1000 nieuwe woningen per jaar in Zaanstad

Gepubliceerd: 24-01-2019 12:01

1000 nieuwe woningen per jaar in Zaanstad

ZAANSTAD - De komende drie jaar start de bouw van waarschijnlijk zo’n 3000 woningen binnen de Top 16 van woningbouwprojecten in Zaanstad. Dat schrijft het college in een brief aan de raad over de voortgang van de woningproductie.

Zaanstad staat voor een grote woningbouwopgave. Om tempo te maken heeft het college een Top 16 van woningbouwprojecten vastgesteld. Die omvat in totaal zo’n 5900 woningen die prioriteit moeten krijgen binnen de gemeentelijke begeleiding..

In totaal liggen er nu plannen voor zo’n 11.000 nieuwe woningen in Zaanstad. Daarvan heeft zo’n 30 procent, waaronder Kreekrijk (920 woningen) en Hembrugterrein (1000 woningen), een vastgesteld bestemmingsplan. Voor de overige 70 procent aan ‘zachte’ plancapaciteit is de opgave om deze snel planologisch mogelijk te maken.

100 betaalbare koopwoningen
Het college heeft de ambitie om 1000 woningen per jaar te bouwen. Waaronder 300 sociale huurwoningen en 100 betaalbare koopwoningen. Dat is een stevige ambitie ten opzichte van de circa 600 woningen die de afgelopen jaren werden toegevoegd.

Met de corporaties zijn afspraken gemaakt de komende jaren in te zetten op bouw van 300 sociale huurwoningen per jaar. Ook spant Zaanstad zich in om binnen bestaande plannen het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen te verhogen.

2900 sociale huurwoningen
Gesprekken met ontwikkelaars over de programmering hebben inmiddels ongeveer 300 extra sociale huurwoningen opgeleverd. Daarmee zijn er binnen de plancapaciteit van 11.000 woningen nu zo’n 2900 sociale huurwoningen in beeld.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl