Koog aan de Zaan: 4-6-2024

Op de Parallelweg in koog aan de zaan zijn ze hard bezig met de straat werkzaamheden momenteel.

Let op volgende fase 08-07-2024.


Nieuwe asfaltlaag voor Ned Benedictweg (N514) en Samsonweg in Zaanstad.

Het asfalt op de Ned Benedictweg (N514) en Samsonweg in Zaanstad is aan vervanging toe. De wegen krijgen een nieuwe laag asfalt en zijn daarom voor al het verkeer afgesloten tussen 19.00 uur en 06.00 uur van 8 juli tot en met 12 juli 2024.

Het afsluiten van de weg is nodig om het werk veilig te kunnen uitvoeren. De bestaande laag asfalt wordt weggehaald en scheuren gerepareerd. Als het nieuwe asfalt er ligt, worden de lijnen en markering aangebracht op het wegdek.

Noorderveld II bereikbaar via Prins Clausbrug:
De Ned Benedictweg (N514) is van 8 juli tot 12 juli tussen aansluiting Provinciale weg (N246) en aansluiting Witte Bijlweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Die afsluiting geldt tussen 19:00 en 06:00 uur. Dat betekent dat het bedrijventerrein Noorderveld II die week niet toegankelijk is vanaf de N246 in de avond en nacht. Het bedrijventerrein blijft wel bereikbaar vanaf Wormer via de Prins Clausbrug.

Doorgaand verkeer tussen Wormerveer en Krommenie wordt omgeleid waarbij de omleidingsroute met bebording staat aangegeven.

πŸ“ΈProvincie Noord-Holland


Gemeente Zaanstad: 22-6-2024

Wormerveer: Kort 

Stationsstraat - Zaanweg dan eindelijk bijna klaar?

kruising Stationsstraat - Zaanweg schiet aardig op als alles mee zit moet alles weer open gaan op 5 juli en dan zijn er eindelijk geen omleidingen meer.

 


Koog aan de Zaan:

Hinder voor fiets en auto.

Rubriek: Wat ons opviel.....

Parallelweg afgesloten vanaf de Hyacintstraat tot de kruising Provincialeweg vanaf 17-06-2024 voor werkzaamheden.


Provincialeweg (N203) Krommenie twee weken afgesloten in avond en nacht.

De provincie Noord-Holland vervangt het asfalt van de Provincialeweg (N203) in Krommenie.

Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni is de N203 van de Busch tot aan de Iepenstraat
afgesloten. Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli werkt de provincie aan het gedeelte van de Rosariumlaan tot aan de afrit van de N246. Om de hinder voor het autoverkeer te beperken is de weg dicht van 20.00 tot 5.00 uur. Overdag is de weg open voor het verkeer.

24 – 28 juni: afsluiting N203 van de Busch tot aan de Iepenstraat:

De N203 is afgesloten in beide richtingen van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni van 20.00 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5.00 uur. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via Provincialeweg N246 richting pontje Buitenhuizen, naar de Kanaalweg (N246), langs het Noordzeekanaal naar de A9, en vice versa. Binnen Krommenie volgt het verkeer de omleiding vanaf de Rosariumlaan via de Heiligeweg en de Weverstraat richting de N203.

1 – 5 juli: afsluiting N203 van de Rosariumlaan tot aan de afrit van de N246:

De N203 is afgesloten in beide richtingen van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5 juli van 20.00 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5.00 uur. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via Provincialeweg N246 richting pontje Buitenhuizen, naar de Kanaalweg (N246), langs het Noordzeekanaal naar de A9, en vice versa. Binnen Krommenie volgt het verkeer de omleiding via de Weverstraat, de Badhuislaan, Padlaan en de Kerkstraat. Vanaf de Rosariumlaan rijdt het verkeer via de Heiligeweg de Badhuislaan, Padlaan en de Kerkstraat. Deze week is de N203 tussen de Rosariumlaan en A9 bereikbaar voor het verkeer.

Asfalt vervangen:
Tijdig onderhoud uitvoeren aan de weg is belangrijk voor de verkeersveiligheid. De weg blijft dan voldoende stroef waardoor het verkeer grip houdt op de weg, ook bij bijvoorbeeld regen. Daarom wordt het oude asfalt eruit gefreesd en de weg voorzien van nieuw asfalt en nieuwe belijning.

Druk op de foto om hem te vergroten.

πŸ“Έ Aangeleverd


Gemeente Zaanstad: 21-5-2024

De gemeente is bezig met straatwerkzaamheden in de Machinistenstraat in Koog aan de Zaan. De werkzaamheden zullen een week duren waardoor de woningen slecht bereikbaar zijn. Afgezien van het bord zijn de werkzaamheden begonnen op dinsdag 21 mei.

Foto's: RTV Zaanstreek 

 


Gemeenten Zaanstad: 19-5-2024

Van snelweg naar stadsweg.

De Gemeente Zaanstad gaat de Prins Bernhardweg aanpassen van snelweg naar stadsweg. Het gaat om de snelweg A7 tussen het Prins Bernhardplein en knooppunt Zaandam. De gemeente groeit en de gebieden rondom de Prins Bernhardweg worden ontwikkeld voor woningbouw en sport. We passen de weg daarom ook aan, zodat bij beter past in de omgeving van de stad.

Op de nieuwe stadsweg mag straks niet harder gereden worden dan 70km/h, en op sommige delen zelfs maar 50 km/h. Dit is ook beter voor het milieu. De gemeente Zaanstad is nu druk bezig met de voorbereidingen van het project.

Wat gaat er veranderen?
Op de nieuwe stadsweg worden twee nieuwe gelijkvloerse T-kruisingen aangelegd. Zo kun je gemakkelijk Sportpark Hoornseveld bereiken. De T-kruising om het Sportpark in te rijden komt net ten oosten van de Gouw. De andere T-kruising om eruit te rijden, komt tussen het tankstation en het knooppunt Zaandam. De nieuwe kruisingen krijgen stoplichten. Zo heeft het verkeer vanuit Sportpark Hoornseveld naar de A7/A8 een directe aansluiting op de Prins Bernardweg i.p.v. door de wijk via de Bernardrotonde.

Aantrekkelijke stadsweg met groen en bomen.

De weg verandert van uiterlijk door het weghalen van de vluchtstroken en vangrails. Waar het asfalt verdwijnt komt groen terug. Er worden circa 100 nieuwe bomen geplant in de bermen. Deze entree van Zaanstad wordt zo een stuk aantrekkelijker.

Afstemming met de omgeving

De Prins Bernardweg is niet direct omgeven door bewoners, maar wel door veel bedrijven of instellingen. Denk hierbij aan de sportverenigingen, tankstations, scholen, Zaans Medisch Centrum en de Albert Heijn. Met de bedrijven en instellingen wordt persoonlijk contact gelegd om hen tijdig op de hoogte te brengen van de projectplannen.

Ook wordt door de gemeente hierbij aangegeven hoe de bereikbaarheid wordt gewaarborgd en de overlast tot een minimum wordt beperkt. Het werk wordt, vooral ’s avonds en ’s nachts en in een aantal weekenden uitgevoerd zodat het verkeer er weinig last van heeft.

Wanneer starten de werkzaamheden?

Begin januari 2023 is voor dit project een voorlopig ontwerp gemaakt. In maart 2023 werden de direct betrokkenen in de omgeving geïnformeerd en werd het definitief ontwerp gemaakt. Dit project wordt in 2 fases uitgevoerd:
Fase1: uitvoering tussen het Esso-station en de Bernhardrotonde. Periode van uitvoering: mei/juni 2024.
Fase 2: uitvoering van het traject tussen het Esso-station en knooppunt Zaandam. De periode van uitvoering is naar verwachting in 2026/2027.

Vergunningen 

Kapvergunning
Voor dit project moeten er in fase 2 (2026/2027) in totaal 44 bomen worden gekapt. Er worden in totaal 96 bomen herplant, waarvan in fase 1 (mei/juni 2024) al ruim 50 bomen. De gemeente compenseert dus meer bomen dan er worden gekapt. Deze plannen zijn besproken met belangenvereniging Groen Zaans. De bomen staan op grondgebied van Rijkswaterstaat, waarvoor de gemeente een kapvergunning bij RWS zal aanvragen.

Stikstof
Sinds november 2022 mag er geen extra stikstof worden uitgestoten bij bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Uit de laatste berekeningen blijkt echter dat er voor dit project tijdens en na de bouw geen extra stikstof zal worden uitgestoten.

Bron: Zaanstad 

πŸ“Έ RTV Zaanstreek 

πŸŽ₯ Zaanstad 


Gemeente Zaanstad: 13-5-2024

Werkzaamheden op de Langestraat in de westzijde.


Gemeente Zaanstad: 17-5-2024

Zaanstad: Kort

Let op!

De Julianabrug N515 in Zaandam is van maandag 27 mei 22:00 uur tot dinsdag 28 mei 6:00 uur afgesloten.

Foto: RTV Zaanstreek


Koog aan de Zaan:

De werkzaamheden op de Sportstraat in Koog aan de Zaan zijn bijna klaar.


Gemeente Zaanstad: 14-5-2024

Let op! De afronding van de Zaanweg komt eraan.

Van dinsdag 21 mei 07:00 uur tot en met vrijdag 14 juni 16:00 uur zal de Stationsstraat in Wormerveer zijn afgesloten en worden de werkzaamheden van de vernieuwde Zaanweg afgerond.

Foto's: RTV Zaanstreek


Gemeenten Zaanstad: 14-5-2024

Saendelverlaan in Assendelft krijgt nieuw asfalt.

Zaanstad gaat vanavond starten met werkzaamheden op de Saendelverlaan in Assendelft. Het wegdek tussen de Jura – Zwarte Ring en de Ambachtslaan – Marathon krijgt nieuw asfalt. Dat geldt ook voor beide rotondes.

Vandaag op dinsdag 14 mei begint aannemer KWS met de werkzaamheden. Die duren tot en met donderdag 16 mei. Zij werken tussen 19.00 uur ’s avonds en 05.00 uur de volgende ochtend.

Bereikbaarheid:
Tijdens het werk gelden omleidingsroutes. Deze geven ze met borden aan. Voetgangers en fietsers kunnen altijd langs de werkzaamheden. De auto’s kunnen er door tussen 5.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds

Voorwerpen:
Heeft u voorwerpen in de openbare ruimte staan? Dan vraagt Zaanstad u deze weg te halen. Zo kunnen ze het werk zo snel mogelijk doen. Als ze voorwerpen moeten verwijderen, moeten ze de kosten bij u in rekening brengen.

Parkeren:
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet parkeren waar u normaal parkeert. Dat kan dus niet in de parkeervakken. U kunt uw auto parkeren bij station Krommenie – Assendelft of bij het winkelcentrum De Saen.

Overlast:
Zaanstad begrijpt dat het werk overlast gaat veroorzaken. Ze verwijderen het oude asfalt en brengen nieuw asfalt aan. Ze moeten dus frezen. Dat kan geluidshinder opleveren. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 10-2-2024

Zaandijk: kort 

Werkzaamheden Zaandijk vorderen.

De werkzaamheden aan het riool in Zaandijk ter hoogte van Meelmolen de Bleeke Dood gaan door. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en waren eerder bij de Waakzaamheid in Zaandijk. De vele toeristen vinden nog steeds de weg naar de Zaanse molens.

Foto: RTV Zaanstreek 


Gemeente Zaanstad: 9-2-2024

 

 


Gemeente Zaanstad: 3-2-2024

Herinrichting Noorder- en Zuiderhoofdstraat.


Dit weekenden van 3 en 10 februari 2024 is de Noorderhoofdstraat afgesloten tussen de Kruisstraat en de Vlusch.

De omleiding geldt al afgelopen vrijdag 18 uur tot maandag 6 uur.

Het Mercuriusterrein/Vlusch is dan niet bereikbaar voor vrachtverkeer. Personenauto's kunnen wel via het Blok.

Er komt nieuwe bestrating. Ook vervangen ze het riool in de Kruisstraat, Noorderhoofdstraat (tussen nr 137 en 189) en in de Snuiverstraat.

Bron: Zaanstad


Gemeente Zaanstad: 13-1-2024

Hoe is het met de werkzaamheden van de Kruisstraat in Krommenie?

De Kruisstraat in Krommenie is nog steeds opgebroken!
Voor fietsers en wandelaars is het mogelijk langs de werkzaamheden te komen maar het verkeer moet nog steeds geduld hebben helaas.

Foto's: RTV Zaanstreek


Gemeenten Zaanstad: 13-1-2024

Vaartbrug testen!

Gedurende november en december 2023 is onderhoud uitgevoerd aan de Vaartbrug over de Nauernasche vaart tussen Krommenie en Wormerveer.

De werkzaamheden zijn netjes voor de kerst afgerond maar in deze maand januari moeten nog testen worden uitgevoerd voordat de brug ook voor de scheepvaart weer in gebruik genomen kan worden.

Tijdens de testdagen is de brug gestremd.

De besturing en elektrische installaties van de brug is bij het onderhoud volledig vernieuwd. In vier dagen worden testen uitgevoerd die de juiste werking en betrouwbaarheid van de installaties moeten aantonen. De testen worden uitgevoerd van 16 tot en met 19 januari 2024.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek 


Gemeenten Zaanstad: 6-1-2023

Let op werkzaamheden en omleiding. 🚲

Let op vanaf afgelopen week is het fietspad bij de Zaanse Schans langs de leegwaterweg afgezet voor fietsers de omweg voor fietsers is over de Diederik Sonoyweg aan beide kanten is het aangegeven met borden!

πŸ“Έ RTV Zaanstreek 

 


Herinrichting Lagendijk en Sluisstraat.

De huidige inrichting is versleten en toe aan vervanging. De Lagendijk is een bijzondere dijk in Zaanstad. Vanwege het historisch karakter en ligging besteden we extra zorg aan de nieuwe inrichting.

Ook  plaatsen ze LED verlichting vanwege de duurzaamheid.  Ze vervangen de riolering  waar nodig en planten extra groen. 

Dit gaan ze doen:

  • Ze vervangen de bestrating met  hoogwaardigere materialen met een mooie uitstraling;
  • Trottoirs worden als het kan verbreed;
  • Extra plantvakken en bomen krijgen een plek, zieke bomen worden verwijderd;
  • Ze vervangen de lantaarnpalen;
  • Kabels en leidingen worden vervangen of verplaatst;
  • Fietsers krijgen een belangrijke plek op de weg;
  • Er komen verkeersdrempels;
  • In het ontwerp hebben hun  rekening gehouden met de aanwezige fabrieken.

Wanneer?

Vanaf begin januari 2024 start de rioolvervanging  in de volgende straten (op werkvolgorde):

Kogersluisstraat – J. Bestevaerstraat - Lagedijk. Aansluitend vindt de herinrichting plaats vanaf de Guisweg richting de A8. Het hele project duurt naar verwachting tot eind december 2024. 

Meer info: klik hier

πŸ“Έ RTV Zaanstreek 


Regio: 29-12-2023

Nauerna:

Onderhoud Schermersluisbrug.

De Schermersluisbrug zit goed in de verf. πŸ‘Œ

De werkzaamheden voor de Schermersluisbrug zitten er dan wel op maar er komt nog wat aan.

Ze voeren de werkzaamheden uit in twee fases. Fase 1 was (tussen 1 november en 22 december 2023) en bestond uit het schilderen van de bovenbouw. Fase 2 zal (tussen 1 februari en 31 maart 2024) bestaat uit het schilderen van de onderbouw van de brug.

Afsluiting Schermersluis voor vaartuigen:

Tussen 1 november en 22 december 2023 was een hoogtebeperking van 2.70m voor varend verkeer ter plaatse van de Schermersluisbrug.

Dit werd gecommuniceerd met borden langs de vaarweg.

Scheepvaart is geheel gestremd ter plaatse van de Schermersluisbrug tussen 1 februari en 31 maart 2024.

Meer informatie klik hier 

πŸ“Έ RTV Zaanstreek


Herinrichting Westerzoom, Gouwzoom en Vijverzoom.

Wanneer start het project?

De werkzaamheden starten  8 januari 2024 en duren tot ongeveer juli 2024.

Planning en fasering

De aannemer Schadenberg Infratechniek werkt in fases. Die duren ongeveer 1 á 2 weken. Ze starten met de rondweg, daarna de Westerzoom, enzovoorts.

Bomen en groen

Bomen zijn vandaag de dag nog belangrijker omdat zij schaduw geven en zorgen voor waterberging. Helaas zijn er 8 bomen in slechte staat. Die moeten we kappen. Een veelvoud daarvan planten wij weer terug. Dat zijn inheemse bomen die de verbinding maken met het natuurgebied aan de westzijde van de wijk. Aan de oostzijde van de wijk komt een mix van boomsoorten vanwege de biodiversiteit.

Belangrijke algemene informatie

Wij gaan op sommige plekken de straat ophogen. Dit om er voor te zorgen dat in de toekomst de straten niet onder water komen te staan door een te hoge grondwaterstand of voor een betere afwatering van hemelwater.

Uit inspectie blijkt dat het gemeentelijk riool in uw wijk nog niet vervangen hoeft te worden. Voor het functioneren van rioolaansluitingen op uitgegeven terrein is de (ver)huurder/eigenaar zelf verantwoordelijk.

 

Erfgrenzen

In de loop der jaren zijn er situaties ontstaan waarbij bewoners de tuin e.d. buiten de eigen erfgrenzen hebben uitgebreid. Hierdoor kan de inrichting van de openbare ruimte spaak lopen bij de aanleg van kolken, putten of paden.

 

Zulke (tuin)uitbreidingen zijn niet toegestaan en verwijderen wij waar nodig. De kosten hiervan zijn voor de gebruiker.  


Gemeente Zaanstad: 26-12-2023

Kruispunt Witte Veerstraat 2024  aangepakt!

Veel mensen vinden het fijn dat nu de stoplichten er staan bij de provinciale weg Prunuslaan! Nu alleen nog de camera ophangen voor het Kruispunt om er ook zicht op te houden wat betreft het verkeer, de paal voor de camera staat er al!

Kruispunt Witte Veerstraat:

De gemeente Zaanstad heeft deze uitgesteld naar 2024. Dit komt omdat er te weinig tijd in 2023 was om de juiste kwaliteit te behalen. De aanpassingen van het kruispunt Witte Veerstraat doet Zaanstad tussen 26 februari en 26 april 2024.

Ook het kruispunt bij de Witte Veerstraat krijgt verkeerslichten.

Hierdoor kunnen verkeersdeelnemers veilig van de Provinciale weg afslaan, of juist invoegen!

Foto's: RTV Zaanstreek 


Gemeenten Zaanstad: 23-12-2023

Stoplichten werken volop!

De stoplichten bij de Provincialeweg en de vernieuwde Prunuslaan werken volop!

Eindelijk een stukje veiligheid er bij voor de fietsers en ook de autos.πŸ‘Œ

Foto: RTV Zaanstreek 


Gemeente Zaanstad: 19-12-2023

Laatste loodjes Provincialeweg koog aan de Zaan zichtbaar!

Ook worden er langs de nieuwe haag bij de parallelweg paaltjes geplaatst het verkeer heeft er weinig last van en kan gewoon doorrijden.

Foto: RTV Zaanstreek


Gemeenten Zaanstad: 18-12-2023

Update: Vaartbrug Krommenie.

De Vaartbrug begint vaart te krijgen. 😁

De werkzaamheden duren nog tot 22 December.

Foto: RTV Zaanstreek 


Update: werkzaamheden: 17-12-2023

Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg.

De weg is afgelopen week eindelijk weer vrij geven. 

πŸ“Έ RTV Zaanstreek


Zaanstad/Wormerland: 17-12-2023

Update Zaanbrug:

Het schiet aardig op met de Zaanbrug wat een spektakel!


πŸ“Έ RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 10-12-2023

Update: kruispunten op de Provinciale weg bij de Witte Veerstraat en de Prunuslaan:

De gemeente Zaanstad pakt de kruispunten op de Provinciale weg bij de Witte Veerstraat en de Prunuslaan aan om zo veilig te kunnen afslaan het begint steeds meer kleur te krijgen.

Nog even geduld.

Druk op de foto om hem te vergroten.

Foto: RTV Zaanstreek


Update: werkzaamheden: 9-12-2023

Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg.

De werkzaamheden gaan  door ook op de Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg in Zaandam

Afgelopen week zijn ze deels  bezig geweest om een nieuwe haag te vormen en hebben  ze ook nieuwe bomen aangeplant

en zijn ze op diverse plaatsen nog bezig met graafwerkzaamheden. 

Druk op de foto om hem te vergroten.

Foto: RTV Zaanstreek


Zaanstad / Wormerland: 2-12-2023
Update Zaanbrug:πŸ“·
De werkzaamheden gaan rustig door bij de Zaanbrug.

Foto's: RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 23-11-2023

Update: Vaartbrug Krommenie.

De werkzaamheden duren nog tot 22 December.

Verkeersomleiding:
Voor het auto-motor verkeer geldt er een verkeersomleiding. Het auto-motor verkeer leiden ze om via de Provincialeweg.

Voor de fietsers, wandelaars en brommerverkeer is er  een tijdelijke brug aan de noordzijde van de brug aan.

πŸ“· RTV Zaanstreek 


Gemeente Zaanstad: 23-11-2023

 

Gemeente Zaanstad: 23-11-2023

update Nauerna Onderhoud Schermersluisbrug.

Het lijkt intussen wel een sinterklaas cadeautje de Schermersluisbrug

de werkzaamheden duren nog tot 22 december 2023

Voor fietsers hebben ze een noodbrug met leuningen over de sluiskolk.

Foto's RTV Zaanstreek


Zaanstad / Wormerland: 20-11-2023
Update Zaanbrug:πŸ“·

Het schiet al aardig op met de nieuw Zaanbrug.

Foto's: RTV Zaanstreek


Update: werkzaamheden: Zaanbrug 17-11-2023

De werkzaamheden gaan gestaagd door ook bij de Zaanbrug.


Update: werkzaamheden: 8-11-2023

Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg.

De werkzaamheden gaan gestaagd door ook op de Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg in Zaandam

hier en daar staan en hangen de nieuwe stoplichten er ook al en een deel van begin Leliestraat is opgebroken en deel paralelweg ligt eruit met bestrating. 

Foto: RTV Zaanstreek


Zaanstad: 5-11-2023

Nauerna:

Update:

Onderhoud Schermersluisbrug.

In de komende maanden voert aannemer K. Dekker Bouw & Infra in opdracht van HHNK onderhoudswerkzaamheden uit aan de Schermersluisbrug in Nauerna.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het bovendeks schilderen van de brug en onderhoud aan het wegdek. We voeren de werkzaamheden uit in twee fases. Fase één (tussen 1 november en 22 december 2023) bestaat uit het schilderen van de bovenbouw. Fase twee (tussen 1 februari en 31 maart 2024) bestaat uit het schilderen van de onderbouw van de brug.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken bij slechte weersomstandigheden bouwen ze op de brug een stellage die wordt ingepakt met zeil. Ze voorkomen zo stofoverlast voor de omgeving. Echter dit betekent ook dat de brug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Afsluiting Schermersluisbrug voor autoverkeer:

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de Schermersluisbrug geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een omleidingsroute is dan van kracht via de N246 en S150. Deze wordt op borden langs de weg aangegeven.
De afsluiting is aangemeld bij calamiteitenorganisaties en andere belanghebbenden.

Doorgang Schermersluisbrug voor fietsers:

Voor fietsers hebben ze een noodbrug met leuningen over de sluiskolk. Houdt u er rekening mee dat u lopend, met de fiets aan de hand, via een trap aan weerszijden van de noodbrug aan de overkant komt. Bent u slecht ter been of verminderd fysiek krachtig dan raden ze doorgang via de noodbrug af.

πŸ“· RTV Zaanstreek 


Zaanstad: 5-11-2023

Update: Vaartbrug Krommenie.

De werkzaamheden duren nog tot 22 December.

Verkeersomleiding:
Voor het auto-motor verkeer geldt er een verkeersomleiding. Het auto-motor verkeer leiden ze om via de Provincialeweg.

Voor de fietsers, wandelaars en brommerverkeer is er  een tijdelijke brug aan de noordzijde van de brug aan.

πŸ“· RTV Zaanstreek 


Zaanstad:

Vaartbrug Krommenie.

De Vaartbrug in Krommenie krijgt een opknapbeurt.
Zaanstad gaat de besturing van de brug vernieuwen en ze verwijderen het bedienhuisje. Daarvoor komen nieuwe bordessen om onderhoud uit te kunnen voeren.

De brug zal tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten zijn voor al het verkeer. Ambulances, brandweer en politie kunnen als dat nodig is het afgesloten werkterrein altijd passeren.
Tussen 1 november en 3 november 2023 is het kruispunt Padlaan, Noordervaartdijk en Zuidervaartdijk afgesloten voor al het verkeer.  

Het verkeer rijdt via de Linoleumstraat. Dit i.v.m. hijswerkzaamheden. Na 3 november is brug volledig afgesloten.

Verkeersomleiding:
Voor het auto-motor verkeer geldt er een verkeersomleiding. Het auto-motor verkeer leiden wij om via de provincialeweg.

Voor de fietsers, wandelaars en brommerverkeer leggen wij een tijdelijke brug aan de noordzijde van de brug aan.


Gemeente Zaanstad: 17-10-2023

Werkzaamheden Breestraat / Kruisstraat / Wilhelminastraat Koog aan de Zaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans.

πŸ“· RTV Zaanstreek 

 


Gemeente Zaanstad: 17-10-2023

Update: werkzaamheden:

Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg.

Foto: RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 6-10-2023

Update:

Vervanging transportleiding Koog aan de Zaan.Drukte en soms zelfs weg opstoppingen.


Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Koog aan de Zaan en omliggende gebieden altijd kunnen beschikken over voldoende en betrouwbaar drinkwater, voert PWN werkzaamheden uit aan de bestaande drinkwatertransportleidingen.

De werkzaamheden zijn in volle gang

De bestaande drinkwatertransportleidingen worden vervangen door nieuwe leidingen. Dit gebeurt op de verschillende locaties langs de Parallelweg.

Ten noorden van de Leliestraat wordt de bestaande leiding in de berm tussen de Provincialeweg N203 en de Parallelweg vervangen door deze op te graven en te vervangen door een nieuwe leiding. Ook in de Leliestraat en bij de Parallelweg ter hoogte van de Breedweer worden de leidingen opgegraven en vervangen.

Bij te Parallelweg ten zuiden van de Leliestraat wordt een nieuwe leiding door de bestaande leiding doorgevoerd.

Foto's: RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 26-9-2023


Vervanging transportleiding Koog aan de Zaan.

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Koog aan de Zaan en omliggende gebieden altijd kunnen beschikken over voldoende en betrouwbaar drinkwater, voert PWN werkzaamheden uit aan de bestaande drinkwatertransportleidingen.

Wat gaan ze precies doen?

De bestaande drinkwatertransportleidingen worden vervangen door nieuwe leidingen. Dit gebeurt op de verschillende locaties langs de Parallelweg.

Ten noorden van de Leliestraat wordt de bestaande leiding in de berm tussen de Provincialeweg N203 en de Parallelweg vervangen door deze op te graven en te vervangen door een nieuwe leiding. Ook in de Leliestraat en bij de Parallelweg ter hoogte van de Breedweer worden de leidingen opgegraven en vervangen.

Bij te Parallelweg ten zuiden van de Leliestraat wordt een nieuwe leiding door de bestaande leiding doorgevoerd.

Verkeersmaatregelen:
Gedurende de werkzaamheden worden op verschillende locaties tijdelijk verkeersmaatregelen getroffen. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen worden momenteel ruim van te voren aangegeven door middel van bebording. De oostelijke rijstrook van de Provincialeweg N203 zal vanaf de oprit naar de A8 tot aan de Breedweer worden afgesloten. Het verkeer wordt daar in twee richtingen over de westelijke rijstrook geleid. Een deel van de Leliestraat en ook het kruispunt van de Leliestraat met de Provincialeweg N203 wordt afgesloten. De Parallelweg zal ook in fases worden afgesloten. De voetgangerstunnel in de Leliestraat naar station Koog aan de Zaan wordt tijdelijk afgesloten. De wegoversteek naar het station blijft beschikbaar

Bron: PWN
πŸ“·RTV Zaanstreek

PWN


Verbetering verkeersveiligheid Westzijde.

Zaanstad gaat het deel van de Westzijde tussen de Harenmakersstraat en het kruispunt met de Vincent van Goghweg Van 12 juni tot en met 11 augustus verkeersveiliger maken.

Dit gaan ze doen.

De afgelopen twee jaar is aan de Westzijde, naast de Bernhardbrug, volop gebouwd aan de appartementencomplexen ‘’Industrieel’’. Het zware bouwverkeer heeft de weg beschadigd en de ontwikkelaar van ‘’Industrieel’’ gaat deze volledig vervangen.

Wij  gebruiken deze werkzaamheden om tegelijkertijd de de Westzijde verkeersveiliger maken. Wij gaan de fietsstroken verbreden, hiermee wordt de weg smaller en dwingen wij auto’s om langzamer te rijden. Daarnaast maken wij oversteekvoorzieningen. Deze werkzaamheden kunnen wij niet uitvoeren zonder de Westzijde af te sluiten.

Zaanstad begrijpt dat het werk overlast gaat veroorzaken

Het is niet mogelijk om via dat deel van de Westzijde de Vincent van Goghweg te bereiken. U zult de omleidingsroute moeten gebruiken. Dit gaat extra verkeerdrukte veroorzaken waardoor u meer tijd nodig hebt. Direct aanwonenden ontvangen van de aannemer nog een brief over parkeren en huisvuilophalen.

Meer info: https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/herinrichting-westzijde

Bron: Zaanstad

Foto: RTV Zaanstreek


Werkzaamheden.

Fietsbrug Kalverpad Update
Momenteel vinden er werkzaamheden  aan de fietsbrug Kalverpad. Eerst slopen ze de oude brug.

Daarna slaan ze nieuwe palen in het water en maken we de draagbalken.
Als de nieuwe brug er op gebouwd is, herstellen ze de bestrating aan beide kanten. Als alles goed gaat, kan er op 27 mei weer gebruik gemaakt worden van de brug.

Via onderstaande knop kunt u de tijdelijke route zien de omleiding.

Tijdelijke route

πŸ“·RTV Zaanstreek 

Wij plaatsen een nieuwe, vaste brug met betonnen steunpunten en een kunststof dek op stalen liggers. We maken de brug iets breder voor de veiligheid van voetgangers en fietsers en voor de voertuigen van hulpdiensten.

Tekening fietsbrug Kalverpad .pdf