Meer aandacht voor betaalbare woningen, verduurzaming en oudere huurders

Gepubliceerd: 15-12-2020 16:12

Meer aandacht voor betaalbare woningen, verduurzaming en oudere huurders

WORMERLAND - Om de realisatie van fijn en betaalbaar wonen in Wormerland te kunnen realiseren hebben de gemeente Wormerland, WormerWonen, Parteon en de huurdersorganisaties de handen ineen geslagen. De partijen hebben prestatieafspraken vastgelegd met als belangrijkste onderwerpen de bestaande woningvoorraad voor lagere inkomens, de verduurzaming en de vergrijzing waardoor meer aandacht voor oudere huurders van groot belang is.

In Wormerland is groot tekort aan betaalbare woningen en daarom zorgen de woningcorporaties ervoor dat er in de periode van 2021-2023 minimaal 100 sociale huurwoningen extra zijn bijgebouwd, bijvoorbeeld in de Spatterstraat, de Watermuntstraat en Wormervelden. Dit spraken Rob Berkhout, wethouder van de gemeente Wormerland, Jan van der Broek, voorzitter van Huurders voor Huurders, Harry Platte, directeur-bestuurder van Parteon, Kees Cornelissen van huurdersplatform Parteon en Kevin Groot, hoofd van afdeling Wonen namens directeurbestuurder John van Nimwegen van WormerWonen, af toen ze donderdagmiddag 10 december in het gemeentehuis in Wormerland hun handtekening zetten onder de nieuwe prestatieafspraken voor 2021.

De groei van het aantal sociale huurwoningen moet ook na 2023 doorzetten. Bij nieuwbouwlocaties streeft de gemeente er naar om minimaal 40% sociale huur en minimaal 20% middeldure huur in de plannen op te nemen. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen werken de woningcorporaties samen met aannemers gespecialiseerd in woningbouw en natuurlijk met de huurders. Door in gesprek te gaan met de bewoners en ze te laten meedenken bij nieuwbouwprojecten willen de woningcorporaties hun huurders zo goed mogelijk betrekken bij de bouw van nieuwe huizen.

Gezamenlijk willen de woningcorporaties en de gemeente in de periode van 2021-2023 ook starten met een doorstromingsregeling voor oudere huurders. Mogelijk kunnen oudere huurders op die manier in de hele regio Zaanstreek-Waterland met voorrang verhuizen naar een beter passende sociale huurwoning. Met de nieuwbouw wordt ook meteen rekening gehouden met de duurzaamheid en energiezuinigheid van nieuwe woningen.

Zo worden er uitsluitend gasloze woningen gebouwd en zijn de woningcorporaties volop bezig met de verduurzaming van het bestaande woningbezit. Daarbij willen de partijen dat investeringen in duurzaamheid voor een positief effect op de portemonnee van de huurders zorgen, omdat zij kunnen besparen op hun energierekening. De woningcorporaties doen dit ook door in te zetten op lagere energielasten door op grote schaal zonnepanelen te plaatsen bij bestaande woningen.

Wormerland vergrijst.
Ook jongere bewoners met een zorgvraag doen steeds vaker een beroep op sociale huurwoningen. De gemeente en de woningcorporaties werken samen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Het bijplaatsen van liften en het ophogen van galerijen heeft al veel geholpen, maar het groeiende aantal oudere huurders vraagt om nog meer maatregelen. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van de prestatieafspraken. De doelen die door deze samenwerking bereikt moeten worden, vereisen een intensieve samenwerking.

Met het tekenen van de overeenkomst laten de partijen zien daar gezamenlijk de schouders onder te willen zetten.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl