Harrie van der Laan geprikkeld door Boosterlocatie

Gepubliceerd: 17-11-2021 12:11

Harrie van der Laan geprikkeld door Boosterlocatie

ZAANSTAD - Het vinden van een geschikte locatie om de z.g. 'boosterprikken' te kunnen zetten heeft eerder al gezorgd voor wat opwinding. Waar eerst in de raadszaal gezegd werd dat dit vinden geen probleem zou moeten opleveren blijkt nu, met een locatie in de openbaarheid, toch enige wrevel te bestaan. Harrie van der Laan, fractievoorzitter van de Partij voor Ouderen en Veiligheid, heeft daar zo zijn bedenkingen en heeft daarover een vragenlijstje samengesteld waarvan hij de antwoorden het liefst voor het vragenuurtje van donderdag hoopt te ontvangen.

Zo weet Van der Laan nog dat hij donderdag 11 november j.l. tijdens het Corona half uur een vraag heeft gesteld over de locatie van de priklocatie in de Zaanstreek. Tegelijkertijd heeft de fractieleider gevraagd of er snel zou kunnen worden gehandeld in geval van groen licht op de “booster” prik. 'De burgemeester (en voorzitter VRZW) was zeer zeker dat er geen problemen waren' weet Van der Laan.

Gisteren ontvingen de bedrijven en omwonenden van de Aris van Broekweg een mail van de GGD dat er een priklocatie aan de Aris van Broekweg komt. 'En dat is zonder enig overleg en/of betrokkenheid van de omgeving gebeurd' opent de POV'er zijn bericht richting burgemeester Hamming. Van der Laan hoeft niet op alle vragen een gesproken antwoord. Hij ziet schriftelijke analyses ook graag tegemoet.

Dat lijstje kent bijgaande vragen dan wel opmerkingen. 'Waarom heeft u juist deze (volgens ons slecht bereikbare) locatie gekozen waar parkeren in de omgeving problematisch is? Waarom is de omgeving niet betrokken bij het besluit een locatie aan de Aris van Broekweg in te richten? Er wordt aangegeven dat de bedrijven en omwonenden geen overlast zullen ervaren. Waar heeft u dit op gebaseerd? (Analyse mag eventueel ook schriftelijk). Op 11 november 2021 heeft u aangegeven dat er maar 1 priklocatie komt in Zaanstreek-Waterland. Het kan toch niet anders dan dat er in een klein straatje als de Aris van Broekweg overlast wordt veroorzaakt? De locatie zal naar verwachting half december in gebruik genomen worden. Op 11 november gaf u aan dat binnen twee weken een locatie kon worden ingericht. Hoe kan het dat het nu bijna een maand duurt?'

De beoogde  locatie is voor mensen die slecht ter been zijn slecht te bereiken. De vraag is daarom hoe de burgervader denkt dit op te lossen.  Omdat de grond van de locatie eigendom is van ZVH zal er vast een bedrag betaald moeten worden: "Hoeveel moet u hiervoor betalen? (Een overzicht mag eventueel ook schriftelijk), maar ook wat kost dit plan? (Een overzicht mag eventueel ook schriftelijk).'

Van der Laan had kunnen weten dat het Topsportcentrum al uit beeld was verdwenen, maar vraagt zich toch af waarom dat niet als eerste locatie ingezet zal worden. Dat niet in de Koog starten kan, zo denkt Van der Laan, iets te maken hebben met het agenda-initiatief van de PvdA van 30 september 2021.


Vanaf donderdag vallen er uitnodigen op de mat bij 80 plussers, daarna gaat de leeftijd naar beneden. "Hoe groot is de kans dat een groot aantal mensen die gevaccineerd willen worden tot half december moeten wachten?" is de vervolgvraag.  De POV'er wil ook weten welke (bestaande) locaties onderzocht zijn? (Mag eventueel technisch met een overzicht schriftelijk)

Voor het testen is in het verleden een tent gebruikt. De ervaring heeft geleerd dat de locatie met de tent eerder met storm gesloten moest worden. "Dit risico is in deze tijd van het jaar niet uitgesloten. Hoe gaat u dit oplossen?"

Op 30 september 2021 vroeg de PvdA al dat zij graag een door het college uitgewerkt plan zag met alternatieve locaties voor grootschalige vaccinatiecampagnes. Van der Laan wil weten of dit plan al gemaakt is? 

Tot slot is de vraag van de fractieleider of Hamming het met de Partij voor Ouderen en Veiligheid eens is dat Zaanstad niet kan wachten tot half december maar klaar moet zijn om morgen al te beginnen met prikken. "Nu lopen we achter de feiten aan. Ik verzoek de vragen die eventueel schriftelijk kunnen nog ruim vóór het vragenuur aan te leveren."


Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl