Albert Keijzer al bijna eeuw lang de vervoerder

Gepubliceerd: 12-07-2020 15:07

Albert Keijzer al bijna eeuw lang de vervoerder

ZAANSTREEK - Anno 2020 is het credo dat Albert Keijzer in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen gelooft. In 1920 legde de toen 19 jarige Albert Keijzer de basis voor wat nu een van de grootste transportbedrijven is in de Zaanstreek. Karakteristiek voor het familiebedrijf was de sobere, eerlijke en rechtdoorzee mentaliteit. Dat maakt dat er in november een mooi eeuwfeest gevierd kan worden.

Het bedrijf maakt jaren mee van snelle groei, maar ook van de nodige crisissen en tegenslagen. Na de oorlog gaat ook zoon Jacob (Co) in het bedrijf meewerken. Als Albert in 1972 overlijdt, zet Co Keijzer het familiebedrijf voort. Wat zijn vader hem als stevige basis heeft achtergelaten bouwt Co uit tot een modern bedrijf op het gebied van internationaal bulk- en tanktransport. In november 2020 bestaat het internationale tank- en bulktransportbedrijf precies 100 jaar. 


Actualiteit
Op diverse vlakken, zoals bij de huisvesting, in de bedrijfsvoering en bij uitvoering van logistieke diensten werkt Albert Keijzer continu aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Een proces dat enkele jaren geleden organisatiebreed is ingezet en nog dagelijks tot een van de kerntaken van de onderneming behoort.

Trekkers en trailers.
Om het milieu qua uitstoot en geluidsoverlast te ontzien maken de tank- en silo combinaties gebruik van elektrische laad- en lossystemen. Daarnaast rijden er inmiddels een aantal trekkers op het schone CNG gas (Compressed Natural Gas). In een aantal gevallen starten de trekkers nog op diesel, waarna ze overschakelen op CNG. De nieuwe trucks maken geen gebruik meer van diesel bij het starten, ze rijden volledig op CNG.

CNG, ook wel aangeduid met groengas, is een brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2. CNG is vele malen schoner dan benzine of diesel.

Sinds vijf jaar zijn alle trailers uitgerust met een automatisch bandenspanningssyteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de banden op de juiste – vooraf ingestelde – bandenspanning blijven. Door de banden op de juiste spanning te houden wordt brandstof bespaard, en dus CO2 uitstoot gereduceerd. Daarnaast wordt door het systeem onnodige slijtage (en klapbanden) voorkomen. Bijkomend voordeel is dat onze combinaties bij een lekke band niet onnodig langs de weg tot stilstand komen. Lekke banden worden op spanning gehouden, zodat de chauffeur veilig een reparatiebedrijf kan bereiken.

Zonne-energie en LED verlichting.
Daken van gebouwen (zie foto) op locaties Albert Keijzerstraat/Oostzijde, Achtersluispolder en Hazeldonk zijn gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierdoor kan Albert Keijzer nagenoeg geheel voorzien in haar eigen energiebehoefte. Het energiegebruik wordt daarnaast gereduceerd door de werkplaats, tankreiniging en omliggende terreinen te voorzien van LED verlichting.

In de loop van dit jaar zal gestart worden met de bouw van een nieuw kantoor aan de Albert Keijzerstraat. Bij zowel de bouw als inrichting van het nieuwe kantoor zal gestreefd worden naar een minimale CO2 uitstoot.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Stichting Hulpfonds Albert Keijzer is opgericht door Albert Keijzer B.V. om uiting te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming en haar personeelsleden. De Stichting ontvangt haar middelen uit bijdragen van de werknemers en elke inleg wordt verdubbeld door Albert Keijzer B.V. Met deze middelen verleent de Stichting voornamelijk financiële of materiële steun aan personen en instellingen in de regio’s in Nederland waar de medewerkers van Albert Keijzer wonen en werken. Dit kan zijn door rechtstreekse steun aan de individuele personen of via steun aan projecten met eenzelfde doelstelling als de Stichting Hulpfonds.

De Stichting Hulpfonds richt zich met name, maar niet uitsluitend, op het welzijn van (hulpbehoevende) kinderen.

In de afgelopen jaren heeft Stichting Hulpfonds Albert Keijzer via (financiële) bijdragen onder andere Stichting KIKA, Manege De Blijde Ruiters te Zaandam, [Z]aan de Wandel en het Ronald McDonald Centre Only Friends te Amsterdam-Noord gesteund.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl