DekaMarkt en Dirk afzonderlijke juridische entiteiten

11-01-2022 11:08

DekaMarkt en Dirk afzonderlijke juridische entiteiten

STREEK - In het landelijke 'supermarktland' is de laatste tijd flink wat gewijzigd. Het ophouden te bestaan van de DEEN formule heeft er toe geleid dat er talrijke verschuivingen en verhuizingen hebben plaatsgehad. Ook binnen de supermarktformules DekaMarkt en Dirk is dat merkbaar.

Het moederbedrijf van de supermarktformules is Detailresult Groep (DRG). Het holdingsbedrijf waar onder andere DekaMarkt, DekaTuin en Dirk deel van uit maken. Het ontstond na fusie van DekaMarkt en Dirk. In 2005 startten Dekamarkt en Dirk hun samenwerking door bedrijfsonderdelen als IT en personeelszaken samen te voegen.


Dit overkoepelende geheel meldt in een persbericht vol vakjargon dat de organisatiewijziging van de supermarktformules inmiddels succesvol is afgerond. Nadat in 2021 de operationele en commerciële aansturing bij de formules zelf werd belegd, kondigde DRG dezer dagen het voornemen aan om beide supermarktformules als twee afzonderlijke juridische entiteiten naast DRG verder te laten gaan. Beide formules blijven vanwege de schaal- en synergievoordelen onveranderd gebruik maken van de logistiek, productiebedrijven en het servicekantoor van DRG.

Operationele en commerciële aansturing
In april 2021 kondigde DRG een organisatiewijziging aan om het onderscheidend vermogen van de twee formules beter tot zijn recht te laten komen: nog meer discount voor Dirk en nog meer prijsattractieve fullservice voor DekaMarkt. De operationele en commerciële aansturing is bij de formules ondergebracht en voor alle gezamenlijke afdelingen is beoordeeld of de bijdrage aan de formules het grootst is bij een centrale of decentrale aansturing. Op basis hiervan zijn marketing, kwaliteit en duurzaamheid en het bouwbureau eveneens overgegaan naar de formules. Het merendeel van de afdelingen van het servicekantoor, zoals HR, Finance, ICT en datamanagement wordt gezamenlijk voortgezet.

Doordat DRG naast diverse ondersteunende diensten voor beide formules ook de logistiek blijft verzorgen en brood en vlees blijft produceren, blijven de schaal- en synergievoordelen van het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten in de nieuwe situatie behouden en kunnen de formules individuele commerciële slagkracht optimaal combineren met deze schaal- en synergievoordelen van DRG. DRG zal zich verder blijven ontwikkelen en professionaliseren, terwijl beide formules met de ondersteuning van DRG hun eigen, unieke koers kunnen varen.

Juridische afsplitsing
Als laatste stap in de organisatiewijziging is DRG voornemens om de twee supermarktformules juridisch af te splitsen van DRG. Deze wijziging heeft geen impact op de klanten, medewerkers of partners van de ondernemingen. Door het creëren van afzonderlijke juridische entiteiten voor de formules, sluit de eigendomsstructuur van de formules aan bij de nieuwe operationele aansturing, terwijl de families gezamenlijk eigenaar blijven van DRG. De wijziging is onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd over de wijziging.

Op de foto het DekaMarkt filiaal aan de Drielse Wetering in Zaandam

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl