De Orkaan en RTVI Zaanstreek in gesprek over samenwerking

18-06-2020 15:33

De Orkaan en RTVI Zaanstreek in gesprek over samenwerking

STREEK - In de wandelgangen gonsde het al even. Er zijn zelfs mensen die menen dat er vanaf 8 mei 2021 een nieuwe lokale omroep in de Zaanstreek zal ontstaan. Die datum is op zich niet onlogisch. Dan n.l. loopt de huidige zendmachtiging van RTVI Zaanstreek af.

Met dat in gedachten zijn vertegenwoordigers van zowel RTVI Zaanstreek als De Orkaan gesprekken gestart. Als lokale omroep word je geacht elke vijf jaar een nieuwe aanvraag in te dienen om ook de daaropvolgende vijf jaar in het geval van RTV Zaanstreek weer de lokale omroep voor Zaanstad en Wormerland te kunnen zijn. Dat is ook het moment waarop andere gegadigden mee kunnen dingen. Een dergelijke aanvraag dient uiterlijk in oktober 2020 uit te gaan omdat in mei 2021 de periode verloopt waarin de huidige aanwijzing geldig is.

In 2016, een eerder moment van verlenging van de vergunning, waren er geen serieuze gegadigden om ook mee te dingen. Daar is verandering in gekomen. Op het moment dat er meerdere gegadigden zijn – nu actueel - vraagt het Commissariaat van de Media aan de gegadigden om te onderzoeken of zij ook samen in aanmerking willen komen om aangewezen te worden als lokale omroep.

ONAFHANKELIJKE BEGELEIDING
Het waren Piet Bakker en Merel Kan, drijvende krachten achter de nieuwssite De Orkaan, die enige tijd geleden contact met het RTVI Zaanstreek bestuur zochten om dit proces voorafgaand aan het indienen van de aanvraag door te lopen.

De eerste verkennende gesprekken hebben ertoe geleid dat De Orkaan en RTVI Zaanstreek willen onderzoeken of er samen een aanvraag voor de komende vijf jaar kan worden ingediend. In de aanloop naar die mogelijke samensmelting zijn al een aantal samenwerkingsprojecten gestart.

Martin Blankman, bestuurslid RTVI Zaanstreek, wil daar graag iets over kwijt. ‘Nu we zaken meer concreet willen maken lijkt het ons als organisaties verstandig om een externe onafhankelijke partij dit proces verder te laten begeleiden. Hier zijn kosten aan verbonden. Wij hebben de gemeentes Zaanstad en Wormerland gevraagd om deze kosten voor hun rekening te nemen.’

In eerste instantie zal maximaal 20.000 euro ter beschikking gesteld worden om tot een goede afloop van de fusieplannen te komen. Van dat bedrag zal, gezien de verdeelsleutel op grond van het aantal inwoners, Wormerland 1890 euro voor haar rekening nemen.

INTENTIE VASTGELEGD
Verantwoordelijk wethouder in Zaanstad is Annette Baerveldt en zij heeft aan de Raad laten weten dat De Orkaan en RTVI Zaanstreek de verkenning voor een fusie op eigen kracht hebben opgestart. ‘Om een fusie te bereiken en gezamenlijk een aanvraag voor de zendmachtiging te kunnen indienen moet het samengaan uiterlijk in oktober zijn afgerond. Deze intentie hebben de partijen al schriftelijk vastgelegd.’

In de brief waarmee de raad op de hoogte wordt gesteld staat verder dat conform artikel 2.63 lid 1 van de Mediawet het college van Burgemeester en Wethouders het samengaan van die instellingen bevordert als meer dan één lokale instelling in een gemeente aan de eisen voldoet. ‘Door de inspanning van het college onder begeleiding van een onafhankelijke en deskundige partij te doen wordt de kans op succes vergroot. Dit draagt bij aan een duurzame machtiging aan een nieuwe lokale omroep.’

SAMEN STERKER
Bij het informeren van de Zaanse samenleving spelen radio, televisie en internet/sociale media een belangrijke rol. Kernwoorden zijn daarbij onafhankelijke nieuwsgaring, kwaliteit en diversiteit van de informatievoorziening. De Orkaan en RTVI Zaanstreek hebben ieder hun eigen bewezen deskundigheid, kwaliteiten en netwerken binnen de Zaanse samenleving. ‘Bij een fusie komen deze kwaliteiten bij elkaar met als gevolg een betere lokale omroep die beter voldoet aan de door VNG en OLON vastgestelde kwaliteitscriteria.’

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl