Culturele instellingen krijgen andermaal steun van provincie en gemeenten

Gepubliceerd: 24-11-2020 13:11

Culturele instellingen krijgen andermaal steun van provincie en gemeenten

STREEK - Een bedrag van ruim 11 miljoen euro zal worden verdeeld onder 35 musea, 17 (pop) podia, 7 bibliotheken, 6 festivals en 35 andere culturele instellingen in Noord-Holland. Op deze manier steunen de provincie Noord-Holland (65%) en de gemeenten (35%) de culturele instellingen in Noord-Holland. Daarmee is de pot nog niet leeg. Een restantbedrag van 3,5 miljoen blijft beschikbaar voor 2021.

Voor de zomer heeft de provincie een bedrag van 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met de gemeenten besproken welke instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19 crisis door te komen. De instellingen zijn verspreid over de hele provincie: van Texel tot Haarlemmermeer en van Hoorn tot Hilversum.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Noord-Holland heeft heel veel te bieden op het gebied van cultuur. Dit aanbod is heel waardevol en inwoners én bezoekers genieten ervan. Daarnaast is de cultuursector een belangrijke werkgever. De sector doet er alles aan om binnen de huidige mogelijkheden publiek te blijven ontvangen. Ik bewonder het geduld, de creativiteit en vooral het doorzettingsvermogen. Duidelijk is dat de nood zich uitstrekt over de volle breedte van de culturele sector en dat die nood in 2021 er nog steeds zal zijn, en misschien nog wel hoger is. De gemeenten en provincie zetten het resterende budget in om de vervolgschade bij culturele instellingen in de eerste helft van 2021 te beperken. De focus zal liggen op de middelgrote podia en musea.”

In onze regio betreft het Muziekschool Waterland € 22.639, De Kunstgreep Oostzaan € 48.263, Fluxus € 47.593 en Vereniging De Zaansche Molen € 659.729.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl