Geen kermis en auto’s meer op Burcht?

24-10-2018 10:08

Geen kermis en auto’s meer op Burcht?

ZAANDAM - Auto’s niet meer parkeren op de Burcht maar in een parkeergebouw aan de rand van de stad. Aandacht voor fietsparkeren. De Burcht als ontmoetingsplek en publiekstrekker met intiemer karakter. Geen kermis meer op de Burcht. Een andere inrichting van de Prins Hendrikkade en het groen. Volop ideeën kwamen ter tafel in de tweede inloopbijeenkomst over het perspectief voor Centrum Oost.

In het MAAK-pand aan de Peperstraat konden de bezoekers recent met rode en groene stickers aangeven waar zij wel en niet enthousiast over waren in de gebiedsstrategie voor Centrum Oost. Onderdeel van het programma MAAK.Zaanstad. Dat leverde boeiende inzichten op waar de Klankbordgroep helder op reageerde.

Bebouwing Burcht
Bezoekers aan de gespreksronde gaven onder meer hun mening over het behouden van goede zichtbaarheid van en relatie met de Zaan. ‘De bebouwing van de Burcht beslaat in ieder geval nooit het hele plein. De Zuiddijk blijft zichtbaar van de kade’ luidt het antwoord.

Allerlei ideeën kwamen ter tafel. Zoals of de Burcht zo inricht kan worden dat het voormalige stadhuis aan het plein komt te liggen, in plaats van andersom. Parkeren onder de grond wordt gezien als erg duur. De beleving van de dijk terugbrengen is zeker onderwerp in het gebiedsperspectief.

Geen tweede Dam
Een tweede Dam maken van Centrum Oost is niet het doel. Zaanstad heeft ruimte nodig voor evenementen. Maar in dit centrumgebied passen in 2040, wanneer de plannen ten uitvoer moeten komen, beter kleinschaliger evenementen.

Horeca aan Westkade?
Horeca aan de Westkade van de sluis is een andere optie. Met het hervatten van de werkzaamheden van de sluis (zie foto's) in de eerste helft van 2019, worden met de eigenaar van de kiosken gesprekken gevoerd hier kwaliteit voor terug te zetten. Dit in combinatie met terrassen aan de sluis.

Tegelijk wordt aangegeven dat het moeilijk is om over alles duidelijkheid te geven. De toekomst voor 2040 is niet alleen van de gemeente, maar van heel veel verschillende partijen en ontwikkelingen afhankelijk. Samen werken aan meer duidelijkheid en minder onzekerheid vormt de sleutel tot goede beslissingen, aldus de Klankbordgroep.

Definitieve versie
Zo zullen niet alle reacties tot aanpassing van het perspectief leiden. De resultaten van de gesprekken en wat de Adviesgroep meegeeft over het participatieproces, worden meegenomen in de definitieve versie. Vervolgens gaat het college van B&W zich erover buigen. Als die akkoord gaan, wordt het stuk in de gemeenteraad besproken en volgt een raadsbesluit.

Meer vragen en antwoorden zijn te vinden in een document dat staat op maakcentrumoost.zaanstad.nl

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl