Over ons:

 

RTV Zaanstreek: veel meer dan lokale omroep alleen.

Even uit de lucht, maar non-lineair extra actief

 

Als lokale omroep ben je gehouden aan een aantal spelregels die zijn opgesteld door de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, kortweg NLPO. Zo moesten wij als RTV Zaanstreek onze streekgenoten van informatie voorzien over zaken die in ons dagelijks leven spelen. Maar we vervulden een veel bredere rol in de Zaanse samenleving. Zo is RTV Zaanstreek bijvoorbeeld ook erkend leerbedrijf.

In de Mediawet 2008 is vastgelegd dat het nieuwsaanbod voor ten minste vijftig procent van de uitzendduur moet bestaan uit informatief, cultureel en educatief nieuws. Daarbij moet dit aanbod op alle platforms beschikbaar zijn. Dus op radio, televisie én internet.

Toegevoegde waarde:
De spelregels voor deze toegevoegde waarde zijn door de NLPO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een convenant vastgelegd. Dit wordt het Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) genoemd. De naleving van deze spelregels wordt uitgevoerd door het Commissariaat voor de Media.

Alle platforms:
In deze bundeling van afspraken staat onder meer dat een lokale omroep:

·*)      zowel te beluisteren is als audio, te bekijken als video/televisie en in tekst en beeld,

·*)      inclusief publicatie op radiozenders en televisiekanalen,

·*)     plus uitzending via eigen internetkanalen, waaronder sociale media en mobiele apparaten als een tablet of gsm,

·*)    op alle genoemde kanalen moet er minimaal vijf dagen per week nieuws te horen/lezen/zien zijn.

 

Erkend Leerbedrijf:
Los van deze punten fungeerde RTV Zaanstreek als Erkend Leerbedrijf en werkte in die hoedanigheid mee aan het geven van praktijkervaring aan scholieren die een media-opleiding volgen.  

Sociale betrokkenheid:
Op de studiovloer kregen ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans. Zo is er een duurzame samenwerking met Stichting Odion, professionele zorg in voor mensen met een beperking.

Veel meer dan omroep alleen:
Zo was RTV Zaanstreek veel meer dan alleen een lokale omroep. Het was tevens kweekvijver voor jong talent en warm nest voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ook streekgenoten die hun baan hebben verloren, kregen bij RTV Zaanstreek de kans media- en technische kennis te vergaren en zo hun CV up-to-date te houden. Bovendien bood de studiovloer de kans aan Zaankanters en Wormerlanders om hun kennisniveau bij te werken door middel van het opdoen van praktijkervaring.


"Terug in de Tijd"

Een groep enthousiastelingen toonde in 1983 via experimentele radio-uitzendingen aan dat een lokale omroep in Zaanstad mogelijk was. Daartoe werd de Stichting Omroep Zaanstad SOZ opgericht, erkend door de gemeenteraad als cultureel representatief zodat een zendmachtiging werd verleend.

KabelTV Zaanstad verzocht SOZ een TV-uitzending te maken ter gelegenheid van de laatste kabelaansluiting. Na veel discussies en technische problemen was de eerste uitzending een feit maar van een vervolg was geen sprake, de kosten bleken te hoog.

Vanaf half oktober 1987 zond SOZ-radio enkele uren per week uit dankzij de Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep ZZBO, die de kunst verstond goede programma's te maken. SOZ betaalde de ZZBO voor levering van programma's die konden worden gemaakt dankzij subsidie van de gemeente.

SOZ-radio lukte het niet om 24/7 uit te zenden. In 1988 werd Veronica Lokaal ingeschakeld zodra lokale stations niet uitzonden. Het Commissariaat van de Media verbood deze constructie. Radio 10 mocht dat uiteindelijk wel. In datzelfde jaar onderhandelde SOZ met de ZZBO, zij vonden de vergoeding te hoog. De SOZ wilde geld besparen om een eigen studio te bouwen.

In 1990 werd reclame toegestaan. Dit werd toegejuicht vanwege de inkomsten. De gemeentelijke subsidie werd daarop afgebouwd. SOZ kreeg een eigen studio en was minder afhankelijk van de ZZBO. De gemeente had voor de ruimte had gezorgd, KabelTV Zaanstad gaf de apparatuur in bruikleen.

Eind 1992 volgde de eerste ether-uitzending via een zendmast, mogelijk gemaakt door Zaanstad Promotion. SOZ-radio zond non-stop uit.

In 1993 werd een TV-uitzending gerealiseerd, uiteindelijk bleken de kosten te hoog. Medio 1995 later werd opnieuw een poging gedaan onder de naam ZaanTV. Na enkele uitzendingen op AT5 bleek TV opnieuw niet haalbaar. De SOZ hield een schuld over aan dit avontuur die uiteindelijk door de gemeente werd betaald.

SOZ-radio, in 1993 omgedoopt tot Zaanradio, lukte het niet op eigen te benen staan. Reclame-inkomsten vielen tegen, de gemeente wilde subsidie stopzetten. Zaanradio kreeg grote financiële problemen, de gemeente greep in, gaf 20.000 gulden uit aan een onderzoek. Er werd een nieuw bestuurslid aangesteld, die tevens voorzitter werd. De gemeente besloot weer geld te steken in Zaanradio.

De medewerkers-overeenkomst werd opgedoekt waarmee een onwerkbare situatie ontstond. Medewerkers namen de studio in bezit, de eerste bezetting van een radiostation in Nederland ooit. De bezetters hielden het amper een dag vol, maar Zaanradio stond volop in de aandacht. Een aantal medewerkers verliet Zaanradio uit solidariteit met hen waarvan de medewerkers-overeenkomst was verbroken.

Wederopbouw was nu aan de orde; er bleek ergens een clausule te bestaan waarin stond dat de gemeente aan een bepaalde instelling fl. 80.000 mocht toewijzen. Toen het geld er na veel vijven en zessen was werden schulden afgelost en spullen gekocht. Zaanradio schakelde Radio Noord-Holland 's morgens vroeg in om de luisteraar meer informatie bieden.

RTV-award:

In November 1996, tijdens de jaarlijkse uitreiking van de RTV-awards, kwam de site van Zaanradio in de categorie Nieuwe Media als beste uit de bus.

In het najaar 1997 werd de nieuwe Zaanradio-website gelanceerd, uitgebreider dan de vorige: www.zaanradio.nl. Financieel ging het Zaanradio voor de wind. Oktober 1997 zond Zaanradio, De Stem Van De Streek, weer in stereo uit. De PSC-groep ging aan de slag om een nieuwe programmering op te starten. Eén van de onderdelen was De Kade On Air, met live optredens van bands uit de Zaanstreek en omgeving.

Begin december 1997 organiseerde Zaanradio de uitreiking voor Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sportclub van het jaar. Op 6 december vond in een vol Dam 10 tijdens een twee uur durend live-programma de uitreiking plaats. December '97 organiseerde Zaanradio de landelijk actie Kerstwens '97. Met meer dan 30 deelnemende omroepen en bezoekers uit zo'n 70 landen was de actie een groot succes. Niet alleen omroepen uit Nederland, maar ook omroepen uit Australië en Afrika namen deel.

In het najaar van '98 bracht Zaanradio een echte krant uit: de ZaanradioKrant, Deze krant was niet alleen een promotie-krant van Zaanradio, maar bevatte ook artikelen over onderwerpen die niet direct met de omroep te maken hadden, zodat de krant voor iedereen interessant was om te lezen.

 

Beste van Nederland:

Op 11 december 1999 wederom de jaarlijkse strijd rond de RTV-awards. Eerder won Zaanradio al een award, dit jaar was de omroep genomineerd voor twee prijzen: Beste Website en Beste Lokale Omroep. De titel van Beste Lokale Omroep van Nederland, ging naar Zaanradio. De jury was unaniem in haar beslissing en deze prijs vormde de kroon op het werk van vele vrijwilligers die in de afgelopen jaren hard hadden gewerkt om de omroep naar een hoger niveau te tillen.

September 2016 gaat Zaanradio samen met ZaanTV en vormt daarmee een crossmediaal platform dat de naam RTV Zaanstreek draagt. De laatste uitzendingen waren op zondag 27 februari 2022, nadat de uitzendlicentie vanaf 1 februari 2022 door het Commissariaat van de Media

was toegewezen aan Stichting Mediaplatform De Orkaan.

Toch nog vragen ? Ze zijn en blijven welkom info@rtvzaanstreek.nl

Bron: zaanwiki / RTV Zaanstreek