Inloopavond tijdelijke woningen en zelfbouw Poelenburg

Gepubliceerd: 26-06-2019 9:06

Inloopavond tijdelijke woningen en zelfbouw Poelenburg

ZAANSTAD - Er moeten meer woningen worden gebouwd in Zaanstad om aan de vraag te voldoen aldus de gemeente. Daarbij staan de verschillende behoeftes van de Zaanse woningzoekenden en optimaal benutten van de binnenstedelijke ruimte centraal. In dat kader zijn er deze week twee nieuwe ontwikkelingen: onderzoek tijdelijke woningen en start aanmelding voor zelfbouw.

Het ontwerp bestemmingsplan en de zelfbouwmogelijkheden voor De Vrije Watering moeten bijdragen aan snel meer woningen beschikbaar te krijgen. Op woensdag 26 juni van 19.00 tot 21.00 vindt in De Poelenburcht een inloopvond plaats over De Vrije Watering. 

Terugdringen wachtlijsten
Zaanstad gaat voor drie locaties onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor tijdelijke woningen. Het gaat om de Hemmes, Sportpark Poelenburg en Sportterrein KZ. Daarnaast gelden twee locaties zwembad de Slag en langs de Zuidervaart als reservelocaties.

Wethouder Hans Krieger: ,,We hebben in Zaanstad lange wachtlijsten. Door uit te zoeken wat nodig is om tijdelijke huisvesting mogelijk te maken, verbreden we de manieren waarop we inwoners sneller aan een woning kunnen helpen.”

Het onderzoek geeft ook uitvoering aan motie 52 van de gemeenteraad ‘Versnelde reductie wachtlijsten’. Daarin wordt tijdelijke huisvesting genoemd om met name de wachtlijsten voor jongeren en ouderen sneller terug te dringen.

Poelenburg grootste zelfbouwlocatie
Wethouder Hans Krieger: ,,We hebben niet alleen meer woningen nodig in Zaanstad, maar ook meer variatie in het aanbod. Er is veel interesse bij particulieren om zelf hun woning te (laten) ontwerpen en bouwen. Na De Zaanse Eilanden wordt dat nu ook mogelijk in De Vrije Watering.’

Maar liefst 84 zelfbouwkavels komen dit najaar op de markt in Zaanstad. In het project De Vrije Watering is ruimte voor zowel groepen als individuen die zelf een huis willen bouwen. Na de zelfbouwwijk De Zaanse Eilanden is dit de volgende – en grootste - zelfbouwlocatie in Zaanstad.

Aanmelden als geïnteresseerde is vanaf nu mogelijk op www.devrijewatering.nl.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl