IJsbaanterrein Nova Zembla staat onder water

Gepubliceerd: 15-12-2021 15:12

IJsbaanterrein Nova Zembla staat onder water

WORMER – De temperatuur daalt en in deze periode denkt menigeen al aan ijspret. Zover is het nog lang niet. Bij ijsvereniging Nova Zembla (Dorpsstraat 214A) lijken ze er in ieder geval klaar voor te zijn de vorst met alle egards te verwelkomen.

Over het ijsbaanterrein zijn de laatste maanden/jaren al vele discussies gevoerd. Want hoe groot is de kans dat de ijsbaan straks een tennisbaan gaat worden? Het college van B&W van Wormerland stuurde 13 oktober 2020 al een brief naar Provinciale Staten waarin vermeld werd er op 20 november 2019 een bestuurlijk overleg met GS plaatsvond. Tijdens dit bestuurlijk overleg zou door de gedeputeerde aangegeven zijn dat het realiseren van een sportaccommodatie, buiten de bufferzone op de huidige natuurijsbaan geen probleem is en dat het verplaatsen van een open natuurijsbaan binnen het Natura 2000-gebied mogelijk is omdat het hier om een seizoensgebonden activiteit gaat met een zeer beperkte ruimtelijke impact.

Op 4 september 2021 verscheen in het Dagblad Zaanstreek een artikel 'IJsbaanterrein in Wormer beoogde locatie voor tennisvelden na fusie drie clubs: wind kan nog een spelbreker zijn' Uit dit artikel zou blijken dat de gemeenteraad van Wormerland en de fuserende Wormerse tennisclubs niet of onvoldoende op de hoogte zijn van het feit dat Provinciale Staten op 22 oktober 2020 het besluit heeft genomen de Omgevingsverordening NH2020 niet te wijzigen op dit punt en de begrenzing van het BPL te laten zoals in de Omgevingsverordening NH2020 voorgesteld.

Er zijn betrokkenen die aannemen dat de ambtelijke goedkeuring er in die zin is en dat betekent dat het ijsbaanterrein, dat nu al een maatschappelijke sportfunctie kent, dan gaan de tennisverenigingen dus van sport naar sport, dat mag op dat terrein. Het ijsbaangedeelte mag van gras naar gras naar het andere gedeelte.

De bedoeling is dat de ijsbaan van Nova Zembla, die overigens alleen bij strenge vorst als ijsbaan bruikbaar is en gebruikt wordt, verplaatst wordt naar het nabijgelegen Natura 2000- gebied. De vraag die door de SP in het provinciehuis gesteld werd of ook de ijsbaanverlichting naar Natura 2000- gebied verplaatst zal worden. Dan is het raadzaam de invloed van de ijsbaan (en de verlichting) op het Natura 2000- gebied te onderzoeken. De vragen over deze kwestie zijn 26 november j.l. door de SP vertegenwoordigers De Groot en Alberts ingebracht. Een antwoord is – zover nu bekend – nog niet ontvangen c.q. gegeven.
Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl