Herinrichting stationsgebied Krommenie/Assendelft.

30-11-2021 11:30

Herinrichting stationsgebied Krommenie/Assendelft.

STREEK - De provincie Noord-Holland heeft drie ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft. De provincie is benieuwd wat de bevolking van de ontwerpen vindt. Hiervoor staat er van 26 november tot en met 5 december een vragenlijst op de website.

In de vragenlijst wordt gevraagd welke onderdelen in de ontwerpen de burger het meest aanspreekt, welke het minst en naar welke variant de voorkeur gaat. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten en kan anoniem.

Korte video’s en sfeerbeelden
De drie ontwerpvarianten worden via korte video’s gepresenteerd. Hierin is per variant een schetsmatig voorstel van de voorgestelde aanpassingen te bekijken. Daarna volgt een toelichting in woorden en sfeerbeelden. Deelnemers kunnen per variant reageren op de voorgestelde ontwerpkeuzes en ten slotte worden er nog vier afsluitende vragen gesteld.

Aantrekkelijker en veilig bereikbaar gebied
De provincie werkt aan de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft om er een aantrekkelijker en veilig bereikbaar gebied van te maken. Zo willen we de leefbaarheid rondom de N203 verbeteren. De aanpak van het stationsgebied gaat over de herinrichting van het oude busstation en het toevoegen van bomen en groen langs de N203. Ook wordt er gekeken naar het verbeteren van de sociale veiligheid bij het stationsgebied, bijvoorbeeld door betere verlichting.

Verdere procedure
In december wordt bekeken welke onderdelen de deelnemers het meest aanspreken en welk ontwerp hun voorkeur krijgt. Op basis hiervan wordt het eindontwerp uitgewerkt. Gedeputeerde Staten besluiten vervolgens over de uitvoering van het ontwerp. Naar verwachting kan daar medio 2022 mee begonnen worden.

Maatregelen Krommenie/Assendelft
De verkeersoverlast van de N203 zet de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft onder druk. De Verbinding A8-A9 biedt het verkeer straks een andere route, maar die weg ligt er de komende jaren nog niet. Om de situatie op korte termijn te verbeteren werken de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam samen aan 16 maatregelen. Het gaat daarbij om ingrepen op het gebied van ruimtelijke inrichting, verkeer, openbaar vervoer en fiets. De herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft is een van de maatregelen. 


Een overzicht van alle maatregelen is te bekijken via een interactieve infographic.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl