ZAANSTAD NIEUWS


Gemeente Zaanstad: 29-11-2023

Het was een groot feest maandagavond bij Atletiekvereniging Lycurgus in Assendelft: de heer Jan Schaak ontving een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester Jan Hamming vanwege zijn jarenlange verdiensten bij de vereniging zegt Zaanstad.

De kers op de taart voor zijn inzet gedurende zijn 41-jarige lidmaatschap!

Maar dat was nog niet alles: medevrijwilliger Dick Neefkes zat in het complot om Jan Schaak te verrassen, maar werd zelf ook door Lycurgus verrast en benoemd tot erelid van de vereniging.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 29-11-2023

Saendenborch klaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen.

Deze week verhuizen de vluchtelingen uit Oekraïne die op de schepen aan de Havenstraat worden opgevangen naar een nieuwe opvanglocatie. Zij gaan naar het leegstaande kantoorgebouw Saendenborch in Zaandam dat is omgebouwd naar een tijdelijke noodopvanglocatie.

In totaal is er plek voor 450 vluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee krijgt het oude kantoor (voorheen UWV-kantoor) tijdelijk een nieuwe bestemming. De opvang is voor de duur van twee tot drie jaar. Daarna worden op deze plek nieuwe woningen gebouwd.

Het gebouw is verbouwd naar kamers van ongeveer 40-45 m2, verdeeld over drie verdiepingen. De kamers worden gedeeld door 4 tot 6 personen. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes, zoals gedeelde woonkamers, toiletten, douches en een keuken waar vluchtelingen zelf kunnen koken. De dagelijkse leiding is in handen van het Leger des Heils. 

De opvang op de schepen aan de Havenstraat stopt per 30 november. Op 2 december vertrekken de schepen.

๐Ÿ“ท Gemeenten Zaanstad 

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 28-11-2023

Afgelopen zaterdag feliciteerde burgermeester Jan Hamming het echtpaar Uzun-Olcay met hun 65-jarig huwelijk.

Het paar vestigde zich 55 jaar geleden in Zaanstad en heeft vijf kinderen, dertien kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen. Kemal was kapper en werkte bij Bruynzeel, Hoogovens, en een kartonfabriek, terwijl Zehra bij Verkade werkte.

Ook wij van RTV Zaanstreek feliciteren het echtpaar.

๐Ÿ“ท Gemeenten Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 24-11-2023

“Langjarig investeren in de toekomst van alle Zaanse kinderen”

Pact “We zien je in Zaandam-Oost” naar gemeenteraad.

 

In Zaandam-Oost hebben inwoners vaker te maken met hardnekkige sociale problemen en hebben kinderen minder goede kansen op een succesvolle toekomst. Ook de leefbaarheid en veiligheid staan hier structureel meer onder druk dan elders in Zaanstad. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor in te stemmen met het Pact “We zien je in Zaandam-Oost”. Hiermee investeert de gemeente, samen met ruim veertig partners, gedurende 20 jaar om te werken aan gelijke kansen. Pact Zaandam-Oost is een vervolg op Pact Poelenburg en Peldersveld.  

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad: “Wij zien dat veel mensen in Zaandam-Oost het moeilijk hebben. Er is een grote kloof tussen kansrijke en kansarme bewoners. Deze kloof willen we graag verkleinen, vooral om de kansen van kinderen te vergroten. Daarom moeten we langjarig investeren en ervoor zorgen dat álle Zaanse kinderen kampioen kunnen worden van hun eigen dromen. De gemeente kan dat niet alleen. Daarbij hebben we iedereen nodig; bewoners, de scholen, de woningcorporaties, de zorg, politie, sportclubs en het bedrijfsleven. Daarom wordt dit Pact ook gedragen door ruim 40 verschillende organisaties.”
De komende periode staat in het teken van het maken van een uitvoeringsplan voor Zaandam-Oost, om de aanpak concreet te maken. Dat doen de partners met elkaar én bewoners krijgen nadrukkelijk een stem. 

In Zaandam-Oost woont 30% van alle Zaanse inwoners 

Pact Zaandam-Oost is een vervolg op Pact Poelenburg en Peldersveld. Daar werken gemeente en partners al enkele jaren samen, met positieve resultaten. In 2020 werd het Pact Poelenburg Peldersveld ondertekend. De gemeenteraad vroeg het college vervolgens om te bekijken welke andere Zaanse wijken voor een dergelijke aanpak in aanmerking kwamen. Met het Pact “We zien je in Zaandam-Oost” wordt het gebied nu uitgebreid. 
Zaandam-Oost bestaat uit zes aan elkaar grenzende wijken: Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Zaandam Zuid (inclusief de Achtersluispolder). In het gebied wonen rond de 47.000 inwoners, bijna 30% van alle inwoners in Zaanstad. Hoewel het met veel inwoners goed gaat, is er ook sprake van een concentratie en stapeling van problemen op het gebied van leefbaarheid, wonen, werkloosheid, armoede, gezondheid, onderwijs, woon- en leefomgeving, veiligheid en georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. 

Middelen ongelijk verdelen om echt het verschil te maken 
Hamming: “Er is werk aan de winkel. In het creëren van kansen voor kinderen en jongeren. Om een alternatief te bieden aan het wenkende perspectief van criminaliteit. Om mensen op weg naar werk en naar bestaanszekerheid te helpen, om meer variatie in buurten te brengen en te zorgen dat ze veiliger worden. Daarbij is het nodig dat we middelen ongelijk verdelen, om uiteindelijk Zaanstad gelijker te maken. Alleen dan kunnen we echt het verschil maken. Hiervoor hebben we goedkeuring van de gemeenteraad nodig”.   

Samenwerken op vijf thema’s 

De komende 20 jaar focussen we ons samen op de vijf thema’s.

  • Jeugd: kinderen die opgroeien in Zaanstad moeten dezelfde kansen hebben op een kansrijke toekomst;
  • Armoede & Participatie: iedereen in Zaandam-Oost bouwt aan zijn toekomst, kan zelfstandig (financieel) voorzien in zijn basisbehoefte en werkt of doet mee naar vermogen;
  • Fijn wonen: iedereen in Zaandam-Oost woont in een fijne buurt;
  • Veiligheid: het is fijn en veilig in de wijken in Zaandam-Oost;
  • Gezondheid: iedereen in Zaandam-Oost is net zo gezond als de rest van Zaanstad.

Het Pact “We zien je in Zaandam-Oost” wordt op 21 december aan de gemeenteraad voorgelegd. De planning is dat op 15 januari 2024 het Pact ondertekend zal worden door de gemeente en andere partners. 

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 24-11-2023

Gemeente Zaanstad heeft nieuw inkoopbeleid.

Gemeente Zaanstad heeft nieuw inkoopbeleid. Jaarlijks geeft de gemeente ruim 200 miljoen euro uit. Wethouder Stephanie Onclin: ‘Hoe we dat geld uitgeven, heeft impact op belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, lokale economie en kansengelijkheid. We kijken verder dan prijs en willen echt dat het product of de dienst bijdragen aan onze gemeente. ’

Duurzaamheid
Gemeente Zaanstad wil in 2040 klimaatneutraal zijn en in 2050 volledig circulair. Ook bij inkoop zijn dit dus belangrijke speerpunten. Zo wordt duurzaamheid waar mogelijk als eis of gunningscriterium opgenomen bij aanbestedingen. Circulaire bedrijfskleding, duurzame speelplekken en zero emissie voertuigen zijn voorbeelden van duurzame inkoop.

Lokale ondernemers
Gemeente Zaanstad wil het Zaanse midden- en kleinbedrijf maximaal de kans geven om mee te doen aan inkoop en aanbestedingen. Zo gaat  de gemeente ondernemers actief informeren bij nieuwe Europese aanbestedingen. En bij  onderhandse aanbestedingen geven we de voorkeur aan lokaal waar dat mogelijk is. Wethouder Onclin: ‘Het afgelopen jaar is al 4% meer aan lokaal ondernemerschap besteed en dit willen we nog verder vergroten. Met dit nieuwe beleid stimuleren we dat.’

Social Return on Investment
Een ander belangrijke ambitie van gemeente Zaanstad is dat kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen krijgen op werk en om mee te doen naar vermogen. We noemen dat social return on investment (SROI). SROI kan op vier manieren worden ingevuld: arbeidsparticipatie, sociaal inkopen, werkleertrajecten en bijdrage aan maatschappelijke activiteiten. Wethouder Onclin: 'We hebben ons SROI-beleid stevig aangescherpt en we zien dat dat zijn vruchten afwerpt. Meer mensen zijn via SROI aan het werk, aan het leren of aan de slag op een ontwikkelplek. In 2021 waren dat er 135, in 2022 182. Ook binnen gemeente Zaanstad zelf zijn er mensen via SROI aan de slag.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 24-11-2023

Aanpassing Opiumwet met spoed noodzakelijk

“Drugscriminelen kunnen spelletjes met ons spelen”

Burgemeester Jan Hamming en teamchef van de politie basisteam Zaanstreek Sherwin Tjin-Asjoe roepen de Tweede Kamer op om met spoed het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet te behandelen. Tot die tijd zien de burgemeester en de teamchef dat drugscriminelen met speels gemak de huidige wetgeving omzeilen.


“Door de huidige Opiumwet kunnen gehaaide drugscriminelen spelletjes met ons spelen. Producenten en handelaars in drugs zijn bedreven in het buiten de radar opereren en bovendien creatief in het vinden van manieren om de Opiumwet te omzeilen. Die creativiteit bestaat onder andere uit het ontwikkelen van nieuwe middelen die qua effect sterk lijken op de reeds verboden drugs, maar net anders zijn qua samenstelling. Het zijn veelal nog onbekende middelen waarvan aannemelijk is dat zij vergelijkbare gezondheidsrisico’s kennen als verwante substanties die al wel op lijst I van de Opiumwet staan”.

De afgelopen jaren heeft Nederland zich ontwikkeld tot grote producent en doorvoerland van synthetische drugs. De illegale drugsindustrie in Nederland gaat gepaard met georganiseerde criminaliteit en heeft ernstige gevolgen voor de veiligheid. De aanpak van drugscriminaliteit vraagt veel inzet van politie en justitie.

Criminelen kunnen zich moeiteloos verrijken
“Al sinds 5 juli 2022 is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de Opiumwet aan te passen (Wijziging van de Opiumwet). Met deze aanpassing kunnen we veel effectiever optreden terwijl we nu met lege handen staan vanwege het gebrek aan wettelijke rugdekking. Criminelen kunnen zich verrijken met miljoenen en de volksgezondheid loopt gevaar omdat deze spullen de samenleving in verdwijnen.
Het is totaal onverantwoord dat deze wet nu al anderhalf jaar blijft liggen. Langer wachten kan echt niet. Behandeling staat nu gepland op eind februari 2024, maar nog drie maanden wachten is schandalig. Wij roepen de Tweede Kamer op dit wetsvoorstel met spoed te behandelen”.

Aanleiding
Aanleiding voor deze oproep is de vondst van (grondstoffen voor) designerdrugs aan de Penningweg in Zaandam. Hier werd bij een integrale controle, waarbij de gemeente samen met politie en omgevingsdienst bedrijfspanden controleerde, honderden kilo’s van verschillende designerdrugs gevonden met een geschatte straatwaarde van tussen de zes en acht miljoen euro.
Door het ontbreken van een molecuul in de chemische verbindingen kon de politie een groot deel van de middelen niet in beslag nemen, kan de eigenaar niet worden vervolgd en is een langdurige sluiting van het pand door de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet niet mogelijk.

Vandaag vrijdag 24 november gaat het pand daarom weer open en kan de eigenaar weer beschikken over de grondstoffen.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 24-11-2023

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

In Nederland krijgt 45% van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Om daar aandacht voor te vragen is de Orange the World campagne in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Ook Zaanstad doet mee met de campagne om bewustwording te vergroten. Van 25 november tot en met 10 december kleurt daarom de waterval bij het Stadhuisplein oranje. 

In 2022 en de eerste helft van 2023 kwamen er in Zaanstad 1.745 meldingen binnen over huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Wethouder Natasja Groothuismink: “Geweld kan overal plaatsvinden: thuis, op het werk, bij het uitgaan, op de sportclub, in het openbaar vervoer, in het onderwijs, in de zorg. Niet voor niets is het thema van de Orange the World campagne dit jaar ‘Veilig, overal en altijd’. Het is niet altijd makkelijk om dit onderwerp te bespreken, maar praten helpt. Iedereen kan een verschil maken: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens hierbij te betrekken. In Zaanstad werken we blijvend samen met allerlei partners om geweld aan te pakken en te voorkomen, zoals het Jeugdteam, onderwijs, Veilig Thuis, politie, de Blijf Groep en het Zorg- en Veiligheidshuis.” 

Praat erover
Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen te maken met fysiek, psychisch en/of seksueel geweld. 73 procent van de Nederlandse vrouwen heeft seksuele intimidatie meegemaakt, en 1 op de 5 vrouwen krijgt te maken met partnergeweld. Intiem partnergeweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Inwoners die zelf te maken hebben met huiselijk geweld, of zich zorgen maken om iemand in hun omgeving vinden op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl handvatten over wat zij kunnen doen. Bellen kan (ook anoniem) met Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland via 0800-2000. 

Aanpak straatintimidatie
Op de hielen van Orange the World start gemeente Zaanstad op 11 december een campagne tegen (seksuele) straatintimidatie. De gemeente heeft de komende jaren meerdere acties op stapel gericht op preventie, voorlichting en bewustwording. De aanpak Aanpak Straatintimidatie 2023-2026 werd eerder dit jaar vastgesteld door het college. 

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 23-11-2023

Kort:

Het is een drukte van belang in sporthal de Tref in Zaandam zegt de gemeente Zaanstad. Gisteren telden ze voor de Tweede Kamerverkiezingen in de stembureaus het totaal aantal stemmen per partij. Vandaag tellen ze het aantal stemmen per kandidaat. Aldus Zaanstad.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 23-11-2023

Pand Panneroodstraat drie maanden gesloten na constatering illegale prostitutie

Op dinsdag 21 november is een pand aan de Panneroodstraat in Zaandam per direct gesloten voor drie maanden wegens exploitatie van een onvergunde seksinrichting en de verstoring van de openbare orde die dit al langere tijd opleverde. Dit gebeurde nadat bij meerdere observaties geconstateerd is dat op het adres sprake was van illegale prostitutie.

Het onderzoek naar het adres begon toen een oplettende toezichthouder in oktober dingen zag die hem het vermoeden gaven dat er sprake zou kunnen zijn van illegale prostitutie. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse observaties bij het adres geweest die dit vermoeden bevestigden. Zo kwam het regionale prostitutieteam op 18 november, na het volgen van seksadvertenties op het internet, uit op hetzelfde adres waar een sekswerker werd aangetroffen. Op 21 november werd tijdens een nieuwe controle geconstateerd dat het pand gebruikt werd voor prostitutie.
Op dit adres is in 2018 een vergunning verleend om de garage om te laten bouwen tot werkruimte. In plaats van een werkruimte was er sprake van een onveilige, brandgevaarlijke woning.

Foto: Aangeleverd

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 22-11-2023

vuurwerkvrije zones dit jaar nog meer in Zaanstad.

het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan om tussen 31 december 18:00
uur en 1 januari 02:00 uur consumentenvuurwerk te gebruiken;
de Algemene Plaatselijke Verordening de bevoegdheid verschaft om, in het
belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, plaatsen aan te wijzen
waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken;
het vanwege de overlast voor mens en dier die het gebruik van
consumentenvuurwerk met zich meebrengt, ongewenst is dat dergelijk vuurwerk
wordt gebruikt in de directe omgeving van parken, dierinstellingen,
verzorgingstehuizen, opvangcentra voor vluchtelingen, de Zaanse Schans en het
Zaans Medisch Centrum.

In de directe omgeving van de navolgende parken plaatsen c.q. zones aan te wijzen
waar het tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit
verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:
1. Vijfhoekpark te Zaandam
2. Darwinpark te Zaandam
3. Burgemeester in ’t Veldpark te Zaandam
4. Volkspark te Zaandam
5. Koogerpark te Koog aan de Zaan
6. Jagersplas, gelegen tussen Kogerveld en ‘t Kalf
7. Wilhelminapark te Wormerveer
8. Noordsterpark te Wormerveer
9. Agathepark te Krommenie
10. Rosariumpark te Krommenie

In de directe omgeving van de navolgende dierinstellingen plaatsen c.q. zones aan te
wijzen waar het tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit
verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:
1. Kinderboerderij De Veldmuis te Zaandam
2. Kinderboerderij Darwinpark te Zaandam
3. Kinderboerderij Rooswijk te Zaandam
4. Kinderboerderij De Bonte Belevenis
5. Wildopvang Krommenie te Krommenie

Dierenzorg Zaanstreek/manege De Blijde Ruiters te Zaandam.
In de directe omgeving van de navolgende zorginstellingen plaatsen c.q. zones aan
te wijzen waar het tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het
Vuurwerkbesluit verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:

1. Zorgcentrum Mennistenerf te Zaandam
2. Pennemes Woonzorg te Zaandam
3. De Zorgcirkel Saenden te Zaandam
4. Evean Nieuw Groenland te Zaandam
5. Evean Oostergouw te Zaandam
6. Evean Erasmushuis te Zaandam
7. Evean Verzorgd Wonen te Zaandam
8. Evean Guisveld te Zaandijk
9. Evean Kleinschalig Wonen Rietvelden te Wormerveer
10. Evean Acht Staten te Wormerveer
11. Evean Rosariumhorst te Krommenie
12. Evean Festina Lente te Assendelft

In de directe omgeving van de navolgende opvangcentra voor vluchtelingen plaatsen
c.q. zones aan te wijzen waar het tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van
het Vuurwerkbesluit verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:
1. COA opvang Rijshoutweg te Zaandam
2. Woonunits Noorderveenweg te Assendelft
3. Vluchtelingenopvang Parkstraat te Zaandam
4. Vluchtelingenopvang Saendenborch te Zaandam

In de directe omgeving van het Zaans Medisch Centrum aan te wijzen waar het
tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is om
consumentenvuurwerk te gebruiken.
In de directe omgeving van de Zaanse Schans aan te wijzen waar het tijdens de
periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is om
consumentenvuurwerk te gebruiken.
Te bepalen dat dit besluit structureel van kracht is vanaf 1-12-2023.

Meer info: klik hier 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 22-11-2023

Aannemer Boskalis heeft een vijftal bouwborden geplaatst langs de Thorbeckeweg – N516 zegt de gemeente Zaanstad Deze bouwborden informeren de weggebruiker over dit grote verkeersproject.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart en zichtbaar voor de omgeving. Daarom is er voor gekozen om op een vijftal locaties zoveel mogelijk weggebruikers te attenderen op het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg.

De echte hoofdwerkzaamheden starten in de tweede helft van 2024. Aldus Zaanstad.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 22-11-2023

Nieuwbouw van start! Zaans natuur en milieu centrum. 

Eindelijk was het dan zover! Afgelopen woensdag 22 november om 10.53 uur werd de eerste heipaal van onze nieuwbouw de grond ingeslagen. Voor deze bijzondere gelegenheid hadden ze hun ‘buren’ van de Vrije School uitgenodigd. Groep 5 van juf Lea Stoker was aanwezig. De kinderen zaten vol vragen en volgden met open monden het hele spektakel. En ook de volwassenen die aanwezig waren, keken zeer geïnteresseerd toe hoe de eerste paal langzaam maar zeker meters diep de grond in verdween.

Extra lange palen:

Er worden in totaal 56 heipalen gebruikt voor onze nieuwbouw. De palen zijn maar liefst 23 meter lang, en dat is nodig om het gebouw goed te funderen in onze slappe Zaanse bodem. Er zijn ook regio’s waar je veel korte palen kunt gebruiken, maar in de Zaanstreek zakt je bouwwerk dan alle kanten op. De hele heiklus duurt een dag of vier. 

 

Heihulpjes:

Sanna en Yannis waren uitgekozen om met zijn tweetjes te helpen bij het heien. Ze mochten om de beurt in de cabine van de heistelling plaatsnemen en zorgden ervoor dat de heipaal flinke klappen kreeg. In het begin zakte de paal trouwens al uit zichzelf een paar meter de grond in. Dat is ook niet zo vreemd, als je je bedenkt dat elke paal zo’n 4800 kilo weegt! Uiteindelijk waren er precies 541 slagen nodig, toen zat de paal diep genoeg in de grond. De leerlingen van de Vrije School hadden dat heel precies bijgehouden.

 

Groene palen:

Deze heipalen zijn ‘groener’ dan andere palen, want de productie ervan heeft minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan meer gangbare palen. Dat past natuurlijk prima bij onze visie en ons circulaire gebouw.

Circulaire onderdelen:

Over een paar weken worden de eerste circulaire onderdelen aangebracht. Dan wordt er een tweede officieel moment georganiseerd waarbij onze partners, wethouders, raadsleden en andere genodigden bijgepraat zullen worden over het complete bouwproces. Het is de verwachting dat eind 2024/begin 2025 het pand gereed is.

 

Kijk mee!

Voor het ZNMC is dit een fantastische mijlpaal. Ze zijn nu écht begonnen en ze krijgen elke dag een beter beeld van hoe ons nieuwe plekje eruit komt te zien. Iedereen kan dat trouwens meebeleven, want er komt een camera die 24/7 registreert wat er op het bouwterrein gebeurt.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-11-2023

Ruim € 10 miljoen subsidie voor 5 Zaanse woningbouwprojecten.

'Toch bouwen ondanks moeilijke marktomstandigheden'

Zaanstad krijgt ruim € 10 miljoen van het Rijk voor vijf woningbouwprojecten: Mauritsstraat 4-10, Houthavenkade, TIMBR, Centrum Westerkoog en Paltrok. In totaal gaat het bij deze projecten om 1.293 woningen, waarvan 895 betaalbaar voor lage- en middeninkomens. De bijdrage komt uit de rijksregeling ‘Startbouwimpuls’ (SBI).

Wethouder Harrie van der Laan: “Veel mensen kunnen op dit moment geen betaalbare, passende woning vinden. In Zaanstad wordt hard gewerkt om bouwprojecten van de grond te krijgen. We zien dat ontwikkelaars worstelen met veranderende economische omstandigheden en stijgende kosten, maar niemand zit met deze woningnood te wachten op vertraging. Daarom zijn deze extra middelen van het Rijk heel welkom en kunnen deze woningen toch op korte termijn gebouwd worden.”

Startbouwimpuls
De rijkssubsidie is bedoeld voor bouwprojecten met tenminste 50% betaalbare woningen, waarvan de business case in de knel komt door de gestegen rente en hogere bouwkosten. Voorwaarde is dat de projecten al vergund of anders vergevorderd zijn en uiterlijk in 2024/2025 gebouwd kunnen worden.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-11-2023

Zaanstad: Kort

De skatebaan in het Jagersveld is klaar spelen maar!

Deze uitdagende baan is samen met jongeren tot stand gekomen. Zij dachten mee over het ontwerp van de baan.

Wethouder Wessel Breunesse van Openbare Ruimte opende afgelopen zondag 19 november de spiksplinternieuwe baan.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 18-11-2023

Vanaf 1 januari 2025 invoer uitstootvrije zones in de gemeente Amsterdam Zaanstad later.

Ongeveer 30 Nederlandse gemeenten krijgen een uitstootvrije zone. Vanaf 1 januari 2026 voert de gemeente Zaanstad uitstootvrije zones in. Andere gemeenten doen dit al vanaf 2025, waaronder Amsterdam. Voor Zaanse ondernemers werkzaam in Amsterdam kan dit gevolgen hebben. Bestel- en vrachtauto's en taxi's op benzine, diesel of gas mogen vanaf 1 januari 2025 niet meer binnen de Ring A10 rijden. Dit geldt ook voor hybride voertuigen. Amsterdam is een campagne gestart om ondernemers te informeren.

Voor bestaande bedrijfsauto's is een aantal landelijke overgangsregelingen vastgesteld. Ondernemers kunnen via onderstaande link een kentekencheck doen om te zien welke regeling geldt voor hun voertuig.

Meer info: www.amsterdam.nl/verkeer-vervoer/milieuzone-uitstootvrijezone/

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 17-11-2023

“Messenverbod” opnieuw met twee jaar verlengd.

Het verbod om in heel Zaanstad gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapens, bij je te dragen is met twee jaar verlengd. Burgemeester Jan Hamming heeft dit besloten. Hiermee kan de politie in de hele gemeente handhavend optreden tegen het bij je dragen van gevaarlijke voorwerpen. De politie kan de voorwerpen in beslag nemen en er kan een bestuursrechtelijke dwangsom van €2500,- opgelegd worden.

“Wij willen werken aan een wapenvrij Zaanstad”, zo stelt burgemeester Jan Hamming. “Een gemeente waar iedereen veilig over straat kan. Daarbij vind ik het belangrijk om een norm te stellen, en die norm is: wapens, in welke vorm dan ook, zijn verboden. Daar begint het bij. Dat wij als gemeenschap zeggen, van jong tot oud, van ouder tot kind: het is niet normaal om een wapen bij je te dragen. Doe je dat toch en word je gepakt: dan  staat daar een fikse dwangsom tegenover”.

Geweldsincidenten
Bezit en gebruik van gevaarlijke voorwerpen en met name het bezit van messen, blijft een probleem in Zaanstad. Vanaf november 2021 tot nu heeft de politie 316 geweldsincidenten geregistreerd waarbij wapens (die vallen onder de wet wapens en munitie) en gevaarlijke voorwerpen in het spel waren. Door de manier van registreren van geweldsincidenten is het niet mogelijk om het aantal incidenten te specificeren naar geweldsincidenten met wapens en geweldsincidenten met gevaarlijke voorwerpen. Het aantal geweldsincidenten waarbij bestuursrechtelijk is opgetreden loopt dan ook verre van gelijk met het totaal aantal geweldsincidenten dat heeft plaatsgevonden. Dat komt ook door bijvoorbeeld het feit dat er niet bij elk incident een verdachte wordt aangehouden. Andere reden is dat er door de politie gekozen wordt voor strafrechtelijke aanpak en niet voor de bestuursrechtelijke weg.

In totaal is in deze periode aan zeventien personen  een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van het verbod op gevaarlijke voorwerpen.

Preventief handelen en stevig optreden tegen overtredingen
“Dit besluit is normstellend, maar op zichzelf niet genoeg voor de aanpak van dit probleem”, zegt Hamming. “We spelen allemaal een rol in het veiliger maken van de Zaanse straten. Door naar elkaar om te kijken. Door in gesprek te gaan met onze kinderen over het bezitten van wapens. En door soms hard in te grijpen. Het leed dat kan ontstaan is onmetelijk groot en bovendien heeft het grote impact op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. We denken dat van dit verbod een blijvend ontmoedigende werking uitgaat. Daarnaast kunnen we als dat nodig is stevig optreden tegen overtredingen. Daar willen we de komende tijd, in samenwerking met de politie nog meer werk van maken”.

Voldoende aanleiding
Het verbod leidt er niet toe dat spontaan op inwoners zal worden afgestapt en gevraagd gaat worden of ze in het bezit zijn van gevaarlijke voorwerpen. Dit is alleen mogelijk bij preventief fouilleren in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden of als de politie daar een aanleiding voor ziet. Op het moment dat iemand met een gevaarlijk voorwerp de openbare orde of veiligheid in gevaar brengt of dreigt te brengen kan er wel gehandeld worden. 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 16-11-2023

Opening Mainstage Event Campus Kennis delen om te vermenigvuldigen.

Zaanstad is een bijzondere plek rijker zegt burgermeester jan Hamming.

Mainstage Event Campus wordt het kloppende hart van de evenementen industrie. Aan de Ronde Tocht in Zaandam zit een groot, gerenoveerd pand met 27 facilitaire bedrijven. Deze zorgen dat evenementen van wereldformaat in goede handen zijn.Op maandagochtend opende Mainstage haar deuren onder toeziend oog van minister Micky Adriaansens en wethouder economie Stephanie Onclin.

Deze nieuwe Zaanse parel biedt volop kansen met mooie banen voor inwoners met een praktische of theoretische opleiding. Aldus Hamming.

Foto: Dennis Bouman

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 16-11-2023

Grote oefening Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO)
Voorbijgangers van Zwembad de Slag in Zaandam keken woensdagochtend 15 november verrast op. “Er is toch niets aan de hand?” Geen gekke vraag, want geheel gekleed in gaspakken oefenden de brandweer en politie samen het uitvoeren van forensische handelingen met bijbehorende ontsmetting.

Oefenscenario
Tijdens deze oefening werd er gezocht naar een verdacht persoon in de gangen onder het zwembad. De verdachte had geprobeerd het zwembadwater te besmetten met een giftige stof, maar is zelf door de giftige stof komen te overlijden. In zo’n situatie is het de taak van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) om onderzoek uit te voeren en de giftige stof op te sporen.

3, 2, 1, actie!
Om 8:00 uur begon de opbouw van de decontaminatie container, in vakjargon DECO-container genoemd. Deze container wordt gebruikt  voor het ontsmetten van de gas- en chemicaliën pakken. Van groot belang bij het werken met giftige stoffen.

Vervolgens begon om 9:30 uur de briefing in de tent, waarna iedereen klaar was om met de oefening te beginnen. De deelnemers kregen hun gas- en chemicaliën pak aan en werden verdeeld in drie teams. De teams gingen om de beurt naar binnen om onderzoek te doen naar een giftige stof en troffen daar de verdachte aan, die inmiddels overleden was. Ze nemen monsters af, onderzoeken de omgeving en de overleden persoon en voeren de overledene vervolgens af. Als dit in het echt zou gebeuren, zouden de monsters vervolgens worden opgestuurd naar het NFI of het RIVM.

Eenmaal weer buiten, worden alle pakdragers en gebruikte materialen grondig ontsmet. Als alles goed schoon is, mogen de deelnemers hun pak eindelijk weer uitdoen.

Evaluatie
Tot slot wordt er nog uitgebreid geëvalueerd. Zo kunnen alle betrokken partijen zoveel mogelijk leren van de oefening. “Er waren voldoende leermomenten in de oefening en de samenwerking was weer perfect!” laat Dennis Stoepman, instructeur bij Brandweer Zaanstreek-Waterland, weten.

De oefening is ontwikkeld en gecoördineerd door Wil Linschoten (Adviseur Gevaarlijke stoffen LTFO). Wil Linschoten heeft het LTFO binnen de brandweer geïntroduceerd. De brandweer zorgt binnen het LTFO voor de decontaminatie en heeft daarbij een belangrijke rol in de samenwerking tussen de politie, Defensie en RIVM in een landelijk team.


Gemeenten Zaanstad: 16-11-2023

Startnotitie Hofwijk Noord fase 3 naar de gemeenteraad.

Het college legt de startnotitie Hofwijk Noord fase 3 voor aan de gemeenteraad. Drie grondeigenaren willen dit gebied ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen het spoor en Hof van Zaenden, de Heijermansstraat en de Zaan in de Kogerveldwijk in Zaandam. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Er ligt een flinke ambitie met de bouw van appartementen, commercieel vastgoed en maatschappelijke functies. Met deze startnotitie begint de gezamenlijke verkenning hoe we hier een wijk kunnen ontwikkelen met groene ruimte om buiten te zijn.

Uitgangspunt is dat 30% van de woningen sociale huur wordt en 30% middelduur segment.’ Als de gemeenteraad akkoord is met de startnotitie, gaan de initiatiefnemers samen met de gemeente in gesprek met de buurt. In het gebied aan het spoor zijn meerdere bedrijven actief. Voor de ontwikkeling moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Kogerveldwijk over twintig jaar
De komende twintig jaar gaat de Kogerveldwijk ingrijpend veranderen. In 2040 zijn de verschillende buurten goed met elkaar verbonden en is het een fijne wijk om te wonen, werken, spelen en sporten. Er komen 2500 tot 3500 nieuwe huizen, de wijk is veel groener dan nu en er is veel ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Ook blijft er ruimte voor bedrijvigheid, zodat inwoners ook in de toekomst kunnen werken in de wijk. In 2019 stelde de gemeenteraad het Perspectief Kogerveldwijk 2040 vast. Eerder in 2023 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor Hofwijk Noord fase 1 (Kan aan de Zaan). Om ervoor te zorgen dat de woningbouwopgave slaagt, moet de omgeving van station Zaandam Kogerveld een stedelijk knooppunt worden. Zo wordt het gebied goed bereikbaar vanuit de stad èn vanuit de regio.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 15-11-2023

Onthulling van een kunstwerk gemaakt van met vernietigde wapens.

Vandaag woensdag 15 november 2023 om 12.00 uur onthulde burgemeester Jan Hamming het kunstwerk De IJzervreter van beeldend kunstenaar David Bade. Het kunstwerk heeft een een plek gekregen bij winkelcentrum Kaaikhof in Assendelft. Het beeld is de afgelopen maanden door David in zijn tijdelijke open atelier gemaakt. Hierbij hebben scholieren en buurtbewoners geholpen.

๐Ÿ“ท RTV Zaanstreek

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeenten Zaanstad: 15-11-2023

Pand aan Stadhuisplein voor onbepaalde tijd gesloten

Op dinsdag 14 november is een pand aan het Stadhuisplein in Zaandam voor onbepaalde tijd gesloten. Toezichthouders van de gemeente hebben toen (opnieuw) geconstateerd dat het adres functioneert als een horecabedrijf, zonder dat daarvoor een vergunning is verstrekt.

Op 4 september en 14 september hebben de toezichthouders dit ook al geconstateerd. Toen hebben zij éénmaal een mondelinge waarschuwing en éénmaal een schriftelijke waarschuwing gegeven aan de exploitant.

Omdat er meerdere keren gewaarschuwd is en omdat er opnieuw een overtreding is geconstateerd is besloten om het eethuis per direct voor onbepaalde tijd te sluiten.

๐Ÿ“ท Gemeenten Zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 13-11-2023

Redders in het zonnetje gezet.

In juni van dit jaar zijn een moeder en twee kinderen waaronder een jonge baby gered uit hun brandende huis zegt Burgermeester Jan Hamming. Dankzij doortastend optreden  in Assendelft zijn ze uit een zeer benarde situatie bevrijd.

Vanwege een brand in haar woning, vermoedelijk ontstaan in de keuken, was de moeder met haar kinderen naar het dak van een uitbouw van het hoekhuis gevlucht. Oplettende buren wisten haar vervolgens naar beneden te krijgen en in veiligheid te brengen.

Afgelopen vrijdagmiddag bracht Burgermeester Jan Hamming een bloemetje naar twee levensreddende redders uit de buurt.

Hamming:

Bij deze mijn dank aan hen en iedereen die hier een drama heeft helpen voorkomen. Het toont aan dat de gemeenschapszin en het omzien naar elkaar ook in Saendelft aanwezig is!

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 13-11-2023

Bezoek de activiteitenmarkt Noord!

Een leukere buurt maken we samen. Dat is het motto waarmee de gemeente Zaanstad op 16 november van 19.30 tot 21.30 uur een activiteitenmarkt organiseert voor Assendelft, Krommenie, Wormerveer en West-Knollendam.

Een markt waar buurtgenoten mooie ideeën en activiteiten tonen en waarbij zij hulp kunnen gebruiken. De activiteitenmarkt wordt gehouden in Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a in Krommenie.

๐Ÿ“ท Gemeenten Zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 12-11-2023

Kort Zaanstad:
Het nieuwe kruispunt bij de Provincialeweg
vlakbij de prunuslaan in Zaandijk begint ook kleur te krijgen, door dat er veel ongelukken hier gebeurde werd het hoogtijd dat er wat ging gebeuren aan deze punten.

Foto's: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 12-11-2023

Burgermeester Jan Hamming op bezoek bij Zaanse posten

De komende tijd zal Burgermeester Jan Hamming bezoeken brengen aan verschillende Zaanse brandweerposten.

Afgelopen week was hij op bezoek bij de post aan de Botenmakerstraat en bij de Houtveldweg in Zaandam.

Burgermeester Jan Hamming:

Het bezoek aan de Botenmakerstraat was best een beladen bezoek want deze post gaat verdwijnen. De oudste post van Zaandam met de jongste ploeg. Er was emotie tijdens het gesprek, maar ook begrip omdat er gekeken moet worden naar aanrijtijden om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen.

Ik ben enorm onder de indruk van het goede werk dat de brandweermensen voor ons doen. In Zaanstad is een grote vrijwillige brandweer. Misschien wel de grootste van het land. Het zegt veel over de betrokkenheid van mensen bij de veiligheid in hun eigen leefomgeving. We onderscheiden ons echt van andere plekken met zulke professionele vrijwilligers! Aldus Hamming.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 12-11-2023

Drempel moet helpen.

De tankwagen vol palmolie die afgelopen woensdagochtend gekanteld was op de N203 bij Zaandijk was uiteindelijk weer na veel gedoe recht op gezet.

Maar dit was het 2de ongeluk met een vrachtwagen! De gemeente Zaanstad heeft een drempel laten aanleggen om de mensen af te remmen voor dat ze de verdere weg betreden en vol gas hier over heen rijden.

De ongelukken zouden nu hier voorbij moeten zijn.

๐Ÿ“ท RTV Zaanstreek 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 12-11-2023

Dag over zwerfafval in centrum Zaandam.

De teams van Wijkonderhoud werken keihard om Zaanstad schoon te houden. Medewerkers legen de vuilnisbakken meerdere keren per dag, vegen de straten, rapen sigarettenpeuken op met de peukenstofzuiger en vissen vuil op uit het water met de Wasteshark. Toch ligt er nog vaak veel troep op straat. Daarom vraagt de gemeente op 18 november tijdens een actiedag extra aandacht voor zwerfafval.

De dag begint met de zwerfafvalestafette. Een grote groep bewoners gaat op pad met grijpers en vuilniszakken om zwerfafval van de straten en uit groen te verwijderen. Wil je ook meedoen? De zwerfafvalestafette start om 9.45 uur vanaf het MonetAtelier (Westzijde 14G, ingang is naast Gedempte Gracht 2C). Aanmelden is niet nodig. Ze zorgen voor handschoenen, grijpers en vuilniszakken. Om 12:00 uur sluiten ze af met een lunch.

Ga met Zaanstad in gesprek:
Op 18 november staan ze van 9.00 tot 16.00 met een marktkraam op de Gedempte Gracht in Zaandam. Kom bij ons langs voor weetjes over zwerfafval. Ook horen we graag jouw ideeën voor een schoner Zaanstad. Wil je je inzetten voor een schone omgeving? Bij hun kraam ligt een leuke attentie voor jou klaar. Zo delen ze onder andere herbruikbare boodschappentasjes, doe-boekjes voor kinderen en grijpers uit. Ook kun je inspiratie opdoen over hoe je duurzaam deodorant of een bijenwasdoek kunt maken.

Foto: Gemeente Zaanstad


Gemeente Zaanstad: 9-11-2023

Nieuw regionaal kankernetwerk OncoNoVo+.

Deze week ondertekende Angelo Hooker (lid raad van bestuur van het ZMC), samen met 13 andere ziekenhuizen de samenwerkingsovereenkomst van het regionale oncologienetwerk OncoNovo+ zegt het Zaans medisch centrum.

Met de oprichting van OncoNovo+ krijgen patiënten met kanker in de provincies Noord-Holland en Flevoland de beste oncologische zorg.

Programmamanager oncologie Samira Barnas benadrukt het belang van het netwerk: “De samenwerking richt zich op zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding en een betere organisatie van oncologische zorg. Voor onze patiënten betekent OncoNoVo+ dat ze hoogwaardige kwalitatieve zorg krijgen.

Zo'n 95% van de kankerbehandelingen zijn dicht bij huis, of patiënten nu in Zaandam, Beverwijk, Den Helder of Amsterdam wonen. Voor meer specialistische zorg kan het zijn dat een patiënt naar een van de expertisecentra binnen het netwerk gaat. Na de behandeling daar keert de patiënt weer terug naar het ‘eigen’ ziekenhuis voor de verdere behandeling, controles en nazorg. Aldus het Zaans medisch centrum.

Foto: Zaans medisch centrum

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 8-11-2023

Hennepplantage op boot in Zijkanaal E.

Tijdens een grote controle in Zijkanaal E in Zaandam is onder andere een plek gevonden waar alles in gereedheid was voor een hennepplantage van zo’n 240 planten. De eigenaar is hiervoor aangehouden.
De gemeente voerde samen met de politie, de Omgevingsdienst, Rijkswaterstaat en de Douane deze controle uit.

Tijdens de controle werden 4 woonboten, 20 schepen, verschillende panden en bedrijfsgebouwen gecontroleerd op illegale activiteiten. Naast de hennepplantage zijn verschillende overtredingen van accijns geconstateerd. Hierbij werd “rode” diesel met laag accijns aangetroffen in vaartuigen en werktuigen die geen gebruik mogen maken van het verlaagde accijnstarief.

Bunkerschip verwijderd

Op een locatie dichtbij woningen is er een bunkerschip per direct verwijderd. Een bunkerschip is een schip waarin zich brandstoffen bevinden om schepen te bunkeren (tanken). De locatie vlakbij huizen en het feit dat het schip niet meer gekeurd was voor het gebruik als bunkerschip waren reden die directe verplaatsing nodig maakte. De eigenaar weigerde ter plaatse te komen waarop spoedbestuursdwang is toegepast.

Mogelijk illegale bewoning

In het zijkanaal lagen te veel vaartuigen aangemeerd. Op deze locatie is een vergunning verleend waar hooguit 4 a 5 schepen mogen liggen. Onder de vele aangetroffen vaartuigen waren er een aantal waarvan vermoed wordt dat de eigenaren erop wonen. De eigenaren worden opgeroepen zich te melden. Het merendeel van de vaartuigen mogen hier niet liggen. Hier zal binnenkort begonnen worden om deze te verwijderen.

De boot waarop de hennepplantage werd aangetroffen is ontruimd door de politie. Momenteel wordt gekeken met verschillende partners of deze boot verwijderd moet worden. Op het terrein zijn ook diverse illegale bouwwerken en overtredingen van het bouwbesluit geconstateerd.

Foto: RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 8-11-2023

Gisteren ontving Ton Vermij de Zaanse Erepenning voor zijn langdurige inzet voor de ondernemers van Zaanstad!

Hij was maar liefst 37 jaar bestuurslid van Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner en medeoprichter van de Zaanse Ondernemersdag zegt de gemeente Zaanstad. Daarnaast heeft hij veel betekend als voorzitter van de winkeliersvereniging Zuiddijk/Burcht, bestuurslid van de Kamer van Koophandel Zaanstreek en het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond. Ook zette hij zich in voor de stichting Vrienden van de molen Held Jozua.

Ook namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 8-11-2023

Roltrappen drama.

Ook de roltrappen in de parkeergarage in het hart van Zaandam zijn zo nu en dan buiten werking! Verspreid het roltrappen virus zichzelf door Zaanstad? 

๐Ÿ“ท RTV Zaanstreek 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 7-11-2023

Zaanse voedselbank.

Met het college van b&w brengen ze regelmatig bezoeken aan plekken in de gemeente zegt Burgermeester Jan Hamming. Afgelopen week gingen ze langs bij de voedselbank.Deze belangrijke voorziening draait op bevlogen vrijwilligers.

Ze kregen een indrukwekkende presentatie van een oud-klant die nu meehelpt. Mensen die geraakt zijn door de incidenten van het leven kunnen hier wekelijks eten krijgen. Deze logistieke operatie verloopt door de inzet van mensen die omkijken naar elkaar als een geoliede machine. Aldus Hamming.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 6-11-2023

Wethouder Gerard Slegers opende dit weekend het allereerste kraanwatertappunt in Zaanstad bij KLTV in Krommenie!

"Op deze manier worden spelers en bezoekers gestimuleerd om water te drinken en zo een gezonde keuze te maken zegt Zaanstad. Sporten én water drinken is dubbel zo gezond," zegt de wethouder.

Goed nieuws voor andere buitensportverenigingen! Ook zij kunnen een gratis kraanwatertappunt aanvragen bij Sportbedrijf Zaanstad. Stuur een mail naar verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 6-11-2023

De watermolen heeft het er maar druk mee.
Watermolen de Hercules in Zaandam heeft het maar druk met onze polder in deze natte dagen. Hij is druk bezig als er wind staat om te zorgen dat wij droge voetjes houden! Natuurlijk hebben we tegenwoordig bij geen wind het automatische gemaal, maar de molen blijft de Zaanstreek sieren als hij draait!

RTV Zaanstreek

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 4-11-2023

Vrijwilligers gezocht.


De teams van de vrijwillige brandweer houden in hecht teamverband hun eigen buurt veilig. Ze hebben alvast een pager voor je klaarliggen. Doe je mee?
Ze kunnen jouw hulp goed gebruiken bij het bestrijden van allerlei incidenten. Van woningbrand tot auto te water of een dier in nood. Bij de vrijwillige brandweer word je opgeleid en oefen je wekelijks. Je werkt altijd samen met een team van vrijwilligers en met de beroepsbrandweer. De regio veilig houden doe je namelijk samen.

Wil je werken aan de veiligheid van je eigen omgeving zonder je baan op te geven? Bekijk dan nu de vacature.

Klik hier 

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 4-11-2023

Terugblik Oude terrein ZVV Zaanlandia.

Er zijn er veel die op dit terrein veel herinneringen hebben liggen het oude terrein van ZVV Zaanlandia Karel Lotsylaan 8 in  Zaandam

nu ligt het er maar treurig bij vlakbij de rotonde van Zaandam en neemt de natuur het heft in handen.

Foto: RTV Zaanstreek

                                          Toen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 3-11-2023

Oeps.....foutje bedankt.

Afgelopen nachtdienst kreeg de Officier van dienst het voor elkaar om zijn bus vast te rijden in een modderig grasveld zegt de Politie.

Een ding was zeker. De bus ging niet meer vooruit en niet meer achteruit.

Ze hebben met meerdere collega's geprobeerd de bus uit het inmiddels ontstane modderbad te duwen. Echter zonder resultaat.Gelukkig vonden ze achterin de bus een sleepkabel.Dit heeft uiteindelijk gewerkt waardoor de surveillance over het asfalt weer vervolgd kon worden.

Het rijden over het gras had uiteraard een doel dat nooit behaald is zegt de Politie.

Foto: Politie

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 2-11-2023

Pleegouders en steungezinnen bedankt én gezocht!

Het is de Week van de Pleegzorg. Alle Zaanse pleegouders en steungezinnen worden in het zonnetje gezet en krijgen een bedankje thuisgestuurd. Wethouder Natasja Groothuismink: “Verbinding en veerkracht zijn belangrijk in een gemeenschap. Dat we met én voor elkaar zorgen. Dat geldt zeker voor onze jeugd: opvoeden doen we samen. Daarvoor is een netwerk nodig, waarin een kind gezien, geliefd en gestimuleerd wordt. Pleegouders en steungezinnen zijn daarbij van onschatbare waarde. Zij bieden ruimte in hun huis, hoofd en hart voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben.”

Heeft u zelf interesse om pleegouder of steungezin te worden? In Zaanstad werken we samen met partners Levvel, Willem Schrikker stichting, Timon en Buurtgezinnen. Meer informatie over pleegzorg en een overzicht van de organisaties in Zaanstad staan op www.pleegzorg.nl.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 1-11-2023

Interactieve theatervoorstelling over dementie in Zaantheater voor € 5.

‘Mooie manier om meer te weten te komen over dementie’
Als dementievriendelijke gemeente ondersteunt Zaanstad mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo zijn er op twee plekken in de gemeente Alzheimercafé’s. Daarnaast zet de gemeente zich in om het bewustzijn te vergroten over dementie. Zaanstad heeft daarom de interactieve theatervoorstelling van Ervarea ‘De dementie van Jet en Harrie’ naar het Zaantheater gehaald. Inwoners kunnen op woensdag 8 november om 20:00 uur deze voorstelling bezoeken voor het speciale tarief van € 5, inclusief garderobe en drankje. De theatervoorstelling geeft bezoekers op een speelse manier meer inzicht in dementie.

Wethouder Zorg Harrie van der Laan - Wethouder: “Dementie komt steeds vaker voor. Nu heeft 1 op de 5 mensen er al mee te maken. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie toeneemt de komende decennia. Daarom is het belangrijk om dementie te herkennen. En om te weten hoe je het beste om kunt gaan met een naaste die dementie krijgt. Deze voorstelling is een mooie manier om meer te weten te komen over deze hersenaandoening.”
Over ‘De dementie van Jet en Harrie’
In ‘De dementie van Jet en Harrie’ volgen we het leven van twee actieve ouderen die met pensioen zijn. Vanaf het moment dat ze genieten van het leven tot het moment dat Harrie dagelijks bij Jet op bezoek gaat in de zorginstelling waar zij heen verhuist. Als dementie je leven binnenwandelt, lijken er twee werelden te ontstaan: die van Jet (degene die aan dementie lijdt) en die van Harrie (alle mensen om Jet heen). Hoe verder het ziekteproces vordert, hoe meer die twee werelden van elkaar verwijderd raken. Je verliest het contact, raakt elkaar kwijt. En met het verdriet dat daarmee gepaard gaat, groeit vaak ook het wederzijds onbegrip.
Het toneelspel wordt afgewisseld met kennisoverdracht en het delen van persoonlijke ervaringen. Zo begrijp je nog beter wat er in het hoofd van Jet gebeurt en ontdek je hoe Harrie het contact met Jet zou kunnen verbeteren. Voor meer informatie: de dementie van Jet en Harrie | Zaantheater
Pop-up coffee & care arrangement van het Buitenhuis voor mantelzorgers in Zaantheater
Voor iedereen die interesse heeft in deze theatervoorstelling maar niet weet hoe dit thuis te organiseren door een partner of familielid met dementie, biedt Het Buitenhuis wellicht een oplossing. Met een pop-up coffee & care arrangement in het Zaantheater zorgen wij voor de partner of familielid met dementie, terwijl de ander de voorstelling beleeft. Samen dus een avondje uit naar Het Zaantheater met voor ieder een eigen programma.

Voor aanmelding graag een mail sturen met naam en telefoonnummer naar hetbuitenhuis@zorgcirkel.nl. Het team van Het Buitenhuis neemt vervolgens contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 1-11-2023

Volgende fase voor nieuwbouwplan Verkadebuurt.

Op de voormalige sportvelden van Verkade komt een nieuwe woonwijk met 470 woningen. De wijk, ook wel bekend als Overtuinen A en B, heeft als voorlopige werknaam ‘Verkadebuurt’. Voor Overtuinen A met 207 woningen hebben gemeente Zaanstad en woningbouwcorporatie Parteon overeenstemming bereikt over een anterieure overeenkomst.

Wethouder René Tuijn: ‘De Verkadebuurt wordt een nieuwe woonwijk dichtbij de binnenstad, die eruit zal zien als een verwijzing naar het industriële verleden van de Zaanstreek. Ik ben blij dat hiermee weer veel nieuwe huizen beschikbaar komen, waaronder 30% sociale huurwoningen voor het totale project en in het gebied Overtuinen B bovendien nog 10% woningen van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.’

Anterieure overeenkomst
In de anterieure overeenkomst voor Overtuinen A staan afspraken tussen Parteon en gemeente Zaanstad over de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige plan uit 2019 is de basis voor deze afspraken. Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon: ‘We voegen op een centrale plek een hoogwaardige wijk toe, toegankelijk voor de lagere inkomens. Dichtbij het station, met oog voor natuur en milieu, wordt dit echt een aanwinst voor de stad.’ Voor Overtuinen B hebben de gemeente en beoogde ontwikkelaar HSB momenteel gesprekken over het sluiten van een koop-ontwikkelovereenkomst, waarmee ook voor dit deel van Overtuinen financiële afspraken worden vastgelegd.

Het plan
Overtuinen A en B worden straks één geheel, met 30% sociale huurwoningen. In deel B wordt 10% van de woningen een woning van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Daarmee is het kopen van een huis mogelijk tegen lagere kosten, doordat de grond eigendom blijft van BKZ. Fietsers en wandelaars kunnen uiteindelijk via de Verkadebuurt sneller naar oud West en het centrum wandelen en fietsen en vice versa. Een andere grote kwaliteitssprong is dat het vrachtverkeer van Verkade niet langer over de Westzijde rijdt, maar via een daarvoor ingerichte weg via de Verkadebuurt.

Wonen vlakbij het station
Voor bewoners van de Verkadebuurt zijn er veel mogelijkheden om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer via de nabijgelegen bushalte aan de Provincialeweg en het (intercity) station Zaandam. Er is daarom is de anterieure overeenkomst opgenomen dat er bij de 79 appartementen tot 55 m² alleen bezoekersparkeerplaatsen komen.

 

Bomen verplaatsen
Om de wijk te kunnen bouwen moeten bomen worden verwijderd. Er worden 11 bomen verplaatst (10 watercipressen en 1 Es). Voor de verplaatsing van deze 11 bomen en voor de kap van 9 andere bomen (8 bij de fietstunnel en 1 plataan bij het Dik Trompad) die kapvergunningsplichtig zijn,  is een kapvergunning aangevraagd. Daarnaast moeten er nog bomen en struiken weggehaald worden waar geen vergunning voor nodig is. Parteon is hier sinds oktober 2022 al mee begonnen op het noordelijke deel van het terrein. De gemeente is hier sinds april 2023 ook mee bezig voor het zuidelijke deel. Hierover hebben de omwonenden al eerder bericht gekregen. Zodra de vergunningen definitief zijn kunnen de werkzaamheden beginnen met het voorbelasten van het terrein.

Volgende stap is het ontwerpbestemmingsplan
Nadat de anterieure overeenkomst is getekend met Parteon en binnenkort ook de koop-ontwikkelovereenkomst met HSB, volgt de volgende stap: het ontwerpbestemmingsplan. De bedoeling is om deze nog voor het einde van 2023 ter inzage te leggen. Dan wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de omgeving en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Bij het ontwerpbestemmingsplan hoort ook een nadere uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan Verkadebuurt uit 2019. Daarin komen de regels over onder andere beeldkwaliteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. De uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het ontwerpbestemmingsplan wordt uiteindelijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Korte Update: 31-10-2023

Levy uit Zaanstad is weer gevonden.

Deze keer in Rotterdam hij is mee genomen door de Politie.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 31-10-2023

Gratis banden laten oppompen voor schoner en veiliger rijden.

Band op Spanning komt woensdag 1 november 2023 naar Zaandam en Wormerveer. Tussen 10.00 en 17.00 uur kunt u de bandenspanning van uw auto, motor of brommer laten controleren en uw banden laten oppompen. Een te lage spanning maakt rijden niet alleen duurder, het is ook gevaarlijk. De wegligging is slechter, de remweg langer en de kans op een klapband groter. De gemeente Zaanstad biedt u deze service gratis aan.

U kunt morgen terecht op het parkeerterrein bij de Lidl in Wormerveer, aan de Cor Bruijnweg 64.
En in Zaandam op Boere Jonkerplein 1.

๐Ÿ“ทGemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


!!!VERMIST Levy Bakker UIT Zaandam!!!

Delen = het bereik helpen vergroten Wederom is levy bakker weer vermist Levy is ontsnapt uit de instelling vandaan in regio zutphen zondag omstreeks 13:00 uur.

Levy is het centrum van zutphen in gevlucht en niet gevonden waarschijnlijk zal hij richting heerlen of Zaandam gaan. Mochten jullie hem zien bel de politie of neem contact op op onderstaande nummers. De politie is inmiddels ingelicht. Levy had een spijkerbroek aan en een blauw zwart trainingsjack aan.

Mocht u levy gezien hebben of aanknopingspunten hebben laat ons of de politie dat weten.

Levy is autistisch en heeft adhd. Het is onbekend hoe hij zich verplaatst. Levy heeft geen id pinpas of telefoon bij zich

Vragen:

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via 06-44279119 of 0652619148

Gegevens

Naam:

levy Bakker

Huidige leeftijd: 16

Man

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 30-10-2023

Voor paal op de rotonde?

Deze vlaggenmast paal schijnt al weken lang op de rotonde te liggen bij westerkoog! ( Guisweg ) Wie of wat is er toch gebeurt?vandalisme ? Storm ? Of moet de vlag vervangen worden ?

 

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 30-10-2023

Toppers weer in actie!

Het gebeurt regelmatig dat er een duif in de gracht van de Gedempte Gracht valt zegt Zaanse Stichting Dierenzorg.

Meestal zijn het jonge duiven.
Gelukkig zijn er altijd wel omstanders in de buurt die de duif eruit weten te halen of, als het niet lukt, de Dierenambulance meteen bellen die de drenkeling dan naar de WOK in Krommenie brengt. Aldus de stichting.

๐Ÿ“ทZaanse Stichting Dierenzorg

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 30-10-2023

Tamara Meerhoff, Iris Vogt en Mieke Kerssens-Pels aan de slag als Klimaatburgemeesters van gemeente Zaanstad

Nationale Klimaatweek van start

Tamara Meerhoff, Iris Vogt en Mieke Kerssens-Pels mogen zich de Klimaatburgemeesters vanavond gemeente Zaanstad noemen. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. Klimaatburgemeesters spelen een belangrijke rol door inwoners met een duurzame, klimaatbewuste initiatief te inspireren om ook duurzamer en klimaatvriendelijker te leven.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Een Klimaatburgemeester is een inspiratie voor de wijk, vereniging of collega’s. Iemand die zelf klimaat bewuster wil leven en zich inzet om ook anderen te inspireren mee te doen. Uiteindelijk gaan 245 Klimaatburgemeesters in 156 gemeenten aan de slag om klimaatverandering onder de aandacht te brengen en klimaatactiviteiten te organiseren. Tamara Meerhoff, Iris Vogt en Mieke Kerssens-Pels uit gemeente Zaanstad zijn één van hen. Tamara (45), Iris (51) en Mieke (45) zijn duurzame doeners. Als Klimaatburgemeesters willen zij een voorbeeld zijn voor anderen om een duurzamer leven te leiden. Tamara: “Ik zet mij in voor een klimaatvriendelijke wereld. We verleggen onze focus naar lokaal, gezond, groen en eerlijk. Naar anders et en, anders reizen, anders wonen, en stoppen met de overconsumptie. Zo kunnen een leefbare planeet doorgeven aan onze (klein)kinderen.” Iris: “Vorig jaar heb ik al een hoop initiatieven genomen als Klimaatburgemeester, en heb ik hard gewerkt om een netwerk op te bouwen met klimaatcoaches en de gemeente. Deze Klimaatweek ga ik vooral aandacht besteden aan de vervolgstappen die er gezet gaan worden in Zaanstad. En natuurlijk blijf ik het werk voortzetten wat ik vorig jaar ben gestart: samen verder vooruit!” Mieke: “Samen staan we sterk, laten we vooral dit goede initiatief groter maken!”

Nationale Klimaatweek
In 2030 dient de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) vestigen we de aandacht op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die worden georganiseerd door inwoners, bedrijven en gemeentes. De NKW vindt plaats van 30 oktober tot en met 5 november en wordt afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, bij Klimaatburgemeester Aïcha Raqibi in Rotterdam. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht t e vragen voor het klimaat.

Foto's: Aangeleverd 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 28-10-2023

‘Highlight’ evenementen 50 jaar Zaanstad bekend.

 

PinksterZaan, Zaans Spektakel en Wonderlicht zijn de drie zogenoemde ‘Highlight’ evenementen die georganiseerd worden in het kader van de 50e verjaardag van Zaanstad. Deze evenementen zijn gekozen uit in totaal 12 aanvragen en ontvangen elk een ondersteuningssubsidie van €100.000 van de gemeente.

De 12 aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie*. Daarbij is gekeken naar beoordelingscriteria zoals bijdragen aan verbinding en trots en aandacht voor jeugd en inclusiviteit. Hierbij heeft elk evenement individueel aandacht voor het verleden, het heden of de toekomst.

PinksterZaan (verleden)
Evenement PinksterZaan richt zich op 450 jaar PinksterDrie: onze unieke regionale feestdag. De organisatie is in handen van Stichting PinksterZaan. Het event staat met een brede programmering van onder andere muziek, theater, film en sport stil bij de overwinning op de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1574). Een feest dat stilstaat bij het rijke verleden van de Zaanstreek, met nadruk op vrede en verbinding.

Zaans Spektakel (heden)
Muziek in alle dorpen en in Zaandam, dat is het plan van Damcare. Tijdens het evenement Zaans Spektakel kan aanstormend Zaans talent zich presenteren op verschillende podia door heel Zaanstad. Aan de oevers van de Zaan, vanaf de Burcht in Zaandam tot en met West-Knollendam met het hoofdpodium op de Dam in Zaandam. De verschillende plekken worden over de Zaan verbonden met elektrische rondvaartboten.

Wonderlicht (toekomst)
Stichting Creatuur gaat aan de slag met het thema Toekomst voor 50 Jaar Zaanstad.  Wonderlicht is een avondwandeling langs bakens van licht en vuur met straattheater met internationale allure.

Subsidie aanvragen voor kleine evenementen kan nog steeds
Voor kleinere evenementen kan men nog een beroep doen op de subsidieregeling (maximaal €5.000 per aanvraag). Bij deze regeling geldt dat wanneer het subsidieplafond bereikt is de regeling ophoudt te bestaan. Een beoordelingscommissie toetst de aanvragen.


*De commissie  bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, jongeren, ouderen, LHBTIQ+, multiculturele organisaties en culturele- en maatschappelijke organisaties.

Foto: afgevaardigden van de drie organisaties van de highlight evenementen tonen trots het Zaanstad 50 jaar logo nadat zij gehoord hebben een ‘highlight’ evenement te zijn.

Foto: Aangeleverd

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 27-10-2023

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen zegt Zaanstad. Na afloop is het altijd een behoorlijke klus om alle stemmen te tellen. Help je Zaanstad  mee?

Ze zoeken nog mensen die op donderdag 23 november mee willen tellen. In Sporthal de Tref in Zaandam tellen we alle uitgebrachte stemmen per kandidaat van elke partij. Dit tellen begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur.
Als je meedoet krijg je hiervoor een vergoeding. Ook zorgen wij voor een lunch.

Meer weten klik hier

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 27-10-2023

Activiteitenmarkt op 16 november van 19.30 tot en met 21.30 uur.

Een leukere buurt maken we samen. Dat is het motto waarmee gemeente Zaanstad op 16 november in de avond een activiteitenmarkt organiseert voor Assendelft, Krommenie, Wormerveer en West-Knollendam. Een markt waar bewoners, ondernemers en maatschappelijke instanties hun plannen voor een fijnere leefomgeving met elkaar kunnen delen. Waar vraag en aanbod samenkomt. Doet u mee?

Tijdens deze avond staan de onderwerpen natuur, cultuur, geschiedenis, recreatie en sociale activiteiten centraal. Denk bijvoorbeeld aan meer groene tuinen en perkjes in de buurt, een leuke activiteit voor kinderen of ouderen, een buurtfeest of een toeristische tocht door Krommenie. 

Breng uw ideeën en activiteiten voor uw buurt tot leven

Wilt u zelf een activiteit organiseren om uw straat of buurt nog fijner te maken? En kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken? Deel uw plan dan tijdens de activiteitenmarkt met dorpsgenoten, lokale ondernemers en andere organisaties uit uw buurt. Vraag mensen mee te doen of mee te investeren.

Aanmelden van uw plan voor de activiteitenmarkt 

U kunt uw plan aanmelden bij gemeente Zaanstad via maaknoord@zaanstad.nl. De gemeente bekijkt vervolgens of uw plan aansluit bij de thema’s en bijdraagt aan een fijnere en prettigere wijk. U ontvangt dan ook meer informatie over de avond zelf en de mogelijkheden, en of u bijvoorbeeld wel of geen kraampje wilt.

Datum & tijd: Donderdag 16 november van 19:30 tot 21:30 uur
Locatie: Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185a in Krommenie

Foto: Gemeenten Zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 26-10-2023

150 kinderen schaken met Zaanse clubkampioenen.

Een gigantische sportzaal vol met 150 jonge, enthousiaste kinderen. Allemaal vrolijk omdat ze een potje gaan schaken!

Wat een heerlijk gezicht was dat afgelopen week in Koog aan de Zaan in het Topsportcentrum zegt burgemeester Jan Hamming. Frank Tijdeman had het voor elkaar om 150 kinderen te laten spelen tegen de clubkampioenen van de Zaanse schaakclubs. Onder de indruk van zijn vermogen om mensen te enthousiasmeren.

Het is zijn droom om iedereen in Zaanstad de schoonheid van het schaakspel te laten zien en hij zette afgelopen week een mooie stap in het bereiken van die droom.

De opkomst liet bovendien zien dat kinderen, als ze een beetje geholpen worden, best los kunnen komen van hun schermpjes. Met veel blijdschap speelden ze hun potje zonder ook maar een moment met een beeldscherm bezig te zijn aldus Hamming.

๐Ÿ“ท Gemeenten Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 24-10-2023

Natuurwerkdag in de Zaanstreek.

Doe mee met het grootste vrijwilligersevenement in het groen! Al ruim twintig jaar coördineert Landschap Noord-Holland de Natuurwerkdag. Op vrijdag 3 november en zaterdag 4 november kun je meedoen op ongeveer tachtig locaties in onze provincie. En die hulp is hard nodig.

 Duizenden vrijwilligers zetten zich in om de leefomgeving van verschillende dier- en plantsoorten in stand te houden, ze zijn onmisbaar voor natuur en landschap. Alleen samen vergroten we onze positieve impact en krijgen we de natuurklussen gedaan. De Natuurwerkdag is een mooie manier om iets te doen voor een stukje natuur bij jou in de buurt. Het biedt een mooie kans om zorgen over het klimaat om te zetten in actie.

 Biodiversiteit

De klussen zijn erop gericht de natuur te behouden en te herstellen, en dragen bij aan de leefomgeving van veel (bedreigde) planten en dieren. Een gezonde leefomgeving is belangrijk om effecten van klimaatverandering op te vangen, het helpt de toenemende hitte in jouw omgeving te verminderen en zorgt voor wateropvang in tijden van extreme regenval. Met de inzet van vrijwilligers kunnen we blijven genieten van een groene en gezonde leefomgeving.

Voor iedereen

Iedereen is welkom op de Natuurwerkdag. Je hebt geen ervaring nodig, bij elke klus is een locatieleider aanwezig aan wie je vragen kunt stellen. Kom samen met je vrienden, buren, familie of sportteam. Je ontmoet nieuwe mensen en het is een leuke ervaring!

 Verschillende klussen

Werk samen met andere vrijwilligers aan het vrijmaken van de Kooiakkers in Zaandam, met soep bij de lunch. Help maaien bij Landje C169, een stukje veenmosrietland dichtbij Krommeniedijk. Of vaar met de boot naar het mooie veenweidegebied Ilperveld bij Landsmeer om daar boompjes te verwijderen. Genoeg mooie klussen in de regio.

 Doe mee

Wil je ook iets doen voor natuur en klimaat, en samen een dag aan de slag gaan om bij te dragen aan jouw groene omgeving? Zoek een klus bij jou in de buurt op www.natuurwerkdag.nl en meld je aan.

Voor meer informatie:
www.natuurwerkdag.nl

Foto: Natuurwerkdag / LandschappenNL

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 23-10-2023

Pand aan de Industrieweg in Assendelft gesloten voor zes maanden.

Tijdens een controle bij een bedrijfspand aan de Industrieweg in Assendelft is afgelopen vrijdag ruim 3,5 kilo hennep aangetroffen. Het pand is per direct gesloten voor zes maanden.

Het gecontroleerde adres was in beeld gekomen naar aanleiding van een tweetal drugsdumpingen. Vervolgens is de gemeente, samen met de wijkagent, in het pand geweest. Daar werd een ruimte waarin een ‘oude’ hennepkwekerij had gestaan gevonden. In die ruimte lag verdeeld over drie grote plastic zakken in totaal 3569 gram hennepgruis.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 22-10-2023

Afgelopen vrijdagmiddag zat er zomaar een wilde haas in de tuin 

 

Gestrest zegt Tamara Vogel-Scholts omdat hij geen kant op kon. Dierenzorg Zaanstreek kwam het dier gelukkig ophalen. Maar ze gingen met een haas maar ook met  donaties weer op pad. De meiden van haar  hadden namelijk in Zuid statiegeldflessen opgehaald om geld in te zamelen voor Dierenzorg Zaanstreek hoe geweldig. Daarnaast werd er nog snel een greep in een spaarpot gedaan door de meiden voor Dierenzorg Zaanstreek.

Die jeugd van tegenwoordig ook

Foto: Tamara Vogel-Scholts

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 21-10-2023

Wil jij Klimaatburgemeester van Zaanstad worden?

Het ministerie zoekt ook dit jaar voor gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. De Klimaatburgemeesters zijn mensen die zich willen inzetten om de gemeente te verduurzamen. Dat kan een groot initiatief zijn, maar ook iets kleins. Iemand die bijvoorbeeld op een originele manier met de buurt veel energie bespaart of klimaatbewuster consumeert. Iemand die nieuwe ideeën heeft of die er mooi over kan schrijven. 

Een Klimaatburgemeester deelt zijn of haar kennis en verhaal binnen het eigen netwerk, in lokale media en/of organiseert acties of evenementen. Dit met als doel om anderen te inspireren en mee te nemen. Zo ook in Zaanstad. De huidige Klimaatburgemeesters vertellen over hun ervaring en doen een oproep om u ook aan te melden.

Aanmelden? Klik hier 

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 21-10-2023

Actieplan cultuursector

Zaanse kunst en cultuur van en voor iedereen!

In een kansengelijke samenleving is kunst en cultuur van, voor en (gemaakt) door iedereen. Gemeente Zaanstad en de cultuursector vinden deze diversiteit, meerstemmigheid en inclusie erg belangrijk. Daarom hebben zij samen een Actieplan Kunst & Cultuur Zaanstad Inclusief 2023-2026 opgesteld.

'Kunst en cultuur moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen, en vanuit de 180 nationaliteiten in Zaanstad aanknopingspunten bieden. Ik ben er trots op dat we dit actieplan op deze vernieuwende manier hebben opgesteld. Culturele instellingen, makers, inwoners en de gemeente hebben er hun steentje aan bijgedragen', aldus wethouder Breunesse.

Bekijk hier het actieplan

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-10-2023

Meer Zaanse woningen duurzamer met nieuwe inkoopactie.

Een laag energieverbruik betekent een lagere energierekening. Gemeente Zaanstad helpt inwoners om hun woning energiezuiniger te maken. Wethouder René Tuijn: “Zoveel mogelijk panden, zo snel mogelijk, zo energiezuinig mogelijk, dat is in ieders belang. We roepen iedereen op om aan de slag te gaan. We helpen met advies, praktische hulp en financiële regelingen. Zaankanters: maak hier gebruik van!”

Woning verduurzamen:
Alle woningeigenaren krijgen een brief met uitnodiging voor een collectieve inkoopactie. Zij kunnen met deze actie zonnepanelen, dakisolatie, vloerisolatie, isolatieglas en warmtepompen laten plaatsen. Wethouder René Tuijn: “Vorig jaar hebben Zaanse huishoudens met deze actie samen 67 opdrachten laten uitvoeren. Bij elkaar heeft dit een besparing opgeleverd van bijna 70,000 kg co2 per jaar.” (1 ton co2 staat gelijk aan de inhoud van 1 luchtballon volgens de 'Climate Neutral Group'; 70,000 kg co2 is dus gelijk aan de inhoud van 70 luchtballonnen). 

Meer informatie en voorbeelden uit de praktijk:
In de brief en op de website www.winstuitjewoning.nl/zaanstad staat meer informatie over de actie. Op woensdag 25 oktober en dinsdag 31 oktober om 19.30 uur organiseert Winst uit je woning een online informatieavond. Daar wordt alles verteld over de inkoopactie, energiebesparingsmaatregelen, subsidies en financieringen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen, aanmelden kan via www.winstuitjewoning.nl/zaanstad/inkoopactie.

Voor voorbeelden uit de praktijk, kunnen inwoners op zaterdag 28 oktober en 4 november deelnemen aan de Duurzame Huizenroute. Iedereen kan op die dagen een kijkje nemen in een woning waar al duurzame maatregelen zijn genomen. Voor een overzicht van de locaties en aanmelden, kijk op www.duurzamehuizenroute.nl.

Extra steun voor lage inkomens:
Voor inwoners met een laag inkomen zijn er aanvullende maatregelen. Zo kunnen zij onder andere gebruik maken van de Fixbrigade en financiële regelingen. Een overzicht van alle maatregelen en de voorwaarden staan op www.wonen.zaanstad.nl/energiezuiniger.

Foto (Pascal Fielmich)

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Coby uit Zaandam wint 100.000 euro bij VriendenLoterij 

Wat een verrassing voor Coby! Zij heeft in de trekking van de VriendenLoterij een bedrag van 100.000 euro gewonnen. De gelukkige winnaar ontving de cheque uit handen van de VriendenLoterij-ambassadeur Jan Versteegh in het Marius van Dokkum museum in Harderwijk.  

Coby is helemaal verrast wanneer zij de cheque in ontvangst neemt.

Ze heeft al een mooie bestemming gevonden voor de gewonnen prijs: ''Ik wil leuke dingen met mijn kinderen doen, zoals een reis naar Indonesië met hen maken."  

Namens RTV Zaanstreek ook Gefeliciteerd!

Foto: Jurgen Jacob Lodder

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-10-2023

Afgelopen woensdagavond vond het Zaanse Sportcongres plaats met als presentator ex-topsporter Sanne van Dongen. Veel bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen waren aanwezig zegt Zaanstad.

Wethouder Sport Gerard Slegers: "Sport en bewegen heeft een centrale rol in onze samenleving. En verenigingen hebben hierin een sleutelpositie. Zonder jullie staat het verenigingsleven stil. Mede dankzij jullie heeft Zaanstad een prachtig sportaanbod voor onze inwoners en daar ben ik trots op!"

Sportbedrijf Zaanstad Zelf:

Onder grote belangstelling organiseerde Sportbedrijf Zaanstad het derde Zaanse Sportcongres op woensdag 18 oktober in Topsportcentrum De Koog. ESPN presentatrice Sanne van Dongen heette eenieder welkom en ging in gesprek met wethouder Sport Gerard Slegers en manager sportstimulering Brian Melis over het centrale thema: "Een vitale sportvereniging, een leven lang bewegen." Zo'n 150 vertegenwoordigers van bijna 50 verschillende Zaanse sportverenigingen waren aanwezig.

 

GROEIMINDSET

Bart Heuvingh topsportbegeleider en talentontwikkelaar bij AZ, inspireerde de aanwezige trainers en bestuursleden met zijn energieke presentatie over groeimindset. Gebaseerd op zijn eigen ervaring als (jeugd)sporter en professioneel topsportbegeleider, wist hij iedereen te boeien. De aanwezige verenigingen hebben na afloop het boek van Bart over groeimindset ontvangen, om zich verder te verdiepen en deze mindset toe te passen op de sportclub.


VEILIG SPORTKLIMAAT ZAANSTAD

Maar liefst drie sportverenigingen ontvingen uit handen van wethouder Gerard Slegers de erkenning voor het Veilig Sportklimaat beleid. Zwemvereniging De Zaan, korfbalvereniging Furore en voetbalclub Blauw-Wit hebben het Veilig Sportklimaat beleid op orde en mogen dit op de accommodatie tonen middels een groot en herkenbaar bord.

 

DERTIEN VERSCHILLENDE WORKSHOPS

In de workshoprondes kwamen maatschappelijke thema's aan bod zoals: breed motorische ontwikkeling, gezonde kantine, talentontwikkeling, toekomst bestendige vereniging en duurzaamheid. Onderwerpen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een vitale sportvereniging. Nieuw tijdens deze editie van het congres, was een speciaal aanbod voor trainers en coaches. De interesse voor deze workshops was groot.

Tot slot was er, tijdens het borrelmoment, ruim de gelegenheid kennis te maken met andere sportverenigingen en verder van gedachten te wisselen. Verenigingsvertegenwoordigers die na afloop van het congres verdieping zoeken over bepaalde thema's, kunnen te allen tijde terecht bij het team van verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Zaanstad.  

Foto: RTV Zaanstreek

v.l.n.r.:

Job van Eunen, Eva Hovenkamp, Bart Heuvingh, John Körver, Resie Hoeijmakers, Sanne van Dongen, Gerard Slegers, Brian Melis, Yordi Vermaat, Sascha Werlich, Lisanne Stange

v.l.n.r.

Mark Verheijen (KV Furore),  René van Zijl (ZV de Zaan), Oscar de Vries (CVV Blauw-wit), Gerard Slegers

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 19-10-2023

De winnaar van de Energy Race is bekend: basisschool De Golfbreker uit Koog aan de Zaan is de winnende school!

Wethouder René Tuijn reikte de prijs vandaag uit: “Trots op onze Zaanse jeugd, wat een positieve energie! Zij hebben laten zien dat je op een leuke en makkelijke manier energie kunt besparen zegt de gemeente Zaanstad. Tien basisscholen hebben samen wel 248 acties bedacht en uitgevoerd. Bovendien hebben zij zeker 183 huishoudens enthousiast gemaakt om het energieverbruik thuis in kaart te brengen met behulp van een energie display. Alle deelnemende kinderen zijn wat mij betreft winnaars! De leerlingen van De Golfbreker hebben met hun vele enthousiaste acties de hoogste score behaald en winnen een uitje naar het molenmuseum. 

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 18-10-2023

Parkeergarage Gortpeller is 3 weken afgesloten.

Zaanstad gaat het plein aan de Gortpeller vergroenen.

De vergroening van het pleintje houdt het volgende in:

  • Ze plaatsen halfverharding
  • Ze planten grassen vaste planten
  • Ze maken parkeerplaatsen  van landbouwplaten met gras.

Deze aanpassingen zijn alleen mogelijk doordat bewoners helpen met het onderhoud zegt Zaanstad.

Afgelopen maandag 16 oktober is het eerste straatwerk voor de parkeergarage er uit gehaald. Ze zijn op weg naar een mooi plein.

De werkzaamheden duren ongeveer tot half december 2023. Deze planning hangt af van de weers- en onverwachte omstandigheden. Tijdens de werkzaamheden informeert de aannemer over eventuele wijzigingen in de planning.

Parkeergarage Gortpeller is 3 weken afgesloten.

Foto: Gemeenten Zaanstad 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 18-10-2023

Opbrengst wapeninleveractie: 111 wapens 

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving”

In totaal zijn er 111 wapens ingeleverd tijdens de wapeninleveractie in Zaanstad. Tijdens de week van de veiligheid, tussen 9 en 15 oktober, konden mensen straffeloos hun wapen inleveren op het politiebureau in Zaandijk.

Burgemeester Jan Hamming laat weten: “elk wapen dat van straat is draagt bij aan een veiliger Zaanstad en verdere bewustwording over de omvang van het probleem. Alleen al daarom ben ik tevreden over de opbrengst van deze wapeninleveractie”.

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Helaas lijkt het wapenbezit in heel Nederland vooral onder de jeugd de laatste jaren toe te nemen. Ook zijn er nog steeds teveel geweldsincidenten met wapens met soms tragische gevolgen. Het leed dat kan ontstaan is onmetelijk groot en bovendien heeft het grote impact op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. Dat vind ik onbestaanbaar en daarom wil ik er alles aan doen om het wapenbezit terug te dringen.

We proberen op verschillende manier om het aantal geweldincidenten terug te dringen. Dat doen we met preventieve inzet, bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs. Maar ook repressie is belangrijk. We moeten alles in het werk stellen om die incidenten te voorkomen en het aantal wapens op straat naar beneden te brengen. Daarom hebben we in Zaanstad onder andere het preventief fouilleren, het messenverbod en doen we mee aan deze actie”.

Totale opbrengst van de wapeninleveractie:

Na telling bleek dat er uiteindelijk 111 wapens en 220 stuks munitie zijn ingeleverd. Het gaat daarbij om veel verschillende soorten wapens zoals bijvoorbeeld kapmessen 4, vlindermessen 8, zwaarden 2, gevechtsbijlen 8, nepvuurwapens en airsoftpistolen 16 en een echt hagelgeweer. Ter vergelijking: in 2021 werden er 64 wapens ingeleverd. In 2020 268 wapens. In 2020 was het een lokaal initiatief (net zoals dit jaar) en in 2021 een landelijke inleveractie.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 18-10-2023

Vogelliefhebbers opgelet!

Nationale Tentoonstelling / Vogelshow te Zaandam

Van 26 t/m 29 oktober zijn er maar liefst 475 vogels te bewonderen bij vogelvereniging De Paradijsvogel, tijdens de jaarlijkse tentoonstelling. Liefhebbers hebben hun mooiste eigen gekweekte vogels ingestuurd om te laten beoordelen door deskundige keurmeersters. De vogels worden gekeurd op hun uiterlijk en hieraan worden punten toegekend. Tijdens de show kunt u deze vogels bewonderen en kunt u uw vragen stellen of gewoon een gezellig praatje maken.

Ook zullen er vogels te koop worden aangeboden en is er een beperkt assortiment voer- en accessoires van Van der Aart diervoeders te koop. Ook kunt u bij de bar terecht voor een hapje en een drankje.

Openingstijden show:
· Donderdag 26 oktober: 16.00 uur tot 21.00 uur.
· Vrijdag 27 oktober: 10.00 uur tot 21.00 uur.
· Zaterdag 28 oktober: 10.00 uur tot 17.00 uur.
· Zondag 29 oktober: 10.00 uur tot 13.00 uur.

Locatie: Buurt- en Speeltuinvereniging Het Havenkwartier, Havenstraat 71, 1506 PK in Zaandam.
De entree is gratis.

Helaas zal vv De Paradijsvogel per 31-12-2023 ophouden te bestaan, daar er geen opvulling voor het bestuur is gevonden. Dit is dan ook het laatste evenement dat zij organiseren.

Foto: Vogelvereniging De Paradijsvogel

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 17-10-2023

Update: werkzaamheden  Parallelweg / Leliestraat.

๐Ÿ“ท RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 16-10-2023

De bladkorven staan er weer.

Het is volop herfst en de bladeren vallen vallen inmiddels weer van de bomen.

Daarom zet Zaanstad vanaf deze week weer zo’n 300 bladkorven neer. Door bladafval in de bladkorf te gooien, help je mee om de putten in de straat schoon te houden. Zo kan het water beter weg en ontstaan er minder plassen en gladde plekken.
In de bladkorven mag alleen bladafval.

Gooi hierin dus geen snoeiafval, zoals takken en stronken.

๐Ÿ“ทRTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 16-10-2023

Zaanse kunst en cultuur van en voor iedereen.

Actieplan van cultuursector en gemeente Zaanstad.

In Zaanstad wonen inwoners met meer dan 180 verschillende nationaliteiten. In een kansengelijke samenleving is kunst en cultuur van, voor en (gemaakt) door iedereen. Gemeente Zaanstad en de cultuursector vinden deze diversiteit, meerstemmigheid en inclusie erg belangrijk. Daarom hebben zij samen een Actieplan Kunst & Cultuur Zaanstad Inclusief 2023-2026 opgesteld. Wethouder Breunesse (kunst & cultuur): ‘Kunst en cultuur moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen, en vanuit al die 180 nationaliteiten aanknopingspunten bieden. Ik ben er trots op we dit actieplan op deze vernieuwende manier hebben opgesteld. Culturele instellingen, makers, inwoners èn de gemeente hebben er hun steentje aan bijgedragen.’ Woensdag 27 september nam wethouder Breunesse het actieplan in ontvangst van de deelnemende culturele instellingen. Het college deelt het Actieplan nu ook met de gemeenteraad.

12 culturele instellingen
12 culturele instellingen, De Bieb voor de Zaanstreek, FluXus/De Flux, het Zaantheater, Filmtheater De Fabriek, het Zaans Museum, stichting RAAZ, stichting Theatermijn/Zaans Toneelhuis, Babel Zaans architectuurplatform, stichting Darwinparkfestival, Het Motorblok, ArtZaanstad en Het HEM werkten het afgelopen half jaar samen met de gemeente aan dit Actieplan. Met het Actieplan erkennen de gemeente en de culturele instellingen van Zaanstad gezamenlijk hun belangrijke rol in de uitdaging om de kansengelijkheid en toegankelijkheid van de sector serieus aan te pakken. Wethouder Breunesse: ‘Wij willen dat Gemeente Zaanstad een culturele (basis)infrastructuur heeft voor iedere Zaankanter, ongeacht leeftijd, gender, fysieke gesteldheid, gezondheid, welzijn, opleiding, sociaaleconomische en culturele achtergrond.’

Concrete acties
In het Actieplan staan sector brede afspraken, gekoppeld aan personeel, programma, partners & publiek. Deze vier p’s komen uit de Code Diversiteit en Inclusie van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. Concrete voorbeelden van acties zijn dat personeel trainingen krijgen over diversiteit en inclusie. Instellingen investeren actief in het aantrekken van nieuw personeel dat nog niet tot het eigen netwerk van de instelling behoort. Instellingen programmeren actief lokaal Zaans talent en overleggen met elkaar over wat er op het programma staat. De culturele sector wil beter aanhaken bij bewonersinitiatieven en samenwerken met jongerenwerkers en buurthuizen.

Het Actieplan is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente Zaanstad, onder de externe begeleiding van procesbegeleiders en adviseurs Harriët Mbonjani en Martin van Engel.

 


Gemeente Zaanstad: 16-10-2023

Afgelopen weekend mocht locoburgemeester Stephanie Onclin maar liefst drie keer een Koninklijke Onderscheiding opspelden.

Zaterdag kregen meneer en mevrouw Helgering een lintje voor hun jarenlange verdiensten bij EHBO-vereniging Damiaan zegt de gemeente Zaanstad. Zij zijn al ruim 20 jaar de stuwende kracht achter de vereniging en zijn ‘het gezicht’ van Damiaan. Dit jaar stopt de vereniging, maar dat weerhoudt meneer Helgering er niet van om zijn kennis te blijven verspreiden. Hij is sinds zijn pensioen in 2019 namelijk gestart als zelfstandig docent Reanimatie en EHBO. Samen maken ze de samenleving veiliger!
Zondag kreeg mevrouw Pieternel van Vlierden-Ofman een lintje voor haar inzet bij het capellakoor Cantabile in Krommenie, waar zij al 30 jaar dirigent is. Daarnaast is mevrouw al 65 jaar actief in de Zaanse muziekwereld en begeleidde in die tijd verschillende koren. Ze begon haar muzikale carrière in 1960, als 11-jarige begeleidde zij toen al het jeugd operettekoor 'De Waterhoentjes’ op de piano.

Deze drie Zaanse toppers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zegt Zaanstad!

Namens RTV Zaanstreek ook van harte Gefeliciteerd!

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 15-10-2023

De boom van het jaar in Zaanstad!

U kunt tot en met maandag 16 oktober 12.00 uur stemmen via de
website www.deboomvanhetjaar.nl. Uw
stem kan het verschil maken.
De boom (Pterocarya fraxinifolia) staat in een
van de oudste wijken van Zaandam.

 

Wethouder Breunesse benadrukt: ‘Deze reusachtige
boom is omringd door huizen en wegen op
een klein plein. Hij heeft zich moeiteloos
kunnen ontwikkelen tot een prachtig exemplaar. Hij vormt het beeld van de omgeving en
brengt een dosis frisse lucht en natuur in deze
dichtbevolkte wijk. In Zaanstad werken we
hard aan het vergroenen. Bomen, struiken en
planten dragen bij aan een aangename leefomgeving, waardoor de impact van droogte
en warmte wordt verminderd.’

Verkiezing Boom van het Jaar 2023
Een vakjury koos uit alle aanmeldingen één
boom per provincie. Op 17 oktober wordt
de ‘winnende boom’ bekend gemaakt. Deze
vertegenwoordigt Nederland bij de Europese
Tree of the Year verkiezing 2024.

Foto: Rob Visser


Gemeente Zaanstad: 15-10-2023

Update de Bres Wormerveer.

Weinig woorden... nog wel veilig dit intussen bouwval?

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 12-10-2023

De gemeente Zaanstad begint op maandag 16 oktober met het opnieuw inrichten van de Kruisstraat, Vlietsend en de Noorder- en Zuiderhoofdstraat in Krommenie. Dit zal in fases gebeuren met als eerste de Kruisstraat. Deze wegen krijgen nieuwe bestrating.

Bij de Vlietsend, Noorder- en Zuiderhoofdstraat gebruiken ze materialen die passen bij het historische karakter van deze straten. Ook vervangen wij het riool in de Kruisstraat, de Noorderhoofdstraat en in de Snuiverstraat. Zo zorgen ze ervoor dat de straat er weer netjes uitziet en veilig is.

๐Ÿ“ท Gemeenten Zaanstad


Gemeenten Zaanstad:12-10-2023

Zaanse initiatieven om armoede te bestrijden blijven belangrijk.

Dit jaar is er in de Week tegen Armoede (9 - 13 oktober) speciale aandacht voor initiatieven die strijden tegen armoede. Zo worden onder andere een aantal weggeef-initiatieven bezocht. Ook publiceert Zaanstad feiten en cijfers over armoede en de mate waarin inwoners gebruik maken van het hulpaanbod.

Wethouder René Tuijn: “We zien dat er nog steeds Zaankanters zijn die moeite hebben om rond te komen. Toch maakt niet iedereen gebruik van alle regelingen en initiatieven die we in Zaanstad hebben, het gebruik ligt rond de 50-60%. En dat is zonde, want voor inwoners met een laag inkomen kan elk steuntje helpen. Denk aan onze regeling Meedoen Zaanstad, waarmee kinderen gratis kunnen sporten of hun culturele talent kunnen ontwikkelen. Ook onze partners in de stad bieden ondersteuning en zetten zich met hart en ziel in, mooi dat we een aantal van hen deze week in het zonnetje mochten zetten.”

Feiten en cijfers
Zaanstad publiceert armoedecijfers en trends in de Armoedemonitor. De gegevens komen van het CBS en lopen doorgaans twee jaar achter. Toch kan er relevante informatie over trends worden afgelezen. Zo lijkt er een daling van het totaal aantal minima in Zaanstad en zijn er iets minder kinderen die opgroeien in armoede. Wel zijn er meer huishoudens die langdurig (4 jaar of langer) een minimum inkomen hebben. Daarnaast is er verschil tussen wijken. Zo wonen in Zaandam Oost en Oud Zaandijk de meeste minima. Verder hebben alleenstaanden en eenoudergezinnen vaker een minimum inkomen, dan huishoudens met een andere gezinssamenstelling.

Hulpaanbod onder de aandacht
Zaanstad wil zorgen dat inwoners die dit nodig hebben, meer gebruik maken van het hulpaanbod. De gemeente brengt de regelingen onder de aandacht op haar eigen kanalen, zoals op Home - Financiële regelingen (zaanstad.nl) en in samenwerking met partijen in de stad. Nieuw is de ZaansePas, deze is gratis voor inwoners met een laag inkomen en stimuleert het gebruik van o.a. de regeling Meedoen Zaanstad. De gemeente gaat daarnaast aan de slag met inloopspreekuren waar inwoners terecht kunnen voor hulp bij het aanvragen van financiële ondersteuning. Deze starten eind 2023.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 11-10-2023

De eerste tien Betaalbare Koopwoningen Zaanstad voor starters zijn verkocht! Gisteren maakten de kopers kennis met elkaar op de bouwplaats van Oostzijderpark in Kogerveldwijk. Eind 2024 kunnen zij verhuizen naar hun nieuwe woning zegt de gemeente Zaanstad.

Zaanstad heeft maatregelen genomen zodat er speciaal voor Zaanse starters met een laag middeninkomen betaalbare koopwoningen op de markt komen. Wethouder Wonen Harrie van der Laan - Wethouder feliciteerde de Zaankanters met hun betaalbare starterswoning: “Hier word ik blij van! Starters vallen vaak tussen wal en schip. Ze verdienen vaak net teveel voor een sociale huurwoning maar te weinig om een koopwoning op de vrije markt te kunnen kopen. Speciaal voor deze doelgroep hebben we beleid gemaakt zodat zij toch een woning kunnen kopen.”

Dit is het eerste project in Zaanstad met Betaalbare Starterswoningen van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad en in de toekomst zullen er meer projecten volgen.

Meer info: klik hier 

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 11-10-2023

Afgelopen zaterdag vierde MAAKgemeenschap De Hoop een bijzonder feestje: vijf jaar na het neerstrijken in de Achtersluispolder in Zaandam was het tijd voor de officiële opening!

De Hoop is een levendig atelierdorp dat plek biedt aan ruim 200 kunstenaars. Lassers, architecten, muzikanten, ontwerpers en andere creatievelingen stelden hun atelier afgelopen zaterdag open voor publiek.

Wethouder Wessel Breunesse was erbij en opende de broedplaats door een metalen lint door te zagen. "Kunst, cultuur, maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit, gemeenschapszin: alles komt hier samen. Ik wil mij als wethouder kunst en cultuur én wijkwethouder graag inzetten voor een mooie toekomst van De Hoop," aldus de wethouder.

๐Ÿ“ท Dirk Brand

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeenten Zaanstad: 10-10-2023

Burgemeestersontbijt.

23 leerlingen van de komeet met hun juffen en meesters.

Jan Hamming, wethouder Groothuismink en wethouder van der Laan ontvangen de kinderen en stellen vervolgens de andere wethouders voor. Het voltallig college is aanwezig. Daarna legt de burgemeester de ambtsketting uit:
Het wapen van Zaanstad onder aan welke kan worden omgedraaid en dan zie je het wapen van Nederland. Hij zegt ook iets over het keten: deze is samengesteld uit symbolen van de dorpen waaruit Zaanstad bestaat. Zaanstad bestaat volgend jaar 50 jaar maar vandaag vieren wij het alvast een beetje met jullie aldus burgemeester Jan Hamming. Ook benadrukt de burgemeester dat ontbijten heel belangrijk is. Als je niet goed ontbijt dan kun je minder goed leren. Dus: wie goed ontbijt gaat een goede toekomst tegemoet.

Daarna gaan de kinderen aan tafel in gesprek met burgemeester en Wethouders. Over dromen en wensen maar ook kunnen ze vragen stellen en dat laten deze kinderen zich geen 2e keer zeggen.๐Ÿ‘Œ

๐Ÿ“ท RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 9-10-2023

Vandaag een "schoolreisje" in het kader van de week van het delen (landelijk de week tegen de armoede) georganiseerd door Eelco Koolhaas  en de stille krachten langs enkele weggeef initiatieven in Zaanstad.

Zaanstad:

Vandaag een "schoolreisje" in het kader van de week van het delen (landelijk de week tegen de armoede) georganiseerd door Eelco Koolhaas en de stille krachten langs enkele weggeef initiatieven in Zaanstad.

Er waren mensen van uit: het ambtelijkapparaat, raadsleden, wijkmanagers, sociaal wijkteams, stichting kinderwensen, Zaankanters voor Elkaar aanwezig en wethouder armoede Rene Tuijn waren aanwezig!We hebben verschillende initiatieven bezocht die elk hun eigen “bloedgroep” hebben, eigen werkwijze. Zo hebben alle initiatieven diverse uitdagingen en zaken op hun verlanglijstje staan.Er waren verschillen en ook overeenkomsten maar “het weggeef initiatief” bestaat niet.

Wel is vele malen uitgesproken dat er een tekort is aan nieuwe sokken ondergoed. Wellicht nog wel een leuke actie om op te zetten. Zaanse onderbroek actie.

Ook nog wel leuk om iets uit te zoeken of er ondanks verschillen samengewerkt kan worden? Of in ieder geval indien nodig naar elkaar verwezen kan worden.

Foto's: RTV Zaanstreek / Herman Helsloot


Kleding Bank.


Speelgoed Bank.


Zaanse weggeef huis.


Bovenkruier.


Weggeef Koog aan de Zaan.


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Week in teken van veiligheid.

Gemeenten Zaanstad: 7-10-2023

Wilt u weten hoe u de kans op inbraak verkleint? Op woensdag 11 oktober vanaf 19:00 uur in Dorpshuis de Kwaker in Westzaan deelt een expert handige tips tijdens deze gratis bijeenkomst! Het is één van de activiteiten tijdens de Week van de Veiligheid (9-15 oktober).

Bezoek ook hun veiligheidsmarkten op het Marktplein in Wormerveer (11 oktober) en op de Gedempte Gracht in Zaandam (14 oktober). Ook is het de hele week mogelijk om wapens in te leveren op het politiebureau in Zaandijk.

๐Ÿ“ท Gemeenten Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad 6-10-2023

College legt begroting voor aan gemeenteraad

Het college van gemeente Zaanstad legt de begroting 2024 – 2027 voor aan de gemeenteraad. Wethouder Stephanie Onclin: ‘Met deze begroting gaan we onverminderd verder om de ambities uit ons coalitieakkoord waar te maken. Dat gaat zeker niet vanzelf, want het zijn financieel onzekere tijden. Met deze begroting zorgen we ervoor dat onze inwoners, partners en bedrijven daar niet de dupe van worden.’ Wethouder Onclin heeft de begroting zojuist officieel overhandigd aan de gemeenteraad. 12 oktober is in de foyer van het stadhuis een informatiemarkt over de begroting. 19 oktober, 1 en 2 november spreekt de gemeenteraad over de begroting. 9 november staat de begroting voor besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.

Oproep aan Den Haag
Deze begroting is voor 2024 en 2025 sluitend. De moeilijke jaren 2026 en 2027 laten tekorten zien. Het college kiest ervoor om geen onwenselijke bezuinigingen door te voeren, om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Daarmee volgt het college het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wethouder Onclin: ‘We gaan ervan uit dat het rijk inziet dat goede gemeentefinanciën belangrijk zijn. Daarvoor moeten ze vanuit Den Haag toch echt over de brug komen met extra structureel geld vanaf 2026. We willen als college graag extra investeren in onze gemeente en onze medewerkers. Daarvoor is het wel nodig dat er vanuit het rijk een helder langetermijnperspectief komt op de bekostiging van gemeenten.’

Slagen maken
De begroting maakt het mogelijk om de ambities uit het coalitieakkoord verder uit te voeren. Zo is er ruimte gemaakt om de economische visie uit te voeren. Ook is er geld vrijgemaakt voor de Wet Open Overheid, voor het organiseren van de verkiezingen en voor fijn wonen in Zaandam Oost. Wethouder Onclin: ‘Gemeente Zaanstad groeit. Om die groei goed te kunnen begeleiden, maken we structureel extra geld vrij voor onder andere jeugd, WMO, armoede, participatie, culturele voorzieningen en buurthuizen.’ In de Voorjaarsnota koos het college er al voor om maatschappelijke partners te ondersteunen met een subsidieverhoging, om de hoge inflatie zo veel mogelijk te compenseren.

Belastingen en heffingen stijgen minimaal
Het college stelt de gemeenteraad voor om de onroerendezaakbelastingen niet meer te laten stijgen dan de prijsindexatie van 3,9%. De afvalstoffenheffing blijft gelijk aan 2023. De rioolheffing stijgt wel met 8,5%. Per saldo is de stijging van de woonlasten voor deze drie belastingen 3,9%.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 6-10-2023

Woning en garagebox in Poelenburg gesloten voor drie maanden.

Zaanstad heeft een woning aan de Wachterstraat in Zaandam gesloten voor de duur van drie maanden. Na onderzoek van de politie troffen zij verdovende middelen aan in het pand. In de garagebox om de hoek aan de Heukelsstraat vonden zij een vuurwapen. Ook deze is gesloten voor drie maanden.

In maart 2023 is er via Meld Misdaad Anoniem een anonieme melding gedaan over een persoon die mogelijk in drugs dealt. Naar aanleiding van de melding heeft de politie een onderzoek ingesteld naar het adres van de betrokken persoon. De politie trof tijdens de doorzoeking 41 wikkels met cocaïne, een pakje hasj van 51,71 gram en 1700 euro in bankbiljetten. Al deze goederen zijn in beslag genomen.

Daarnaast is tijdens het onderzoek gezien dat de betrokkene naar binnen ging bij de garagebox aan de Heukelsstraat. Bij de doorzoeking van de garagebox zijn de aanwezige voertuigen in beslag genomen. Tevens is er een vuurwapen en vijf patronen aangetroffen in de box.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Ben je eigenaar van een koopwoning binnen een Vereniging van Eigenaren en geïnteresseerd in verduurzaming? Neem dan gratis deel aan de speciale cursus die op 11 oktober 2023 van start gaat.

Deze cursus is verdeeld over drie dagdelen en wordt verzorgd door Stichting VvE Belang in opdracht van de gemeente Zaanstad. Eerdere informatieavonden waren een groot succes. Daar werden volop tips en inzichten over verduurzaming gedeeld.

Tijdens de cursus zullen er praktische handvatten aangereikt worden waarmee je direct aan de slag kunt. Zo is er aandacht voor juridische zaken, technische aspecten en het proces om je hele VvE mee te krijgen.

Zet het in de agenda: Data: 11 oktober, 25 oktober en 8 november Tijdstip: 13.00 tot 17.00 uur Locatie: Zeemanstraat 62, 1506 CV Zaandam.

Deelname is helemaal gratis! Aanmelden kan tot 9 oktober via www.vvebelang.nl/events/zaanstad/

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 4-10-2023

De komende weken geven leerlingen van het Trias VMBO gratis fietsles in Krommenie aan nieuwkomers.

Wethouder Gerard Slegers ging langs: "Wat een geweldig initiatief en mooi om te zien dat de leerlingen van het Trias zich hiervoor inzetten! Veel nieuwkomers willen graag leren fietsen. Het maakt je wereld groter en draagt bij aan zelfredzaamheid. Daarnaast is fietsen gezond en duurzaam. De wekelijkse lessen dragen ook bij aan ontmoeting en verbinding. En nieuwkomers verbreden op deze manier hun netwerk."

Er is nog ruimte voor nieuwkomers die willen leren fietsen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: fengvanrooj@ziggo.nl

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Marijke Kriz
2 maanden geleden

Ben 73, jaren gefiets. wil weer fietsen maar heb angst. Graag even les met meelopen! Gr. Marijke, ik hoor wat toch? Woon in Krommenie

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 3-10-2023

Afgelopen maandag bezocht Harrie van der Laan - Wethouder de gespreksgroep Levenskunst voor ouderen. In Zaanstad zijn veel eenzame ouderen. De vrijwilligers van Levenskunst staan klaar om deze eenzaamheid te doorbreken. Zij zorgen voor ontmoetingen en gaan (indien gewenst) ook in gesprek met mensen thuis die het eng vinden om in hun eentje naar een gespreksgroep te gaan, aldus wethouder van der Laan.”

Iedereen kan op elk moment iets betekenen voor iemand die zich eenzaam voelt. Een klein gebaar kan het verschil maken. Heeft u een vriend, familielid of buur die misschien behoefte heeft aan gezelschap? Er is altijd wel iets wat iemand leuk vindt om te doen. Een steuntje in de rug kan veel betekenen!

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Zaans Sportcongres 2023.

Bent u een trainer, coach of verenigingsbestuurder bij een sportvereniging in Zaanstad? Kom naar het Zaans Sportcongres 2023 op woensdag 18 oktober bij Topsportcentrum De Koog. Sportbedrijf Zaanstad organiseert dit evenement om verenigingen te inspireren en te verbinden rondom het thema 'De vitale sportvereniging, een leven lang bewegen'.

Tijdens het congres zijn verschillende sprekers aan het woord, waaronder wethouder Sport Gerard Slegers. Daarnaast kunnen bezoekers diverse workshops volgen. Er zijn workshops voor bestuurders over duurzaamheid, ledenwerving en aangepast sporten. Maar ook workshops bedoeld voor trainers, coaches of TC-leden. Aanmelden kan tot 11 oktober.
 
Aanmelden: Klik hier 
 
Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 2-10-2023

Pand Cor Bruijnweg gesloten na vondst  lachgas.

Een schuur achter een woning aan de Cor Bruijnweg in Wormerveer is gesloten voor de duur van zes maanden. In april van dit jaar heeft de politie een grote hoeveelheid lachgas aangetroffen in deze schuur. Sinds 1 januari 2023 is lachgas opgenomen in de Opiumwet en valt daarmee onder lijst II (softdrugs).

Naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem, over de handel in lachgas, heeft de politie een onderzoek ingesteld naar het adres. Tijdens het onderzoek trof de politie 22 flessen lachgas in de achtertuin, 52 flessen lachgas in de schuur en werden in meerdere voertuigen, die bij de woning hoorden, ruim 170 flessen lachgas aangetroffen. In totaal zijn door de politie 245 flessen lachgas aangetroffen. Al deze goederen zijn door de politie in beslag genomen.

Lachgas gevaarlijk voor geestelijke en lichamelijke gezondheid
Het lachgasgebruik en de handel daarin is in toenemende mate een maatschappelijk probleem. Voor gebruikers is de impact van het gebruik van lachgas op langere termijn ernstig schadelijk voor zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid. De handel en opslag van lachgasflessen en cilinders is gebonden aan strikte wet- en regelgeving. Bij verkeerd gebruik en opslag is er sprake van aanzienlijk gevaar voor mens en milieu. Hierbij valt te denken aan ontploffingsgevaar, verontreiniging en besmetting van het milieu.

De burgemeester heeft daarom besloten om de garage te sluiten voor de duur van zes maanden op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Harm
2 maanden geleden

Jullie moeten een bericht eerst lezen voordat je het kopieert is in Wormerveer of komen jullie ook uit Amsterdam net als onze ambtenaren

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 29-9-2023

Start bouw Houthavenkade in Zaandam.

Wethouder René Tuijn kijkt uit naar de komst van deze nieuwe buurt: 'Deze woonwijk ligt heel centraal en vormt een veel mooiere entree naar het centrum. En met ruim 700 extra huurwoningen op deze locatie biedt het een enorme kans in de strijd tegen de woningnood, zeker voor Zaanse starters. Het project is geïnspireerd op de havenhistorie van Zaandam. Het wordt een ontmoetingsplek, met een insteekhaven voor passanten, grenzend aan horeca. Daarnaast komen er in de wijk een waterplein en gemeenschappelijke groene daktuinen.'

Project Houthavenkade

Het bedrijventerrein aan de Houthavenkade in Zaandam maakt plaats voor een duurzame woonwijk met 710 huurappartementen (totaal 45.680 m2), met speciale aandacht voor de Zaanse starter. De wijk ligt op loopafstand van het station en wordt grotendeels autoluw. Parkeren kan onder de daktuinen zodat in het gehele project geen auto zichtbaar zal zijn.

Porten Houthavenkade, een samenwerking tussen Porten Development en Ten Brinke, heeft het hele project voor de start van de bouw verkocht aan diverse beleggers waaronder Bouwinvest en Rochdale. Ten Brinke Bouw realiseert thans een variatie aan woningen: sociale, midden en vrije sector huur en zorgwoningen. Met aandacht voor groen en duurzaamheid.

'Uiteindelijk hebben we nu dit mooie moment bereikt. Terugkijkend op het gehele ontwikkelproces kunnen we vaststellen dat we samen met de gemeente Zaanstad doelgericht hebben kunnen samenwerken richting deze mijlpaal, het is snel gegaan', zo zegt Leo Versteeg – Ten Brinke.

Johan Körner, directeur van Porten Development: 'Na zeven jaren van ontwikkelen is het project Houthavenkade toe aan de start van de bouw van blok B. Het door Van Aken CAE ontworpen project Houthavenkade staat voor een aansprekend tijdloos ontwerp refererend aan het industriële erfgoed van de Zaanse Schans aan de ene kant en de Zaanse huisjes en straatjes aan de andere kant. Zo is een hoogwaardige woonomgeving aan het water ontstaan wat voldoet aan de hoogste standaard op het gebied van duurzaamheid.Tijdens de jaren van ontwerpen en ontwikkelen is de samenwerking met de gemeente en de beleggers vanaf het begin zeer coöperatief en creatief geweest.'

Planning

Tijdens de zomervakantie zijn al veel heipalen geslagen en binnenkort begint de bouw van het eerste blok. De oplevering van het gehele project is naar verwachting medio 2026.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 29-9-2023

Invoer uitstootvrije zones in winkelgebieden.

Vanaf 1 januari 2026 voert gemeente Zaanstad gefaseerd uitstootvrije zones in de drukke winkelgebieden van Zaandam, Krommenie en Wormerveer in. Wilt u hier meer informatie over? Kom dan langs op een van de inloopbijeenkomsten op 3 en 5 oktober van 16:00 - 20:00 uur. Hier kunt u al uw vragen stellen over de komst van de uitstootvrije zones en over de voorgenomen gebieden.

Op dinsdag 3 oktober bent u van harte welkom in de Stoomhal, Pakhuisplein 44, 1531 MZ Wormer, van 16:00-20:00 uur.

Op donderdag 5 oktober in de Bullekerk, Westzijde 75, 1506 ED Zaandam, van 16:00-20:00 uur.

Voor beide bijeenkomsten kunt u zelf kunt kiezen hoe laat u aanwezig wilt zijn. Inhoudelijk zijn de programma’s voor beide dagen hetzelfde.

Meer info: https://ondernemen.zaanstad.nl/uitstootvrije-zones

U kunt zich aanmelden via zes@zaanstad.nl.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 29-9-2023

Maand van de Geschiedenis – Eureka! bij het Gemeentearchief Zaanstad.


Voor de Maand van de Geschiedenis (oktober) heeft het Gemeentearchief Zaanstad verschillende activiteiten georganiseerd. Het thema van de Maand is dit jaar "Eureka!".

De ‘Archiefqueeste’ is een mix van escaperoom, puzzeltocht en schatzoeken. Je gaat zelf in een kleine groep van maximaal 5 personen op zoek naar het verloren document; de Queeste leidt je door ruimtes van het archief die normaalgesproken verboden terrein zijn voor bezoekers.

Tijdens de 1-op-1 sessie ‘Eurekamoment! Jouw onderzoek uit het slop’ ga je samen met een archiefmedewerker aan de slag met je eigen onderzoek.

Bij de workshop ‘Bouwtekeningen en blauwdrukken’ ontdek je zelf hoe de techniek van cyanotypie werkt.

In het Zaantheater spelen we met 20 teams en publiek volgens traditie de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz, gepresenteerd door Merel Kan (De Orkaan) en Frans Hoving (gemeentearchivaris).

In De Fabriek is een filmvoorstelling met beelden van en over Zaanse bedrijven uit de collectie van het Gemeentearchief.

Voor meer informatie over aanmelden of kaarten kijk je op https://archief.zaanstad.nl/

Foto: Gemeentearchief Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 28-9-2023

Kort:

Verfmolen de kat heeft slecht nieuws!

Helaas moeten ze mededelen dat de molen de komende periode niet zal draaien. Er is een scheur in het wiekenkruis ontdekt en het zal naar verwachting wel even duren voordat dit verholpen is.

maar ze zijn blij dat dit mankement op tijd is ontdekt en ze blijven gewoon volgens de reguliere openingstijden geopend.

Foto: Verfmolen de kat

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 28-9-2023

Week van 9 tot en met 15 oktober in teken van veiligheid.

De gemeente Zaanstad organiseert dit jaar meerdere activiteiten in kader van de Week van de Veiligheid. Die is van 9 tot en met 15 oktober. Ze informeren dan deelnemers over verschillende vormen van criminaliteit. Ook vertellen we de deelnemers wat ze moeten doen als ze hiermee te maken krijgen. U kunt aan alle activiteiten gratis meedoen. 

Hieronder vindt u het programma:

Wapeninleveractie

9 tot en met 15 oktober | Politiebureau Guishof 1, Zaandijk
Op het politiebureau staat een ton, waarin u messen, slag –en stootwapens kunt gooien. Voor het inleveren van een vuurwapen, munitie of explosieven, moet u apart een afspraak maken met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900 - 8844. Zij komt dan in burgerkleding langs om het wapen op te halen. Inleveren kan dan niet anoniem. In principe worden mensen niet vervolgd, omdat ze deze wapens thuis hadden liggen. Wel voert de politie onderzoek uit. Dat gebeurt om te bepalen of het wapen gebruikt is bij een misdrijf.

Veiligheidsmarkt Wormerveer

11 oktober | 08.30-16.00 uur | Marktplein Wormerveer, Krommenieërweg 40Wormerveer
Boa’s en veiligheidsadviseurs van de gemeente gaan graag met u in gesprek. Ook staat de brandweer hier met een Virtual Reality-container. En Bureau Drugszaken geeft tussen 13.00 en 14.00 uur een presentatie, hoe u een drugsplantage kunt herkennen. Daarvoor is plek voor twintig personen. Aanmelden kan door te mailen naar OOV@Zaanstad.nl. Ook staat hier een ideeënbox, waarin u de gemeente ideeën mee kan geven over het veiligheidsbeleid.

Verkleinen kans op een (woning)inbraak

11 oktober | 19.00 uur | Dorpshuis de Kwaker, J.J. Allanstraat 127, Westzaan

Een expert van de politie maakt voorafgaand aan deze avond foto’s en video’s van plekken waar inbrekers makkelijk hun slag kunnen slaan. Ook krijgt u tips om de kans op een inbraak te verkleinen. Zo vertelt hij onder andere hoe dieven te werk gaan, de tijden waarop inbraken vaak voorkomen en hoe u verdacht gedrag kunt herkennen en melden. Ook als u niet in Westzaan woont, bent u van harte welkom. Aanmelden kan door te mailen naar OOV@zaanstad.nl. Vermeld hierin met hoeveel personen, u wilt komen.

Ondermijningsontbijt voor bedrijventerreinen

12 oktober | 08.00-10.00 uur | Van der Valk Hotel & Restaurant Oostzaan-Amsterdam- Verlengde Stellingweg 1, Oostzaan
Samen met Platform Veilig Ondernemen en de voorzitters van de bedrijventerreinen OVZZ en businesspark Wormerveer organiseert de gemeente dit jaar een ontbijt voor ondernemers van de bedrijventerreinen in Zaanstad. Tijdens dit ontbijt zal er verder ingegaan worden op ondermijning. Marcel van de Ven, onder andere bekend van zijn boek de Kooi en Hunted, zal de ondernemers meenemen in de wereld van ondermijning. Aanmelden hiervoor kan via https://www.pvonh.nl/week-van-de-veiligheid-2023

Veiligheidsmarkt Gedempte Gracht

14 oktober | 08.30-16.00 uur | Gedempte Gracht, Zaandam
Net als in Zaandam is behalve de gemeente, ook hier de brandweer aanwezig met o.a. Virtual Reality-brillen, een personenvoertuig en een kraam vol met informatie. Ook staat hier een ideeënbox, waarin u de gemeente ideeën mee kunt geven over het veiligheidsbeleid.

Foto: Mike Bink

Reacties

Theo van der Fluit
2 maanden geleden

Ook buurtpreventiezaanstad staat hier met leden die zich inzetten voor de veiligheid van de wijken in Zaanstad. Onze teams zijn herkenbaar aan de gele hesjes met opdruk โ€œBuurtpreventiezaanstadโ€
https://buurtpreventiezaanstad.nl

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 26-9-2023

De Zaanse molendag. ๐Ÿ‘Œ

Op zaterdag 30 september aanstaande, volgens de jaarlijkse traditie, is het weer Zaanse molendag. De Zaanse industriemolens openen bijna allemaal hun deuren voor het publiek, en bieden een uitgelezen gelegenheid om, naast de welbekende molens op de Zaanse Schans, ook minder bezochte molens te ontdekken.

Molens zijn misschien wel het belangrijkste symbool van Nederland. In ieder geval geldt dat voor de Zaanstreek, waar meer dan duizend molens vanaf de zestiende eeuw het eerste industriegebied ter wereld vormden.

Iedereen is welkom op deze dag!

Meer informatie:๐Ÿ‘‡

www.zaanschemolen.nl

 

๐Ÿ“ท RTV Zaanstreek 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Gemeente Zaanstad: 25-9-2023

Eerste ZaansePas thuisbezorgd.

Vanaf vandaag heeft Zaanstad een eigen stadspas: de ZaansePas. Deze pas biedt voordeel bij winkels, horeca, musea, theater, (sport)activiteiten en uitjes in Zaanstad en omgeving. De ZaansePas is voor iedereen te koop. Sommige inwoners, zoals mensen met een laag inkomen, krijgen de pas gratis. Inwoners die bekend zijn bij de gemeente en in aanmerking komen voor een gratis pas, krijgen deze week alle informatie thuis gestuurd.

Wethouder René Tuijn: “Een langgekoesterde wens is uitgekomen: de lancering van de ZaansePas! Want Zaanstad heeft zoveel moois te bieden. En met de ZaansePas hopen we dat alle Zaankanters hier nog meer van gaan genieten. Ook als daar thuis minder geld voor is. Mijn hoop voor de toekomst is dat de ZaansePas een middel wordt om inwoners, ondernemers en verenigingen in de stad te verbinden. En dat we samen bouwen aan nog meer Zaans op één pas. Want het mooie van onze stadspas is, dat het een pas is voor iedereen. Waar iedereen voordeel van kan hebben. Niet alleen voor lage inkomens.”

Inwoner Romana Blank is de eerste inwoner die alle informatie over de ZaansePas thuis kreeg: “Heel blij dat we hier nu ook een stadspas hebben, ik ken het gebruik uit Amsterdam. Voor ons gezin vind ik het altijd leuk om op zoek te gaan naar activiteiten. En mijn kinderen zitten op zwemles via de regeling Meedoen Zaanstad, mooi dat dit nu nog makkelijker wordt gemaakt.”

Gratis in de brievenbus voor lage inkomens en mantelzorgers

Inwoners van Zaanstad met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) krijgen de pas gratis. Voor hen staan er ook extra’s op de pas, zoals de regeling Meedoen Zaanstad, waarmee kinderen en jongeren een jaar lang gratis kunnen sporten of aan cultuur deelnemen. Ook mantelzorgers die de mantelzorgwaardering van de gemeente Zaanstad krijgen, ontvangen de pas gratis, als extra blijk van waardering voor hun vrijwillige inzet. Inwoners die in aanmerking komen voor een gratis pas en die bekend zijn bij de gemeente, krijgen deze week automatisch alle informatie thuis toegestuurd. Mensen die in aanmerking komen voor een gratis pas die (nog) niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de pas via de gemeente aanvragen. Het aanvraagformulier staat op www.zaanstad.nl, zoekterm ZaansePas.

Het aanbod groeit nog

De ZaansePas werkt via een app en – op aanvraag – met een fysieke pas. De pas is tot en met 31 december 2023 online te verkrijgen voor € 19,95 (kinderen: € 7,50). Daarna kost de pas € 25,- per jaar (kinderen: € 10,-). Alle informatie over de ZaansePas staat op de website www.zaansepas.nl.  Ondernemers in de Zaanstreek zijn uitgenodigd zich aan te sluiten bij de ZaansePas. Denk aan winkeliers, horeca, verenigingen, culturele instellingen, etc. Op deze manier kunnen zij hun acties onder de aandacht brengen van alle pashouders. Ondernemers die interesse hebben, kunnen contact opnemen via de website van de ZaansePas.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 24-9-2023

Zoals iedereen weet blijf burgermeester jan Hamming  ook de komende jaren burgemeester van Zaanstad en wil meer verZaansen.

 

Hamming zegt zelf:

Zes jaar geleden hebben jullie, de inwoners en ondernemers, Roya en mij helpen inburgeren. We bezochten bijzondere projecten, bedrijven en mensen waardoor we de Zaanstreek en de Zaankanters beter leerden kennen.

De komende tijd wil ik graag “verder verZaansen”.

Daarom wil ik jullie vragen of jullie daarbij willen helpen.

Hebben jullie een mooi initiatief dat jullie graag aan mij willen laten zien? Ben je een Zaanse ondernemer die mij graag wil vertellen over je onderneming? Speelt er iets bij jou in de buurt dat de moeite van het bezoeken zeker waard is?

Stuur me dan een mailtje om me uit te nodigen. Vertel daarin waarom ik verder zal verZaansen als ik een bezoek aan jullie heb gebracht.

 

Je kunt je bericht sturen naar   j.hamming@zaanstad.nl

Let op: Burgermeester Jan Hamming zijn  agenda is redelijk vol. hij beloof dat iedereen die een bericht stuurt een reactie krijgt. Maar kan niet beloven dat hij meteen op de stoep staat.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 24-9-2023

Vanaf 30 september kermis in Assendelft.

De kermis op de Dorpstraat in Assendelft is dit jaar van zaterdag 30 september tot en met donderdag 5 oktober. De opbouw van de kermis start op donderdag 28 september na 18:00 uur. Het afbouwen vindt plaats meteen na afloop van de kermis. Daarbij proberen de personen die de kermis afbouwen zo min mogelijk geluid te maken. De kermis is elke dag open voor u als bezoeker van 13:00 tot 24:00 uur.

Dit jaar maakt de gemeente als dat nodig is gebruik van gebiedsverboden. Mensen die zich (ernstig) misdragen wordt de toegang tot het kermisgebied ontzegd voor langere periode. Zij kunnen ook een gebiedsgebod krijgen voor kermissen in andere delen van Zaanstad. De duur van het verbod kan, afhankelijk van de overtreding, oplopen tot twee jaar.

Veiligheidsmaatregelen:

Om de kermis veilig te laten verlopen nemen ze dit jaar extra veiligheidsmaatregelen:

• Op het kermisterrein komen extra hekken;
• Op de Dorpsstraat komt extra verlichting en is extra beveiliging aanwezig;
• Ook gelden huisregels (deze hangen op het kermisterrein);
• U mag alleen in de vakken parkeren.

Net als vorig jaar zijn geen (imitatie-)wapens als prijs te winnen. Op het kermisterrein komen ook tien extra afvalcontainers te staan.

 

๐Ÿ“ท Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 23-9-2023

Zaanstad / Wormerland

Alles wat met de Zaanbrug te maken heeft in beeld.

De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 23-9-2023

Uitstootvrije zones in winkelgebieden vanaf 2026.

Vanaf 1 januari 2026 voert de gemeente Zaanstad uitstootvrije zones in, ook wel zero emissiezones genoemd. De zones komen in de kern van de winkelgebieden van Zaandam, Krommenie en Wormerveer. Voor ondernemers kan deze invoering ingrijpend zijn en vragen oproepen.

Daarom organiseert de gemeente Zaanstad op 3 en 5 oktober tussen 16:00 en 20:00 uur een inloopbijeenkomst. Op 3 oktober in de Stoomhal in Wormer en op 5 oktober in de Bullekerk, Westzijde in Zaandam. Aanmelden kan door een mail te sturen naar zes@zaanstad.nl.

Meer info: klik hier 

Reacties

Gerard Rozemeijer
2 maanden geleden

Ik kom zeker rond 16:00 uur naar de stoomhal

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 22-9-2023

Zaanbrug de hoogte in

Afgelopen woensdag 20 september  hebben de werkzaamheden voor de aanleg van de Zaanbrug letterlijk een hoogtepunt bereikt. De zogenaamde hameitorens werden geplaatst.

De stalen hameitorens vormen de draagconstructie die het mogelijk maakt om de brug te openen en sluiten voor scheepvaartverkeer. Met het plaatsen van de hameitorens wordt de vorm van de nieuwe Zaanbrug al zichtbaar. 

Op 20 en 21 september zijn de hameitorens, van ieder zo’n 16 meter hoog, met behulp van een telescoopkraan aan weerszijden van de brug geplaatst. De hijskraan, met een capaciteit om meer dan 450 ton te tillen, plaatste woensdagochtend de eerste hameitoren. Een dag later stond de ook de tweede hameitoren op z’n plek. Tijdens de hijswerkzaamheden is ook de aandrijving van de nieuwe brug op z’n definitieve plaatst gezet. Met de hameitorens krijgt de Zaanbrug steeds meer z’n definitieve vorm. Bovendien is de (blauwgrijze) kleur van de nieuwe Zaanbrug nu duidelijk zichtbaar.

Om de overgang van Wormerveer naar Wormer via de Zaanbrug te maken, ontbreekt nu alleen nog het 'val', het brugdeel dat opent en sluit voor het vaarverkeer. Naar verwachting wordt dit deel in november geplaatst. 

Foto: provincie Noord-Holland

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 21-9-2023

Burgemeester Jan Hamming is vanochtend herbenoemd als burgemeester van Zaanstad.

"Ook de komende jaren mogen mijn echtgenote Roya en ik Zaanstad ons thuis noemen. Vandaag heeft commissaris van de Koning Arthur van Dijk mij officieel herbenoemd als burgemeester en vanaf morgen begint mijn tweede termijn.

De Zaanstreek heeft ons hart veroverd. Zoveel diversiteit. Zoveel Talent. Zoveel Zaans om Trots op te zijn. Wij kijken er naar uit om u ook de komende jaren te dienen," aldus de burgemeester.

Namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-9-2023

Darwinpark Festival zaterdag 23 september!

Aankomende zaterdag vindt de 3e editie van het Darwinpark Festival plaats in het Darwinpark in Zaandam (op en rond het Skatepark). Kom genieten van live optredens, doe mee aan allerlei activiteiten en proef van verschillende culturen.

Een uniek, verbindend en gratis festival voor iedereen in Zaanstad.

Meer informatie, openingstijden en het programma: https://darwinparkfestival.nl/

Foto's: darwinparkfestival.nl

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 19-9-2023

Naast de ingang van het Zaans Medisch Centrum is momenteel een stuk muur doorgebroken.

Dit is gedaan zodat ze op 26 september een nieuwe MRI kunnen plaatsen. Deze MRI is te groot om door de deur naar binnen te gaan. Met een tweede MRI kan het Zaans Medisch Centrum op termijn sneller en meer patiënten helpen. MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Het is een apparaat dat met hulp van magneetvelden en radiogolven afbeeldingen van het lichaam kan maken. Een MRI kan alle organen en weefsels in beeld brengen.

Wist je dat de MRI:• 157 centimeter lang is?• 4200 kilogram weegt?• Een minimale vloeroppervlak van 28 vierkante meter nodig heeft?• Een kraan nodig heeft om geplaatst te kunnen worden?

Op de foto verwijdert bestuurslid Angelo Hooker onder toeziend oog van radioloog Frans van Hoorn de eerste stenen.

Foto: Zaans Medisch Centrum

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 19-9-2023

Aanstaande vrijdag is de kick-off van de Energy Race op Basisschool De Golfbreker in Koog aan de Zaan!

Samen met Race Against Waste en Fawaka Ondernemersschool organiseren ze de race om kinderen te leren hoe belangrijk het inzamelen van elektronisch afval is.

Tien teams van basisscholen uit Zaanstad gaan vier weken lang alles over energiebronnen, het effect van energie op het klimaat, de energierekening en energie besparen in huis. Na een gastles nemen ze het tegen elkaar op om energie te besparen in de wijk. Zo maakt de Energy Race het besparen van energie leuk, leerzaam en gemakkelijk zegt Zaanstad.

Foto: Gemeente Zaanstad


Gemeente Zaanstad: 18-9-2023

Basisschool Het Koraal uit Assendelft, groep 6, heeft in juni het Nederlands kampioenschap schoolvoetbal gewonnen. 

Wethouder Gerard Slegers: “Als beloning voor deze bijzondere prestatie hebben we de jonge kampioenen afgelopen zondag uitgenodigd om de wedstrijd van AZ bij te wonen. De jonge voetballers zijn zelfs met de echte spelersbus naar het stadion gebracht. Het was een onvergetelijke dag!” AZ won gisteren met 2-0 tot grote vreugde van de leerlingen van Het Koraal.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 17-9-2023

Prestigieuze Dam tot Damloop prooi voor Kimeli en Keino.

 

De 37e editie van de Dam tot Damloop is vandaag gewonnen door de Kenianen Methew Kimeli en Agnes Keino. De 25-jarige Kimeli plaatste in de laatste kilometer de beslissende versnelling. Hij triomfeerde tijdens zijn debuut op de 10 Engelse Mijl in 45.20 minuten. Marathonloopster Keino schudde de concurrentie net voor de streep in de Peperstraat in Zaandam van haar af en liet 52.18 minuten noteren.  

Het grootste hardloopfeest in Nederland barst om 10.19 uur los op de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Traditiegetrouw bijten de vrouwen het spits af en lopen zij als eerste de IJtunnel door, op weg naar de finish in Zaandam. Al snel wordt er een grote groep van Afrikaanse loopsters gevormd, waaronder Olympisch kampioene Almaz Ayana. Er is één Nederlandse dame die dit hardloopgeweld aan kan: Diane van Es.  

De mannen gaan om 10.25 uur in de achtervolging. Tot het 10 km-punt in het Molenwijkpark is een achttal topatleten nog in de race voor de overwinning. Als een langgerekt lint lopen ze vervolgens over de Zuiddijk en wordt het tempo opgeschroefd. Met de versnelling van Kimeli en Kibet raken er grote namen in de problemen. Vanaf de Burcht is de Keniaan echt los en is het duidelijk dat hij de prestigieuze 10 Engelse Mijl gaat winnen. Vincent Kibet volgt op zeven seconden in 45.27 minuten. De Spanjaard Adel Mechaal maakt het podium compleet in 45.39 minuten. 

Khalid Choukoud komt geëmotioneerd als tiende en beste Nederlander over de streep (46.45). “Ik ben door de aardbeving in Marokko kapot gemaakt van binnen. Ik wilde niet lopen, omdat ik zo verdrietig ben. Met mijn tijd kan ik super tevreden zijn, dit is van een goed niveau. Ik ben in bloedvorm en dit geeft veel vertrouwen richting de TCS Amsterdam Marathon, waar ik me wil kwalificeren voor de Olympische Spelen”, aldus Choukoud.  

Filmon Tesfu eindigt als tweede Nederlander in 47.08 en derde wordt Richard Douma in 47.39.

De vrouwen worden door de mannen na zo’n 13 km in de wedstrijd gepasseerd. Hierdoor was de man-vrouw wedstrijd tijdens deze editie snel beslist. Het is dan ook duidelijk dat Almaz Ayana, Cynthia Chemeno en Agnes Keino gaan uitmaken wie er gaat winnen vandaag. Pas in de Peperstraat slaat Keino een gat en gaat zij na 52.18 door het finishlint. De klok stopt voor Chemweno op 52.21 en voor Ayana op 52.23.