Meld Misdaad Anoniem bij voorkomen drugsproblematiek

05-08-2020 12:25

Meld Misdaad Anoniem bij voorkomen drugsproblematiek

STREEK - Het aantal woningen en bedrijfspanden dat gesloten moet worden vanwege drugsproblemen neemt ook in de Zaanstreek nog steeds niet af. Voor wie de signalen van een drugsproductielocatie herkent, is het belangrijk om dit te melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Ook als je als burger alleen nog slechts een vermoeden hebt. De website https://nhdrugsalert.nl/ is dan een adres waar meer ter zake kundige informatie te vinden is.

Een signaal van een drugsproductielocatie of een vermoeden daarvan melden bij de politie is een belangrijke optie. De politie zal een dergelijke melding verder onderzoeken en indien nodig optreden.

Wie liever anoniem wil melden, kan dit via Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar anoniem informatie kan worden gegeven over criminaliteit en misdaad. Alleen als de anonimiteit van de melder gewaarborgd kan worden, stuurt Meld Misdaad Anoniem de melding door naar instanties als de politie of opsporingsdiensten.

De politie of een andere opsporingsdienst zal de melding controleren en verder onderzoek doen. Indien nodig, kan de organisatie optreden. Zo kan iedere burger, door een signaal of vermoeden te melden, bijdragen aan een veilige buurt. Alleen met ieders hulp kan de drugsproductie in Noord-Holland gestopt worden en in de toekomst geholpen worden te voorkomen.

NH Drugs Alert is een initiatief van samenwerkende overheidspartners, waaronder gemeenten en politie, met medewerking van Meld Misdaad Anoniem. De doelstelling van NH Drugs Alert is om het bewustzijn rondom productielocaties van drugs te vergroten. Het vervaardigen van hennep, XTC of ander vormen van (synthetische) drugs brengt ernstige gevaren met zich mee voor de mens en de natuur en heeft bovendien een sterke aantrekkingskracht op andere vormen van criminaliteit.

Niet iedereen is zich daarvan bewust. Ook niet iedereen weet hoe de productie van drugs herkend kan worden. Wat zijn mogelijke signalen? En hoe en waar kan daarvan melding worden gemaakt? Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de mensen wel eens vermoedens heeft gehad dat sprake is van de productie van drugs. Ruim 70% van die mensen heeft daarvan geen melding gemaakt. Daar wil NH Drugs Alert iets aan te doen. Door het geven van voorlichting en het ontwikkelen van campagnes willen we mensen bewust maken van de risico’s en gevaren en motiveren om melding te doen bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Zodat we ons samen sterk maken voor een veilige samenleving.

Wilt u meer weten over NH Drugs Alert? Neemt u dan contact op via het contactformulier op https://nhdrugsalert.nl/over-drugsalert/

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl