Blijvend digitaal of terug naar fysiek vergaderen

Gepubliceerd: 19-04-2021 11:04

Blijvend digitaal of terug naar fysiek vergaderen

STREEK - Dat is de grote vraag in deze periode van coronapandemie. Het bedrijfsleven heeft zich vol enthousiasme gestort op digitaal vergaderen. In de Zaanse politiek is het enthousiasme daarover minder groot. Hoewel er een meerderheid bestaat die het digitaal vergaderen in de armen heeft gesloten zijn er er ook partijen die dat in het geheel niet zien zitten. Vandaar dat de POV een brief op poten heeft gestuurd aan eerste burger Jan Hamming.

In het verleden hebben de gezamenlijke Zaanse media-afgevaardigden al eens laten weten dat het digitaal vergaderen niet hun voorkeur geniet. In navolging daarvan spreekt ook de POV zich uit over deze manier van democratie bedrijven. Op de foto het beeld dat ontstaat als er digitaal vergaderd wordt in Zaanstad.

Geachte heer Hamming, 

Wederom wordt er, na afspraken binnen het presidium, aan de raadsleden van Zaanstad de vraag voorgelegd of zij een voorkeur willen aangeven om digitaal, dan wel fysiek te vergaderen op donderdag 22 april 2021. 

Wij zijn van mening dat het presidium hier niet over gaat, maar dat de beslissing hierover ligt bij de voorzitter van de gemeenteraad, dus bij u. Bovendien heeft u eerder aangegeven dat de digitale vergadering op 25 maart 2021 eenmalig zou zijn. Het is voor ons onbegrijpelijk dat u hier nu weer op terug komt en kennelijk niet over die ruggengraat beschikt welke wij van u verwachten. Wij hebben niet deelgenomen aan de digitale raadsvergadering van 25 maart, maar deze wel terug gekeken en kunnen u vertellen dat wij deze vergadering een grote aanfluiting vonden. 

Er werd geen recht gedaan aan de kwaliteit van vergaderen en de navolgbaarheid en transparantie van de besluitvorming en was voor een aantal inwoners niet te volgen omdat de verbinding regelmatig te wensen over liet, iets dat tijdens de Zaanstad beraden ook regelmatig gebeurd. Gelet op de inhoud van de agenda voor 22 april 2021 zijn wij van mening dat, wanneer er digitaal vergaderd zal worden, deze agenda slechts voor de helft zal worden behandeld. 

Wij baseren deze mening op het feit dat wanneer in een fysieke vergadering over ieder amendement, motie of raadsvoorstel met handopsteken wordt gestemd, dit veel sneller gaat dan de noodzakelijke hoofdelijke stemmingen tijdens een digitale vergadering. Bij digitaal vergaderen, wanneer deze agenda toch in zijn geheel moet worden behandeld, zal het politieke debat nog verder worden ingeperkt en de navolgbaarheid en besluitvorming nog minder transparant plaatsvinden en zal de vergadertijd ruimschoots uitlopen. 

Gelet op het bovenstaande en het feit dat de raadszaal voor vele duizenden euro’s is aangepast en voor vergaderingen van de gemeenteraad daardoor Coronaproef is, doen wij een beroep op u om als voorzitter van de gemeenteraad, gebruik te maken van uw recht om te bepalen dat de raadsvergadering op donderdag 22 april 2021 fysiek zal plaatsvinden. Gelet op de inhoud van de agenda en om recht te doen aan de kwaliteit van vergaderen en de navolgbaarheid en transparantie van de besluitvorming, zou deze vergadering kunnen beginnen om 18.00 uur en beëindigen om uiterlijk 23.00 uur. 

Raadsfractie Partij voor Ouderen en Veiligheid, Zaanstad 
Harrie van der Laan, Ton Brekelmans, Jaap Keijser en Perry van der Velden

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl