Begroting 2021-2024 door Wormerlandse raad akkoord bevonden

Gepubliceerd: 10-11-2020 10:11

Begroting 2021-2024 door Wormerlandse raad akkoord bevonden

STREEK - De begroting van de gemeente Wormerland voor 2021 tm 2024 is maandagavond aangenomen door de meerderheid van de raad. Opvallend detail is dat de VVD als collegepartij ernstige bezwaren heeft tegen de forse verhoging van de OZB die in deze begroting is opgenomen.

Zoals binnen het dorp gebruikelijk is was er sprake van een gemoedelijke sfeer waarin de begroting is besproken. Op een beperkt aantal punten brachten de oppositie partijen kritische punten naar voren zonder de basis onder de begroting aan te tasten.

Na de aanwezigen te hebben geïnformeerd over het waarom van het ontbreken van wethouder Schalkwijk was het burgemeester Michel De Jong die de spelregels van deze avond uitlegde. Voor iedere fractie was er een kwartier spreektijd beschikbaar. Er was een spreekgestoelte geplaatst naast de tafel van de burgemeester. Op de tafel van de eerste burger een donker kistje. Daarin de namen van de fracties. De volgorde van spreken in de eerste termijn werd bepaald aan de hand van de lootjes die uit dat kastje werden getrokken.

Het CDA opende de rij sprekers en fractievoorzitter Albert Stol deed dat o.a. door Hans van Mierlo aan te halen: 'Deze begroting voelt als een deken in de winter' terwijl hij waarschuwde er voor te waken dat de Provincie Wormerland niet onder curatele zou moeten stellen.

POV afgevaardigde Maarten Haalboom had geen verrassingen kunnen ontdekken in de begroting, maar sprak wel zijn zorg uit over bepaalde onderwerpen. Haalboom bleef ruimschoots binnen de spreektijd zodat hij de college aanbood om - indien gewenst - deze 'over tijd' te gebruiken.

De VVD' er Rolf van Wanrooy vond de verhoging van de OZB een te makkelijke oplossing om de begroting sluitend te krijgen. Een kritische blik op de uitgaven zou in zijn optiek ook kunnen leiden tot een evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven. Hij beoordeelde de begroting van nu als 'regeren over je graf heen'.

GroenLinks fractievoorzitter Remco Doorn wees op het feit dat Krimpen geen Wormerland is. Hij keek ook al verder het land in. 'Voor ik verder ga met mijn betoog over de Wormerlandse begroting roep ik onze inwoners op dit mee te laten wegen in hun volgend jaar te nemen besluit bij de landelijke verkiezingen.' Een samenwerking met Landsmeer en Waterland staat nog altijd hoog op de lijst van zijn partij. Ook signaleerde hij dat als de gemeente de dienstverlening op peil en de voorzieningen in stand houden daar de werkelijke reden in te zien voor het verhogen van de Onroerende-Zaakbelasting.

Het meeste vuurwerk kwam in een reactie van Ronald Hendriks (VLW). Hij lanceerde dat als enige spreker vanachter zijn tafel. Opvallend genoeg deed hij dat met een terugblik vanuit 2024. Een somber beeld werd geschetst. In zijn terugblik bleken de kosten van de Zaanbrug opgelopen tot 10 miljoen euro. Ook een gedicht was verweven in zijn betoog. Hendriks schoot andermaal uit zijn slof richting de burgemeester omdat die hem vriendelijk had gewezen op het feit dat zijn spreektijd (bijna) op was. Een wijze van reageren die niet geheel ongebruikelijk is.

Hans Kramer was de woordvoerder van D66. De Kadernota van nu miste wat zaken. Dat kon tijdig worden opgelost al hoopt Kramer dat nooit meer te hoeven doen. Weglopen voor moeilijke beslissingen doet D66 niet. Het gemeentefonds is Wormerland nog altijd niet gunstig gezind. Zorgelijk. De Over organisatie is een duur fenomeen. De stand van zaken aldaar dient helder in beeld te moeten komen. De gemeente staat voor lastige oplossingen. Als het nodig is dient de raad ook moeilijke beslissingen te nemen.

Als laatste spreker - met een kloppend lootje - PvdA man Kees-Jan Kindt, fractievoorzitter, opent met een groot compliment aan de samenstellers van het papierwerk. Het inzetten van de decentralisatie zonder benodigde middelen zorgt nog altijd voor problemen. 

In het algemeen werden zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van de kosten van de Jeugdzorg, de vernieuwing van de Zaanbrug en de effecten van Corona.


Diverse partijen hebben aandacht gevraagd voor de aanleg van snel internet in de buitengebieden wat maar niet van de grond lijkt te komen en de snelheid op de wegen rondom de Clausbrug.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl