereniging Nova Zembla. Het Kerkepad blijft bestaan; Het realiseren van woningen op de locaties waar de drie tennisverenigingen zijn vertrokken: de Caascooper, de Spatterstraat en de Drie Morgen; Het slopen van de oude sporthal in de Spatterstraat; De bouw van een nieuwe sporthal; Het organiseren van een uitgebreid participatietraject per locatie met omwonenden en belangstellenden.

Het uitgangspunt is dat het hele project budgetneutraal gerealiseerd wordt. Dit betekent dat het project integraal moet worden opgepakt. BPD heeft ruime ervaring met het managen van complexe projecten en (her)ontwikkelen van locaties voor woningbouw en voorzieningen, ook binnen gemeente Wormerland, en durft de uitdaging aan.

Martijn Hemmer: “Wij zijn zeer verheugd dat wij als gebiedsontwikkelaar zijn geselecteerd en gaan deze belangrijke uitdaging om de sportlocaties samen te voegen tot een grotere, integrale sportfaciliteit graag aan. Zo zorgen we ervoor dat sporters (bij voldoende vrijwilligers) kunnen blijven sporten, dragen we bij aan een gezonde leefomgeving en bieden we ruimte voor de noodzakelijke woningbouw. Elke locatie kenmerkt zich door een eigen karakter en dynamiek, de betrokkenheid van omwonenden en betrokkenen tijdens de ontwikkeling van het gebied, in nauwe samenwerking met de gemeente, vinden wij dan ook van groot belang.

Wethouder Jeroen Schalkwijk is heel blij met de volgende stap in dit project. “Er liggen grote opgaven voor ons. We hebben te maken met een groot tekort aan woningen en een stagnatie in de doorstroom op de woningmarkt. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor het behoud van het groen/landelijke karakter van onze gemeente en zet ik mij in voor een vitaal, levendig dorp. Daarbij zijn voorzieningen zoals toekomstbestendige sportverenigingen en de realisatie van de sporthal van essentieel belang. In dit project komt dat allemaal samen. Dat doen we met de grootste zorgvuldigheid. Daarom hebben wij ook uitgebreide gesprekken met alle betrokken partijen, en staan wij open voor de input van onze inwoners. Met dit project kunnen we een belangrijke stap zetten bij het behalen van verschillende doelen. Ik ben dan ook heel blij dat we weer een volgende stap kunnen zetten op weg naar realisatie.”

Naast de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, wordt ook een addendum getekend van de intentieovereenkomst tussen de gemeente, de tennisverenigingen en Nova Zembla, waarmee zij hun samenwerking nogmaals bekrachtigen.

Het project bevindt zich nog altijd in de haalbaarheidsfase. De volgende stap is het verder inzichtelijk maken van het programma van eisen voor alle locaties en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 5-6-2024

 

Containertuintjes bij Koningsvarenflat.

Vorige week woensdag 29 mei zijn op de Koningsvarenstraat drie prachtige containertuintjes geplaatst onder het toeziend oog van wethouder Rick Ossendorp.

De wethouder aan het woord:
"Deze groene mini-oase fleurt de buurt op en maakt het gezelliger en groener. Wat eerst een grijze plek van staal en steen was, is nu een aantrekkelijke plek waar geen ruimte meer is om afval te
dumpen naast de container. Zo maken we samen een groenere en leefbaardere woonomgeving", aldus Ossendorp.

Deze containertuintjes zijn niet alleen een lust voor het oog, maar dragen ook bij aan vergroening, betrokkenheid, biodiversiteit en wateradaptatie in ons dorp. En het beste van alles? Ze zijn 3D-geprint uit 100% afval!

Bewoners van de Koningsvarenflat kunnen zich bij de huismeester aanmelden om de tuintjes te adopteren en te zorgen voor het onderhoud van de plantjes. Samen maken we Wormer groener en mooier!

πŸ“Έ
Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 4-6-2024

Terugkomdag Vallen Verleden Tijd.

Afgelopen vrijdagochtend 31 mei in sporthal De Spatter in Wormer.

Het was tijd voor de herhaling van de cursus Vallen Verleden tijd. Fysiotherapeuten van Verantwoord Bewegen hadden een behendigheidsparcours voorbereid en twee dikke matten neergelegd. Tijdens de cursus leerde de deelnemers hoe ze het beste kunnen vallen. Deze terugkomdag was bedoeld om de valtechniek op te frissen. En het vallen zo vaak te oefenen dat je er niet meer over na hoeft te denken. Hoe meer herhalen, hoe beter! Wethouder Pietersma kwam een kijkje nemen. Door een blessure kon hij deze keer helaas niet zelf mee oefenen. “De cijfers laten zien dat als ouderen de training volgen, ze inderdaad minder vaak vallen. En… als ze toch vallen, dan is de schade minder groot. Alle reden om ouderen te blijven aanmoedigen om mee te doen met de training.”

Oefenen, oefenen, oefenen: Nadat ze het afgelopen jaar kort hebben besproken, gaan ze aan de slag. Eerst een warming-up. Daarna wordt de groep in 2-en gesplitst. Eén deel gaat aan de slag met het parcours. Het andere deel van de groep ging valoefeningen doen op de dikke mat. Uiteraard onder begeleiding van de fysiotherapeuten, aangevuld met buurtsportcoach Maud Boks van Team Sportservice Zaanstreek-Waterland. Als iedereen aan de beurt is geweest, stond er een welverdiende kop koffie of thee klaar.

“Het zit er weer op”, zegt een deelnemer lachend. “We kunnen er weer een jaar tegenaan!”

Vallen Verleden Tijd: Fysiotherapiepraktijk Verantwoord Bewegen geeft de cursus Vallen Verleden Tijd sinds het najaar van 2021. Jos Neefjes, Verantwoord Bewegen: “In Nederland komt elke vier minuten een oudere op de spoedeisende hulp na de gevolgen van een val. Na de cursus Vallen Verleden Tijd vallen ouderen in het jaar na de cursus gemiddeld 50% minder.” In totaal hebben nu 160, voornamelijk ouderen, de training gevolgd. Dit jaar komen hier nog 60 deelnemers bij. De training is een samenwerking van: Gemeente Wormerland, fysiotherapiepraktijk Verantwoord Bewegen, Team Sportservice Zaanstreek-Waterland, ergotherapie Stip en Evean, GGD Zaanstreek-Waterland, de huisartsen in gemeente Wormerland, (wijk)verpleging van Evean en de Zorgcirkel en WelzijnWonenPlus.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 1-6-2024

Wordt het Raadhuis van Jisp gerenoveerd?

Het Raadhuis aan de Dorpsstraat in Jisp staat momenteel in de steigers. De beelden doen vermoeden dat er groot onderhoud wordt uitgevoerd aan Het Raadhuis en dat is zo nu en dan ook nodig. Het raadhuis in Jisp is immers gebouwd ergens rond 1650, dus al ruim 370 jaar oud.

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 31-5-2024

Univé Wormer voorziet openbare voorzieningen van zonnebrand.

Tientallen scholen, (sport)verenigingen, zomerevenementen, kinderdagverblijven en andere openbare voorzieningen in Noord-Holland worden deze zomer voorzien van zonnebrandcrème. Dat is een initiatief van coöperatie Univé Noord-Holland. Zo kunnen bezoekers van deze locaties zich altijd beschermen tegen de zon. ‘Met als doel mensen en voornamelijk de jonge generaties zich beter bewust te maken van het belang hiervan, zodat ze gezondheidsschade in de toekomst kunnen beperken,’ vertelt Annelies Goos.

En dat is hard nodig. Huidkanker is nog steeds de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Zo kregen 24.400 mensen in 2023 deze diagnose en dat aantal loopt al jaren op. Wel blijkt dat kanker in een eerdere fase vastgesteld wordt en dat dat genezingskansen vergroot. Bewustwording en preventieve maatregelen dragen daaraan bij. In eerder onderzoek legde het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uit dat de huidkankerdiagnoses van nu een gevolg zijn van de blootstelling aan UV-straling 20 tot 30 jaar geleden. Bijvoorbeeld in de vrije tijd of tijdens vakanties. Huidkanker kan voor de toekomst deels worden voorkomen door de huid te bedekken en door zonnebrandcrème te smeren.

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade ‘Als coöperatie zonder winstoogmerk helpen we onze leden bij het voorkomen en beperken van risico’s, leed en schade. De winst die we over hebben, wordt in het voordeel van onze leden en de maatschappij geïnvesteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid,’ vertelt Annelies Goos. ‘Met het verstrekken van de zonnebrandcrèmes kunnen bezoekers van scholen, sportverenigingen en andere openbare initiatieven zich goed beschermen tegen de zon. Daardoor dragen ze niet alleen bij aan het voorkomen van huidkanker in de komende decennia, maar vergroten ze ook samen het bewustzijn rondom het gebruik van zonnebrandcrème.’

Extra zonnebranddispensers voor Noord-Holland Univé Noord-Holland deelt wederom zonnebranddispensers uit aan diverse organisaties in de regio. Inmiddels heeft de coöperatie al meer dan 150 partijen van een zonnebranddispenser kunnen voorzien en een bijdrage kunnen leveren aan de zonbescherming van velen. ‘Een mooi voorbeeld van wat ze als coöperatie doen voor de samenleving,’ sluit Goos af.

Belangstellenden/aanmelden Zolang de voorraad strekt helpen ze scholen, sportclubs, verenigingen en andere initiatieven met een publiek belang graag aan het smeren deze zomer. Belangstellende organisaties kunnen zich tot 1 juli aanmelden via de volgende link: https://ap.lc/NsWJe

Foto: Aangeleverd 

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland : 29-5-2024

Chauffeur wijkbus Wormerland gezocht.

Autorijden was nog nooit zo leuk. Je ontmoet nieuwe mensen, je kunt rijden in een ruime bus en mensen zijn blij dat je er bent! Voor de Wijkbus Wormerland zoeken ze een enthousiaste vrijwillige chauffeur. Wil jij deel uitmaken van het leuke team van chauffeurs en bijrijders van de wijkbus?

Ben je in het bezit van rijbewijs B en voor een dagdeel in de week beschikbaar? Je bent van harte welkom!

Mail dan naar wormerland@welzijnwonenplus.nl of bel 075-641 96 68 (ma t/m vr 09.30-12.00 uur) en vraag naar Ruud Zijp.

Foto: Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 28-5-2024

Budgettips en advies op geldmarkt Wormerland.

Vrijdag 24 mei stonden sociaal raadsvrouwen van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), schuldhulpverleners van de gemeente, vrijwilligers van Humanitas en energiecoaches op de wekelijkse markt in Wormer met een geldkraam. Ze strooiden met handige tips en beantwoordden vragen over financieel veilig ouder worden, de energietoeslag en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Wethouder Pietersma kwam ook een kijkje nemen.

 Voorkomen van geldproblemen

De geldmarkt was door de SMD georganiseerd. Niet alleen om mensen te informeren, maar ook om beter zicht te krijgen op welke ondersteuning nodig is. Er zijn verschillende regelingen, maar we willen voorkomen dat mensen geldproblemen krijgen. De geldmarkt was een succes; alle 250 tasjes zijn uitgedeeld en mensen waren ook blij met de multomappen. Zo kunnen ze thuis aan de slag om hun administratie beter op orde te brengen. Door budgettips te geven en uit te leggen wat mensen kunnen doen als ze tijdelijke geldzorgen hebben, brachten de experts achter de kraam het thema geld onder de aandacht van het winkelende publiek. 'Altijd handig, want je weet maar nooit' was een veelgehoorde reactie. Iedereen kon bij de koffiekar langs voor een verse kop koffie of thee. Mocht u ook vragen hebben: bel de SMD 075 206 0011 of mail naar c.swagerman@desmd.nl. Mail de schuldhulpverleners van de gemeente op schuldhulp@over-gemeenten.nl of bel ons algemene nummer: 075 6512100 van maandag t/m donderdag tussen 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 16.00 uur. 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 27-5-2024

Van 28 t/m 31 mei worden tijdelijke cameramasten geplaatst bij de Zaanbrug.

Uit ervaringen van de afgelopen tijd is gebleken dat de huidige positie van de camera's niet ideaal is. Daarom worden er in de week van 28 t/m 31 mei vier tijdelijke masten geplaatst, waar de camera’s naartoe worden verplaatst.

Werkzaamheden
In totaal zijn ze vier werkdagen bezig met het plaatsen van de masten, het demonteren en monteren van de camera’s op de masten, het aanbrengen van de spankabels, het aansluiten van de elektra en het afstellen van de camera’s. U kunt dus van 28 mei t/m 31 mei overlast ondervinden op de Zaanbrug door de werkzaamheden.

Ze werken met verkeersafzettingen, waarbij twee verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer om en om langs de werkvakken te leiden. Ook het fietsverkeer wordt op sommige momenten gestremd en omgeleid via de voetpaden of over de andere zijde van de Zaanbrug. Tijdens de spitstijden zijn er geen stremmingen en/of verkeersafzettingen.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 22-5-2024

Picknick en quiz bij Theetuin de Neckermolen voor het goede doel.

Op woensdag 29 mei organiseren Leisure & Eventmanagement studenten aan de Hogeschool Inholland een picknick en een quiz bij de Theetuin de Neckermolen om geld op te halen voor het Sanquin Research Fund. Van 15:00 tot 17:00 is iedereen welkom voor het evenement genaamd 'Trivia bij Theetuin' op Zwarteweg 10 in Wijdewormer. Het wordt een gezellige en educatieve middag waarmee de onderzoeken van Sanquin direct gesteund worden.

Tijdens het evenement kunnen de bezoekers een picknickmand aanschaffen en genieten van koffie, thee en huisgemaakte limonade tussen de fruitbomen of in de kas van Theetuin de Neckermolen. Er zal een expert van Sanquin aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over het Sanquin Research Fund en hun missie. Om 16:00 zal de quiz over Sanquin starten met als hoofdprijs een High Tea voor twee personen bij Theetuin de Neckermolen. Entree is slechts €5 euro en kinderen onder de 12 zijn gratis. Alle opbrengsten zullen worden gedoneerd aan het Sanquin Research Fund.

Sanquin staat voornamelijk bekend om haar rol als Bloedbank, maar de organisatie houdt zich ook bezig met andere activiteiten. Ruim 200 onderzoekers zijn dagelijks bezig om bloed en bloedgerelateerde ziekten te bestuderen, en nieuwe geneesmiddelen en bloedproducten te ontwikkelen voor patiënten wereldwijd. Maar er kan nog zóveel meer. Daarom is het Sanquin Research Fund opgericht. Dit fonds zamelt geld in voor het uitvoeren van levensreddend onderzoek.

Timon (22), een van de studenten zegt: "We willen mensen een gezellige middag bieden, iets leren én een bijdragen leveren aan de maatschappij. Met dit evenement realiseren we al deze doelen."

Meer info: klik hier 

Foto's: RTV Zaanstreek 

Banner: Theetuin de Neckermolen.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 20-5-2024

Zwembad het Zwet voor de tweede keer slachtoffer.

Niet alleen zwembad het Zwet maakt nu zichzelf erg boos maar ook wij vinden dit niet normaal. Blijf van andermans spullen af!!!

Wederom zijn er afgelopen nacht weer ongenode gasten bezig geweest en deze keer is er ander materiaal buit gemaakt.

Zwembad het Zwet zegt zelf:

Afgelopen avond/ nacht zijn we wederom bezocht door ongenode gasten!
Er zijn zwembadmaterialen buit gemaakt, heel functioneel voor thuisgebruik, dus niet!
Zo jammer, onze medewerkers doen zo hun best om het zwembad een plek te laten zijn voor iedereen. Zo veel badgasten uit Wormer, maar ook vanuit omliggende dorpen en steden die plezier aan ons bad beleven. En dan zo een kleine groep die het steeds weer verpest.

πŸ“Έ Zwembad het Zwet.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 18-5-2024

Luilakvuur Oostknollendam.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het Luilakvuur in Oostknollendam. Politie en brandweer waren er uit veiligheid omstandigheden bij.

Foto's: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 17-5-2024

Wormerland:

Kom naar de geldmarkt voor hulp bij geldzaken.

Kom vrijdag 24 mei naar de geldmarkt op de wekelijkse markt in Wormer. Sociaal raadsvrouwen van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), schuldhulpverleners van de gemeente, vrijwilligers van Humanitas en energiecoaches beantwoorden alle mogelijke geldvragen. Ook geven ze gratis advies en delen ze handige spullen uit. Naast de kraam staat een koffiekar voor een lekkere beker koffie of thee.

Waarom een geldmarkt?
Mensen kunnen van 9 tot 12 uur voor verschillende geldkwesties bij de experts terecht. Ze geven informatie over wat u kunt doen als u zich zorgen maakt over geld, welke hulp u kunt krijgen en welke regelingen er zijn voor lage inkomens. Ook hebben ze budgettips. De energiecoach vertelt hoe u kunt besparen op uw energierekening. Door met Wormerlanders in gesprek te gaan, krijgen de experts nog beter zicht op welke ondersteuning nodig is. Zo kunnen we voorkomen dat mensen geldproblemen krijgen.
Meer info:
πŸ‘‡

https://ap.lc/caNUT

Foto's: Aangeleverd 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 16-5-2024

Warmtepompen op daken Koningsvarenflats.

Vandaag werden acht grote warmtepompen omhoog gehesen in de Koningsvarenstraat. Ze werden bevestigd op de daken van de twee flats. De warmtepompen gaan zorgen voor het verwarmen van de in totaal 192 woningen in de flats. De werkzaamheden maken onderdeel uit van project “De Versnelling” waarbij WormerWonen woningen versneld verduurzaamt.

Werkzaamheden in volle gang:De verduurzamingswerkzaamheden, uitgevoerd door M&O Techniek, zijn in volle gang. In de ‘Koningsvarenflats’ is het verwarmingssysteem verouderd en toe aan vervanging. De warmtepompen zorgen straks voor 80% van de warmte in de woningen. Samen met nieuwe convectoren en leidingen in de woning, is de warmte in de woning straks aangenamer en beter naar behoefte van de bewoner in te stellen. Ook wordt er extra geïsoleerd. Wanneer de werkzaamheden in alle woningen klaar zijn wordt de warmtepomp aangesloten op het collectieve systeem. De woningen aan de Koningsvarenstraat hebben na de verduurzaming energielabel A. Cécile Engelsma, directeur WormerWonen: “Alles bij elkaar is dat een best pittige ingreep, maar het levert bewoners straks een comfortabele woning op die klaar is voor de toekomst.” Naast aangenamere woningen helpt het collectieve systeem bij vermindering van de woonlasten en wordt rekening gehouden met het milieu.

Versneld verduurzamen 300 woningen:De werkzaamheden van "De Versnelling ” verlopen volgens planning. WormerWonen begon in 2023 met het verduurzamen van de woningen op het Ketelhuisterrein. Dit is inmiddels zo goed als afgerond. De werkzaamheden in de Koningsvarenstraat zijn volgens planning eind van dit jaar gereed. Later dit jaar starten ook de werkzaamheden in de straten Bickershorn en Slijckershorn en de Spatterstraat. In totaal gaat het om de verduurzaming van ruim 300 woningen.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 13-5-2024

Doe mee met de luilakpolderloop Jisp.

Iedere vrijdag voor Pinksteren en voordat in Jisp de kermis losbarst organiseert de luilakpolderloop deze lokale hardloopwedstrijd - al meer dan 30 jaar! Dit jaar valt het startschot voor de 32e editie op 17 mei.

De kleinschalige hardloopwedstrijd door het mooie Wormer- en Jisperveld kent meerdere afstanden:

1,1 km GRATIS jeugdloop voor de jongsten vanaf 4 jaar t/m 12 jaar 5 km10 km16,1 kmEen hardloopwedstrijd die u niet mag missen! Ideaal als voorbereiding voor de wedstrijden later in het seizoen.

De jeugdloop (1.1km) start om 18:30 bij het Restaurant De Lepelaar en eindigt bij de Voetbalvereniging VV Jisp.

De 5, 10 en 16,1 km hardloop-wedstrijden starten bij vv Jisp. Het startshot gaat om 19:30 uur bij de Voetbalvereniging VV Jisp. Dit is ook het eindpunt.

VOORINSCHRIJVEN is verplicht en kan tot twee dagen voor de wedstrijd, dat is dit jaar tot 15 mei 2024. Deelname aan de jeugdloop is gratis, maar ook hier is voorinschrijving verplicht!

Er zijn 300 startbewijzen en we zitten al ruim boven de 200, dus wees er snel bij en schrijf in op www.luilakpolderloop.nl/inschrijven .

 

Het startgeld voor de trimlopen voor volwassen zal 9 Euro zijn, hierbij is een consumptie en bedankje inclusief. Het startgeld betaalt u dit jaar (ook voor het eerst) meteen met uw inschrijving.

Tot slot: De Luilakpolderloop steunt ieder jaar een goed doel, dit jaar is dit ALS. U kunt tijdens de inschrijving doneren en ook tijdens de prijsuitreiking zullen collectebussen aanwezig zijn. Alle beetjes helpen.

Foto: Luilakpolderloop Jisp

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 7-5-2024

Inbraak Zwembad het Zwet Wormer, wij helpen graag mee en vragen Uw hulp en donatie.

In de nacht van 5/6 mei is er ingebroken in Het Winkeltje van Zwembad het Zwet Wormer De schade is groot en de impact enorm. Er is besloten om een doneeractie te starten. "Red het Winkeltje." Ze willen graag dat Het Winkeltje zo snel mogelijk weer open kan. Elk bedrag wordt in dankbaarheid aanvaard.

Doneer nu: https://ap.lc/WnuzO

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 6-5-2024

Wormerland: terugblik

Ondanks de regen kwamen er afgelopen zaterdag veel mensen samen om te herdenken.
Burgemeester Judith Michel sprak over de vraag wat maakt dat mensen zich met gevaar voor eigen leven verzetten tegen geweld en onderdrukking. Een van hen was meester Paul Kramer aldus Wormerland.

Lees hieronder de toespraak.
πŸ‘‡
https://ap.lc/utIlV

Foto's: Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 27-4-2024

Het wordt weer heerlijk zwemmen dit jaar in Zwembad het Zwet in Wormer.

Vandaag is weer het zwemseizoen geopend van Zwembad het Zwet in Wormer. Wethouder Pietersma en de heer Zwart waren aanwezig om dit moment extra super feestelijk te maken.

In samenwerking met het Oranje comité en de Brede school organiseerde ze voor alle kinderen (groep 1 t/m groep op deze Koningsdag een gratis Jumpparty. Tijdens de traditionele vrijmarkt bij het zwembad konden de kinderen tussen 11.00 en14.00 uur ook komen springen en spelen op de opblaasbare attracties die op het gras stonden. Er was muziek van het draaiorgel en het orkest Ratatouille zorgde voor extra sfeer vandaag.

Foto's: Zwembad het Zwet

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-4-2024

Koninklijke Onderscheidingen voor de heer Ron Nadort en de heer Fred Middelburg.

Vandaag heeft burgemeester Judith Michel een lintje uitgereikt aan de heer R. Nadort en de heer F. Middelburg. Beide heren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Greep uit de vrijwillige activiteiten van de heer Ron Nadort:

Apostolisch Genootschap in Zaandijk: De heer Nadort is vanaf 1998 vrijwilliger bij het Apostolisch Genootschap in Zaandijk. Hij is beheerder van het kerkgebouw, houdt zich bezig met de verduurzaming, schoonmaak en het groenonderhoud. Ook is de heer Nadort al vele jaren actief in het jeugdwerk en is hij een buddy voor veel jongeren.

Sint Michael College in Zaandam: Tijdens de schoolgaande periode van zijn kinderen heeft de heer Nadort zich vele jaren als vrijwilliger ingezet bij het Sint Michael College in Zaandam. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij schoolreizen. De heer Nadort begeleidt sinds 2015 leerlingen die deelnemen aan het technasium onderwijs bij het SMC. Het technasium is een opleiding, waarbij leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen volgen. Tijdens de projecten stemt hij de voortgang met de leerlingen af. De heer Nadort is een vast aanspreekpunt voor de vele projecten en een technische vraagbaak.

Zwerfafval: De heer Nadort zet zich sinds 2016 in tegen het zwerfafval. Met zijn speciaal voor dit doel aangepaste fiets, raapt hij wekelijks vele uren zwerfafval in Wormerland en omgeving. De heer Nadort organiseert en begeleidt ook speciale opruimdagen van zwerfvuil in samenwerking met onder andere de gemeente en bewonersinitiatief 'Duurzaam Wormerland'.

Zorg: De heer Nadort biedt ook ondersteuning en hulp aan een uit Oekraïne gevlucht gezin. Inter Gemeentelijk overleg Openbare VerlichtingIn 2017 heeft de Nadort het speldje van IGOV ontvangen.

Greep uit de vrijwillige activiteiten van de heer Fred Middelburg:

Le Champion De heer Middelburg is vanaf 1980 vrijwilliger bij vereniging Le Champion (16.000 leden).

Hij organiseert fietstochten en bedenkt en zet nieuwe fietsroutes uit, waaronder de Omloop van Zandvoort, de Ronde van Noord-Holland, de Ronde van de Stelling van Amsterdam, de Ronde van de Westfriese Omringdijk en de Dam tot Dam FietsClassic. Avondtochtencommissie bij Le ChampionAls lid van de Avondtochtencommissie organiseerde hij ongeveer 6 jaar lang korte fietstochten in de zomer vanuit meerdere standplaatsen voor met name ouderen, maar ook avondtoertochten en een avondvierdaagse. Veldrittencommissie Zo’n 8 jaar organiseerde de heer Middelburg veldritten, als lid van de Veldrittencommissie. In deze commissie vertegenwoordigde hij ook Le Champion bij het overleg met diverse andere verenigingen over de veldtoertochtenkalender. Diverse activiteiten

Ook was de heer Middelburg medeorganisator van de Strandrace Egmond-Pier-Egmond Cycle Tour Amsterdam (2016-2019) en de Bauke Mollematocht (2016-2018).

In 2001 werd de heer Middelburg lid van de commissie binnenlandse fietsactiviteiten die zich voornamelijk bezighield met het organiseren van kleinschalige fietsevenementen. Deze commissie is inmiddels overgegaan in de Werkgroep Fietsen, waarvan hij sinds 2010 voorzitter is.

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere verenigingsevenementen, zoals de 7-Dorpentocht, de Duinentocht, de Kastelentocht, de Noorder IJ- en Zeedijktoer en de Markertoer.

Fietscompetitie: Sinds 2003 is de heer Middelburg medeorganisator van de fietscompetitie, de jaarlijkse competitie voor de leden. Hij houdt de afgelegde afstanden bij en organiseert de prijsuitreiking. Lid van verdienste Le ChampionIn 2015 is hij benoemd tot lid van verdienste.

Ook is de heer Middelburg jarenlang penningmeester geweest van winkeliersvereniging Aktief.

Foto: Robert van fotostudio Weenink

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 26-4-2024

Nieuwe speeltuin Spijtstraat.

Wat een opwinding afgelopen week, bij de keuze voor een nieuwe speeltuin in de Spijtstraat! Het was een drukte van jewelste, de gemeente Wormerland heeft de buurtbewoners meegenomen in dit superleuke participatietraject.

Er lagen twee uitdagende keuzes op tafel en het was aan de meer dan 30 deelnemende buurtbewoners om er samen uit te komen welke speeltuin het gaat worden. De stemming verliep nek-aan-nek en uiteindelijk heeft optie A met 19 stemmen de strijd gewonnen. Optie B kreeg 14 stemmen aldus Wormerland.

Dankzij het enthousiasme en de betrokkenheid van de bewoners was het een leuke en spannende middag. De gemeente heeft genoten van de interactie met al deze buurtgenoten. Hiermee komen samenwerking en gemeenschapszin echt tot leven en zo bouwen we samen aan een nóg leukere buurt!
Aldus de gemeente Wormerland.

 

πŸ“Έ Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 22-4-2024

Voetveer Oostknollendam tijdelijk  uit de vaart..... ?

Om te voorkomen dat de ketting van de pont steeds vast komt te zitten aan het hek dat langs een wegzakkende kade staat is het voetveer Oostknollendam - Starnmeerpolder tijdelijk uit de vaart ?

De bewoners denken er iets anders over.....

Gemeente Wormerland is in gesprek met Recreatie Noord Holland over het voorspoedig herstel.

Foto's RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 22-4-2024

Roken? Liever niet bij zwembad Het Zwet in Wormer.

 

In openluchtzwembad Het Zwet in Wormer staan vanaf nu rookvrij borden bij het peuterbad en de voorste ligweides. “Een belangrijke stap op weg naar een rookvrije generatie”, aldus wethouder Pietersma. De gemeente wil alle speelplekken gezond, veilig en rookvrij hebben.

"Gemeente Wormerland vindt gezondheid belangrijk. We willen dat mensen gezonde keuzes maken, zoals niet roken. We zijn daarom bezig met het rookvrij maken van zoveel mogelijk openbare plekken. Deze stap bij zwembad Het Zwet past daar goed bij. Kinderen moeten kunnen spelen in een rookvrije omgeving. Een rookvrij zwembad is de volgende stap in ons plan naar een rookvrije generatie in 2040. Net als het rookvrij maken van alle openbare speelplekken" vult de wethouder aan.

Erna Kenbeek, Sportfondsen Wormer: “We hebben hier al een tijd over nagedacht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen een gezonde omgeving hebben in het zwembad? Tegelijkertijd willen we ook onze andere (rokende) gasten het naar de zin maken. Dit is dus een goede balans. En een mooie stap naar een rookvrije generatie!”

Maud Boks, buurtsportcoach Wormerland: “GGD Zaanstreek-Waterland heeft ons op weg geholpen met onder andere adviezen over wat wel en niet te doen in het proces naar gedeeltelijk rookvrij worden. Fijn dat we dit met z'n allen hebben kunnen realiseren voor het nieuwe seizoen. Zo beschermen we kinderen tegen meeroken en tegen de verleiding om later zelf te gaan roken.”

Samenwerken: Het plaatsen van de rookvrij borden in zwembad het Zwet is een samenwerking van de gemeente Wormerland, Sportfondsen Wormer, Team Sportservice en GGD Zaanstreek-Waterland.

Rookvrije generatie:Samen zetten we stappen op weg naar een rookvrije generatie. Een generatie kinderen die zélf kan kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Rookvrije Generatie is een initiatief van Hartstichting, KWF en het Longfonds.

Foto 1: Maud Boks, buurtsportcoach Wormerland, Tjeerd Pietersma, wethouder Wormerland en Erna Kenbeek, Sportfondsen Wormer bij de rookvrijtegel bij het peuterbad in Het Zwet in Wormer.

Foto 2: Tjeerd Pietersma, wethouder Wormerland, Erna Kenbeek, Sportfondsen Wormer en Maud Boks, buurtsportcoach Wormerland voor het rookvrij bord bij de voorste ligweides in zwembad Het Zwet in Wormer.

Foto's: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 19-4-2024

Stekkendag in de Poelboerderij Wormer.

Zondag 21 april houdt bezoekerscentrum een (botanische) ‘stekkendag', voor alle liefhebbers met groene vingers. Stekken kopen of te ruilen, maar we zien het thema ruim. Met onder andere kamer- en tuinplanten, bollen, wilde, heem- en moestuinplanten, plantenhangers, kunst en keramiek.

Verder informatie over workshops en urban sketching.

De winkel in het bezoekerscentrum is ook geopend en de zolder van de boerderij is geopend voor de verkoop van tweedehands waar. U kunt zelf ook een tafel of ruimte bespreken voor uw eigen aanbod. Deelname is gratis. Wil je meedoen of heb je nog goede leuke tweedehands spullen die wij mogen verkopen, neem dan contact op met de Poelboerderij bezoekerscentrum@poelboerderij.nl

πŸ“ΈPoelboerderij

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 16-4-2024

Univé Wormer trakteert twee lokale goede doelen op een waardecheque van € 1000.

Univé Wormer mag namens het Univé Ledenfonds een waardecheque van € 1000 uitreiken aan twee lokale goede doelen. Als onderdeel van de actie kunnen inwoners van de regio Wormer tot 1 mei hun stem uitbrengen op een lokale club, (sport)vereniging of maatschappelijke organisatie naar keuze.

Winst waar jij blij van wordt:
De goede doelen actie sluit naadloos aan op de waarden van de organisatie. "Als coöperatie doen we graag op allerlei manieren iets terug voor onze leden en de maatschappij. Positief bijdragen is belangrijk voor ons. Zo worden er vanuit het Univé Ledenfonds diverse lokale initiatieven financieel ondersteund, worden er lokale sportevenementen gesponsord zoals de Omloop van de Beemster en wordt er geïnvesteerd in relevante thema’s zoals het gratis beschikbaar stellen van zonnebrandcrème. Met de goede doelen actie maken we het nog concreter door lokale, maatschappelijke clubs en verenigingen te ondersteunen met een financiële donatie", vertelt Annelies Goos, Raad van Bestuur van Univé Noord-Holland.

Stemmen tot 1 mei:
Stemmen op een lokale club, (sport)vereniging of maatschappelijke organisatie, kan via de website www.unive-goeddoel.nl of via de stemflyer in de Univé-winkel in Wormer aan de Dorpsstraat 81.

Foto: Aangeleverd 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 14-4-2024

Vomar Wormer krijgt nieuw gezicht!!

Na de gedwongen sluiting van de Big Bazar in Wormer is de Vomar in Wormer ook al vanaf 6 april gesloten, echter niet helemaal gedwongen, want de winkel krijgt een geheel nieuw gezicht!

Tijdens de verbouwing wordt de Vomar uitgebreid met 550 m2 vloeroppervlakte van de voormalige Big Bazar en zal er worden overgestapt naar gasloos ondernemen.

Tijdens de opening van de nieuwe winkel is er een Meet & Greet met spelers van AZ en ontvangen klanten een gratis 'Limited Edition koekblik'.

Tot die tijd wordt er door de betrokken organisaties nog hard gewerkt om deze opening te kunnen realiseren en mochten wij van RTV Zaanstreek een kijkje binnen nemen!

Foto's: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 14-4-2024

Hoe nu verder met de Hofjes in Wormer.

Gaat er nog wat verder gebeuren met het voormalige pand van de Hofjes in Wormer? Veel mensen zullen zich dit waarschijnlijk afvragen.

Op 31 december 2023 sloot De Hofjes tot nader order haar deuren. Tijdens de wintermaanden was het voor De Hofjes, door verschillende financiële tegenslagen, niet meer op te brengen open te blijven.

Hoe de situatie zich nu ontwikkelt, is nog onzeker, maar de deuren zouden in ieder geval gesloten zijn t/m 31 maart 2024.

Intussen is het pand leeg!

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 9-4-2024

Wethouder Ossendorp opent eerste expositie nieuwe kunstbroedplaats Wormer.

Afgelopen zaterdag heeft wethouder Ossendorp een bijzondere broedplaats geopend. Hij liet zich inspireren door de kunstzinnige omgeving.

Hij knipte geen gebruikelijk lintje door, maar hakte in stijl een stuk hout met een bijl in tweeën. ‘We zien hier iets heel bijzonders. Dit is de eerste expositie van fotograaf David de Lange. Hij speelt met de grens tussen vastleggen en creëren. Dat is een belangrijke functie van kunst: het laat je nadenken over wat je ziet. In zijn project ‘1000 zelfportretten’ onderzocht David hoe hij zichzelf op verschillende manieren kon vastleggen en maakte hij veel foto’s in de Zaanstreek. De feestelijke opening van deze expositie is ook meteen de opening van een creatieve broedplaats. Deze ruimte wordt een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en fotografen. Daarom is hier naast het werk van initiatiefnemer David de Lange uit Wormer ook kunst van andere Zaanse kunstenaars te zien, zoals Teppo Korte, Mike de Vos, Marga Hessels en Leon van Wijk. Ik wil David in elk geval hartelijk danken voor deze nieuwe, unieke broedplaats in Wormer, en wens hem en alle andere kunstenaars heel veel succes en inspiratie toe.’

Verbindende broedplaats: Fotograaf De Lange wil in zijn ruimte samen met andere kunstenaars optrekken en mooie projecten laten ontstaan. In zijn broedplaats staat verbinding daarom centraal. Kunstenaars en fotografen kunnen elkaar op deze unieke broedplaats in Wormer ontmoeten en inspireren.

Expositie: Kom kijken bij de broedplaats en bewonder het eerste, unieke project van David de Lange. David heeft samen met Zaanse stadsdichters Lisa van Tongeren en Reinier Fosch een door social media geïnspireerd werk gemaakt, dat te ervaren is in beeld, geluid en tekst. De expositie is tot en met 5 mei te zien op Schansstraat 1 in Wormer.

Bron: Wormerland

Foto: Bob van Deurzen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 7-4-2024

We konden er weer lekker op uit dit weekend!

Het was dit weekend heerlijk vertoeven voor de meeste mensen. De ene ging lekker weg met de fiets of ging een stuk lopen, de andere pakte een terrasje. Zo ook in Wormer bij Restaurant Batavia bij de nieuwe zaanbrug, waar het zondagavond nog lekker nagenieten was op het terrasje.

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 4-4-2024

Vernieuwd bestuur Stichting ZaanLinQ en netwerkbijeenkomst op 10 april.

Stichting ZaanLinQ, de netwerkorganisatie voor Zaanse onderneemsters en ondernemende vrouwen, presenteert haar vernieuwde bestuur, met een mix van bekende gezichten en nieuwe energie. Natasha Kouznetsova blijft aan als penningmeester, terwijl Brenda Eerdhuijzen haar rol als secretaris behoudt. Fiona Hoogmoed neemt het voorzitterschap op zich en Sabine Pols pakt als algemeen bestuurslid projecten op. Els Ligtenberg en Janneke Kremers complementeren het bestuur en gaan de communicatie verzorgen.

Fiona Hoogmoed benadrukt het belang van ervaring en vernieuwing binnen het bestuur, met een evenwicht tussen wijsheid en frisse inzichten. De stichting richt zich op de kernwaarden verbinding, betrokkenheid en innovatie, waarbij kennis en inspiratie worden gedeeld om het netwerk en haar leden te versterken. Er zijn regelmatig bijeenkomsten, waar onderling wordt kennisgemaakt en bijgepraat en presentaties worden gegeven.

De eerstvolgende netwerkbijeenkomst van ZaanLinQ staat gepland op dinsdagavond 10 april bij Yogadreams in Zaandam en alle Zaanse onderneemsters en ondernemende vrouwen zijn welkom.

Marianne Winter, ZaanLinQ-lid en professioneel organizer, zal een lezing geven over haar boek 'Geniet meer van minder', waarbij ze deelnemers uitdaagt om van de automatische piloot af te stappen. Uiteraard is er uitgebreid gelegenheid om te netwerken. Deelnemers, ook niet-leden, ontvangen een exemplaar van het boek en kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Deelnemers, ook niet-leden, ontvangen een exemplaar van het boek en kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst op www.zaanlinq.nl.

Foto: Aangeleverd 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 29-3-2024

Onderhoud Poelsluisbrug.

In opdracht van de gemeente Wormerland wordt onderhoud uitgevoerd aan de Poelsluisbrug te Wormer tussen de Veerdijk en de Wormerringdijk.

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 3 en donderdag 4 april a.s. tussen 9 en 16 uur. Tijdens de werkzaamheden is de brug in beide richtingen gestremd voor autoverkeer.

De brug kan beide dagen niet worden geopend voor vaarverkeer Fietsers en voetgangers kunnen onder begeleiding passeren, maar moeten rekening houden met vertraging De nood en hulpdiensten worden door de aannemer doorgelaten De werkzaamheden kunnen door omstandigheden korter of langer duren. 

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 27-3-2024

Het maaiseizoen begint weer in Wormerland.

Vanaf 1 april worden de gazons weer gemaaid in Wormerland. Vriendelijk verzoek om je boot, als deze in het groen langs de sloot ligt, voor 11 april terug te leggen in het water, zodat het gazon vrij is voor maaiwerk en onderhoud.

LET OP!

De handhavers van de gemeente controleren of het maaiveld vrij is en zullen zo nodig maatregelen treffen.

 

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 22-3-2024

Afgelopen Donderdag werd een grote hoeveelheid lachgascilinders ontdekt en opgeruimd langs de Zuiderweg. De buitendienst trof maar liefst 65 cilinders aan, wat opnieuw leidt tot extra kosten voor de gemeente Wormerland.

Gebruik van lachgas is slecht voor je gezondheid, maar als je tóch wil gebruiken, gooi de cilinders dan niet langs de kant van de weg. Je kunt ze gratis inleveren bij de milieustraat van HVC. Aldus Wormerland.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 21-3-2024

Nationale Opschoondag.

Op zaterdag 23 maart is het weer Nationale Opschoondag. Samen met de groep 'Over Met Zwerfafval' organiseren ze een zwerfafvalopruimactie.

Organisator Anneke Wams laat weten dat ze 'ook deze keer vooral plastic en sigarettenfilters gaan weggrijpen uit perkjes, bermen en sloten. Plastic is een handig product maar we gaan er slordig mee om. Er verdwijnt veel te veel in de natuur. Sigarettenfilters, gemaakt van celluloseacetaat, ook een soort plastic, zie je overal op straat en in perkjes liggen. Deze plastic filters breken niet af in het milieu en blijven daar jaren liggen. Vogels pikken ze op en voeden er hun jongen mee. Ze gaan eraan dood want er zitten gifstoffen in.'

Er is een aantal sterk vervuilde plekken in kaart gebracht. Deelnemers verzamelen zich bij de gemeentewerf in Wormer op zaterdagochtend 23 maart om 08.45 uur. De materialen als knijpstok, zakken, handschoenen en hesjes liggen klaar. Je kiest zelf welke plek of route je gaat opschonen. Het plan is in groepjes op pad te gaan.

Start: 9:00 uur (8:45 uur verzamelen) bij de gemeentewerf Wormerland, Papiermakerstraat 6 in Wormer

Einde: rond 11:00 uur bij de Poelboerderij, Veerdijk 106 in Wormer

Het geraapte vuil en de geleende materialen leveren ze in bij de Poelboerderij. Daar is voor iedereen koffie, thee of limo met iets lekkers erbij.

Wil je meedoen? Laat het even weten en meld je aan bij Anneke Wams.
annekewams@planet.nl

 

πŸ“Έ Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 19-3-2024

Onhaalbare opleverdatum tenniscomplex IJsbaanterrein Tennisverenigingen moeten langer geduld hebben.

De gemeente gaf in de laatste raadsvergadering van 4 maart 2024 aan, dat er weliswaar wat vertraging is geweest, maar dat oplevering van het tenniscomplex in het eerste kwartaal van 2026 haalbaar is. Dit met als uitgangspunt dat gehele bezwaarperiode niet langer dan 1 jaar zou duren. Daarmede loopt de portefeuillehouder drastisch uit de pas en zijn de uitlatingen over de aangehaalde data onjuist.

Deze datum is echter totaal niet haalbaar en tegelijk ook bedenkelijk omdat de gemeente Wormerland de fuserende tennisverenigingen hiermee duidelijk op het verkeerde been zet door te pretenderen dat zij in het 1e kwartaal van 2026 op hun nieuwe accommodatie zouden kunnen gaan spelen.

Het definitieve besluit van de gemeente of het project definitief doorgaat wordt namelijk pas in het 1ste kwartaal van 2025 genomen want er is nog heel veel uit te zoeken. Daarna is er volgens de gemeente nog 1 jaar bezwaarperiode maar dan is het al het 1ste kwartaal 2026.

Hoe kan je dan nu nog steeds beweren dat het project 1ste kwartaal 2026 opgeleverd zal worden terwijl er nog niets op de bouwplaats is gebeurd. Nadat de startvlag zou vallen en de locatie ‘schoon’ wordt opgeleverd komt er een zandlaag van 150 cm op de huidige ijsbaan en moet het pakket nog een jaar inklinken om de grootste zettingen van het terrein eruit te halen (totale duur 1,5 jaar). De gemeente meent overigens dat dit ook te bereiken is met een zandlaag van 30 cm hetgeen volkomen onrealistisch is en gaat tegen iedere standaard bouw op veenweide gebied in.

Pas daarna begint de echte bouw waarvoor ongeveer 1 jaar aangehouden moet worden. Dat betekent dus oplevering in 3de kwartaal 2028. Ook deze datum is echter niet reëel.

Er is tegenwoordig geen enkel bouwproject meer waar geen bezwaren tegen ingediend worden, meestal tot aan de Raad van State en de Rechter toe. Zeker met dit plan met zoveel tegenstanders als de ruim 1800 inwoners van Wormerland die de petitie tegen het ijsbaanterrein ondertekend hebben en Natuurmonumenten, Stichting Behoud Waterland, Vrienden van ‘t Kerkepad etc., zijn er vele bezwaarprocedures te verwachten.

Bekijk alleen al de problemen rond het nieuwe complex van de Hockeyclub de Kraaien in Zaandijk waar de bezwaarperiode nu al 6 jaar duurt. Dat zou toch een waarschuwing moeten zijn. Voor de planning zou men dus minimaal 3 tot 5 jaar bezwaarprocedures moeten aanhouden.

De gemeente is verplicht een reële inschatting te maken omdat de tennisverenigingen daar hun planning op baseren want hun velden zijn immers aan renovatie toe. Het zou dus veel reëler zijn om uit te gaan van een oplevering in 2030 dan de huidige datum van 1ste kwartaal 2026.

Redactie en Foto RTV Zaanstreek - Bron: Stichting SPIJT i.o.


Gemeente Wormerland: 17-3-2024

Zwembad Het Zwet wordt weer klaargemaakt voor het zwemseizoen.

Het bekende zwembad in Wormer is een openluchtzwembad en is in het zomerseizoen geopend van 27 april tot 08 september. Voordat het zover is moeten er heel wat werkzaamheden verricht worden. Ook dit jaar zijn ze daar met vrijwilligers weer druk mee bezig om zo te zorgen dat alles op tijd klaar is voor het komende zwemseizoen.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het volledig reinigen van de baden en de kleedhokjes. Maar ook de beplanting, de zonneweide en de zonnepanelen op de platte daken van de kleedruimtes komen aan bod. Verder vinden er ook diverse herstel- en reparatiewerkzaamheden plaats.
Het reinigen van de baden is de grootste klus, want deze zijn de gehele winter onderhevig aan de weersinvloeden. Door sneeuw- en/of regenbuien komt er water in de leegstaande zwembaden te staan, waardoor er zich aanslag op de bodem vormt. Deze aanslag wordt grondig verwijdert met een hogedrukreiniger en is volledig handwerk.

Foto's: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 7-3-2024

Wormerland ondertekent GreenDeal Houtbouw.


Op 6 maart 2024 heeft wethouder Rolf van Wanrooij namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland de Green Deal convenant Houtbouw ondertekend.

Het streven van het convenant is dat in 2025 één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt gebouwd in hout, met als doel CO2-uitstootreductie en een aanzienlijke vermindering van stikstofuitstoot.

Dit doet de gemeente Wormerland niet alleen. Vele tientallen organisaties waaronder gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, beleggers, aannemers, woningcorporaties, architecten, houtbouwers, hout producerende partijen, kennisinstellingen, ingenieurs- en adviesbureaus, financiële instellingen en koepelorganisaties zijn de gemeente al voorgegaan.


’’Door het ondertekenen van dit convenant zorgt de gemeente Wormerland ervoor dat onze lokale woningbouw duurzamer, mooier en sneller gaat. Dat is belangrijk, want we hebben niet alleen snel nieuwe woningen nodig, maar willen daarbij ook aandacht besteden aan duurzaam en circulair bouwen. Dit convenant draagt aan beide doelen bij”, aldus wethouder van Rolf van Wanrooij van Wonen.

Op de foto wethouder Rolf van Wanroooij en Bob van de Zande van Metropoolregio Amsterdam

 

 πŸ“· Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 6-3-2024

Gemeenteraad akkoord met locatiekeuze sportcomplex

De gemeenteraad van Wormerland heeft dinsdagavond, tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 maart, ingestemd met de locatiekeuze voor het nieuwe sportcomplex in Wormer. De dag ervoor kon de gemeenteraad in een buitengewone vergadering zich nog uitgebreid inlezen v.w.b. het voorstel van het college om het nieuwe, duurzame sportcomplex te realiseren op het huidige IJsbaanterrein en had zelfs daarvoor maar liefst 11 insprekers uitgenodigd.

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel.

Wethouder Schalkwijk is blij dat het project de volgende fase in kan gaan. “Met ons plan kunnen we verschillende belangrijke doelen bereiken. Het gaat niet alleen om de verduurzaming van de sporthal en het nieuwe tenniscomplex, maar juist ook om de realisatie van een groot aantal nieuwe woningen die hard nodig zijn binnen onze gemeente.”

Wel benadrukt wethouder Schalkwijk dat het slechts om een volgende stap in het proces gaat.
“Het gaat nu alleen om de locatiekeuze. Ik ben blij dat we hierover instemming van de raad hebben bereikt, omdat we nu verder kunnen in het proces. Maar er is nog een lange weg te gaan. We gaan nog twee keer terug naar de raad voor instemming. Het college hecht daarbij het grootste belang aan zorgvuldigheid en het wegnemen van risico’s. Het belangrijkst voor ons is dat het plan de belangen van de inwoners van onze gemeente in de breedte dient. We zullen omwonenden en belanghebbenden betrekken bij de verdere invulling van het project.” Op wat voor wijze hij dat dan ook denkt te gaan doen kwam geen uitspraak.

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 5-3-2024

PYRRUS OVERWINNING IN WORMERLAND.

Ze vierden gisteravond een ‘overwinning’, een deel van de gemeenteraad van Wormerland, maar het heeft al zoveel inspanning (tijd en geld) gekost, dat het dezelfde uitwerking heeft als een nederlaag. Maar toch is de strijd nog lang niet gestreden en blijft het onzeker wat er exact gaat gebeuren met deze keuze van de locatie van de Sportaccommodaties in Wormerland.

De gemeenteraad kan wel verder gaan met de uitwerking van de plannen tot vestiging van een tennisaccommodatie met padelbanen op het huidige IJsbaanterrein aan het Kerkepad en de verplaatsing van de huidige IJsbaan en Jeu-de-boules banen op het terrein ernaast.Vooralsnog is weliswaar de 1e fase bereikt, doch nu moeten er nog een heleboel ‘hobbels’ genomen worden die o.a. in handen gelegd worden van besluiten van de Provinciale Staten. Te denken valt dan aan te verlenen ontheffingen op het gebied van geluid, ecologie en habitat etc.

Ook heeft de portefeuillehouder, wethouder Schalkwijk, steeds volgehouden dat “als het project niet budgetneutraal uitgevoerd kan worden, dus een volledige sportaccommodatie, inclusief tennis-en padelbanen, een nieuwe sporthal op de Spatterstraat, verhuizing van de IJsbaan naar het terrein naast de huidige locatie etc. alsmede de reeds gemaakte kosten (volgens schatting al zo’n € 200.000), dus als het niet op € 0,00 zou uit komen, dan gaat het niet door en is het over en uit!”

Maar juist die financiën kunnen weleens een duidelijke ‘nekkenbreker’ zijn, maar wel het gemakkelijkst te bekijken. De laatste maanden heeft de gemeente al zoveel verschillende begrotingen op tafel neer gelegd, waarvan de meest opmerkelijk was met een positief resultaat van € 7.900.000. Er is dus nog werk aan de winkel voor de gemeentelijke rekenmeester. Immers, een vertelling of miskleun kan de gemeente zich niet permitteren.

Voorlopig blijft GroenLinks-Wormerland ‘scherp’ op de achtergrond met hun alternatieve plan aan de Spatterstraat die in elk geval met een goed onderbouwde (budget neutrale) financiële begroting op hun beurt blijft wachten. Het zal de natuur ten goeden komen en zal eveneens een uitkomst zijn voor woningzoekenden in Wormer omdat zij meer sociale huurwoningen in hun opzet kunnen realiseren, t.w. volgens de plannen van de gemeente 29 en bij het plan van GroenLinks maar liefst 45 woningen.

Althans, dat was bij de vergadering van 4 maart zo opgesteld, maar vlak voor de vergadering van vanavond toverde de portefeuillehouder alsnog een ‘konijn’ uit de hoge hoed en meldde dat het aantal sociale huurwoningen in het gemeentelijke plan werd opgekrikt naar vereiste 30%. Hoe dat financieel is te ‘verrekenen is nog onduidelijk.

Natuurlijk, de dure te bouwen woningen dienen het meeste geld op te brengen, maar daar zit Wormer voor woningzoekenden toch niet op te wachten. Er staan er nog zo’n kleine 70 te koop bij onze makelaars

Alle ins- en outs kunt u trouwens nog eens nalezen op de website www.ijsbaanterrein.nl

 

welke is opgezet door de Stichting SPIJT, hetgeen staat voor Stop Plannen IJsbaan Terrein.

 

In elk geval, wordt vervolgd!

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 4-3-2024

De zon doet wonderen!

Afgelopen weekend was het heerlijk weer om er op uit te gaan met de fiets of benenwagen of gewoon om even lekker een terrasje te pakken. In de luwte in het zonnetje was het heerlijk vertoeven en voelde het zeer aangenaam. Zo ook op het terras bij de Batavia in Wormer, waar het afgelopen zondag lekker druk was.

πŸ“· RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 1-3-2024

Op 28 februari was wethouder Rolf van Wanrooij van Wormerland samen met andere wethouders in gesprek met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over het project onderhoud Viaduct Neckerbrug A7.

Rond dit project wordt veel overlast verwacht, omdat het verkeer slechts op 2 x 2 versmalde rijbanen van de A7 gebruik kan maken. Voor de Wijdewormer, Neck en Jisp heeft gemeente Wormerland daarom een inrijverbod in de spits ingesteld. Bewoners en bedrijven krijgen een ontheffing. Tijdens het gesprek spraken de minister en wethouders over het project en wat de gevolgen zijn. Minister Harbers is ook bezorgd over de verwachte overlast. Dankzij zijn inzet is de duur van het project verkort. Het onderhoud vindt nu plaats tussen april en september. Gemeente Wormerland zal zich in blijven zetten om de overlast voor onze regio zo beperkt mogelijk te houden. Aldus Wormerland

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 28-2-2024

Leerlingen van De Eendragt voeren actie voor Kledingbank Zaanstreek.

Leerlingen van groep 7 en 8 van de openbare basisschool De Eendragt in Wormer gaan actie voeren voor de Kledingbank Zaanstreek.

Van 4 tot en met 7 maart zamelen zij kleding in.

‘Wij zijn uiteraard erg blij met dit initiatief,’ zegt Herman de Graaff, voorzitter van de Stichting Kledingbank Zaanstreek. ‘We hebben steeds meer kleding nodig, omdat steeds meer mensen een beroep doen op de Kledingbank.

We zien dit ook als een gelegenheid om aan kinderen duidelijk te maken waarom wij bestaan en wat armoede betekent voor mensen. En dat kleding inzamelen een vorm van hergebruik is die goed voor het milieu is. We hopen op deze manier de bekendheid van de Kledingbank te vergroten. Jong geleerd is oud gedaan.’Voor de Kledingbank is deze actie een pilot die duidelijk moet maken of dit middel mogelijkheden biedt om andere scholen te interesseren voor een inzamelingsactie. Financiële steun van de Rabobank heeft de Kledingbank in staat gesteld om de actie op een leuke manier aan te kleden met promotiemateriaal. ‘We kunnen ons voorstellen dat we ons concept van de actie beschikbaar stellen voor andere kledingbanken in het land,’ aldus de voorzitter.

Tijdens de jaarlijkse Eendragt Dag op vrijdag 8 maart wordt het resultaat van de actie bekend gemaakt.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 28-2-2024

Het Buitenhuis zoekt tuinliefhebbers.

Midden in de weilanden van Wijdewormer ligt Het Buitenhuis; dé plek waar mantelzorgers met een goed gevoel hun zorg uit handen kunnen geven. Rondom Het Buitenhuis ligt een prachtige tuin. Daarvoor zoeken ze tuinliefhebbers met groene vingers die het leuk vinden om te tuinieren. Vrijwilligers die de tuin onderhouden en bloemen en groenten laten bloeien en groeien, maar ook mensen die onder begeleiding mee willen helpen aan het tuinonderhoud. Naast het onkruid wieden, zaaien, oogsten, schoffelen en andere werkzaamheden beleef je een gezellige dag samen met de andere gasten in Het Buitenhuis. De tuinclub start vanaf maart/april. Interesse? Neem contact op met Het Buitenhuis via

06 21 915 461.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 27-2-2024

Maandagavond 4 maart 2024 wordt een belangrijke avond voor de inwoners van de Gemeente Wormerland. Op die avond wordt een speciale vergadering belegd ter voorbereiding op de Raadsvergadering welke de volgende dag, 5 maart 2024 dus, zal worden gehouden waarop de Gemeenteraad moet gaan instemmen over een locatiekeuze waar de nieuwe tennisaccommodatie gebouwd moet gaan worden. De keuze is tussen de huidige locatie aan de Spatterstraat, waarbij de twee tennisverenigingen Eendragt en Poelstars zich zullen toevoegen bij de bestaande vereniging De Spatters of een nieuwe locatie op het huidige IJsbaanterrein aan het Kerkepad.

Al vanaf 2018 is de Gemeente onder geheimhouding al bezig met de ontwikkeling van de plannen op het IJsbaanterrein en vanaf 2021 is er door de fractie van GroenLinks-Wormerland een alternatief plan ter bestudering aangedragen op de Spatterstraat waarbij het natuurgebied (B.P.L.) onaangetast zou blijven. De gesprekken liepen niet bepaald ‘vlot’ en vergelijkingen waren
onmogelijk doordat de Gemeente vele onderzoeken als GEHEIM hadden verklaard.

Mocht u nog interesse hebben in deze ontwikkelingen dan kunt u een bezoek brengen aan het Gemeentehuis of via de website www.wormerland.nl e.e.a. volgen.

Ook via de website van de initiatiefgroep t.w. www.ijsbaanterrein.nl kunt u veel informatie opdoen en als u zich aanmeldt dan wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes. Ook kunt u via de website een petitie invullen voor het behoud van het IJsbaanterrein en uitwerking van een nieuwe aangepaste tennislocatie in de Spatterstraat.
U spaart dan daarmede in elk geval de natuur alsmede de flora en de fauna.

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 25-2-2024

 

De HVZ Hengelsportbeurs vandaag in Sporthal Wormer.

Ook vandaag, zondag 25 februari, is er tot 14:00 uur weer genoeg te doen voor de hengelsport liefhebbers. Ook beginnende hengelsport liefhebbers kunnen zichzelf hier laten inspireren. Er is van alles te koop, maar je kunt er ook terecht voor advies, of je laten inschrijven bij de vele organisaties en nog veel meer.

πŸ“· RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 22-2-2024

Wormerland gaat handhaven!

In het centrum van Wormer ontstaan vaak gevaarlijke situaties wanneer auto’s fout geparkeerd staan zegt de gemeente Wormerland. Voetgangers die over straat moeten als een auto op de stoep staat.

Gehandicapten die verder weg moet parkeren, omdat iemand die prima kan lopen het liefst met de auto bij de buurtsuper naar binnen rijdt. Heb je je rijbewijs? Dan weet je waar je wel en niet mag parkeren.

Foutparkeren veroorzaakt overlast. De gesprekken met foutparkeerders en waarschuwingen die zijn gegeven blijken onvoldoende te werken. Daarom gaat de gemeente handhaven. De eerste 2 weken van maart gaan de Boa’s extra controleren op parkeeroverlast in de dorpskern en ook beboeten op overtredingen.

Een boete voor fout parkeren ligt rond de € 110. Voor het parkeren op een gehandicaptenplaats is dat € 350.

Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats op nummerbord is zelfs € 440!

Waar gaan ze op controleren:Dubbel parkeren;Op de stoep parkeren, dus wanneer er niet in een parkeervak wordt geparkeerd;Onterecht parkeren op een gehandicaptenplaats;Onterecht parkeren op een laad- en losplaats;Parkeren voor een uitrit.

Foto: Gemeente Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 15-2-2024

Bengelen de fietsen tegenwoordig in Wormerland aan de lantaarnpalen?

Annemarie Zuijdam maakte deze foto. Mogelijk is dit baldadigheid geweest, maar de mensen keken er wel van op in Wormerland. Dit zie je namelijk niet vaak en mogelijk is de fiets van de Prins Clausbrug gegooid en blijven hangen in de lantaarnpaal.

De gemeente Wormerland heeft intussen de fiets al verwijderd.

Foto: Annemarie Zuijdam

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 15-2-2024

VVD-WORMERLAND HULDIGT BESTUUR SPORT STICHTING WIJDEWORMER.

Op woensdag 14 februari deelden VVD-Statenleden van Noord-Holland gezamenlijk met de VVD-Wormerland Raadsfractie taart uit aan personen en/of organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan.

Met de VVD-Taartenactie, die al 15 jaar lang rondom Valentijnsdag wordt gehouden, worden mensen of organisaties in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor de gemeenschap in hun buurt, wijk, dorp, stad, of regio.

In de gemeente Wormerland worden de mensen van het bestuur van de Sport Stichting Wijdewormer dit jaar in het zonnetje gezet.Zij hebben dit verdiend omdat zij zich al vele jaren inzetten om het mogelijk te maken, dat de inwoners van de Wijdewormer en omgeving gezond en sportief hun sport op een modern en daartoe ingericht sportcomplex kunnen uitoefenen.

Bovendien hebben zij op voorbeeldige manier de samenwerking tussen DZS Voetbal, WWSV Korfbal en Butje 13 Jeu de Boules bevorderd en gerealiseerd.

Hun goede werk is van belang voor zowel de inwoners van het dorp Neck als de Gemeente Wormerland.


Gemeente Wormerland: 15-2-2024

Faillissement Hofjes Horeca B.V.

Faillissement Hofjes Horeca B.V.

Door de rechtbank in Haarlem is afgelopen woensdag 14 februari 2024 het faillissement uitgesproken van Hofjes Horeca B.V. te Wormer. Nadat eerder de alom bekende onderneming al zijn deuren had gesloten en er gehoopt werd op een (her)opening in maart/april a.s. is dan toch helaas het doek gevallen. Hoe de toekomst voor dit populaire horecabedrijf en zijn 10 medewerkers er uit zal gaan zien is nog niet bekend.

Voor Wormerland zal het een groot gemis zijn als deze unieke locatie aan het Zwet verloren zal gaan.

 

Op 14-02-2024 is Hofjes Horeca B.V. te Wormer (Noord-Holland) door de rechtbank in Noord-Holland failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr K.A. Martijnse. Het insolventienummer van deze zaak is F.15/24/47.

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerlands: 14-2-2024

Gezamenlijke ambities voor de volkshuisvesting in Wormerland vastgelegd in nieuwe prestatieafspraken.

Vandaag hebben gemeente Wormerland, WormerWonen, Parteon, huurdersorganisatie Huurders voor Huurders en Huurdersplatform Parteon hun handtekening gezet onder de nieuwe vierjarige prestatieafspraken. Met deze afspraken leggen zij hun gezamenlijke ambities vast tot en met 2027. Om verder invulling te geven aan de grote woningopgaven gaan de partijen zich gezamenlijk inzetten voor leefbare buurten, de bouw van meer betaalbare woningen en de verduurzaming van bestaande woningen. Daarbij is de brug geslagen naar voorstellen uit het Burgerakkoord, dat het resultaat is van een burgerberaad in 2023 over hoe wonen er in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uitziet.

Duurzame, betaalbare woningen“De afgelopen jaren stegen de woonlasten door prijsstijgingen”, vertelt Cécile Engelsma, directeur-bestuurder van WormerWonen. “Dit komt de bestaanszekerheid van veel mensen niet ten goede. Als sociale woningcorporatie blijven wij sturen op betaalbaar wonen voor onze huurders. Zo heeft WormerWonen een forse versnellingsambitie in het verduurzamen van haar bezit. Wij zijn nu al bezig om woningen geheel of gedeeltelijk van het gas af te halen en waar nodig gratis isolatiemaatregelen toe te passen. Dit zetten wij de komende jaren door zoals ook toegezegd in de nieuwe prestatieafspraken”.

Meer woningenHarry Platte, directeur-bestuurder van Parteon: “In weinig gemeenten is de wachttijd voor een sociale huurwoning zo hoog als in Wormerland. Daarom hebben we samen de ambitie om tot en met 2030 meer dan 600 betaalbare huurwoningen nieuw te bouwen. We gaan samen op zoek naar nieuwe locaties en zetten ons samen in om lopende projecten zoveel mogelijk te versnellen”.

Leefbare buurten“Een fijne woning is belangrijk, maar een veilige, schone buurt met plekken van ontmoeting en kansen voor sociaal contact net zo”, benadrukt Hélène van Roode namens Huurders voor Huurders. “Er zijn diverse afspraken gemaakt om een prettig woonklimaat en verbinding in Wormerland te stimuleren en te borgen. De gemeente en de corporaties moeten daarin hun rol pakken, en wij als inwoners ook!”

We doen het samen!“Mooi dat het opnieuw gelukt is om tot concrete afspraken te komen die de woningmarkt in Wormerland verder gaan brengen”, aldus wethouder Rolf van Wanrooij. “Als het gaat om wonen reiken de ambities ver. We hebben afspraken gemaakt over de hoeveelheid sociale huurwoningen die we gaan realiseren, en over hoeveel woningen we gaan verduurzamen. Daarmee werken we met deze afspraken aan twee belangrijke woonopgaven voor Wormerland. De uitdaging is om gezamenlijk te kijken wat daarbij echt haalbaar is. Dat is ons gelukt en geeft hernieuwde energie voor een productieve, succesvolle samenwerking de komende jaren”.

Foto: WormerWonen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 13-2-2024

Elsa van der Linden nieuwe gemeentesecretaris Wormerland.

Elsa van der Linden (45 jaar) start 15 maart 2024 als gemeentesecretaris bij gemeente Wormerland. Zij volgt Ronald Kool op die per 1 maart stopt als gemeentesecretaris. Elsa van der Linden is als gemeentesecretaris de eerste adviseur van het college van B&W en de burgemeester van Wormerland. Zij is op 13 februari officieel benoemd.

Elsa van der Linden heeft de laatste zeven jaar als strategisch bestuursadviseur van de gemeente Zaanstad gewerkt. In deze rol heeft zij de burgemeester, het college en de gemeentesecretaris geadviseerd in verschillende strategische opgaven binnen Zaanstad. Daarvoor heeft zij in diverse leidinggevende posities gewerkt bij gemeenten, onder andere in het vakgebied financiën.

Burgemeester Judith Michel-de Jong van Wormerland: ‘We vinden Elsa van der Linden een sterke en warme persoonlijkheid met ruime ervaring in het adviseren van het college van B&W. We zien haar de rol van gemeentesecretaris op een gedegen en professionele manier invullen waarbij zij in staat is gebleken het juiste inzicht te hebben om uiteenlopende belangen af te wegen.’

Elsa van der Linden: ‘Voor mij is dit een mooie logische vervolgstap. Ik draag Wormerland een warm hart toe. Ik ken de regio goed en neem waardevolle kennis mee, die ik heb opgedaan bij de gemeente Zaanstad. Ik kijk ernaar uit om mij in te zetten voor de opgaven van de gemeente Wormerland.’

πŸ“· Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 10-2-2024

Nieuwe routekaart Wormerland om de pracht van de streek te ontdekken.

Marketing Zaanstreek heeft in opdracht van de gemeente Wormerland en WormerWonen een informatieve routekaart ontwikkeld om de verscheidenheid aan routes in de regio, waaronder wandel-, fiets- en kanoroutes, in beeld te brengen voor zowel inwoners als recreanten. Deze flyer gidst bewoners en bezoekers door de prachtige streek in en rond Wormerland. Een mooie route om de lokale natuur en culturele hoogtepunten te verkennen.

Afgelopen maandag 5 februari overhandigde Anneke Wijdogen-Vis, directeur van Marketing Zaanstreek, bij de Poelboerderij de eerste routekaarten aan wethouder Schalkwijk en Ismay Mars van WormerWonen.

 

Jeroen Schalkwijk: "De routeflyer is een langgekoesterde wens. Er zijn zoveel manieren om ons mooie gebied te ontdekken en nu zijn ze eindelijk in kaart gebracht. Ik ben blij met het resultaat en hoop dat veel mensen er gebruik van gaan maken."

De routekaart is niet alleen bedoeld om de bewoners te informeren over de verschillende routes, maar ook om toeristen uit te nodigen om de diverse attracties en landschappen van Wormerland te ontdekken. De routekaart biedt een overzicht van diverse routes, waaronder een fietsroute die de beroemde Zaanse Schans aandoet en zich uitstrekt naar Wormerland. Met deze routekaart zijn de monumentale routes nu ook gedigitaliseerd, waardoor bezoekers en bewoners gemakkelijk toegang hebben tot informatie over historische monumenten in de regio. Directeur-bestuurder van WormerWonen Cécile Engelsma: “Wormerland is prachtig! Deze routekaart biedt bewoners en bezoekers kansen om dat al wandelend, fietsend en/of varend te ervaren. Een mooi resultaat van een prettige samenwerking met de gemeente Wormerland en Marketing Zaanstreek.”

Marketing Zaanstreek, de gemeente Wormerland en WormerWonen zetten zich hiermee gezamenlijk in om het toerisme en de recreatieve mogelijkheden in de regio te bevorderen. Door het creëren van deze praktische en aantrekkelijke routekaart, hopen zij een positieve impuls te geven aan het ontdekken van Wormerland en de omliggende gebieden. Hiermee is invulling gegeven aan de uitvoeringsagenda van de nota Toerisme en Recreatie van de gemeente Wormerland. 

De gratis te verkrijgen routekaart wordt beschikbaar gesteld aan toeristisch-recreatieve ondernemers in de gemeente en is vanaf nu gratis verkrijgbaar in o.a. de Zaanstore.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 7-2-2024

Uitnodiging inloopbijeenkomst Kleine Braak.

De Gemeente Wormerland brengt je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de flexwoningen aan de Poelweg/De Kleine Braak.

Daarom nodigt woningcorporatie Parteon je van harte uit voor een inloopbijeenkomst.

Datum: 13 februariTijd: tussen 17:30 en 19:00 uurLocatie: De Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer

Ontdek de nieuwe flexwoningen Tijdens deze inloopbijeenkomst informeren ze je over de woningen, de huurprijzen, wie ervoor in aanmerking komen én de voorlopige planning van de bouw en de oplevering. Daarnaast laten ze panelen zien waarmee we je een indruk geven van hoe het project eruit zal zien. Stel je vragen Er is ruimte om vragen te stellen tijdens de bijeenkomst. Er vindt geen presentatie plaats. Je kunt elk moment inlopen.

Foto: Gemeente Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 4-2-2024


Donker Kerkepad uitgelicht afgelopen zaterdag.


Afgelopen Zaterdagavond 3 februari organiseerde Vrienden van het Kerkepad een belevingswandeling over het Kerkepad. ,,Het is de dag om het licht naar buiten te brengen,’’ aldus Sylvia van Essen, één van de ‘Vrienden’. ,,We vieren dat de dagen lengen en de lente nadert.’’ Ze vervolgt: ,,De weidevogels staan op het punt terug te keren naar hun broedgebieden, zo ook naar het Wormer- en Jisperveld én het gebied rondom het Kerkepad in het bijzonder.

Wij willen nogmaals de beleving en de schoonheid van het Kerkepad onder de aandacht brengen,’’
Emma Fischer, medeorganisator, gaat verder: ,,Vlak voor de kerstvakantie hebben wij een vogelpresentatie aan het hek van de ijsbaan gemaakt.

Op ruim 70 afbeeldingen staan 50 (weide)vogelsoorten met een kenmerk omschreven. Dat is leerzaam voor iedereen maar in het bijzonder voor kinderen.

De Vrienden van het Kerkepad wilde wandelaars de donkerte laten ervaren en hen verrassen met licht.

Foto's: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 2-2-2024

Wormerland: Kort

Yfe is de eerstgeboren baby van Wormerland!

Op 9 januari werd Yfe geboren, het eerste kindje van 2024 in Wormerland. Traditiegetrouw ging burgemeester Judith Michel op kraamvisite bij de kersverse ouders en hond Midas. Gelukkig was Yfe wakker en zij keek met prachtige grote ogen rond vanaf papa’s arm. Aldus Wormerland.

Ook wij van RTV Zaanstreek wensen het gezin veel geluk!

Foto: Gemeente Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Donker Kerkepad uitgelicht
 
Wormer Zaterdagavond 3 februari organiseert Vrienden van het Kerkepad een belevingswandeling over het Kerkepad. ,,Het is de dag om het licht naar buiten te brengen,’’ aldus Sylvia van Essen, één van de ‘Vrienden’. ,,We vieren dat de dagen lengen en de lente nadert.’’
Ze vervolgt: ,,De weidevogels staan op het punt terug te keren naar hun broedgebieden, zo ook naar het Wormer- en Jisperveld én het gebied rondom het Kerkepad in het bijzonder. Wij willen nogmaals de beleving en de schoonheid van het Kerkepad onder de aandacht brengen,’’ 
Emma Fischer, medeorganisator, gaat verder: ,,Vlak voor de kerstvakantie hebben wij een vogelpresentatie aan het hek van de ijsbaan gemaakt. Op ruim 70 afbeeldingen staan 50 (weide)vogelsoorten met een kenmerk omschreven. Dat is leerzaam voor iedereen maar in het bijzonder voor kinderen. Juist voor hen doen we 3 februari iets extra’s: een weidevogelspeurtocht.’’ De vragen voor de speurtocht zijn nu al te vinden op de website www.ijsbaanterrein.nl/vrienden-van-kerkepad/vragenlijst-speurtocht.
 
De Vrienden van het Kerkepad willen wandelaars de donkerte laten ervaren en hen verrassen met licht. 
De belevingswandeling is tussen 18:30 – 20:00 uur en start vanaf het clubhuis Nova Zembla, Dorpsstraat 214a te Wormer.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 29-1-2024

Zoektocht naar enthousiaste medewerkers voor seizoen 2024.

Zwembad het Zwet Wormer is naarstig op zoek naar toezichthouders, zweminstructeurs, een receptioniste en bij heel mooi weer een scholier die in de horeca wil helpen.

Een combinatie van functies zou ook mogelijk zijn. Dagen en aantal uren is in gezamenlijk overleg en flexibel extra inzetbaar bij mooi weer of vervanging van collega’s.

Meer info over alle vacatures: πŸ‘‡

Sportfondsen Toezichthouder buitenbad Klik hier 

Sportfondsen Zwemonderwijzer Klik hier 

Meer info:

075-6423760

zwembadhetzwet@sportfondsen.nl

www.zwembadhetzwet.nl

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Sandra Jongejans
6 maanden geleden

Wat zijn,de uren?

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-1-2024

Gratis energiecoach aan huisbesparen op energiekosten.

Alle Wormerlanders kunnen vanaf nu gratis een bezoek van een energiecoach aanvragen. Deze coach komt thuis langs en helpt bewoners energie te besparen. De coach geeft elk huishouden advies op maat. Dus wilt u thuis energie besparen maar weet u niet goed hoe? Vraag dan een huisbezoek aan bij WelzijnWonenPlus!

Energiezuiniger thuis:

De afgelopen tijd is energie een stuk duurder geworden. Dit zorgt voor een flink hogere energierekening bij veel huishoudens. De gemeente zet samen met welzijnsorganisatie WelzijnWonenPlus energiecoaches in om te proberen deze kosten omlaag te brengen. De energiecoach is een vrijwilliger die is getraind door WelzijnWonenPlus. Deze coach komt langs in huur- en koophuizen. Bewoners krijgen advies over hoe ze kunnen simpel kunnen besparen. Alles wordt afgestemd op hun eigen energieverbruik. Zo kan het helpen om zuinige ledverlichting aan te schaffen, tochtstrippen aan te brengen of slimmer om te gaan met de thermostaat.

 

Hoe werkt het aanvragen van een energiecoach?
Voor vragen en een afspraak kunnen inwoners van Wormerland terecht bij het inloopspreekuur 'Energiecoaches' van WelzijnWonenPlus. Dit is elke dinsdag van 10.00 – 12.00 uur in De Omslag op Faunastraat 68 in Wormer. Mail naar energiecoachwormerland@welzijnwonenplus.nl. Of bel met het servicepunt van WelzijnWonenPlus Wormerland: 075 641 96 68. Lees meer over de energiecoach op

 wormerland.nl/duurzaam-wormerland/bespaar-geld-met-een-energiecoach

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland:24-1-2024

Blauw Hart onderscheiding voor agent Rico.

Deze zomer was politieagent Rico samen met zijn collega Bart als eerste aanwezig toen er zich in de Hema een heftig incident afspeelde. Zij grepen op zeer adequate wijze in en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. Samen met loco burgemeester Jeroen Schalkwijk keken ze gisteren terug op de gebeurtenissen en werd Rico verrast met het Blauwe Hart.

De onderscheiding werd hem opgespeld door zijn collega Bart, zelf ook drager van het Blauwe Hart. De Gemeente Wormerland is uiteraard blij met deze toppers in het politieteam van Politie Basisteam Zaanstreek en dankbaar voor al het werk dat de politie onderzeer moeilijke omstandigheden uitvoert. Aldus Judith Michel de Jong.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 21-1-2024

Vandaag is er in de sporthal van Wormer een gezellige vlooienmarkt! De markt duurt nog tot 15:30, wij namen snel nog even een kijkje vandaag! Voor meer leuke dingen en evenementen hou de media kanalen in de gaten van de Sporthal in Wormer.

Foto's: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 11-1-2024

Wormerland: Kort

Bij het IJsbaanterrein Wormer hebben ze vanavond toch nog even schaatspret gehad! Hoe het nu verder gaat met de schaatspret is afwachten, aangezien de vrieskou wat minder gaat worden, en er volgende week een overgang is van sneeuw!

Foto's: RTV Zaanstreek  

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 11-1-2024

Wormerland: kort

De Ijsbaan in Wormer is open. 

Ook de ijsbaan in Wormer is vandaag open voor veel schaats plezier zo lang het mag.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 10-1-2024

Kerstbomen inzamelen Wormerland.

Zoals voorgaande jaren biedt de gemeente Wormerland bij de lagere scholen de gelegenheid om afgedankte kerstbomen in te leveren. Dit zal zijn vandaag woensdag 10 januari 2024 van 8.00 tot 9.00 uur. De medewerkers van Wormerland staan op deze tijd bij de scholen om de bomen in ontvangst te nemen. Voor elke ingeleverde boom keren wij € 0,50 uit.

Later op deze dag, van 13.00 tot 15.00 uur, kunnen de kerstbomen worden ingeleverd op de gemeentewerf (het voormalige afvalbrengstation) aan de Papiermakerstraat 6, te Wormer.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 9-1-2024

Ondanks alle dingen die er spelen momenteel met de ijsbaan, is de  ijsbaan vereniging in Wormerland er natuurlijk ook klaar voor, en hoopt dat ze dit jaar weer lekker kunnen schaatsen op natuurijs!πŸ‘Œ

πŸ“Έ RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 29-12-2023

De meeste dieren hebben nu al de schrik van hun leven!

In Wormerland  willen ze een jaarwisseling die feestelijk én veilig is voor iedereen.

Steek je vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

Denk dan ook aan anderen. En aan de dieren. Want vuurwerk is leuk. Maar de meeste dieren leven in angst deze tijd.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 25-12-2023

Lever lege lachgascilinders in bij afvalbrengstations.

Lachgascilinders die in het restafval terecht komen, kunnen ontploffingen veroorzaken in vuilniswagens, afvalcontainers en verbrandingsovens. Dit is uiteraard niet wenselijk voor de veiligheid van de medewerkers. Daarnaast zorgen deze ontploffingen ook voor schade aan middelen en installaties zegt de gemeente Wormerland.

Het is voor HVC niet haalbaar om alle lachgascilinders handmatig uit het restafval te halen om schade te voorkomen. Het probleem is te omvangrijk en daarbij zitten veel cilinders in dichtgeknoopte vuilniszakken. Gooi lachgascilinders daarom niet bij het restafval maar lever ze in bij het afvalbrengstation. Na inname kan HVC deze cilinders zorgvuldig verwerken. Aldus Wormerland.

Chris Kuijten, directeur Energie uit afval:

“Dagelijks zien we ontploffingen van cilinders. Restafval en lachgascilinders, ze gaan gewoon niet samen. Hierdoor hebben we extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen en maken we veel meer reparatiekosten dan anders. Zonde, want de afvalbeheerkosten worden zo onnodig hoger. Ik hoop dat dit bewustzijn mensen stimuleert de cilinders naar het afvalbrengstation te brengen.”

Foto: Gemeente Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 24-12-2023 

Wormerland: Kort

Deuren definitief gesloten!


Afgelopen zaterdagavond was het laatste feest van het Wapen van Wormer het foute kerstfeest.
Het Wapen van Wormer heeft nu definitief de deuren gesloten.
Met het pand van het Wapen van Wormer zijn andere plannen
aldus de gemeente Wormerland,. in onze eerdere berichtgeving!

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 23-12-2023

Reuze kieviet gespot op het IJsbaanterrein.

De Storm Pia liet zich afgelopen donderdag 21 december volop gelden langs de randen van het huidige IJsbaanterrein in Wormer. Op het aangrenzende ‘Kerkepad’ liet desondanks een flink aantal vrijwilligers zich niet weg lieten blazen door de enorme windstoten om een originele protestactie op te zetten tegen de ‘broedende’ plannen van de Gemeenteraad in Wormer.

Deze actiegroep, verenigd tot ‘Vrienden van het Kerkepad’ hadden al eerder ludiek aangetoond het absoluut niet eens te zijn met de plannen van de Gemeente Wormer om op deze haast ‘heilige’ natuurplek een mega tenniscomplex te gaan bouwen inclusief een aantal herrie makende padelbanen en hielden op 6 oktober jl. al een ‘stille mars’ als protest tegen deze plannen op het gebied welke binnen de Omgevingsverordening NH2020 als een beschermd Bijzonder Provinciaal Landschap wordt beschouwd.

De afbakeningspaaltjes van het IJsbaanterrein werden allen voorzien van een afbeelding van de aldaar gehuisveste weidevogels die allen hun ‘stem’ wilden laten horen om aan te tonen het niet eens te zijn dat zij hun broed- en leefgebied kwijt zouden raken. Maar liefst 65 afbeeldingen van de diverse vogelsoorten die in dit unieke gebied broeden en nestelen vormen tezamen een complete fotogalerij die tot 14 januari a.s. is te bewonderen langs het Kerkepad in Wormer.

Een grote broedende kieviet ligt als een soort van protest op een afstand in het weidegebied het geheel in de gaten te houden. De komende periode is het dan ook aan te bevelen om een bezoek aan deze presentatie te brengen en te zien welke vogelsoorten er allemaal op deze locatie voorkomen en nu bedreigd worden om plaats te moeten maken voor een soort ‘klein Wimbledon’ op deze unieke locatie.

De uitgebreide plannen op deze locatie kunt u terugzien op de website www.ijsbaanterrein.nl. Ook kunt u op die website kennismaken met een alternatief plan waarbij dit fraaie en unieke natuurgebied behouden kan blijven.

HET ‘LAATSTE’ KIEVIETS-EI IS NOG NIET GELEGD OP IJSBAANTERREIN

Foto: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 22-12-2023

Gemeente Wormerland verwelkomt vijf jonge statushouders, daarna nog maximaal twaalf in Wormer.

Net als alle andere gemeenten heeft gemeente Wormerland de taak om vluchtelingen met een

verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten. Onder deze statushouders zijn ook alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) die toestemming hebben om in Nederland een leven op te bouwen. In deze brief informeren wij u over het besluit om in Wormerland zeventien jonge statushouders te huisvesten.

Huisvesting in Wormer voor jonge statushouders

Nidos is door de Nederlandse overheid aangewezen om de voogdij uit te voeren voor AMV'ers.  Nidos is dan ook op zoek gegaan in onze gemeente naar geschikte locaties om deze jongeren in te huisvesten. Het is belangrijk dat een locatie centraal in het dorp gelegen ligt, goed bereikbaar is én voldoende slaapkamers heeft om elke jongere een eigen slaapkamer te bieden. In Wormer zijn twee panden gevonden, die geschikt en beschikbaar zijn. Het gaat om een leegstaand pand aan de Dorpsstraat 46 en het pand van Het Wapen van Wormer aan de Zandweg 34. Het is de bedoeling dat vijf jongeren gaan wonen op de Dorpsstraat 46 en op den duur ook twaalf op de Zandweg 34.

Een goede start 

Nidos heeft een contract gesloten met de organisatie Don't Waste Quality om de jongeren te helpen en te begeleiden bij hun inburgering, school, werk, financiën, gezondheid en dagbesteding. De begeleiding is op locatie. De jongeren kunnen hierdoor net als iedereen hun leven zo inrichten dat ze volledig deel kunnen nemen aan onze samenleving.

Wethouder Jeroen Schalkwijk:

Het Nidos heeft twee locaties gevonden om jonge vluchtelingen een huis te bieden, van waaruit zij hun leven verder kunnen opbouwen. Laten we samen bijdragen aan een goede start voor deze jongeren in Wormer en ervoor zorgen dat zij zich snel thuis voelen.

 Planning 

Op 8 januari 2024 betrekken de eerste vijf jongeren het woongedeelte van het pand Zandweg 34, aangezien de Dorpsstraat dan nog niet gereed is voor bewoning. Naar verwachting kunnen deze vijf jonge mensen begin februari naar de locatie op de Dorpsstraat verhuizen. De locatie aan de Zandweg 34 is dan beschikbaar voor vijf nieuwe jongeren. De planning is om deze locatie in het eerste kwartaal van 2024 geschikt te maken voor de bewoning door maximaal twaalf AMV'ers.

Don't Waste Quality begeleidt de jongeren en is aanspreekpunt voor de buurt

De begeleiders van Don't Waste Quality zijn gedurende de week bij de jongeren thuis aanwezig om ondersteuning te bieden en zijn ook direct aanspreekpunt voor de buurt. Daarnaast is er een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor eventuele extra ondersteuning. Op de Zandweg zal ook 24 uur begeleiding zijn, zodra alle jongeren er wonen.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 22-12-2023

Preventieve huisbezoeken gidsen ouderen naar passende ondersteuning.


Wethouder Tjeerd Pietersma heeft op 20 december het rapport Preventieve huisbezoeken ontvangen. Vrijwilligers van WelzijnWonenPlus overhandigden hem dit rapport. Het is een verslag van al hun preventieve huisbezoeken in 2022. Tijdens deze huisbezoeken krijgen tachtigjarige inwoners van Wormerland informatie over alle ondersteuning en activiteiten die er voor hen zijn. Veel ouderen krijgen in Nederland namelijk niet de ondersteuning die ze nodig hebben, terwijl die er wel is.

 Wethouder Tjeerd Pietersma: ‘Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Door ouderen te wijzen op relevante, beschikbare ondersteuning en ze in de huisbezoeken te vertellen over allerlei sociaal maatschappelijk activiteiten, kunnen we problemen voor zijn. Door het persoonlijke contact kunnen de vrijwilligers eenzaamheid voorkomen. Zo maken we het leven samen mooier en waardevol. Huisbezoeken zijn een mooi voorbeeld van maatschappelijke ondersteuning. Ze zorgen ervoor dat mensen zorg, plezier en aandacht ervaren’.

Wat is een preventief huisbezoek?

Bij een preventief huisbezoek gaat een vast team van vrijwilligers van WelzijnWonenPlus langs bij tachtigjarigen uit Wormerland. Ze informeren hen in een informeel gesprek over alle praktische hulp en ondersteuning die er in de gemeente is. Door de ouderen vroegtijdig over allerlei voorzieningen te vertellen, weten ze waar ze terecht kunnen als ze meer hulp en ondersteuning nodig hebben. Zo krijgen ze uitleg over het aanvragen van ritjes met de wijkbus, de boodschappendienst, maar ook de voorzieningen voor mantelzorgers zoals het mantelzorgcafé, Stichting MOE en het Buitenhuis. Ook sociale activiteiten zoals de wekelijkse koffieochtend in De Omslag, georganiseerde wandelingen en creatieve workshops van Scwo in De Westertil komen aan bod. Als het nodig is, wordt een bezoek van een consulent voorgesteld.

 Uitdagingen waar ouderen mee te maken krijgen

In 2022 hebben 67 inwoners een huisbezoek ontvangen. De belangrijkste punten die ouderen noemen bij deze preventieve huisbezoeken:

  • 30 % ervaart problemen met het naar buiten gaan door lichamelijke problemen
  • 38% ervaart beperkingen bij het zelfstandig functioneren
  • Bijna 30% kan zelf geen huishoudelijk werk meer verrichten
  • 70% kan de tuin niet zelf meer volledig onderhouden
  • de vrijwilligers horen vaker van valpartijen met de fiets dan valpartijen in huis
  • het valt de vrijwilligers op dat veel ouderen ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt hebben, zoals het verlies van partner of andere geliefde(n), of een plotselinge ziekte als een hersenbloeding of hartaanval.
  • Bijna 10% geeft aan vergeetachtig te zijn
  • Bijna 40% kan niet terugvallen op een mantelzorger
  • 65% geeft aan dat ze iets missen in hun sociale leven

 

Wethouder Pietersma: ‘We zijn als gemeente blij met de waardevolle input uit dit rapport.  We nemen de signalen serieus en houden er rekening mee bij de komende beleidsplannen.

Foto: Gemeente Wormerland: 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 21-12-2023

Het Wapen van Wormer heeft besloten te gaan stoppen.

Met spijt in hun hart moeten moeten ze  mededelen dat ze hebben besloten te stoppen met het Wapen van Wormer.

Om het pand waarin ze gevestigd zijn, geschikt te houden als horeca locatie zijn er noodzakelijke investeringen die niet opwegen tegen de baten zeggen ze. Daarom hebben ze na zorgvuldige overweging besloten dat het niet langer haalbaar is om het Wapen van Wormer open te houden. Het pand wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar, die de locatie voor andere doeleinden gaat inzetten.

Zaterdag 23 december hebben ze nog een allerlaatst Foute Kerstfeest. Waar ze iedereen graag nog een keer zien! Daarna sluiten ze de deuren.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 13-12-2023

Woningcorporatie Parteon: 29 flexwoningen realiseren op De Kleine Braak in Wormer.

Net als in de rest van Nederland heeft ook gemeente Wormerland te maken met een woningtekort. De gemeente zet daarom volop in op nieuwbouw van woningen. De gemeente wil samen met Parteon een overeenkomst aangaan om 29 flexwoningen voor maximaal 10 jaar te realiseren aan De Kleine Braak in Wormer.

 Samenwerking met Parteon

Het duurt lang voordat nieuwbouwprojecten van de grond komen. Te lang voor veel mensen die dringend op zoek zijn naar een huis. Daarom slaan de gemeente en Parteon de handen ineen. Het afgelopen jaar zijn tussen woningcorporatie Parteon en gemeente Wormerland gesprekken gevoerd over de realisatie van 29 flexwoningen voor de periode van maximaal 10 jaar op De Kleine Braak in Wormer. Flexwoningen zijn nieuwbouwwoningen van permanente kwaliteit op een tijdelijke locatie.

Gemeente en Parteon willen beiden dat op korte termijn extra huurwoningen beschikbaar komen om aan de woonvraag te voldoen. Harry Platte, directeur-bestuurder bij Parteon zegt over het belang van deze woningen: “De wachtlijst voor huurwoningen is lang, ook in Wormerland. Iedereen kent wel iemand die een huis zoekt. Met deze woningen willen we ook starters uit de gemeente een kans bieden op een woning.” In totaal komen er 10 studiowoningen en 19 driekamer woningen. Gemeente en Parteon gaan voor dit plan een overeenkomst sluiten.

 Voor welke doelgroepen zijn de flexwoningen?

De flexwoningen worden toegewezen buiten het reguliere woonruimte-verdeelsysteem. Dit is mogelijk aangezien ze slechts tijdelijk op De Kleine Braak staan. Dit betekent dat de flexwoningen beschikbaar zijn voor inwoners uit Wormerland die met spoed een woning nodig hebben. Ook zijn de woningen voor starters en statushouders. De criteria van toewijzing worden nog uitgewerkt. Wethouder Jeroen Schalkwijk benadrukt: “het is belangrijk dat er een goede mix is van bewoners, passend bij deze locatie. Samen met de 21 woningen voor Oekraïense vluchtelingen die al gerealiseerd zijn, moet het wijkje aan De Kleine Braak een fijne woonplek zijn”.

 Wat zijn de vervolgstappen?

Parteon dient binnenkort de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ in. De beoogde planning is dat medio 2024 de flexwoningen worden geplaatst en afgebouwd, zodat eind 2024 de woningen gereed zijn voor bewoning. Begin 2024 worden omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd voor een bijeenkomst die Parteon samen met de gemeente organiseert. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie over de flexwoningen gegeven en kan de interesse voor een flexwoning worden gemeld.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 12-12-2023

Afgelopen Donderdag 7 december was het de dag van de vrijwilliger. Een dag om altijd bij stil te staan want zonder vrijwilligers zou WelzijnWonenPlus simpelweg niet kunnen bestaan. En met hen nog zoveel organisaties. Vrijwilligers zijn goud waard!

WelzijnWonenPlus Wormerland telt op dit moment 189 vrijwilligers wat een fantastisch aantal is.

De jongste vrijwilliger is 31 jaar en de oudste is zelfs 91! Deze meneer brengt met zijn lieve vrouw nog steeds maaltijden rond voor Tafeltje Dekje zegt WelzijnWonenPlus Wormerland. Wel hebben zij aangegeven dat, gezien de leeftijd van meneer Luttikhuizen, zij aan het einde van het jaar gaan stoppen. Een goede reden hen om deze fantastische mensen persoonlijk te bedanken! Sijtje Roet en Danielle Eickholt van WelzijnWonenPlus waren aanwezig, evenals wethouder Tjeerd Pietersma, wat zeer gewaardeerd werd door de familie.Aldus WelzijnWonenPlus Wormerland.

Bron en Foto: WelzijnWonenPlus Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Vrijdag is het Paarse Vrijdag!

Dé dag waarop scholen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is.

Burgemeester Judith Michel: "Laten we samen een gemeenschap bouwen waarin iedereen zich gewoon goed kan voelen en geaccepteerd is. Laat zien dat alle soorten liefde hier een plek hebben!"

Foto: Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 7-12-2023

Ook dit jaar schrijft de gemeente Wormerland weer voor tien mensen die hun nek durfden uit te steken en daarvoor zwaar gestraft werden. Samen zetten ze door middel van brieven de autoriteiten onder druk om hen vrij te laten of gerechtigheid te geven. Ze weten uit ervaring dat een enorme stapel brieven echt het verschil kan maken.

Schrijf mee: Je kunt online schrijven,  vandaag 7 december vrijdag 8 en maandag 11 december kun je tijdens openingstijden ook in de hal van het gemeentehuis een brief schrijven op papier in de hal van het gemeentehuis. De brieven kunnen ingeleverd worden bij de balie.

Het college van B&W heeft voorafgaand aan de wekelijke collegevergadering brieven en kaarten geschreven.

Meer info: https://obi41.nl/ycy8ycr4

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 1-12-2023

Vandaag vrijdag 1 december krijgt de gemeente Wormerland nieuwe toegangsdeuren in het gemeentehuis.

Oude deuren eruit, passen, meten, frezen, slijpen en nieuwe deuren plaatsen.

Veel herrie en een hoop rommel. Ze willen de vaklieden die deze klus uitvoeren niet voor de voeten lopen, dus vandaag is het gemeentehuis gesloten.

De gemeente Wormerland  is vandaag wel van  8:30-16:00 uur wel gewoon telefonisch bereikbaar.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 28-11-2023

Gemeentesecretaris Wormerland treedt gefaseerd uit dienst in 2024

In 2024 treedt gemeentesecretaris Ronald Kool gefaseerd uit dienst bij gemeente Wormerland. Dat zijn het college van Wormerland en de gemeentesecretaris op zijn initiatief overeengekomen.

 Ronald Kool maakt na een 47-jarige loopbaan bij gemeenten vanwege persoonlijke redenen plaats voor zijn opvolger in Wormerland. De wervingsprocedure start zeer binnenkort, zodat er tijdig een nieuwe gemeentesecretaris aan kan treden en ingewerkt kan worden. Dat is belangrijk voor de continuïteit op lopende strategische dossiers en het is ruim op tijd voor eventuele bestuurswisselingen in 2026.

 Burgemeester Judith Michel:

“Het hele college van Wormerland is Ronald Kool dankbaar voor zijn positieve bijdrage aan het besluitvormingsproces rond soms pittige dossiers. We nemen nu nog geen afscheid, we gaan een zorgvuldig wervingstraject starten om een waardige opvolger te vinden.”

 Warme overdracht

Afgesproken is dat zowel schriftelijk als mondeling een warme overdracht plaatsvindt aan de opvolgend gemeentesecretaris. De huidige gemeentesecretaris kan zijn gespaarde verlof opnemen, voorafgaand aan zijn uittreding wegens leeftijd.

 Op een nader te bepalen moment wordt gepast afscheid genomen van de gewaardeerde eerste adviseur van college en burgemeester van Wormerland. 

Foto: Gemeente Wormerland, Rikus de Lange

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-11-2023

Wormerland: Kort

De Sint is vandaag ook veilig aangekomen in Oostknollendam Burgermeester Judith Michel de Jong was er bij.

πŸ“·Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-11-2023

Afgelopen zaterdag was het een fantastische avond bij korfbalvereniging Groen-Geel! Het 100-jarig jubileum van Groen-Geel werd gevierd met een uitverkochte cabaretvoorstelling in de zaal. Hoewel de voorstelling oorspronkelijk om 19.15 uur zou beginnen, betrad tot grote verbazing van het publiek burgemeester Judith Michel het podium. Niet met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de voorstelling, maar voor een meer serieuze aangelegenheid.

Aan de burgemeester viel de eer te beurt om de Koninklijke Erepenning uit te reiken aan de jubilerende korfbalvereniging. Voorzitter Rick de Wit nam deze onderscheiding namens Groen-Geel dankbaar in ontvangst.

Burgemeester Michel verklaarde: "Groen-Geel is een bijzondere vereniging die al een volledige eeuw lang inwoners met elkaar verbindt. Deze Koninklijke Erepenning is dan ook de kroon op het werk voor de grote bijdrage die de vereniging levert aan de gemeenschap van Wormerland."

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat het respect en de waardering symboliseert die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de korfbalvereniging.

Gefeliciteerd ook namens RTV Zaanstreek.

Foto: Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 21-11-2023

Stichting MOE (Mantelzorgers Onder Elkaar) begonnen in Wormerland.

Op 7 november jongstleden was de eerste bijeenkomst van Stichting MOE in Wormerland. MOE staat voor Mantelzorgers Onder Elkaar. MOE organiseert bijeenkomsten voor (ex)mantelzorgers en biedt een luisterend oor voor mantelzorgers die hun verhaal kwijt willen. Elke dinsdagochtend organiseren ze van 10.00 tot 11.30 uur een inloop in de Westertil in Wormer (Kemphaanstraat 1A).

 

Ont-MOE-tingen

Stichting MOE is al langere tijd actief in Zaanstad en heeft nu ook een afdeling in Wormerland opgericht. Wie geïnteresseerd is of zich geroepen voelt om te komen, is van harte welkom bij de wekelijkse ont-MOE-tingen! Mantelzorgers kunnen onderling praten, ervaringen uitwisselen, samen leuke dingen doen en plezier hebben. Het leven als mantelzorger is al zwaar genoeg. Naast deze wekelijkse inloop organiseren ze op dinsdag 19 december iets bijzonders: de Kerst-ont-MOE-ting-bingo. Mantelzorger die willen komen, zijn van harte welkom.

Contact

Meer informatie over de stichting is te vinden op de website: mantelzorgersonderelkaar.nl/.

Alle bestuursleden van stichting MOE zijn ervaringsdeskundigen. Voor vragen kunt u dagelijks contact opnemen met Britta Zaal op 06 44460693. Stichting MOE werkt nauw samen met WelzijnWonenPlus, die in Wormerland mantelzorgers ondersteunt. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur te bereiken op 075-6419668.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 20-11-2023

Advies van energie-experts en een gratis energiebesparend product voor huurders van WormerWonen tijdens energiemarkt.

Na het grote succes van de energiemarkt vorig jaar, organiseerde WormerWonen ook in 2023 weer een energiemarkt voor haar huurders. Op zaterdag 18 november konden huurders naar de Stoomhal in Wormer komen voor informatie en advies van energie-experts over mogelijkheden om te besparen op de energierekening. Naast advies kregen zij van WormerWonen een gratis energiebesparend product mee naar huis om thuis op korte termijn kosten te kunnen besparen.

Grip op je stookkosten
De huidige gas- en energieprijzen zijn minder hoog dan in 2022, maar energie blijft duur. En nu het stookseizoen weer is begonnen, is het belangrijk om slim met energie om te gaan. WormerWonen helpt haar huurders graag bij het grip houden op de energiekosten. Dat bewoners de geboden ondersteuning waarderen, blijkt wel weer uit de populariteit van de energiemarkt. In een paar uur tijd kwamen meer dan 100 bezoekers langs om zich te laten informeren en adviseren door WormerWonen en haar energiepartners. Daarbij kregen bewoners ook uitleg over het energiebesparende product dat zij gratis mee naar huis mochten nemen. En natuurlijk was er ruimte voor een praatje onder het genot van een drankje. Dat onderlinge verbinding en betrokken

bewoners oh zo belangrijk zijn voor een prettige woonomgeving werd mede onderstreept door huurdersvereniging Huurders voor Huurders. Ook zij was aanwezig op de energiemarkt. Cécile Engelsma, hoofd Wonen, blikt terug: “Ontzettend fijn dat we op deze manier opnieuw iets voor onze huurders kunnen betekenen. Als sociaal huisvester willen we de woonlasten voor onze bewoners betaalbaar houden. Daarom zetten we onder andere versneld in op verduurzaming van onze woningen. We willen bij zoveel mogelijk woningen een eerste forse stap in verduurzaming maken maar ook bewoners ondersteunen in hun besparingsinspanningen. Dat maakt deze energiemarkt voor ons extra waardevol: het is dé kans om iets extra's te doen voor elke bewoner. Gelukkig hebben weer veel huurders deze kans gegrepen!”

De stookadviezenkaart
WormerWonen ontwikkelde ook een handige stookadviezen kaart met praktische tips die kunnen helpen om kosten te besparen. Alle huurders hebben er een ontvangen, en de kaart is ook te downloaden via de website. Of bekijk de animatievideo waarin alle tips besproken worden. Ga naar www.wormerwonen.nl, onder het kopje nieuws vindt men het artikel ‘Bewust stoken: praktische tips en adviezen voor lagere stookkosten’.

Ruim 300 woningen versneld van het gas af
Boven op de oorspronkelijke verduurzamingsplannen van WormerWonen, worden in 2023 en 2024 nog eens 300 extra woningen versneld (deels) van het gas afgehaald. De werkzaamheden zijn in volle gang. Afgelopen zomer zijn we gestart met de verduurzaming van de woningen op het Ketelhuisterrein en begin november zijn we begonnen met de woningen aan de Koningsvarenstraat. Een bewoonster van een woning op het Ketelhuisterrein is erg blij met de verduurzaming van haar woning. Het levert ook extra comfort op. Ze vertelt: “Sinds ik de convectoren heb, is het in huis altijd een fijne temperatuur en heb ik het nooit meer koud.”

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 20-11-2023

De Sint in Wormerland.

Afgelopen zondag was de sint dan eindelijk ook aangekomen in de Gemeente Wormerland, al de kinderen stonden al geduldig te wachten. Ook daar was het een groot feest Op het Terrein aan de Wig in Wormer! De burgermeester verwelkomde de sint.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 18-11-2023

Iedere stem telt!

Maar weet je hoe het stemmen werkt als je een visuele beperking hebt? In het gemeentehuis van Wormerland is woensdag 22 november een ‘stemmal’. Via een soundbox met koptelefoon hoor je welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer ze hebben. Op de mal staan de partijen in braille en met voelbare cijfers. Je kiest jouw kandidaat door onder de gewenste partij gaatjes te tellen. Met het potlood kleur je het keuzevakje rood.

Let op! De stemmal is alleen beschikbaar op het gemeentehuis.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 10-11-2023

Wormerland gaat eerst alle vragen beantwoorden, daarna volgt vergelijking locatiekeuze sportaccommodatie.

Het college van Wormerland heeft aan de gemeenteraad gevraagd om eerst alle resterende vragen van de gemeenteraad en omwonenden over de plannen rond het project verduurzaming sportlocaties, te beantwoorden. De raad heeft hiermee ingestemd.

Het college van Wormerland wil de tijd en rust nemen om alle openstaande vragen te beantwoorden. Dit betekent dat de besluitvorming door de gemeenteraad over de vergelijking van de verschillende locaties, wordt uitgesteld. Naar verwachting kan de gemeenteraad na de jaarwisseling alsnog een weloverwogen besluit nemen over de locatiekeuze. Hier zal een nieuwe voorronde voor gepland worden.

Verduurzamingsopgave en woningbouwopgaveRond de locatie voor een nieuwe sportvoorziening komen twee belangrijke opgaven samen: de verduurzamingsopgave en de woonopgave. In 2030 moeten alle sportvoorzieningen energie- en klimaatneutraal zijn. En ook Wormerland moet een bijdrage leveren aan de enorme opgave om meer woningen te bouwen, waaronder sociale huurwoningen. Hoewel Wormerland kansen ziet om deze twee grote opgaven op gebied van duurzaamheid en wonen tegelijk en toekomstbestendig aan te pakken, zijn er op dit moment nog te veel vragen van omwonenden en de gemeenteraad om een besluit te nemen over de verduurzaming van de sportlocaties.

Emotie en vertrouwenHet college heeft gemerkt dat debatten en gesprekken (ook op sociale media) met betrokkenen, met veel emotie gepaard gaan. Het college wil met alle betrokkenen op basis van vertrouwen het vervolgproces in gaan en de inhoudelijke belangenafweging centraal stellen.

Burgemeester Judith Michel:Ik constateer dat mensen rond dit project tegenover elkaar zijn komen te staan. Het lijkt erop dat niet alleen de inhoud centraal staat, maar ook dat mensen elkaar verwijten maken over het standpunt dat men inneemt. Er is mij veel aan gelegen dat een dergelijk complex besluitvormingsproces, maar ook zeker de fasen van verkenning en planvorming die daaraan voorafgaan, in een sfeer van rust en onderling vertrouwen plaatsvindt. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat alle vragen die er nog zijn, beantwoord worden. Ik ga ervan uit dat de extra tijd die we nemen, hieraan kan bijdragen.

plv project wethouder Verduurzaming sportaccommodaties, Rolf van Wanrooij De woonopgave is in Nederland enorm. Wormerland is zelfs een van de gemeenten in Nederland, met de langste wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daarom hebben wij de Woondeal getekend en hebben ons als gemeente gecommitteerd aan het bouwen van extra woningen. Sociaal en duurzaam. Want ook die andere grote opgave om te verduurzamen en klaar voor de toekomst te zijn, speelt mee. Daarbij moeten we alle belangen die spelen op het gebied van wonen, duurzaamheid, sport en natuur wegen. Ik ben blij dat we extra tijd nemen om alle vragen te beantwoorden, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen over de locatievergelijking.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen