WORMERLAND NIEUWS


Gemeente Wormerland: 28-11-2023

Gemeentesecretaris Wormerland treedt gefaseerd uit dienst in 2024

In 2024 treedt gemeentesecretaris Ronald Kool gefaseerd uit dienst bij gemeente Wormerland. Dat zijn het college van Wormerland en de gemeentesecretaris op zijn initiatief overeengekomen.

 Ronald Kool maakt na een 47-jarige loopbaan bij gemeenten vanwege persoonlijke redenen plaats voor zijn opvolger in Wormerland. De wervingsprocedure start zeer binnenkort, zodat er tijdig een nieuwe gemeentesecretaris aan kan treden en ingewerkt kan worden. Dat is belangrijk voor de continuïteit op lopende strategische dossiers en het is ruim op tijd voor eventuele bestuurswisselingen in 2026.

 Burgemeester Judith Michel:

“Het hele college van Wormerland is Ronald Kool dankbaar voor zijn positieve bijdrage aan het besluitvormingsproces rond soms pittige dossiers. We nemen nu nog geen afscheid, we gaan een zorgvuldig wervingstraject starten om een waardige opvolger te vinden.”

 Warme overdracht

Afgesproken is dat zowel schriftelijk als mondeling een warme overdracht plaatsvindt aan de opvolgend gemeentesecretaris. De huidige gemeentesecretaris kan zijn gespaarde verlof opnemen, voorafgaand aan zijn uittreding wegens leeftijd.

 Op een nader te bepalen moment wordt gepast afscheid genomen van de gewaardeerde eerste adviseur van college en burgemeester van Wormerland. 

Foto: Gemeente Wormerland, Rikus de Lange


Gemeente Wormerland: 26-11-2023

Wormerland: Kort

De Sint is vandaag ook veilig aangekomen in Oostknollendam Burgermeester Judith Michel de Jong was er bij.

πŸ“·Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-11-2023

Afgelopen zaterdag was het een fantastische avond bij korfbalvereniging Groen-Geel! Het 100-jarig jubileum van Groen-Geel werd gevierd met een uitverkochte cabaretvoorstelling in de zaal. Hoewel de voorstelling oorspronkelijk om 19.15 uur zou beginnen, betrad tot grote verbazing van het publiek burgemeester Judith Michel het podium. Niet met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de voorstelling, maar voor een meer serieuze aangelegenheid.

Aan de burgemeester viel de eer te beurt om de Koninklijke Erepenning uit te reiken aan de jubilerende korfbalvereniging. Voorzitter Rick de Wit nam deze onderscheiding namens Groen-Geel dankbaar in ontvangst.

Burgemeester Michel verklaarde: "Groen-Geel is een bijzondere vereniging die al een volledige eeuw lang inwoners met elkaar verbindt. Deze Koninklijke Erepenning is dan ook de kroon op het werk voor de grote bijdrage die de vereniging levert aan de gemeenschap van Wormerland."

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat het respect en de waardering symboliseert die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de korfbalvereniging.

Gefeliciteerd ook namens RTV Zaanstreek.

Foto: Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 21-11-2023

Stichting MOE (Mantelzorgers Onder Elkaar) begonnen in Wormerland.

Op 7 november jongstleden was de eerste bijeenkomst van Stichting MOE in Wormerland. MOE staat voor Mantelzorgers Onder Elkaar. MOE organiseert bijeenkomsten voor (ex)mantelzorgers en biedt een luisterend oor voor mantelzorgers die hun verhaal kwijt willen. Elke dinsdagochtend organiseren ze van 10.00 tot 11.30 uur een inloop in de Westertil in Wormer (Kemphaanstraat 1A).

 

Ont-MOE-tingen

Stichting MOE is al langere tijd actief in Zaanstad en heeft nu ook een afdeling in Wormerland opgericht. Wie geïnteresseerd is of zich geroepen voelt om te komen, is van harte welkom bij de wekelijkse ont-MOE-tingen! Mantelzorgers kunnen onderling praten, ervaringen uitwisselen, samen leuke dingen doen en plezier hebben. Het leven als mantelzorger is al zwaar genoeg. Naast deze wekelijkse inloop organiseren ze op dinsdag 19 december iets bijzonders: de Kerst-ont-MOE-ting-bingo. Mantelzorger die willen komen, zijn van harte welkom.

Contact

Meer informatie over de stichting is te vinden op de website: mantelzorgersonderelkaar.nl/.

Alle bestuursleden van stichting MOE zijn ervaringsdeskundigen. Voor vragen kunt u dagelijks contact opnemen met Britta Zaal op 06 44460693. Stichting MOE werkt nauw samen met WelzijnWonenPlus, die in Wormerland mantelzorgers ondersteunt. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur te bereiken op 075-6419668.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 20-11-2023

Advies van energie-experts en een gratis energiebesparend product voor huurders van WormerWonen tijdens energiemarkt.

Na het grote succes van de energiemarkt vorig jaar, organiseerde WormerWonen ook in 2023 weer een energiemarkt voor haar huurders. Op zaterdag 18 november konden huurders naar de Stoomhal in Wormer komen voor informatie en advies van energie-experts over mogelijkheden om te besparen op de energierekening. Naast advies kregen zij van WormerWonen een gratis energiebesparend product mee naar huis om thuis op korte termijn kosten te kunnen besparen.

Grip op je stookkosten
De huidige gas- en energieprijzen zijn minder hoog dan in 2022, maar energie blijft duur. En nu het stookseizoen weer is begonnen, is het belangrijk om slim met energie om te gaan. WormerWonen helpt haar huurders graag bij het grip houden op de energiekosten. Dat bewoners de geboden ondersteuning waarderen, blijkt wel weer uit de populariteit van de energiemarkt. In een paar uur tijd kwamen meer dan 100 bezoekers langs om zich te laten informeren en adviseren door WormerWonen en haar energiepartners. Daarbij kregen bewoners ook uitleg over het energiebesparende product dat zij gratis mee naar huis mochten nemen. En natuurlijk was er ruimte voor een praatje onder het genot van een drankje. Dat onderlinge verbinding en betrokken

bewoners oh zo belangrijk zijn voor een prettige woonomgeving werd mede onderstreept door huurdersvereniging Huurders voor Huurders. Ook zij was aanwezig op de energiemarkt. Cécile Engelsma, hoofd Wonen, blikt terug: “Ontzettend fijn dat we op deze manier opnieuw iets voor onze huurders kunnen betekenen. Als sociaal huisvester willen we de woonlasten voor onze bewoners betaalbaar houden. Daarom zetten we onder andere versneld in op verduurzaming van onze woningen. We willen bij zoveel mogelijk woningen een eerste forse stap in verduurzaming maken maar ook bewoners ondersteunen in hun besparingsinspanningen. Dat maakt deze energiemarkt voor ons extra waardevol: het is dé kans om iets extra's te doen voor elke bewoner. Gelukkig hebben weer veel huurders deze kans gegrepen!”

De stookadviezenkaart
WormerWonen ontwikkelde ook een handige stookadviezen kaart met praktische tips die kunnen helpen om kosten te besparen. Alle huurders hebben er een ontvangen, en de kaart is ook te downloaden via de website. Of bekijk de animatievideo waarin alle tips besproken worden. Ga naar www.wormerwonen.nl, onder het kopje nieuws vindt men het artikel ‘Bewust stoken: praktische tips en adviezen voor lagere stookkosten’.

Ruim 300 woningen versneld van het gas af
Boven op de oorspronkelijke verduurzamingsplannen van WormerWonen, worden in 2023 en 2024 nog eens 300 extra woningen versneld (deels) van het gas afgehaald. De werkzaamheden zijn in volle gang. Afgelopen zomer zijn we gestart met de verduurzaming van de woningen op het Ketelhuisterrein en begin november zijn we begonnen met de woningen aan de Koningsvarenstraat. Een bewoonster van een woning op het Ketelhuisterrein is erg blij met de verduurzaming van haar woning. Het levert ook extra comfort op. Ze vertelt: “Sinds ik de convectoren heb, is het in huis altijd een fijne temperatuur en heb ik het nooit meer koud.”

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 20-11-2023

De Sint in Wormerland.

Afgelopen zondag was de sint dan eindelijk ook aangekomen in de Gemeente Wormerland, al de kinderen stonden al geduldig te wachten. Ook daar was het een groot feest Op het Terrein aan de Wig in Wormer! De burgermeester verwelkomde de sint.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 18-11-2023

Iedere stem telt!

Maar weet je hoe het stemmen werkt als je een visuele beperking hebt? In het gemeentehuis van Wormerland is woensdag 22 november een ‘stemmal’. Via een soundbox met koptelefoon hoor je welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer ze hebben. Op de mal staan de partijen in braille en met voelbare cijfers. Je kiest jouw kandidaat door onder de gewenste partij gaatjes te tellen. Met het potlood kleur je het keuzevakje rood.

Let op! De stemmal is alleen beschikbaar op het gemeentehuis.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 10-11-2023

Wormerland gaat eerst alle vragen beantwoorden, daarna volgt vergelijking locatiekeuze sportaccommodatie.

Het college van Wormerland heeft aan de gemeenteraad gevraagd om eerst alle resterende vragen van de gemeenteraad en omwonenden over de plannen rond het project verduurzaming sportlocaties, te beantwoorden. De raad heeft hiermee ingestemd.

Het college van Wormerland wil de tijd en rust nemen om alle openstaande vragen te beantwoorden. Dit betekent dat de besluitvorming door de gemeenteraad over de vergelijking van de verschillende locaties, wordt uitgesteld. Naar verwachting kan de gemeenteraad na de jaarwisseling alsnog een weloverwogen besluit nemen over de locatiekeuze. Hier zal een nieuwe voorronde voor gepland worden.

Verduurzamingsopgave en woningbouwopgaveRond de locatie voor een nieuwe sportvoorziening komen twee belangrijke opgaven samen: de verduurzamingsopgave en de woonopgave. In 2030 moeten alle sportvoorzieningen energie- en klimaatneutraal zijn. En ook Wormerland moet een bijdrage leveren aan de enorme opgave om meer woningen te bouwen, waaronder sociale huurwoningen. Hoewel Wormerland kansen ziet om deze twee grote opgaven op gebied van duurzaamheid en wonen tegelijk en toekomstbestendig aan te pakken, zijn er op dit moment nog te veel vragen van omwonenden en de gemeenteraad om een besluit te nemen over de verduurzaming van de sportlocaties.

Emotie en vertrouwenHet college heeft gemerkt dat debatten en gesprekken (ook op sociale media) met betrokkenen, met veel emotie gepaard gaan. Het college wil met alle betrokkenen op basis van vertrouwen het vervolgproces in gaan en de inhoudelijke belangenafweging centraal stellen.

Burgemeester Judith Michel:Ik constateer dat mensen rond dit project tegenover elkaar zijn komen te staan. Het lijkt erop dat niet alleen de inhoud centraal staat, maar ook dat mensen elkaar verwijten maken over het standpunt dat men inneemt. Er is mij veel aan gelegen dat een dergelijk complex besluitvormingsproces, maar ook zeker de fasen van verkenning en planvorming die daaraan voorafgaan, in een sfeer van rust en onderling vertrouwen plaatsvindt. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat alle vragen die er nog zijn, beantwoord worden. Ik ga ervan uit dat de extra tijd die we nemen, hieraan kan bijdragen.

plv project wethouder Verduurzaming sportaccommodaties, Rolf van Wanrooij De woonopgave is in Nederland enorm. Wormerland is zelfs een van de gemeenten in Nederland, met de langste wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daarom hebben wij de Woondeal getekend en hebben ons als gemeente gecommitteerd aan het bouwen van extra woningen. Sociaal en duurzaam. Want ook die andere grote opgave om te verduurzamen en klaar voor de toekomst te zijn, speelt mee. Daarbij moeten we alle belangen die spelen op het gebied van wonen, duurzaamheid, sport en natuur wegen. Ik ben blij dat we extra tijd nemen om alle vragen te beantwoorden, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen over de locatievergelijking.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 8-11-2023

Wethouder Tjeerd Pietersma rijdt mee de Wijkbus.

Wethouder Tjeerd Pietersma reed vorige week een ochtendje mee met de Wijkbus om zelf te ervaren hoe dat is zegt Wormerland.

Samen met John Visser, die al 6 jaar chauffeur is, brengen ze eerst drie dames naar de dagopvang. De dames kennen elkaar inmiddels goed en kletsen honderduit. Daarna rijden ze naar De Omslag om een dame naar haar wekelijkse gymles te brengen. Ook de wethouder wordt uitgenodigd mee te gymmen, maar hij stapt de bus weer in. De volgende stop is de markt in Wormerveer.

Iedereen die meerijdt, waardeert de service van de Wijkbus en het enthousiasme van de chauffeurs zoals John Visser. Hij kent zijn vaste passagiers en je merkt dat ze dat fijn vinden. Hun geduld, dienstbaarheid en gesprekjes zorgen voor verbinding. Door de Wijkbus komen mensen makkelijker de deur uit, ze gaan sporten of doen mee met dagactiviteiten. Zo zorgt de bus voor een betere gezondheid en sociale verbinding, en voorkomt de bus eenzaamheid. Het is ook fijn dat je je vervoer goed kunt regelen als je geregeld naar een huisarts of ziekenhuis moet. Niet dat je de halve Zaanstreek door moet of heel lang moet wachten voordat je weer wordt opgehaald. De service is wat dat betreft geweldig.

De Wijkbus is voor inwoners van de gemeente Wormerland die minder mobiel zijn, bijvoorbeeld door ouderdom, een (chronische) ziekte of een lichamelijke of psychische beperking. Op de wijkbus rijden vrijwillige chauffeurs van WelzijnWonenPlus. Aldus Wormerland.

Voor vragen over de bus kun je ‘s ochtends terecht bij het Servicepunt van WelzijnWonenPlus in De Omslag, bellen met 075 641 9668

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 7-11-2023

Nieuwe inwoners Wormerland.

Gisteravond hebben ze in Wormerland hun jaarlijkse welkomstavond georganiseerd, waarbij ongeveer 50 nieuwe inwoners kennis maakte met de burgemeester, wethouders, en elkaar.

Burgemeester Michel deelde interessante inzichten over de geschiedenis van het prachtige dorp, en er was een 'speeddate' sessie met de collegeleden.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel. Aldus Wormerland.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 6-11-2023

Wormerland: Kort

Wethouder Jeroen Schalkwijk heeft zich helaas ziek moeten melden zegt de gemeente Wormerland.

Afgelopen weekend is hij onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis. Komende raadsvergadering staat de begroting op de agenda. Wethouder Tjeerd Pietersma zal als plaatsvervanger van wethouder Schalkwijk optreden.

Over de vervanging van de overige onderdelen van de portefeuille van wethouder Schalkwijk zal het college van Wormerland binnenkort verder spreken. Aldus Wormerland.

Ook wij van RTV Zaanstreek wensen Jeroen veel sterkte bij zijn herstel.

Foto: Gemeente Wormerland Rikus de Lange

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 3-11-2023

Isoleren en energiebesparing.

Het is herfst, koud en nat, dus een uitgelezen moment om te denken aan isoleren en energiebesparing zegt de gemeente Wormerland. Dus, stonden ze vanmorgen op de markt in Wormer om bezoekers te informeren over de mogelijkheden. Gemeente Wormerland deelde de kraam met het Duurzaam Bouwloket. Naast  de kramen van WormerWonen en WelzijnWonenPlus.
Voor een gure dag als vandaag was er nog redelijk wat aanloop en hebben ze toch weer een aantal mensen op weg kunnen helpen met advies over zonnepanelen en isolatie én de regelingen en subsidiemogelijkheden waar je gebruik van kan maken. Aldus Wormerland.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 3-11-2023

Gemeente Wormerland en WormerWonen delen persoonsgegevens om woonoverlast te bestrijden.

 

Wormerland en woningcorporatie WormerWonen hebben afspraken vastgelegd over het veilig uitwisselen van persoonsgegevens en de onderlinge samenwerking. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant en zijn bedoeld om sneller te kunnen handelen bij woonoverlast.
Ondertekening van het convenant v.l.n.r.: wethouder Tjeerd Pietersma, burgemeester Judith Michel-de Jong, directeur-bestuurder WormerWonen John van Nimwegen en hoofd Wonen Cécile Engelsma.


Woonoverlast:
Woonoverlast komt helaas regelmatig voor en wordt door bewoners vaak als zeer belastend ervaren. In veel gevallen lossen buren problemen onderling op of met behulp van buurtbemiddeling. Als dit niet lukt wordt vaak een beroep op de gemeente of WormerWonen gedaan. In extreme of complexe gevallen is er vaak meer aan de hand dan twee buren die niet met elkaar overweg kunnen. Een goede samenwerking tussen de corporatie en de gemeente is dan nodig om tot een effectieve aanpak te komen om overlast te bestrijden.


Privacy:
Als gevolg van de privacywetgeving mogen de corporatie en de gemeente echter niet zomaar gegevens en informatie delen. Het convenant helpt hierbij. Hierin staan heldere regels en afspraken over welke gegevens wel en niet mogen worden uitgewisseld en hoe er met die gegevens moet worden omgegaan. Dit leidt tot een betere samenwerking in de praktijk terwijl de privacy van de betrokken personen gewaarborgd blijft. In het convenant dat nu ondertekend is, maken de gemeente en WormerWonen afspraken hoe zij reageren bij diverse soorten van overlast en wie het initiatief neemt. Daarnaast bewaken de beide organisaties overlastsituaties in een maandelijks overleg.


Effectief samen werken en reageren:
Het convenant werd ondertekend op het gemeentehuis door Burgermeester Judith Michel- de Jong, wethouder Tjeerd Pietersma en John van Nimwegen, directeur van WormerWonen. Burgemeester Michel is blij met het convenant: “Het is erg belangrijk dat inwoners die overlast ervaren zich gesteund voelen en dat er adequaat opgetreden wordt tegen overlast. Vaak is er sprake van complexe en hardnekkige problematiek die niet eenvoudig op te lossen is. Binnen de gemeente werken we daarom integraal samen. WormerWonen is daarbij een onmisbare partner.”
Het uitwisselen van persoonsgegevens is van groot belang bij de aanpak van woonoverlast door huurders met complexe problemen. Directeur John van Nimwegen is dan ook blij met de totstandkoming van de nieuwe afspraken. “Een goede samenwerking tussen gemeenten en corporaties is nodig voor een effectieve aanpak van extreme overlastsituaties. Voor veel mensen is dat vanzelfsprekend. Toch dient deze samenwerking ook aan voorwaarden te voldoen, waaronder de waarborging van privacy van huurders en burgers. Mijn ervaring is dat de professionals van zowel de gemeente als de corporatie zich daar zeer bewust van zijn. Het is goed dat dit convenant de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling vergroot waardoor onze medewerkers nog gerichter kunnen samenwerken. Woonoverlast dient te worden bestreden het liefst met een goed gesprek, maar als dat niet kan desnoods met dwingende maatregelen. Zoals gezegd, kan WormerWonen dat niet alleen en heeft zich in de gemeente Wormerland een actieve en doortastende partner,” aldus John van Nimwegen.

Foto: Gemeente Wormerland

Ondertekening convenant gegevensdeling woonoverlast

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland 1-11-2023

Echtpaar Wirsing Hemelrijk 65 jaar getrouwd!

Dit mooie stel leerde elkaar kennen bij dansschool Visser & Ter Beek in Amsterdam-Noord zegt de gemeente Wormerland.

Zij is een echte Amsterdamse, en hij komt uit Durgerdam. Toen ze elkaar ontmoetten, was hij zeventien en zij vijftien jaar oud. Ze werden aan elkaar gekoppeld om samen te dansen. Ze bleven contact houden en deelden dezelfde vrienden en interesses. Maar, de vonk sloeg pas echt over na een avondje uitgaan en na vijf jaar besloten ze elkaar het jawoord te geven.

Meneer wilde eigenlijk dierenarts worden, maar toen zijn vader vroegtijdig overleed trad hij in zijn voetsporen en werd slager. Hij werkte jarenlang voor een koosjere slager aan de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat. Tijdens die jaren woonden ze bij de grootmoeder van mevrouw in Amsterdam-West en kregen ze hun twee dochters.

Het echtpaar heeft inmiddels heel Europa doorgereisd met hun caravan en fiets. Hun favoriete vakantieland is Italië, en ze zijn allebei gek op opera. Ze koesteren mooie herinneringen aan operavoorstellingen in het openluchttheater.

Ze wonen al twintig jaar met veel plezier in Wormer en maken dagelijks fietstochten, vaak richting Castricum door de duinen. Dit houdt het jong ogende echtpaar vitaal. Verder houdt meneer zich bezig met het bewerken van foto's en video's. Mevrouw maakt nog steeds zelf kleding en heeft onlangs nog een kookschort voor haar achterkleinkind genaaid.

Volgens hen is het geheim van zo'n lang en goed huwelijk simpel: geven en nemen en niet te moeilijk doen. Ook het belang van gedeelde interesses is belangrijk, ze vervelen zich nooit.

Namens RTV Zaanstreek ook Gefeliciteerd!

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 28-10-2023


Geheimzinnigheid is troef bij Wormerland

In de gemeente heerst grote onrust.

De verplaatsing van een drietal tennisverenigingen in Wormer die na fusering met elkaar gezamenlijk zouden gaan verhuizen naar het huidige IJsbaanterrein met als toevoeging de vestiging daarop van een 4-tal Padelbanen maken vele inwoners van dit deel van de gemeente Wormerland ernstig ‘onrustig’.

En niet ten onrechte, want als je de plannen ziet die op de gemeentelijke raadstafels liggen dan ‘lusten de honden er geen brood van’ en is het volstrekt onacceptabel om het fraaie natuurgebied langs het Kerkepad waarop een BPL-bestemming ligt, (hetgeen staat voor “Bijzonder Provinciaal Landschap”) een soortement “Klein Wimbledon” te gaan bouwen met zo’n 10-12 tennisbanen en 4 onoverdekte padelbanen en een clubgebouw van zo’n 500 m2. En dat voor een bestand van de 3 verenigingen bij elkaar van zo’n 635 leden.

Voor een vergadering van a.s. dinsdagavond 31 oktober 2023 ( aanvang 20.00 uur) waarin een raadsvoorstel is uitgeschreven om kennis te nemen van de verschillen-analyse van de uitgewerkte locaties van een burgerinitiatief aan de Spatterstraat en het plan van de gemeente op het IJsbaanterrein wordt veel belangstelling verwacht van de inwoners van Wormer en overige geïnteresseerden, mede omdat de raadsleden verzocht wordt om het in procedure brengen en verder uitwerken van de voorkeursvariant van het college (IJsbaanterrein), na het doorlopen van de voorhangprocedure.

Bij het voornoemde raadsvoorstel zouden 4 bijlagen ingesloten worden, waarbij de bijlagen 2, 3 en 4, die over de financiële verantwoording zou moeten gaan van de verschillende locaties, vanwege, zo de opsteller van dit Raadsvoorstel de heer A.A.R.Weijs stelt, de geheimhouding vanuit financieel en economisch perspectief en de belangen van de gemeente ‘geheim’ gehouden worden.

Op de ‘Matrix’ van de vergelijking van de ontwerpen van de verschillende locaties spreekt men weliswaar over locatie IJsbaanterrein van een ‘haalbare’ businesscase terwijl die waardering van de locatie Spatterstraat als een ‘NIET haalbare businesscase’ wordt aangemerkt. GROTE GEHEIMZINNIGHEID ALDUS!

Des temeer omdat verderop op het openbare document ‘Raadsvoorstel’ duidelijk staat vermeld dat het alternatief project Spatterstraat een tekort laat zien van circa € 7.900,000,= (excl. BTW), terwijl het plan van de gemeente aan het IJsbaanterrein een overschot van maar liefst € 4.790.000,= bedraagt en dat nog aanvult met de aanduiding dat dit ‘vrij van BTW’ is. Concluderend een verschil van maar liefst € 12.690.000,=.

Verdere uitspringende verschilpunten in deze Matrix zijn wel overduidelijk te vinden, maar in zijn geheel gaat de gemeente in bedoelde Matrix voorbij aan de werkelijkheid en houdt totaal geen rekening met de diverse onderzoeken die nog afgerond moeten worden inzake wind, licht en geluid, In hoeverre de stand van zaken in die onderzoeken zijn is ook wederom ‘Geheim’.

Er schijnt dus wel klaarblijkelijk enige twijfel te zijn ontstaan bij de raadslieden over hun keuze, want als bijvoorbeeld het geluidsonderzoek buiten/boven de gestelde normen zou zijn, dan gaat volgens een eerdere uitspraak van de behandelend wethouder de hele zaak niet door.

Inmiddels is een groep verontruste inwoners van Wormer bezig een stichting op te richten met een toepasselijke naam “SPIJT”, hetgeen staat voor Stop Padel IJsbaan Terrein. Dit is gedaan vanwege mogelijke gerechtelijke procedures die nog kunnen volgen.

Wilt u meer bijzonderheden over de gehele procedure vernemen, kijk dan op hun uitgebreide website www.ijsbaanterrein.nl en, vooral voor inwoners en belangstellenden in Wormerland, kom naar de Voorronde Raadsvergadering op Dinsdagavond 31 oktober 2023 om 20.00 uur in het Gemeentehuis te Wormer.

Van deze vergadering zullen wij dan ook volgende week verslag uitbrengen.

πŸ“·RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Woontoren Amandelbloesem krijgt naam.

Afgelopen woensdagmiddag vond de feestelijke onthulling plaats van de naam van de woontoren naast de hoofdingang van de Amandelbloesem. ‘'t Vinkenest’ prijkt nu boven de entree van de woontoren. Wethouder René Tuijn en Jan Piet van de bewonerscommissie onthulden de naam.

Van de bewoners van deze woontoren kreeg WormerWonen vorig jaar de vraag of boven de entree van het gebouw een gevelbord kon worden geplaatst, net als bij woontoren ‘Florissant’, die in het voorjaar van 2022 werd opgeleverd. Een naam maakt de woontoren voor bezoekers ook makkelijker te vinden. WormerWonen vond dit een leuk idee en is hiermee samen met haar partners van de Amandelbloesem aan de slag gegaan. Cécile Engelsma, hoofd Wonen bij WormerWonen, vertelt: “nu de Amandelbloesem 3 ingangen heeft, was het voor bezoekers niet altijd duidelijk waar men moest zijn. Nu de woontoren pal naast de hoofdentree een eigen naam heeft, is het makkelijker om je weg in de Amandelbloesem te vinden. Daarnaast klinkt "t Vinkenest’ ook gewoon gezelliger dan “de woontoren” en doet het daarmee meer recht aan haar bewoners.’

V.l.n.r. achteraan Cécile Engelsma hoofd Wonen WormerWonen, Paul Schaper voorzitter bewonerscommissie, René Tuijn Wijkwethouder, Jan Piet oud-voorzitter bewonerscommissie. V.l.n.r. vooraan Jaap Andrea van vereniging De Bloesem en John van Nimwegen directeur-bestuurder van WormerWonen.

Foto: Joost Kuipers

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 7-10-2023

Wethouder Tjeerd Pietersma opende vrijdagmiddag een muzikale Amsterdamse middag in De Omslag in Wormer. Hij stond stil bij wat je kan overkomen als je er alleen voor komt te staan. Zijn persoonlijke verhaal over mantelzorger zijn, raakte een gevoelige snaar. Hij vertelde dat het belangrijk is om samen leuke dingen (te blijven) doen. Ook bedankte hij alle aanwezige mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van WelzijnWonenPlus die zich met hart en ziel inzetten voor ouderen. ‘We slaan de handen ineen om eenzaamheid te doorbreken. Iedereen verdient het om gezien te worden. Door contact met elkaar te maken, zorgen we ervoor dat niemand zich hier eenzaam voelt’.

WelzijnWonenPlus organiseerde deze succesvolle muzikale middag in samenwerking met Stichting ‘Leef, voor je het vergeet’. Zangeres Joki Toedeledoki en haar muzikale partner Andrea maakten er echt een feest van. Mensen zongen, klapten en deinden mee op de maat van de Amsterdamse hits. Er gingen ook heel wat voetjes van de vloer bij de polonaise!

Foto's Wormerland: 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 5-10-2023

Aandacht voor toegankelijkheidWeek van de Toegankelijkheid tot 7 oktober.

Iedereen die wel eens met een kinderwagen loopt, herkent dat er soms obstakels zijn op straat. Je moet uitwijken voor een fiets of hebt moeite om een winkel binnen te komen. Ouderen en minder mobiele mensen hebben hier vaker last van. Daarom vraagt de gemeente Wormerland nu, in de Week van de toegankelijkheid extra aandacht voor toegankelijke paden, wegen en winkels. Zo kunnen ook mensen in een scootmobiel, rolstoel of met rollator zelfstandig op pad. 

Wormerland:

We willen graag een gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt zegt Wormerland. Daarom steunen we het Platform voor mensen met een beperking Wormerland, die zich inzet voor een goede toegankelijkheid. Winkels, verenigingen en horeca die goed te bereiken zijn, krijgen de raamsticker ‘Ja, hier is iedereen welkom’.

Vraag de gele sticker aanWil jij als ondernemer ook laten zien dat iedereen welkom is? Zijn je deuren breed genoeg zijn om makkelijk met een rolstoel binnen te komen? Zijn er geen hoge drempels? Vraag de sticker aan en maak een afspraak met het Platform. Zij komen langs met een checklist. Als alles in orde is, ontvang je een oorkonde en de opvallende, gele sticker. Neem rechtstreeks contact op met het Platform via: 
Platformwormerland@gmail.com. Wil je meer informatie? Neem contact op met de overkoepelende organisatie WelzijnWonenPlus: wormerland@welzijnwonenplus.nl of bel 075 641 96 68. 

Foto: Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Kijkje bij de Zaanbrug.

Aan de Zaanbrug en Zaanweg wordt hard gewerkt.

Afgelopen week bezochten burgemeester Judith Michel en een delegatie van raadsleden en wethouders het bouwterrein samen met afgevaardigden van de gemeente Zaanstad. Ze namen een kijkje bij de hoge stalen hameitorens, de draagconstructie van de brug, en kregen een interessante rondleiding bij de herinrichting van de Zaanweg.

De blauwgrijze hameitorens zijn met een telescoopkraan neergezet en vormen de draagconstructie van de brug. Bij de Zaanweg komt een nieuw riool. Er zijn oude funderingslagen, oude septictanks en een oude kademuur uit 1920 tevoorschijn gekomen. De oude kademuur lag veel dichter bij de woningen, dan de huidige kade van de Zaan.

Foto: RTV Zaanstreek

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 2-10-2023

Op zaterdag 7 oktober om 9.00 uur trekken ze er in Wormer weer op uit om zwerfafval op te ruimen uit bermen, plantsoenen en sloten. Doe jij ook mee? 

De vrijwilligers van Wormerland Duurzaam brengen vooraf de meest vervuilde plekken in kaart. Ze verzamelen om 8:45 uur bij de gemeentewerf aan de Papiermakerstraat. Daar delen we de materialen uit en vervolgens kies jij je eigen route en bepaal je zelf welk stukje van ons dorp je wilt opruimen.

Om 11:00 uur komen we bij elkaar bij de Poelboerderij waar je je afval kan inleveren en sluiten we de ochtend af met koffie, thee, limonade en iets lekkers. 

Aanmelden kan bij Anneke Wams. Bel of app via 06 57 372 071, of stuur een mail naar annekewams@planet.nl.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 30-9-2023

Wormerland:

Circus Barani in Wormer van vrijdag 29 september tot en met zondag 08 oktober 2023.

U bent welkom!

op het Terrein aan de Wig in Wormer.

πŸ“· RTV Zaanstreek 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Wormerland: 29-9-2023

Scooter Experience vanaf 1 oktober vanaf nieuwe locatie bij 1456 in Wijdewormer.

 Per 1 oktober 2023 verkoopt eigenaar Bart Ramler zijn bedrijf Scooter Experience. Nieuwe eigenaren Rik en Henneke Adema-Veenings, die ook eigenaar zijn van restaurant- en eventlocatie 1456, zullen Scooter Experience vanuit hun locatie in Wijdewormer gaan runnen.

 Bart Ramler: "Ik heb zeven fantastische jaren gehad, dankzij de vele klanten die hun weg naar Scooter Experience hebben gevonden. Het contact met deze klanten is waar ik het voor deed. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe eigenaren dezelfde service verlenen met de bekende maar ook met nieuwe routes."

Vanuit het nieuwe start- en eindpunt 1456 aan het Wijdewormerplein in Wijdewormer zullen vanaf het nieuwe seizoen in maart 2024 een aantal vertrouwde routes, maar ook nieuwe routes langs highlights die de omgeving te bieden heeft te rijden zijn. De locatie biedt tevens de mogelijkheid voor een hapje en drankje voorafgaand of aansluitend aan de route.

"We kijken er enorm naar uit om mensen te ontvangen voor een geweldig dagje uit. Bart heeft jarenlang hart en ziel in Scooter Experience gestopt en wij staan te popelen om het stokje van hem over te nemen. We zijn er van overtuigd dat Scooter Experience een waardevolle aanvulling is op onze huidige bedrijfsvoering" Aldus Rik & Henneke

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-9-2023

Alternatief plan Sportaccommodaties in Wormerland valt in de smaak.

Er moesten ettelijke stoelen bijgesleept worden dinsdagavond in de Raadzaal van Wormerland, zo groot was de belangstelling voor de presentatie van een initiatief voorstel van GroenLinks van een Tennisaccommodatie/Sporthal op de locatie Spatterstraat. Zoals bekend ligt er al jarenlang een Gemeentelijk plan voor een verhuizing, na fusering, van de 3 tennisverenigingen in Wormerland en een vestiging van maar liefst 10 tennisbanen en 4 onoverdekte padelbanen op het voormalige IJsbaanterrein welke is gelegen op een gebied welke als een Beschermd Provinciaal Landschap (BPL) is gekwalificeerd.

GroenLinks-Wormerland had eindelijk de kans gekregen om een presentatie te houden om een groot aantal verschilpunten aan te tonen die vele malen voordeliger uit zouden vallen zowel financieel als praktisch. Alhoewel dit nog maar een vergadering was in de Voorronde hadden de meeste fractieleden na de uitgebreide en duidelijke presentatie moeite om een te groot enthousiasme te uiten en beperkten zich tot uitspraken zoals:

               POV:      “ik kan me er in vinden om de 2 visies naast elkaar te leggen”

               PVDA:    “een verhaal wat nu redelijk concreet wordt”

              CDA:      “roept nog wat vragen op, nu geen tijd voor om daar op in te gaan”

              GL:         “ben benieuwd naar het concrete plan van het College, heb daar nog geen beeld bij”

              D66:      “Uitgebreide presentatie, is blij met Padel intern te gaan doen”

              VVD:      “Gemeente heeft dubbele doelstelling sport en woningbouw, merkt weinig over woningbouw bij alternatieve plan"

In elk geval gingen de talloze toeschouwers/aanhoorders met een goed gevoel huiswaarts. Volgens velen is er dus nog ‘redding’ en zeker geen gelopen koers. Op de website www.ijsbaanterrein.nl kunt u tevens de volledige PowerPoint Presentatie bekijken.

Foto: RTV Zaanstreek

Het alternatieve plan met 9 tennisbanen

Het was een drukte van jewelste

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 25-9-2023

Circus Barani in Wormer van vrijdag 29 september tot en met zondag 08 oktober.

 

De familie Zinnecker presenteert Nationaal Circus Barani. Circus zoals circus hoort te zijn. De kleurrijke circustent wordt opgebouwd op het Terrein aan de Wig in Wormer. Waar het circus van vrijdag 29 september tot en met zondag 08 oktober dagelijks voorstellingen geeft met hun vernieuwde show.

En die nieuwe show duurt maar liefst bijna twee uur en zit boordevol spanning, sensatie, humor en spektakel. Waaronder vliegende borden, spectaculaire vuurspuwers en doldwaze clowns. Natuurlijk ontbreken ook de optredens van de dieren niet. Zo passeren onder andere paarden, geiten en meer de revue.

De voorstellingen beginnen op vrijdag 29 september om 17:00 uur, zaterdag 30 oktober om 15:00 uur en om 19:00 uur, zondag 01 oktober om 14:00 uur, woensdag 04 oktober om 15:00 uur, donderdag 05 oktober om 17:00 uur, vrijdag 06 oktober om 17:00 uur, zaterdag 07 oktober om 15:00 uur en om 19:00 uur, de laatste voorstelling zondag 08 oktober om 14:00 uur.

Wij van RTV Zaanstreek mogen 10 kaarten weggeven! Laat ons weten waarom jij deze kaarten zal willen winnen in een reactie hier op facebook of door een mail te sturen naar info@rtvzaanstreek.nl, wij loten de leukste eruit!

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 21-9-2023

13 verenigingen uit Wormerland vanaf zaterdag op pad met de Grote Clubactie 

De Grote Clubactie barst los op zaterdag 23 september. De actie is nog altijd zeer populair onder het Nederlandse verenigingsleven. Voor het 4e jaar op rij doen er steeds meer clubs mee. Waarom? Om extra inkomsten op te halen voor de club. En wat blijkt: ook om gewoon weer samen de schouders eronder te zetten.

Directeur Frank Molkenboer is trots dat er weer zoveel leden op pad gaan en hun vereniging een warm hart toedragen. “Bij jouw club sluit je vriendschappen voor het leven, ontdek je je talenten en beleef je samen met anderen onvergetelijke momenten. Voor veel Nederlanders is het verenigingsleven onmisbaar. Wat we meer en meer terugkrijgen is dat de actie voor veel verenigingen niet alleen een welkome inkomstenbron is. Het is ook een activiteit waarbij clubleden ervaren wat ze samen kunnen bereiken. Het échte clubge voel.”

Lokale steun voor het verenigingsleven
Van voetbal tot scouting, van gymnastiek tot atletiek en van fanfare tot badmintonvereniging. Voor 3 euro per lot steunen mensen een club bij hen in de buurt. Maar liefst 80% hiervan is direct voor de clubkas. Met de opbrengsten worden mooie clubdoelen gerealiseerd zoals het organiseren van een jeugdkamp, het aanschaffen van nieuwe trainingsmaterialen of het vieren van een jubileum.

Van klop-klop naar WhatsApp en TikTok
Denk je aan de Grote Clubactie, dan denk je aan de charme van trotse jeugdleden die in hun clubtenue langs de deuren gaan. En ja, die verkopertjes bellen straks weer aan! Ook aan de digitale deur, want met één klik op de tablet of smartphone bereiken ze tegenwoordig ook ooms en tantes door het hele land.

Hoogst uitkerende loterij
De Grote Clubactie kent het hoogste uitkeringspercentage van alle loterijen in Nederland. Daarnaast steun je met het kopen van loten niet alleen de vereniging, maar maak je zelf ook nog kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is een geldbedrag van € 100.000,-. De trekking vindt plaats op 28 november 2023.

Dit jaar doen in de gemeente Wormerland de volgende clubs mee:

Wijdewormer Early Bird Basketball, LRPC Amethyst, ZHC de Kraaien, Zaandamse Christelijke Football Club (ZCFC), De Zilveren Schapen (D.Z.S.), Korfbalvereniging WWSVWormer Turncademy, de Spatter, WSV 1930, Korfbalvereniging Groen-Geel, KV De ZwetplassersOostknollendam Rijvereniging SterneoJisp VV Jisp

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 20-9-2023

Energiecoaches van start in gemeente Wormerland.

Energie is de laatste jaren flink duurder geworden. Dit zorgt voor een hogere energierekening bij veel huishoudens. Vanaf september zetten de gemeente Wormerland en welzijnsorganisatie WelzijnWonenPlus energiecoaches in. Deze coaches helpen inwoners die het wat minder breed hebben bij het besparen van geld op de energierekening. Met een tegoedbon kunnen zij één keer gratis energiebesparende producten kopen tot een bedrag van € 150,-. Dinsdag 19 september is het eerste inloopspreekuur 'energiecoaches' in De Omslag, Faunastraat 68 in Wormer. Gisteren heeft wethouder Pietersma drie van de zeven energiecoaches veel succes gewenst bij de aftrap van dit mooie initiatief.

 

Wethouder Pietersma: 'Ik ben heel blij met onze energiecoaches. Zij staan klaar om inwoners die dit nodig hebben te helpen met advies over energiebesparing. Alle kleine beetjes helpen als je op je energierekening wilt besparen! Het beste van alles is dat het advies van een energiecoach helemaal gratis is. En het maakt niet uit of je een huis huurt of bezit.'

De energiecoach

Een energiecoach is een goed opgeleide vrijwilliger die persoonlijk advies geeft over energiebesparing bij mensen thuis. De energiecoach kan ook helpen bij het aanbrengen van eenvoudige energiebesparende producten wanneer dit zelf niet lukt. Inwoners vragen een bezoek van de energiecoach zelf aan.

 Denny van Leeuwen, energiecoach: 'Ik werk als energieadviseur en kom tegenwoordig ook bij mensen thuis. Zowel in huur- als in koopwoningen. Soms schrik ik van wat ik aantref. Daarom heb ik me aangemeld als vrijwillig energiecoach: ik wil mijn medemens graag helpen met mijn kennis over energie.'

 Het huisbezoek

Denny vult aan: 'Ik loop samen met de mensen door hun woning en geef meteen handige tips en advies speciaal afgestemd op hun energieverbruik. Ook kan ik helpen bij het bestellen van de energiebesparende producten. Als het bezoek is afgelopen, laat ik een formulier achter met nuttige tips en adviezen. Voor het aanbrengen van de energiebesparende producten kunnen mensen een vervolgafspraak maken. Of ik verwijs hen door naar het inloopspreekuur van WelzijnWonenPlus.

 Wanneer kom je in aanmerking?

  • Inwoners van de gemeente Wormerland die de energietoeslag hebben ontvangen en inwoners van de gemeente Wormerland met een inkomen dat niet hoger is dan 140% van het minimumloon. 

Zij hebben in september een brief ontvangen over het aanvragen van de energiecoach en het bestellen van de energiebesparende producten.

  • Vanaf januari 2024 kunnen alle inwoners van Wormerland een energiecoach aanvragen.

 Gratis energiebesparende producten

Een huishouden kan één keer gratis energiebesparende producten kopen tot een bedrag van € 150,-. Denk bijvoorbeeld aan tochtstrippen, radiatorventilatoren of ledverlichting.

 Inloopspreekuur

WelzijnWonenPlus heeft iedere dinsdag van 10.00 – 12.00 uur een inloopspreekuur waar inwoners van Wormerland terecht kunnen voor hulp bij het bestellen van de energiebesparende producten. Locatie: De Omslag, Faunastraat 68 in Wormer.

 Servicepunt WelzijnWonenPlus

Voor het aanvragen van een huisbezoek van een energiecoach kunt u een email sturen naar het servicepunt van WelzijnWonenPlus: energiecoachwormerland@welzijnwonenplus.nl. Maandag t/m vrijdag zijn zij tussen 9.30 – 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer: 075-6419668.

 

v.l.n.r. Mariska de Vries (energiecoach en inloopspreekuur), Tjeerd Pietersma (wethouder), Louise Leegwater (WelzijnWonenPlus), Dominique Veerman (energiecoach en inloopspreekuur) en Denny van Leeuwen (energiecoach). Daan den Otter, Soraya Soegijarto, Pablo Calle Bouilicaud en Martin de Jongh (energiecoaches) ontbreken op deze foto

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 15-9-2023

Bespaar geld met een energiecoach.


Energie is de laatste jaren flink duurder geworden. Dit zorgt voor een hogere energierekening bij veel huishoudens. Gemeente Wormerland heeft besloten door te gaan met het inzetten van energiecoaches. Zij helpen inwoners om minder geld uit te geven aan energie. Vanaf september 2023 werkt de gemeente hiervoor samen met welzijnsorganisatie WelzijnWonenPlus. Om de energiecoaches veel succes te wensen, ontmoet wethouder Pietersma hen in De Omslag. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De energiecoach

Een energiecoach is een goed opgeleide vrijwilliger die inwoners persoonlijk advies geeft over energiebesparing. Dit doen zij bij de mensen thuis. Zij gaan aan de slag voor mensen met een gering inkomen en inwoners die een energietoeslag hebben ontvangen. De energiecoach kan ook helpen bij het aanbrengen van eenvoudige energiebesparende producten zoals tochtstrippen, radiatorventilatoren of ledverlichting. Het beste van alles is dat het advies van een energiecoach helemaal gratis is. Het maakt niet uit of je een huis huurt of bezit.

 

Energiebesparende producten

Een huishouden kan één keer gratis energiebesparende producten kopen tot een bedrag van € 150,-. Denk bijvoorbeeld aan tochtstrippen, radiatorventilatoren of ledverlichting. Je kunt zelf kiezen welke producten je nodig hebt in de webshop van het Duurzaam Bouwloket. Dit geldt in eerste instantie alleen voor de huishoudens die in september 2023 de brief hebben gekregen over het aanvragen van een energiecoach.

 Wanneer           :           Maandag 18 september 2023

Tijdstip             :           Van 13.30 – 14.30 uur

Waar                :           Dienstencentrum De Omslag, Faunastraat 68, Wormer

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 12-9-2023

Hoe toegankelijk is gemeente Wormerland?


Het Platform voor mensen met een beperking Wormerland werkt aan de toegankelijkheid van openbare ruimtes en wegen in Wormerland. Vrijwilligers van dit platform en Danielle Eickholt van WelzijnWonenPlus hebben afgelopen maand met wethouder Tjeerd Pietersma gesproken over de lijst met obstakels die zij regelmatig bijwerken. Ze doen zelf onderzoek en gaan hiervoor in gesprek met inwoners. Heb je ook tips of verbeteringen? Mail: wormerland@welzijnwonenplus.nl of bel WelzijnWonenPlus tussen 09.30 en 12.00 uur op: 075 641 96 68.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 12-9-2023

Rioolwerkzaamheden Mariastraat Wormer t/m 6 oktober 2023

t/m 6 oktober 2023 worden in de Mariastraat toekomstbestendige rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Om de straat klimaat adaptief te maken wordt het huidige gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel. 

Het oude stelsel voert zowel het schone als het vuile water af naar de waterzuiveringsinstallatie. Met een gescheiden stelsel voeren ze hemelwater af naar de achtergelegen sloot en vuilwater naar de waterzuiveringsinstallatie. Zo voorkomen ze dat de waterzuivering overbelast raakt. Dit is niet alleen goed voor flora en fauna, maar houdt o.a. ook het grondwaterpeil in balans.

Bereikbaarheid en verkeersmaatregelen
Voor de duur van de werkzaamheden is het niet mogelijk om in Mariastraat te parkeren. Bewoners kunnen voor de duur van het project hun auto kwijt op een tijdelijke parkeerplaats ter hoogte van ijsbaan Nova Zembla aan de Dorpsstraat 214a.

Er kan ook sprake zijn van enige overlast en mogelijk extra parkeerdruk aan de Dorpsstraat. 

Voetgangers kunnen het werkvak in de Mariastraat passeren via de stoep. Fietser worden verzocht af te stappen en met de fiets aan de hand verder te lopen.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 8-9-2023

Wijdewormer:

Afgelopen week hebben ze weer mogen genieten van hun nazomer feestweek in de Wijdewormer. Het is een week waar ze veel sport en spel afwisselen met gezellige muziek. Van de kindermiddag tot de zeskamp met de buurtverenigingen en de sloot en slob race tot de 50+ middag. Daarnaast staat er een kermis op het dorpsplein om de gezelligheid compleet te maken.
Het was goed weer, de stemming zat er goed in! Dus ze kunnen terugkijken op een fantastische week! Op naar volgend jaar!

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 7-9-2023

Nieuwe(re) Wijkbus Wormerland.

Wat een feestelijke dag! In Wormer was gisteren de officiële in gebruik name van de nieuwe(re) Wijkbus Wormerland. Ingrid van Maarschalkerweerd ,directeur van Welzijnwonenplus,heette de aanwezigen welkom en wethouder Tjeerd Pietersma verrichte het officiële gedeelte door een lint door te knippen. Hij maakte van het ogenblik gebruik om alle vrijwilligers (chauffeurs en bijrijders) van de bus te bedanken voor hun tomeloze inzet dag in dag uit.

Foto: Wim Egas

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 4 -9-2023

Open Monumentendag Wormerland 2023


Elk jaar, in het tweede weekend van september, openen duizenden monumenten in heel Nederland gratis hun deuren voor het publiek. Ook in Wormerland ben je bij een aantal monumenten van harte welkom!

De 37e editie van Open Monumentendag vindt plaats in het weekend van 9 en 10 september 2023. Fiets van Oostknollendam via Wormer en Jisp door naar Neck/Wijdewormer. Bezoek de deelnemende locaties en ontdek de verhalen achter de monumenten. Zo snuif je zomaar een stukje geschiedenis op over jouw eigen dorp.

 

Wat is er allemaal te zien

Stichting Historisch Oostknollendam toont in Pakhuis Koningsbergen ‘twee exposities in één’ over meubelmaker Gerrit de Groot en DUBDAM. Fiets door naar de Veerdijk en kijk rond in Pakhuizen Waal, Maas en Schepel. Loop in de Schepel ook door naar de zolder voor een bezoek aan het Zaans Medisch Museum. Dan rijd je door naar de Engewormer. Iedereen kent wel dat leuke houten huisje aan de Bartelsluis, Amantes Amentes. Daar mag je op 9 september aanbellen. Janny en Frans vertellen graag over de geschiedenis van het huisje en hoe ze het helemaal duurzaam hebben gerenoveerd. Ook in het oude raadhuis, nu woonhuis, aan de Dorpsstraat in Wormer mag je binnenkijken. Marcel en Suzanne vertellen hoe het is om in een monument uit de Gouden Eeuw te wonen.

 

Bij Café Groos en in theater De Kaasfabriek organiseert Historisch Genootschap Wormer een themadag ‘Levend Verleden Wormer’, met een boekpresentatie, historische films en er worden verhalen verteld. Op deze dag wordt een oud bijzonder vaandel van TOGIDO (Tot Ons Genoegen Opgericht), de oudste Kolfclub van Nederland, onthuld. Dit vaandel is in 1907 gemaakt en krijgt na Monumentendag 2023 een mooie plek in Het Moriaanshoofd. Kolfclub TOGIDO Wormer bestaat dit jaar 150 jaar en ter ere van dit jubileum verzorgen zij de hele dag kolflessen en kolfdemonstraties in Het Moriaanshoofd. Iedereen is welkom om zelf even de kliek ter hand te nemen en het edele kolfspel te beoefenen. Uiteraard na uitleg hoe dit spel wordt gespeeld.

 

Je mag rondkijken in meelmolen de Koker. De molenaarsvrouwen bakken daar voor alle bezoekers pannenkoeken en zolang de voorraad strekt krijg je ook een zakje duurzaam pannenkoekenmeel mee. Dan kan je thuis ook pannenkoeken bakken!

 

Ook de kerken in Wormerland openen hun deuren. Je kunt voor een rondleiding terecht in de Maria Magdalenakerk en de Nieuwe Kerk in Wormer en ook de Jisperkerk zet de deuren open voor publiek. Wie ook het raadhuis in Jisp wil bezichtigen kan zich melden in de Jisperkerk.

 

De Stichting Cultuurhistorie Wijdewormer doet dit jaar voor het eerst mee met een tentoonstelling van historische voorwerpen uit de Wijdewormer en een boekenmarkt in het pand naast La Storia, Neck 17.

Meer informatie:

πŸ‘‡

bit.ly/omdwl

Foto: aangeleverd door Kolfclub TOGIDO Wormer

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 2-9-2023

Wormerland:

Wormer Live is een evenement voor iedereen, waar je kunt genieten van livemuziek en gezellig samenzijn. Ook dit jaar is de entree gratis.

Foto's: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 31-8-2023

Wormerland:

De scholen zijn weer begonnen.

Na de zomervakantie is het voor kinderen (weer) wennen om naar school te fietsen. Voor een aantal van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. In deze periode is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren.

Met de campagne 'de scholen zijn weer begonnen' roept gemeente Wormerland samen met Veilig Verkeer Nederland alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben zodat kinderen veilig op school komen. Een tip is bijvoorbeeld aan alle verkeersdeelnemers: vertrek op tijd, zodat je je niet hoeft te haasten in het verkeer en kijk niet op je mobiel als je deelneemt aan het verkeer.

Het is belangrijk dat kinderen oefenen in het verkeer door eraan deel te nemen. Lopend of op de fiets. Daarom is het belangrijk dat automobilisten extra opletten en zich aan de maximumsnelheden houden.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 28-8-2023

Het tweede weekend van september openen veel monumenten hun deuren. Zo ook in Wormerland.

Stap op de fiets en toer van Oostknollendam via Wormer en Jisp naar Neck om de historie van je eigen dorp te ontdekken.

In de aanloop naar deze OPEN MONUMENTENDAG zetten ze steeds een monument in de schijnwerpers. Ze beginnen in Oostknollendam. Daar kun je op zaterdag 9 september van 10.00 - 16.00 uur terecht in pakhuis Koningsbergen op de Dorpsstraat 45. Stichting Historisch Oostknollendam organiseert hier een twee-in-één expositie van meubelmaker Gerrit de Groot en DUBDAM. Er staat koffie met gebak voor je klaar! Kijk voor meer informatie op onze website van Wormerland:  obi41.nl/28d9vx7h

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 24-8-2023

Wormerland:

Vandaag bracht locoburgemeester Pietersma een bezoek aan het echtpaar Vredenburg-Zijlmans. Dit stralende en levenslustige paar viert maar liefst hun 60-jarig huwelijksjubileum! Het huis is dan ook gevuld met bloemen en kaarten.

Hun liefdesverhaal begon 65 jaar geleden. Mevrouw was samen met haar vriendinnen onderweg naar de ‘Bond’ in Zaandam. Meneer was toevallig ook met vrienden op weg naar de ‘Bond’. Aangezien destijds jonge vrouwen niet alleen naar binnen mochten, besloten ze samen te gaan.

Na die bijzondere avond bleven ze elkaar zien en vijf jaar later beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Sinds 30 jaar is Wormer hun thuis. Hun gezin is uitgebreid met twee kinderen en vier kleinkinderen, allemaal jongens.
Eerder zijn de kleinkinderen al eens op stap geweest met opa en oma, en dat beviel zo goed dat er nieuwe plannen zijn gemaakt voor een volgend uitje.

Mevrouw Vredenburg deelt het geheim voor een lang en gelukkig huwelijk: trouw blijven aan jezelf en elkaars verschillen omarmen.

Ook namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd.

 

πŸ“· Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 4-8-2023

VACATURE WIJKBUSCHAUFFEUR

Autorijden was nog nooit zo leuk. Je ontmoet nieuwe mensen, je kunt rijden in een ruime bus en mensen zijn blij dat je er bent! Voor de Wijkbus Wormerland zoeken ze enthousiaste vrijwillige chauffeurs. Wil jij deel uitmaken van het leuke team van chauffeurs en bijrijders van de wijkbus? Ben je in het bezit van rijbewijs B en voor een dagdeel in de week beschikbaar? Je bent van harte welkom!

Interesse in deze vacature? Mail dan naar wormerland@welzijnwonenplus.nl of bel 075-6419668 en vraag naar Ruud Zijp.

Foto: welzijnwonenplus

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 3-8-2023

Op 30 juli waren Harrie en Wilna Wijnstra 65 jaar getrouwd. Locoburgemeester Jeroen Schalkwijk ging bij het jubilerende echtpaar langs in hun gezellige woonark om ze te feliciteren

Op zijn 17de ging Harrie uit Bergen op kamers in Amsterdam Noord. Hier woonde een jongedame… Wilna. Hij woonde er net toen het bloemencorso Amsterdam aandeed en zij samen gingen kijken. Het was een koude dag en hij warmde haar op. Sindsdien zijn ze samen en kregen twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Na de ambachtsschool begon Harrie bij Bruynzeel als jongste bediende. Hij had het er naar zijn zin, want hij vertrok er pas toen hij, inmiddels chef, met pensioen ging. Hij is, met directeur Kees Bruynzeel, één van de vier oprichters van de Bruynzeel Watersport Vereniging. Hiervan was hij 10 jaar penningmeester en vervolgens 10 jaar voorzitter. Nu houdt hij zich vooral bezig met boeken schrijven. Bijvoorbeeld over de Tjalk waar ze eerst in woonden en over hun huidige woonark.

Wilna was haar hele werkzame leven kleuterjuf. Eerst in Amsterdam Noord en later in Zaandijk en op een schooltje op het Kalf in Zaandam. Zij heeft haar hele werkzame leven voor de kleuterklas gestaan. Ze is er 6 jaar tussenuit geweest, toen de kinderen werden geboren, maar toen de jongste 3 was is ze weer voor de klas gaan staan. Nu houdt ze zich bezig met collages maken en breien. Een van haar collages heeft zij geschonken aan het nieuwe dorpshuis in Neck.

Namens RTV Zaanstreek ook Gefeliciteerd.

Foto:Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 1-8-2023

Wat was het een ravage na de storm van een maand geleden! Het lijkt ook allemaal heel vanzelfsprekend dat de meeste stammen en takken inmiddels zijn opgeruimd en afgevoerd, maar daar zitten heel veel uren werk in en de klus is nog lang niet geklaard zegt de gemeente Wormerland.

De helden die hiervoor de mouwen opstropen zijn de collega’s van de buitendienst. Wethouder Rolf van Wanrooij vond het dan ook niet meer dan terecht om deze mannen te bedanken voor hun inzet en ging bij ze langs met een doos gebak.

Op dit moment worden de bomen in het dorp gecontroleerd op loshangende takken. Die worden er met een hoogwerker uitgehaald. Volgende stap is het verwijderen van takken uit sloten en de stobben van omgewaaide bomen worden nog weggefreesd. Zodra alles is opgeruimd kan de herplant beginnen. Kortom, zo’n storm waait in één dag over, de buitendienst heeft er een paar maanden werk aan. Petje af voor dit geweldige team zegt de gemeente.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 27-7-2023

Het echtpaar Burger is 60 jaar getrouwd en daarom ging burgemeester Michel vandaag op felicitatiebezoek.

Het echtpaar leerde elkaar al op zeer jonge leeftijd kennen zegt de gemeente Wormerland. Mevrouw was 15 en meneer 14. Beiden werkten ze in de linoleum fabriek in Krommenie, de voorloper van Forbo. Daar werd het stel min of meer aan elkaar gekoppeld. Maar vooral mevrouw wilde er toen nog niets van weten. Pas toen het stel begin 20 was kregen ze echt verkering. Ze gingen verloven en trouwden in 1963.Ze kregen twee zoons en hebben inmiddels een prachtige familie met drie kleinkinderen. Er werd en wordt heel wat afgesport. Mevrouw deed vroeger aan turnen bij Lycurgus. En ook zoon, schoondochter en nu de jongste kleindochter sporten bij deze club. Meneer hield veel van schaatsen, zwemmen, skeeleren en wandelen.

En wat is het geheim van 60 jaar huwelijk? “Geven en nemen”, zegt mevrouw. Meneer vertelt hoe blij hij is met zijn vrouw .“Mijn gezondheid is niet altijd goed geweest, dus mijn vrouw heeft mij veel gegeven.” Wij hopen natuurlijk dat dit mooie echtpaar nog heel wat tijd van elkaar mag blijven genieten, samen met hun familie.

Namens RTV Zaanstreek ook Gefeliciteerd.

Foto: Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 25-7-2023

Kort Wormerland:

De aannemer is begonnen met opnieuw bestraten van de weg en de stoep in Neck. De werkzaamheden duren t/m 4 augustus. In deze periode is de weg gestremd voor alle motorvoertuigen. De aannemer plaatst gele borden met een omleidingsroute. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk.

πŸ“·Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 23-7-2023

Ook buurtcamping Wormerland groot succes!

Afgelopen vrijdag Officieel geopend onder leiding van spreekstalmeester Tino door Rick Ossendorp en Karen Schoonheim!

Een impressie van de Buurtcamping in Wormerland.

πŸŽ₯ RTV Zaanstreek en Buurtcamping in Wormerland

https://fb.watch/lZ5_Jqv81F/

πŸ“· Buurtcamping in Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 21-7-2023

Intentieovereenkomst tussen ijs- & jeu de boulesvereniging Nova Zembla, T.C. Eendragt, L.T.C. De Poelstars, T.V. De Spatter en gemeente Wormerland ondertekend


Op vrijdag 21 juli 2023 hebben ijs- en jeu de boulesvereniging Nova Zembla, T.C. Eendragt, L.T.C. De Poelstars, T.V. De Spatter en gemeente Wormerland een intentieovereenkomst ondertekend om hun samenwerking rond de verduurzaming van de sportaccommodaties te formaliseren.

De verenigingen en de gemeente zijn al langere tijd met elkaar in gesprek. Met het tekenen van de intentieovereenkomst worden concrete afspraken vastgelegd en de intentie om samen te werken bekrachtigd.

Momenteel loopt het onderzoek naar onder andere de financiële haalbaarheid, de technische mogelijkheden en de ruimtelijke procedures met betrekking tot het project ‘verduurzaming sportaccommodaties’, waar deze intentieovereenkomst deel van uitmaakt. Naar verwachting worden de uitkomsten van dit onderzoek na het zomerreces aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Wethouder Schalkwijk: ‘Deze overeenkomst is een grote stap voorwaarts. Het is fantastisch dat de ijs- en jeu de boulesvereniging en de drie tennisverenigingen samen deze stap willen zetten. Met de intentieovereenkomst laten wij gezamenlijk zien dat we schouder aan schouder staan bij het realiseren van dit project. Hoewel het nu nog niet duidelijk is voor welk scenario de gemeenteraad zal kiezen, ben ik blij dat we deze mijlpaal hebben bereikt.”

Alle partijen kijken uit naar een volgende stap binnen deze samenwerking.

Ondertekening intentieovereenkomst in de Stoomhal te Wormer, v.l.n.r. J. van Assema (L.T.C. De Poelstars), A. Beerepoot (T.C. Eendragt), P. Vredevoort (T.V. De Spatter), wethouder Rick Ossendorp, wethouder Jeroen Schalkwijk, R. Engels (L.T.C. De Poelstars), N. Reus (Nova Zembla) en M. Klaassen (Nova Zembla). 

 

πŸ“· Gemeente Wormerland, Pascal Fielmich.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 18-7-2023

Buurtbewoners uit Wormer kamperen dit weekend weer massaal in eigen buurt.

De Buurtcamping landt deze zomer opnieuw in Wormer! Sinds 2013 ontmoeten buurtbewoners verspreid over heel Nederland elkaar op De Buurtcamping. Een initiatief waarmee in 2022 alleen al 800.000 ontmoetingen zijn gerealiseerd op 53 Buurtcampings. Samen bouwen buurtbewoners de camping op, organiseren activiteiten voor elkaar en leren tijdens een ontspannen vakantie hun buren beter kennen én dit jaar weer om en bij Zwembad Het Zwet, Sternstraat 2, Wormer, Nederland
Wat is de Buurtcamping?
Tijdens De Buurtcamping wordt een park drie dagen lang omgetoverd tot een echte camping. De camping wordt bewoond door alle mensen die de buurt rijk is: zo is de Buurtcamping een ontmoetingsplek voor iedereen.

Net zoals op een normale camping ben je op de Buurtcamping veel buiten en is iedereen gelijk. Met een wc-rol onder je arm naar het toilet, samen de afwas doen met de buurman en even tandpasta lenen van de buurvrouw. Door samen de camping op te bouwen of mee te doen aan een van de activiteiten, leren buurtbewoners elkaar tijdens de Buurtcamping beter kennen.

Een derde van de kampeerplekken is gereserveerd voor mensen die wat minder te besteden hebben. Zo wordt ervoor gezorgd dat iedereen kan genieten van de Buurtcamping geen enkele reden om niet langs te komen dus!

Maarten Hupkes, directeur van De Buurt over aankomend camping seizoen: ‘Met de Buurtcamping verbinden we allerlei soorten mensen met elkaar. En dat is belangrijk, want we willen allemaal graag leven in een prettige buurt. Een buurt waarin je elkaar kent, waarin iedereen zich veilig voelt en waar we elkaar om hulp durven te vragen’. ‘Juist in deze tijd, vervolgt Hupkes, waarin we zo makkelijk langs elkaar heen leven. Hier leveren wij met de Buurtcamping op een laagdrempelige manier een grote bijdrage aan’.

Kampeerplek reserveren of je aanmelden als vrijwilliger?
Een Buurtcamping organiseer je niet alleen, maar met een team van mede-buurtbewoners en met professionele hulp van de landelijke stichting, De Buurt. Aanmelden als vrijwilliger of een kampeerplek reserveren op de Buurtcamping Wormer kan hier: https://debuurtcamping.nl/campings/wormerland/

πŸ“· De Buurtcamping

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 14-7-2023

Kort Wormerland:

Samenwerkingsverband G’oud (Goed ouder worden) heeft afgelopen donderdag 12 juli een intentieovereenkomst ondertekend. De 22 deelnemende organisaties spreken hiermee het voornemen uit om de uitdagingen rond vergrijzing samen aan te pakken. Wethouder Tjeerd Pietersma heeft de overeenkomst namens gemeente Wormerland ondertekend. ‘G’oud gaat om samenwerken zodat we goede voorzieningen voor ouderen kunnen realiseren. We willen de zelfredzaamheid van mensen verbeteren zodat we de druk op de zorg kunnen verminderen. Door de krachten te bundelen, kun je meer voor elkaar krijgen.’

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 12-7-2023

HOPPAAA! Het Foodtruckfestival HOPPAAA! strijkt neer in Wormer!


De Groene Wig in Wormer wordt het decor van foodtruckfestival HOPPAAA!

Van vrijdag 14 t/m zondag 16 juli staan hier de leukste foodtrucks, een wijnclub en de cocktailbar. Bij de huisbar haal je speciaalbieren op tap en slush puppy voor de kids. Er is kindervermaak, de toegang is gratis en ze werken niet met muntjes. Je hoeft dus drie dagen lang geen boodschappen te halen, want de smakelijke line-up aan foodtrucks en bars zorgen voor heerlijke gerechtjes en drankjes bij het gezinsvriendelijke HOPPAAA! festival.


Een line-up van foodtruck & bars:


Een mix van ingrediënten en een vorkje meeprikken van gerechten die je niet op de hoek van de straat aantreft. Van Thais en Japans streetfood tot Duitse flammkuchen. Borrelschalen met exotische gamba’s of vol met Griekse lekkernijen. Er zijn hotdogs en de pizza’s komen uit de op hout gestookte oven. Er is Italiaans ijs, Mexicaanse taco’s en de quesadillas zorgen voor een variatie aan gerechtjes. Tevens hebben we een chef uit Wormer die deelneemt. Hij maakt de beste Koreaanse gerechtjes!
Cocktails en alle speciaalbieren op de tap:
Hoppaaa! Dit jaar zijn bij ons alle speciaalbieren op de tap. Hoe lekker is dat! Naast de bieren kun je ook heerlijke sangria bestellen in een glas of in een pitcher en zijn er diverse trendy spritzen. Heb je liever een Cubaanse Mojito met verse munt of een Gin Tonic vers voor jouw gemaakt? Dan kun je je melden bij de Cocktailbar.


Veggie & Vegan en borrelplanken:|


Steeds meer foodtrucks hebben ook een veggie en/of vegan variant op de menukaart staan. Denk bijvoorbeeld aan vegan gyros of saté. Bij de pizza kun je naar eigen keuze je toppings kiezen en borrelschalen kun je vaak zelf samenstellen.
Het shared dining concept is onderdeel van het HOPPAAA! festival. Ze zien steeds meer deelbare gerechten, smikkelplateaus en borrelplanken die je met je vriendengroep, collega’s of familie kunt delen.


Nieuw: De Wijnclub
Je kunt er niet omheen; we hebben een schaftkeet omgetoverd tot een hippe knalrozé Wijnclub. Heerlijke wijnen, speciaal voor en door ons geselecteerd, passend bij het food aanbod tref je hier rijkelijk. Van een pinot grigio tot een Prosecco, van een alcoholvrije wijn tot exclusieve Champagne. Ook brengen we dit jaar een paar specials mee zoals een fluweelzachte Sancerre en een heerlijke florale fiano uit Italië. We adviseren je graag over wijn & spijs combinaties en bij twijfel kun je proeven. Deze wijnclub op wielen is overigens ook te huur voor je verjaardag, bedrijfsfeest of voor je mini festival op locatie.


Zo groen en gastvrij mogelijk:
Je kent ze vast wel; de festivals waar met muntjes wordt gewerkt. Eenmaal thuis tref je er nog een paar aan in je broekzak. Je kan er helaas nooit meer iets mee…
Bij de HOPPAAA! festivals werken ze hier niet mee. De toegang is bij hun gratis en bij elke truck of bar kun je pinnen of contant betalen. Daarnaast werken ze met hardcups/festivalglazen. Op deze manier houden ze het veld schoon en ontstaat er minder plastic afval.


Aangename decibellen, vertier en vermaak:
De festivals kenmerken zich door ‘aangename decibellen’. We zijn immers geen dance festival.
Je hoeft je bestelling niet schreeuwend door te geven en bij de picknicktafel kun je elkaar gewoon verstaan, wel zo prettig. Uiteraard is muziek sfeer verhogend en daarom hoor je de gehele dag vrolijke achtergrond muziek. De live muziek herken je aan de hits van vroeger en nu, de ‘Ohja’ momentjes en klassieke herkenbare meezingers.
Voor de kids is er ook voldoende vertier en vermaak. De truck van KinderCrea is aanwezig, hier kun je je laten schminken en zien we de mooiste creaties voorbijkomen zoals een tijger, unicorn of een glitter tattoo.
Data en Locaties:
Vrijdag 14 juli van 15 tot 22 uur.
Zaterdag 15 juli van 12 tot 22 uur.
Zondag 16 juli van 12 tot 21 uur
Locatie: De Groene Wig, (1531 RK) Wormer
De toegang is gratis, eigen eten en drinken meenemen laten ze niet toe, er is echt genoeg bij alle foodtrucks en de bars.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 7-7-2023

WormerWonen heeft grote verduurzamingsplannen: nog eens 78 woningen gaan versneld van het gas af.

WormerWonen heeft grote verduurzamingsplannen. Eerder dit jaar maakte de woningcorporatie bekend ruim 300 woningen ‘extra’ snel van het gas af te halen. Afgelopen donderdag 6 juli hebben de directeur John van Nimwegen en Ruud Meijns (M&O) formeel hun handtekening gezet op de aanneemovereenkomst voor het eerste deelplan.

 

De Versnelling
De verduurzamingswerkzaamheden zijn gestart in de eengezinswoningen op het Ketelhuisterrein in Wormer. Om de woningen van het gas af te halen, krijgen alle woningen een warmtepomp voor verwarming en de bewoners gaan in de toekomst elektrisch koken op inductie. Ook worden er zonnepanelen aangelegd voor het opwekken van elektriciteit.
Eind 2023 volgen de flats aan de Koningsvarenstraat en in 2024 de eengezinswoningen aan de Bickershorn en Slijckershorn. Tenslotte zijn in 2024/2025 de appartementen aan de Spatterstraat aan de beurt.
Inmiddels wordt binnen WormerWonen gesproken over de versnelde verduurzaming van nog eens 78 woningen. Het besluit daarover wordt in september genomen.
Directeur John van Nimwegen van WormerWonen is blij met de versnelde aanpak. ‘Doordat WormerWonen vroegtijdig met de voorbereidingen is begonnen, kunnen wij onze woningen versneld verduurzamen. Alle noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen: de aannemer gecontracteerd, de materialen besteld en de noodzakelijke elektriciteitsaansluitingen zijn ook al aangevraagd en in planning genomen. Door snel en doortastend optreden van onze medewerkers, adviseurs en aannemers kunnen wij een groot deel van onze huurders de komende jaren het comfort en de prijszekerheid van een gasloze woning bieden.’
Lagere woonlasten
Straks zijn de woningen niet meer afhankelijk van gas en veel energiezuiniger en dat geeft meer zekerheid over de verwarmingskosten. Bovendien wordt het grootste gedeelte van de elektriciteit voor de warmtepompen door eigen zonnepanelen opgewekt. De huurders zien de financiële voordelen van de verduurzaming zelf terug in de woonlasten en op de bankrekening. Dit is het beleid dat WormerWonen samen met de huurdersvereniging heeft uitgestippeld. Ze noemen het de woonlastenbenadering omdat voor het behoud van de betaalbaarheid niet alleen naar de huur, maar naar de totale woonlasten wordt gekeken. Op deze manier willen WormerWonen en ‘Huurders voor Huurders’ prettig wonen ook betaalbaar houden. Een win-win-win situatie dus.


Ruud Meijns en John van Nimwegen schudden handen na ondertekening van de aanneemovereenkomst. Erik Meijns en Tjebbo van Dijk kijken tevreden toe. Het werk kan beginnen.

 

Foto: WormerWonen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 6-7-2023

Woonunits opgeleverd voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

De woonunits aan De Kleine Braak (naast de Poelweg) in Wormer zijn vandaag opgeleverd door Ursem Modulaire Bouw B.V.. De sleutels van de woningen zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan burgemeester Judith Michel-de Jong en wethouders Rolf van Wanrooij en Jeroen Schalkwijk van gemeente Wormerland. De afgelopen maanden zijn 32 woonunits (=21 woningen) geleverd en afgemonteerd. Ook zijn de units voorzien van stroom, water, verwarming, riool en internet. De units zijn na maanden van voorbereiding klaar voor bewoning.

Goede samenwerking

De oplevering van de woonunits in Wormerland betekent dat de derde locatie in Zaanstreek-Waterland gereed is om Oekraïense vluchtelingen langdurig op te kunnen vangen. De

woonunits zijn onderdeel van de 312 units die de regio Zaanstreek-Waterland in het voorjaar 2022 gezamenlijk heeft ingekocht voor de opvang van Oekraïners. Na de verkregen toestemming van Provincie Noord-Holland en de financiering van het Rijk kon in december 2022 gestart worden met de voorbelasting van het terrein. Daarna is in vier maanden tijd door Floris Infra, Ursem Modulaire Bouw en Schouten Techniek de locatie bouw- en woonrijp gemaakt. Wethouder Schalkwijk: “De bedrijven hebben laten zien dat in korte tijd veel mogelijk is.” Wethouder Van Wanrooij vult aan: “We zijn tevreden over de samenwerking”.

 

Een eigen huis

Nu de sleutels van de woningen zijn overhandigd aan de gemeente is het tijd voor de volgende stap in het project. De voorbereiding van de verhuizing van de Oekraïense vluchtelingen is in volle gang. “De mensen verblijven al sinds het begin van de oorlog in Wormerland, bij gastgezinnen of op tijdelijke locaties. Het is nodig om hen zo snel mogelijk een eigen huis te bieden”, aldus burgemeester Michel-de Jong. Vanaf volgende week nemen de Oekraïners hun intrek in de units. Dan krijgen ze elk de sleutel van hun eigen woning.

 

Kijkmoment woonunits:

De gemeente Wormerland kan zichzelf voorstellen dat mensen benieuwd zijn hoe de locatie en de woningen er uitzien. Daarom organiseren ze een kijkmoment bij de opvanglocatie op: zaterdag 8 juli van 10.00 tot 11.30 uur. We stellen twee woonunits open, zodat ook binnen een kijkje genomen kan worden. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om te vertellen over het bouwproces en de ontwikkeling tot woonlocatie.

Foto: Gemeente Wormerland, fotograaf: Pascal Fielmich.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 5-7-2023

Omloop van de Engewormer 8 juli
Skeelerliefhebbers kunnen op zaterdag 8 juli hun hart ophalen. Comité Engewormer 375, IJsclub Nova Zembla en STG Zaanstreek bieden dan alweer de 8e Omloop van de Enge Wormer aan. Met de unieke combinatie van de Oomssport-skeelercup, een wedstrijd over 1 ronde voor de jeugd vanaf 14 jaar, een toertocht voor de liefhebber en een prachtig circuitje voor de jeugd van 6 t/m 13 jaar.
Het start/finishdoek hangt voor de deur van Manege Veldt, bij de Tolbrug naar de Wijde Wormer. Vanaf de start is het tegen de westenwind in langs het bruggetje van het Kerkepad naar IJsclub Nova Zembla, daarna wordt de idyllische Bartelsluisbuurt bereikt. Vanaf hier voert de route langs de Zaan op zijn breedst bij de “Adelaar”, de verkeersdrempels dienen om auto’s af te remmen maar niet de skaters, die kunnen er met gemak overheen. Dan kunnen met name de toerrijders genieten van de zwaaiende Zaanse Schans-wieken en van de dijkweg precies tussen natuurreservaat Kalverpolder en natuurcollectief Enge Wormer. Daarna nog één linkerbocht en dan gaan de skaters langs de Ringsloot richting start/finish.
Het parcours is tijdens de Omloop vrij van al het andere verkeer, de skaters hebben het rijk even alleen op de erftoegangsweg Engewormer. Motorordonnansen zorgen dat wedstrijdrijders en toerrijders elkaar veilig kunnen passeren. Bij buurtschap Zaanoever is een rustpuntje, met ‘koek en zopie’.


Wethouder sport Wormerland, Rick Ossendorp geeft op 8 juli het startschot om/voor:
17:00 Jeugd vanaf 14 jaar 1 ronde van 5,5 km
17:02 Jeugdparcours tot en met 13 jaar, 1000 meter
17:30 Wedstrijdrijders Oomssport Skeelercup 8 ronden
17.32 Toerrijders, max. 7 ronden

Inschrijven op de dag zelf vanaf 16.30 bij Manege Veldt, Engewormer 25 waar ruime parkeergelegenheid is.

Facebook: Omloop van de Engewormer of bel: 06 18366329, Dick Beets van Comité Engewormer 175

Meer info: www.stg-zaanstreek.nl

Foto's: Aangeleverd

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 5-7-2023

Kort Wormerland:

Ook in Wormerland hadden de hulpdiensten hun handen vol en nog.... en was hier en daar de weg versperd.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 4-7-2023

Kort Wormerland:

Gisteren ontving burgemeester Michel de veteranen en hun partners op het gemeentehuis. Er werden herinneringen gedeeld over de diverse missies. Maar, ook waren er gesprekken over de impact van deze missies op hun huidige leven zegt de gemeente Wormerland.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 3-7-2023

Het Wormerlands verenigingskampioenschap Jeu de Boules vond op 2 juli plaats bij Butje 13 in Neck-Wijdewormer.

Het was de 10e keer dat dit evenement werd georganiseerd. De deelnemende verenigingen waren Odiz Frogs uit Kalverpolder, Nova Boules uit Wormer, Knolboules uit Oost-Knollendam en Butje 13 uit Neck-Wijdewormer zelf.

Na een onderbreking van drie jaar vanwege de coronapandemie en slecht weer, was het eindelijk mogelijk voor de verenigingen om weer tegen elkaar te strijden zegt de gemeente Wormerland.
De competitie werd op een sportieve, maar intense manier gevoerd, waarbij de spelers streden om de felbegeerde wisselbeker.

Locoburgemeester Rolf van Wanrooij mocht de beker uitreiken aan de winnaars, De Knolboules uit Oost-Knollendam!


Ook namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 30-6-2023

Werklunch met afvalcoaches.

Heeft u ze al zien lopen in Wormerland: de afvalcoaches van HVC.
Vorige week  waren zij te gast bij wethouder Rick Ossendorp. De afvalcoaches lopen regelmatig door de straten van Wormerland en spreken mensen aan.Zij helpen onze inwoners om hun afval (nog beter) te scheiden, zodat de gescheiden grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden en niet de verbrandingsoven in gaan. Daarnaast geven zij uitleg over het recycletarief en nemen onduidelijkheden weg.

Onder het genot van een broodje zijn heel wat ervaringen uitgewisseld. Ook leuk om te horen dat veel mensen al ontzettend goed bezig zijn met het scheiden van hun afval. Zo krijgen de afvalcoaches soms nieuwe tips van inwoners die ze vervolgens ook weer aan anderen doorgeven.

πŸ“·Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 27-6-2023

Z.H.C. De Kraaien bestaat maar liefst 100 jaar! 
Afgelopen zaterdag ging Wethouder Ossendorp persoonlijk langs om en hen te feliciteren met dit prachtige jubileum zegt de gemeente Wormerland.
Naar een bijzonder verjaardagsfeest ga je niet met lege handen en daarom overhandigde hij een cheque aan de vereniging.
v.l.n.r. wethouder Rick Ossendorp en voorzitter Peter Wieringa

Op de foto: Wethouder Rick Ossendorp en voorzitter Peter Wieringa.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 24-6-2023

Kort Wormerland: 

Brug bij Poelsluis Wormer zag drukte niet meer zitten.

De brug bij de  poelsluis in Wormer zag de drukte even niet meer zitten, en ging in een staking, wat er precies aan de hand is weet de sluiswachter Maurice nog niet; maar niet alle weggebruikers waren op dat moment er erg blij mee, maar dit is puur machteloosheid.

Sommige weggebruikers waren niet al te vriendelijk.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 24-6-2023

Kort Wormerland: 

Vandaag op deze nationale Veteranendag wappert ook de veteranenvlag voor het gemeentehuis van Wormerland.

Burgemeester Michel:“Veteranen hebben zich ingezet voor de vrede en veiligheid in vaak moeilijke, voor anderen niet altijd te begrijpen omstandigheden. Het is belangrijk dat wij dat erkennen en onze waardering uiten voor dit belangrijke werk. Veteranen verdienen ons respect”.

Foto's: RTV Zaanstreek


Gemeente Wormerland: 24-6-2023

Wormerland:

Stremming autoverkeer brug Sluisstraat Zuid te Oostknollendam
In opdracht van de gemeente Wormerland worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de brug Sluisstraat Zuid op de hoek Sluisstraat (Zuid) en de Dorpsstraat in Oostknollendam. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan het landhoofd aan de zijde van de Sluisstraat.
Vanwege deze werkzaamheden kan autoverkeer vanaf woensdag 28 juni 7.00 uur ’s ochtends niet de Sluisstraat (Zuid) in en uit rijden. De werkzaamheden duren naar verwachting t/m donderdag

29 juni, maar kunnen uitlopen naar vrijdag 30 juni 16.00 uur.

Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel passeren.

Foto: Gemeente Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 22-6-2023

Het echtpaar Beerepoot uit Wormerland is 60 jaar getrouwd. En dat vieren ze. Met hun familie, maar ook bij de jeu de boules en bij de bridgeclub. Het echtpaar houdt ervan om dingen samen te doen, wel zo gezellig.

Het begon allemaal op een dansfeest. Daar had meneer zijn oog laten vallen op mevrouw. Maar hij moest er behoorlijk werk van maken: ‘Ja, zegt mevrouw, ik ben nogal eigenwijs en nog steeds trouwens!’ Uiteindelijk kwam het goed, ze trouwden in Wormerveer en kwamen in Wormer te wonen. Mevrouw: ‘Die eerste jaren waren best moeilijk, want mijn man deed toen naast zijn drukke baan als tekenaar en timmerman de avondstudie HTS, dat duurde 4 jaar.’ Later ging hij aan de slag als opzichter en projectleider voor bouwprojecten. Mevrouw wilde ook weer aan het werk. ‘Koffiedrinken met de buurvrouw is best gezellig natuurlijk, maar niet alle dagen, daarom solliciteerde ik als ziekenverzorger’. Ook zij ging weer naar school, werd wijkverpleegkundige en werkte jarenlang in verzorgingshuizen in de nachtdienst. In hun vrije tijd reisden ze vaak naar Frankrijk en Spanje. En wat is het geheim van 60 jaar huwelijk? Meneer: ‘Af en toe je mond houden is erg belangrijk.’ Mevrouw vult aan: ‘En allebei je eigen ding doen. Dat ik ben gaan werken was fantastisch, ik heb er geen moment spijt van gehad.’

Ook wij van RTV Zaanstreek feliciteren het echtpaar 

πŸ“· Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 18-6-2023

Zwem4daagse doe je ook mee in zwembad het zwet.

Ze gaan weer, doe je ook mee?

Van maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni, van 18.30 tot 19.30.

Ze maken er weer een feestje van, naast het banen zwemmen organiseren ze iedere dag leuke activiteiten voor jong en oud. Schrijf je in en doe gratis mee met de activiteiten.

Maandag: Aqua Zumba

Dinsdag: Live Muziek met Marcel Kramer en Aqua Bubbles

Woensdag: Jeugdbrandweer/ reddingsmaatschappij

Donderdag: Zeilen/roeien

Op vrijdag is er de mogelijkheid om een gemiste avond in te halen. Er worden deze dag geen extra activiteiten georganiseerd i.v.m. de activiteit midzomernacht zwemmen en de braderie die om 20.00 beginnen.

Kosten € 7,50 per deelnemer met abonnement, € 9,00 per deelnemer zonder abonnement.

Foto: Zwembad het Zwet Wormer

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 18-6-2023

Vanaf maandag 19 juni tot eind juni vinden er werkzaamheden plaats aan het rioolgemaal bij de Poelweg in Wormer.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Floris Infra. Het huidige rioolgemaal heeft beperkte capaciteit en is niet berekend op extra rioolwater tijdens hevige regenval. Dit lossen we op door twee bufferputten te plaatsen, die overtollig water opslaan bij piekmomenten. Ook kunnen ze bij storingen aan het gemaal het wateraanbod ca. 48 uur opslaan, waardoor de woningen minder snel last hebben. Om zoveel mogelijk water op te kunnen slaan, moeten de putten voldoende diep ingegraven worden. Daardoor worden ze geplaatst in de verontreinigde grond. Hiervoor is akkoord van toezichthouder Omgevingsdienst IJmond. De werkzaamheden worden veilig uitgevoerd onder milieukundige begeleiding. De werkzaamheden hebben geen consequenties voor de leefomgeving of volksgezondheid. Nadat de putten geplaatst zijn wordt de omgeving weer op een veilige manier hersteld.

Foto: Gemeente Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 12-6-2023

Kort Wormerland:

Het is de Week voor de gezonde jeugd

Met op woensdag de Nationale Buitenspeeldag! Dit jaar in zwembad Het Zwet in Wormer vanwege hun jubileumjaar (ze bestaan 50 jaar!). De buitenspeeldag is van 14.15 - 16.45 uur. Je hoeft deze keer geen entree te betalen. Haal een stempelkaart op bij de inschrijftafel en ga alle spelletjes af om je kaart vol te krijgen.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 10-6-2023

Brasserie Eet Proef & Geniet in Wormer zou graag meer tips en beelden van hun diefstal willen hebben.

Wie o wie heeft er donderdag op vrijdagnacht rond 2.00 uur wat gezien? bij het terras bij Brasserie Eet Proef & Geniet? Er zijn 10 kuipstoelen en 10 hardhouten tuinstoelen (met horecalabel aan de achterkant) meegenomen de dief staat goed op beeld middels hun camera's, dus het zou eigenlijk  fijn zijn als de dief  alles terug komt brengen. 

Brasserie Eet Proef & Geniet zegt: 

Wij zien dat deze persoon tussen 2.00 uur snachts en 5.30 uur steeds een aantal stoelen weg pakt van ons terras. Hij gaat daarmee lopend de Nieuwe weg in. We weten niet of hij de Nieuweweg lopend uit loopt en daar een auto inlaad of ergens anders heen loopt.

We werken hard om onze dromen waar te maken een een begrip te worden voor iedereen.

Mochten er mensen in op de Zandweg of Nieuweweg een camera hebben zou u deze willen bekijken rond 2.00/5:30 uur En mocht uw buurvrouw of buurman ineens mooie grijze of witte kuipstoelen hebben of hardhouten tuinstoelen met een horeca label aan de achterkant wilt u dit dan aan hun door geven alle tips zijn welkom

De Goudentip wordt beloond! Tips en beelden kunnen naar info@eetproefengeniet.nl

Druk op de foto om hem te vergroten.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 9-6-2023

De straatnaam van het gebied waar de tijdelijke woonunits aan de Poelweg staan, is bekendgemaakt zegt de gemeente Wormerland.

Bewoners en bezoekers kunnen voortaan terecht op het adres De Kleine Braak, een verwijzing naar een dijkdoorbraak tussen het Zwet/Poel en de Schaalsmeer. De nieuwe straatnaam is afgelopen donderdag 8 juni feestelijk onthuld door burgemeester Judith Michel-de Jong en wethouders Jeroen Schalkwijk en Rolf van Wanrooij. Met de bekendmaking van de straatnaam zijn de woonunits officieel van een adres voorzien en zet de gemeente de volgende stap in het realiseren van het huisvestingsplan op deze locatie.

Nu de woningen zijn afgemonteerd en de straatnaam bekendgemaakt is, is het tijd voor de volgende stap in het project. De voorbereiding voor de verhuizing van de Oekraïense vluchtelingen is in volle gang. “De mensen zijn al sinds het begin van de oorlog in Wormerland, bij gastgezinnen of op tijdelijke locaties. Het is nodig om hen zo snel mogelijk een eigen huis te bieden”, aldus burgemeester Michel-de Jong. De verwachting is dat zij begin juli 2023 in de units kunnen gaan wonen. De afgelopen maanden hebben door intensief samen te werken Floris Infra, Ursem Bouw en Schouten Techniek de locatie bouwrijp gemaakt.

Wethouder Schalkwijk: “De bedrijven hebben laten zien dat in korte tijd veel mogelijk is.” Wethouder Van Wanrooij vult aan: “We zijn tevreden over de samenwerking”.

Meer weten over de achtergrond van de gekozen naam en de totstandkoming van de keuze? Kijk op de pagina van de gemeente Wormerland: bit.ly/3J4f1NG

Klik op de foto om hem te vergroten.

Foto’s gemeente Wormerland, fotograaf: Pascal Fielmich.

Reacties

Hans
6 maanden geleden

Wat ben ik blij dat ik verhuisd ben uit dit kut dorp.
Waar echt niets te beleven valt.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 7-6-2023

Cyberagents Hackshield in het zonnetje gezet.

Gisteren werden Ewen en Daan verrast met een bezoek van burgemeester Michel, wijkagent Leo Lindendaal en wethouder Ossendorp. Zij zijn namelijk de beste cyberagents van Wormerland. De afgelopen periode speelden zij divers spellen en vervulden ze taken binnen het programma Hackshield. Daarmee werden ze opgeleid tot echte cyberagenten. Doel van het programma is om jonge kinderen te leren hoe ze zich veilig in de digitale wereld kunnen bewegen. Ewen werd eerste met meer dan 15.000 punten en Daan behaalde de tweede prijs. 

Klik op de foto om hem te vergroten.

πŸ“· Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 2-6-2023

Het was een bijzondere dag voor het echtpaar Van Diepen uit Wormerland  afgelopen donderdag. Want zij waren 60 jaar getrouwd. En dat was te zien: de woonkamer staat vol prachtige bloemen en kaarten. Meneer en mevrouw komen beiden van een boerderij en allebei uit een gezin met elf kinderen. Op een dansavond in Assendelft ontmoetten zij elkaar. Mevrouw had eerst nog wat twijfels, maar meneer gaf niet op. Ze werden een stel en kregen drie kinderen.

Samen runden ze jarenlang een slagerij op de Dorpsstraat in Wormer, later in het winkelcentrum. Ondertussen zaten ze bepaald niet stil. Een van de hobby’s was windsurfen met het hele gezin. Ze organiseerden ook wedstrijden. Meneer was actief in de winkeliersvereniging en beiden zijn als vrijwilliger betrokken bij de Maria Magdalena kerk. Tot voor kort was het echtpaar lid van de Constructam Caravan Club, een club speciaal voor liefhebbers van deze oldtimer caravan. Ze organiseerden vakantieweken en trokken heel Europa door. Maar ook de verre reizen trokken: Nieuw-Zeeland, Canada en de VS.

Wie denkt dat het echtpaar nu stil zit heeft het mis! Elke ochtend om 7.00 uur zwemt mevrouw in zwembad Het Zwet, want “als je vroeg start heb je tenminste wat aan je dag.” Meneer is chauffeur van de wijkbus. “Dat is leuk om te doen hoor, ik kom veel klanten van vroeger uit de winkel tegen.” Het echtpaar houdt er van om onder de mensen te zijn. “Anders wordt je kring wel erg klein. En wat terug doen voor de mensen, dat vinden we ook erg belangrijk.”

Ook Namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland 31-5-2023

Afgelopen dinsdag 30 mei hebben de gemeente Wormerland en WormerWonen een wijkschouw gedaan. De wijkschouw vindt 2 keer per jaar plaats in telkens een andere buurt in Wormerland. Doel is het schoon, heel en veilig houden van de publieke ruimte. Hoe is het bijvoorbeeld met de verlichting, staat het groen er goed bij, is er veel zwerfvuil op straat en/of rond de containers en wat is de staat van de betegeling in de buurt.

Na eerder de Beschuittorenwijk en Plaszoom-West, waren dit keer de Spatterstraat, Schansstraat, de plantsoenen, De Geele Klok, De Gouden Leeuw, Robstraat en Beerstraat aan de beurt. Naast medewerkers van gemeente Wormerland, waaronder de wethouder Ruimtelijk Ordening, liepen ook de huurdersvereniging Huurders voor Huurders en 2 van de buurtconciërges mee. Algemene conclusie was dat de straten er goed verzorgd uitzien, een enkele kuil en wat huisvuil naast de container daargelaten. Voor de kuil is gelijk gebeld om deze te laten maken, het huisvuil is een breder probleem in Wormer dat de aandacht heeft van meerdere partijen zoals HVC, de BOA en WormerWonen. Al met al was het een geslaagde ronde waarin maar weer eens duidelijk werd wat een mooi dorp Wormer is.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-5-2023

Wethouder volgt cursus 'Vallen Verleden Tijd'


Gemeente Wormerland is de eerste gemeente in Zaanstreek-Waterland waar de cursus valpreventie voor ouderen wordt gegeven. Al sinds 2021. De ouderen leren hoe ze valongelukken kunnen voorkomen en hoe ze de gevolgen van een val verkleinen. Om de sfeer te proeven, oefent wethouder Pietersma vrijdag 26 mei een keer mee. In de sporthal van Wormer waagt hij zich aan de valoefeningen. Ook oefent hij een parcoursje zodat hij leert om goed zijn evenwicht te bewaren. 'Iedereen wil zelf kunnen beslissen over zijn eigen leven. Doen wat je wilt doen. Als je ouder wordt, is het verstandig om een cursus valpreventie te volgen, zodat je je zelfstandigheid kunt behouden. Nu bepaal je dingen zelf. Dat wil je graag zo houden. Als je valt, heb je kans dat je afhankelijk wordt. En dat wil niemand.'

Succesvol

Fysiotherapiepraktijk Verantwoord Bewegen geeft de cursus valpreventie sinds het najaar van 2021. Ze zijn een succes bij de ouderen. Er is zelfs een wachtlijst. Wie zich nu opgeeft, kan in september van dit jaar starten. Jos Neefjes, fysiotherapeut bij Verantwoord Bewegen: 'We zijn in 2021 gestart met 2 cursussen. In de jaren erna hebben we dit uitgebreid naar 6 cursussen per jaar. Tot nu toe hebben 120 mensen meegedaan. Dit najaar starten we met een herhalingsdag. Wethouder Pietersma vult aan: 'Wacht niet met jezelf opgeven voor een cursus valpreventie. Je kunt hier niet vroeg genoeg mee beginnen. Hoe eerder je traint met vallen, hoe eerder dit een reflex wordt.'  

Dubbele vergrijzing

Een reden voor dit succes kan zijn dat gemeente Wormerland één van de meest vergrijzende gemeenten van Noord-Holland is. Het gaat om een dubbele vergrijzing. De groep ouderen wordt groter én ze bereiken een hogere leeftijd. Een andere reden is dat de gemeente een goede samenwerking heeft met verschillende professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties in Wormerland. Zo gaat het signaleren en doorverwijzen sneller en kun je dus sneller mensen trainen.

Positieve reacties

De reacties van de deelnemers zijn positief: 'Hoe je moet vallen, moet in je hoofd gaan zitten. Het moet een automatisme worden. Na 4 trainingen en thuis oefenen begint dat nu te komen. Heel blij dat ik meedoe! En: 'Sinds de 1e training ben ik al positief. Ik ben bijna 80, dus ik vond ik dat wat meer moest gaan bewegen. Eigenlijk zou iedere oudere dit moeten doen. Je leert veel over je evenwicht en balans. Nu, na de 4e training, gaat veel al vanzelf.'

 Samenwerken

De gemeente organiseert deze cursussen uiteraard niet alleen. De volgende organisaties werken mee: fysiotherapiepraktijk Verantwoord Bewegen, ergotherapie Stip en Evean, GGD Zaanstreek-Waterland, de huisartsen in gemeente Wormerland, (wijk)verpleging van Evean en de Zorgcirkel en WelzijnWonenPlus.

Foto: Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 25-5-2023

Gemeente Wormerland schenkt Voedselbank Zaanstreek 5.000 euro

Wethouder Tjeerd Pietersma heeft Voedselbank Zaanstreek, namens de gemeente Wormerland, een cheque van 5.000 euro overhandigd op dinsdag 23 mei. 'Het is fantastisch om te zien dat de honderdzeventig vrijwilligers Voedselbank Zaanstreek runnen als een goedlopend bedrijf, om anderen te helpen. Deze toewijding verdient respect en vandaag een schenking', aldus wethouder Pietersma.

 

Hulp in tijden van tegenslag

Het liefst word je nooit ziek en hoef je nooit naar een ziekenhuis. Het liefst heb je voldoende geld om goed te kunnen leven. Maar het kan soms tegenzitten. En dan heb je ineens te weinig geld voor de boodschappen. Misschien ben je je partner verloren, heb je geen werk meer of je hebt schulden doordat je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Je kunt dan een beroep doen op de voedselbank. Voorzitter Voedselbank Zaanstreek Hans Brinkhuis: 'We zijn dankbaar voor iedereen die aan de voedselbank doneert; inwoners en bedrijven. En we vinden het fijn om te merken dat ook een gemeente met ons schouder aan schouder gaat staan. We ontwikkelen ons nog steeds. Zo helpen mensen ons enorm door online boodschappen te doneren via onze webshop. Daar zijn ze dankbaar voor!' 

 

Je kunt de voedselbank steunen door:

 

Stijgende prijzen

Steeds meer huishoudens hebben geldproblemen. Zij hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen door de steeds hogere kosten van het dagelijkse levensonderhoud. Die kostenstijging maakt huishoudens armer. Voor een euro krijg je steeds minder, je kunt minder kopen en het is steeds lastiger om het huishoudboekje kloppend te krijgen.

 

Foto

v.l.n.r Wilma Vloon (Voedselbank), wethouder Tjeerd Pietersma en Hans Brinkhuis (Voedselbank)

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 24-5-2023

' Inschrijven voor De Buurtcamping Wormerland '

Whoop, whoop! Afgelopen woensdag is de inschrijving voor De Buurtcamping gestart...!! Wees er snel bij want vol is helaas vol...

Hier en daar komt ons ter ore dat het inschrijfproces niet helemaal vlekkeloos verloopt. Als u op onderstaande link klikt en naar onderen scrolt, staan onder het kopje 'Recreatie en ontmoeting' de opties waaruit u kunt kiezen. (Campingplek, dagkaart en/of donatie)

https://scwo.nl/portfolio/inschrijven/

De keuzes en daarbij behorende prijzen zijn:

Kosten tent: € 15,-
Per volwassenen: € 20,-
Per kind 11 t/m 15: € 12,50
Per kind 3 t/m 10: € 7,50
Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis

(Bovengenoemde prijzen zijn voor het hele weekend en inclusief ontbijt en avondeten op vrijdag en zaterdagavond)...

Moet u er niet aan denken om te komen kamperen, maar wilt u wel heel graag meedoen met de activiteiten kies dan voor een dagkaart. Wilt u als dagkaarthouder ook blijven eten, dan kunt u dit erbij bestellen. Op vrijdag verzorgen onze koks een heerlijk koud buffet, op zaterdag gaan we BBQ-en. Voor wie komt kamperen is het eten op vrijdag- en zaterdag inbegrepen!

Dagkaart bezoekers vrijdag: € 7,50 (excl. Eten)
Dagkaart bezoekers zaterdag: € 7,50 (excl. Eten)
Dagkaart bezoekers zondag: € 7,50 (excl. Eten)
Dinerkaart bezoekers vrijdag (koud buffet): € 2,50
Dinerkaart bezoekers zaterdag (bbq): € 7,50

Wilt u een donatie doen, en een gezin dat het om welke reden dan ook financieel lastig heeft een prachtige vakantie schenken, dan kan dat ook. Op de website staan twee te doneren bedragen genoemd (25 of 15 euro).

Lukt het inschrijfproces nog niet of heeft u een andere vraag, bel dan met het algemene nummer van Scwo: (075) 642 32 47.

Houd voor meer informatie onze facebook pagina in de gaten of kijk op de speciale buurtcamping website:

https://debuurtcamping.nl/campings/wormerland/

πŸ“·Buurtcamping Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland:  24-5-2023

Officiële onthulling gerestaureerd kunstwerk Jan Houtmanhof in Wormer


Burgemeester Judith Michel en wethouder Rick Ossendorp onthulden dinsdagmiddag 23 mei het herstelde kunstwerk aan de Jan Houtmanhof in Wormer. Dit kunstwerk is in de jaren '80 gemaakt ter herinnering aan acht inwoners van Wormer die in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld. Het bestaat uit een centrale bakstenen zuil, bekleed met keramiek. Daaromheen acht kubusvormige elementen met de namen van deze mensen.

 

Het verhaal achter elke naam

Burgemeester Michel stond stil bij het verhaal achter elke naam. Jan van Hinte, Wim Binken, Jan Houtman, Jan Kuiper, Kees Jongens, Jan Kamp, Jan Allan en Wim van de Kapelle.

Als eerbetoon werd een roos gelegd op de elementen rondom de zuil. De kleinkinderen van Wim Binken die aanwezig waren, vinden het mooi dat we dit blijven herdenken. Hun opa was arbeider bij papierfabriek Van Gelder en was aangesloten bij de Landelijke Onderduikers organisatie LO. Hij hielp onderduikers aan bonkaarten en nam zelf ook onderduikers in huis.

 

Bijdragen

De kunstenaars Reinier den Adel en Klaas de Boer werden geïnterviewd door Wethouder Rick Ossendorp. Ze vinden dat het kunstwerk prachtig gerestaureerd is door de firma’s Kunstwacht en Van Sabben tegelwerken.

Ossendorp ging ook in gesprek met de heer Langenberg en mevrouw Treffers. Zij vertegenwoordigen de buurtbewoners die vorig jaar actie hebben ondernomen. Toen zij de schade ontdekten hebben zij de gemeente ingeschakeld, de afgebroken delen bewaard en het kunstwerk met paardendekens afgedekt en beschermd.

Tot slot bedankte burgemeester Michel alle betrokken partijen.

Michel: ‘We zijn er trots op dat de buurtbewoners zorg hebben gedragen voor het kunstwerk en monument in hun wijk. Fijn om te zien en te horen hoe de mensen zich verbonden voelen met deze plek. Bedankt aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het in ere herstellen van dit prachtige kunstwerk.’

 

Na afloop werden foto’s gemaakt in dezelfde setting als bij de opening eind jaren ‘80.

Foto De heer Langenberg (met foto), burgemeester Michel en wethouder Ossendorp

πŸ“·Pascal Fielmich

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 24-5-2023

Zwembad het Zwet bestaat dit jaar "50 Jaar ".
Dit heugelijke feit gaan ze vieren in de week van 19 t/m 23 juni met diversen activiteiten.

In samenwerking met Volleybalvereniging VCC'92 organiseren wij op donderdagavond 22 juni een beachvolleybaltoernooi speciaal voor verenigingen uit Wormerland.

Ze nodigen u als vereniging daarom van harte uit om met een team deel te nemen aan het beachvolleybaltoernooi.

Het toernooi begint om 19.00 uur en er valt uiteraard wat te winnen, maar gezelligheid zou de mooiste prijs zijn.
Het team bestaat uit 6 personen en er mag gemixt worden en ze mogen wisselspelers meenemen.

Tijdens het toernooi zorgen ze natuurlijk voor een verfrissend drankje voor de spelers.

Publiek is van harte welkom om het team naar de overwinning te juichen.
Uiteraard zijn er geen kosten aan dit toernooi verbonden.

Ze hopen u samen met een team op deze gezellige en sportieve avond te mogen verwelkomen.

Laat hun even weten of u dit feest met hun mee wilt vieren d.m.v. een mail te sturen naar voorzitter@vcc92.nl. Graag zien ze uw reactie voor 12 juni, zodat ze nog voldoende tijd hebben om het wedstrijd schema te maken.

πŸ“· RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 19-5-2023

Uitreiking diploma’s en certificaten voor geslaagde cliënten

BRANCHEOPLEIDING ODION ALS OPSTAP NAAR WERK IN DE SAMENLEVING

 

Ze straalden van trots, de tien cliënten van Odion die woensdag op het Service Bureau van de zorgorganisatie hun diploma of certificaat in ontvangst mochten nemen. Zij waren de eersten die met goed gevolg de nieuwe brancheopleiding afrondden die Odion heeft opgezet. Doel van de opleiding is om mensen met een beperking een regulier diploma te laten behalen in een tempo dat aansluit op hun mogelijkheden. Ze hebben zo de kennis en kunde in huis om werk te vinden of een meer betekenisvolle daginvulling.

 

Na een gedegen voorbereiding ging de opleiding in januari 2022 van start. Marie Louise van Hall, stafmedewerker Meedoen bij Odion, vertelt: “Bij Odion vinden we dat iedereen kan meedoen in de samenleving: op zijn of haar eigen manier die past bij wensen, behoeften en mogelijkheden. Deze opleidingen helpen hierbij. Ze zijn geïnitieerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en worden gesubsidieerd door het ministerie van VWS. En ze sluiten zó goed aan op onze visie, dat we besloten om zelf deze opleidingen te gaan aanbieden.”

 

Praktijkgericht

Twee Odionmedewerkers zijn door de Academie van Zelfstandigheid opgeleid tot trainer. Debbie Boer is een van hen. Zij legt uit: “Voorlopig leiden we op voor drie functies: assistent logistieke dienstverlening, assistent groenvoorziening en assistent facilitaire dienstverlening. Ze duren ieder in totaal anderhalf jaar, waarbij de cliënt in eigen tempo deelcertificaten haalt. De opleidingen zijn erkend door de desbetreffende branches en geven de cliënt een goede basis voor werk. Maar ze vormen ook een uitstekende voorbereiding voor als iemand wil doorstromen naar het reguliere mbo niveau 1.”

 

Opdrachten

Cliënt Sharon is een van de trotse cliënten die gisteren haar diploma in ontvangst mocht nemen. “Ik heb Facilitair gedaan, want ik wil graag in de horeca werken”, vertelt ze. “Iedere woensdag hadden we les op het Service Bureau van Odion. Debbie legde daar alles voor de volgende praktijkopdracht uit, bijvoorbeeld tafel dekken. Dat deed ik dan bij Odion Darwinpark in Zaandam en bij Tante Tee in Krommenie. Als ik klaar was, nam mijn begeleider een foto. Zelf schreef ik een verslagje en samen ging dat in mijn digitale portfolio.” “Die portfolio werd uiteindelijk beoordeeld door een commissie van KCH, een organisatie voor beroepscompetenties en kwaliteitsborging”, vult Debbie aan.

 

Breder

Aan deze eerste opleidingen namen alleen cliënten van Odion deel. “Maar het is de bedoeling dat meer zorgorganisaties dergelijke opleidingen gaan geven”, vertelt Marie Louise. “Je kunt dan de samenwerking zoeken voor een breder aanbod en ‘jouw’ opleiding ook openstellen voor cliënten van collega-organisaties. Bij de tweede groep die in het najaar 2022 van start is gegaan gebeurt dat al: wij hebben cliënten van andere zorgorganisaties gekregen en andersom.”

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 18-5-2023

Expeditie Robinson in Zwembad Het Zwet.

In de Week van de Jonge Mantelzorger organiseert WelzijnWonenPlus Wormerland en Team Sportservice een toffe activiteit voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van 8 tot 25 jaar.

Jij bent een jonge mantelzorger  maar ben jij ook een échte Robinson? Test je skills tijdens dit leuke uitje! Samenwerking, behendigheid, creativiteit en plezier staan voorop. Zijn jullie klaar voor actie en avontuur?

Na afloop wordt er lekker gegeten en is er nog tijd om vrij te zwemmen voor wie dat wil (zwemdiploma verplicht).

Wanneer: Zaterdag 3 juni van 14.00 tot 17.00 uur.
Waar: Zwembad Het Zwet (Sternstraat 2 in Wormer)
Wie: Jonge mantelzorgers (8-25 jaar) + vriend of vriendin.
Aanmelden: via astrid@welzijnwonenplus.nl of Whatsapp 06- 829 228 65

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 17-5-2023

Gemeente Wormerland en WormerWonen ondertekenen anterieure overeenkomst en koopovereenkomst voor Gele Lisstraat Wormer

 

Dinsdagavond 16 mei hebben wethouder Rolf van Wanrooij en directeur John van Nimwegen van WormerWonen de anterieure overeenkomst en koopovereenkomst voor de herontwikkeling aan de Gele Lisstraat ondertekend. Dit gebeurde op feestelijke wijze in het gemeentehuis in Wormer na afloop van de raadsvergadering.

 

Wethouder Van Wanrooij is zeer verheugd met de ondertekening. “Ik ben erg blij dat we met het ondertekenen van deze belangrijke overeenkomsten weer een flink aantal woningen kunnen toevoegen aan het woningaanbod in Wormer. Hiermee zetten we als gemeente in op het terugdringen van de schaarste op de woningmarkt en werken we aan verduurzaming. We kijken ernaar uit dat we met de realisatie van dit project kunnen beginnen.”

 

Bij het realiseren van de nieuwe woningen is er veel aandacht voor duurzaamheid. De woningen worden gasloos, nagenoeg energieneutraal en levensloopbestendig opgeleverd en ook de woonomgeving wordt groen en waterrijk aangelegd, met een nieuw wandelpad. Daarnaast wordt regenwater geïnfiltreerd in de bodem en langzaam afgevoerd, worden bouwmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt en komt er ruimte voor de opslag van (zonne)energie in de wijk.

Het tekenen van de overeenkomsten markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de herontwikkeling van de Gele Lisstraat. Deze overeenkomsten zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Gemeente Wormerland en WormerWonen en heeft als doel de realisatie van de herontwikkeling aan de Gele Lisstraat mogelijk te maken en de verantwoordelijkheden en rechten van alle partijen te waarborgen. Met het project worden circa 150 tot 165 nieuwe woningen gerealiseerd in zowel het (sociale) huur- als het koopsegment, waarmee de gemeente inzet op het terugdringen van de schaarste op de woningmarkt. 

 

De vernieuwing van de Gele Lisstraat is de tweede stap in de aanpak van de wijk Plaszoom-West. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst en de koopovereenkomst wordt een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling en realisatie van dit project.

Foto: Pascal Fielmich

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 11-5-2023

Het is feest voor meneer en mevrouw Everaers, want zij zijn 60 jaar getrouwd zegt de gemeente Wormerland. Hun huis is daarom prachtig versierd met slingers en ballonnen 

Het begint allemaal in Amsterdam rond de Nieuwendijk. Daar kwam het stel elkaar tegen in de kroeg en later spraken ze veel af in het cafetaria van Tante Jopie. Het was een erg gezellige tijd.

Meneer werkte als meubelmaker en mevrouw heeft vroeger in diverse fabrieken gewerkt, o. a. als Verkademeisje. Het stel heeft op heel veel adressen in Amsterdam gewoond, kraakte in de jaren '60 zelfs een tijdje, maar vestigde zich uiteindelijk na 33 jaar in Wormer, lekker dicht bij hun dochter en twee kleinkinderen. Ze houden ervan om er samen op uit te gaan en doen dit veelal op de fiets. Mevrouw gaat dan achterop bij meneer. Heerlijk samen naar de Dekamarkt en na een kopje koffie weer op huis aan.

En het geheim van 60 jaar huwelijk? Elkaar vrij laten, daar zijn ze het over eens. En trots zijn op je familie.

Namens RTV Zaanstreek ook Gefeliciteerd πŸŽ‰

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 9-5-2023

INWONERS VAN WORMERLAND.

Behoud de natuur in Wormer en laat uw stem horen via de petitie op www.ijsbaanterrein.nl

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 5-5-2023

Kort Wormerland:

Ieder jaar staan ze ook in de gemeente Wormerland tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Om 20:00 uur was het ook in Wormer en Neck was het twee minuten stil.

De toespraak van burgemeester Michel kun je hier teruglezen klik hier 

Foto: Gemeente Wormerland

Foto's:  Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 2-5-2023

Gisteren organiseerde De Brede school in samenwerking met het jongerenwerk van Scwo de activiteit Hunted.

Er deden zes teams mee die op elkaar joegen in de wijk rond OBS Weremere zegt de Gemeente Wormerland.
Het ging er spannend aan toe. De teams renden flink door de wijk. Het team dat gewonnen had, Roan en Luuk, legden maar liefst 11 km af!
Hunted vond voor de derde keer plaats in Wormer, wederom met veel succes!
Morgen organiseert De Brede school Wormerland een sportdag bij KV Groen Geel van 13:00 tot 15:00 uur. Dit evenement is voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. Opgeven kan nog: https://www.bredeschoolwormerland.nl/

πŸ“·
Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 1-5-2023

Kort Wormerland:

In verband met de 4 mei-herdenking zijn de volgende straten in Wormer op 4 mei afgesloten tussen 19.00 en 21.00 uur:
Dorpsstraat tussen de P.E. Kramerstraat en de Molstraat
Zaandammerstraat vanaf de Kokerstraat tot aan de Dorpsstraat

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 28-4-2023

Bijzondere en mooie start van het zwemseizoen in ’t Zwet.

Gisteren, tijdens de zonnige Koningsdag, vond de opening plaats. Dit jaar extra speciaal, omdat het zwembad maar liefst 50 jaar bestaat. Wethouders Ossendorp en Pietersma waren erbij.Vier zwemsters werden vanwege dit lustrum extra in het zonnetje gezet. Al sinds de oprichting in 1973 zwemmen zij in dit zwembad! Rick Ossendorp: “Dat zwemmen goed is voor de gezondheid, stralen deze dames uit. Ondanks een leeftijd van tussen de 75 en de 87 jaar zijn ze kwiek van lichaam en geest. De vier dames zijn dan ook voor mij een voorbeeld en inspiratiebron van hoe fijn en goed zwemmen is voor een mens. Ik zwem snel een keer met de dames mee!”.

Het was een gezellige dag met een drukbezochte Koningsmarkt. Een draaiorgel en de fanfare maakten het feest compleet. En natuurlijk…de eerste duik is gemaakt!

Foto's: Gemeente Wormerland 

Buitenbad Het Zwet eerdere opname Zaan TV.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-4-2023

Kort Wormerland: 

Echtpaar Boersma-Dekker 60 jaar getrouwd!

Locoburgemeester Rolf van Wanrooij ging bij het echtpaar langs om ze persoonlijk te feliciteren met dit bijzondere feit.

Namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd.

Foto: Gemeenten Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 26-4-2023

Lintjesregen gemeente Wormerland

Vandaag heeft burgemeester Judith Michel drie Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken.

-----------------------------------------------

Mevrouw K.J. Ross-Molenaar (Karin) uit Wormer ontving de Koninklijke onderscheiding voor onder andere de volgende activiteiten:

Scouting (diverse)
Op ongeveer vijftienjarige leeftijd is Karin gestart als leidinggevende bij Scoutinggroep ‘Henriette Beetcher Stowe’. Daarnaast organiseerde ze de zeil- en kampeerweekenden op Scouting centrum de Stierop. Later is ze overgestapt naar Scouting ‘Elfregi Zaanstreek’, waar ze tot 1995 onderdeel uitmaakte van het team leidinggevenden. Daarna bleef Karin tot 2022 hand- en spandiensten verrichten voor de scouting.

Oudercontactgroep kinderen met autisme
In 1997 is Karin een oudercontactgroep gestart in de Zaanstreek voor ouders van kinderen met autisme. Tot 2020 waren er maandelijks bijeenkomsten.

Vrijwilliger Luisterlijn
Sinds 2017 is Karin vrijwilliger bij ‘de Luisterlijn’ en biedt wekelijks zo’n 4,5 uur een luisterend oor aan mensen die hun verhaal kwijt willen. Ook begeleidt ze nieuwe vrijwilligers.

Stichting de Poelboerderij
Karin is sinds 2021 vrijwilliger bij de Poelboerderij en vervult wekelijks de functie van gastvrouw en baliemedewerkster.

-----------------------------------------------

De heer P.A.J. Klos (Piet) uit Wormer ontving de Koninklijke onderscheiding voor onder andere de volgende activiteiten:

WSV’30
Vanaf 1975 is Piet Klos verbonden aan de vereniging. Vroeger trainde hij de pupillen. Ook is hij al tientallen jaren actief voor de kantinecommissie en sinds zijn pensioen ook voor de onderhoudsploeg.
Piet Klos is erelid van WSV’30

Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO)
Al vanaf 1992 is Piet bondsscheidsrechter en fluit wekelijks bij een volleybalwedstrijd in de regio.
Vorig jaar is hij door NEVOBO benoemd tot scheidrechter van het jaar in regio West.

VCC’92
Ook voor VCC’92 fluit hij sinds de oprichting meerdere wedstrijden per week. Piet coördineert de scheidrechters poule en is al twintig jaar de wedstrijdsecretaris.


Kerkdienst Evean, locatie Oostergouw
Piet verzorgt al ruim 25 jaar de maandelijkse kerkdiensten bij Evean, locatie Oostergouw. Hij draagt zorg voor het ombouwen van het restaurant tot kerkzaal, de techniek en voor het vervoer en begeleiding van de bewoners naar de kerkdienst. Ook bij tal van andere activiteiten kan Evean altijd op hem rekenen.

Maria Magdalena kerk
Piet is sinds 2014 koster bij de avondwake en de afscheidsdiensten van overleden parochianen.

-----------------------------------------

De heer E.F. Klos (Evert) uit Oostknollendam ontving de Koninklijke onderscheiding voor onder andere de volgende activiteiten:

Dorpsvereniging ‘Nova Vita’
Evert is zo’n vijftig jaar Sinterklaas geweest. Hij deed dat natuurlijk bij de jaarlijkse intocht, maar hij bezocht in die hoedanigheid ook scholen, het verzorgingscentrum in Wormer en diverse verenigingen.
Nova Vita kan alle maanden van het jaar een beroep op hem doen. Evert helpt bij vele door de vereniging georganiseerde activiteiten. In 2021 is Evert benoemd tot erelid.

Begrafenisvereniging Knollendam
Al ongeveer 25 jaar is Evert voorzitter van de begrafenisonderneming Oost-Knollendam, de vereniging tot beheer en instandhouding van de begraafplaats in Oost-Knollendam die in 1896 is opgericht. Deze begraafplaats is uniek in Nederland en heeft in 2001, samen met het bijbehorende koetshuis, de status van rijksmonument gekregen.

Toneelvereniging ‘Eensgezindheid’
Evert is sinds 1987 vrijwilliger en actief lid bij deze toneelvereniging die al meer dan 125 jaar bestaat. Hij heeft niet alleen al vele rollen vertolkt, maar helpt onder andere ook bij de decors en het maken van de programmaboekjes.

Stichting Historisch Oost-Knollendam en Historisch Genootschap Wormer
Evert heeft al diverse historische films ingesproken van het Historisch Genootschap Wormer en de Stichting Historisch Oostknollendam.

Voetbalvereniging V.V. Knollendam.
Evert is sinds 1984 intensief betrokken bij de voetbalclub. Jarenlang heeft hij wedstrijden gefloten en is regelmatig de spreekstalmeester. Ook was hij zeven jaar voorzitter van deze vereniging. De afgelopen jaren is hij onderdeel van de maandagochtendploeg, oftewel de MOP. Het is de ploeg die ervoor zorgt dat het complex netjes en verzorgd blijft.

Evert en Piet Klos zijn broers.

Alle decorandi zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Foto's Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 22-4-2023

Afgelopen Donderdag heeft de Gemeente Wormerland een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en betrokkenen bij de Poelweg. Aanwezigen konden aan verschillende thematafels met ons in gesprek over thema's als verkeer en ruimte, het proces en de fasering, het huisvestingsplan, maatschappij en veiligheid, en meer. Ook hebben we ideeën opgehaald waar we verder mee gaan. Heb jij deze avond gemist? Bekijk de verschillende impressies van het terrein op de foto's.

Meer informatie over dit project van Wormerland ? kijk op de Gemeente pagina onder deze link:  bit.ly/poelweg

Foto's Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 21-4-2023

Gemeente Wormerland schenkt Kledingbank Zaanstreek 5.000 euro


Wethouder Tjeerd Pietersma heeft Kledingbank Zaanstreek, namens de gemeente Wormerland, een cheque van 5.000 euro overhandigd op donderdag 20 april. 'Het is fantastisch dat deze mensen vanuit hun betrokkenheid ongelofelijk veel werk verzetten om anderen te helpen', aldus wethouder Pietersma.

 

Laatste strohalm

De Kledingbank in onze regio is vaak één van de laatste strohalmen voor mensen om hun armoedesituatie de baas te kunnen blijven. Met draagbare kleding, textiel en bijvoorbeeld een goed paar schoenen helpen zij inwoners die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wethouder Pietersma: 'De Kledingbank bestaat bij de gratie van de inzet van de huidige vrijwilligers. Maar zij kunnen dit mooie werk alleen maar voortzetten als ze naast de ondersteuning van gemeenten voldoende hulp krijgen van sponsors en mensen die zich vrijwillig willen inzetten.'

Kledingbank Zaanstreek heeft uw hulp hard nodig!

  • Een vrijwillige donatie: rekeningnummer NL43RABO0168769484 (Rabobank) t.n.v. St. Kledingbank Zaanstreek.
  • Lidmaatschap 'Vrienden van de Kledingbank Zaanstreek': € 25,- per jaar voor particulieren en minimaal € 100,- per jaar voor bedrijven.
  • Meehelpen: stuur een mail naar: info@kledingbankzaanstad.nl

Inflatie

Steeds meer huishoudens hebben financiële problemen. Zij hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen door de hoge inflatie en vervallen in armoede. Inflatie maakt huishoudens armer: voor een euro krijg je steeds minder, de koopkracht daalt en het huishoudboekje is steeds minder kloppend te krijgen.

Foto

v.l.n.r Lonneke Kroon, Herman de Graaff en Hans Sijbrandij van Kledingbank Zaanstreek en wethouder Tjeerd Pietersma

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 21-4-2023

Wormerland:

Afgelopen donderdagmiddag is PWN begonnen met werkzaamheden aan de Poelweg, als voorbereiding voor het aansluiten van de waterleiding van de noodwoningen. Deze werkzaamheden vinden onder andere plaats naast het terrein van de voormalige stortplaats. De grond die vandaag is aangetroffen in de put van PWN blijkt niet geheel schoon. Welke verontreiniging precies aan de orde is, is nog niet duidelijk. Daarom heeft PWN waarschuwingsborden geplaatst. Deze borden zijn standaard procedure en zeggen niets over de aangetroffen verontreiniging. Zodra hier meer duidelijkheid over is, volgt nadere informatie.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 18-4-2023

Op donderdag 20 april houdt gemeente Wormerland een informatiebijeenkomst in de Stoomhal in Wormer over de tijdelijke woningen op de locatie van de voormalige stortplaats aan de Poelweg. Het gaat om een inloopavond voor omwonenden en betrokkenen, van 20.00 tot 21.30 uur. Er is geen presentatie of welkomstwoord, dus het maakt niet uit hoe laat je binnenkomt. Tijdens de avond gaan we in gesprek over verschillende onderwerpen, waarbij aanwezigen ook hun ideeën met ons kunnen delen. Aanmelden is niet nodig. Lukt het je niet om aanwezig te zijn, maar ben je omwonende of betrokkene en wil je wel graag op de hoogte blijven? Kijk dan op de website: bit.ly/poelweg.

πŸ“· Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 18-4-2023

Deelnemers van Local Heroes hebben afgelopen vrijdag 7 april de laatste dag van hun trainingstraject afgesloten op de Poelboerderij in Wormer. Hier heeft een groot deel van de training de afgelopen periode plaatsgevonden. In het bijzijn van o.a. familie, vrienden en wethouder Rick Ossendorp, hebben ze hun dik verdiende certificaat in ontvangst genomen! “Ik heb respect dat deze jongeren dit voor zichzelf hebben gedaan, aldus wethouder Ossendorp. Heel mooi om te zien dat zij zich met Local Heroes op een hele positieve manier inzetten voor hun eigen ontwikkeling en de maatschappij. Iedereen is gegroeid door mee te doen aan dit traject. Dit komt natuurlijk niet in de laatste plaats door de inzet van de enthousiaste en kundige trainers. Zij weten het maximale uit de groep te halen. Petje af daarvoor!”

Lees hier meer over op de website van gemeente Wormerland zelf πŸ‘‰bit.ly/3MSfq8O

πŸ“· Gemeenten Wormerland 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 18-4-2023

Nieuwe bewoners Kinderboerderij Het Weidje.

Er zijn twee ezels bij Kinderboerderij Het Weidje  komen wonen. Ze heten Fleur en Noortje en zijn heel nieuwsgierig. Ze woonden hiervoor in Alkmaar. De voormalige eigenaar heeft ze afgelopen vrijdag bij Kinderboerderij gebracht, zodat hij kon zien waar ze terecht kwamen. Hij was blij verrast hoe hun nieuwe plek eruit zag. In de afgelopen weken heeft het bestuur en hun onderhoudsteam hard gewerkt om een mooie plek voor hun te maken. De pony bak is in tweeën gedeeld d.m.v. een hek en er is een nieuwe schuilstal geplaatst. Het ziet er prachtig uit. De ezels zien er tevreden uit, en komen zelfs al naar het hek wanneer je bij ze staat te kijken. In het weekend zijn ze al door vele bezoekers bewonderd. Ook Ivy en Jazz hun shetlanders zijn nieuwsgierig naar ze, al moeten ze natuurlijk nog wel even wennen aan hun nieuwe buren. Ze zijn een geweldige aanwinst voor de kinderboerderij, we zijn er dan ook enorm blij mee.

 

πŸ“·Kinderboerderij Het Weidje

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 14-4-2023

Inwoners van Gemeente Wormerland met een laag inkomen kunnen vanaf nu ook gratis menstruatieproducten ophalen bij Kledingbank Zaanstad Openingstijden kledingbank: dinsdag tot en met zaterdag van 9 uur tot 14 uur. Het adres is: Inzet 108 in Wormerveer.

Foto: Kledingbank Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Wormerland: 13-4-2023

Burgermeester Judith Michel de Jong en wethouder Tjeerd Pietersma op bezoek bij Beets Transport en opslag in de Wijdewormer.

Gisteren weer een van onze prachtige bedrijven bezocht zegt Judith Michel de Jong.

Deze keer met wethouder Tjeerd Pietersma bij Beets transport en opslag in de Wijdewormer. Met 25 vrachtwagens rijden zij heel Europa rond voor hun klanten. Daarnaast slaan zij bulk goederen op. Hun loodsen liggen vol met zonnepanelen en hiermee voorzien zij 700 huishoudens van stroom. Het familiebedrijf is gestart door opa en oma, voortgezet door vader en moeder en wordt nu gerund door broer en zus. Ontzettend leuk om deze enthousiaste mensen te ontmoeten zegt Judith Michel de Jong.

Foto: Gemeente Wormerland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Wormerland: 12-4-2023

PADELBANEN HOREN NIET IN NATUURGEBIED

PRESENTATIE-AVOND

Onder de ‘noemer’ van “PADEL en 10 tennisbanen PASSEN HIER TOCH NIET” wordt op woensdagavond 19 april 2023 (aanvang 20.00 uur) een presentatie-avond gehouden bij Café GROOS te Wormer waarop een alternatief plan met behoud van het ijsbaanterrein en de natuur wordt gepresenteerd.

Naast de huidige stand van zaken v.w.b. bestaande plan zullen we het gaan hebben over de financiële haalbaarheid en de consequenties voor de woningbouw die door het nieuwe plan weinig invloed zal hebben op de uitbreiding voor starters en jongeren. Het nieuwe plan zal ook getoond en gepresenteerd worden. Ook zal het ondertekenen van een petitie tegen de bestaande plannen mogelijk zijn en is er ruimte voor inspraak van bewoners.

Kortom, wij spreken graag met u over diverse zaken betreffende de verduurzaming van de sportaccommodaties in Wormerland zonder aantasting van de natuur.


Wormerland: 11-4-2023

Let op:

In verband met de aanleg van een verkeersplateau is het Molenpad in Jisp van 17 april t/m 21 gestremd voor alle motorvoertuigen. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 


Gemeente Wormerland: 6-4-2023

Afgelopen zaterdag is het burgerberaad G1000 Zaanstreek-Waterland gestart met de Burgertop zegt de gemeente wormerland. 330 deelnemers kwamen samen in de sporthal in Wormer. Daar gingen ze met elkaar in gesprek over de vraag ‘Hoe ziet wonen in Zaanstreek-Waterland er in de toekomst uit?’. Ook bespraken ze wat zij belangrijk vinden voor wonen in de regio. De uitkomsten worden verder uitgewerkt tijdens het Burgerforum en gepresenteerd tijdens het Burgerberaad op 1 juli.

De meesten deelnemers waren ingelote burgers uit Zaanstad, Purmerend, Landsmeer, Edam, Volendam, Wormer, Wormerveer, Waterland en Oostzaan. Daarnaast waren er mensen die deelnamen als werkgever, ambtenaar, politicus of vrijdenker. Een van de deelnemers gaf aan: ‘Het is heel mooi om met zoveel mensen in gesprek te gaan over wonen. Iedereen heeft het gevoel dat het beter kan, dus het is leuk om daar samen over na te denken’. Wethouder Rolf van Wanrooij was ook aanwezig.

Foto: Wormerland


Gemeente Wormerland: 6-4-2023

WormerWonen gaat ruim 300 woningen verduurzamen

WormerWonen gaat ruim 300 woningen verduurzamen. De sociale verhuurder start in juni 2023 met de eengezinswoningen op het Ketelhuisterrein. Eind 2023 volgen de flats aan de Koningsvarenstraat en in 2024 de eengezinswoningen aan de Bickershorn en Slijckershorn. Tenslotte zijn in 2024/2025 de appartementen aan de Spatterstraat aan de beurt.

 

Alle woningen krijgen een warmtepomp voor verwarming. Een deel van de bewoners gaat in de toekomst elektrisch koken op inductie. Op de daken van de eengezinswoningen en flats komen zonnepanelen die elektriciteit leveren. Als dat nodig is worden bestaande zonnepanelen vervangen en nieuwe panelen bijgeplaatst. In een deel van de woningen zijn ook extra isolatiemaatregelen nodig. Na de aanpak hebben de woningen energielabel A of beter.
Veel onzekerheid door onvoorspelbare gasprijs
John van Nimwegen, directeur WormerWonen: “De hele aanpak is een behoorlijke investering die we graag doen. We merken dat er onder huurders veel onzekerheid leeft nu de gasprijs erg onvoorspelbaar is. We horen dat van huurders zelf maar ook van de huurdersorganisatie Huurders voor Huurders. Straks zijn de woningen niet meer afhankelijk van gas en veel energiezuiniger. De CO2-uitstoot vermindert aanzienlijk en dat is beter voor het klimaat. We begrijpen dat de werkzaamheden ingrijpend zijn voor onze huurders. Door alle werkzaamheden per woning in één week te plannen, van maandag tot en met vrijdag, proberen we de overlast te beperken. “
Prettig wonen betaalbaar houden
De kosten van de verduurzaming zijn voor rekening van de verhuurder. De bewoners kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen aan de zonnepanelen. Daarvoor betalen zij dan wel een maandelijkse bijdrage per paneel. De opbrengsten van de zonnepanelen zien de huurders terug op hun eigen energierekening. WormerWonen streeft samen met de huurdersvereniging naar een verduurzaming van de woningen. Van Nimwegen: “De financiële voordelen van die verduurzaming moeten vooral de huurders ten goede komen. We proberen samen met de huurdersvereniging prettig wonen ook betaalbaar te houden.”
Participatie van start
De verduurzaming is onderdeel van het beleid van woonlastenbenadering dat van harte door de huurdersvereniging wordt ondersteund. De komende tijd worden de werkzaamheden verder voorbereid en bewoners goed geïnformeerd. Er zijn bijeenkomsten waarop huurders meer gedetailleerde informatie krijgen en kunnen reageren op de plannen.


Gemeenten Wormerland: 6-4-2023

Speciale oproep voor iedereen die twijfelt over deelname aan de adviesraad!

Vrijdag 7 april staat er weer een vergadering van de adviesraad Wormerland gepland. De vergadering is van 09.30 – 12.00 uur, in het gemeentehuis van Wormerland. Inwoners mogen als toehoorder aanwezig zijn. Kom langs, maak kennis en zie of het iets voor je is!


Gemeente Wormerland: 5-4-2023

Kort Wormerland:

De komende dagen is er geen verlichting bij het zwembad ter hoogte van Sternstraat in Wormer. De aannemer moet een nieuwe kabel leggen. Een melding doen is niet langer nodig, het probleem wordt zo spoedig mogelijk opgelost zegt de Gemeente.


Gemeenten Wormerland: 5-4-2023

Echtpaar Deijle-Lust 65 jaar getrouwd!

Het echtpaar Deijle is maar liefst 65 jaar getrouwd. Dit vrolijke echtpaar heeft elkaar ontmoet tijdens een vakantie met hun ouders in Schoorl zegt de gemeente Wormerland.

Beide vaders waren ondernemer en dat klikte. Mevrouw had eerst een oogje op de broer van meneer, maar dat werd niks. “Gelukkig maar”, lacht ze. Het echtpaar stapte ook al op jonge leeftijd in het ondernemersvak en begon een kruidenierszaak in de P.C. Hoofdstraat in Amsterdam. Met ziel en zaligheid hebben ze zich daar ingezet voor hun klanten. Ze kregen 2 kinderen en hebben inmiddels een hele schare klein- en achterkleinkinderen. Afgelopen zaterdag vierden ze samen met hun familie feest. En wat is nu het geheim van 65 jaar huwelijk? “Stug doorgaan”, volgens meneer. Er is natuurlijk wel eens wat, maar ja met klanten er bij kan je geen ruzie staan maken. Dan waait het ook weer over.”Mevrouw: “Wij zijn altijd samen geweest. Thuis en op het werk. Het is altijd goed gegaan.” Het echtpaar zit vol verhalen over wat ze hebben meegemaakt in hun winkel en er wordt nog altijd smakelijk gelachen over deze herinneringen. Na een zeer arbeidsintensief leven genieten ze nu samen van hun welverdiende rust en van elkaar.

Namens RTV Zaanstreek ook van harte Gefeliciteerd.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 


Gemeenten Wormerland: 5-4-2023

Wethouder Rolf van Wanrooij liep een ochtendje mee met de buitendienst. Het bleef niet alleen bij kijken, Rolf stak ook de handen uit de mouwen en leegde de prullenbakken en een hondenpoepbak zegt de gemeente Wormerland.

Van Wanrooij:”In de praktijk zie je het best wat de buitendienst allemaal doet en kun je ervaren waar ze tegenaan lopen. De medewerkers van de buitendienst zijn in zekere zin de oren en ogen van de gemeente en weten goed wat er in bepaalde wijken speelt. Een leerzame ochtend!”

πŸ“· Gemeenten Wormerland


Gemeenten Wormerland: 5-4-2023

Voortgang haalbaarheidsonderzoek sportaccommodaties Wormer

Vorige week is een begin gemaakt met de verkenningen voor de inrichting van het sportpark in Wormer. Verschillende ontwerpateliers kijken samen met de betrokken verenigingen naar de mogelijke inrichtingen van het park en de opties voor de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw voor een groot aantal verenigingen uit het dorp. Aanleiding hiervan is het eerdere besluit van de gemeenteraad van Wormerland, om het project verduurzaming sportaccommodaties verder uit te werken en daarvoor onderzoeksbudget beschikbaar te stellen.

Om de vrije beschikking te behouden over de te ontwikkelen terreinen, heeft het college van B&W besloten tijdig te huurovereenkomst voor de terreinen en het gebouw op te zeggen. Daarmee wordt voorkomen dat het project wegens een lopende huurovereenkomst vertraging oploopt.

De verschillende verenigingen kunnen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in de raad gebruik blijven maken van de verschillende faciliteiten. Zowel voor de jeu-des-boulesvereniging als voor de ijsvereniging is continueren van de sportactiviteiten in een tijdelijk – en daarna definitief onderkomen gewaarborgd.

 

De gemeente streeft ernaar om de verkenning dit jaar af te ronden en de definitieve keuze eind van dit jaar aan de raad voor te leggen ter vaststelling.


Gemeente Wormerland: 4-4-2023

Plaatsing woonunits Poelweg hervat opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.


Vorige week besloot het College van Wormerland om de plaatsing van de woonunits aan de Poelweg in Wormer tijdelijk stil te leggen. Dit besluit volgde naar aanleiding van een handhavingsverzoek, dat is ingediend bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Afgelopen week heeft de gemeente de informatie die de Omgevingsdienst had opgevraagd om het handhavingsverzoek te kunnen beoordelen aangeleverd. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de Omgevingsdienst en diverse experts en zijn er nadere berekeningen uitgevoerd. Op basis van de gevoerde gesprekken en de uitkomst van de berekeningen heeft het College het vertrouwen dat de gemeente voldoet aan de regelgeving, dan wel dat legalisatie in het verschiet ligt. Dat is de reden dat het College vandaag het besluit heeft genomen de werkzaamheden aan de Poelweg te hervatten. Op woensdag 5 april wordt gestart met het plaatsen van het restant van de woonunits. Daarna volgen de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van de units. Met het plaatsen van de woonunits realiseert gemeente Wormerland opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.


Gemeente Wormerland: 3-4-2023

Wethouder Rolf van Wanrooij Wormerland ondertekent Woondeal MRA.

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen. Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen, waarvan circa twee derde in het betaalbare segment. Daarmee gaat het om zo’n 113.000 betaalbare woningen.De betrokken partijen hebben daarom op 15 maart in Purmerend de Woondeal MRA ondertekend. Namens het Rijk is een handtekening gezet door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge. Namens de gemeente Wormerland heeft wethouder wonen, Rolf van Wanrooij, getekend.


Wormerland: 2-4-2023

‘Wormer, het dorp van mijn vader.’ Dat is de titel van het nieuwe boek van Gerard Mak.
Terwijl de ene persoon een ‘haat-liefde-verhouding’ heeft met het boeren, stille dorp, zoals dit vaak wordt genoemd, heeft de schrijver zijn mooiste herinneringen verwoord.
Hijzelf is geboren en getogen in Wormer en groeide op in een doorsnee katholiek gezin, waar het geloof als een rode draad door zijn leven liep. In een tijd waar de televisie nog niet zijn intrede had gedaan en de telefoon een luxe was. Hij verhaalt over zijn schooltijd waar de meester nog gezag had, over zijn leefomgeving waar zij op straat speelden en kattenkwaad uithaalden.
De schrijfstijl en de verhalen zijn voor veel inwoners van Wormer niet geheel onbekend, maar met dit boek heeft Gerard Mak diezelfde verhalen vernieuwd, uitgebreider beschreven en gebundeld.
De titel vermoedt, dat het boek alleen geschikt is voor de inwoners van Wormer, maar niets is minder waar. In het boek neemt de schrijver de lezer mee naar zijn jeugdjaren. De jaren vijftig.
Verhalen die in ieder dorp of stad van toepassing waren en herkenbare herinneringen zullen oproepen.
De korte verhalen, die in een vlotte, humoristische stijl zijn geschreven, en beelden overkomen, zullen voor velen een feest van herkenning zijn.
Of zoals de schrijver zelf zegt: ‘Je schudt maar even met je hoofd en ineens is je leven geschiedenis geworden.’

Een passage uit het boek ‘Wormer, het dorp van mijn vader’

Een prachtige uitvinding, die televisie.
Sommige mensen vonden het een begin van het kwaad terwijl bij zwaar gelovigen, de televisie helemaal niet in huis kwam.
Het zou de mens veranderen en achteraf gezien, denk ik toch dat er een kern van waarheid in heeft gezeten, dat het een begin van het kwaad is geworden.
Wij wisten vroeger niet eens wat er over de Zaanbrug gebeurde en nu kwam ineens, via De Verrekijker, een soort jeugdjournaal, het bericht de huiskamer binnen dat de bereden politie in Melbourne voetbal speelde. De paarden schopten tegen een grote schuimrubberen bal.
Of ze berichtten hoe Franse verkennertjes bladeren droogden.
Nou… dat was nieuws! Daar konden we wat mee.
Tante Hanny Lips, een blondine met Conny Froboess kapsel, was onze vaste omroepster. Altijd vriendelijk, en als de programma’s waren afgelopen, zwaaide ze iedereen gedag. Altijd met twee handen. Tijd om naar bed te gaan.
En als een stel seniele mafkezen zwaaiden wij ook altijd terug. Alsof tante Hanny ons persoonlijk kende.
Zij kondigde op haar eigen, vriendelijke manier alle programma’s aan.
Tante Hanny Lips was het boegbeeld van de Nederlandse televisie.
‘Wie wil er mijn marmotje zien?’ zei ze ineens.
Het leek eerder een vraag dan een aankondiging van een dierenprogramma.
Bij zo’n vraag krijg je nu allerlei vreemde gedachten, maar het was toen écht een kinderprogramma. Het liedje ken ik nog steeds uit mijn hoofd.

‘Wie wil er mijn marmotje zien.
’t Is zo’n aardig beestje.
Hij kan dansen.
Hij kan springen.
Hij kan mooie liedjes zingen.’


Wormerland: 1-4-2023

Kort: The Chicken House Wormer is op zoek naar een nieuw pand ! 

Ze zitten nu op een fijne locatie aan de Faunastraat in Wormer, maar helaas moeten ze op zoek naar een nieuw pand in de omgeving Wormer, Wormerveer, Krommenie, Assendelft ivm de sloop van ons huidige pand in juli.

Ze doen alleen bezorgen en afhalen dus dit kan ook een bedrijfsunit zijn waar lichte horeca werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. 

50 - 80 m2, en huurprijs tot €1000.


Gemeente Wormerland: 29-3-2023

Plaatsing woonunits Poelweg tijdelijk stilgelegd

Gemeente Wormerland is bezig met het realiseren van noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vandaag is begonnen met het plaatsen van tijdelijke woonunits aan de Poelweg te Wormer. Naar aanleiding daarvan is er een handhavingsverzoek ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die hiervoor namens provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is.

De Omgevingsdienst heeft bij de gemeente aangegeven dat er aanvullende informatie nodig is om de beoordeling van de handhavingsverzoek te kunnen afronden. Deze aanvullende informatie heeft betrekking op de stikstofberekening en de belasting van flora en fauna. 

Gemeente Wormerland zal de komende week de gevraagde informatie uitwisselen met de Omgevingsdienst en heeft besloten om de werkzaamheden gedurende de beoordeling stil te leggen, zodat de Omgevingsdienst haar beoordeling kan afronden. Het hervatten van de werkzaamheden wordt door het college volgende week afgewogen.


Gemeenten Wormerland: 29 -3-2023

Oproep aan jongeren: draag je gedicht voor op 4 mei.

Oproep aan jongeren: draag je gedicht voor op 4 mei.

Burgemeester Judith Michel vraagt alle jonge inwoners tussen de 10 en 15 jaar om gedichten te schrijven rondom het thema ‘Leven met oorlog’. De mooiste gedichten worden tijdens

de 4 mei herdenkingsbijeenkomst door de kinderen zelf voorgedragen.

Het thema van de herdenking is dit jaar 'Leven met oorlog'. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving.
Burgemeester Michel: ”Het is goed om te zien dat er elk jaar kinderen en jongeren aanwezig zijn bij de 4 mei herdenking, maar we willen ze er graag nog meer bij betrekken. Daarom doen we een oproep aan alle kinderen tussen de 10 en 15 jaar om een gedicht te schrijven. De mooiste gedichten worden tijdens de herdenking door hen zelf voorgedragen”. Het college van Wormerland maakt uit alle inzendingen een keuze.

De gedichten kunnen tot 15 april worden gemaild naar burgemeester@over-gemeenten.nl Vermeld hierbij je naam, leeftijd en telefoonnummer. De schrijvers van de gekozen gedichten krijgen uiterlijk 19 april bericht

πŸ“· Gemeenten Wormerland 


Gemeenten Wormerland: 29-3-2023

Hulp bij geldzaken tijdens de 'Week van het geld'


Gemeente Wormerland doet mee met de 'Week van het geld' van 27 t/m 31 maart 2023. Voor de gemeente, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) en Humanitas Zaanstreek-Waterland een goed moment om inwoners van Wormerland te laten zien dat er allerlei mogelijkheden zijn om goed met geld om te gaan. Én dat er veel financiële regelingen zijn waardoor je voor andere zaken meer geld overhoudt. Voor mensen die krap bij kas zitten. Maar ook voor mensen die voldoende geld hebben en financieel orde op zaken willen stellen.

 

Hoe                  :           Geldmarkt

Wanneer           :           Vrijdag 31 maart 2023

Tijdstip             :           Van 09.00 tot 12.00 uur

Tussen 10.30 en 12.00 uur is wethouder Pietersma aanwezig bij de geldmarkt

Waar                :           Op de markt in Wormer, bij de Vomar

 

Voorkomen is beter dan genezen

Boodschappen en energie zijn de afgelopen tijd flink duurder geworden. Steeds meer huishoudens komen hierdoor in de knel. Gemeente Wormerland wil graag voorkomen dat mensen schulden krijgen. En in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren of mensen schulden hebben. Dit voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Met deze geldmarkt wil de gemeente, samen met de SMD en Humanitas, inwoners van Wormerland informeren over de manieren die er zijn om hen financieel te ondersteunen. Ook willen we mensen helpen met het op orde krijgen en houden van hun financiële zaken. Door de gesprekken krijgen we meer zicht op welke ondersteuning zij nodig hebben.

 

Week van het geld

De Week van het geld is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken. Het platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën. Partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties bundelen hun krachten om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 


Gemeente Wormerland: 22-3-2023

Sluiting toneelzaal MFA Neck.
Afgelopen week heeft gemeente Wormerland de resultaten gekregen van een aanvullend onderzoek naar de draagconstructie van de toneelzaal van MFA in Neck. Dit onderzoek volgde op een eerder gepubliceerd onderzoek van onderzoeksbureau Lengkeek, waaruit bleek dat de draagkracht van de dakconstructie op lange termijn zou afnemen. Uit het aanvullende onderzoek blijkt dat de dakconstructie van de toneelzaal onveilig is. Daarom heeft het college uit veiligheidsoverwegingen moeten besluiten de toneelzaal per 22 maart 2023 te sluiten. Het café/restaurant en de gymzaal van 1456 hebben een andere, veilige dakconstructie en blijven daarom wel open.

Op 22 maart hebben wethouders Jeroen Schalkwijk en Rick Ossendorp de Stichting Wijdewormer Gemeenschap en 1456 geïnformeerd over de sluiting en de consequenties. Daarnaast zullen gemeente Wormerland, 1456 en de Stichting gezamenlijk de gebruikers van de toneelzaal op de hoogte stellen van de sluiting en de gevolgen hiervan.


Op dit moment is nog niet te zeggen op welke termijn de dakconstructie hersteld wordt.

Gemeente Wormerland is samen met 1456 en de Stichting Wijdewormer Gemeenschap op zoek naar oplossingen om zoveel mogelijk activiteiten door te kunnen laten gaan. De betrokken partijen trekken hierin samen op.


Kort: Gemeente Wormerland: 22-3-2023

 

Gemeenten Wormerland: 22-3-2023

Voorjaar is begonnen dus tijd om de tuin weer op orde te maken.

Vanaf vandaag en morgen kun je  compost komen scheppen om je tuin te verwennen. Als inwoner van Wormerland mag je tussen 13:00 en 15:30 uur gratis compost ophalen bij de gemeentewerf, Papiermakerstraat 6 in Wormer dit kan tussen woensdag 22 en donderdag 23 maart.
Kom je compost ophalen met een aanhanger, dan is het verplicht om de aanhanger af te dekken met een zeil of net. Doe je dit niet dan riskeer je een forse boete.Gemeenten Wormerland: 20-3-2023

En ook Wormerland weer schoon na Landelijke Opschoondag πŸ‘Œ

Na de schoonmaakactie in Neck/Wijdewormer van vorige week trokken nu mensen in Wormer de wijk in om zwerfafval te rapen tijdens de Landelijke Opschoondag.

Ron Nadort van ‘Over Met Zwerfafval’ en Anneke Wams van ‘Wormerland Duurzaam’ hebben met een aantal vrijwilligers in de dagen vooraf gekeken welke plekken het meest vervuild waren.

Afgelopen Zaterdagochtend hadden zich 35 vrijwilligers aangediend om de boel op te schonen. Zij werden in ploegen verdeeld en op pad gestuurd om het afval op de meest vervuilde locaties op te ruimen. Veel afval is weer langs en uit het water gevist.

Na afloop was er koffie met gebak in de Poelboerderij.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en een pluim voor Ron en Anneke voor hun inzet om deze dag voor te bereiden zegt Wormerland. Nu maar hopen dat ook in Wormer alle inwoners vanaf nu de prullenbakken gaan gebruiken in plaats van het afval op straat, in het water of in de bosjes te gooien.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 


Wormerland: 16:-3-2023

Opruimmatties gezocht voor Landelijke Opschoondag op 18 maart in Wormer.

Kom je ook? We verzamelen om 9:00 uur bij de Gemeentewerf aan de Papiermakerstraat 6

Zwerfkattie moedigt inwoners van Wormerland aan een opruim-ommetje te maken tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart. Zwerfkattie stelt afvalgrijpers beschikbaar voor alle vrijwilligers die een ochtend de handen uit de mouwen willen steken.

Opruimploegen ‘Wormerland Duurzaam’ en ‘Over Met Zwerfafval’ zijn ook present. We starten om 9:00 uur bij de Gemeentewerf aan de Papiermakerstraat 6 en eindigen uiterlijk om 11:00 uur bij de Poelboerderij. Daar staat vanaf 10:30 uur koffie, thee en iets lekkers klaar voor iedereen die heeft geholpen.

πŸ“·Gemeente Wormerland


Wormerland: 15-3-2023

Stremming Engewormer  20 t/m 23 maart van 9:00- 16:00 uur

De verkeerslichten bij de Bartelsluisbrug worden vervangen en krijgen een vaste aansluiting op het spanningsnet. Daarvoor is een gestuurde boring nodig die bovenkomt bij de Engewormer.

Voor autoverkeer is de weg gestremd van 20 t/m 23 maart van 9:00 in de ochtend tot 16:00 uur in de middag. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

De kosten bedragen 75.000 euro van dit alles.

πŸ“·RTV Zaanstreek


Gemeente Wormerland:15-3-2023

Kort: Verkiezingen!

De stemming zit er goed in bij het stembureau in Jisp zegt Burgermeester Judith Michel de Jong.

Tijdens haar ronde langs alle stembureaus bedankte  de burgermeester vrijwilligers met gevulde koeken. Vandaag zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen op een van de 9 stembureaus in Wormerland.

πŸ“· Gemeente Wormerland


Gemeente Wormerland: 15-3-2023

Wegafsluiting Dorpsstraat Oostknollendam 17 t/m 21 april 2023

 

In de periode 17 t/m 21 april legt de firma Van der Veekens op de Dorpsstraat in Oostknollendam vier verkeersdrempels aan. Tijdens deze werkzaamheden is de Dorpsstraat tussen 9:00 - 17:00 uur afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.


Gemeente Wormerland: 13-4-2023

Het startsein was gegeven afgelopen zaterdagmiddag op de zonnige 11 maart plakte wethouder Rick Ossendorp van Wormerland samen met zwerfafvalmascotte Zwerkkattie, de eerste sticker op de prullenbak bij het dorpshuis in Wijdewormer. Het is niet zomaar een sticker. Wie goed kijkt, ziet al snel dat onze eigen Zwerfkattie erop staat.

Met deze bestickerde prullenbank, de eerste van een reeks in Wormerland, begint de ludieke actie van de gemeente. Deze actie is erop gericht iedereen alert te houden dat afval in de afvalbak hoort.

Een schone omgeving is belangrijk voor mens en dier en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar hier stopt deze actie niet. De wethouder liep ook een stukje mee met de clean-up die hierop volgde. Deze schoonmaakactie in Neck Wijdewormer wordt elk jaar weer georganiseerd door Dirk Kwantes. Dankzij zijn tomeloze inzet ging ook dit jaar weer een groep vrijwilligers uit de buurt op pad om Neck op te schonen.

Na een high-five van Zwerfkattie ging jong en oud met grijper en afvalzak de buurt in om zwerfafval op te ruimen.

We zoeken nog opruimmatties voor de Landelijke Opschoondag op 18 maart in Wormer.Zwerfkattie moedigt inwoners van Wormerland aan een opruim-ommetje te maken tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart. Zwerfkattie stelt afvalgrijpers beschikbaar voor alle vrijwilligers die een ochtend de handen uit de mouwen willen steken.

Opruimploegen ‘Wormerland Duurzaam’ en ‘Over Met Zwerfafval’ zijn ook present. We starten om 9:00 uur bij de Gemeentewerf aan de Papiermakerstraat 6 en eindigen uiterlijk om 11:00 uur bij de Poelboerderij. Daar staat vanaf 10:30 uur koffie, thee en iets lekkers klaar voor iedereen die heeft geholpen.

πŸ“·Gemeente Wormerland


Gemeente Wormerland 10-3-2023

Mevrouw Vlaar-Koster 100 jaar.

Mevrouw Vlaar vierde afgelopen weekend haar verjaardag. Een bijzonder moment, want zij werd maar liefst 100 jaar! Familie uit het hele land kwam langs en ook de buren hebben haar in het zonnetje gezet. En nu is het tijd voor een bezoek van burgemeester Michel.

Mevrouw vertelte.  over het verjaardagsbezoek: “Het was afgelopen week erg gezellig en druk.” En dat is te zien: de hele kamer staat vol bloemen!πŸ’πŸ’πŸ’ Met behulp van haar dochter, schoonzoon en de thuiszorg woont mevrouw zelfstandig in Wormer. Mevrouw Vlaar komt uit Amsterdam en leerde haar man kennen in de oorlog (“dat was een rottijd”). Ze woonde lange tijd in de Staatsliedenbuurt, waar haar werden 2 kinderen werden geboren. “Het was ons kent ons. Veel kinderen uit de buurt en ook onze kinderen werden lid van de accordeonclub.” De accordeonclub is nog altijd een belangrijk onderdeel in het leven van deze familie. Haar dochter speelt al meer dan 60 jaar mee.πŸͺ—
En hoe is het nu om 100 jaar te worden? “Ik had het eigenlijk nooit verwacht, vertelt mevrouw. Positief blijven en humor zijn belangrijk. Maar vooral, gewoon blijven ademhalen.”
Mevrouw Vlaar geniet erg van de warme contacten met haar familie en dat was mooi om te zien.

Namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd πŸŽ‰

πŸ“· Gemeenten Wormerland


Gemeente Wormerland: 7-3-2023

Zou mijn oma trots zijn geweest?”In gesprek met Saskia van den Broek, directeur en commandant van veiligheidsregio Zaanstreek Waterland:

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom ging burgemeester Judith Michel in gesprek met Saskia van den Broek. Zij staat sinds 1 augustus 2021 aan het roer van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Deze organisatie zet zich in voor de veiligheid van inwoners en bezoekers in onze regio en is samen met alle partners verantwoordelijk voor de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Wie is Saskia?Ik kom uit een familie van kleine ondernemers, waar studeren niet gebruikelijk was.Ik was een zogenaamde eerste generatie student. Ik ben erg gestimuleerd door mijn oma, een zeer geëmancipeerde vrouw. Zij was altijd bezig om zichzelf te ontwikkelen. Het huis schoonmaken was haar laagste prioriteit.... Ik ben afgestudeerd in de communicatiekunde en vervolgens gaan werken als intercedent en leidinggevende bij Randstad. Daar merkte ik dat leidinggeven bij mij past.

Mensen helpenDaarna ben ik bij de overheid terecht gekomen, als hoofd sociale zaken bij een gemeente en als gemeentesecretaris (hoogste ambtenaar van een gemeente) van Harlingen. De overgang van bedrijfsleven naar gemeente ging eigenlijk heel soepel. Ik vind het leuk om mensen een beetje verder te helpen. In mijn werk bij Randstad kon ik dat ook doen, door mensen te koppelen aan een baan die bij hen past. En in mijn werk bij de overheid staat dat ook centraal.

MannencultuurIn 2014 ben ik bij de veiligheidsregio terecht gekomen. Bij Randstad en ook bij sociale zaken is er voornamelijk vrouwelijk leiderschap, dat is bij de veiligheidsregio heel anders. Er is sprake van een mannencultuur. De meeste brandweermensen zijn man. En je bent als leidinggevende heel vaak de enige vrouw. Ik krijg vaak te maken met de aanname dat ik de brandweercultuur niet begrijp, omdat ik een vrouw bent. Mensen zeiden het ook tegen me: dat begrijp je niet.

Hoe ga je daar mee om?Het drukt niet op me hoor, maar ik ben er wel fel op. Ik heb me er ook in verdiept en eigenlijk is het heel logisch. Als het spannend wordt, dan zijn mensen geneigd om hun eigen groep op te zoeken, de mensen waar we het meest op lijken. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. In discussies kan er dan ook iets ontstaan van: wij weten waar we over praten en anderen niet. Als ik dat merk dan benoem ik het en maak er ook een grapje over. Laatst was ik bij een bijeenkomst met de top van alle veiligheidsregio’s in Nederland, bijna allemaal mannen. Daar werd ik samen met een collega aangesproken als ‘de meisjes’. Ja, dan laat ik wel even van me horen…

Zaanstreek-WaterlandEn binnen onze eigen veiligheidsregio ben ik ook met dit onderwerp bezig. Ik vind het belangrijk om de brandweer diverser te maken. Ook het leidinggevende kader, want hoe diverser de top is, hoe toegankelijker de organisatie wordt en hoe beter onze resultaten. Want hoe je ook wendt of keert: diversiteit loont. Laatst hadden wij voor het eerst een brandweervrouw in de 24 uursdienst die zwanger is, het kan dan voor haar makkelijker zijn om met mij te bespreken hoe hiermee om te gaan. Hoe wij met diversiteit omgaan binnen onze organisatie is onderwerp van gesprek, want het levert ook lastige dilemma’s op.

TrotsJa, ik denk regelmatig aan mijn oma, die zo’n belangrijk voorbeeld voor mij is geweest. Dan vraag ik me af: wat zou zij hiervan gevonden hebben? Zou zij zich hier iets van aangetrokken hebben? Zou zij vandaag trots op me zijn? En wat ook erg leuk is: met mijn eigen dochter heb ik hier ook het gesprek over. Zij geeft het mij ook terug als ik in haar ogen te traditioneel ben. “Doe even normaal” zegt ze dan.

πŸ“·Gemeente Wormerland


Wormer:7-3-2023

Het nieuwe bestuur van WSV'30 Wormer.

Algemene zaken Ferry Veneklaas Slots, VTZ Senioren Evert Hoveling, VTZ Jeugd Rob Luttik en Shareska Wijngaard, VTZ Vrouwen/Meisjes Petra Duijn, Secretariaat Mirjam Dijkstra, Penningmeester Wouter Aalsma en de Voorzitter Anouk Vogelaar.

Ze gaan de dagelijkse bestuurlijke gang van zaken (weer) oppakken. Daarnaast zijn ze bijeenkomen om te verifiëren waar ze zaken kunnen afhandelen en waar werkgroepen voor nodig zijn.

Schroom niet om contact met ze op te nemen en hulp aan te bieden. Ze kunnen hun dan gaan buigen over de te vormen werkgroepen en wie eventueel waar inzetbaar is.

De website: πŸ‘‰ klik hier

πŸ“·WSV'30


Wormer: 5-3-2023

Zwembad het Zwet in wormer is op zoek naar nieuwe toezichthouders (17 t/m …… jaar), die komend seizoen (27 april t/m 10 september) hun team komen versterken en flexibel inzetbaar willen zijn.

Lijkt het jou leuk om bij mooi weer hun badgasten en fijne dag te bezorgen, twijfel dan niet en neem contact met ze op hun nodigen je graag uit voor een gesprek en wie weet ben jij binnenkort hun nieuwe collega!

Neem contact op:

+31 75 642 3760

zwembadhetzwet@sportfondsen.nl

www.zwembadhetzwet.nl

Eerder item met zaan tv met zwembad het Zwet Wormer


Gemeenten Wormerland: 1-3-2023

Gratis menstruatieproducten voor laagste inkomens
Maandverband en tampons, het zijn onmisbare producten tijdens de menstruatie.

Helaas zijn ze niet altijd even goedkoop. Hierdoor kunnen inwoners met een laag inkomen deze producten niet altijd betalen. De gemeente heeft daarom samen met Stichting Armoedefonds een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten gerealiseerd in Wormerland. Jonge meiden en dames kunnen de producten vanaf 28 februari gratis komen ophalen bij de apotheek in Wormer. ‘Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw toegankelijk zijn. En hygiëne moet geen luxe zijn, aldus wethouder Pietersma. Daarom ben ik blij met dit uitgiftepunt. Met gratis menstruatieproducten zorgen we ervoor dat meisjes en dames gewoon mee kunnen blijven doen.’

‘Helaas heeft één op de tien vrouwen of meisjes geen geld om maandverband of tampons te kopen’, vult Karen Schoonheim aan. Zij is raadslid namens Groen Links bij de gemeente Wormerland. ‘Dat kunnen we niet negeren. Daarom ben ik blij dat er nu ook bij de apotheek in Wormer gratis menstruatieproducten te krijgen zijn. Er zijn overigens meerdere initiatieven, waaronder particuliere initiatieven. Ik hoop van harte dat er nog meer locaties bijkomen, zoals bij sportverenigingen en scholen. Zo kunnen alle vrouwen en meisjes gewoon de hele maand meedoen aan het dagelijks leven.’
Apotheker Arend Jan Pasman voegt daaraan toe: ‘Apotheek Wormer draagt graag haar steentje bij aan dit mooie initiatief. Als apotheek kunnen wij er op deze manier voor zorgen dat menstruatieproducten laagdrempelig te verkrijgen zijn.’

Extra uitgiftepunten
Om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken, wil de gemeente graag meer uitgiftepunten realiseren. Bijvoorbeeld bij scholen en sportverenigingen. Als u graag een menstruatieproducten uitgiftepunt wilt worden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Armoedefonds. Telefoonnummer: 073-3690193 (ma t/m do tussen 09:00 – 16:00 uur). E-mail: actie@armoedefonds.nl


Gemeenten Wormerland: 1-3-2023

Deze week verstuurt de gemeente de stempassen voor de verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Heb jij aan het einde van de week jouw stempas nog niet ontvangen? Neem contact met ons op via burgerzaken@wormerland.nl of bel 075 651 2100.

Op 15 maart kun je stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier. Wil je meer weten wat de provincie en het waterschap doen, kijk dan voor meer informatie op deze websites: website

Een overzicht van de locaties van de stembureaus in Wormerland vind je hier πŸ‘‰ website

Vergeet je bij het stemmen niet uw stempas en een ID bewijs mee te nemen? Je ontvangt in de week van 1 maart jouw stempas. De kandidatenlijst wordt uiterlijk 11 maart bij je thuisbezorgd.

πŸ“· Gemeenten Wormerland 


Gemeente Wormerland: 28-2-2023

Scwo organiseerde vandaag een high tea in Westertil in wormer.

En met veel Succes zegt de Gemeente Wormerland.
Het was 'volle bak', heel gezellig en alles heeft heerlijk gesmaakt.

Maar ze zoeken ook nog vrijwilligers
Scwo wil graag nieuwe activiteiten toevoegen aan het programma van Westertil. Heb je ideeën? Of wil je graag helpen om van Westertil weer een gezellig en bruisend centrum te maken? Neem dan contact op met Scwo via 075-6423247. Je kunt vragen naar Lonneke van Soest

πŸ“·Gemeente Wormerland