Coronacrisis zorgt voor stevige WW-stijging 2020

Gepubliceerd: 21-01-2021 10:01

Coronacrisis zorgt voor stevige WW-stijging 2020

STREEK - De invloed van COVID-19 strekt verder dan menigeen verwacht. Zo liet de coronacrisis vorig jaar zijn sporen stevig na op de arbeidsmarkt. Het zorgt voor veel verborgen leed. Het aantal WW-uitkeringen is in 2020 flink opgelopen. Een jaar eerder vertoonde de WW nog een gestage daling, ook in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond. Vanaf maart 2020 kwam de kentering.

Het totaal aantal WW-uitkeringen nam in de Noord-Hollandse regio’s gedurende 2019 af met 20%. Eind december 2019 keerde UWV in de drie regio’s 15.969 uitkeringen uit. Vanaf maart 2020 zorgde de coronacrisis echter voor een kentering van de daling. In juli stond de teller op 22.245 uitkeringen, waarna het aantal WW-uitkeringen licht afnam, om eind 2020 (in de tweede lockdown) weer te stijgen naar 22.411. Eind 2020 was het aantal WW-uitkeringen met 40% toegenomen ten opzichte van december 2019. Landelijk was de toename in dezelfde periode 28%.


Toename WW groter rond Amsterdam
Opvallend is dat de WW-stijging van december 2019 op december 2020 geringer was in Noord-Holland Noord (+34%) dan in de regio’s die aan Groot-Amsterdam grenzen. De toename in Zuid-Kennemerland en IJmond was 45% en in Zaanstreek-Waterland 47%. Een verklaring is de samenstelling van de werkgelegenheid. 
De arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord is meer divers en reageert daarom minder sterk op economische ontwikkelingen. Een andere factor is dat Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond meer mensen telt die in Groot-Amsterdam werkzaam zijn. Juist in Groot-Amsterdam is de werkgelegenheid sterk afgenomen.

Veel jongeren verloren (bij)baan
Het aantal WW-uitkeringen nam vooral toe in de horeca, detailhandel en de uitzendsector. Vanuit de eerste twee sectoren doen werkgevers tevens een groot beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), bedoeld om werknemers in dienst te kunnen houden. Ook in de cultuursector nam het aantal mensen met een WW-uitkering fors toe. Deze sector telt naast werknemers in loondienst ook een groot aandeel ZZP’ers, die niet in de WW-cijfers voorkomen.

In december werden in de Noord-Hollandse regio’s 2.427 WW-uitkeringen verstrekt aan jongeren tot 27 jaar. Dat is een stijging van 126% ten opzichte van december 2019. De stijging komt vooral doordat jongeren vaak op tijdelijke basis of in uitzendcontracten werken en in sectoren die door corona zwaar getroffen worden, zoals de horeca.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl