Gezamenlijke subsidieaanvraag tegen lerarentekort

Gepubliceerd: 16-01-2019 8:01

Gezamenlijke subsidieaanvraag tegen lerarentekort

ZAANSTREEK - De schoolbesturen Agora en Zaan Primair, (verantwoordelijk voor meer dan vijftig scholen in de Zaanstreek), hebben samen met de gemeente Zaanstad een subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk. Doel is om uit de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort een bijdrage van maximaal €250.000 te krijgen.

,,De afgelopen tijd is Zaanstad regelmatig in het nieuws geweest in verband met een vierdaagse schoolweek. Dit is een uiterste noodmaatregel en natuurlijk werken we al geruime tijd samen om dit probleem aan te pakken', laten Ellen Voskuilen van Zaan Primair en Rien Spies van Agora weten.

,,We vragen nu deze subsidie aan om aan de slag te kunnen met het werven en opleiden van zij-instromers, maar we doen meer. Samen werken we een plan om voor komend schooljaar om ervoor te zorgen dat we kinderen kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden.”

Landelijk probleem
De aanvraag loopt vooruit op het plan waar schoolbesturen en gemeente samen aan werken om klaar te zijn voor het schooljaar 2019-2020. Het lerarentekort is een landelijk probleem, maar de schoolbesturen en de gemeente willen zelf ook op zoek naar oplossingen. Zoals voor het verminderen van werkdruk en extra aandacht voor voorschoolse educatie.

Plan van aanpak
,,We werken samen aan een integraal plan van aanpak voor het komende schooljaar”, zegt wethouder onderwijs Gerard Ram. ,,Daarin hebben we aandacht voor meerdere uitdagingen in het Zaanse onderwijs. Tegelijk grijpen we nu alle mogelijkheden die er zijn aan. Deze subsidie kan ons helpen om mensen die komend jaar voor de klas willen staan op een goede manier op te leiden. De nood is zo hoog dat ik me niet kan voorstellen dat de subsidie niet aan ons wordt toegekend.”

Op bijgaande foto v.l.n.r. Ellen Voskuilen, Zaan Primair, Gerard Ram, wethouder en Rien Spies, Agora die gezamenlijk de subsidieaanvraag op de bus doen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl