De Bieb Oostzaan moderniseert

Gepubliceerd: 03-07-2019 13:07

De Bieb Oostzaan moderniseert

OOSTZAAN - De Bieb Oostzaan moderniseert vanaf 1 januari 2020. Vanaf die datum richt De Bieb zich meer op educatie van (met name) kinderen tot en met basisschoolleeftijd en mensen die een taalachterstand hebben of digitale vaardigheden missen. 

Ieder jaar komen er in Nederland 75.000 laaggeletterden bij, het merendeel is afkomstig uit de groep schoolverlaters van autochtone afkomst. Ook het stimuleren van lezen voor kinderen vanaf (zeer) jonge leeftijd gebeurt binnenkort door het aanbieden van verschillende diensten.

Leesgedrag

Volgens De Bieb Oostzaan is leesgedrag van veel Nederlanders aan het veranderen, dat heeft geleid tot een afname van het aantal bezoekers aan bibliotheken en nog een grotere afname van het aantal uitleningen. 

Deze trend is volgens de Bieb Oostzaan ook zichtbaar in eigen regio: in de afgelopen zeven jaar is het aantal bezoekers aan de bibliotheekvestigingen met meer dan een kwart gedaald en is het aantal uitleningen met maar liefs een derde afgenomen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl