Behoud culturele sector in Zaanstad belangrijk

Gepubliceerd: 14-04-2020 14:04

Behoud culturele sector in Zaanstad belangrijk

STREEK - Problemen als gevolg van de coronamaatregel zijn er legio. In Zaanstad worden bijvoorbeeld de culturele en de evenementensector hard geraakt. Dat komt naar voren uit een inventarisatie onder Zaanse culturele instellingen. 

Het college heeft besloten om - in aanvulling op de steun vanuit het Rijk - een aantal maatregelen te nemen om daar waar mogelijk de instellingen en organisatoren te steunen. Daarnaast zijn de regelingen voor ondernemers ook van toepassing op (een deel van) de instellingen.Wethouder Cultuur Annette Baerveldt vindt het, namens het college, belangrijk dat de cultuurvoorzieningen en evenementen voor Zaanstad op niveau blijven. Bij veel instellingen is de nood hoog. "De maatregelen vanuit het Rijk en de aanvullende maatregelen vanuit Zaanstad zijn bedoeld om de eerste nood te lenigen.”

Noodgedwongen sluiting
Sinds het uitbreken van de crisis is er nauw contact met de culturele instellingen en de evenementensector. Uit een inventarisatie komt naar voren dat de inkomsten teruglopen door de noodgedwongen sluiting terwijl de vaste lasten doorlopen. Naast de financiële gevolgen, verwachten de instellingen ook gevolgen voor de kwaliteit. De sector vreest een teruggang in de kwaliteit en de hoeveelheid cultuuraanbod omdat producenten, impresariaten, toneelgezelschappen en artiesten het mogelijk omvallen. Ook ZZP-ers die werkzaam zijn voor de instellingen, zoals docenten, worden hard getroffen.

Cultuur zorgt voor verbinding
“Ik ben bezorgd over het voortbestaan van de cultuursector. Als de coronamaatregelen langer duren, dan is verdere steun noodzakelijk om de cultuurvoorzieningen op het huidige niveau te houden. Bewonderenswaardig hoe Zaanse cultuurmakers omgaan met deze crisis. Er zijn mooie, initiatieven in de anderhalve meter samenleving. Bijvoorbeeld het Zaans Museum met inspirerende online workshops, Fluxus met digitale muzieklessen en het afhaalpunt van de bibliotheek. Ook zijn er hartverwarmende straatoptredens van muzikanten om bewoners van zorginstellingen een hart onder de riem te steken. Het toont het belang aan van cultuur en laat zien hoe het mensen samenbrengt. Juist in deze moeilijke tijd biedt cultuur troost en zorgt het voor verbinding”, aldus wethouder Baerveldt.

In aanvulling op de rijksmaatregelen heeft het college de volgende maatregelen genomen:

Uitstel evenementen met behoud subsidie
Het kabinet heeft een verbod ingesteld op evenementen tot in ieder geval 1 juni. Organisatoren van evenementen die al gepland stonden en waarvan de subsidie al toegekend was, kunnen hun evenement verzetten naar een ander moment later dit jaar, of naar 2021. De subsidietoekenning verhuist dan mee. Als verplaatsing niet mogelijk is, en het event vervalt, dan vergoedt de gemeente de al gemaakte kosten voor de voorbereiding.

Subsidies eerder uitbetalen
Een aantal instellingen zou normaal gesproken later dit jaar de resterende subsidie over 2019 uitbetaald krijgen. Deze betaling wordt vervroegd. Ook zal de gemeente de effecten van de coronacrisis meewegen bij de beoordeling van de prestatieafspraken die als voorwaarde gelden voor de subsidietoekenning.

Uitstel van betaling
Culturele instellingen die betalingsmoeilijkheden hebben, kunnen uitstel aanvragen van de betaling van belastingen en andere vorderingen van de gemeente. Culturele instellingen die gemeentelijke panden huren kunnen uitstel van huurbetaling aanvragen voor de periode dat zij op last van de regering gedwongen zijn om hun deuren te sluiten.

Regelingen voor ondernemers
In de cultuursector werken veel ZZP-ers. Zelfstandigen met (financiële) problemen en startende ondernemers kunnen altijd al een beroep doen op (financiële) ondersteuning en begeleiding bij de gemeente. ZZP-ers die door de coronamaatregelen in de problemen zijn geraakt kunnen een beroep doen op de TOZO-regeling. Daarnaast zijn er verschillende regelingen vanuit het Rijk.

 

Op https://ondernemen.zaanstad.nl/ staat een overzicht van alle maatregelen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl