Er vloeit geen politiek bloed uit brugproblematiek in Zaanstad

Gepubliceerd: 27-09-2019 12:09

Er vloeit geen politiek bloed uit brugproblematiek in Zaanstad

ZAANSTAD - Nadat vorige week donderdag, 19 september, en afgelopen dinsdag met name de technische presentaties aan de orde zijn geweest in de gemeenteraad van Zaanstad, was het afgelopen donderdagavond tijd voor de politieke discussie rond het onderwerp veiligheid Zaanse bruggen.

Zowel burgemeester Jan Hamming, als verantwoordelijke voor de veiligheid in de stad, als wethouder Gerard Slegers benadrukten dat zij zeer doordrongen zijn van de gevolgen van de ongevallen op de Den Uylbrug in februari 2015 en de Bernhardbrug in november 2018. Ook hebben ze hun medeleven betoond aan de slachtoffers en hun naasten.

Slecht verlopen proces
Raadsbreed is aangegeven dat het hele proces slecht is verlopen. Na een voortvarende start is het proces om te komen tot verbeteringen en daarmee de kans op ongelukken in de toekomst te verkleinen verzand binnen de ambtelijke organisatie. Veelal omdat de betreffende ambtenaren het naast hun reguliere dagtaak erbij kregen. Zowel de wethouders als de gemeenteraad hebben onvoldoende op het proces van verbeteringen gezeten waardoor het tempo eruit is gegaan.

Zwaar geschut bleef uit
In de aanloop naar deze raadsvergaderingen was door met name de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) gedreigd met zwaar geschut in de vorm van een motie van wantrouwen richting beide portefeuillehouders. Donderdagavond bleef daar niet veel meer van over dan een soort klappertjespistool. Samen met Democratisch Zaanstad (DZ) en de Partij voor de Vrijheid (PVV) is aan het eind van het debat aangegeven dat deze drie partijen de ontwikkelingen kritisch zullen volgen en mogelijk in een later stadium alsnog politieke consequenties zullen eisen.

Saillant detail hierbij is dat de voorman van de POV, Harrie van der Laan, die normaal gesproken stevig van leer trekt, geniet van een vakantie in Griekenland. Het is maar de vraag of als hij wel aanwezig was geweest er meer verbaal vuurwerk te horen was geweest.

Beter informeren
De wethouder heeft toegezegd om de raad eens per kwartaal te informeren over de voortgang van de actiepunten die ook benoemd zijn door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in haar rapport. Om te zorgen dat de voorgang is gegarandeerd, is er een ambtenaar belast met de coördinatie van het hele proces. Dit was tot nu toe niet het geval.

Uitbreiding aantal camera's
Daarnaast is vastgesteld dat het gemeentelijk apparaat actie moet ondernemen. Ook als niet alle details bekend zijn. In het hele proces is gebleken dat na de scan van een viertal bruggen er al rode lijnen zichtbaar waren van de problematiek. Er is gewacht tot alle bruggen gescand waren voor er concrete stappen zijn gezet. Die zijn nu in kaart gebracht en zullen in de komende tijd worden uitgevoerd. Met om te beginnen door het aantal camera’s op de bruggen uit te breiden. En goed na te gaan of de brugbediener een goed overzicht heeft over de situatie ter plekke. Als dat zicht onvoldoende is, dan moet dat worden aangepast zodanig dat het er wel is.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl