Gemeente Zaanstad: 23-11-2023

Update: Vaartbrug Krommenie.

De werkzaamheden duren nog tot 22 December.

Verkeersomleiding:
Voor het auto-motor verkeer geldt er een verkeersomleiding. Het auto-motor verkeer leiden ze om via de Provincialeweg.

Voor de fietsers, wandelaars en brommerverkeer is er  een tijdelijke brug aan de noordzijde van de brug aan.

📷 RTV Zaanstreek 


Gemeente Zaanstad: 23-11-2023

 

Gemeente Zaanstad: 23-11-2023

update Nauerna Onderhoud Schermersluisbrug.

Het lijkt intussen wel een sinterklaas cadeautje de Schermersluisbrug

de werkzaamheden duren nog tot 22 december 2023

Voor fietsers hebben ze een noodbrug met leuningen over de sluiskolk.

Foto's RTV Zaanstreek


Zaanstad / Wormerland: 20-11-2023
Update Zaanbrug:📷

Het schiet al aardig op met de nieuw Zaanbrug.

Foto's: RTV Zaanstreek


Update: werkzaamheden: Zaanbrug 17-11-2023

De werkzaamheden gaan gestaagd door ook bij de Zaanbrug.


Update: werkzaamheden: 8-11-2023

Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg.

De werkzaamheden gaan gestaagd door ook op de Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg in Zaandam

hier en daar staan en hangen de nieuwe stoplichten er ook al en een deel van begin Leliestraat is opgebroken en deel paralelweg ligt eruit met bestrating. 

Foto: RTV Zaanstreek


Zaanstad: 5-11-2023

Nauerna:

Update:

Onderhoud Schermersluisbrug.

In de komende maanden voert aannemer K. Dekker Bouw & Infra in opdracht van HHNK onderhoudswerkzaamheden uit aan de Schermersluisbrug in Nauerna.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het bovendeks schilderen van de brug en onderhoud aan het wegdek. We voeren de werkzaamheden uit in twee fases. Fase één (tussen 1 november en 22 december 2023) bestaat uit het schilderen van de bovenbouw. Fase twee (tussen 1 februari en 31 maart 2024) bestaat uit het schilderen van de onderbouw van de brug.

Om de werkzaamheden mogelijk te maken bij slechte weersomstandigheden bouwen ze op de brug een stellage die wordt ingepakt met zeil. Ze voorkomen zo stofoverlast voor de omgeving. Echter dit betekent ook dat de brug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Afsluiting Schermersluisbrug voor autoverkeer:

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is de Schermersluisbrug geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een omleidingsroute is dan van kracht via de N246 en S150. Deze wordt op borden langs de weg aangegeven.
De afsluiting is aangemeld bij calamiteitenorganisaties en andere belanghebbenden.

Doorgang Schermersluisbrug voor fietsers:

Voor fietsers hebben ze een noodbrug met leuningen over de sluiskolk. Houdt u er rekening mee dat u lopend, met de fiets aan de hand, via een trap aan weerszijden van de noodbrug aan de overkant komt. Bent u slecht ter been of verminderd fysiek krachtig dan raden ze doorgang via de noodbrug af.

📷 RTV Zaanstreek 


Zaanstad: 5-11-2023

Update: Vaartbrug Krommenie.

De werkzaamheden duren nog tot 22 December.

Verkeersomleiding:
Voor het auto-motor verkeer geldt er een verkeersomleiding. Het auto-motor verkeer leiden ze om via de Provincialeweg.

Voor de fietsers, wandelaars en brommerverkeer is er  een tijdelijke brug aan de noordzijde van de brug aan.

📷 RTV Zaanstreek 


Zaanstad:

Vaartbrug Krommenie.

De Vaartbrug in Krommenie krijgt een opknapbeurt.
Zaanstad gaat de besturing van de brug vernieuwen en ze verwijderen het bedienhuisje. Daarvoor komen nieuwe bordessen om onderhoud uit te kunnen voeren.

De brug zal tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten zijn voor al het verkeer. Ambulances, brandweer en politie kunnen als dat nodig is het afgesloten werkterrein altijd passeren.
Tussen 1 november en 3 november 2023 is het kruispunt Padlaan, Noordervaartdijk en Zuidervaartdijk afgesloten voor al het verkeer.  

Het verkeer rijdt via de Linoleumstraat. Dit i.v.m. hijswerkzaamheden. Na 3 november is brug volledig afgesloten.

Verkeersomleiding:
Voor het auto-motor verkeer geldt er een verkeersomleiding. Het auto-motor verkeer leiden wij om via de provincialeweg.

Voor de fietsers, wandelaars en brommerverkeer leggen wij een tijdelijke brug aan de noordzijde van de brug aan.


Gemeente Zaanstad: 17-10-2023

Werkzaamheden Breestraat / Kruisstraat / Wilhelminastraat Koog aan de Zaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans.

📷 RTV Zaanstreek 

 


Gemeente Zaanstad: 17-10-2023

Update: werkzaamheden:

Parallelweg / Leliestraat / Provincialeweg.

Foto: RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 6-10-2023

Update:

Vervanging transportleiding Koog aan de Zaan.Drukte en soms zelfs weg opstoppingen.


Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Koog aan de Zaan en omliggende gebieden altijd kunnen beschikken over voldoende en betrouwbaar drinkwater, voert PWN werkzaamheden uit aan de bestaande drinkwatertransportleidingen.

De werkzaamheden zijn in volle gang

De bestaande drinkwatertransportleidingen worden vervangen door nieuwe leidingen. Dit gebeurt op de verschillende locaties langs de Parallelweg.

Ten noorden van de Leliestraat wordt de bestaande leiding in de berm tussen de Provincialeweg N203 en de Parallelweg vervangen door deze op te graven en te vervangen door een nieuwe leiding. Ook in de Leliestraat en bij de Parallelweg ter hoogte van de Breedweer worden de leidingen opgegraven en vervangen.

Bij te Parallelweg ten zuiden van de Leliestraat wordt een nieuwe leiding door de bestaande leiding doorgevoerd.

Foto's: RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 26-9-2023


Vervanging transportleiding Koog aan de Zaan.

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Koog aan de Zaan en omliggende gebieden altijd kunnen beschikken over voldoende en betrouwbaar drinkwater, voert PWN werkzaamheden uit aan de bestaande drinkwatertransportleidingen.

Wat gaan ze precies doen?

De bestaande drinkwatertransportleidingen worden vervangen door nieuwe leidingen. Dit gebeurt op de verschillende locaties langs de Parallelweg.

Ten noorden van de Leliestraat wordt de bestaande leiding in de berm tussen de Provincialeweg N203 en de Parallelweg vervangen door deze op te graven en te vervangen door een nieuwe leiding. Ook in de Leliestraat en bij de Parallelweg ter hoogte van de Breedweer worden de leidingen opgegraven en vervangen.

Bij te Parallelweg ten zuiden van de Leliestraat wordt een nieuwe leiding door de bestaande leiding doorgevoerd.

Verkeersmaatregelen:
Gedurende de werkzaamheden worden op verschillende locaties tijdelijk verkeersmaatregelen getroffen. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen worden momenteel ruim van te voren aangegeven door middel van bebording. De oostelijke rijstrook van de Provincialeweg N203 zal vanaf de oprit naar de A8 tot aan de Breedweer worden afgesloten. Het verkeer wordt daar in twee richtingen over de westelijke rijstrook geleid. Een deel van de Leliestraat en ook het kruispunt van de Leliestraat met de Provincialeweg N203 wordt afgesloten. De Parallelweg zal ook in fases worden afgesloten. De voetgangerstunnel in de Leliestraat naar station Koog aan de Zaan wordt tijdelijk afgesloten. De wegoversteek naar het station blijft beschikbaar

Bron: PWN
📷RTV Zaanstreek

PWN


Verbetering verkeersveiligheid Westzijde.

Zaanstad gaat het deel van de Westzijde tussen de Harenmakersstraat en het kruispunt met de Vincent van Goghweg Van 12 juni tot en met 11 augustus verkeersveiliger maken.

Dit gaan ze doen.

De afgelopen twee jaar is aan de Westzijde, naast de Bernhardbrug, volop gebouwd aan de appartementencomplexen ‘’Industrieel’’. Het zware bouwverkeer heeft de weg beschadigd en de ontwikkelaar van ‘’Industrieel’’ gaat deze volledig vervangen.

Wij  gebruiken deze werkzaamheden om tegelijkertijd de de Westzijde verkeersveiliger maken. Wij gaan de fietsstroken verbreden, hiermee wordt de weg smaller en dwingen wij auto’s om langzamer te rijden. Daarnaast maken wij oversteekvoorzieningen. Deze werkzaamheden kunnen wij niet uitvoeren zonder de Westzijde af te sluiten.

Zaanstad begrijpt dat het werk overlast gaat veroorzaken

Het is niet mogelijk om via dat deel van de Westzijde de Vincent van Goghweg te bereiken. U zult de omleidingsroute moeten gebruiken. Dit gaat extra verkeerdrukte veroorzaken waardoor u meer tijd nodig hebt. Direct aanwonenden ontvangen van de aannemer nog een brief over parkeren en huisvuilophalen.

Meer info: https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/herinrichting-westzijde

Bron: Zaanstad

Foto: RTV Zaanstreek


Werkzaamheden.

Fietsbrug Kalverpad Update
Momenteel vinden er werkzaamheden  aan de fietsbrug Kalverpad. Eerst slopen ze de oude brug.

Daarna slaan ze nieuwe palen in het water en maken we de draagbalken.
Als de nieuwe brug er op gebouwd is, herstellen ze de bestrating aan beide kanten. Als alles goed gaat, kan er op 27 mei weer gebruik gemaakt worden van de brug.

Via onderstaande knop kunt u de tijdelijke route zien de omleiding.

Tijdelijke route

📷RTV Zaanstreek 

Wij plaatsen een nieuwe, vaste brug met betonnen steunpunten en een kunststof dek op stalen liggers. We maken de brug iets breder voor de veiligheid van voetgangers en fietsers en voor de voertuigen van hulpdiensten.

Tekening fietsbrug Kalverpad .pdf