Miljoenen voor fietsenstallingen: meer parkeerruimte voor tweewielers

29-11-2020 08:53

Miljoenen voor fietsenstallingen: meer parkeerruimte voor tweewielers

STREEK - Goed nieuws voor de fietsers in onze streek. Het aantal parkeerplekken in zowel Amsterdam als Zaanstad zal flink worden uitgebreid. Dat kan gaan oplopen tot zeker 14.000 nieuwe plekken. Tot 2028 investeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam gezamenlijk circa 40 miljoen euro in de bouw van vijf nieuwe fietsenstallingen bij treinstations.

Door de toename van het aantal parkeerplekken voor de fiets in Amsterdam en Zaanstad kunnen fietsers straks vlot overstappen op de trein. Dit is besloten tijdens het bestuurlijk overleg MIRT tussen Rijk en regio op 25 november. De uitbreiding komt bovenop de investeringen uit het zogeheten coronapakket waartoe de Vervoerregio in september besloot en waarmee ook al fors in fietsen wordt geïnvesteerd.

Er komen nieuwe fietsenstallingen bij de de Zaanse stations Zaandam (oostzijde) en Krommenie-Assendelft, terwijl er ook bij Amsterdam Centraal (oostzijde), Sloterdijk en Lelylaan flinke uitbreiding zal plaatshebben. In totaal worden er bij deze vijf treinstations 14.000 nieuwe fiets parkeerplekken gerealiseerd.

De Vervoerregio heeft het plan hiervoor ingediend bij het Rijk, de regionale partijen dragen gezamenlijk ruim € 24 miljoen bij. Het realiseren van fietsenstallingen bij treinstations maakt de combinatie van reizen per fiets en trein aantrekkelijker en draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen. Dit was een belangrijke voorwaarde voor toekenning van de bijdrage, vanuit het klimaatakkoord heeft het Rijk extra geld voor fietsenstallingen uitgetrokken. De combinatie van fiets en trein is uitstootvrij en daarmee het schoonste alternatief ten opzichte van een autorit.


'Fietsgebruik stimuleren'
Portefeuillehouder Vervoerregio Gerard Slegers: ‘Het aantal reizigers dat met de fiets als voor- of natransport de trein pakt, groeit. Wij zijn dan ook blij dat het kabinet extra middelen beschikbaar stelt om te investeren in de groeiende vraag naar fietsparkeer plekken bij de trein. We kijken uit naar een duurzame samenwerking die erop gericht is het fietsgebruik te stimuleren.’

Deze investeringen komen bovenop het onlangs door de Vervoerregio gepresenteerde pakket covid-19 investeringen van €235 miljoen, dat beschikbaar is voor mobiliteitsmaatregelen in de Amsterdamse regio. In dit pakket zitten eveneens fietsmaatregelen, zoals regionale fietsroutes en stallingen bij bushaltes en knooppunten. 

Makkelijke overstap in Zaanstad
Bij station Zaandam is recent aan de westzijde een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd (zie foto). Daar komt een nieuwe stalling aan de oostzijde bij met 2800 plekken. Deze plekken komen dichtbij het station en zijn ter vervanging van de huidige tijdelijke stalling. Voor reizigers wordt het daarmee makkelijker over te stappen op de trein.

Bij station Krommenie-Assendelft komen er aan de zuidzijde 500 nieuwe bovengrondse fiets parkeerplekken bij. Aan deze kant van het station wordt de nieuwe woonwijk Saendelft ontwikkeld en inwoners krijgen zo een makkelijke overstap op de trein.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl