OOSTZAAN NIEUWS


Gemeenten Oostzaan: 19-2-2024

Filmploeg bij de Twiske Haven in Oostzaan.

De Twiske Haven in Oostzaan is vandaag, maandag 19 februari, even het decorbeeld van een chocolademelk reclame.
Grote lampen schijnen boven het veld uit en er worden druk film takes geschoten.

Benieuwd wanneer het eerste spotje gespot word!

De Twiske Haven is 7 dagen per week geopend:

Maandag t/m vrijdag van 10.30–17.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.30–18.00 uur.
Meer informatie:
Website: www.twiskehaven.nl

πŸ“· RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 14-2-2024

Regio: Kort

Er worden momenteel veel werkzaamheden verricht in het Recreatieschap Twiske-Waterland door diverse bedrijven. Vandaag zijn ze ook gestart met het schoonspuiten van diverse bruggen in het recreatieschap zo dat al de bezoekers er weer veilig overheen kunnen.

Foto: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 12-2-2024

De Windjager heeft roeden onderhoud!

De Windjager is de laatst overgebleven hobbymolen in het Oostzijderveld, Oostzaan. Het is een stellingmolentje! De molen heeft op het moment onderhoud aan zijn roeden, de zaagmolen staat langs de snelweg van de A7. De molen is in 2018 gekocht door de Amsterdamse ondernemer Bas van Oostrom.

Foto's: RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 11-2-2024

Vele bomen gesneuveld in Oostzaan.

In de Dromerstraat, Wakerstraat en Slaperstraat in Oostzaan zijn de afgelopen dagen diverse kapwerkzaamheden geweest vanwege geplande rioolwerkzaamheden die daar gaan plaatsvinden.
De bewoners keken met grote ogen toe hoe de vele gezonde bomen werden gekapt. Gemeente Oostzaan heeft aangegeven dat na de rioolwerkzaamheden er weer bomen teruggeplaatst gaan worden. Het zal dan wel weer even duren voordat de wijk er weer vergroend uit ziet.

Foto's: RTV Zaanstreek 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 17-1-2024

Wethouder verricht feestelijke opening Spinning&Zo.

Afgelopen zaterdag 13 januari werd op feestelijke wijze Spinning&Zo, een initiatief van Onno Horsman aan het Skoon nr. 6 geopend door wethouder Rosemarijn Dral.

Hier kunnen sportievelingen van alle niveaus en leeftijden vanaf 16 jaar hun hart ophalen met spinning. Spinning is zoiets als ‘droogfietsen’: fietsen terwijl je geen centimeter vooruit komt. Maar of je lang ‘droog’ blijft hangt af van je inspanning. Spinning is een stevige workout. Wie flink zijn best doet heeft wel een handdoek nodig, maar je kunt het net zo intensief maken als je zelf wilt en je kunt op elk niveau meedoen.

Rosemarijn Dral: ‘Ik ben blij met een ondernemer als Onno, die het lef heeft om iets nieuws te starten. Spinning is nieuw in ons dorp en hoe meer faciliteiten, hoe levendiger en bruisender Oostzaan wordt. Ik heb de indruk dat dit wel een succes gaat worden als ik zie hoeveel mensen hier nu al zijn om straks een sportief rondje weg te trappen.’

Fietsen met een tandje bij…

Fietsen is van oudsher dé Nederlandse manier van verplaatsen. De ouderen doen het al van kindsbeen af en de jongeren doen het nu nog steeds. In elke schuur staan wel een of meer fietsen en iedereen kan het.

Spinning is fietsen met een tandje bij. Samen trainen, samen sporten met lekkere muziek op de achtergrond, samen plezier maken. Dit alles onder leiding van een team deskundigen. Iedereen kan fietsen en conditie opbouwen. ‘Met een gewone fiets kan dat ook, maar als je gáát voor het opbouwen van fit naar vitaal, dan is gewoon fietsen te eenvoudig. Maar het allerbelangrijkste is het plezier.’ Lekker bezig zijn met elkaar, de rest komt volgens Onno vanzelf.

Foto: Gemeenten Oostzaan 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 11-1-2024

Oostzaan: kort

Helaas is het ijs nog niet dik genoeg om open te gaan zegt IJsclub Centrum Oostzaan. Wel verwelkomen ze alvast de Oostzaanse schoolkinderen in de ochtend op uitnodiging van de ijsclub πŸ‘Œβ„οΈβ›ΈοΈ

 

πŸ“Έ RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 9-1-2024

Kerstbomen verwerking in Oostzaan.

Vandaag werden alle kerstbomen in Oostzaan versnippert door de medewerkers van het bedrijf werkom in Oostzaan! ze hebben diverse rondes gedaan in de gemeente, de bewoners konden de kerstbomen langs de weg zetten zo dat werkom deze met een bus kon ophalen en vervolgens verzamelen en vandaag dus tot snippers te verwerken!

πŸŽ₯RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 7-1-2024

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Oostzaan.

Wat een fantastische nieuwjaarsbijeenkomst gisterenavond zegt de gemeente Oostzaan. Een grote opkomst en een warme sfeer bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, gevolgd door het traditionele nieuwjaarsconcert in de theaterzaal van de KunstGreep.

Burgemeester Marvin Polak van Oostzaan keek tijdens zijn nieuwjaarstoespraak terug op de gebeurtenissen in 2023 en sprak zijn wensen uit voor het komende jaar: “Het was een stormachtig jaar, zowel letterlijk als figuurlijk. Gelukkig blies de wind ons niet weg, maar naar elkaar toe. Dat is Oostzaan ten voeten uit: elkaar begroeten, betrokken zijn. Daarom nodig ik jullie van harte uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje. Laten we samen genieten van prachtige muziek en samen proosten op een schitterend 2024, vol nieuwe kansen, groei en harmonie. Ik kijk ernaar uit om samen met u te blijven bouwen aan een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en waar we trots op kunnen zijn.” Aldus Oostzaan.

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeenten Oostzaan: 3-1-2024

In de gemeente Oostzaan worden de kerstbomen al 2 dagen opgehaald door het bedrijf werkom! De gemeente Oostzaan heeft er voor gekozen om ze te verzamelen, en te laten versnipperen! Zaanstad en Wormerland beginnen over een paar dagen met verzamelen.

πŸ“Έ RTV Zaanstreek

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 29-12-2023

De meeste dieren hebben nu al de schrik van hun leven!

In Oostzaan willen ze een jaarwisseling die feestelijk én veilig is voor iedereen.

Steek je vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

Denk dan ook aan anderen. En aan de dieren. Want vuurwerk is leuk. Maar de meeste dieren leven in angst deze tijd.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 15-12-2023

Oostzaan unaniem met Wormerland samenwerken is niet haalbaar.

Oostzaan besluit: uitsluitend met Wormerland samenwerken is niet haalbaar.

Gemeente gaat ambtelijke of bestuurlijke fusie met Wormerland plus Landsmeer onderzoeken.

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad van Oostzaan unaniem besloten om aan de vier opties die op tafel lagen voor de bestuurlijke toekomst van Oostzaan, twee opties toe te voegen. De optie uitsluitend ambtelijk blijven samenwerken met Wormerland binnen de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten, valt af.

 

De gemeenteraad van Oostzaan vindt de huidige situatie, alleen met Wormerland ambtelijk samenwerken, niet meer houdbaar. Dat staat onder meer in het amendement dat is ondertekend is door de gehele gemeenteraad van Oostzaan. De fracties willen twee extra scenario’s laten onderzoeken door TwynstraGudde. Dit bureau leverde in juni 2023 een rapport op met scenario’s voor een mogelijke fusie met Amsterdam, Landsmeer of Zaanstad of bestuurlijk zelfstandig blijven en ambtelijk samenwerken met gemeente Wormerland. Daar worden nu de twee scenario’s aan toegevoegd: ambtelijk of bestuurlijk fuseren met Wormerland en Landsmeer. Vooralsnog blijft de optie dat Oostzaan zelfstandig blijft dus bestaan.

Burgemeester Marvin Polak

“De gemeenteraad heeft unaniem besloten dat zij wil laten onderzoeken hoe het scenario ambtelijk of bestuurlijk fuseren met Wormerland en Landsmeer scoort ten opzichte van de andere onderzochte scenario’s. Daar gaan wij als college van Oostzaan uiteraard uitvoering aan geven. Ik hecht belang aan een zorgvuldig proces en wil dat onze gemeenteraad een goed onderbouwd besluit kan nemen.  Wel vind ik het belangrijk dat we tempo blijven maken en dat de uiteindelijke besluitvorming geen onnodige vertraging oploopt. Dat is in het belang van Oostzaan, maar ook zeker in het belang van alle mensen en organisaties die voor ons of met ons (samen)werken. De waardering voor onze ambtenaren werd breed uitgedragen en het college voelt zich daardoor ook gesterkt om deze duidelijkheid en waardering over te brengen aan alle collega’s en ze een goed perspectief te bieden.” 

 

De gemeenteraad van Oostzaan vraagt het College van B&W om uiterlijk in maart 2024 het TwynstraGudde rapport op te leveren en met een procesvoorstel te komen, waarmee de raad eind 2024 tot een keuze voor een fusievariant kan komen.  

Foto: Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 15-12-2023

Prestatieafspraken Wonen 2024 getekend.


Op 13 december 2023 hebben Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV), Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) en wethouder Rosemarijn Dral de prestatieafspraken 2024 getekend. In deze afspraken leggen de drie partijen hun gezamenlijke inzet op het beleidsterrein Wonen vast. De ambities uit de woonvisie vormen hiervoor de basis. In de nieuwe afspraken ligt onder andere de nadruk op het bouwen van woningen, verduurzaming en doorstroming van ouderen.

 

De belangrijkste afspraken gaan over de uitbreiding van het aantal woningen met 10 op de locatie Voetbalkooi, en 12 woningen op de locatie Kerkbuurt 83-87. Naast deze projecten blijft WOV kijken naar andere mogelijke ontwikkellocaties.


Ook gaat WOV de ambitie voor het verduurzamen van hun woningen bijstellen naar energielabel C. Hiervoor is gekozen omdat dit energielabel voor WOV economisch haalbaar is. Door de woningen naar dit label te verduurzamen, wordt gestuurd op het verlagen van de woonlasten van de huurders. Daarnaast gaat WOV kijken of het mogelijk is om de prijsstijging voor huurders van woningen met de energielabels E, F en G zoveel mogelijk te beperken.

 

Om de doorstroming van senioren te bevorderen wil gemeente Oostzaan een subsidieregeling doorstroming ontwikkelen, ter waarde van € 5.000 voor het jaar 2024. Wethouder Dral: "De woningbouwopgave is enorm. Het stimuleren van woningbouw heeft daarom prioriteit. Wij streven naar betaalbare woningen die voor iedereen bereikbaar zijn. Doorstroming kan helpen om meer ruimte te creëren op de woningmarkt. Er moet dan passend aanbod zijn voor de ouderen. Met de subsidieregeling kunnen wij deze doorstroming bevorderen. Ik ben heel blij met het ondertekenen van deze prestatieafspraken, omdat we hiermee weer een stap maken richting het realiseren van meer ruimte op de woningmarkt, voor alle Oostzaners." 

De afspraken hebben een looptijd van een jaar. Daarna worden de afspraken geëvalueerd en opnieuw vastgesteld of aangescherpt.

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 13-12-2023

Oostzaan ondertekent overeenkomsten met twee partners voor inzameling en verwerking huishoudelijk afval.

Het verwerken van ons afval wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk om afval goed te scheiden en kostbare grondstoffen te hergebruiken. Op die manier dragen we bij aan de VANG-doelstelling, waarbij we het restafval beperken en grondstoffen zorgvuldig verwerken. Omdat het huidige contract voor het inzamelen van huishoudelijk afval voor gemeente Oostzaan afloopt, is er afgelopen zomer een aanbestedingstraject gestart. Belangrijke voorwaarde die de gemeente stelt bij de selectie van een partner, is het leveren van een bijdrage aan de VANG-doelstelling, maar wel tegen een acceptabele prijs.

 

Wethouder Rosemarijn Dral: “Net zo belangrijk vind ik dat we de kosten voor inwoners binnen de perken houden. Daarom hebben wij bij het aanbestedingstraject ook gekeken naar welke partijen goed scoorden op prijs-kwaliteit. Ik ben blij dat we met GP Groot en Remondis twee professionele partners hebben die op een nette en duurzame manier het inzamelen en verwerken van ons afval gaan verzorgen, tegen een redelijke prijs.”


Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval door GP Groot

Na een zorgvuldige beoordeling van de inschrijvers is de aanbesteding gewonnen door de firma GP Groot. Maandag 4 december tekenden directeur Wim Horeman en wethouder Rosemarijn Dral de nieuwe overeenkomst. GP Groot mag vanaf 1 januari 2024 voor de komende jaren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval uitvoeren.

Transport en verwerking van afvalstromen van de milieustraat door Remondis

Sinds jaar en dag verzorgt gemeente Oostzaan het transport en bestemming (verwerking) van de afvalstromen van de milieustraat. Dit werk is nu, na beoordeling van de inschrijvers van het aanbestedingstraject, aan Remondis Nederland BV gegund. Een klein deel van het transport blijft de gemeente zelf uitvoeren. Op dinsdag 14 november tekenden directeuren Krawczik en Terbeck van Remondis, de regiodirecteur Methorst en wethouder Dral de overeenkomst. Vanaf 1 januari 2024 zal Remondis het grootste deel van het transport en de verwerking van de huishoudelijke afvalstromen Milieustraat Oostzaan voor zijn rekening nemen. 

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen


Gemeente Oostzaan: 12-12-2023

Preventieve huisbezoeken in Oostzaan wijzen ouderen de weg naar ondersteuning.

 Vrijwilligers van WelzijnWonenPlus hebben op 7 december, De dag van de vrijwilligers, het rapport Preventieve huisbezoeken uitgereikt.

 

Wethouder Eelco Taams heeft het rapport in ontvangst genomen. Het rapport is een verslag van alle preventieve huisbezoeken die in 2022 gehouden zijn. Tijdens deze huisbezoeken krijgen oudere inwoners van Oostzaan informatie over alle hulp en activiteiten die er voor hen zijn.  Veel ouderen krijgen in Nederland namelijk niet de hulp die ze nodig hebben, terwijl die hulp er wel is.

Wat is een preventief huisbezoek?

Bij een preventief huisbezoek gaat een vast team van vier vrijwilligers van WelzijnWonenPlus langs bij tachtigjarige ouderen. Ze bezoeken hen om twee redenen. Gezelligheid staat op de eerste plaats, maar de vrijwilligers informeren hen ook over alle voorzieningen die relevant kunnen zijn voor ouderen. Bijvoorbeeld de Belbus, Tafeltje Dekje, vrijwilligers die klusjes en boodschappen doen en de koffie-inloop op dinsdagochtend in het gemeentehuis. Ook andere activiteiten die WelzijnWonenPlus organiseert zoals een filmmiddag, lunch, scootmobieltocht, creatieve workshop, of cursus omgaan met dementie komen aan bod. Als het nodig is, wordt een bezoek van een consulent voorgesteld.

 

Uitdagingen waar ouderen mee te maken krijgen

De belangrijkste punten die ouderen noemen bij de huisbezoeken zijn:

  • 30 % ervaart problemen met het naar buiten gaan
  • 72 % heeft een langdurige ziekte, aandoening, handicap, of ervaart lichamelijke problemen
  • 51 % geeft aan een ingrijpende gebeurtenis te hebben meegemaakt afgelopen jaar
  • Bijna 30 % kan zelf geen huishoudelijk werk meer verrichten
  • 45 % kan niet meer zelfstandig de tuin onderhouden
  • 20 % ervaart het geheugen als redelijk en 4% ervaart het als slecht
  • Bijna 40 % heeft geen mantelzorger om op terug te vallen
  • 20 % geeft aan dat ze iets missen in hun sociale leven.

 

Wethouder Taams: 'Deze punten zijn belangrijke signalen. Gemeente Oostzaan gaat ze verwerken in de beleidsplannen die we de komende jaren gaan ontwikkelen en uitvoeren.'

Foto: Gemeente Oostzaan

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen