ZAANSTAD NIEUWS

Gemeente Zaanstad: 9-6-2023

Kort Zaans:

Een groene mijlpaal: agribedrijf Cargill gaat voortaan een elektrische duwboot gebruiken voor het emissievrije vervoer van cacaobonen van de Haven van Amsterdam naar de fabriek in Zaandam.

Cargill is het eerste bedrijf dat gebruik maakt van deze volledig elektrische industriële oplossing voor de binnenvaart. Hiermee levert Cargill een mooie bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Foto: Gemeente Zaanstad

Klik op de foto om deze te vergroten.

Foto: KOTUG International


Gemeente Zaanstad: 9-6-2023

Gemeente controleert opslagboxen samen met politie en brandweer.

Afgelopen donderdag 8 juni controleerde de gemeente samen met politie en brandweer verschillende particuliere opslagboxen aan de Omweg in Assendelft. Bij deze controle werd ook een speurhond ingezet die getraind is op het vinden van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld voor de productie van synthetische drugs. Tijdens de controle werden geen gevaarlijke stoffen of verboden goederen aangetroffen.

Opslaglocaties kunnen – mede door hun anonieme karakter - gebruikt worden voor de opslag van drugs en/of grondstoffen voor de productie van drugs. De gemeente zet zich samen met partners als de politie, OM, douane en Belastingdienst in om dit tegen te gaan. De controles bij particuliere en commerciële opslagboxen zijn een aanvulling op de integrale controles die plaatsvinden op bedrijventerreinen en in woningen.

De gemeente Zaanstad gaat actief de strijd aan met ondermijnende criminaliteit en zet daarbij ook in op preventie. Zo werden op 22 maart tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bij de gemeente verhuurders van commerciële opslaglocaties gewezen op signalen die kunnen duiden op drugsproductie of de opslag van drugs(grondstoffen). Bij verschillende opslaglocaties worden binnenkort posters opgehangen om aandacht te vragen voor deze signalen en om handelingsperspectief te bieden aan mensen die verdachte situaties opmerken.

Deze integrale controle bij opslagboxen vond plaats vanuit het project Cottica, dat inmiddels al enige tijd actief is in Zaanstad en zich richt op (handel in) verdovende middelen. De gemeente Zaanstad werkt hierin samen met andere overheidsorganisaties onder de vlag van het RIEC Noord-Holland. Het doel hiervan is het verstoren en tegengaan van criminele netwerken, het handhaven van de openbare orde en bijdragen aan leefbare en veilige buurten. 

Fotos : Aangeleverd 


Gemeenten Zaanstad: 9-6-2023

Gemeente Zaanstad en vastgoedeigenaren stadshart Zaandam tekenen intentieverklaring.

Een stadshart waar winkeliers, inwoners en bezoekers graag willen verblijven, wonen en ondernemen. Daar werkt Gemeente Zaanstad aan samen met allerlei partners. Al enige tijd zijn vastgoedeigenaren uit het stadshart van Zaandam en de gemeente in gesprek om het vestigings-, ondernemers-, verblijfs- en woonklimaat in het Stadshart te verbeteren. Om deze samenwerking te markeren, tekenende de vastgoedeigenaren en gemeente op 8 juni een intentieverklaring. Namens gemeente Zaanstad tekenende wethouders Stephanie Onclin en René Tuijn. De Kopgroep Vastgoed Stadshart heeft namens de eigenaren de intentieverklaring ondertekend.
 

Wethouder Onclin: ‘We zetten ons als gemeente samen met de vastgoedeigenaren in voor een Stadshart waar we trots op zijn. Zo zijn wij al in gesprek over de uitvoering van de gezamenlijk ontwikkelde plintenstrategie. Met die strategie wordt duidelijk wat er kan op de begane grond van gebouwen in het winkelgebied. Het doel is meer verschillende winkels en bijvoorbeeld horeca.’ Wethouder Tuijn: ‘Onze ambitie is een sterke samenwerking waarin eigenaren en gemeente op elkaar kunnen bouwen. Samen maken we Zaanstad, en het Stadshart is een belangrijke plek voor bewoners, ondernemers en bezoekers’.

Het tekenen van de intentieverklaring en het opstellen van de plintenstrategie stadshart dragen bij aan het realiseren van de economische visie van gemeente Zaanstad. Provincie Noord Holland draagt financieel bij.

Klik op de foto's om ze te vergrote.

πŸ“· Gemeenten Zaanstad 


Gemeente Zaanstad: 8-6-2023

Zaanstad wordt groener. Meer bomen, struiken, bloemen en planten.

In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Slagen Maken’ staat de ambitie om zichtbaar vorm te geven aan het gebiedsgericht vergroenen van de stadse omgeving, en daarmee ook de biodiversiteit te vergroten. Hoe gemeente Zaanstad dat samen met partners de komende jaren gaan doen, staat in de Aanpak Vergroening van de stad.

 

Wethouder Wessel Breunesse: ‘Een groenere gemeente draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners, bevordert maatschappelijke betrokkenheid, is goed voor de klimaatadaptatie en versterkt de biodiversiteit. Dat moeten we dus gewoon doen. En er liggen veel kansen in onze gemeente. Al die kansen hebben we nu gebundeld in deze aanpak.’   

Groen is gewoon
Op veel plekken in de gemeente wordt gewerkt aan de openbare ruimte. Dit biedt kansen voor vergroening. Zo is er extra aandacht voor groen als we een straat opnieuw inrichten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de Schildersbuurt (Zaandam) en gaat gebeuren bij de Zaanweg Oost (Wormerveer) en de Noorder- en Zuiderhoofdstraat (Krommenie). Ook in wijken waar we niet aan het werk zijn, kijken we of daar extra groen kan komen, zoals bij de groenstructuren in Saendelft.

Samen
Wethouder Breunesse:
‘We willen de lokale kennis én kunde van bewoners en bewonersgroepen inzetten om samen te werken aan de ambitie om Zaanstad groener te maken. Zo wordt er een klankbordgroep voor heel Zaanstad opgericht, onder de werknaam de GroenGroep, om ideeën met ons te delen voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Ook willen we inwoners inspireren èn helpen om zelf te vergroenen. Zo kunnen inwoners een geveltuin aanvragen bij de gemeente en hun tegels laten ophalen als zij hun tuin vergroenen.’

Twee voorbeelden van vergroeningsprojecten die gemeente Zaanstad in 2023 en 2024 uitvoert zijn de vergroening van het Pontplein en het realiseren van drijvende tuinen.

Pontplein Hemkade: groene entree naar de gemeente
Het pontplein is een entree naar Zaanstad. Het plein nabij het Hembrugterrein waar de pont naar Amsterdam aanmeert, wordt opnieuw ingericht. In de nieuwe inrichting is ruimte voor meer groen en meer dan 100 extra bomen.

Klik op de foto om hem te vergroten.

Pontplein Hembrug: oude situatie en impressie na vergroening

Innovatieve ideeën: drijvende tuinen
Zaanstad krijgt volgend jaar drijvende tuinen: kunstmatige drijvende eilandjes. Deze komen vol te staan met oever- en waterplanten, die in het water kunnen wortelen. De tuintjes moeten zorgen voor meer soorten planten en dieren in en rond het water. Ook trekken ze bijen, vlinders en kevers aan. Gemeente Zaanstad plaatst twee tuinen van ongeveer 15 vierkante meter achter de steigers in de Rosmolenwijk langs de Zaan. Eén tuin komt bij de speeltuin en één bij het bruggetje bij de Boeg. Een andere tuintje, van 45 vierkante meter, komt tussen het Zaantheater en het appartementencomplex De Hoge Horn. De aanleg van de tuinen start in april 2024.

Klik op de foto om hem te vergroten.

Links een impressie van een drijvende tuin, rechts de verbeelding van een drijvende tuin bij het Zaantheater.

Vergroenen kost geld
Structureel is jaarlijks € 300.000 beschikbaar voor vergroening van de stad. Hiervoor worden extra bomen en beplantingen aangelegd. Dit budget wordt ook ingezet om de doelstellingen van het Bomenbeleidsplan 2020-2050 te realiseren. In de begroting 2023-2026 is voor vier jaar een bedrag van € 1 miljoen extra per jaar opgenomen voor vergroening van de stad. Een bedrag van € 1.000.000 is éénmalig beschikbaar voor vergroening van de Zaandam-oost. Dit is een subsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Dit bedrag moet uiterlijk eind 2030 besteed zijn.


De gemeente Zaanstad heeft zes strategische opgaven: veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, kansengelijkheid, economie en verstedelijking. Een groene leefomgeving, en daarmee deze aanpak, draagt bij aan alle zes strategische opgaven van Zaanstad.

 


Gemeente Zaanstad: 8-6-2023

Een bijzonder moment vandaag voor Yollanda Pertiwi! Zij is de eerste inburgeraar in Zaanstad die succesvol het inburgeringsproces heeft afgerond.

Sinds 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Voorheen deed het Rijk dit. Inburgeraars hebben nu drie routes om in te burgeren op basis van opleiding en leeftijd. Nieuwkomers moeten taallessen volgen en daarnaast werken óf een participatietraject volgen. Een inburgeringsregisseur van de gemeente zorgt voor begeleiding. Het doel is dat de nieuwkomer na afronding van dit traject de taal beheerst en actief deelneemt aan de samenleving.

Zo ook mevrouw Pertiwi, die oorspronkelijk uit Indonesië komt en al sinds 2017 in Nederland woont en werkt. Zij heeft in korte tijd al haar inburgeringsexamens gehaald en zich enorm ingezet om onderdeel te zijn van onze samenleving. Zij werkt in een hotel in Zaandam waar zij het erg naar haar zin heeft.

Wethouder Gerard Slegers wilde deze bijzondere prestatie niet onopgemerkt voorbij laten gaan en feliciteerde mevrouw Pertiwi persoonlijk: ''Complimenten aan mevrouw Pertiwi. U heeft hard gewerkt om uw inburgering af te ronden en u bent een inspirerend voorbeeld voor andere nieuwkomers. Wij vinden het belangrijk dat nieuwkomers meedoen aan de samenleving en hier een netwerk opbouwen. Dat maakt dat u zich hier thuis voelt. Nieuwe inwoners zijn van grote waarde voor de samenleving, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt.”

 

Foto's Gemeente Zaanstad


Gemeente Zaanstad: 7-6-2023

Meer dan verdiend.

De groep vrijwilligers van de Broodjesfabriek heeft afgelopen maandag namens Zaankanters voor elkaar en de gemeente Zaanstad de vrijwilligerswaardering ontvangen.

3x per week is deze groep van in totaal 70 vrijwilligers druk in de weer met het smeren/bezorgen van broodjes voor kinderen in Zaanse wijken die in armoede leven. Per week voorzien zij zo'n 4000 kinderen van een gezonde schoollunch.

Ook namens RTV Zaanstreek Gefeliciteerd

Foto: Zaankanters voor elkaar


Afgelopen maandagavond vond de Assendelftse Wandeltocht plaats, georganiseerd door basisschool de Delta.

Leerkrachten, ouders en familieleden liepen mee met de kinderen. Ook scholen de Meander, de Oceaan, de Ayundo en de Octant hadden zich opgegeven voor de wandeltocht.

Wethouder Natasja Groothuismink was erbij om medailles uit te reiken aan de deelnemende kinderen: “Jong geleerd is oud gedaan: samen bewegen is goed voor je en vooral heel erg leuk! Het zorgt voor verbinding met elkaar, met de scholen en met de buurt. Heel mooi om deze welverdiende medailles uit te mogen reiken aan alle trotse deelnemers.”

Klik op de foto om hem te vergroten.

Foto's: Gemeente Zaanstad


Gemeenten Zaanstad: 7-6-2023

Het jaar 2022 was voor het Zaans Medisch Centrum een jaar van uitdagingen én bijzondere prestaties.

Vorig jaar was er in de media enorm veel aandacht voor de druk op de zorg. Die druk hebben ze ook in het Zaans Medisch Centrum ervaren. De aard van de coronacrisis veranderde, maar het hele jaar hadden ze te maken met de na-ijlende gevolgen van de pandemie. COVID-19 heeft een wissel op de mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers getrokken. Het ziekteverzuim steeg het afgelopen jaar. Zelfs toen ze minder patiënten met COVID opnamen, bleef de druk op hun medewerkers geregeld hoog. De toestroom van patiënten was enorm.

Bijzondere prestaties

Ondanks deze druk wisten ze op veel vlakken bijzondere prestaties neer te zetten en belangrijke vorderingen te maken. Het ZMC heeft het afgelopen jaar bijvoorbeeld extra veel aanstaande moeders mogen verwelkomen. Vergeleken met 2019 vonder er ruim 200 extra bevallingen plaats. En dat binnen de bestaande capaciteit. Die enorme inzet van collega’s zagen ze ook bij het opleiden van nieuwe medewerkers. Ondanks het personeelstekort gingen afdelingen daar gewoon mee door.

Positief financieel resultaat

Het ZMC sluit 2022 af met positief resultaat van € 2,5 miljoen. Dit is € 0,6 miljoen hoger dan het resultaat over 2021. Het is een mooie uitkomst van alle inspanningen. Meer over de financiële verantwoording van het ZMC leest u in het financiële hoofdstuk van het jaarverslag. 

Anja Blonk, lid van de Raad van Bestuur:
“Of het nu gaat om onze prestaties van 2022 of die voor de toekomst, we kunnen niet zonder de bijzondere inzet van onze medewerkers. Onze dank gaat uit naar iedereen die in 2022 dag in, dag uit keihard heeft gewerkt. We mogen trots zijn op wat we samen hebben bereikt en hoe we het hoofd hebben geboden aan uitdagende omstandigheden. We kijken dan ook met vertrouwen naar de toekomst en de stappen die we samen zetten om onze patiënten elke dag opnieuw goede zorg te bieden.”

jaarverslag 2022 ? Klik op de link hier onder.

https://www.zaansmedischcentrum.nl/default/assets/File/ZMC_Jaarverslag_2022.pdf

Foto: Zaans Medisch Centrum


Gemeenten Zaanstad: 6-6-2023

De gemeente Zaanstad gaat het deel van de Westzijde tussen de Harenmakersstraat en het kruispunt met de Vincent van Goghweg in Zaandam opknappen en veiliger maken. Ze bestraten de weg opnieuw, verbreden de fietsstroken en leggen oversteekplaatsen aan.

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 12 juni tot en met vrijdag 11 augustus. Ze sluiten dan dit deel van de Westzijde af voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingsroutes. Deze geven ze met borden aan.

Meer informatie via https://bit.ly/westzijde-afsluiting


Gemeenten Zaanstad: 6-6-2023

Kort Zaans:

Het nieuwe tennis- en padelpark van TOPZ op het Hoornseveld in Zaandam is geopend door wethouder Gerard Slegers . En met grote inspanning van veel vrijwilligers.

Het is een prachtige paviljoen geworden met 12 tennisbanen, 4 padelbanen, een jeu de boulebaan, een oefenkooi en een speeltuin.

 

πŸ“· Gemeenten Zaanstad


Handtekening onder nieuw convenant voor veiligheid en samenwerking bedrijventerreinen Zaanstad Zuid. 

 

Onder regie van Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland is vandaag een nieuw convenant getekend ter bevordering van samenwerking en veiligheid binnen bedrijventerreinen in de gemeente Zaanstad. Gemeente Zaanstad, OVZZ en ATN Beveiliging hebben hun handtekening gezet om de bedrijventerreinen van Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) samen veilig, heel en schoon te houden.  PVO Noord-Holland gaat voor OVZZ behoeften van ondernemers in kaart brengen om maatwerktrainingen en workshops op het gebied van veiligheid te organiseren.

De partners die zich inzetten voor veilige en schone bedrijventerreinen in de gemeente zijn Politie Basisteam Zaanstad, gemeente Zaanstad, brandweer, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) en ATN Beveiliging. "Dit nieuwe convenant markeert een belangrijke stap in de samenwerking tussen deze instanties. Het doel ervan is het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor ondernemers, medewerkers, leveranciers, klanten en andere bezoekers", aldus Rob Smits, directeur van OVZZ. "Het convenant beoogt niet alleen het waarborgen van veiligheid, maar ook het verbeteren van de communicatie tussen de betrokken partijen. Dit zal leiden tot een nog effectievere samenwerking en een beter gecoördineerde aanpak van veiligheidskwesties op onze bedrijventerreinen."

De ondertekening van het nieuwe convenant is een belangrijke stap om de samenwerking tussen de betrokken partijen te verbeteren. Met de recente ontwikkelingen rond de plannen voor woningbouw in de Achtersluispolder is duidelijk geworden dat dit specifieke gebied meer aandacht vraagt van de betrokken instanties. Nu de bouwplannen voorlopig van de baan zijn voor wat het zuidelijke deel betreft, is de bewustwording gegroeid en wordt duidelijk dat er meer tijd en energie in het gebied moet worden gestoken. Afgelopen jaar zijn hier al constructieve gesprekken over gevoerd.

"Wij zien dit moment als een herstart van de samenwerking waarbij alle partijen de verantwoordelijkheid gaan nemen om de kwaliteit en veiligheid in het hele gebied te vergroten. De afgelopen periode heeft OVZZ hier initiatief in genomen en inmiddels zijn de eerste verbeteringen waarneembaar. Borden zijn schoongemaakt en er wordt sneller gereageerd bij afval en dumping. Bemoedigend!", aldus Rob Smits. De komende maanden brengt PVO Noord-Holland via enquêtes in kaart welke behoeften en wensen er rond dit - en andere aandachtsgebieden - zijn.

Een belangrijk onderdeel van het convenant is de aanstaande hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen, dat eind van dit jaar afloopt. Ook spelen de toenemende risico's op ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen een grote rol. "Om hercertificering te bewerkstelligen, is samenwerking het sleutelwoord. Om te garanderen dat de onderlinge samenwerking van structurele aard blijft, zullen we de regie nemen en ondersteuning bieden", aldus Josefien Hofstede van PVO Noord-Holland. "Een van onze taken is het aanbieden en organiseren van gratis trainingen voor ondernemers in de regio om criminaliteit terug te dringen en te voorkomen. Na onze inventarisatie onder deelnemers kijken we waar behoefte aan is. Naast agressie- en overvaltrainingen bieden we ook trainingen en voorlichting aan over ondermijning. Met de resultaten uit de enquêtes die we gaan houden, spitsen we deze toe op het focusgebied". Naast de aanstaande hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het convenant ook een opstap om via Parkmanagement een Bedrijf Investering Zone (BIZ) op de bedrijventerreinen waar OVZZ actief is op te richten. "Dit kan voor een grote economische impuls zorgen", aldus Smits.

Burgemeester Jan Hamming laat weten: "Samenwerken om veiligheid te vergroten, is cruciaal. Daarom is een Keurmerk Veilig Ondernemen ook zo belangrijk. Hiermee werken ondernemers en overheden met gedeelde ambitie samen om een gebied veilig te houden. We kunnen elkaar makkelijker vinden en gaan schouder aan schouder staan om criminaliteit aan te pakken en de kwaliteit van de omgeving verder te versterken."

Foto: vlnr: Jan Hamming, burgemeester Zaanstad_ Rob Karst, voorzitter OVZZ_Fokko Mellema, projectleider ondermijning PVO Noord-Holland_Rein van der Toorn, regiomanager ATN Beveiliging

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gefeliciteerd en meer dan verdiend.

Vandaag had burgermeester jan Hamming het genoegen om Mounir El Mourabit en zilveren medaille en een getuigschrift uit te reiken als dank voor zijn redding van een drenkeling eerder dit jaar.

Op 3 maart redde hij een man uit het water van de Wilhelminasluis. Een heldendaad!

“Ik dacht op dat moment niet na”, zei Mounir. “Wat als je daar zelf zou liggen? Dan wil je toch ook dat iemand je komt helpen?”

Mounir wandelde net weg van huis, fris gedoucht en wel, toen hij rond de sluis geschreeuw hoorde. Eenmaal aangekomen op de plek zag hij wat er aan de hand was. Hij sprong in het ijskoude water van de Zaan en sloeg zijn armen om de man heen. Hij trok hem naar de kant en hielp hem met omstanders uit het water. Zowel het slachtoffer als Mounir hadden medische verzorging nodig.

Hamming reikte de medaille uit namens de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De KMRD stelt zich sinds haar oprichting in 1767 ten doel personen te eren, die anderen van een niet fatale- verdrinking hebben gered. Zij doet dat door, afhankelijk van de toedracht, toekennen van bronzen, zilveren of gouden onderscheidingen, vergezeld van een getuigschrift, of door het sturen van een oorkonde of waarderend schrijven. 

Foto's Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 5-6-2023

Op zondag 25 juni 2023 is het weer zover! De 18de editie van de Zaanse Kinderboekenmarkt.

Een avontuurlijk kinderfestival met tweedehands boekenmarkt voor alle lezertjes, doeners, kijkers, knutselaars en klimmers uit de Zaanstreek!

Ook dit jaar mogen ze weer te gast zijn op de altijd groene stadsboerderij Het Darwinpark in Zaandam.

Kom jij ook langs op zondag 25 juni 2023 van 11:00-17:00 uur

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 4-6-2023

Kort Zaans:

Na 16 jaar draaien zijn de witte zomerzeilen echt op zegt houtzaagmolen het Jonge Schaap. Afgelopen vrijdag echt  een moeten vervangen.

De nieuwe blinken intussen weer..

Ze hopen dat de volgende net zo lang mee gaan.

πŸ“·Foto het jonge Schaap

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 3-6-2023

Te triest voor woorden in brand gestoken regenboogvlaggen.

Vandaag zijn in Zaanstad de net opgehangen regenboogvlaggen in de brand gestoken zegt burgermeester jan Hamming. Een belachelijke actie.

Zaanstad, een gemeente met 180 nationaliteiten, mensen uit alle windstreken en met allemaal hun eigen voorkeuren, moeten hier thuis kunnen zijn.

Dit is een onacceptabele daad waar woorden eigenlijk tekort schieten. Het verbranden van een vlag gaat ver over een grens en dit is niet te tolereren. Wij zullen dan aangifte doen van deze verwerpelijke actie zegt Hamming.

πŸ“· RTV Zaanstreek 

Foto's vergroten klik er op.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 3-6-2023

Open Deuren Route Kogerveld 7 juni

 

Een kijkje nemen bij de vele verenigingen en bedrijven die de wijk Kogerveld een warm hart toedragen? Woensdag 7 juni is daar de perfecte dag voor! Van 16.00 tot 20.00 uur openen tientallen organisaties deze dag hun deuren voor (toekomstige) buurtbewoners. Zo verbinden we de buurt en omgeving. Want een wijk is meer dan wonen alleen.

Wandelroute langs leuke locaties voor jong en oud

Een wandelroute brengt je langs allerlei sportieve, sociale, culturele en horeca-locaties in Kogerveld. Maar ook langs alle woningbouwontwikkelingen in het gebied. 

Vanaf 16.00 uur kunt u bij het Informatiecentrum Oostzijderpark aan de Bob Angelostraat een informatietasje en een routekaart ophalen. Daarna kunt u zelf beslissen waar én wanneer je de wandeling start. 

Langs de route zijn diverse activiteiten, er staan informatiekraampjes en is er een hapje en drankje te verkrijgen. De kids kunnen los op het springkussen, leuke Oud Hollandse spelletjes doen of zich laten schminken. 

De Open Deuren Route duurt tot 20.00 uur. Meer info: https://opendeurenroute.nl/

Foto: Gemeente Zaanstad

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 2-6-2023

De ZaanPride 2023 is begonnen! Vandaag hees wethouder Inclusie Gerard Slegers met leerlingen van het St. Michaël College de Zaanse Regenboogvlag! De opening werd georganiseerd door De Zaanse Regenboog en GSA Zaanstad.

Wij wensen iedereen een fijne ZaanPride! OUT, LOUD, PROUD

Bekijk het programma van 2 t/m 10 juni hier → www.zaanpride.nl

Foto's: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 2-5-2023

Op weg naar circulair textiel bij Zaanstad.

Gemeente Zaanstad heeft bedrijfskleding voor medewerkers openbare ruimte aanbesteed en ingekocht volgens de ´R-ladder van circulariteit’. Dat wil zeggen, hoe hoger op de ladder, hoe beter. Zo zijn reuse (direct hergebruik) en repair (repareren) beter dan recyclen. De bedrijfskleding wordt gerepareerd en telt inmiddels tien nieuwe items met gerecycled polyester en gerecycled katoen. De nieuwe kledingstukken worden gedragen als oude kleding niet meer draagbaar of niet meer veilig is. Wethouder Stephanie Onclin bekeek met twee nieuwe medewerkers de nieuwe bedrijfskleding. Onclin: ‘Door circulair in te kopen minimaliseren we de inzet van (nieuwe) grondstoffen, worden producten en materialen hergebruikt en verlengen we de levensduur. Heel goed dat we hier met deze aanbesteding op hebben kunnen sturen.’

Duurzame kleding
Wist u dat uw meest duurzame kledingstuk al in uw kast ligt of hangt? Uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is gebleken dat we in Nederland gemiddeld 50 (bijna) ongedragen items hebben. Dit zette ook gemeente Zaanstad aan het denken, toen er nieuwe bedrijfskleding nodig was. Wat hebben we al en kunnen we hiermee? Te veel ongebruikte kleding is niet duurzaam, want voor het maken van deze kleding zijn veel grondstoffen en water gebruikt. De textielindustrie is helaas nog steeds een van de meest vervuilende industrieën.

Daarom is het goed om te gebruiken wat we al hebben. Zo bekeek de gemeente de eigen voorraden en werden deze eerst zoveel mogelijk opgemaakt. Ook bekeken we of alle kledingstukken echt gebruikt worden en nodig zijn. Kan het misschien anders?

Zo droegen medewerkers voorheen op warme dagen naast een shirt ook nog een veiligheidsvestje. Komende zomer wordt dat anders. Straks dragen ze een shirt met veiligheidsreflectie in één. Een van de medewerkers grapte: ‘Dit scheelt me ook nog eens tijd met aankleden!’ Daarnaast laat de gemeente de bedrijfskleding beter verzorgen. Zit een kledingstuk niet helemaal goed of gaat er een kledingstuk kapot, dan repareren we het. En straks gaan we mogelijk van een kapotte lange broek op den duur een korte broek maken. Zo gaat kleding zo lang mogelijk mee.

Post-consumer gerecycled katoen
Van de 10 items met gerecycled textiel springt de spijkerboek eruit. Deze is gemaakt van 40% post-consumer gerecycled katoen en 60% nieuwe katoen. Dat wil zeggen dat deze nieuwe spijkerbroek mede is gemaakt van een oude kapotte spijkerbroek.

Op de foto: Wethouder Stephanie Onclin en medewerkers van gemeente Zaanstad presenteren de bedrijfskleding.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 2-6-2023

Voor 1 dag “de baas” zijn van gemeente Zaanstad wie wil dat niet.

Marley, Karmen en Tyrone liepen met burgemeester Jan Hamming  en wethouder Stephanie Onclin  mee en namen hun taken over een dagje over.

Zo gingen ze onder andere de werkdag doornemen, kregen rondleiding door het stadhuis, bezochten Art Zaanstad en mochten ze mee op werk bezoek bij het Jongerenloket.

πŸ“· Gemeenten Zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 2-6-2023

Zaans Sportakkoord 2023-2026 in de maak

Grote uitdaging om inwoners meer te laten bewegen

Tijdens een drukbezochte netwerkbijeenkomst zijn sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente Zaanstad met elkaar in gesprek gegaan over het vervolg op het Zaans Sportakkoord van 2020. Via diverse gesprekstafels is  uitgebreid ingegaan op de vraag hoe we de kracht van sport, bewegen en preventie als een olievlek over de stad kunnen uitbreiden. Aan het einde van de avond zijn de bezoekers met een aantal praktische handvatten naar huis gegaan waar zij direct mee aan de slag kunnen gaan. De opbrengst van de avond wordt verwerkt in een Zaans Sportakkoord 2023-2026. 

Meer dan de helft van de mensen beweegt te weinig
Op dit moment beweegt meer dan de helft van de mensen te weinig. In een gezonde samenleving zou sporten en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van het leven van iedere Zaankanter. Sport en bewegen is tegelijkertijd ook belangrijk in het bereiken van andere maatschappelijke doelen zoals het terugdringen van overgewicht, roken, alcohol, kansenongelijkheid en eenzaamheid. Er is uitvoering ingegaan op hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we vermijdbare gezondheidsproblemen ook daadwerkelijk kunnen voorkomen. En dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten.

 Positieve sportcultuur
Landelijk is de ambitie om in 2040 driekwart van alle Nederlanders voldoende te laten sporten en bewegen. Daarmee wordt de lat hoog gelegd. Om dit doel ook in Zaanstad te bereiken is samenwerking tussen scholen, zorgverleners, sociaal werkers, bedrijven en sportorganisaties van groot belang. Bovendien moet het fundament van de sport op orde zijn. Dit betekent sterke organisaties, voldoende vrijwilligers, geschikte voorzieningen en een positieve sportcultuur, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt.

Samenleving verandert
In Zaanstad bestaat een breed aanbod aan sportverenigingen en beweegactiviteiten, waaraan veel inwoners met plezier en passie deelnemen. Dat willen we vooral zo houden. Maar de samenleving is aan het veranderen en daar heeft de sportwereld ook mee te maken. Mensen willen flexibeler sporten of anders bewegen, ze besteden minder tijd aan vrijwilligerswerk en hebben ook minder geld uit te geven. Samen bouwen we aan sterke sportorganisaties om deze uitdagingen in de komende jaren het hoofd te bieden.


Klik hier voor meer informatie. 

 

Foto: Aangeleverd klik op de foto om hem te vergroten.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 1-6-2023

Ruim baan voor de fiets in Zaanstad

‘Gemeente bereikbaar en leefbaar houden’

Zaanstad wil de komende jaren ruim baan maken voor de fiets en inwoners verleiden om vaker hun rijwiel te pakken. Daarom gaat Zaanstad aan de slag met het opstellen van het Actieplan Fiets. Dit plan bestaat uit concrete acties en maatregelen om het fietsgebruik te verhogen. De gemeente kijkt welke verbeteringen in de fietsinfrastructuur op korte en lange termijn nodig zijn. Daarnaast vragen we aan inwoners en maatschappelijke partners wat er nodig is om vaker de fiets te pakken.


Doordat het aantal inwoners in Zaanstad groeit en er woningen worden bijgebouwd, groeit ook het aantal vervoersbewegingen in de gemeente. Om de stad ook in de toekomst bereikbaar te houden is het belangrijk dat inwoners naast de auto ook andere vormen van vervoer gebruiken zoals de fiets en OV. Zoals vastgelegd in het Zaans Mobiliteitsplan is de doelstelling van de gemeente dat het fietsgebruik van inwoners en bezoekers groeit van 27 naar 35%.


Gezond en milieuvriendelijk
Wethouder Mobiliteit Gerard Slegers: “Om de gemeente ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, investeert Zaanstad in belangrijke verkeersroutes zoals de Thorbeckeweg en de Guisweg. Een ander voorbeeld is het aanpassen van de van snelweg A7 tussen het Prins Bernhardplein en knooppunt Zaandam naar een groene stadsstraat. Daarnaast maken we de komende jaren ruim baan voor de fiets. Fietsen is gezond, neemt minder ruimte in en is milieuvriendelijk. Meer Zaankanters op de fiets betekent een verbetering van de doorstroming van het verkeer en draagt bij aan de leefbaarheid in de stad.”


Fiets-enquête voor inwoners
Als eerste stap vraagt de gemeente aan inwoners om een online fiets-enquête in te vullen. Daarnaast haalt de gemeente input op bij maatschappelijke partners, zoals scholen, ondernemersverenigingen, de Fietsersbond, Vervoerregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland. Begin 2024 is het actieplan naar verwachting klaar en start de gemeente met de uitvoering van de maatregelen.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 1-6-2023

Open dagen Noord-Hollandse techniekopleidingen

Praktijkopleidingen installatiebranche bieden veel perspectief door energietransitie

Opleidingsbedrijven IW Noord-Holland en Goflex zetten donderdag 8 juni in heel Noord-Holland de deuren open voor jongeren en zij-instromers die belangstelling hebben voor een loopbaan in de installatie- of elektrotechniek. De techniekopleidingen ontvangen belangstellenden in trainingscentra in Amsterdam, maar ook in Zaandam.

Technische mbo-opleidingen winnen snel aan populariteit, zo blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van de MBO Raad. Dat is onder meer een gevolg van de energietransitie en de verduurzaming. "Opmerkelijk is dat ook veel zij-instromers uit andere beroepen hun weg vinden naar de techniekopleidingen", zegt Hans Haring, projectmanager Onderwijs van Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. "Eén van de mbo-opleidingen zag in twee jaar tijd het aantal zij-instromers met de factor drie toenemen van 100 tot 300 studenten. Het merendeel van hen kiest voor de sectoren techniek en voor, een andere populaire mbo-opleiding, de zorg."

Open dagen

De Noord-Hollandse trainingslocaties zijn niet de enigen die donderdag bezoekers ontvangen. Ook elders in het land openen opleidingsbedrijven in de installatie- of elektrotechniek de deuren voor belangstellenden. De landelijke open dagen op 8 juni zijn een initiatief van de samenwerkende opleidingsbedrijven in de installatie- en elektrotechniek en Wij Techniek.

Bezoekers kunnen kennismaken en praten met instructeurs en coaches over het de verschillende mogelijkheden en beroepen en het aanbod van opleidingen en specialisaties in de installatie- en elektrotechniek. Specialisaties in de installatietechniek zijn talrijk. Ze variëren van installatie van en onderhoud aan sanitaire en cv-installaties tot aan het werken met elektrotechnische of werktuigbouwkundige installaties. Daarnaast zijn er zeer specifieke specialisaties als het werken met transportinstallaties of warmte- en koeltetechniek.

Moderner en complexer

Tijdens de open dagen zijn onder meer praktijklokalen te bezichtigen. Daarbij kunnen bezoekers kennismaken met innovatieve gereedschappen en technieken waar tegenwoordig mee gewerkt wordt. "Dat helpt belangstellenden ook om beter inzicht te krijgen in wat van installatiemonteurs wordt verwacht", zegt Haring. "Het vak wordt steeds moderner en complexer. Er komen meer verantwoordelijkheden en competenties kijken bij de vakgebieden in de installatie- en elektrotechniek."

Om die reden is er, zowel in de opleidingen als op de werkvloer, veel aandacht voor zaken die de techniek overstijgen. "Denk daarbij aan veiligheid, maar ook aan secuur werken en het goed lezen van technische tekeningen. Ook het belang van efficiënt communiceren met collega's en opdrachtgevers neemt toe naarmate het vak complexer wordt. Ik denk dat bezoekers van de open dagen daarom zullen ervaren dat de opleidingen in de installatiebranche niet alleen over techniek gaan. Er is ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling."

Toekomst

Technische installatiebedrijven zien de komende jaren en zelfs decennia, meer werk op zich afkomen dan ze met de huidige hoeveelheid installatieprofessionals aankunnen. "Installatiemonteurs hebben daarom de toekomst", zegt Haring daarover. "Niet alleen de energietransitie, maar ook grootschalige nieuwbouw en het verduurzamen van bestaande woningen en de opmars van online connectiviteit, maken dat er de komende decennia veel werk is voor installatiemonteurs."

IW Noord-Holland ontvangt donderdag 8 juni bezoekers in Amsterdam aan de Tempelhofstraat 80,  in Zaandam aan de Cypressehout 99, . Belangstellenden zijn welkom van 14.00 tot 19.00 uur.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 31-5-2023

Kort Zaans.

Wethouder Wonen Harrie van der Laan - Wethouder bezocht het opleverfestijn van
Parteon van Het Blok in Krommenie. De afgelopen vijf jaar zijn de woningen van Het Blok gesloopt en vervangen door 88 nieuwbouwwoningen. Inmiddels zijn alle woningen bewoond. πŸ‘Œ

πŸ“·Gemeenten Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 30-5-2023

Op 1juli aanstaande is het 160 jaar geleden dat Nederland formeel de slavernij in haar koloniën afschafte.

Afgelopen december excuseerde de Nederlandse regering zich voor drie eeuwen van trans-Atlantische slavernij. Premier Rutte noemde hierbij expliciet de doorwerking ervan in de vorm van anti-zwart -racisme, stereotypering en discriminatie.

Een komma, geen punt
De landelijke excuses zijn ongetwijfeld een belangrijk ankerpunt, maar de weg naar echte erkenning en heling is lang. De excuses zijn dus geen eindpunt, maar een komma in een proces van maatschappelijke verandering. Informatie, ontmoeting en dialoog zijn hierbij van groot belang.

Tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden staan ze in het hele Koninkrijk en samen met Suriname stil bij onze geschiedenis, en bij hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog een rol speelt in het leven van mensen. Tijdens het jaar worden in het gehele land verschillende activiteiten georganiseerd om het bewustzijn over het Nederlandse Slavernijverleden te vergroten. De Rijksoverheid hoopt met dit herdenkingsjaar bij te dragen aan het blijvend vergroten van kennis en verbinding in de samenleving.
Zij van Stichting Comité 30 juni/01 juli Zaanstreek geven samen met onze samenwerking partners daar ook invulling aan. Een deel van het programma start al in de juni maand.
Aanstaande woensdag 31 mei openen wij de Keti Koti activiteiten met een programma in de vergaderzaal van het Zaantheater.
Programma
Het gehele programma van de KetiKoti-maand is te vinden op https://ketikoti-zaanstreek.nl.
Ook via onze sociale media kanalen zal de informatie

gedeeld worden:
Facebook: KetiKoti Zaanstreek
Instagram: Zaanstreekketikoti

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 30-5-2023

Ze zijn als gemeente bezig met het ontwikkelen van een nieuw parkeerbeleid. Om je hierover te informeren, organiseren ze 3 informatieavonden waarin ze je vertellen over de ontwikkelingen.

De informatie avonden vinden plaats op:
27 juni Wijkcentrum Poelenburcht, Weerpad 1A, 1504 NX Zaandam
28 juni Evean Westerwatering, Elsbroekplantsoen 1, 1507 KL Zaandam
29 juni Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam

Aanmelden kan via πŸ‘‰ parkeren@zaanstad.nl

 

πŸ“· Gemeenten Zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 29-5-2023

Wat een gezellige drukte tijdens pinkster Zaan op de Zaanse Schans! Verhalen, een kanon, straattheater, genietende gezinnen, ouderen, toeristen en heel veel kinderen. Klik op de foto om hem groter te maken.

Foto's RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 28-5-2023

Weer gezellig leuten aan de Zaan terug!

Bakkie Leut aan de Zaan is weer terug! op donderdag 8 juni staan ze weer op het mooiste plekje aan de Zaan met hun terras. Het zal er nog niet uitzien zoals voorgaande jaren met een Pipowagen maar ze zijn druk bezig om dit op een zo kort mogelijke termijn te realiseren. Dit doen ze o.a. met een CROWDFUNDING ACTIE op de pagina Voor mijn Wijkie van de gemeente Zaanstad. Als u wilt doneren dan kan dat op die pagina https://voorjewijkie.nl/.../maak-bakkie-leut-aan-de-zaan...
Ze kunnen helaas nog niet alle dagen open (zie openingstijden bij informatie) Daarom zoeken ze nog vrijwilligers voor een aantal uren per dag voor de dinsdagmiddag, woensdag de hele dag, de vrijdagmiddag en de zondagmiddag. Voor meer informatie en aanmelden kunt u deze pagina bezoeken op de website van Bakkie Leut aan de Zaan. https://bakkieleutaandezaan.nl/aanmelden-als.../

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 27-5-2023

Kort:

Na 22 jaar raken ook de oude winterzeilen van Verfmolen de kat langzaam aan “op”. Het Zaans Zeilmakers Collectief maakt daarom vier nieuwe zeilen. Molenaar Piet is begonnen met het vastzetten van het touw op het doek, dat heet aanlijken. Eind september hangen ze de nieuwe zeilen voor en kunnen we ze bewonderen.

 

πŸ“· Verfmolen de kat

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 27-5-2023

Aanstaande maandag, 29 mei, organiseren ze weer een zeer levendig historisch event op de Zaanse Schans. Gratis toegankelijk en te bezoeken van 10-17 uur. De weersvoorspelling is perfect voor een buiten-event! Je loopt over de centrale weilanden van de Schans, door een kampement met grote en kleine tenten. Onderweg kom je soldaten tegen, schilderachtig straattheater, 't wezen van Saeftinghe, een historische hoornblazer, verhalenvertellers, zingende muzikanten, acteurs, poppenkast over Jan Klaassen en allerlei ambachten. Plof neer bij de mooie horecatent en geniet met een lekker hapje en drankje van de prachtige omgeving!

Voor het hele programma klik hier onder.

Foto: PinksterZaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 26-5-2023

Een mooi landelijk initiatief: BuurtBankjes Deze bankjes kunnen geopend worden door buurtbewoners en iedereen mag ze gebruiken. 

Er zijn al 1.200 van deze bankjes in het hele land, waarvan er 15 in Zaandam te vinden zijn. Afgelopen zondag opende wethouder Natasja Groothuismink het bankje van Cindy Slaper - van der Werff. Ze gaf aan dat BuurtBankjes zorgen voor meer contact tussen buren, minder eenzaamheid en een gezelligere straat.

Wil jij ook een eigen BuurtBankje openen? Ga dan naar BuurtBankjes.nl.Je kunt ook zien waar al andere bankjes zijn, zodat je ideeën kunt opdoen. Nodig je buren uit, bedenk iets leuks om samen te doen, zet het bankje neer en geniet van de buurt en van elkaars gezelschap.

Foto's Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad:  26-5-2023

Kaartverkoop nieuwe seizoen Zaantheater loopt storm
Het is zover, de verkoop voor het nieuwe theaterseizoen 2023-2024 in het Zaantheater is afgelopen donderdag van start gegaan.

En het gaat hard met de kaarten. De voorstelling van publiekslieveling Peter Pannekoek was binnen een mum van tijd uitverkocht. Voor Van der Laan & Woe zijn slechts nog enkele kaarten te verkrijgen en ook de zaal van Lebbis & Jansen zit al zo goed als vol.
Meer dan 200 voorstellingen donderdagochtend om 10.00 uur is de kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van start gegaan en het gaat razendsnel. Voor de kaarten van publiekslievelingen Peter Pannekoek, Van der Laan & Woe en Lebbis & Jansen bestelde men massaal kaarten. Ook de shows van Pieter Derks, Yentl en de Boer en Tineke Schouten gaan hard. Met meer dan 200 voorstellingen heeft het nieuwe theaterseizoen van het Zaantheater voor ieder wat wils. Het is een uiteenlopend programma met namen als Lenette van Dongen, Alex Klaasen, Berget Lewis, Lucky Fonz III, Roué Verveer en Jamai met live band. Ook wordt er dit seizoen uitgepakt met te gekke musicals voor de hele familie, zoals ‘Disney Winnie de Poeh’, ‘Mamma Mia!’ en ‘Peter Pan de musical’. De Ongeplukte Zusters van Almere CountyEen andere uitschieter in de verkoop is de komedie ‘De Ongeplukte Zusters van Almere County’, geschreven door Ilse Warringa. Het stuk borduurt losjes voort op het werk van Jane Austen, je gaat twee eeuwen terug in de tijd en volgt drie zussen en hun moeder in hun verlangen naar liefde. Maar strookt dit wel met de tijd van nu? De hoofdrollen zijn weggelegd voor Ilse Warringa, Rop Verheijen, Plien van Bennekom en Wart Kamps.
Verrassende voorstellingenVoor wie zich graag laat verrassen is bijvoorbeeld ‘What Ever Happened to Mr. Pete?’ een aanrader. Tijdens deze vervreemdende theaterervaring zit het publiek zit in twee groepen naast elkaar en ziet iedere groep, dankzij koptelefoons met eigen geluid, een totaal andere voorstelling.
Kaartverkoop Genoeg reden dus om naar de website van het Zaantheater te gaan. Je kunt kaarten bestellen voor het nieuwe seizoen op www.zaantheater.nl

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 25-5-2023

Nieuwe stappen naar herinrichting van de Dam in Zaandam

De Dam in Zaandam vormt het hart van het stadscentrum. Het heeft een belangrijke functie als centrumplek met veel bezoekers en verschillende gebruikers. Om die reden is het belangrijk de Dam de aandacht te geven die deze plek verdient. Daarom zet gemeente Zaanstad nieuwe stappen om de openbare ruimte van de Dam opnieuw in te richten.

Met de herinrichting van de Dam willen we zorgen dat het plein een fijnere plek is om te zijn. De openbare ruimte en de voorzieningen van dit belangrijke horecaplein moeten daarvoor beter aansluiten op de Gedempte Gracht, de Westzijde, het sluizencomplex en het Zaantheater. Het college van Burgemeester en Wethouders vindt het daarbij belangrijk dat het gebied het historische karakter houdt en dat er plek is voor groen.

Aanpak voor herinrichting Dam met uitgangspunten voor gesprek 

Sinds 2015 waren er al gesprekken tussen de gemeente en horecaondernemers aan de Dam over de herinrichting van het horecaplein. In 2022 besloten wij om dit project verder op te pakken. Er komen verschillende bijeenkomsten om met ondernemers en bewoners in gesprek te gaan over de inrichting van de Dam.

De gemeente heeft een aantal ruimtelijke uitgangspunten opgesteld. Deze gaan over onder andere de functie van het plein, het parkeren, de terrassen, afval en het laden en lossen. Er wordt een impressie gemaakt van het gebied, ook wel structuurschets van het gebied genoemd. De uitgangspunten en de structuurschets zijn samen de start van de bijeenkomsten en zijn bedoeld om het gesprek hierover te voeren.

Vertegenwoordigers tijdens het proces om te komen tot een plan

Als gemeente willen ze tot een plan komen waar zoveel mogelijk belangen van verschillende partijen bij elkaar gebracht worden. Omdat er veel belanghebbenden zijn en de gemeente ruimte wil creëren om goed met elkaar in gesprek te gaan, wordt een selectie van verschillende groepen uitgenodigd om mee te denken. Zij treden op als vertegenwoordiging namens een groep. De eerste bijeenkomst wordt voor de zomer gepland. Als het uiteindelijke plan is vastgesteld wordt het daarna uitgevoerd. Naar verwachting zal dat eind 2024 zijn.

 

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 25-5-2023

Midden in Zaandam is het Zaanerf, een locatie van het Leger des Heils waar dakloze inwoners worden opgevangen. Afgelopen week ging Jan Hamming samen met Harrie van der Laan - Wethouder langs om een kijkje te nemen.

Hij ontmoette kleurrijke inwoners die allemaal getekend zijn door de incidenten van het leven. Ze hebben het niet voor het uitkiezen en soms gebeuren er dingen waar we geen controle over hebben. Dat dit soms verstrekkende gevolgen kan hebben zegt hamming.

Mooi om te zien dat het Leger, samen met de gemeente en andere partners de bewoners weer perspectief probeert te geven. Soms met een klein stapje, soms met een grote sprong.

In ieder geval duidelijk dat deze mensen ook gewoon hun thuis verdienen in onze gemeenschap. Zaanstad is ook hun thuis. In een gemeente met deze omvang zullen er altijd mensen zijn in deze situatie en ook voor hen moeten we er zijn. 

πŸ“· Gemeenten zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 24-5-2023 

Zaanstad doet aan spaarzaam maaien.

Zo krijgen kruiden, paardenbloemen, madeliefjes en pinksterbloemen meer kans. Dit is beter voor de bijen, vlinders en insecten. Dit doen ze in de bloeitijd niet alleen waar ze al natuurvriendelijk maaien, maar ook waar ze normaal juist kort maaien. 

Wat betekent dat? In de  vlog hier onder neemt Wilco je mee de stad in om je dat te laten zien. πŸ‘‡

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad 23-5-2023

Samen met Race Against Waste organiseren ze de E-waste Race. De race wordt gesponsord door Fairphone.

Leerlingen van 10 Zaanse scholen gaan van 29 mei tot en met 22 juni met elkaar de strijd aan, om zo veel mogelijk e-waste in te zamelen. 

Wethouder Rene Tuijn gaf tijdens een gastles afgelopen maandag 22 mei op basisschool de Bijenkorf in Assendelft hiervoor het startsein. De school met de meest ingezamelde elektronische apparaten, wint een schoolreis naar Nemo in Amsterdam.

Dus heb je nog oude apparaten op zolder, zoals een toetsenbord, een waterkoker of een oud mobieltje? Gooi deze niet bij het restafval, want we kunnen deze vaak nog hergebruiken. Wat moet je er dan mee doen? Meld de apparaten aan, dan halen de leerlingen ze bij je op. 

Meer informatie:πŸ‘‡

buitengewoon.zaanstad.nl/e-waste-race

πŸ“· Gemeenten Zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 23-5-2023

Gedragsregels op de Zaanse Schans.

Op de Zaanse Schans zijn bezoekers, fietsers, ondernemers en bewoners te vinden. Om ervoor te zorgen dat iedereen op een vlotte en veilige manier naar hun bestemming wordt geleid start de gemeente Zaanstad tot eind augustus de campagne 'The way we walk, at the Zaanse Schans'.

Extra bewegwijzering vanaf het NS station Zaanse Schans Zaandijk en de bushalte, zodat voetgangers begrijpen wat het voetpad is.
Communiceren van gedragsregels, zodat voetgangers rekening houden met fietsers op en rondom de Zaanse Schans

De gemeente denkt dat deze campagne de verkeersveiligheid op en rondom de Zaanse Schans gaat verbeteren.

πŸ“· Gemeenten zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 22-5-2023

Geluksmoment delen op Nationale Donutdag in Zaandam.

Het Leger des Heils en donutproducent Donut Worry Be Happy organiseren op vrijdag 2 juni 2023 opnieuw de Nationale Donutdag. Ook dit jaar koppelen de organisaties traditie aan het beleven van een geluksmomentje. De traditie van Donutdag voert terug tot de Eerste Wereldoorlog, waar heilssoldates van het Leger des Heils verse donuts overhandigden aan frontsoldaten. De soldaten juichten de donuts toe en noemden de vrouwen van het Leger des Heils al snel 'donutmeisjes'. De eenvoudige donut werd een symbool van alles wat het Leger des Heils deed om de ontberingen van de frontlinie vechtende mensen te verlichten. Belangrijkste doel van Nationale Donutdag: samen eten, delen, elkaar beter leren kennen. De donuts worden op deze dag door het hele land gratis verstrekt via de buurthuiskamers van het Leger des Heils.

Nationale Donutdag wordt ook in Zaandam gevierd. Vanuit Korps Zaandam, Tuiniersstraat 30, 1501 NK Zaandam kan iedereen gezellig langskomen om vervolgens samen een donut te eten en een geluksmoment te delen.

National Donut Day' is overgewaaid vanuit Amerika, waar deze dag ook verbonden is aan het Leger des Heils. Op iedere eerste vrijdag van juni worden daar gratis donuts uitgedeeld. Met de Nationale Donutdag sluit het Leger des Heils aan bij deze traditie. In de samenwerking met producent Donut Worry Be Happy, staat de gedachte 'happiness is only real when shared' centraal. Samen delen staat dan ook centraal. Samen met iemand uit je buurt een geluksmoment delen, elkaar beter leren kennen, onder het genot van een heerlijke donut. 

 

Duurzaam

Donut Worry Be Happy zorgt met zijn donuts het hele jaar door voor geluksmomenten, maar doet daar tijdens Internationale Donutdag nog een schepje bovenop. In totaal 50.000 donuts worden door de organisatie gratis aan het Leger des Heils verstrekt voor het goede doel. De donuts worden gemaakt met duurzame ingrediënten van topkwaliteit, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmatige smaak- of kleurstoffen. Tijdens Internationale Donut Dag kan er genoten worden van diverse smaken waaronder ook vegan en halal donuts. 

Traditie

In de afgelopen drie jaar organiseerden beide organisaties ook al de Nationale Donutdag. Het succes daarvan – ondanks coronacrisis – en de positieve reacties van het publiek liggen aan de basis van de jaarlijks terugkerende traditie. Het Leger des Heils deelt in Amerika en veel andere landen ook ieder jaar nog altijd donuts uit. Tijdens elk soort noodsituatie in vredestijd – branden, overstromingen, aardbevingen, doorvoerstakingen, stroomuitval – hebben de mobiele kantines van het Leger des Heils duizenden burgers voorzien van donuts.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 21-5-2023

Opening Krajicek Playground Assendelft  liever ronde spierballen dan vierkante ogen.

In Assendelft mocht afgelopen  dinsdag burgermeester Jan Hamming het Krajicek Playground openen. Prachtig om te zien hoeveel kinderen en jongeren aanwezig waren om meteen volop te genieten en te bewegen.

Beter ronde spierballen van het sporten dan vierkante ogen van de telefoons.

Bewegen is gezond maar vooral heel erg leuk. Je ontmoet elkaar, je bent sociaal en je wordt fitter. Sporten en bewegen is het beste medicijn tegen verveling.

Grote dank aan de Krajicek Foundation, jongerenwerk en TC sports uit Assendelft. De tribune en de JOP zijn geverfd, er zijn nieuwe lijnen getrokken en borden geplaatst Aan de achterzijde van dit veld komt een skeeler baantje, op wens van kinderen uit de wijk. Dit baantje wordt nog deze zomer aangelegd.

Op deze manier moeten we ruimte bieden aan onze jeugd. Met mogelijkheden om te sporten en te spelen. Met ruimte om talent te ontwikkelen.

Foto's Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-5-2023

Figuurlijk geknipt en geschoren bij kapper Hakan – veiligheid vergroten heeft soms te maken met duidelijk communiceren

Op de kappersstoel van Hakan in Zaandam praat burgermeester Jan Hamming regelmatig met buurtbewoners over dingen die hen bezig houden. Afgelopen week ging het onder andere over de sluiting van een drugspand. Omwonenden zagen een lege woning maar wisten niet wat er aan de hand was. Dit gaf een onveilig gevoel. Pas na een paar maanden heeft de gemeente een bord opgehangen met uitleg over de sluiting. In plaats van de veiligheid vergroten, voelden bewoners zich onveiliger. Een mooie les.

Afgelopen week sloot  de gemeente Zaanstad een woning aan de Krugerstraat waar oa 10 kilo heroine is gevonden. Nu hebben ze meteen de buren geinformeerd over het hoe en waarom. Dat hielp omdat mensen dan zien en begrijpen wat er gebeurt.

En dat helpt de gemeente  ook, want we hebben bewoners en de meldingen keihard nodig om het verschil te kunnen maken in de strijd tegen deze criminaliteit zegt Hamming. 

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 19-5-2023

Kort: Gemeente Zaanstad Pagina tijdelijk niet beschikbaar.

Vanwege onderhoud is www.zaanstad.nl momenteel niet beschikbaar t/m zondag 21 mei. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente. Van maandag tot en met vrijdag zijn ze bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur via telefoonnummer 14075. Buiten deze tijden kunt u in geval van calamiteiten bellen met 075-6701701.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 19-5-2023

Wist je dat auto’s 95% van de tijd geparkeerd staan? Deelauto’s worden steeds populairder, ook in Zaanstad.

Om aan deze groeiende vraag te voldoen, breidt MyWheels haar aanbod in Zaanstad uit met tien auto’s. De gemeente is overtuigd van de voordelen: minder auto’s, betere luchtkwaliteit en minder parkeerdruk. Deze nieuwe elektrische auto’s zijn nu ook in buurten te vinden waar ze eerder niet beschikbaar waren. Zoals in Koog aan de Zaan en bij het station van Krommenie-Assendelft.

Door een auto te delen houden we meer plekken over in de openbare ruimte. Ook scheelt dit u de vaak hoge lasten van een eigen auto’, vertelt wethouder Mobiliteit Gerard Slegers. Slegers is enthousiast over de komst van meer deelauto’s in Zaanstad. ‘Het is goed voor de bereikbaarheid van de stad. En omdat de auto’s uitstootvrij zijn is het ook goed voor de luchtkwaliteit.’

 Autodelen steeds makkelijker

De teller in Zaanstad staat nu op 26 deelauto’s; 10 van Greenwheels en 16 van MyWheels, Daarnaast worden er auto’s onderling gedeeld via SnappCar. Door het uitgebreidere aanbod is het steeds makkelijker om op loopafstand een deelauto te pakken. Ook zakelijk gebruik wordt hierdoor interessant, omdat het deelaanbod in de buurt van winkels en kantoren toeneemt. Een eigen auto in Zaandam hebben, is daardoor steeds minder noodzakelijk. MyWheels draagt daarmee bij aan een leefbare stad, en daar zijn we trots op. ‘In Zaandam gebruiken inmiddels zoveel mensen deelauto’s, dat het aanbod echt te laag was. Door fors uit te breiden, hopen we autodelen voor nog meer inwoners van Zaandam aantrekkelijk te maken’, aldus Dani Sprecher, van MyWheels.

 

Heeft u nog geen deelauto bij u in de buurt zien staan? Dan kunt u dit melden via MyWheels.nl/auto-aanvragen.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 19-5-2023

Uitbreiding gebied verblijfsontzeggingen

Ook Burgemeester in 't Veldpark toegevoegd.

De gemeente heeft besloten om ook in het Burgemeester in ’t Veldpark het beleid van verblijfsontzeggingen in te voeren. Hiermee krijgen Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie de mogelijkheid om ook hier verblijfsontzeggingen op te leggen. Dit is een bestuurlijk handhavingsinstrument waarmee kortdurend de toegang voor een bepaald gebied kan worden ontzegd. In dit geval geeft dit de politie en handhavers in het park een extra instrument om mensen die overlast veroorzaken door te sturen naar het inloophuis dat in juni open gaat.

In en om het park ervaren omwonenden al tijden structureel overlast. Er is sprake van hinderlijk en grensoverschrijdend gedrag, vandalisme, geluidsoverlast, verdovende middelen gebruik (drugs, alcohol, lachgas), verontreiniging van de omgeving en personen die bedelen.

“Mensen moeten zich veilig voelen op straat”, zegt burgemeester Jan Hamming. “Het is belangrijk dat we daar zo goed mogelijk tegen op kunnen treden. Zowel politie als gemeentelijk handhavers treden op tegen overtredingen en strafbare feiten en houden actief toezicht, maar zij merken dat het enkel uitdelen van boetes niet werkt. We denken dat de verblijfsontzegging wel kan helpen om deze overlast tegen te gaan en denken daarmee het veiligheidsgevoel op straat te vergroten”.

Waarschuwing vaak voldoende

Omdat op verschillende plekken in Zaanstad inwoners, ondernemers en bezoekers op straat structureel overlast ervaren, voerde de gemeente het zogenoemde “beleid verblijfsontzeggingen” eerder al in voor het centrum van Zaandam, bij het Kaaikhof in Assendelft en bij sporthal De Tref in Zaandam. De afgelopen tijd konden boa’s en de politie de verblijfsontzegging al opleggen in de bovengenoemde gebieden. Zij merken dat het uitreiken van een waarschuwing van een verblijfsontzegging vaak al het beoogde effect heeft en beter werkt dan het uitschrijven van een boete. De overlastgever verlaat het gebied en is in veel gevallen minder snel geneigd om dezelfde overtreding opnieuw te begaan. Daarmee is het een efficiënt middel om gericht en proportioneel op te treden tegen structurele overlastgevers.

Sinds het begin van de uitbreiding (sinds 1 december 2022) zijn er 12 verblijfsontzeggingen opgelegd. De politie heeft 44 waarschuwingen uitgereikt en de boa’s 36 waarschuwingen. Het grote aantal waarschuwingen versus het kleine aantal opgelegde verblijfsontzeggingen laat ook zien dat de waarschuwing in veel gevallen al voldoende is om herhaling van een overtreding te voorkomen.

 Werkwijze

Op het moment dat iemand overlast geeft kunnen politie of boa’s een waarschuwing van een verblijfsontzegging uitreiken. Begaat de persoon in kwestie dan nogmaals een overtreding dan wordt hem daadwerkelijk een verblijfsontzegging opgelegd. Als de persoon dan alsnog in het gebied komt dan wordt hij/zij aangehouden en volgt een proces-verbaal wegens een overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. De strafrechtelijke afhandeling van deze strafbepaling ligt vervolgens bij het Openbaar

Foto: ateena pallaada

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 18-5-2023

Op zondag 21 mei 2023 viert Zaanstad De BuurtBankjesDag.

 

Een ode aan het bankje voor de buurt en een oproep om zelf ook een bankje te plaatsen. Doel is om de onderlinge band tussen buren te versterken.

Een BuurtBankje is een zitje in de straat die door buurtbewoners wordt geopend en door de hele buurt gebruikt mag worden. Het is een landelijk initiatief met meer dan 1.200 aangesloten bankjes. In Zaanstad worden er ook steeds meer geplaatst: in een paar maanden tijd zijn er al vijftien geopend. 

Dat is mede te danken aan ambassadeur Cindy Slaper - van der Werff. Zij roept zoveel mogelijk Zaankanters op om een bankje te openen. 'Het zorgt ervoor dat mensen wat meer contact met elkaar krijgen, dat ze minder eenzaam zijn en nog leuker: het zorgt voor meer gezelligheid op straat! Aldus Cindy die zich met haar stichting Prakkie (over 075) ook actief inzet voor minderbedeelde Zaankanters. 

Om te vieren dat BuurtBankjes bestaan én om anderen te motiveren een bankje te openen, organiseert ze een gezellige opening van haar bankje, met koffie, thee en limonade. Haar bankje wordt officieel geopend door wethouder Natasja Groothuismink. Het programma begint om 12:30 uur aan de Kopermolenstraat 52 in Zaandam.

Wil je nou zelf ook een BuurtBankje openen? Meedoen is simpel én gratis. Via BuurtBankjes.nl kun je een bankje openen. Verzin een leuke activiteit, nodig je buren uit, zet je bankje klaar en de gezelligheid kan beginnen. 

De BuurtBankjesDag wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Zaanstad, Univé Buurtfonds, de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij en Serra Foundation. 

Op de hoogte blijven van activiteiten rondom de BuurtBankjes? Volg ons op https://www.instagram.com/buurtbankjes/ 

Foto: De BuurtBankjes

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 18-5-2023

Anja Burger gaat met pensioen en ze nam  afscheid van haar collega's bij het Sociaal Wijkteam Assendelft Westzaan. Tijdens haar afscheidsfeest werd ze verrast en ontving zij een speciale onderscheiding van de gemeente Zaanstad!

Zij kreeg van burgemeester Jan Hamming de gemeentelijke erepenning overhandigd. Deze erepenning wordt uitgereikt aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor onze gemeente.

Zo heeft Anja zich maar liefst 44 jaar ingezet in het sociaal domein, bij organisaties zoals de Prinsenstichting, Odeon en het Centrum Mantelzorg. Sinds 2014 werkt ze voor het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op mantelzorg in Zaanstad en het Actieplan Mantelzorg.

Ook heeft ze het dorpsmagazine "Lint" bedacht, waarin verhalen over Assendelft en activiteiten in het dorp worden gedeeld. Anja's inzet heeft geleid tot Het Sociale Winkeltje in Saendelft, een ontmoetingsplek voor de bewoners.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Financieel lastige tijden voor gemeente Zaanstad.

Uit de voorjaarsnota 2023-2027 blijkt dat gemeente Zaanstad financieel lastige jaren tegemoet gaat. Wethouder Stephanie Onclin: 'Door minder inkomsten van het Rijk, hogere rentelasten en inflatie hebben we in 2027 een structureel begrotingstekort van twintig tot vijfentwintig miljoen euro. De afgelopen jaren hebben we veel kunnen opvangen met tijdelijke gelden, maar daaraan komt in 2027 een eind. Onze focus als college blijft dat we de lasten voor onze inwoners zo min mogelijk laten stijgen. En dat we het huidige beleid blijven uitvoeren zodat Zaanstad een fijne plek is voor inwoners, ondernemers en bezoekers.' De voorjaarsnota wordt aan de gemeenteraad gestuurd.

 

Geen sluitende begroting
Jaarlijks wordt een voorjaarsnota opgesteld die bestaat uit twee delen. De voortgangsrapportage op het lopende jaar (2023) en de kaders voor het opstellen van de begroting voor de volgende jaren (2024-2027). Gezien de grote financiële onzekerheid en de tekorten die meerjarig ontstaan, legt het college nu nog geen sluitend meerjarenbeeld neer. Wethouder Onclin: 'Als er geen extra inkomsten vanuit het rijk komen, moeten we drastische maatregelen nemen om een sluitende begroting op te stellen.'

Denklijnen
Voor deze maatregelen heeft het college van Zaanstad een aantal denklijnen opgesteld die moeten leiden tot een gezonde financiële meerjarenbegroting 2024-2027. Wethouder Onclin: 'We bespreken deze denklijnen graag met de raad om zo tot gedragen denkrichtingen te komen voor de begroting 2024'. Deze denklijnen gaan over realistische opgaven (inhoud), een duurzaam gezonde begroting (financiën) en een slimmere organisatie en meer in bondgenootschap met de gemeente (organisatie). Voorbeelden zijn meer werken vanuit vertrouwen door het invoeren van ruimte scheppende regels zodat er minder capaciteit nodig is voor controles en handhaving; Stoppen met alles wat niet bijdraagt aan de zes opgaven en het coalitieakkoord en waarvoor geen opdracht is gegeven; Werken met sluitende business cases waarbij de kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht zijn en koppelkansen van verschillende beleidsterreinen benutten.

Weinig steun vanuit het Rijk
Bij veel gemeenten is de rek er na een aantal magere jaren wel uit. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft berekend dat gemeenten in 2026 € 3 miljard tekort zullen komen. Het is afwachten in hoeverre gemeenten gecompenseerd worden voor de hogere prijs- en loonstijgingen. Daarnaast krijgen gemeenten veel taken overgeheveld vanuit het Rijk zonder voldoende financiële middelen. Dit werkt de onzekerheid bij veel gemeenten in de hand.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 17-5-2023

Derde coffeeshop komt in Marktstraat Wormerveer

Gemeente Zaanstad heeft de vergunning voor een derde coffeeshop binnen de gemeentegrenzen verleend aan “Smokery”. Dat besluit is vandaag gepubliceerd. De ondernemer gaat een coffeeshop exploiteren in Zaanstad Noord aan de Marktstraat 33 in Wormerveer. De afgelopen maanden heeft de ondernemer aan alle randvoorwaarden voldaan om zijn zaak vergund te krijgen. De coffeeshop past binnen het geldende bestemmingsplan Wormerveer Centrum.

De coffeeshop in Wormerveer wordt ingericht als “cannabiswinkel”. Dat betekent dat er géén consumptieruimte is. Bezoekers kunnen hier, dagelijks tussen 10.00 uur en 22.00 uur, alleen afhalen. Tijdens openingstijden is altijd een portier aanwezig om toezicht te houden op de winkel en directe omgeving. De portier zal leeftijdscontroles uitvoeren, optreden bij overlast en foutparkeren. De ondernemer nodigt omwonenden uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Ze hebben aangegeven regelmatig in gesprek te gaan met buurtbewoners en ondernemers en bij eventuele klachten snel in actie te komen.

Veiligheid en randvoorwaarden voor coffeeshop Marktstraat

De ondernemer moet onder andere voldoen aan de voorwaarden uit de Algemene Plaatselijke Verordening en het coffeeshopbeleid. Zo is de aanvraag getoetst aan diverse locatiecriteria zoals afstand tot  scholen voor middelbaar en hoger onderwijs of jongerencentra (minimaal 300 meter).

Ook een veiligheidsplan maakte onderdeel uit van de procedure. Hierin moet de exploitant aantonen op welke manieren mogelijke overlast wordt voorkomen en hoe de openbare orde en veiligheid rondom de coffeeshop wordt gewaarborgd. De exploitant is daarnaast ook gescreend op grond van de Wet Bibob.

 

Procedure

In Zaanstad mogen zich maximaal drie coffeeshops vestigen. Twee daarvan bevinden zich in het centrum van Zaandam. In 2021 heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij willen dat de derde coffeeshop in Zaanstad Noord moet komen om te komen tot een betere spreiding. Doordat inwoners van Zaanstad Noord niet meer zijn aangewezen op het afreizen naar Zaandam wordt de verleiding om over te stappen naar het illegale circuit verkleind. Zaanstad heeft het coffeeshopbeleid hierop aangepast. Na een lotingsprocedure is de huidige ondernemer aan de slag gegaan met de vergunningaanvraag en bijbehorende randvoorwaarden waar inmiddels aan voldaan is. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag ná die waarop het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. 

 

Kaders voor een coffeeshop

Een coffeeshop is een gereguleerde omgeving waar klanten hasj/wiet kunnen kopen. Er is controle op leeftijd, preventie en dat er geen harddrugs wordt aangeboden. Het landelijk wietexperiment, waar Zaanstad aan zal deelnemen, is nog niet van start gegaan. Zodra het experiment met gereguleerde productie, distributie en verkoop van start gaat doet deze coffeeshop hier aan mee. Tot die tijd moeten zij zich houden aan de huidige wetgeving die al sinds 1972 van kracht is voor alle coffeeshops.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 17-5-2023

Zaanstad heeft een woning en bijbehorende berging aan de Krugerstraat in Zaandam gesloten voor de duur van zes maanden na de vondst van verdovende middelen. Na een onderzoek van de Dienst Landelijke Recherche werd in de Krugerstraat in Zaandam een flinke hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. In een berging van de woning vond de politie 10 kilo heroïne, 3 blokken hasj en een hoeveelheid BMK. BMK is een grondstof voor de productie van synthetische drugs. Agenten troffen in de woning een persoon die direct is aangehouden.

 

Integrale drugsaanpak Zaanstad
De gemeente Zaanstad, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Douane werken intensief samen om drugscriminaliteit in Zaanstad tegen te gaan. Deze samenwerking wordt ondersteund door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland (RIEC NH). Door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen, kan criminaliteit effectiever worden bestreden, wordt ondermijning tegengegaan en de maatschappij weerbaarder gemaakt. Samen willen de partners voorkomen dat inwoners van Zaanstad betrokken raken bij ondermijning en zo slachtoffer worden van overlast, dwang, dreiging en geweld. De inwoners zijn bij het signaleren en melden van ondermijnende criminaliteit onmisbaar. Verdachte situatie? Meld het bij de politie (0900-8844), of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 16-5-2023

Kort Zaans:

De bouw van woontoren De Catharina is gestart! Wethouder René Tuijn gaf afgelopen maandag het feestelijke startschot. Met deze toren komen er 103 huurappartementen in het centrum van Zaandam bij. De oplevering staat in het najaar van 2025 gepland.

Foto's: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 16-5-2023

Wethouder Harrie van der Laan - Wethouder heeft De Korenaar in Evean Oostergouw geopend.

Deze nieuwe afdeling biedt plek voor crisisopnames. Dat zijn cliënten die met spoed moeten worden opgenomen omdat het thuis niet meer gaat.

Harrie van der Laan: “De vraag naar crisisopnames is helaas flink gestegen. Het is dan ook ontzettend waardevol dat Evean extra crisisplekken heeft. Het woord crisisopname zegt al genoeg. Dit zijn inwoners met acute problemen die snel hulp nodig hebben.”

Binnen deze afdeling kunnen de inwoners rekenen op de juiste zorg en ondersteuning op het moment dat ze dit het hardst nodig hebben. Het is een plek waar professionals met open armen klaarstaan om een helpende hand te bieden en een veilige omgeving te creëren.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 16-5-2023

Koningslinde boom aan het Wilhelminapark in Wormerveer.

Dit in verband met het kappen van een zieke boom op het terrein van het wooncomplex aan de Zaanweg. Op vrijdag 12 mei, tijdens het feest ter ere van het 125-jarig jubileum van het Wilhelminapark, werd de boom door Jansen Hoveniers geplant.

De 60-jaar oude zilveresdoorn op het terrein van het wooncomplex aan de Zaanweg is ziek en moet gekapt worden. De zieke boom brengt risico’s met zich mee voor de omgeving. De boom wordt aangetast door zwammen, waardoor de kern van de boom langzaam wegrot. Hierdoor kan de boom omvallen wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. “Het terrein achter het woongebouw is geen geschikte plek voor het terug planten van een jonge Koningslinde. Het Wilhelminapark is dat wel. Ontzettend mooi dat WormerWonen op deze manier kan bijdragen aan behoud van flora en fauna in Wormerveer zodat een breed publiek ervan kan genieten,” aldus directeur-bestuurder John van Nimwegen. Daarom schenkt WormerWonen een nieuwe, gezonde boom aan het Wilhelminapark in Wormerveer. 125-jarig jubileum WilhelminaparkHet Wilhelminapark viert op deze dag ook haar 125-jarig bestaan. Het Wilhelminapark in Wormerveer is een van de weinige private parken in Nederland en wordt sinds de oprichting in 1898 beheerd door de Vereniging Wilhelminapark Wormerveer. In het Wilhelminapark is een uitgebreid scala bomen, planten en struiken te vinden en er is veel belangstelling voor het park uit de vogelwereld. Het park wordt door veel vogels bezocht om te nestelen, broeden of overwinteren. Daarnaast is er in het park een volière met onder andere grasparkieten, zebravinken, goudfazanten en dwergpapegaaien en een duiventil met duiven en lopen er in het park kippen en eenden rond.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad:15-5-2023

Herplant bomen buiten de grenzen van het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg 

 

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren die gaan zorgen voor een betere doorstroming op de Thorbeckeweg – N516, is het nodig bomen weg te halen. In totaal 574. Het afgelopen jaar zijn er al bomen gekapt om plaats te maken voor de voorbereidende werkzaamheden. Om het groen op pijl te houden dient er voor iedere gekapte boom een nieuwe boom herplant te worden. Dit lukt jammer genoeg niet voor alle bomen binnen de grenzen van het project, omdat daarvoor straks te weinig ruimte is. Ruim 180 bomen krijgen daarom een plek elders in Zaanstad.

Groenplan voor de herplant van bomen

Groen is belangrijk voor de stad. Als voorwaarde voor een kapvergunning is opgenomen dat voor iedere boom die wordt gekapt, een nieuwe boom moet worden herplant. Om de herplant in het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516 goed uit te voeren is samen met de klankbordgroep Groen een Groenplan opgesteld. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten geweest in aanloop naar de aanvraag voor de kapvergunningen. De klankbordgroep Groen wordt vertegenwoordigd door bewoners, raadsleden, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en Groen Zaans.

Zoektocht naar locaties

Het Ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad is in samenwerking met  het projectteam een zoektocht gestart naar andere delen in Zaanstad, waar we de ruim 180 bomen kunnen plaatsen. Voor de vraag of een locatie geschikt is, is bijvoorbeeld belangrijk of er geen kabels en leidingen liggen. Of andere obstakels, zoals zonnepanelen. Ook moet de bodem geschikt zijn om bomen in te laten groeien. Daarnaast is er gekeken naar de soorten bomen die geplant worden. Inheemse soorten hebben de voorkeur. Met “inheems” bedoelen we boomsoorten die zonder invloed van de mens al eeuwenlang voorkomen in een gebied. Deze boomsoorten zijn bijvoorbeeld goed in staat zich aan te passen aan klimaatveranderingen.

Bijeenkomst met klankbordgroep Groen levert voorlopige lijst met bomen en locaties

Op woensdag 19 april hebben we de aanwezigen van de klankbordgroep Groen meegenomen in ons onderzoeksproces. Er zijn verschillende locaties en soorten bomen gepresenteerd. Ook konden de aanwezigen suggesties doen voor soorten bomen en locaties in Zaanstad. Resultaat van de bijeenkomst is dat er op dit moment 8 voorgenomen locaties zijn vastgesteld die verder op haalbaarheid worden onderzocht. Daarnaast is er een conceptlijst van soorten opgesteld die kunnen worden herplant op de locaties. Als beide documenten definitief zijn, zullen we de resultaten delen.

Planning

Het Ingenieursbureau van Zaanstad werkt er hard aan om voor augustus alle voorbereidende werkzaamheden klaar te hebben zodat de bomen daarna besteld kunnen worden. Als dit allemaal goed gaat, start (de in groen gespecialiseerde) aannemer in november van dit jaar met herplanten.               

 

 

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 15-5-2023

Ook wij van RTV Zaanstreek feliciteren het waterpolo damesteam van ZV de Zaan met het winnen van het Nederlands kampioenschap. Wat een geweldige prestatie!Het waterpolo damesteam won afgelopen weekend in het zwembad De Slag in Zaandam.Ook het waterpolo herenteam ZV de Zaan streed afgelopen weekend om de nationale titel. Na een spannende strijd zijn zij als tweede geëindigd. Ook hen feliciteren we van harte!

Foto: ZV de Zaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 13-5-2023

Stichting wilhelminapark heeft uit de handen van locoburgemeester Harrie van der Laan uit naam van Koning Willem Alexander de Koninklijke erepenning gekregen. Uit waardering voor de inzet van het bestuur van het park. Wat de laatste 125 jaar voor het voortbestaan van hun prachtige park zorgt.

Tevens hebben ze van de Gemeente Zaanstad een prachtige nieuwe duiventil gekregen als verjaardagscadeau voor hun 125 jarige bestaan!

Gefeliciteerd ook namens RTV Zaanstreek.

πŸ“·Stichting wilhelminapark

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 13-5-2023

Steungezinnen gezocht! Een feestelijk moment met taart. Vraagmoeder Ivana en steungezin Ludwina en George waren de 250ste koppeling voor Buurtgezinnen Zaanstad. Via dit initiatief worden gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. 

Wethouder Natasja Groothuismink (jeugd): "Opgroeien en opvoeden doen we samen. Mensen die hun huis en hart openstellen voor een ander zijn daarbij onmisbaar. Er is behoefte aan meer gezinnen die een kind voor korte of langere tijd een warm thuis kunnen bieden. Ik hoop daarom dat nog meer Zaankanters zich melden." 

Meer info: www.buurtgezinnen.nl

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 12-5-2023

Aanpak straatintimidatie: inzetten op bewustwording en preventie.

Gesprekken met daders, voorlichtingslessen op scholen en een communicatiecampagne om bewustzijn over straatintimidatie te vergroten, dit zijn een paar voorbeelden van de “Aanpak Straatintimidatie 2023-2026” die het college heeft vastgesteld. De gemeente Zaanstad gaat zich met deze aanpak, samen met partners uit de gemeenschap, aan de slag om (seksuele) straatintimidatie tegen te gaan.

Eerder werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om tot deze aanpak te komen en ook in het coalitieakkoord staat deze ambitie benoemd.

“In Zaanstad moet iedereen zich veilig voelen op straat”, zegt burgemeester Jan Hamming. “Helaas is dat niet zo. Regelmatig voelen mensen zich  in Zaanstad geïntimideerd en onprettig. Daar leggen we ons niet bij neer. We willen dat Zaanstad een thuis is voor iedereen. Daarom moeten we mensen bewust maken dat dit veel doet met slachtoffers en we moeten proberen om intimidatie te voorkomen”.

Drie pijlers
De aanpak rust op drie peilers: preventie, voorlichting en bewustwording (I), veilig op straat (II) en communicatie, onderzoek en meldingen (III).

Bij preventie, voorlichting en bewustwording richten we ons op brede bewustwording over de aanpak straatintimidatie in Zaanstad onder jongeren. Ook zetten we in op de dialoog met verdachten gericht op veranderen van sociale norm.
Bij de veiligheid op straat kijken we onder andere in op andere inrichting van de openbare ruimte. We willen hotspots die, met name door vrouwen en LHBTIQ+ personen, als onveilig worden ervaren waar mogelijk aanpassen. Ook gaan we borgen dat meldingen van slachtoffers goed opgepakt worden.
Inzetten op het stimuleren van melden en onderzoek naar ervaren straatintimidatie maken onderdeel uit van de pijler communicatie, onderzoek en meldingen

Concrete acties
Aan de pijlers zijn concrete acties gekoppeld, een aantal daarvan zijn:

 • Geven van voorlichtingslessen voor groep 7/8 en middelbare scholen. We gaan met ze in gesprek over gedrag, tolerantie en straatintimidatie;
 • Beelden in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in abri’s) over straatintimidatie;
 • Geven van trainingen aan professionals zoals BOA’s en jongerenwerkers over straatintimidatie en hoe daarmee om te gaan;
 • Het plaatsen van extra verlichting of snoeien van begroeiing op locaties waar inwoners zich onveilig voelen;
 • Uitbreiden van de inzet van buurtouders naar plekken waar straatintimidatie plaatsvindt
 • Inrichten van een meldpunt straatintimidatie en het actief communiceren over de mogelijkheid om straatintimidatie te kunnen melden.

Meer over straatintimidatie is hier te lezen.

Aanpak samen met gemeente en partners
De Aanpak Straatintimidatie 2023-2026 is tot stand gekomen op basis van gesprekken met verschillende gemeentelijke afdelingen, Bureau Discriminatiezaken, De Zaanse Regenboog, ‘de doelgroep’ (vrouwen, meisjes), GGD, Halt, Jongerenwerk, De Paarse Vrijdagkrant, Politie, Sociale Wijkteams (DOCK, SMD), Stichting Jeugdteams, Stichting Raaz (tezamen met een groep van jongens en meisjes) en Straathoekwerk.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 12-5-2023

Zaterdag 13 en zondag 14 mei zijn de Nationale Molendagen. 

In Zaanstad zijn de meeste molens te bezoeken, zoals de Zaanse industriemolens. In de molens op de Zaanse Schans wordt bijvoorbeeld olie geslagen, hout gezaagd, verf gemaakt en specerijen vermalen tot poeder. 

Wethouder Erfgoed Natasja Groothuismink: “Zet onze molens in het zonnetje! Ze verbinden ons, ze dragen bij aan onze identiteit. Ze maken zichtbaar dat we als Zaankanters een gedeelde geschiedenis hebben.”

 

Meer weten over wat je kan doen tijdens de Nationale Molendagen? Klik hier:
πŸ‘‰ bit.ly/nationale-molendagen-zaanstad
πŸ‘‰ www.hhnk.nl/opening-gemaal-t-leven

 

πŸ“· Gemeenten zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 11-5-2023

Afgelopen zaterdag hielden ze de Zwerfafvalestafette bij de groep Zwerfafval Ruimers - Saendelft-West vanuit het Sociale Winkeltje in de Kaaikhof, waar zij iedere 1e zaterdag van de maand hun opruimactie houden.

Dit leidde tot een opkomst van ruim 40 vrijwilligers! wat natuurlijk geweldig was.

De vrijwilligers raapten naast ander zwerfafval ook een hoop sigarettenpeuken.

Hierbij was 1 winnaar van de cadeaubon van €25 uitgereikt, een actie die de vrijwilligers met de gemeente hebben opgezet omdat peuken nou eenmaal niet het leukst zijn om te rapen (maar wel erg vervuilend zijn).

De volgende Zwerfafvalestafette vindt plaats op zaterdag 17 juni ben jij er dan ook bij?

In het filmpje hier onder een korte impressie.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 11-5-2023

Direct een vol veld bij seizoensouverture in Assendelft

De opening van het kortebaanseizoen in Assendelft heeft zaterdag het maximale aantal deelnemers van 24. Candy Blue Chip en Epoque, twee smaakmakers van het vorige seizoen, zijn de logische favorieten. Ook titelverdediger Coktail Bar en Cotton Eye Joe van Stal Assendelft zijn van de partij. De aanvang van de koers over de Beemsterstraat is om 13.00 uur.De officiële start valt om 13.30 uur.

Vorig seizoen had de kortebaan regelmatig moeite om een vol deelnemersveld te krijgen. De Kortebaanbond voerde uiteindelijk zelfs tijdelijk een maximum van zestien paarden in om het aanbod goed te verdelen over de diverse koersen. Assendelft ontliep als eerste kortebaan van het jaar dit probleem en koerste wel met 24 paarden. Ook zaterdag heeft de Harddraverij Vereniging Assendelft deze luxe.

Stap vooruit

Candy Blue Chip en Epoque hebben de meeste kans op de winst. De eerste won vorig jaar vier kortebanen. Epoque was twee keer de beste. Rick Wester rijdt beide paarden. De kans is daarom groot dat hij met deze twee troeven van Stal de Groningers direct een grote slag slaat in het pikeursklassement.


Coktail Bar, afkomstig uit dezelfde stal, presteerde vorig jaar wisselvallig. Na zijn overwinning in Assendelft won hij ook in Wognum. Te vaak gaf hij echter niet thuis. In zijn beste vorm moet zaterdag opnieuw een ereplaats mogelijk zijn. Ook Jocke Cane, de nummer twee van 2022, is van de partij.

Thuisfavoriet

Cotton Eye Joe van Stal Assendelft lijkt gunstig te hebben geloot. De ruin treft in de eerste omloop Capac, die vorig jaar in vier starts nog geen indruk wist te maken. Frans van der Blonk werd met zijn Cotton Eye Joe in 2022 al derde in Utrecht en vijfde in Enkhuizen. Mogelijk kan hij op de Beemsterstraat opnieuw scoren.

Van de 24 paarden doen er zes voor de eerste keer mee aan een kortebaan. Dit maakt de koers extra moeilijk om te voorspellen. Bovendien heeft de SNDR de startprocedure aangepast. De startplaat gaat pas aan nadat de paarden zijn omgedraaid. De traditionele felle strijd in het startvak is daardoor verleden tijd. Het komt meer aan op pure speed. Mogelijk schudt dit de verhoudingen bij de paarden flink doorelkaar.

Loting

Het volledige deelnemersveld is te vinden op www.kortebaandraverijen.nl. Later volgt hier een uitgebreide voorbeschouwing met tips. Meer informatie over het evenement is te vinden op www.harddraverijassendelft.nl

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 11-5-2023

Met het project 'Beeld van de Wijk' zijn in samenwerking met scholieren fiets- en wandelroutes uitgestippeld langs de vele openbare kunstwerken in de Zaanstreek. Zo is er in de wijk Zaandam West al een wandelroute van 5,5 km langs 13 bijzondere kunstwerken.

Gisteren is dit project uitgebreid met twee nieuwe routes door de wijk Oude Haven. Deze routes zijn ontwikkeld door Gids aan de Zaan samen met derdejaars leerlingen van Compaen VMBO. Zij hebben de kunstwerken beschreven en hun mening hierover gegeven. Deze zijn samengevoegd in twee boekjes. Hierdoor krijg je als wandelaar en fietser een unieke kijk op kunst in de openbare ruimte door de ogen van de jeugd. Het doel van deze routes is om bewoners en bezoekers meer bewust te maken van openbare kunst.

Wethouder Wessel Breunesse kreeg bij één van de kunstwerken, de Pixelpoort, de boekjes met de nieuwe fiets- en wandelroutes overhandigd.

Ben je benieuwd naar de routes en kunstwerken? 

De boekjes zijn te bestellen via https://gidsaandezaan.nl/.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad:

Kennismaking met grote groep nieuwe medewerkers - werken aan Thuis, Talent en Trots in Zaanstad.

Ongeveer één keer in de maand maakt burgermeester Jan Hamming samen met de gemeentesecretaris, kennis met nieuwe medewerkers van Zaanstad.

Altijd waardevol om het gesprek aan te gaan met deze mensen die ervan dromen om Zaanstad voor iedereen een stukje beter te maken zegt Hamming.

Afgelopen maandag heeft hij  kennis gemaakt met een groep van zo’n 40  nieuwe mensen. Een divers gezelschap met mensen die gaan werken bij veel verschillende afdelingen.

Burgemeester Jan Hamming:πŸ‘‡

Mooi om hun ambitie en enthousiasme te proeven.
Ook goed om te zien dat we zoveel nieuwe mensen kunnen vinden in de huidige arbeidsmarkt. Dat zegt ook iets over Zaanstad als werkgever: een thuis, een plek waar we je talent zien, een plek waar je trots op kunt zijn!

 

πŸ“· Gemeenten zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 10-5-2023

Groen maakt van Zaanstad een fijnere plek.

Waar dat kan maken ze onze gemeente stap voor stap een beetje groener.

Dat is best een puzzel, want in Zaanstad is de ruimte beperkt. Ze ‘vergroenen’ onder andere plekken waar veel mensen elkaar ontmoeten. Zoals bijvoorbeeld het Stationsplein in Zaandam. Dat knapten we de afgelopen weken op.

Hier zijn nieuwe vaste planten en heesters geplant. Bezoekers, bijen, vlinders en andere insecten kunnen hier nu weer genieten van verschillende soorten groen.

Foto's Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad 10-5-2023

SchuldHulpMaatje Zaanstad zoekt hulp van Zaanse bedrijven

In maart was SchuldHulpMaatje Zaanstad deelnemer bij de Zaanse Uitdaging. Hierbij worden bedrijven gekoppeld aan organisaties die zich belangeloos voor anderen inzetten. De bedrijven ondersteunen deze organisaties, zoals SchuldHulpMaatje Zaanstad om niet. Toch is dit niet voldoende om te doen wat gedaan moet worden voor de stichting die mensen met geldzorgen helpt met advies. 

De gevolgen van schulden hebben een grote impact op de samenleving. Naast de kostenpost voor de samenleving is er ook veel persoonlijk leed, dat in sommige gevallen kan uitmonden in huiselijk geweld. 60% van de mensen die SchuldHulpMaatje ondersteund is niet in beeld bij overheidsinstanties zoals het social wijkteam. 

Ook SchuldHulpMaatje Zaanstad blijft zelf graag uit de schulden
De stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers, maar dat betekent niet dat er geen kosten gemaakt ze worden. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de weg naar SchuldHulpMaatje Zaanstad weet te vinden. 
De organisatie is op zoek naar funding om meer mensen te kunnen ondersteunen. 

Bedrijven worden opgeroepen te helpen
De stichting roept Zaanse bedrijven op SchuldHulpMaatje Zaanstad te ondersteunen. Kees van der Pol, voorzitter van de stichting: "Iedereen kan schulden maken, ook werknemers bij bedrijven. Op het moment dat een personeelslid persoonlijk leed ondervindt zal dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van het werk. En hoe eerder hulp geboden wordt bij geldproblemen des te beter het is. Dan kan je de schade beperken. Om ons werk te kunnen blijven doen is geld nodig, niet voor onze vrijwilligers, maar om onze overheadkosten te betalen. Ook een stichting maakt kosten. We vragen Zaanse bedrijven met klem ons te ondersteunen. Het gaat echt niet om enorme bedragen en ieder bedrijf is welkom. De komende maanden zullen wij diverse bedrijven uit de regio benaderen met het verzoek SchuldHulpMaatje Zaanstad te ondersteunen."

Kosten die de stichting maakt zijn o.a. voor het opleiden tot, en bijscholen van, gecertificeerde schuldhulpmaatjes. 
Bedrijven SchuldHulpMaatje Zaanstad willen ondersteunen nemen contact op via: info@schuldhulpmaatjezaanstad.nl.

πŸ“·SchuldHulpMaatje

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 9-5-2023

FNV en Albert Heijn zijn eruit: mensen in distributiecentra krijgen betere cao.

De kogel is door de kerk: de mensen in de distributiecentra van Albert Heijn krijgen eindelijk een goede cao. Na maandenlang onderhandelen en elf dagen staken heeft de FNV een resultaat bereikt met het supermarktconcern. Daarin stijgen de salarissen met 10% en is versobering van de zondagstoeslag van tafel. Ook krijgen uitzendkrachten meer zekerheid over hun roosters.

De vakbond legt de afspraken positief voor aan zijn leden. De komende weken vinden ledenraadplegingen plaats.

Ongelooflijk trots

Shefania Sewbaks, bestuurder FNV Handel: ‘De stakende medewerkers mogen ongelooflijk trots zijn op zichzelf en elkaar. Zij hebben dit met z’n allen afgedwongen. Het is jammer dat ze er zo lang en hard voor hebben moeten knokken, maar ze krijgen nu wel een fatsoenlijke loonsverhoging. Vergeet niet dat Albert Heijn eerst niet meer dan 6% meer loon wilde geven. We zijn dus van ver gekomen.’

Stokje gestoken voor verlagen toeslag

De cao loopt een jaar, tot 15 april 2024. Naast de 10% loonsverhoging heeft de FNV Albert Heijn toch zover gekregen dat de zondagstoeslag 100% blijft, ook voor nieuwe mensen. Sewbaks: ‘Supermarkten en winkelbedrijven proberen allemaal van die toeslagen af te komen. Gelukkig hebben wij daar bij Albert Heijn nu een stokje voor gestoken.’

Minder werken voor oudere werknemers

Verder is het gelukt om de ouderenregeling voor iedereen te behouden. Zo kunnen distributiewerkers vanaf hun 45e één dag per twee weken minder gaan werken en vanaf hun 53e één dag per week. Op die manier halen mensen eerder gezond hun pensioen.

Ook verbeteringen voor uitzendkrachten

De afgelopen dagen zijn ook voor de uitzendkrachten verbeteringen afgesproken. Zo wordt hun rooster voortaan twee weken van tevoren vastgesteld. Nu weten zij vaak niet waar ze aan toe zijn, omdat roosters nogal eens op het laatste moment worden gewijzigd. Dat mag niet meer.

Einde aan diensten kort op elkaar

Ook komt er een einde aan het draaien van verschillende diensten kort op elkaar. Waar uitzendkrachten na een nachtdienst nog wel eens een paar uur later alweer moeten werken, is afgesproken dat zij voortaan in één week hooguit twee verschillende diensten moeten draaien.

Bijzonder en heel moedig

Sewbaks: ‘De uitzendkrachten in de distributiecentra zijn bijna allemaal arbeidsmigranten. Honderden van hen hebben meegedaan aan de stakingen. Dat is bijzonder en heel moedig, want zij hebben een zwakkere positie en worden vaak onder druk gezet om te blijven werken. Wij gaan ervoor zorgen dat er voor hen meer zekerheid van werk komt.

Een heleboel vaste banen erbij

De vakbond heeft met Albert Heijn ook een heleboel meer vaste banen kunnen afspreken. Zo worden er voor 100 fte aan mensen voor onbepaalde tijd aangenomen. Parttimers krijgen de mogelijkheid om hun contracten uit te breiden met één of twee dagen. Wie wil, kan meer uren gaan werken zonder gelijk fulltime in dienst te komen.

5.000 tot 6.000 medewerkers

Bij Albert Heijn werken in de distributiecentra  tussen de 5.000 en 6.000 mensen, waarvan 45% als uitzendkracht. Van de vaste medewerkers is 60% fulltimer, de rest werkt parttime.

Lege schappen in de winkels

Zo’n 1.500 medewerkers in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle staakten voor een beter salaris en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Dat leidde tot steeds legere schappen in de winkels van Albert Heijn.

Foto: FNV

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 9-5-2023

Gemeente Zaanstad maait natuurvriendelijker en biodivers

Grasmaaier blijft vaker in de schuur

Gemeente Zaanstad maait vanaf dit jaar 109 hectare natuurvriendelijker. Wethouder Wessel Breunesse: 'In ons coalitieakkoord spraken we af dat we vanaf dit jaar natuurvriendelijker en biodivers maaien. Ik ben blij dat we dat op nog meer hectare in Zaanstad gaan doen dan we in eerste instantie aan de gemeenteraad hebben voorgelegd. Door waar het kan minder te maaien, zorgen we beter voor insecten, dieren en planten. Dit draagt ook weer bij aan een groener Zaanstad.'

Vlogs
De komende weken vertellen de twee groenbeheerders Arjan Schreuder en Wilco Mooij van gemeente Zaanstad in korte vlogs over de wereld van het maaien. De eerste video staat nu online en is te vinden op de website buitengewoon.zaanstad en op het Youtube-kanaal van de gemeente Zaanstad (youtube.com/GemZaanstad).

Wat is natuurvriendelijker maaien?
Natuurvriendelijker maaien betekent dat we op die plekken de begroeiing elk jaar 1 of 2 keer maaien. Het maaisel blijft een paar dagen liggen. Zo kunnen de zaden eruit vallen en insecten een veilig heenkomen zoeken. Daarna voeren we het maaisel af. Hiermee maken we de rijke Zaanse veenbodem 'armer'. Zo krijgen bloemen, zoals fluitenkruid en andere bloemen en kruiden meer kans dan gras. Dit zorgt voor een fijne leefomgeving voor wilde bijen, vogels, vlinders en andere insecten. Ook ziet het er mooi uit: de bloemen fleuren de Zaanse wijken op. Breunesse: 'Het uitgangspunt is dat we minder maaien, dat de natuur meer ruimte krijgt. Dat gaat er anders uitzien op veel plekken: het gras is langer, wordt minder vaak gemaaid en we halen niet alles in één keer weg.

Maai mei niet
Ook doet gemeente Zaanstad mee aan het landelijke initiatief 'Maai Mei Niet'. In de maanden april en mei slaan we soms één of meer maairondes over. Dat doen we waar en wanneer het kan. Zo krijgen bijvoorbeeld paardebloemen, madeliefjes, paarse dovenetels, ereprijs en pinksterbloemen de kans om langer te bloeien en uit te zaaien.

Lang waar het kan, kort waar het moet
Niet overal in Zaanstad wordt het gras minder vaak gemaaid. Het uitgangspunt is: lang waar het kan en kort waar het moet. Op grasvelden waar bijvoorbeeld veel mensen recreëren, moet het gras kort zijn. Denk aan de grasveldjes rondom de strandjes in het Jagersveld of speelveldjes in de wijk. Ook langs wegen blijft het groen kort zodat weggebruikers op bijvoorbeeld kruispunten of rotondes goed overzicht hebben. Als er paardenbloemen, madeliefjes en pinksterbloemen in kort gemaaid gras groeien, wordt daar zoveel mogelijk omheen gemaaid. Breunesse: 'Deze nieuwe manier van maaien zal voor ons allemaal even wennen zijn. Ik hoop dat onze inwoners vooral kunnen genieten van meer groen en dat deze manier van maaien bijdraagt aan de biodiversiteit.'

Gazon  200    171

Ruw Gras (klepelen) 175 135

Biodivers maaien 40  109

Totaal 415 415

Zaanstad gaat vanaf dit jaar natuurvriendelijker maaien. De twee groenbeheerders Arjan en Wilco van de gemeente Zaanstad nemen je in korte vlogs mee in de wereld van het maaien. Bekijk nu aflevering 1 over natuurvriendelijk maaien.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 8-5-2023

Kort: Wandelfeest op donderdag 11 mei in het Darwinpark!

Ben jij graag aan het wandelen en wil je kennismaken met andere wandelaars of wandelgroepen? Kom naar het wandelfeest in het Darwinpark in Zaandam.

Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden en bekijk het programma

https://bit.ly/wandel-feest

Foto: Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad: 6-5-2023

De scheidsrechter heeft altijd gelijk!!

Ook vandaag bij de wedstrijd van Zaandijk JO16 1 tegen DWS JO 16-2 was dat zeker het geval, al dacht de coach van DWS daar anders over zegt Voetbal in Zaanstad Doordat de gemoederen bij de vloekende en tierende coach van DWS zo hoog opliepen besloot de scheidsrechter geheel terecht net nadat de 2e helft was begonnen het duel te staken bij een stand van 3-2 in het voordeel van Zaandijk. De politie moest uiteindelijk erbij komen om de coach van DWS tot bedaren te brengen.

 

Foto: Michael Bruins

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 6-5-2023

Ideeënmarkt 2023

De oproep tot deelname aan de ideeënmarkt bleek niet aan dovemansoren gericht. Op woensdag 10 mei vanaf 20.00 uur zullen in de Publiekshal van het Stadhuis rond de twintig marktkramen staan met inwoners die de gemeenteraadsleden willen overtuigen hun idee te adopteren en indien nodig tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota budget te vinden. Je kunt hierbij denken aan nieuwe honden uitlaatplekken, pumptrackveld, cultureel trefpunt, schooltuinen in Noord, placemaking en wayfinding, muziekevenement, kunstwijk, burgerberaad klimaat, kunst- en cultuurplan, straatnamen, soepcafé, elektrische deelauto's en familieschool. Iedereen is van harte welkom en aanmelden is niet nodig

Tot en met zondag 16 april 2023 kon je je aanmelden. We zijn blij verrast met het aantal aanmeldingen.

De ideeënmarkt is een vorm van burgerparticipatie en een manier om de kloof tussen het bestuur en inwoners te verkleinen. Deelnemers kunnen hun idee voor Zaanstad pitchen aan de raadsleden die hun marktkraam bezoeken en vragen of fracties het idee willen 'adopteren'. Raadsleden bespreken vervolgens binnen hun fractie welk idee zij eventueel willen vormgeven als stuk voor de Voorjaarsnota in juni 2023. De initiatiefnemende inwoner bepaalt zelf met welke fractie hij/zij in zee wil gaan. 

Door de koppeling met de behandeling van de Voorjaarsnota kan er meteen gekeken worden of er geld gereserveerd kan worden voor de uitvoering. Echter niet voor alle voorstellen zal mogelijk extra geld nodig zijn.  

Locatie en tijdstip

De markt vindt plaats in de Publiekshal van het Stadhuis van Zaanstad naast het NS-station van Zaandam.

Datum: Woensdag 10 mei 2023
Aanvang : 20.00 uur (deelnemers kunnen vanaf 19.00 uur hun kraam inrichten).

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad 5-5-2023

Kort Zaans.

Vanaf vandaag houden de schapen het gras weer kort. En niet alleen het gras, maar ook de Japanse Duizendknoop zegt de gemeente Zaanstad.

De schapen staan nu op de afval berg in Zaandam en gaan over een tijdje naar Westerkoog, wanneer alle Japanse Duizendknopen weg gegeten zijn.

 

πŸ“· Gemeenten zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 5-5-2023

Pand Sluispolderweg gesloten voor negen maanden

Op vrijdag 5 mei heeft de gemeente een pand aan de Sluispolderweg in Zaandam gesloten voor de duur van negen maanden.
Tijdens een controle van de Politie Noord-Holland op 11 februari 2023 is een in werking zijnde hennepkwekerij en verdovende middelen aangetroffen. De Politie Noord-Holland heeft vervolgens de hennepkwekerij direct ontmanteld.

Op de begane grond van de loods is een kweekruimte gevonden. De ruimte was onder andere met houten balken en gipsplaten afgetimmerd. Achter de toegangsdeur was een voorruimte gemaakt, waarin onder andere een schakelbord met elektronische zekeringen en wandcontactdozen, een watervat met een waterpomp, meerdere jerrycans met groei- en bloeimiddelen en een grote OptiClimate, aangesloten op het waternet werden gevonden.

Boven deze ruimte werd nog een vergelijkbare kweekruimte gevonden. Achter de toegangsdeur van deze ruimte waren 488 hennepplanten, een kunstlicht met tijdklok, veertien assimilatielampen een een afzuiginstallatie aanwezig.

Door een fraude inspecteur van de netwerkbeheerder werd geconstateerd dat de stroomvoorziening voor de hennepkwekerij illegaal werd afgenomen.

Door een medewerker van het bedrijf Liander werd vastgesteld dat er een elektriciteitskabel vanuit het bedrijfspand was aangelegd naar buiten het bedrijfspand en dat deze illegaal was aangesloten op de hoofdkabel, die ook de andere bedrijven op het terrein van elektriciteit voorzag.

De kabel was in het pand aangesloten op de kweekruimtes, op apparatuur en assimilatielampen, zodat de weggenomen elektriciteit niet werd geregistreerd door een elektriciteitsmeter.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 5-5-2023

MyWheels breidt aanbod in Zaanstad uit.

Deelauto's worden steeds populairder, ook in Zaanstad. Om aan deze groeiende vraag te voldoen, breidt MyWheels haar aanbod in Zaanstad uit met negen auto's.

 

MyWheels heeft goed en regelmatig contact met het gemeentebestuur van Zaanstad, dat autodelen toejuicht. De gemeente is overtuigd van de voordelen: minder auto's in de stad, betere luchtkwaliteit en minder parkeerdruk. 

 

Wethouder Mobiliteit Gerard Slegers is enthousiast over de komst van meer deelauto's in Zaanstad. 'Wist je dat auto's 95% van de tijd geparkeerd staan?' Door met meerdere mensen een auto te delen houden we meer plekken over in de openbare ruimte. Bovendien scheelt dit je de vaak hoge lasten van een eigen auto". "Het is goed voor de bereikbaarheid van de stad en omdat de auto's uitstootvrij zijn is het ook goed voor de luchtkwaliteit."

 

Meer aanbod, betere spreiding

De nieuwe auto's van MyWheels zijn op verschillende plekken in Zaandstad te vinden. Onder andere in de binnenstad van Zaandam, de Burgemeesters- en Rosmolenbuurt. Maar ook bijvoorbeeld in Koog aan de Zaan en bij station Krommenie-Assendelft. 

 

Doordat het aanbod is uitgebreid, is het nu nog makkelijker om op loopafstand een deelauto te pakken. Ook zakelijk gebruik wordt hierdoor interessant, doordat het deelaanbod in de buurt van winkels en kantoren toeneemt.

 

'In Zaanstad gebruiken inmiddels zo veel mensen deelauto's, dat het aanbod echt te klein was. Door fors uit te breiden, hopen we autodelen voor nog meer inwoners van Zaanstad aantrekkelijk te maken', aldus Dani Sprecher, Manager Public Affairs en Plaatsingsstrategie van MyWheels. 

 

Inwoners van Zaanstad die in hun buurt nog geen deelauto's zien staan, kunnen dit melden via MyWheels.nl/auto-aanvragen. Zo streeft MyWheels ernaar om Zaanstad samen nog leefbaarder te maken.

 

Over MyWheels

MyWheels is ervan overtuigd dat er maar 1 miljoen autoΚΌs nodig zijn om Nederland mobiel te houden. Zo creëert MyWheels meer ruimte op straat, meer ruimte voor groen en leveren we een belangrijke bijdrage aan het milieu. Met 2.900 deelautoΚΌs, waarvan 60% elektrisch, is MyWheels marktleider en het grootste autodeelplatform van Nederland.

 

Het is de ambitie om in 2023 de groei van MyWheels voort te zetten, zodat we nog meer impact maken op het gebied van emissiereductie en de krapte in de openbare ruimte. Verder blijven we onze vloot verder uitbreiden, met alleen nog elektrische voertuigen. Dit draagt bij aan één van onze doelstellingen: vanaf 2025 volledig elektrisch.

Foto: MyWheels

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad:4-5-2023


Gemeente Zaanstad: 4-5-2023

KoogerPark herdenking 4 mei.

Foto's : RTV Zaanstreek


Gemeente Zaanstad: 4-5-2023

Vanochtend bracht burgemeester Jan Hamming een bezoek aan het echtpaar Cordes - Gantevoort uit Zaandam om hen te feliciteren met hun 75-jarig huwelijk! Ook de heer Roëll, kamerheer voor het Koninklijk Huis, was hierbij aanwezig zegt de gemeente Zaanstad.

Het stel ontmoette elkaar in Amersfoort waar meneer werkte als soldaat en later bij de administratie van Albert Heijn aan de slag ging. Daar werkte mevrouw als tijdschrijver. Zij kregen samen drie kinderen en hebben er inmiddels ook twee kleinkinderen bij.

Samen delen zij een passie voor kamperen. Ze hebben 35 jaar lang gekampeerd en zijn begonnen met een tent, daarna een vouwwagen en uiteindelijk een caravan. Zo hebben ze heel wat campings bezocht in Nederland, België en Luxemburg. De laatste jaren hebben ze samen met hun zoon en zijn vrouw genoten van de campings in Frankrijk en Italië.

Het geheim van hun lange en gelukkige huwelijk? "We houden veel van mekaar en verder is het gewoon geven en nemen!"

Namens RTV Zaanstreek ook Gefeliciteerd 

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 4-5-2023

Oliemolen Het Pink koog aan de zaan ook op deze 4 mei
ook in de herdenking stand.

Ook foto's op deze 4 mei deel ze met ons hier op facebook of stuur ze naar info@rtvzaanstreek.nl

Klik op de foto op deze te vergroten.

Foto's : RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 4-5-2023

Nationale Dodenherdenking.

De Gemeente Zaanstad herdenkt verschillende groepen oorlogsslachtoffers.

In Zaanstad gaat burgemeester Jan Hamming en wethouders Stephanie Onclin, Wessel Breunesse, Harrie van der Laan - Wethouder - Wethouder, Natasja Groothuismink en Rene Tuijn naar verschillende herdenkingen. Dit om stil te staan bij de offers die de oorlogsslachtoffers hebben gemaakt voor de vrijheid waarin we nu leven. Vergeet niet om de vlag halfstok te hangen.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 3-5-2023

Binnenste Buiten in het Honig Breethuis
Populair televisieprogramma op bezoek in pareltje aan de Zaan
“Alsof de tijd stilstaat en het altijd zomer is”, zo omschrijft architectuurhistoricus
Valentijn Carbo van het populaire televisieprogramma Binnenste Buiten de
wandschilderingen van Willem Uppink in het Honig Breethuis.
Buitenleven, wonen, kunst en lekker eten zijn de vaste ingrediënten van het dagelijkse
televisieprogramma Binnenste Buiten van KRO-NCRV. In april 2023 kwam de crew op
bezoek in het Honig Breethuis voor filmopnamen. Valentijn Carbo had zich goed ingelezen in
de geschiedenis van het huis en liep op zijn gemak door de kamers, terwijl hij vertelde over
de voormalige bewoners. Ook gaf hij de kijker een inkijkje in de linnenkast en opende hij
verborgen laadjes.
Topstuk van het huis uit 1709 zijn de wandschilderingen die de Amsterdamse schilder
Willem Uppink in 1830 aanbracht in de zogenaamde tuinkamer. Op alle wanden schilderde
hij een idyllisch landschap met vergezichten, riviertjes, boompartijen en een landhuis,
waarbij je heerlijk kunt wegdromen.
Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad bekeek de uitzending ook en noemde het Honig
Breethuis op Facebook ‘Parel van de Zaanstreek’.
De uitzending is terug te zien op https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/wonen/video/het-honigbreethuis-in-zaandam.

Het Honig Breethuis is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag
van 13 tot 16 uur.
Meer informatie op www.honigbreethuis.nl 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 3-5-2023

De Gemeente Zaanstad ging de straat op om inwoners, ondernemers en medewerkers van de gemeente vragen te stellen over veiligheid in Zaanstad. Voelen Zaankanters zich veilig? En wat kan er verbeterd worden? Dit keer aan het woord: Abigail. πŸ‘‡

Abigail is buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), een beroep vol uitdaging en diversiteit. Eerst was ze jeugdboa. “Vanuit ervaringen uit mijn eigen jeugd, is er veel herkenning en kan ik gericht helpen,” legt Abigail uit. De grootste uitdaging is het winnen van het vertrouwen van de jongeren.

Meer weten over een veilige gemeente? Luister nu de eerste podcast Zaanpraat van gemeente Zaanstad met burgemeester Jan Hamming en politiechef Sherwin Tjin-Asjoe.

πŸ“Έ foto Juvat Westendorp

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 3-5-2023

Open huis.

Wil je een keer komen kijken in een hospice? Of ben je benieuwd of vrijwilligerswerk in een hospice iets voor jou is? Kom dan vooral langs op de open dag zaterdag 20 mei van Hospice De Schelp Zaanstreek in Krommenie.

πŸ“· Aangeleverd 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 2-5-2023

De 40 beste living statues van Nederland strijden om de titel “Nederlands Kampioen”

Zondag 2 juli 2023 centrum Zaandam, vanaf 13.00 uur

Op zondag 2 juli 2023 vindt in de gemeente Zaanstad voor de eerste keer het Nederlands Kampioenschap Living Statues voor professionals plaats. Jong en oud zal zich vergapen aan de prachtige creaties. De bezoekers worden via een verkeersvriendelijke route door het centrum van de stad veilig langs de prachtige beelden geleid.

Een Living Statue betekent vertaald naar het Nederlands levend standbeeld. Levend omdat het uitgevoerd wordt door een mens, een standbeeld omdat de kunst van stilstaan centraal staat. Een Living Statue speelt met het gegeven 'levend' versus 'niet levend' om het publiek in verwarring, dan wel bewondering te brengen. Een beweging is toegestaan als een kort levend moment dat bewust gekozen is als onderdeel van de act.

Een beeld kan bestaan uit één of meerdere figuren. De acterende kunstenaars vormen de essentiële kern van hun beeld. Attributen en entourage kunnen een noodzakelijke aanvulling zijn.

Kids Statues

De mooiste Kids Statues zijn ook op de route te bewonderen. De kinderen zetten hun beste beentje voor en het levert altijd hartverwarmende plaatjes op.

Het programma

Op zondag 2 juli zal tussen 13.00 uur en 17.00 uur, op een duidelijk aangegeven parcours in het centrum, doorlopend de uitbeelding plaatsvinden. Een speciale cabrio bus vervoert de statues naar hun plek, een sensationeel en vrolijk beeld!

Prijsuitreiking om 17:30 uur

De prijsuitreiking vindt plaats bij de Bullekerk in Zaandam. Alle deelnemers zijn nog een keer samen te bewonderen tijdens een mooie parade, waarna de winnaars en de kersverse Nederlands Kampioen rond 18:00 uur bekend worden gemaakt.

De route

De looproute zal met pijlen worden aangegeven en voert door het centrum van Zaandam. Op diverse punten op het parcours kunt u deelnemers formulieren krijgen die tevens zullen fungeren als stembiljet voor het publiek. Deze stembiljetten dient u uiterlijk om 17.00 uur in de daarvoor opgestelde stembussen te deponeren

Zaandam: NK Living Statues
Zondag 2 juli 2023

Van 13.00 tot 17.00 uur

www.worldlivingstatues.nl

Foto Rob Terwisse

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 1-5-2023

Afgelopen zaterdagavond!   juichten 3000 fans de kampioenen toe op het Waagplein in Alkmaar tijdens de huldiging van het AZ Alkmaar-team onder de 19.

Jong AZ traint en speelt wedstrijden op het Zaanse sportcomplex in Kalverhoek. AZ en gemeente Zaanstad sloegen destijds de handen ineen om het beste jeugdsportcomplex van Nederland te ontwikkelen.

Wethouder Sport Gerard Slegers feliciteerde het team met de winst van UEFA Youth League 2023: ‘Wat een topprestatie. Zaanstad en de Zaankanters zijn ongelooflijk trots op jullie! Hiermee geven jullie lading aan de Z van AZ, Alkmaar-Zaanstreek. De jeugd heeft de toekomst en dat zien we aan jullie.’

Fotografie door JJ Fotografie/ Vincent de Vries

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 29-4-2023

Kort: Smartphonevrije dagen

Op 15, 16 en 17 mei is het Zaanlands Lyceum smartphonevrij. Tijdens dit experiment gaan ze ervaren hoe het is om drie schooldagen los te komen van de smartphone. Deze dagen staan in het teken van bewustwording van de impact van de smartphone op het brein, het lichaam, het leren en sociale contacten. Daarnaast zijn deze smartphonevrije dagen de start van een schoolbrede dialoog over het smartphonebeleid op het Zaanlands Lyceum. Leerlingen, medewerkers en ouders praten in mei mee over de nieuwe afspraken en regels op school.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad:28-4-2023

Kelderbox Perim gesloten voor drie maanden

In november 2022 is door de Nationale Politie, basisteam Zaanstad een onderzoek ingesteld in een woning en bijbehorende kelderbox aan de Perim in Zaandam. In de kelderbox is een overtreding van de Opiumwet geconstateerd. In de box werden 19 seal bags, 1 weegschaal en 2 bolletjes heroïne (2,6 gram totaal) gevonden. Op 24 april is de kelderbox gesloten voor de duur van drie maanden.

 

Sluiting om pand uit drugscircuit te halen
Zaanstad heeft een streng sluitingsbeleid in de strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit. Dat betekent dat niet alleen bedrijfspanden maar ook woningen worden gesloten waar drugs wordt aangetroffen. De tijdelijke sluiting is niet alleen bedoeld om een einde te maken aan overlast en brandgevaar, maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen.

Melding maken via de politie of Meld Misdaad Anoniem
Melding maken van (vermoedens) van een hennepkwekerij of drugshandel kan bij de politie (0900-8844). Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 28-4-2023

6% en € 185 per maand erbij voor werknemers AAK in Zaandijk

De FNV heeft met AAK in Zaandijk goede afspraken gemaakt voor een nieuwe cao. Het gaat om centen en procenten. De werknemers van de fabriek voor plantaardige oliën en vetten krijgen er dit jaar 6% salaris bij en nog eens € 185 bruto per maand.

Adem Akdeniz, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Wij vinden dit een goed resultaat. Nu is het woord aan onze leden. Zij mogen stemmen en laten weten of ze het ook een goede cao vinden.’

Reiskostenvergoeding omhoog en fietsplan

De cao loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december 2023. Naast de loonsverhoging gaat de reiskostenvergoeding naar € 0,21 per kilometer. Werknemers die minder dan 15 kilometer van de fabriek wonen houden een vergoeding voor het reizen met de trein (tweede klasse). Verder komt er een fietsplan, waarbij ze met aftrek van de belasting een fiets kunnen kopen.

Vooral babyvoeding

AAK (ArhusKarlshamn) is een Zweeds concern dat wereldwijd plantaardige oliën en vetten produceert voor onder andere eten (onder andere babyvoeding) en cosmetica. In Zaandijk werken zo’n 150 mensen, 50 van hen vallen onder de cao. 

Foto: FNV

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 27-4-2023

Stichting Voetveer Zaandijk

Ze zoeken nieuwe vrijwilligers!

Het Voetveer kan niet varen zonder een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Er komt immers heel wat bij kijken om de boot zeven dagen per week te laten varen en een veerhuisje met steiger te onderhouden. Omdat onze vrijwilligers ook een dagje ouder worden, zijn we op zoek naar nieuwe enthousiastelingen die het leuk vinden om heen en weer te varen met nieuwsgierige en vrolijke toeristen uit zo ongeveer alle landen van de wereld.

Ze zoeken reisleiders en schippers. Je vaart immers altijd met zijn tweeën, de een bestuurt het veer, de ander verkoopt de kaartjes, deelt routebeschrijvingen uit (in 15 talen!) van een wandeling door Zaandijk en beantwoordt vragen.

Wat vragen ze van je? Voor allebei de functies vragen ze de bereidheid om tenminste twee dagdelen in de maand te varen. Je vaart van 10.00 – 13.30 of van 13.30 – 17.00. Je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent. Daarnaast is het fijn als je in elk geval een paar woorden Engels spreekt.

Van een schipper vragen ze iets meer dan van een reisleider. Om te mogen varen heb je een Klein Vaarbewijs I en het basiscertificaat Marifonie nodig.

Heb je geen papieren, maar zou je wel schipper willen worden? Dan hebben ze een mooi aanbod voor je. Wij betalen de kosten van cursus en examen, op voorwaarde dat je ten minste twee seizoenen voor ons vaart. Stop je eerder, dan betaal je naar rato een deel van de kosten aan ons terug. Maar hun ervaring is, dat als je eenmaal begonnen bent, dan weet je van geen stoppen meer!

Heb je interesse? Stuur dan een email naar info@voetveerzaandijk.nl, dan nemen ze contact met je op.

https://voetveerzaandijk.nl/

Foto: voetveer Zaandijk

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 27-4-2023

Huldiging AZ Jeugd Onder de 19 op het Waagplein in Alkmaar op 29 april


De gemeenten Alkmaar en ook onze gemeente Zaanstad zijn enorm trots op de jongens O19 van AZ door het winnen van de finale van de UEFA Youth League. Zij worden daarom gehuldigd op zaterdag 29 april om 19.30 uur op het Waagplein in Alkmaar.

Het team stapt zaterdag om 18.45 uur op de boot en vaart via het Stadstrand, Bierkade en Zijdam de binnenstad in. Om 19.30 komen ze aan op het Waagplein, waar ze feestelijk onthaald worden op het podium. Op het podium worden de spelers en de staf toegesproken door de trotse lokale bestuurders. Daarna volgt de officiële huldiging van de sporters en staf door burgemeester Schouten. Natuurlijk krijgen de spelers zelf ook de gelegenheid iets te zeggen tegen alle verzamelde fans.

Wethouder Sport gemeente Zaanstad Gerard Slegers: "De thuisbasis van de AZ-jeugd is het Zaanse trainingssportcomplex op Kalverhoek. De gezamenlijke inzet van AZ en Zaanstad om tot dit fantastische sportcomplex te komen is op veel fronten zeer waardevol geweest. Ik spreek hierbij mijn waardering uit voor de visie van Robert Eenhoorn en zijn team. Wij zien de spelers die de Youth League hebben gewonnen dagelijks trainen op dit mooie sportcomplex. Al deze inspanningen hebben uiteindelijk geresulteerd in het winnen van de Youth League. Een prestatie van formaat!"

De huldiging van het team richt zich op de jeugd en dus nodigen de gemeenten vooral ook families en kinderen uit om hier een fantastisch en gezellig feest van te maken. Het feest op het Waagplein duurt tot 20:30 uur en is ook te volgen op schermen rondom het podium.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 27-4-2023

Ook Fotograaf Ruben Timman koninklijk onderscheiden

Waar één droom al niet toe kan leiden: Ruben Timman van Museum of Humanity is gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad. Die prees hem voor zijn persoonlijke missie om de schoonheid en waardigheid van ieder mens te laten zien met zijn portretten.

Jan Hamming prees Timman tijdens de uitreiking als volgt: "Het is zijn persoonlijke missie om met beelden en verhalen de schoonheid en waardigheid van ieder mens te laten zien, omdat hij gelooft dat ieder mens het waard is om gezien te worden." Volgens de burgemeester inspireert Ruben al vele jaren mensen om de ander als meesterwerk te zien. De Zaanse fotograaf portretteerde inmiddels ruim 8000 mensen overal op de wereld en iedereen liet hij weten dat ze ertoe doen.

Zwarte doek
Museum of Humanity ontstaat in 2001 na een droom van fotograaf Ruben Timman over een vervallen en donker museum. Het is een metafoor voor de staat van de wereld en ons mens-zijn. Die droom vormt het startpunt om de mensheid zo waardig mogelijk in beeld te brengen. Altijd fotografeert Timman mensen voor een zwart doek, zodat iedereen gelijkwaardig in beeld komt – of het nu een rijke zakenman, een kind of een mens op de vlucht is.

'Leger' van vrijwilligers
Met zijn Museum of Humanity in Zaandam creëerde hij in 2019 – samen met een 'leger' van vrijwilligers een unieke plek waar de mensheid gevierd wordt. Daar ontdekken bezoekers een selectie van zijn portretten in een vervallen gebouw. Ook organiseert de stichting pop-upexpositie in binnen- of buitenland en namen de afgelopen jaren ruim drieduizend leerlingen deel aan een lesprogramma van de educatieve tak School of Humanity. Verder komen steeds vaker bedrijven naar het museum voor een verbindende teamdag.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad:26-4-2023

Indrukwekkende lintjesregen in Zaanstad

22 Koninklijke Onderscheidingen voor bijzondere Zaankanters

Burgemeester Jan Hamming heeft vanochtend 22 lintjes uitgereikt aan Zaankanters die zich op bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeenschap. Twintig mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee mensen werden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen die dit jaar werd georganiseerd in het Zaantheater in Zaandam.

De volgende personen kregen een Koninklijke Onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Cornelis (Cees) Beets (1947)
Cees is al zijn hele volwassen leven actief binnen het verenigingsleven. Ondertussen is hij bijna 75 jaar oud en is nog niet van plan om het rustiger aan te gaan doen.

In 1961 werd de heer Beets lid van de voetbalclub ZFC in Zaandam en nog steeds is hij verbonden aan deze club. Ondertussen is de club wel een aantal keren van naam veranderd.
Nadat hij zelf stopte met voetballen in de jaren ’90, is hij lang actief geweest in het bestuur van de club. Hij was bestuurslid, secretaris en zelfs voorzitter. Hij is ondertussen al geruime tijd wedstrijdsecretaris en ook al jaren onderdeel van de werkersploeg. Zo’n drie dagen per week is hij op het terrein te vinden voor onderhoud van de velden. In 2014 is hij benoemd tot erelid van de club en ontving hij tevens een onderscheiding van de KNVB voor zijn bewezen diensten.

De voetbalclub niet de enige vereniging die kan rekenen op de vrijwillige inzet van de heer Beets. Vanaf 1987 was hij namelijk tien jaar bestuurslid van het Zaans Jongenskoor (ZJK). En vanaf 1991 was hij ook een tiental jaren penningmeester van Pueri Cantores; een internationale overkoepelende organisatie voor koren over de hele wereld.

Daarnaast was hij tussen 1995 en 2004 voorzitter bij speeltuinvereniging Het Westen in Zaandam.

Tevens was hij jarenlang actief binnen de Vereniging van Eigenaren van wooncomplex ‘de Boeg’, waar hij zelf tot 2019 woonde.

En sinds enige jaren is de heer Beets vrijwilliger bij het zorgcentrum Pennemes te Zaandam. Hij rijdt één dag in de week met een busje en brengt ouderen van het huis naar hun bestemming.

------------------------------------------------

Joke de Haan (1943) is sinds 1992 onafgebroken bestuurslid van de Sjoelvereniging Zaanstad en sinds 1993 penningmeester van de vereniging. Zij int de contributie, betaalt de rekeningen, houdt de boekhouding bij en maakt elk jaar een financieel verslag voor de jaarvergadering. Na het overlijden van haar partner, in 2010, heeft zij ook zijn bestuurstaken overgenomen, te weten: het bijhouden van de scores van de wekelijkse clubavonden, het organiseren van de sjoelwedstrijden van de vereniging en het onderhouden van de website.

Mevrouw De Haan is de drijvende kracht achter de vereniging.

-----------------------------------------------

Kees Klinkenberg (1957) is van huis uit journalist. Als vrijwilliger heeft hij veel verschillende dingen gedaan. Je komt hem onder meer tegen bij de Sinterklaasintocht in Wormerveer. Hij is namelijk al bijna 25 jaar actief voor de Vrienden van Sint Nicolaas. Soms is hij zelf (hulp-)Sinterklaas, maar vaker nog vervult hij de rol van burgemeester-voor-één-dag en heet hij de Sint welkom in Wormerveer.

Je komt hem ook tegen bij diverse sportevenementen. Bij de atletiekvereniging Lycurgus bijvoorbeeld. Of bij de organisatie van de Zaanbochtrun. Naast het organiseren en het verrichten van vele hand en spandiensten treedt hij vaak op als ‘speaker’ tijdens het evenement.

Hij is ook lid van het plaatselijke 4 en 5 mei Comité in Wormerveer.

De heer Klinkenberg is daarnaast al vele jaren zeer nauw betrokken bij voetbalvereniging Fortuna Wormerveer. Hij was actief als lid binnen de jeugdcommissie, als begeleider van selectieteams en als grensrechter. Maar de meeste tijd geeft Klinkenberg aan ‘zijn’ clubblad. Al vanaf midden jaren 80 nam hij de verantwoording op zich voor wat betreft het uitbrengen van het clubblad van de toenmalige voetbalvereniging WFC. In de loop der jaren is er veel veranderd maar nog steeds wordt iedere week onder leiding van de heer Klinkenberg een nieuw clubblad uitgebracht.

Vanwege deze enorme inzet voor de club is de heer Klinkenberg in 2014 benoemd tot erelid van Fortuna Wormerveer.

------------------------------------------------

Agaath Koomen (1940) is vanaf 1996 tot begin 2022 actief geweest als vrijwilliger voor De Zonnebloem afdeling Zaandam, ’t Kalf/Kogerveld. Gedurende meer dan 25 jaar heeft ze bij vele door de Zonnebloem georganiseerde activiteiten en uitstapjes voor begeleiding gezorgd. Bijvoorbeeld bij boottochten, bij uitjes naar tuincentra of naar een modeshow. Ook zorgde zij voor het goed laten verlopen van Zonnebloem Bingo’s. Ze onderhield contacten met gasten en deed de verspreiding van nieuwsbrieven en attenties.

Voor Evean Nieuw Groenland in Zaandam is Koomen sinds 1986 vrijwillig actief. Daar begeleidt ze al 35 jaar bewoners bij uitstapjes, helpt ze bij activiteiten en de laatste jaren schenkt ze koffie in het ouderenrestaurant. Dit alles doet ze met veel vrolijkheid, enthousiasme en inzet ook al is ze zelf inmiddels de 80 gepasseerd.

-------------------------------------------------

Aart van ’t Hoff (1940) is in 1975 begonnen als jeugdleider bij voetbalvereniging GVO uit Krommenie. Na twee jaar werd de heer Van ’t Hoff hoofdleider pupillen. Deze functie heeft hij een aantal jaren bekleed.

Gedurende 13 jaar is decorandus wedstrijdsecretaris geweest. In die rol verzorgde hij de team- en veld indeling en het competitie programma voor de zaterdag en zondag voor de gehele vereniging.

In 1993 werd Van ’t Hoff secretaris van het hoofdbestuur van GVO. De secretaris verzorgde onder andere de agenda en verslaglegging van de vergaderingen.

Vanaf 1998 tot medio 2022 was de heer van ’t Hoff KNVB consul. In die functie keurde hij de velden op bespeelbaarheid. Sinds de fusie en na de aanleg van de nieuwe accommodatie doet decorandus dit nog steeds voor de velden van Sporting Krommenie.

-------------------------------------------------

Jan de Jong (1939) is al sinds 1973 vrijwillig actief betrokken bij voetbalvereniging GVO uit Krommenie. De heer de Jong is begonnen als elftalleider en al snel hoofdleider geworden en toegetreden tot het jeugdbestuur. Van 1983 tot 1994 was hij bovendien voorzitter van GVO. Vanaf 1990 tot medio 2022 was De Jong verantwoordelijk geweest voor het verzorgen van alle trainingsmaterialen en het sleutelbeheer.

In 1992 trad de heer de Jong toe tot het bestuur van Stichting Provily Sportpark. Hij was daar de schakel tussen de clubs Furore, Cromtigers, Lycurgus en Sporting Krommenie (fusieclub GVO en KVV). Deze functie heeft hij tot 2017 bekleed.

De Jong was lid van de commissie die onderzocht of er een fusie tussen GVO en KVV mogelijk was. Dit heeft geresulteerd in voetbalvereniging Sporting Krommenie in 1999.

Vanaf de oprichting van deze fusieclub tot heden is de heer de Jong accommodatiebeheerder en is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden, stuurt hij de onderhoudsploeg aan en onderhoudt hij de contacten met de gemeente Zaanstad en de scholen die gebruik maken van de velden.

Naast de inzet voor de voetbalsport is de heer de Jong bovendien ook actief geweest in de denksport bridge. Hij is gedurende 16 jaar voorzitter geweest van de bridgeclub Sporting Krommenie (GBO)

-------------------------------------------------

Carla Hopman-Oudejans (1948) wordt omschreven als de moeder van operettevereniging Czaar Peter. Sinds 1969 is zij actief lid en sinds 2004 maakt ze deel uit van het bestuur als vicevoorzitter.

Ze coördineert daarnaast de rommelmarkten en stuurt daarbij de vrijwilligers aan. Ze onderhoudt contacten tussen externe solisten en het orkest, of de contacten met externe partijen die toegang tot het gebouw nodig hebben zoals bij verkiezingen of bij verhuur van het gebouw. Zij zorgt dan voor de toegang tot het gebouw en na afloop voor de sluiting. Ze regelt presentjes voor leden bij lief en leed.

Bovendien is Hopman-Oudejans sinds 2014 actief als promotor van het culturele leven in Zaanstad.

In het Zaantheater verzorgt zij voor kleuters al jarenlang theatrale rondleidingen. Zo kan deze jonge doelgroep spelenderwijs kennismaken met de wereld van het theater.

Bij het project Zaans Zilver, het cultuurparticipatieproject voor 60 plussers is mevrouw Hopman ook al jaren betrokken en daar komen haar spel- en zangkwaliteiten goed van pas.

--------------------------------------------------

De heer Antonius Joseph (Anton) Laan ( 1934) werkte 36 jaar bij Koninklijke Verkade en zette zich daarnaast als bestuurslid van de FNV (Voedingsbond afdeling Zaanstreek) en de Ondernemingsraad bij Verkade. Ook nu ruim na zijn pensionering, is de heer Laan nog steeds lid van de FNV en ontving onlangs een oorkonde vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap.

De heer Laan is ondanks zijn leeftijd nog zeer actief als vrijwilliger bij inloophuis De Bron (onderdeel van stichting Diaconaal Centrum (DC) de Bron).

Het inloophuis, met als locatie een ‘gewoon’ rijtjeshuis in de ‘aandachtswijk’ Poelenburg, bestaat nu tien jaar en de heer Laan is er vanaf het begin bij betrokken. Hij onderhoudt de tuin, is gastheer bij de koffie-inloop waardoor eenzame mensen elkaar kunnen ontmoeten en staat iedereen met woord en daad bij.
Daarnaast werkt de heer Laan sinds 2007 bij het uitdeelpunt van de Voedselbank in Poelenburg. Ook bezorgt de heer Laan al jarenlang trouw het parochieblad van de RK Onze Lieve Vrouwe Kerk in de wijk.

----------------------------------------------------

Mevrouw Erika Klarenbeek-Versteegh (1935) is al bijna 50 jaar (!) actief als vrijwilliger in de ouderenzorg. In 1973 startte ze bij Dienstencentrum Dirk Prins. Het doel van dit centrum was het bieden van recreatiemogelijkheden voor personen boven de 65 jaar.

Mevrouw Klarenbeek heeft van het begin van Dirk Prins een centrale rol gespeeld bij het beheer ervan. Ze was op velerlei fronten actief in de organisatie en stond ook regelmatig achter de bar. Ze organiseerde onder meer de Bingo. Een ander evenement dat mevrouw Klarenbeek organiseerde waren de bustochten voor buurtbewoners.

Er kwam ook, als dienstverlening voor ouderen, zieken en gehandicapten, een systeem voor personenalarmering. Hierdoor konden ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Ook hierbij werden vrijwilligers ingezet en speelde mevrouw Klarenbeek een sleutelrol.

----------------------------------------------------

De heer Kees Scheffer (1935) mevrouw Alida Catharina (Ada) Scheffer-Hooijschuur (1935) 

Het echtpaar Scheffer uit Zaandam, zet zich al jaren in als vrijwilliger voor diverse organisaties.

De heer Cornelis Martinus (Kees) Scheffer startte al in de jaren zeventig met vrijwilligerswerk. Hij was zo’n vijftien jaar bestuurslid van verschillende winkeliersverenigingen. In de jaren tachtig startte hij - samen met zijn echtgenote - met het inzamelen van hulpgoederen voor de Stichting Hulpactie Polen en deed dit een kleine tien jaar. Daarnaast was de heer Scheffer ook nog een tiental jaren actief bij het rondbrengen van maaltijden voor Tafeltje Dekje.

In de jaren negentig werd hij samen met zijn echtgenote lid van wandelclub Recra en gezamenlijk organiseerden zij door de jaren heen vele meerdaagse uitstapjes voor de club.

Ook werden ze samen actief voor de St. Jozefparochie in Zaandam en bij het Zorgcentrum Saenden. Van 1990 tot 2005 was de heer Scheffer naast vrijwilliger ook bestuurslid (o.a. voorzitter) van de Patiëntenraad Saenden en daarna ook lid van de Raad van Toezicht bij dezelfde organisatie. Bij alle drie de organisaties is het echtpaar tot op heden actief.

Vanaf 2002 werd het stel ook nog eens actief voor de Katholieke Bond Ouderen (KBO), afdeling Zaanstreek Zuid. De heer Scheffer is nu al 20 jaar secretaris bij de bond. Naast alle secretariële werkzaamheden organiseert hij boot- en busreizen.

Net als zijn echtgenote is de heer Scheffer bovendien al vele jaren als vrijwilliger actief bij de Dam tot Dam loop en bij de Stichting Goed voor Gambia.

---------------------------------------------------

Mevrouw Alida Catharina (Ada) Scheffer-Hooijschuur (1935) meldde zich afgelopen jaar nog aan voor een nieuw vrijwilligersavontuur. Bij verzorgingshuis Nieuw Groenland (Evean) keken ze wel even vreemd op dat een dame van zo’n hoge leeftijd zich als vrijwilliger aanbood. Maar inmiddels begeleidt zij naar ieders tevredenheid een bij het huis behorende breiclub.

Het was bij lange na niet de eerste vrijwillige klus die mevrouw Scheffer op zich nam.

Zo was ze actief bij de basisschool (als klaar-over en begeleider van de wandelvierdaagse) en middelbare school (ze maakte kleding voor musicals en assisteerde in de mediatheek).

Later was ze betrokken bij het inzamelen van hulpgoederen voor de Stichting Hulpactie Polen en weer later was ze actief als begeleider van excursies van De Zonnebloem.

----------------------------------------------------

De heer George Kramer (1949) is een actieve vrijwilliger en inwoner van Krommenie. Zo helpt hij al ongeveer 30 jaar lang mensen die problemen hebben met het doen van de belastingaangifte. Dit doet hij zonder dat hij er iets voor terug verwacht.

Bij de R.K. Petrus Parochie in Krommenie heeft hij gedurende 12 jaar de nachtelijke stille Wandeling vanuit Krommenie naar een Kerk in het Centrum van Amsterdam mee helpen organiseren. Samen met zijn echtgenote is hij bovendien een aantal jaren actief vrijwilliger bij de Voedselbank Zaanstreek geweest. Daar boden ze ondersteuning bij de distributie van pakketten op het uitgiftedepot in Assendelft.

Bij verenging de Zonnebloem afdeling Zaanstreek Noord is decorandus sinds 2010 vrijwillig actief en ondersteunt hij bij evenementen en uitjes, organiseert de lotenverkoop, treedt op als chauffeur en vertegenwoordigt de Zonnebloem op braderieën. Sinds 2011 is hij ook penningmeester en verricht daarbij alle bijbehorende taken om de financiële afhandeling en verantwoording goed te regelen.

Bij Krommenieër Lawn Tennisvereniging (KLTV) is de heer Kramer vanaf 2003 vrijwillig actief. Vanaf 2004 werd hij commissielid technische commissie. Daar was hij onder andere verantwoordelijk voor het indelen van de voor- en najaar competities voor senioren. In 2010 trad hij toe tot het Algemeen bestuur als voorzitter technische commissie. Het voorzitterschap duurde tot 2019. Door KLTV is hij in 2007 uitgeroepen tot Clubman van het jaar en in 2019 voor al zijn inspanningen benoemd tot lid van verdienste. Vanaf 2019 maakt Kramer deel uit van de onderhoudscommissie en is dagelijks op het tennispark te vinden en zeer actief in de onderhoudswerkzaamheden.

----------------------------------------------------

Mevrouw Truus Reitsma-Vegter (1965) is al vele jaren actief in de (Zaanse). Het begon op de basisschool van haar kinderen waar ze secretaris was van de Ouderraad. Daarnaast hield ze zich bezig met het opzetten van oudercommissies en leidde ook veel van deze commissies, waaronder de bibliotheekcommissie. In die tijd zette zij ook EHBO lessen voor kinderen op.

Mevrouw Vegter is dus ook al vele jaren een betrokken bewoonster, die met tomeloze inzet, actief is bij het organiseren van allerlei wijkgerichte activiteiten. Dit leverde haar de bijnaam Regeltruus op. Zo trok ze jaren lang de kar voor de Koningsdag festiviteiten op het Zaaneiland, was ze de aanjager voor de feestelijke inhaal van Dam tot Dam lopers en werd op haar initiatief de kunstroute genaamd “Gluren bij de buren” op het Zaaneiland geïntroduceerd. Ze nam daarnaast ook nog een secretariële functie voor Stichting Binnenstadmanagement Zaandam (SBZ) op zich.

Sinds 2020 is zij projectleider van een nieuw sociaal maatschappelijk initiatief; social sofa’s Zaanstad. Een groep vrijwilligers mozaïekt gedurende een aantal weken/maanden een betonnen sofa die geplaatst wordt in de openbare ruimte. Verbinding en ontmoeting staan centraal bij dit project.

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 startte mevrouw Vegter als vrijwilliger/coördinator bij de noodopvang. In één maand tijd had zij overleggen opgezet, kledinginzameling en -uitgifte georganiseerd en sociale media opgetuigd om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen.

Weer een maand later werd een tweede vrijwilligerslocatie geopend. Mevrouw Vegter zorgde dat daar een levendige, huiselijke plek van werd gemaakt waar bijvoorbeeld zeven dagen in de week taalles werd geven.

Per 1 januari 2017 startte zij officieel als vrijwilligerscoördinator bij de vluchtelingen. Hiervoor kreeg ze gedeeltelijk betaald. In opdracht van de gemeente Zaanstad runde zij een taalcafé vlakbij de opvang in de Achtersluispolder, de Sluis genaamd. Na sluiting van de opvang maakte de Sluis een doorstart op een ander locatie in Zaandam. Ook reisde mevrouw Vegter al twee keer naar de vluchtelingenkampen op Lesbos om daar hulp te bieden, één maal voor de stichting ‘because we Carry’ en de tweede keer namens de stichting ShowerPower.

----------------------------------------------

De heer Walter Karel Loevens (1949) is sinds 1987 is de drijvende kracht achter sportschietvereniging Cartouche.

In diverse rollen vervult hij al 35 jaar met hart en ziel een grote rol. Zo is hij penningmeester, secretaris, coach en trainer. De clubleden worden door de heer Loevens als trainer goed voorbereid en altijd begeleid naar regionale wedstrijden.

Hij wordt omschreven als een fijn mens, een echte sportman die anderen enthousiast probeert te maken voor de schietsport. En iemand die zich ondanks zijn fysieke tegenvallers door de jaren heen, met veel passie inzet voor zijn mede schutters en aspiranten binnen de vereniging.

------------------------------------------------

Mevrouw Martine Eugénie (Marty) Rijken (1957) werkte sinds 1975 in de zorg. Naast haar loopbaan in de gezondheidszorg heeft zij diverse sociaal- en maatschappelijke taken op zich genomen.

In 1986 stond mevrouw Rijken aan de basis van de oprichting van het Interkerkelijk Gospelkoor Revival in Zaandijk. Binnen dit koor vervulde zij jarenlang diverse bestuursfuncties.

Mede vanwege de inzet van mevrouw Rijken groeide dit koor, dat in hoogtijdagen bijna 100 leden telde, uit tot een begrip in de hele Zaanstreek. Tot op heden is mevrouw Rijken de drijvende kracht achter het gospelkoor.

Daarnaast is mevrouw Rijken al jarenlang vrijwillig actief voor de Protestantse Gemeente Zaandam en was ze nauw betrokken bij de reorganisatie van de wijkgemeentes.

Ze startte rond 1996 als secretaris in het kerkbestuur van de Stationsstraatkerk. Ze zette ze zich met hart en ziel in als bestuurder en deed dit naast haar dagelijkse werk in (destijds) de kraamzorg. Naast het ‘gewone’ secretariaatswerk organiseerde ze o.m. de festiviteiten rondom het 125 jarig bestaan van de Stationsstraatkerk.

Na de samenvoeging was ze tussen 2010 en 2013 actief als ouderling bij de Westzijderkerk. Daarna was mevrouw Rijken weer enige jaren actief als scriba, tot ze werd getroffen door een ernstige ziekte. Tijdens haar ziekteperiode speelde ze alsnog een samenbindende factor. Zo richtte zij onder anderen een klaverjasclub voor de gemeenteleden op.

----------------------------------------------

De heer Eelco Annes Hoff (1961) zet zich al vele jaren onbaatzuchtig in voor de Zaanse samenleving.

Hij is sinds 1997 vrijwillig actief als lid van de straatnaamcommissie gemeente Zaanstad. Hij heeft veel liefde voor de rijke historie van Zaanstad en probeert met veel gevoel voor de plek voor iedere straat, park of brug een toepasselijke naam toe te kennen.

De vergaderingen van de straatnaamcommissie worden door decorandus de laatste jaren als voorzitter voorbereid en geleid. Hij onderhoudt nauwe contacten met bewoners en projectontwikkelaars om zo met alle partijen tot een resultaat te komen naar ieders tevredenheid.

Bovendien is decorandus vanaf 1995 vrijwillig actief bij de Zaanse biljart vereniging Rappel. Hij is betrokken bij de oprichting van de vereniging en is voorzitter geweest en tot op heden vervult hij de rol van secretaris.

In het verleden is decorandus ook jarenlang de voorzitter geweest van het district Zaanstreek Waterland van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. Vanaf 2013 tot 2016 was de heer Hoff voorzitter van het district Noord Holland Midden (fusie tussen Zaanstreek Waterland en Alkmaar) van de KNBB.

-------------------------------------------------

Mevrouw Clementine van de Werd  (1940) is (mede) oprichter van de Voedselbank Zaanstreek en vanaf die tijd ook betrokken geweest als vrijwilliger. Ook is zij jarenlang bestuurslid geweest (2005-2016).

Naast het bestuurslidmaatschap was zij als vrijwilliger verantwoordelijk voor de indicatie en herindicatie van nieuwe en bestaande cliënten. Wanneer cliënten niet in staat waren om hun pakket op te komen halen bracht ze ook regelmatig huisbezoeken aan cliënten om de pakketten af te geven.

Bij het a-capella vrouwenkoor ’t Zingt Geheid is mevrouw van de Werd vanaf 2006 tot begin 2022 secretaris geweest. Ze fungeerde als aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe leden.
In Assendelft is decoranda bovendien sinds 1992 actief bij een leeskring die uit 20 leden bestaat. Zij zorgt daarmee voor verbinding en het onderhouden van sociale contacten in de wijk.

--------------------------------------------------

De heer Gerrit Jan Passenier (1950) is al meer dan 23 jaar actief als vrijwilliger bij de Schaats Trainingsgroep Zaanstreek.

In 1998 is hij gekozen als commissaris jeugdzaken. Deze functie heeft hij tot 2008 bekleed. In dat jaar is decorandus voor zijn inspanningen bij STG Zaanstreek benoemd tot lid van verdienste.

Sinds 2000 is de heer Passenier ook actief als trainer. Eerst als trainer voor de jeugd en vanaf 2014 is hij vooral actief als trainer van de selectie. Voor jongere trainers is hij bovendien begeleider tot het moment dat die het stokje kunnen overnemen.

Verder is hij betrokken bij het organiseren van wedstrijden en tochten en begeleidt hij de schaatsers naar de wedstrijden in bijvoorbeeld Thialf. Bij de Baanvereniging Haarlem is de heer Passenier medeoprichter en vanaf 2018 actief als penningmeester.

----------------------------------------------------

Mevrouw Hilligje (Hilly) Scholten (1942) heeft zich decennialang belangloos ingezet voor de maatschappij. Er zijn twee instituten die al heel lang en nog steeds op haar steun mogen rekenen. Dat zijn de Kerk en de VVD.

Mevrouw Scholten startte met haar werk voor de kerk in 1984. Ze was 12 jaar lang ouderling en kerkvoogd. Daarnaast was ze ook nog 8 jaar Provinciaal Bestuurslid Kerkvoogden.

Daar was ze verantwoordelijk voor het precisiewerk rond het aanvragen en uitreiken van insignes.

Gedurende 6 jaar was ze lid van het College van Notabelen.

Nu is mevrouw Scholten alweer 19 jaar tot op heden actief voor de Stichting Beheer Oostzijderkerk. Ze is daar betrokken bij de opbouwactiviteiten rond verhuursessies ten behoeve van culturele bijeenkomsten zoals concerten, lezingen en herdenkingen. Ook onderhoudt zij de contacten met Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Provincie en gemeente rond de subsidies.

Mevrouw Scholten was door de jaren heen ook politiek zeer actief. Van 1983 tot 1994 was zij bijvoorbeeld de Nederlandse VVD-gedelegeerde voor de Liberal International. Ze is daarnaast gedurende 11 jaar steunfractielid voor de VVD Zaanstad geweest en een jaar raadslid.
Zaanradio mocht ook gedurende een jaar op haar inzet rekenen. Daar verzorgde zij lokale radio interviews, presenteerde programma’s en las de agenda voor.

En tussen 1996 en 2002 was mevrouw Scholten actief voor de Vereniging Vrijwillige Hulpverlening aan Gedetineerden (VVHG). In die jaren bezocht ze gedetineerden in de Penitentiaire Inrichtingen Schuttersei (Alkmaar) en Zuyderbos (Heerhugowaard).

-------------------------------------------

Mevrouw Yeng Nacion (1964) zet zich al twintig jaar vrijwillig in voor diverse organisaties. Zo is ze in 2002 gestart met activiteiten bij de Bayanihan Foundation. Een organisatie die tot doel heeft de participatie, emancipatie en integratie van Filipijnse vrouwen in Nederland te bevorderen.

 

Bij de werkgroep ‘Dienst aan de Wereld’ van het Wereld Diaconaat en Kerkelijk Centrum Emmaüs te Ede was decoranda met name door haar administratieve en organisatorische vaardigheden, gedurende 11 jaar, een waardevolle spil binnen die werkgroep. Verder was ze penningmeester van de werkgroep ‘Dienst aan de wereld’.
Vanaf 2016 werd ze actief binnen de Kogerkerk en de Noorderkerk. Daar schenkt ze koffie, is betrokken bij de organisatie van Monumentendag en de Wintermarkt en bij de voorbereiding en tijdens de Roze Viering voor de Zaanse LHBTIQ gemeenschap.

Sinds 2012 ondersteunt decoranda de Somsen stichting. De stichting heeft tot doel zo veel mogelijk Somsens over de hele wereld kennis te laten maken met hun familieleden en de oorsprong van de familie in de Achterhoek.

Bij stichting ZPINK-beweging voor woordkunst is mevrouw Nacion sinds de oprichting in 2018 penningmeester en betrokken bij de organisatie van activiteiten.

In 2019 is decoranda toegetreden tot het bestuur van Amnesty.
Verder biedt ze sinds 2018, met tussenpozen, onderdak aan internationale studenten die daarbij door haar ook worden geholpen bij het oriënteren in de nieuwe woonomgeving en bij het verhuizen.
Tot slot is mevrouw Nacion sinds vorig jaar gestart als vrijwilliger bij kinderboerderij de Veldmuis waar ze samen met andere vrijwilligers de tuintjes onderhoudt.

-----------------------------------------------------

De volgende personen kregen een Koninklijke Onderscheiding en werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer Ruben Timman (1963) is een documentaire fotograaf.

In 2001 had Ruben Timman een droom. Hij bezoekt in die droom het ‘museum der mensheid’. Tijdens deze rondleiding komt hij tot de ontdekking dat het museum (en dus de mensheid) in vervallen staat verkeerd. Sinds die droom heeft Ruben Timman meer dan 7000 mensen, uit twintig landen op vijf continenten van over de hele wereld op zijn eigen persoonlijke manier geportretteerd. Hij deed dit vaak naast zijn betaalde opdrachten als freelance fotograaf.
Jaren later, in 2017, ontdekt hij bij toeval de plek uit zijn droom op het Hemburgterrein in Zaandam. Het is het begin van het ‘echte’ Museum of Humanity.

In maart 2019 opent het door Ruben Timman geïnitieerde Museum of Humanity haar deuren in een ander gebouw op het Hembrugterrein. Dit gebouw - een voormalige staalharderij – is sinds die dag gevuld met tientallen metershoge portretten van mensen van over de hele wereld. De toegang tot het museum is gratis omdat Ruben vindt dat het voor een ieder toegankelijk moet zijn.

Sinds de opening bezochten al ruim tienduizend bezoekers de vaste en ook tijdelijke expositie(s).

Maar Timman brengt ook op ander manieren maatschappelijke en culturele vraagstukken bij elkaar. Middels een educatieprogramma (school of humanity) worden scholieren geïnspireerd en uitgedaagd om zichzelf en de ander als mooi en waardevol te zien. Daarnaast was Ruben actief bij het inzamelen van hulpgoederen voor de Oekraïne. Hij schreef zelfs een open brief aan Poetin waarin hij hem uitnodigt om in het museum langs te komen en “elkaar recht in de ogen te kijken”.

Ruben vraagt nu dus al 21 jaar aandacht voor de schoonheid en waarde van de mens in een, zoals hij dat noemt, gebroken wereld.

-------------------------------------------------------

De heer Ben Veerman (1954) is een man met een groot hart voor de rolschaatssport in Zaanstad maar ook daarbuiten. Al meer dan 53 jaar is hij actief in de Zaanse, landelijke en internationale rolschaatswereld. Ooit begonnen als rolhockey speler maar al snel, vanaf 1969 vrijwillig actief binnen deze tak van sport en voor de Zaanse Roller Club (ZRC) en later ZRC Pauwin in het bijzonder.

Al op 15 jarige leeftijd startte decorandus met vrijwilligerswerkzaamheden. Hij begon in 1969 met ondersteunende werkzaamheden voor de technische commissie. Van 1995 tot 1997 was hij secretaris, van 1997 tot 2004 voorzitter, van 2004 tot 2014 secretaris bij ZRC. Toen in 2014 ZRC fuseerde met Pauwin werd decorandus penningmeester van de fusieclub ZRC Pauwin. Die functie bekleedt hij tot op heden.

In 1974 heeft decorandus meegewerkt aan het realiseren van een eigen clubgebouw voor ZRC. In 1981 was hij betrokken bij de bouw van de sporthal (de Struijck) die geschikt moest zijn voor de rolschaatssport. Hij heeft daar namens de vereniging een belangrijke bijdrage aan geleverd en zelf meegeholpen. Ook nu is actief in de bouwcommissie die betrokken is bij de noodzakelijke renovatieplannen voor sporthal de Struijck.

In het jaar 2000 was de heer Veerman medeoprichter van de EVRI Cup. Een jaarlijks internationaal veteranen rolhockey toernooi waar ongeveer 25 internationale (35+ en 50+) teams aan meedoen. Dit toernooi wordt mede door decorandus jaarlijks op verschillende locaties binnen Europa georganiseerd en hij neemt zelf deel aan dit toernooi.

Verder is hij actief als scheidsrechter, als bardienst medewerker en als iemand die de pers benadert om prestaties onder de aandacht te brengen (ook internationaal).

Bovendien is decorandus van 2017 tot 2021 bestuurder bij de Nederlandse Roller Bond, sectie Rolhockey geweest. In die functie reisde hij naar toernooien zoals het WK en World Roller Games om Nederland te vertegenwoordigen. De reis- en verblijfskosten waren dan altijd voor eigen rekening.

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

De graad weerspiegelt de uitstraling en het bereik van de verdiensten. Bij personen die worden benoemd tot Ridder gaat het meestal om verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis. Dit in tegenstelling tot de graad Lid waar het vooral gaat om personen die lokaal verdienstelijk zijn (dus binnen de gemeentegrenzen).

Foto's Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 26-4-2023

Poppodium in Zaanstad. Geef jouw mening!

Het gemeentebestuur van Zaanstad verkent de mogelijkheden voor een nieuw poppodium. Een poppodium is een plek waar concerten of culturele evenementen plaatsvinden. Ze willen inwoners van Zaanstad graag een aantal vragen stellen over dit onderwerp. De eerste paar vragen gaan over interesse in kunst en cultuur en de vervolgvragen over (pop)muziek en poppodia in het bijzonder.

Klik hier voor de vragenlijst → https://bit.ly/cultuur-zaanstad

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 25-4-2023

Vrijmarkt op Koningsdag, ook gewoon in Wormerveer.

Vanmiddag bracht Burgermeester Jan Hamming een flitsbezoek aan Wormerveer. Hier was onrust ontstaan over het niet doorgaan van de vrijmarkt.

Laat me een ding voorop stellen zegt Hamming: Alle kinderen in Gemeente Zaanstad die donderdag op een stoepje spulletjes van zolder willen verkopen mogen dat gewoon doen! Er is niemand die ze gaat tegenhouden, zeker de gemeente niet. Uitgangspunt is dat we dingen mogelijk maken. Zeker op dit soort feestelijke dagen. Daarom zullen we de slagboom van het Marktplein in Wormerveer donderdag omlaag laten zodat kinderen veilig en met plezier hun Koningsdag kunnen beleven.

Duidelijk is wel dat mensen die de afgelopen jaren initiatief hebben genomen voor het organiseren van een “officiële” vrijmarkt dat niet meer doen dit jaar. Belangrijke reden is een landelijke wet (de WBTR) die zorgt dat initiatiefnemers zich zorgen maken over aansprakelijkheid. Dat kan natuurlijk NIET de bedoeling zijn. Daarom gaan wij de komende tijd uitzoeken hoe dit zit en zorgen dat enthousiaste inwoners die mooie activiteiten willen organiseren gestimuleerd worden in plaats van geremd aldus Hamming.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 25-4-2023

Melden helpt - oren en ogen van inwoners zijn keihard nodig

De gemeente Zaanstad ontving in 2022 van Meld Misdaad Anoniem, 145 meldingen. Dat is een daling van 37% vergeleken met 2021. Dat is jammer want deze meldingen leveren de gemeente belangrijke informatie op.

Ze gebruiken de meldingen om het aantal misdaden in Zaanstad zo laag mogelijk te houden.

Ook u kunt meehelpen in de strijd tegen criminaliteit.

Meld Misdaad Anoniem (M) is een onafhankelijk meldpunt. Hier kun je anoniem informatie geven als je iets verdachts ziet. Denk hierbij aan de productie van synthetische drugs, hennepkwekerijen, overvallen, brandstichting of wapen- en mensenhandel. Maak hier gebruik van. Dat heeft zin, want op elke melding volgt een actie en vaak met resultaat.

Meer weten over Meld Misdaad Anoniem?

Ga naar https://meldmisdaadanoniem.nl/

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 25-4-2023

Gemeenteraad spreekt over Amsterdamse windmolens in Zaanstad Beraad op 11 mei.

 

De gemeente Amsterdam heeft – net als de gemeente Zaanstad - zoekgebieden voor windenergie aangewezen om voldoende duurzame energie te realiseren. Het Amsterdamse zoekgebied voor windmolens bij de Noorder IJplas ligt dichtbij de gemeentegrens met Zaanstad. Daarom heeft de Omgevingsdienst aan gemeente Zaanstad een advies gevraagd over de aangevraagde vergunning.

Aanmelden voor inspraak Zaanstad Beraad
Op 11 mei om 20:15 uur spreken het college van B&W en de Zaanse gemeenteraad over dit advies tijdens het Zaanstad Beraad. Voorafgaand aan deze vergadering is om 19.00 uur de gelegenheid tot inspraak op dit onderwerp. Dit is het moment dat belanghebbenden (zoals inwoners of bedrijfseigenaren uit de nabije omgeving) hun mening of belang naar voren kunnen brengen. Opgeven kan via raadsgriffie@zaanstad.nl.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 24-4-2023

Afgelopen zaterdag ontving Thecla Graas een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jan Hamming.

Thecla is mede-oprichter en voorzitter van de Zaanse Energie Koöperatie en zet zich al ruim drie decennia in voor duurzame energie in en rond de Zaanstreek. Zij mag zich nu officieel Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen zegt de gemeente Zaanstad.

Foto: Bart Homburg.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 24-4-2023

Vandaag gaat de Zaanse Lente Experience van start.

Alle kinderen van 6 t/m 17 jaar zijn welkom om gratis deel te nemen aan de leukste sport- en spelactiviteiten op verschillende locaties in de  Zaanstad. Voor kleintjes van 2 t/m 5 jaar is er een Mini Experience. Ook wordt er weer een Special Experience georganiseerd: speciaal voor kinderen met een beperking.

Meer info πŸ‘‡πŸ‘‡
www.zaanse-experience.nl

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 23-4-2023

Drugsvoorlichters in Poelenburg: hier wordt regelmatig gedeald

Van dichtbij zag hij de vernietigende gevolgen van drugsgebruik. Nadat hij zijn beste maatje door gebruik van wiet en cocaïne zóver had zien afzakken dat deze uiteindelijk in de gevangenis belandde, ontstond bij Han Bakker een enorme drive om jongeren te waarschuwen voor de gevolgen van drugs. Als aanvoerder van de stichting Geen Drugs Wel Leven besteed hij nu zijn vrije zaterdagochtend om de straat op te gaan en voorlichtingsboekjes te verspreiden over drugs.

Afgelopen zaterdag was Bakker met zijn team in de wijk Poelenburg waar de stichting voor de derde keer dit jaar een flyer-actie hield. Naast huis aan huis verspreiding werden voorlichtingsboekjes uitgedeeld aan voorbijgangers in het winkelcentrum. Dat leverde veel reacties en persoonlijke verhalen van mensen uit de buurt op.

“Hier wordt regelmatig gedeald”, geeft een man aan. “Als ik op mijn balkonnetje sta dan zie het verderop in de straat gewoon gebeuren.” Een andere man beaamt dat het erg is in de wijk, en dat hij minstens twintig mensen uit zijn klantenkring kent die gebruiken. “Ik vind het verschrikkelijk om te zien, want je ziet ze langzaam achteruitgaan.”

Psychose na drugsgebruik

Een vader vertelt over zijn zoon die na jarenlang drugsgebruik in een psychose terecht kwam, en de laatste zes jaar van zijn leven aan de psychiatrische medicatie zat. “Maar dat is precies dezelfde troep, het heeft hem totaal niet geholpen, eerder nog verder af doen glijden.” Zijn zoon redde het niet en maakte een eind aan zijn leven.

“Dit soort verhalen horen we helaas maar al te vaak”, zegt Bakker. “In de media hoor je hier weinig over, maar in veel gezinnen spelen zich drama’s af rond het gebruik van iemand uit de familie. Als je begint lijkt het allemaal onschuldig, maar eenmaal de stap naar softdrugs gezet, kom je er heel moeilijk weer vanaf. Ook al heb je het gebruik enigszins onder controle, er gaat nog altijd een wereld van geweld en criminaliteit achter schuil. Ook dat houd je in stand door te gebruiken.”

De stichting Geen Drugs Wel Leven is onderdeel van het internationale Drug Free World, dat gesponsord wordt door de Scientology Kerk. Grondlegger L. Ron Hubbard, gaf in de jaren zestig al aan dat ‘drugs weleens het grootste probleem in de samenleving zou kunnen worden’. In onze huidige maatschappij zien we dat drugs een behoorlijke ondermijnende invloed kan hebben.

Bakker wil vooral bewustwording creëren en het gesprek op gang brengen. “Ik hoop met onze acties mensen aan het denken te zetten en als dit meehelpt om te voorkomen dat iemand ermee begint, dan is mijn doel bereikt.”

Meer informatie: www.geendrugswelleven.nl

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 22-4-2023

Gisteren werd Geertje Pel-Groot herdacht, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog ontfermde over een Joodse baby en daarvoor werd omgebracht. Er werd een bloemetje gelegd bij haar monument bij de Doopsgezinde Vermaning in Zaandam. 

Basisschool de Westerkim heeft het monument geadopteerd. Dit houdt in dat de kinderen elk jaar les krijgen over dit onderwerp en als afsluiting hiervan het monument bezoeken.

Wethouder Natasja Groothuismink was aanwezig en vertelde aan de kinderen: “Door Geertje Pel-Groot te herdenken horen jullie als jonge mensen ook hoe ons oorlogsverleden eruitzag. Jullie kunnen haar verhaal later weer doorvertellen, zodat we nooit vergeten hoe afschuwelijk het is om in onderdrukking te leven. Met jullie adoptie houden jullie de verhalen, én de nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers, in leven.”

πŸ“· Gemeenten zaanstad 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 22-4-2023

Donderdag 27 april vieren we weer Koningsdag in Zaanstad! πŸ‘‘πŸ§‘

Hoe ga jij het vieren? In Zaanstad zijn op Koningsdag onder andere hier vrijmarkten. πŸ‘‡

πŸ”Έ Burgemeester in 't Veldpark in Zaandam
πŸ”Έ Heligeweg en omstreken in Krommenie
πŸ”Έ Kaaikpark in Assendelft Noord
πŸ”Έ Dorpsstraat in Assendelft Zuid

Ook kunnen op andere plekken in Zaanstad kleine vrijmarkten ontstaan. Als deze geen gevaar opleveren voor de veiligheid, mogen deze doorgaan.

Meer informatie over alles rondom Koningsdag vind je op de Gemeente Zaanstad Pagina bit.ly/koningsdag-zaanstad

 

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 21-4-2023

Assendelft maakt zich op voor tweede kortebaan met start op de Beemsterstraat.

Assendelft verzorgt ook dit jaar, geheel volgens traditie, de start van het kortebaanseizoen. Op zaterdag 13 mei draven de paarden over de Beemsterstraat om uit te komen bij de finish op de Rietwijkstraat. De aanvang is 13.00 uur. De officiële start valt om 13.30 uur.

De nieuwe locatie bleek vorig jaar een schot in de roos. Zowel deelnemers als het publiek waren enthousiast over de verhuizing. Mede dankzij het uitstekende weer en de mooie koers leverde dit de Harddraverijvereniging Assendelft uiteindelijk zelfs de titel ‘Kortebaan van het jaar’ op.

 

Stap vooruit

Voor deze editie zet de organisatie weer een stap vooruit. Drie grote videoschermen zorgen ervoor dat de toeschouwers de koers nog beter kunnen zien. Naast de baan zijn er leuke activiteiten voor kinderen, onder andere een bungeetrampoline en een springkussen. Tevens verzorgen de drie cafés van het dorp de horecapunten voor nog meer gezelligheid langs de baan. Deze zijn te vinden bij de start, halverwege en bij de finish.

Daarnaast organiseert de Harddraverijvereniging op donderdag 11 mei (20.00 uur) een gezellige avond in de De Dorpstaveerne/Koppie Bar aan de Dorpsstraat in Assendelft waarbij pikeur Thomas Bos tips geeft voor het plaatsen van een weddenschap. Hierdoor is het publiek nog meer op de hoogte over de deelnemers en hun kansen.

Titelverdediger

Vorig jaar ging de winst verrassend naar Coktail Bar en Mats Wester. De combinatie boekte in Assendelft zijn eerste kortebaanzege. Daarna wonnen zij ook in Wognum en behaalden diverse ereplaatsen. Vermoedelijk is de ruin van Stal de Groningers ook bij de editie van 2023 van de partij om zijn titel te verdedigen.

De eigenaar kan met Candy Blue Chip en Epoque nog twee absolute klasbakken aan de start brengen. Deze paarden maakten vorig jaar gedurende het seizoen hun debuut en bleken echte aanwinsten. Zij wonnen respectievelijk vier en twee kortebanen.

Stal Assendelft eindigde vorig jaar als vijfde met hun Unguento. Helaas bleek de ruin er daarna weinig zin meer in te hebben. De enthousiaste liefhebbers stapten daarom over naar een ander paard. Hun Cotton Eye Joe maakte in zijn eerste start direct de verwachtingen waar. Hij werd derde in Utrecht en vijfde in Enkhuizen. Mogelijk kan hij samen met pikeur Frans van der Blonk op de thuisbaan opnieuw voor succes zorgen.

Loting

De SNDR verricht de loting voor de kortebaan Assendelft op donderdag 11 mei. Direct daarna is het resultaat te bekijken op www.kortebaandraverijen.nl. Op deze website staat later ook een uitgebreide voorbeschouwing met tips en uitleg over de sport. Meer informatie over het evenement is te vinden op www.harddraverijassendelft.nl

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 21-4-2023

De IJzervreter! Zo heet het kunstwerk van David Bade dat hij samen met mensen uit de buurt aan het creëren is zegt de gemeente Zaanstad. Dit project staat in het teken van het stoppen van Wapengeweld, voornamelijk messengeweld.

Eind 2022 is er een inzamelingsactie geweest in Zaanstad waar jongeren en volwassen hun messen konden inleveren. Deze zijn vervolgens door de shredder gehaald en worden nu gebruikt voor het kunstwerk. Wil je een kijkje nemen of meewerken? Kom langs in het open atelier!

Locatie: Kaaihof 12 in Assendelft
Openingstijden: iedere donderdag en vrijdag t/m eind mei van 10:00 uur tot 17:30 uur (met uitzondering van Koningsdag op 27 april)

πŸ“· Gemeenten zaanstad 

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-4-2023

FNV waarschuwt Albert Heijn: betere lonen in DC's, anders acties ook in Zaandam.

De klok tikt voor Albert Heijn zegt de FNV. Het supermarktbedrijf krijgt van zijn mensen in de distributiecentra (DC’s) tot zondag 17.00 uur om een cao met een fatsoenlijke loonsverhoging op tafel te leggen. Doet de directie dat niet dan gaan de medewerkers actievoeren. Dit staat in een ultimatum van de FNV.

Eén van de distributiewerkers: ‘Het is mooi geweest, mijn collega’s en ik willen een salaris waarmee we in ieder geval onze boodschappen en rekeningen kunnen blijven betalen, en het liefst nog wat meer. Wij werken allemaal hard en dat doen we graag, maar daar mag Albert Heijn ons nou wel eens knap voor gaan belonen. De liefde moet van twee kanten komen.’

Bijna allemaal bereid tot actie

En dat komt ze nu bepaald niet, zegt Shefania Sewbaks, cao-onderhandelaar voor FNV Handel: ‘Wij blijven ons verbazen. De directie vindt dat ze met 6% extra salaris in april en 2% per januari een passende loonsverhoging biedt die recht doet aan de inzet van de DC-werkers. Wij vinden dit veel te weinig. En dat vinden de mensen zelf ook. Zij zijn bijna allemaal bereid om in actie te komen.’

14,3% en € 100 bruto per maand

De FNV eist een cao die loopt tot 15 april 2024 en minstens 14,3% salaris erbij, plus € 100 bruto per maand. De lonen moeten bovendien voortaan meestijgen met de inflatie (automatische prijscompensatie). Ook wil de vakbond dat de toeslagen voor werken op de zondag blijven. Deze wil Albert Heijn met de helft verminderen. Onacceptabel, vindt de FNV.

Top en aandeelhouders alleen maar rijker

Sewbaks: ‘Als het aan Albert Heijn ligt, leveren de mensen overal op in. Het gaat om ruim 8% aan koopkracht. Dat mag beslist niet gebeuren. Wij weigeren om verslechteringen af te spreken. Helemaal als je bedenkt dat de top en de aandeelhouders alleen maar rijker worden. De top krijgt er zelf 13% bij.’

Zo'n 4.000 mensen 

Bij de distributiecentra van Albert Heijn werken zo’n 4.000 mensen, in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle en Hoorn.

πŸ“· FNV

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-4-2023

De 11e editie van de Koningsspelen zijn officieel van start gegaan!

Vandaag en morgen doen gemiddeld 1,2 miljoen kinderen van 6.000 basisscholen in Nederland mee aan dit sportieve evenement, dat bedoeld is om kinderen te stimuleren meer te bewegen en een gezonde levensstijl te ontwikkelen.

Burgemeester Jan Hamming bracht een bezoek aan drie Zaanse basisscholen om de Koningsspelen te openen. Ook nam hij samen met de leerlingen deel aan verschillende activiteiten.

Jan Hamming: ''Sporten is leuk en hartstikke gezond. Juist daarom vinden wij als sportieve gemeente de Koningsspelen zo belangrijk. Ik wens alle kinderen veel succes en vooral veel plezier. Hopelijk blijven ze na de Koningsspelen ook het hele jaar door samen spelen en bewegen''.

πŸ“· Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 20-4-2023

Gemeente Zaanstad. Nieuwe route voor “Woonopstand075”

 

Gemeente Zaanstad heeft in overleg met de aanvrager van de demonstratie “Woonopstand075” een nieuwe route afgesproken die alsnog door het centrum van Zaandam loopt. Eerder nam de burgemeester het besluit om de demonstratie beperkingen op te leggen omdat de veiligheid van winkelend publiek niet gegarandeerd kon worden. Met de nieuwe afspraken, die in goed overleg zijn gemaakt, kan er ruimte worden gegeven aan het recht op demonstratie en kan de politie de veiligheid van het winkelend publiek garanderen.

 

Burgemeester Jan Hamming laat weten: “Wij zijn blij dat we op constructieve manier met de aanvragers in gesprek konden gaan. Van hun kant was er begrip voor onze zorgen over veiligheid en wij begrijpen hun wens om zichtbaar te zijn. Demonstreren is een groot goed in Nederland, dus we moeten dat altijd proberen te faciliteren. Wij gaan er vanuit dat het nu op een veilige manier kan.”

 

Route

De demonstratie begint om 13.00 uur op het Stadhuisplein. Vervolgens loopt de route via de Gedempte gracht, waar de demonstranten twee aan twee over de linkerzijde van de gracht lopen. Daarna gaat de route over de Dam naar de Burcht. Op de Burcht zullen sprekers zijn en een podium. Er worden circa 300 deelnemers verwacht.

 

Afspraken

Belangrijkste aanpassingen aan de demonstratie zijn het feit dat er afspraken zijn gemaakt over de manier waarop de stoet door het centrum gaat (twee aan twee over de linkerzijde vanaf Stadhuis gezien). Daarnaast is afgesproken dat er géén platte kar meer over de gedempte gracht voortgeduwd zal worden. Ook houdt de stoet niet meer stil bij het prieel halverwege de gracht en is het aantal verwachte deelnemers naar beneden bijgesteld.

πŸ“· Woonopstand075

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 19-4-2023

Kort Zaans.

De  tante clara glijbaan staat zegt Stadsboerderij Darwinpark.

Deze glijbaan is mede mogelijk gemaakt dankzij de tuinvereniging het westen. Parteon en de Rabobank. En wat zijn de kinderen er blij mee! Vanochtend mochten de kinderen van de school de gouw hem al eerste uitproberen!

πŸ“· Stadsboerderij Darwinpark

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 19-4-2023

Zaanse schrijver komt met feelgood debuut: Onderhoudend, grappig, spannend en opwindend

Onderhoudend, grappig, spannend en opwindend.

 Eva Jansen heeft alles: een man, een zoon, een prachtige villa en een hechte vriendinnengroep. Maar wanneer ze een avontuurtje beleeft met de 20 jaar jongere Joey, is dat het begin van een nieuw hoofdstuk: het dubbelleven van Eva Jansen.

Eva Jansen is net veertig als haar doorsnee bestaan als moeder en huisvrouw een dramatische wending krijgt. Ze gaat met haar echtgenoot mee naar een reünie en wanneer de mannen met bier herinneringen ophalen, ontdekt Eva de liefde of beter gezegd de seks, met de knappe zoon van een van de aanwezigen. Eva is helemaal in de war: Is dit fout? - Ja. Voelt dit goed? - Ja, volmondig ja. Wanneer Eva de affaire met haar jonge vriend opbiecht aan haar echtgenoot, is het huwelijk voorbij. Van een mooie villa verhuist Eva naar een flat op vierhoog, gelukkig wel met een eigen slaapkamer voor haar tienerzoon. Er volgt een onstuimige periode en roekeloos leeft Eva alsof het haar laatste dag is: festivals, drugs, drank, seks. Hoewel gevoelens van walging, ongemak, schaamte en schuldgevoel regelmatig de kop opsteken, weet ze één ding zeker: ze wil nooit meer een grijze muis zijn.

Fragment uit Stout is leuker

Een nadeel van xtc is dat je enorme dorst hebt en het grootste nadeel van al dat water drinken is dat je constant moet plassen. Als ik voor de zoveelste keer van het toilet afkom en gebiologeerd staar naar de zilveren waterstraal die over mijn handen stroomt, voel ik ineens een hand die mijn schouder streelt. Ik kijk op en zie in de spiegel een vrouw achter me staan. Ze is jonger dan ik, zwaar opgemaakt en heeft een stoere, geblondeerde kuif. 'Wat een geweldige tattoo. Er moet wel wat gebeurd zijn om zoiets op je lichaam te zetten.'

Linda Prins werkt met veel plezier in het basisonderwijs, maar in haar vrije tijd doet ze niets liever dan schrijven aan de avonturen van Eva Jansen. Na een turbulente periode in haar leven besloot Linda - tijdens haar schrijfopleiding - haar ervaringen op te schrijven en combineerde die met verhalen die ze hoorde van andere vrouwen, waarbij ze haar fantasie de vrije loop liet. Stout is leuker is haar debuut.

Verschijning 8 mei 2023

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 19-4-2023

Het Stationsplein in Zaandam krijgt nieuwe planten. 

De gemeente Zaanstad wil  dat het Stationsplein een plek is waar mensen zich prettig voelen. Een plek met planten en bloemen. Twee jaar geleden hebben ze het daarvoor opnieuw ingericht. 

Het was het afgelopen jaar erg droog. Veel planten hebben dat niet overleefd. Daarom halen ze eerst de oude planten en oude grond weg. Daarna zetten we planten neer die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en insecten. 

Meer lezen hieroverπŸ‘‡ 

bit.ly/planten-stationsplein

 

πŸ“· Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 19-4-2023

Laat je stem horen!

Bewonersorganisaties die bij het werk van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) betrokken willen raken, geïnformeerd willen worden en willen meedenken over adviezen, kunnen zich nu registreren tot uiterlijk 28 mei.

De MRS biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen rondom luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving.

Na registratie kun je als bewonersorganisatie meedoen aan de verkiezingen van vertegenwoordigers in de MRS en de komende jaren het lokale geluid van bewoners vertegenwoordigen. De bewonersverkiezingen vinden plaats in de tweede helft van juni 2023.

Meer informatie en ook aanmelden via https://maatschappelijkeraadschiphol.nl

 

πŸ“· Gemeenten zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 18-4-2023

ZAANSTAD ON WHEELS ROLSTOELSPORTEN VOOR IEDEREEN
Tien weken lang diverse sporten uitproberen


Iedereen zou moeten kunnen sporten, of je nou versleten knieën hebt of een andere fysieke beperking waardoor je niet mee kan doen met het reguliere sportaanbod” aldus Frank Hooning initiator en medeorganisator van Zaanstad On Wheels.

Om heel Zaanstad kennis te laten maken met rolstoelsport heeft Frank contact opgenomen met Gemeente Zaanstad en Sportbedrijf Zaanstad, met als resultaat: ‘Zaanstad On Wheels’. Tien weken lang worden verschillende sportlessen verzorgd om kennis te maken met rolstoelsport. Aanbieders van rolstoelsport verzorgen onder andere lessen in: handbal, basketbal, tennis, softbal, dans en badminton.
Simon den Heeten verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Zaanstad: “Wij organiseren Zaanstad On Wheels omdat wij willen dat iedereen in Zaanstad kan sporten en bewegen. Op de korte termijn is het ons doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met rolstoelsport, op de lange termijn willen we dat er in Zaanstad structureel rolstoelsport aanbod is.”
Frank, zelf ervaren rolstoelsporter en sportdocent, is van mening dat rolstoelsport bij een vereniging net zo verweven moet zijn als jeugdsport. Hij zegt: “Bewegen is goed voor je, sporten zorgt voor een betere weerstand en je hebt er sociale en fysieke voordelen bij.”

Geïnteresseerde sporters kunnen GRATIS deelnemen aan deze lessenreeks, graag wel vooraf aanmelden via verenigingsondersteuning@sportbedrijfzaanstad.nl. Gezien de ruimte en het beschikbare materiaal is het aantal deelnemers gelimiteerd.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 18-4-2023

Nieuwe en verhoogde geluidschermen langs de A8 jaren vertraagd, maar “afspraak is afspraak!”.
Tot begin dit jaar was de Werkgroep A8 Coenbrug enthousiast over de gemaakte afspraken met RijksWaterStaat (RWS) en het Ministerie. In 2024, zo stond al jaren vast, zouden de gedateerde en vervallen geluidsschermen vervangen worden. Totdat ineens door RWS werd medegedeeld dat de vervanging en verhoging van de bestaande geluidschermen langs de Coenbrug en aanbruggen geen prioriteit meer heeft? De werkgroep en de Gemeente Zaanstad zijn woest!
Al ruim 7 jaar voeren de Werkgroep A8 Coenbrug actie tegen de overlast die deze rijksweg geeft. Razend verkeer, een bonkende brug en teveel fijnstof maken dat wonen langs deze weg geen pretje is. Met noeste arbeid, eigen onderzoeken en heel veel gesprekken door de werkgroep zou het eindelijk voor elkaar zijn. In 2024, zo stond ‘zwart op wit’ zouden de bestaande en vervallen geluidschermen vervangen worden. De gemeente Zaanstad rekende hier ook op en had, om de schrijnende problematiek het hoofd te bieden, maar liefst 2 miljoen euro uitgetrokken voor de verhoging van de bestaande schermen. De schermen zijn namelijk te laag om adequate bescherming te beiden tegen geluid en fijnstof.
Maar met een vingerknip is alles weer anders aldus RWS. Niks 2024, mogelijk 2026 of later: “Met zo een onbetrouwbaar overheidsorgaan, die dus niks geeft om gezondheid van mensen, valt niet te meer te praten”, aldus een geëmotioneerde Jan Broersma (voorzitter Werkgroep).
Zowel de gemeente als de werkgroep zijn razend en bereiden zich voor op volgende stappen.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 18-4-2023

Inschrijving Dam tot Damloop van start.

Inschrijving Dam tot Dam Wandeltocht en Dam tot Dam FietsClassic ook geopend 

De inschrijving voor de 37e editie van de Dam tot Damloop is vanaf vandaag voor iedereen geopend. De afgelopen twee weken konden leden van Le Champion, businessteams en goede doelen zich al inschrijven. Op zaterdag 16 en zondag 17 september kunnen 65.000 hardlopers meedoen aan de Damloop by night en/of Dam tot Damloop, die bekend staat als hét hardloopfeest van Nederland. Naast de 10 Engelse Mijl (16,1 km), de traditionele afstand tussen Amsterdam en Zaandam, staat ook de Damloop by night (5 Engelse Mijl) weer op het programma. Inschrijven is mogelijk op www.damloop.nl

De Dam tot Damloop is het grootste hardloopevenement van Nederland. Op zondag komen maar liefst 46.000 hardlopers in actie bij de 10 Engelse Mijl. De unieke start op de Prins Hendrikkade in Amsterdam, kippenvel bij het lopen door de IJtunnel, de ontelbare aanmoedigen in Amsterdam-Noord, de ongeëvenaarde sfeer op de Zuiddijk in Zaandam, de onvergetelijke finish op de Peperstraat en als climax de afterparty in het Dam tot Dam Park.

Op zaterdagavond 16 september vindt de Damloop by night (5 Engelse Mijl) plaats. Het feestje waar eigenlijk iedere hardloper bij moet zijn. Lopen met een big smile op je gezicht en onderweg genieten van de vele DJ's, bandjes én spectaculaire lichtshows. Hier kunnen 15.000 hardlopers aan meedoen. Op zondag 17 september komen bij de Mini Dam tot Damlopen in Zaandam en Amsterdam-Noord nog zo'n 3.500 kinderen in actie. Voor deze evenementen is de inschrijving ook sinds vandaag geopend.

Inschrijven Dam tot Dam Businessloop
De Dam tot Damloop is met ruim 2.500 businessteams ook de grootste bedrijvenloop ter wereld. Samen met collega's, klanten of relaties meedoen aan dit loopspektakel is absoluut een onvergetelijke ervaring. Met een businesspakket profiteren bedrijven bovendien van exclusieve voordelen, zoals een gunstige startpositie en toegang tot speciale businessfaciliteiten in het Dam tot Dam Park. De inschrijving voor de Dam tot Dam Businessloop is al geopend sinds maandag 3 april, al meer dan 1.000 businessteams staan inmiddels ingeschreven. 

Dam tot Dam Weekend


Naast de Dam tot Damloop organiseert Le Champion op 16 september de Dam tot Dam Wandeltocht met 14.000 deelnemers en op zondag 17 september de Dam tot Dam FietsClassic met 6.000 deelnemers. Inschrijven voor deze evenementen is mogelijk op

www.damtotdamwandeltocht.nl

www.damtotdamfietsclassic.nl. 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 17-4-2023

Forbo Flooring komt over de brug na 6 weken staking.

Vrijdagavond bereikten FNV en CNV een onderhandelingsresultaat met de directie van de oudste linoleumfabriek in Nederland. FNV bestuurder Yolanda Reus: Na te veel en vooral te kleine stapjes, heeft de directie nu in één keer de verbetering geboden die nodig is voor een goed resultaat. Stakers zijn tevreden.

Afspraken in de cao

Naast loonafspraken en een reiskostenverbetering is er vastgelegd dat er in de komende periode door de directie serieus gekeken wordt naar werkdruk en er beter naar werknemers geluisterd gaat worden. Bovendien gaat de cao gelden voor álle werknemers bij Forbo Flooring, in plaats van voor een aantal geselecteerde functies.

Actievoeren loont

Sinds 6 maart voeren leden actie voor een betere cao, maar ook voor waardering en respect. Yolanda Reus: 'De stakers bij Forbo hebben zich ontzettend krachtig getoond, 6 weken staken is niet alleen erg lang, maar ook erg duur. Door de vastberadenheid van de stakers konden we dit resultaat bereiken.'

Vastberadenheid wint

Gedurende de staking is er op creatieve wijze aandacht gevraagd voor de wensen van stakers zegt het FNV. Zo organiseerden zij uitfluitconcerten om de directie hun ongenoegen te laten horen, liepen zij een stille mars naar het monument van de oude linoleum fabriek in Krommenie en bezochten de voorzitters van vakbonden de stakers om hun steun uit te spreken. Maar uiteindelijk was het de vastberadenheid van de stakers die het echte verschil maakte. Dat er nu een resultaat ligt dat het waard is om over te stemmen is zeer verdiend.

Foto: FNV

Reacties

Carla
2 maanden geleden

Geweldig β˜ΊοΈπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 17-4-2023

Opening Geldmaatwinkel Zaandam.

Na een aantal technische aanpassingen zal de winkel aan de Gedempte gracht 12 vanaf morgen geopend zijn voor het publiek.

 Normaalgesproken is dit een onbemande winkel, maar op donderdag 20 april zullen er tussen 13:00 en 16:00 medewerkers van Geldmaat in de winkel aanwezig zijn voor uitleg en hulp bij gebruik van de nieuwe automaten.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Carla
2 maanden geleden

Tja wel makkelijk πŸ€”
Maar ook weer een uitdaging voor.

Ingrid Jahn-van Binsbergen
2 maanden geleden

Hoe is dit mogelijk Geldmaat. Eerst worden overal de geldautomaten verwijderd omdat het volgens zeggen te gevaarlijk was i.v.m. de diverse plofkraken die er geweest zijn. En nu openen jullie midden op de Gedempte Gracht een Geldmaatwinkel met wel 10 Geldmaat automaten. En daarbij komen er 46 appartementen boven of naast dit pand. Dat was precies de reden waarvoor er in Westzaan nergens meer een betaalautomaat geplaatst kon worden. Graag zou ik horen hoe dit mogelijk is?

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 17-4-2023

Assendelftse Thara (17) in Robin Hood de musical
 
Het Nationaal Jeugd Musical Theater speelt op zondag 30 april haar nieuwe productie Robin Hood de musical in het Kennemer Theater in Beverwijk. Het NJMT is de enige musicalschool in Nederland met een landelijke tour. De cast van Robin Hood de musical bestaat voornamelijk uit jongeren, waaronder de 17-jarige Thara Marhoum uit Assendelft. Naast de jongeren spelen enkele volwassen professionals mee zoals Cystine Carreon, Ruben Kuppens en Louis van Dijk uit Westzaan. 

Thara is al vanaf heel jong bezig met alles wat met zingen, dansen en acteren te maken heeft.
Op haar zesde kwam ze bij het NJMT terecht. Daar kreeg ze voor het eerst echt musicalles. Na een jaar kwamen er audities voor een nieuwe tour van het NJMT: De Tovenaar van Oz. Ze deed auditie en mocht meedoen. Dit was de eerste keer dat ze op een echt podium stond. Sindsdien heeft Thara al in meerdere NJMT-producties gestaan zoals Peter Pan, het echte verhaal, Kruistocht in spijkerbroek en Alice in wonderland.

Toen ze in april 2022 hoorde dat er een auditie-oproep voor Robin Hood de musical was, schreef ze zich gelijk in. Thara geeft aan dat ze van te voren de audities altijd een beetje spannend vindt, maar zodra ze bezig is het ook weer superleuk vindt. “Er waren heel veel getalenteerde mensen bij de audities, dus toen ik het bericht kreeg dat ik erbij zat was ik super blij!”, vervolgt ze enthousiast.

Thara zit inmiddels al 12 jaar op les bij het NJMT. Ze volgt momenteel lessen in de theateracademie van Elise Berends en in de dansacademie van Ashley Veldhuyzen. Thara heeft het ontzettend naar haar zin bij het NJMT. Ze ziet de musicalschool als een tweede thuis, en geeft aan dat de combinatie van lessen en de mogelijkheid om mee te doen aan de producties een mooie kans is om optimaal te ontwikkelen op het gebied van musical.

Naast de lessen is ze op dit moment dus op tour met Robin Hood de musical, waarin ze de rol van Breale, een van de bendeleden, speelt.
De bendeleden wonen in het bos van Sherwood en Robin Hood sluit zich daarbij aan. De bende wordt gevormd door een groep talentvolle dansers. Thara vindt haar rol vooral erg leuk omdat er veel wordt gezongen in combinatie met dans. Daarnaast wordt er door de bendeleden ook “gevochten”. “Dat had ik nog nooit eerder gedaan dus dat was een leuke uitdaging.”, aldus Thara.

De dansers uit de cast hebben ook een prachtige dansscène tijdens het bal bij het verjaardagsfeest van Marian. Om van bendekostuum naar balkostuum te verkleden hebben de dansers echter erg weinig tijd, waardoor Thara tijdens de show een spoedverkleding heeft.

Thara geeft aan dat spelen in de bende en tijdens balscène heel verschillend is, en dat de dansstijlen daardoor ook verschillen: “In de bende moet ik best wel stoer zijn en altijd klaar om te vechten, maar op het bal ben ik juist heel netjes en elegant. Persoonlijk vind ik die afwisseling heel erg leuk.”

Robin Hood de musical is een episch, avontuurlijk kostuumdrama over strijden voor gelijkheid en je stem laten gelden. Een belangrijke boodschap in de wereld van nu waarin er nog steeds te veel ongelijkheid heerst, niet ieder mens een stem heeft en het niet overal vanzelfsprekend is dat je mag zijn wie je bent. Componist, tekstschrijver en regisseur Elise Berends heeft in haar eigen bewerking de klassieke legende een interessante twist gegeven door Robin Hood een meisje te laten zijn.

Het verhaal
Wanneer Marian na jaren terugkeert naar het kasteel in Nottingham, schrikt ze van hoe de stad er aan toe is. Na de dood van de koning, haar vader, heeft de sheriff de macht gegrepen. Hij is meedogenloos en regeert met harde hand met behulp van zijn neef Guy van Gisborne. De rijken zijn alleen maar rijker geworden en de armen armer. Marian heeft er van alles over te zeggen maar haar stiefmoeder Sybella snoert haar de mond: een vrouw moet haar plaats kennen.
In het kasteel voelt Marian zich opgesloten; ze ziet machteloos toe hoe het volk honger heeft en hoe onschuldige mensen worden gestraft voor de meest onbenullige vergrijpen, of omdat ze hun belasting niet meer kunnen betalen. 
Dan staat er plotseling een held op vanuit de menigte, een kap ver over het gezicht getrokken, die op spectaculaire wijze een paar jonge veroordeelden bevrijdt met pijl en boog. Deze Robin Hood sluit zich aan bij een bende vogelvrijverklaarden die in het bos van Sherwood woont. De groep begint van de rijken te stelen en de buit te verdelen onder de armen, tot grote woede van de sheriff. Intussen hoort Marian dat ze wordt uitgehuwelijkt aan de hardvochtige sheriff De Rainault. Haar vrijheid wordt stukje bij beetje meer ingeperkt. 
Maar wie schuilt er precies onder de kap van Robin Hood en zal deze held erin zal slagen om meer gelijkheid af te dwingen?

Het mooiste moment van de show vindt Thara het lied ‘Je leeft maar een keer’. In het nummer gaat het over strijden voor gelijkheid en je stem laten gelden. Ondanks dat het verhaal zich afspeelt in de middeleeuwen is dit nog steeds een erg actueel onderwerp, en volgens Thara komt deze boodschap in dit nummer komt erg goed over.

Thara vervolgt dat ze iedereen aanraadt om 30 april naar Robin Hood de musical in Beverwijk te komen kijken: “Het is een hele mooie en leuke voorstelling en geschikt voor iedereen.
Er is humor, actie en liefde. En daarnaast heeft het ook nog een mooie boodschap.”, sluit ze af.

Kijk op www.kennemertheater.nl voor kaartverkoop, of ga naar www.robinhoodmusical.nl voor meer informatie en de volledige speellijst.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten zaanstad: 17-4-2023

Koningsspelen in Zaanstad
Burgemeester bezoekt drie basisscholen

Op donderdag 20 april 2023 gaat burgemeester Jan Hamming langs bij drie basisscholen om de Koningsspelen te openen en hieraan mee te doen. De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen van 6.000 basisscholen in Nederland aan meedoen. Ook de Zaanse basisscholen doen mee aan de sportieve dag.

U bent van harte uitgenodigd om ook een kijkje te nemen.

 

Waar en wanneer

 • 9.00 uur tot 9.30 uur: openen en meedoen aan Koningsspelen van CBS Tamarinde en rkbs Paus Joannes. Locatie: Sportvelden van Zaandijk Rugby, Doctor H.G. Scholtenstraat 18, 1509 AR Zaandam
 • 9.00 uur tot 13.30 uur: openen en meedoen aan Koningsspelen op De Oceaan in Assendelft. Locatie: Sportvelden van Honkbal Cromtigers, Jaap Bootpad 1, 1567 DA te Assendelft.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 16-4-2023

Zoon Zaankanter Wolter Kroes knapt beetje bij beetje op.

Wolter zegt zelf:

Lieve allemaal, even een korte update over Thomas.

Wat waren we vorige week ontzettend geschrokken met t ongeluk van onze grote vriend. We zijn nu een weekje verder en ik kan jullie vertellen dat het herstel lang gaat duren. Maar er is wel positief nieuws. Waar hij in het begin totaal onbereikbaar was, kunnen we nu weer normaal met m praten. Zijn lichaam herstelt dus goed van de klap. Hij ligt de hele dag in een donkere kamer omdat dat zijn herstel aan zijn hoofd goed bevordert zegt Wolter. We merken dat zijn gezicht ook langzaam weer sterker wordt. Zijn gehoor is nog hetzelfde, daar valt dus nog een hoop te winnen. Al met al wordt het een strijd van maanden. Maar we zijn zo intens dankbaar dat we met m kunnen knuffelen en bij ons hebben en lekker kunnen verwennen. Maar ik denk dat elke vader of moeder dat wel herkend. Je kind is het aller belangrijkste in je leven zegt onze Zaankanter Wolter Kroes.

Foto: Wolter Kroes

Reacties

Carla
2 maanden geleden

Veel beterschap Thomas

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 15-4-2023

Vandaag hijst de gemeente de regenboogvlag.

Wethouder Gerard Slegers (Inclusie): “Samen laten we zien dat liefde sterker is dan haat. We steken LHBTIQ+ jongeren een hart onder de riem en tonen dat Nederland geweld tegen de regenbooggemeenschap niet pikt. Zaanstad geeft gehoor aan de oproep van COC Nederland om vandaag te regenboogvlag te hijsen als protest tegen het recente LHBTIQ+ geweld.Ook in Zaanstad vindt LHBTIQ+ geweld plaats. Dat zien we in onderzoeken en horen we van inwoners en van de politie. Zaanstad vindt dit onacceptabel. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht wie je bent en waar je verliefd op wordt. Wij blijven ons inzetten tegen LHBTIQ+ discriminatie en tegen geweld. We maken ons hard voor meer verbinding en acceptatie. Vandaag laten we met heel veel anderen zien dan liefde sterker is dan haat.Wij roepen iedereen op die zich solidair voelt met de regenbooggemeenschap om vandaag dat ook uit te dragen.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 14-4-2023

Gisteren heeft de Gemeente Zaanstad het bidbook (projectvoorstel) voor Roze Zaterdag ingediend!

Met het indienen van het bidbook heeft Zaanstad zich officieel kandidaat gesteld om in 2025 Roze Zaterdag te organiseren. Stichting Roze Zaterdagen Nederland onthult op 17 juni tijdens Roze Zaterdag (dat dit jaar in Goes plaatsvindt) welke stad de organisatie in 2025 voor haar rekening mag nemen. Nog even spannend dus.

Zaanstad is sinds enkele jaren Regenboogstad. Samen met onze ketenpartners zetten wij ons in om de veiligheid en acceptatie van lhbtiq+-inwoners te vergroten en daarmee discriminatie tegen te gaan. Roze Zaterdag is een groot eendaags evenement met een landelijke uitstraling en een breed programma.

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 14-4-2023

Groot feest in Krommenie! Parteon organiseerde een opleverfeest om te vieren dat de nieuwbouw van de Lijnbaan en de Zonnelaan klaar is.

Er werden 72 bestaande woningen in slechte staat gesloopt. Daarvoor in de plaats bouwde Parteon daar 75 energieneutrale nieuwbouwwoningen.

Een deel van de oorspronkelijke bewoners is teruggekeerd. Tijdens het opleverfeest konden alle bewoners elkaar beter leren kennen. Wethouder Wonen Harrie van der Laan - Wethouder feliciteerde de bewoners met hun nieuwe woning.

Harrie van der Laan: “Ik heb begrepen dat er nu al veel saamhorigheid is in de wijk omdat veel mensen elkaar kennen. Ik vind het belangrijk dat mensen bij voorkeur in hun eigen buurtje oud kunnen worden. Inwoners zijn gehecht aan hun wijk en daarnaast hebben ze er vaak een sociaal netwerk. En dat is zeer waardevol. Ik hoop dat dit opleverfeest ervoor zorgt dat nóg meer bewoners elkaar ontmoeten. Op deze manier ontstaat er nog meer saamhorigheid en verbinding in de wijk.”

Foto: Gemeente Zaanstad

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Zaanstad: 14-4-2023

Garanderen veiligheid winkelend publiek leidt tot beperking demonstratie “Woonopstand075”

Burgemeester Jan Hamming heeft in overleg met de driehoek besloten om aan de demonstratie van “Woonopstand075” op 22 april beperkingen op te leggen. De belangrijkste reden voor dit besluit is het garanderen van de veiligheid van winkelend publiek en ondernemers op de aangevraagde route midden in het centrum van Zaandam.

 

“Demonstreren is een groot goed in Nederland, dus we moeten dat altijd proberen te faciliteren”, zegt burgemeester Hamming. “Tegelijkertijd staat veiligheid en gezondheid van alle mensen op straat altijd voorop. Die moet niet in het geding komen. Onze inschatting is dat we de veiligheid van het winkelend publiek met de aangevraagde route niet kunnen garanderen. De Gedempte gracht is met opzet smal ingericht zodat mensen elkaar ontmoeten op straat. Op zaterdag is het hier, zeker met de markt op de Rozengracht, hartstikke druk. Met 1000 mensen en een grote, platte kar hier dwars doorheen lopen is niet veilig en kan tot risicovolle situaties leiden. Daarom hebben we de aanvrager een alternatief aangeboden”.

 

“Woonopstand075” heeft een alternatieve locatie aangeboden gekregen om alsnog met de aangekondigde 1000 mensen te demonstreren op 22 april. De demonstratie is toegestaan op het parkeerterrein naast het Volkspark bij de openbare basisschool Et Buut aan de Provincialeweg tussen de Mauritsstraat en Parkstraat in Zaandam.

 

Aanvraag demonstratie

De gemelde demonstratie behelst een mars met 1000 personen, met versterkt geluid. De in de aanvraag aangegeven route loopt vanaf het stadhuis in Zaandam over de Gedempte Gracht naar de Peperstraat of eventueel een andere locatie (route 1). Tijdens een gesprek met de aanvrager is aangegeven af te willen wijken van deze route. De gemelde route ging in dat gesprek vanaf het stadhuis, over de Gedempte Gracht en de Dam, over de Wilhelminabrug naar de Burcht. In genoemd gesprek is aangegeven dat gebruik zal worden gemaakt van een platte kar die voortgeduwd gaat worden door demonstranten. Deze kar (van 2 bij 7 meter) zou ook dienst moeten doen als podium en als verzamelplek voor de demonstratie.

 

Standpunt driehoek

De routes zorgen naar de inschatting van de driehoek voor te grote risico’s voor de veiligheid van andere mensen in het gebied. Daarom is besloten beperkingen op te leggen aan de demonstratie. Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

 

 • Het te verwachten aantal demonstranten is circa 500 tot 1000 personen. Op basis van dit aantal heb ik een risico-inschatting laten maken door de politie.
 • De politie heeft aangegeven dat de veiligheid van de demonstranten, het winkelend publiek in Zaandam, de ondernemers in Zaandam en overige personen en/of goederen niet gegarandeerd kan worden tijdens de demonstratie op de aangegeven routes 1 en 2.
 • Op de aangegeven routes 1 en 2 ziet de politie risico's met betrekking tot zowel de route als de locatie van de beoogde demonstratie. Daarbij is van belang dat het om een grote hoeveelheid personen gaat die meedoet aan de demonstratie (500 tot 1000 personen), op een druk tijdstip (zaterdagmiddag) met veel winkelend publiek.
 • De route via de Gedempte Gracht is volgens de politie risicovol. Dit blijkt uit het gegeven dat het een nauwe straat betreft met weinig vluchtroutes en de aanwezigheid van een waterpartij over nagenoeg de gehele lengte van de Gedempte Gracht. Een markt, op dezelfde dag en tijdstip, op de nabij gelegen Rozengracht (parallel aan de Gedempte Gracht) blokkeert een ontsluitingsweg / vluchtroute. Hierbij is een risico op congestie en vermenging van verschillende verkeersstromen, die vrijwel onmogelijk to scheiden zijn zonder dat er ernstige hinder ontstaat voor het winkelend publiek, de ondernemers en de demonstranten en hun veiligheid. De politie heeft aangegeven de veiligheid van de demonstratie via deze route niet te kunnen garanderen.
 • Ervaringen uit het recente verleden rond demonstraties over hetzelfde onderwerp hebben laten zien dat deze combinatie van factoren (zoals genoemd hierboven ten aanzien van de Gedempte Gracht to Zaandam) risicovol zijn. In Amsterdam werden recent demonstranten slechts groepsgewijs en gefaseerd toegelaten tussen ander (winkelend)publiek. Ondanks deze fasering in Amsterdam was de inzet van de ME nodig en is het tot een confrontatie met de ME gekomen.
 • Een ordelijk en veilig verloop van de demonstratie en de veiligheid van de demonstranten, het winkelend publiek en de ondernemers dient te allen tijde gewaarborgd te zijn. Dit is niet het geval als de demonstratie plaatsvindt via/op de door uw client gewenste route en locatie.
 • Gelet op het bovenstaande en op advies van de politie neem ik in de voorschriften en beperkingen van dit besluit op dat de beoogde routes en locaties niet gebruikt mogen worden.
 • Ik acht het noodzakelijk om in het belang van de bescherming van de gezondheid en in het belang van het verkeer een locatie en route aan to wijzen waarop de demonstratie wel gehouden mag worden. Ik heb daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens van de demonstranten hun standpunten publiekelijk kenbaar te maken op zaterdag 22 april 2023 in het centrum van Zaandam. Bij het aanwijzen van de alternatieve route en locatie heb ik ook rekening gehouden met de bereikbaarheid voor de deelnemers per openbaar vervoer en de wens om de demonstratie te laten starten bij het stadhuis in Zaandam.

Foto: Woonopstand075

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Zaanstad: 14-4-2023

Op woensdag 19 april om 19:30 uur staat het thema "Ondersteuning van een casemanager bij dementie" centraal tijdens een bijeenkomst bij het Alzheimer Café Zaanstad. In deze bijeenkomst is Anja Hoeksma, casemanager bij Evean, te gast. Zij zal vertellen over haar werkzaamheden, en ingaan op vragen zoals: wat is een Casemanager dementie? Is een verwijzing nodig? 

De bijeenkomst vindt plaats in Zorgcentrum Het Pennemes, Bloemgracht 95 in Zaandam. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meer informatie kijk op:

https://bit.ly/alzheimer-bijeenkomst


Gemeenten zaanstad: 13-4-2023

Thuis op bezoek bij Ebru voor Iftar – Moeder van drie deelt onbaatzuchtig Ebru uit Zaandam had Roya en mij uitgenodigd voor iftar. Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang.

Ebru en haar moeder hadden verschillende heerlijke gerechten klaargemaakt. Het was duidelijk dat er veel tijd en moeite in gestoken was om ons te verwennen. De gastvrijheid was hartverwarmend zegt Burgermeester Jan Hamming.

Ebru is een krachtige vrouw. Ze is een alleenstaande moeder met drie kinderen die extra zorg nodig hebben. Ondanks haar privésituatie wilde dit gezin met alle liefde, dat wat ze hadden, met ons delen. Juist dit is de essentie van de Ramadan, Pasen en Pesach wat allemaal in deze maand heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. De essentie van al deze dagen is dat het mensen verbindt, ongeacht afkomst, geaardheid, religie, politieke voorkeur en interesses.

Ik hoop dat men een fijne Pasen en Pesach heeft gehad en voor degene die het einde van de ramadan zullen vieren, alvast fijn Suikerfeest!

Foto: Gemeente Zaanstad


Gemeente Zaanstad: 13-4-2023

Het pontje Molletjesveer gaat vanaf zaterdag 15 april weer varen.

Het pontje is nu elektrisch. Een schipper gaat het pontje bedienen. De komende maand is het aan het proefvaren. Je kunt wel al meevaren.

In april kan het dat het pontje op sommige dagen niet vaart, omdat het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer nog kleine aanpassingen moet doen. Na de proefperiode kost meevaren €1. Dit betaal je met pin aan de schipper.

Zie jij jezelf wel staan op het pontje, met je neus in de wind, je handen op het roer? Het Recreatieschap zoekt nog vrijwillige schippers.

Kijk hier voor de tijden en om je aan te melden als vrijwilliger.

Meer info: Klik hier

Foto: Gemeente Zaanstad


Gemeente Zaanstad: 13-4-2023

Weekendafsluiting Provincialeweg 15, 16 en 17 april 2023

Ter hoogte van de Vincent van Goghweg werkt ProRail van 15 tot en met 17 april aan het spoor. De spoorstaven (rails) in de spoorwegovergang worden vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden is de Provincialeweg ter hoogte van de spoorwegovergang afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met gele borden langs de weg. Verkeer wordt omgeleid via de Leliestraat, Heijermansstraat en Vincent van Goghweg.

Deze werkzaamheden gaan gepaard met geluid. Omdat we ook ’s nachts werken kan de omgeving overlast ervaren van de werkzaamheden. ProRail probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zij zetten bijvoorbeeld machines, maar ook lampen, niet langer aan dan strikt noodzakelijk is.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met ProRail via de website www.prorail.nl/contact. Of u kunt bellen naar 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 17.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast ook buiten kantoortijden.

Foto: Gemeente Zaanstad


Gemeente Zaanstad: 13-4-2023

Doe jij ook mee met de volgende Zwerfafvalestafette?

 

De eerstvolgende Zwerfafvalestafette staat gepland voor zaterdag 15 april. De Zaanse Zwerfafvalbrigade gaat dan aan de slag in ’t Kalf in Zaandam. De start is om 10:00 uur (inloop 09:45 uur) bij Buurtcentrum de Bovenkruier, Drielse Wetering 49. De schoonmaakactie duurt tot 11:45 uur en dan  sluiten ze af met een lunch.

De gemeente zorgt voor prikstokken en vuilniszakken. Je hoeft dus niets mee te nemen als je wil meedoen. We hopen ook deze keer op een mooie opkomst!

Schade voor het milieu

Zwerfvuil in het milieu levert veel schade op. Wist je bijvoorbeeld dat chipszakken 75 tot 80 jaar nodig hebben om te verteren? Door dit afval in de container te gooien houden we onze leefomgeving schoon. 

Ondergrondse restafvalcontainers

Maak je ook al gebruik van de ondergrondse restafvalcontainers? Deze hebben allemaal een handig klepje met een sticker waarin je zwerfvuil kan gooien. Ze zijn dus niet te missen. Je hebt er geen pasje voor nodig.


Gemeente Zaanstad: 12-4-2023

de jeugdbrandweer Zaanstad zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor de aankomende seizoenen!

De jeugdbrandweer Zaanstad zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor de aankomende seizoenen! Vanaf 15 jaar kan je je aanmelden bij hun.

Ze bieden  jou  Een gezellig team! Diverse teamuitjes.- Meedoen met het Nederlands kampioenschap jeugdbrandweer.  Je kan twee (jeugd)brandweer certificaten halen!  Meedoen aan diverse evenementen  Helpen bij open dagen. Veel kennis over de brandweer en brandbestrijding!  Het dragen van kazernekleding en bluspak op de oefenavond.- Doorgroeien richting de brandweeropleiding.

Wat verwachten wij van jou:- Je bent 15 jaar of ouder.  Woont in gemeente Zaanstad of net daar buiten (Bijv. Oostzaan, Wormer).- Je kan elke woensdagavond komen om te oefenen.- Werkt graag in teamverband!- Interesse in het brandweervak.

Lijkt jou dit of ken jij iemand die dit enorm gaaf zou vinden?? Of heb je meer vragen? Meld je dan nu aan via de website: https://www.brandweer.nl/zaanstreek.../jeugdbrandweer/

Foto: Jeugdbrandweer Zaanstad

 


Gemeenten Zaanstad: 12-4-2023

Stakingen bij Forbo-Novilon voorbij

De stakende medewerkers bij Forbo-Novilon in Coevorden hebben hun werk weer opgepakt na een staking van vier weken. De leden van de FNV bij het vloerenbedrijf zijn akkoord gegaan met een loonsverhoging van 8% en een eenmalige uitkering van € 250.

84% van de vakbondsleden stemde voor het verbeterde eindbod dat Forbo vorige week neerlegde. De werknemers krijgen een eenjarige cao (per 1 januari 2023), waarin de salarissen stijgen met 8%. Het minimum-uurloon gaat naar € 14 bruto.

Reiskosten naar € 0,21

Ook krijgen ze een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer en een eenmalige uitkering van € 250 bruto. Daarnaast zal Forbo-Novilon € 5.000 bijdragen aan een internationaal vakbondsproject.

Vier weken lang gestaakt

De werknemers hebben vier weken lang gestaakt. Afgelopen woensdag kwam de directie met een nieuw eindbod, waar de FNV-leden tot en met zaterdag op konden stemmen. Op donderdag gingen wel al weer – voorlopig - aan het werk.   

Samen schouders eronder gezet

Janwillem Compaijen, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Ik ben trots op de mensen bij Forbo-Novilon. Zij hebben samen de schouders eronder gezet de afgelopen weken. Daardoor is er uiteindelijk een verbeterd bod gekomen van de directie.’

330 werknemers

Bij Forbo-Novilon werken zo’n 330 mensen.

πŸ“·FNV