Digitaal vergaderen stuit op bezwaren

Gepubliceerd: 24-03-2021 9:03

Digitaal vergaderen stuit op bezwaren

ZAANSTAD - Het aantal fysieke vergaderingen is in de coronapandemie aanzienlijk teruggelopen. Teams- en Zoom-vergaderingen zijn schering en inslag. Dat heeft voor- en nadelen. Nu heeft de gemeenteraad van Zaanstad besloten om op donderdag 25 maart 2021 de vergadering van de raad digitaal te laten plaatsvinden. En dat voornemen valt niet bij alle partijen evengoed. De fractie van de Partij voor Ouderen en Veiligheid bijvoorbeeld heeft besloten om niet aan deze vergadering mee te doen.

Dat doet zij niet zonder opgaaf van redenen. In de brief met tekst en uitleg geeft fractievoorzitter Harrie van der Laan aan wat de beweegredenen van zijn partij zijn. De Partij voor Ouderen en Veiligheid is in het geheel tegen digitaal vergaderen maar heeft de concessie gedaan om met het Zaanstad Beraad (de commissievergaderingen) wel digitaal mee te doen. De duidelijke POV-voorwaarde was dat de gemeenteraadsvergadering fysiek zou blijven plaatshebben.

'In 2020 heeft het presidium (vergadering van fractievoorzitters) aan de raadsgriffie de opdracht gegeven de vergaderzaal van de gemeenteraad zo in te richten dat er met 39 gemeenteraadsleden op een veilige manier vergaderd kan worden. De zaal is ingericht op 1,5 meter en de raadsleden kunnen “coronaproof” fysiek vergaderen. Digitaal vergaderen is een uitzondering in de tijdelijke noodwet van 8 april 2020 en geeft de mogelijkheid tot digitaal vergaderen als fysiek vergaderen niet mogelijk is binnen de richtlijnen van de RIVM.

De digitale vergaderingen van de gemeenteraad van Zaanstad zijn slecht te volgen. Vaak valt het beeld weg, dan valt het geluid weg en soms is het een combinatie van beide. Ook maakt het digitaal vergaderen het lastig om als fractie snel onderling overleg te hebben en het maakt het schorsen van een vergadering hierdoor zo goed als onmogelijk. Het volgen van de vergadering is voor geïnteresseerden hierdoor geheel niet te volgen en niet aantrekkelijk om naar te kijken. Dit gebeurt dan ook bijna niet.
Ook het debatteren is practisch onmogelijk. Wij willen kunnen spreken over onderwerpen die op de agenda staan, wij willen dat duidelijk is waarom we voor of tegen een voorstel stemmen. Wij willen verantwoording af kunnen leggen aan onze kiezers. Door digitaal vergaderen wordt dit practisch onmogelijk gemaakt. Voor donderdag 25 maart 2021 hebben we 7 minuten spreektijd in een vergadering van vier uur. Dat maakt het uitvoeren van onze democratische taak zo goed als onmogelijk.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid hecht er erg veel waarde aan dat de burgers/onze kiezers weten waarom wij voor of tegen raadsvoorstellen stemmen.

Wij hebben diverse malen aangegeven dat fysiek vergaderen prima mogelijk is met de huidige genomen maatregelen maar helaas wil een meerderheid van de raad digitaal. Voor de Partij voor Ouderen en Veiligheid is bovenstaand reden om niet deel te nemen aan de digitale raadsvergadering van 25 maart.' 


Eerder liet de gezamenlijke Zaanse media al weten dat digitaal vergaderen niet tot hun favoriete onderwerpen behoort.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl