Natuurvergunning festivals Twiske ingetrokken en gerotzooi rondom de Noordse woelmuis

08-11-2021 16:14

Natuurvergunning festivals Twiske ingetrokken en gerotzooi rondom de Noordse woelmuis

OOSTZAAN – Het lijkt Stichting Hart voor het Twiske even mee te zitten in hun strijd tegen festivals in het Twiske. Vorige week maakte Gedeputeerde Staten kenbaar dat de afgegeven natuurvergunning voor vijf jaar aan de festivalorganisator Dekmantel onwettig is verklaard. Daarnaast heeft Gedeputeerde Staten creatief geantwoord op vragen van Statenlid Remine Alberts van de SP, naar aanleiding van de vaststelling van de Noordse woelmuis in het Twiske.

Er gaat veel mis rondom de ‘soap’ van het Twiske en ook onze Provincie Noord-Holland maakt lelijke uitglijders. Je kunt het je bijna niet voorstellen dat het nog kan in deze tijd, maar het is gebeurd; de initieel afgegeven natuurvergunning aan de firma Dekmantel heeft niet ter inzage gelegen en zodoende kon niemand er kennis van nemen. Gevolg is dat je de mogelijkheid op bewaar en beroep wordt ontnomen en dit is strijdig met de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) die dit borgt. Gevolg is dat de Provincie Noord-Holland op 5 november de vergunning heeft ingetrokken en dus kunnen er op dit moment geen festivals in het Twiske gehouden worden of gepland. De procedure zal opnieuw moeten en nu volgens het boekje en de letter van de wet.

Noordse Woelmuis
Deze zomer is door David Sluis op verzoek van de Stichting Hart voor het Twiske een ‘second opinion’ verricht naar de Natuurtoets zoals deze door ingenieursbureau TAUW in 2020 was verricht. In het rapport van TAUW stond over de Noordse woelmuis vermeld:

”Noordse woelmuis komt voor in hoge vegetaties met grasachtige planten, bij aanwezigheid van andere woelmuizen leeft de noordse woelmuis in natte terreinen zoals rietlanden, moeras en drassige hooilanden. In de omgeving zijn waarnemingen bekend in polder Oostzaan. In het Twiske zijn enkel waarnemingen bekend uit braakbal onderzoek. In het plangebied is geen geschikt leefgebied aanwezig voor noordse woelmuis door het ontbreken van hoge grasvegetaties die jaarrond aanwezig zijn. De vegetatie in het gebied wordt gemaaid en de oever worden geschoond, het voorkomen van en negatieve effecten op noordse woelmuis is uitgesloten.”

Men sluit dus uit dat de Noordse woelmuis voorkomt in- of in de directe omgeving van het festivalterrein. Hierbij is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Hierin worden alle waarnemingen van dieren en planten verzameld.

Uit het onderzoek van Sluis bleek dat de Noordse woelmuis wel degelijk binnen de invloedsfeer van het festival leeft, wat werd aangetoond met uitvoerig sporen- en DNA onderzoek. De Noordse woelmuis kent de hoogste Europese beschermingsstatus en is onze enige endemische diersoort, want nergens anders op de wereld komt deze (onder)soort voor.

Provincie Noord-Holland
Statenlid Remine Alberts van de SP stelde hierop een setje vragen die recentelijk zijn beantwoordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De antwoorden zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Zo stelt de Provincie dat er 23 Noordse woelmuizen (sinds 2011) zijn vastgesteld in het Twiske op basis van dezelfde NDFF database? Dit lijkt me onjuist. Daarnaast stelt de Provincie:

“….De noordse woelmuis wordt beschermd door de wet natuurbescherming, en dat betekent dat het festival de noordse woelmuizen niet zou mogen verstoren of doden. Hiervan is ook geen sprake in de biotopen waar de noordse woelmuis zich in ophoudt.”

Noordse woelmuizen hebben ogen en oren, communiceren doormiddel van geluiden, hebben een zeer gevoelig reukorgaan en voelen trillingen. Kun je dan met één pennenstreek stellen dat er geen verstoring optreedt terwijl er 10-duizenden mensen staan te hossen, zweten, en luisteren naar meer dan 100 decibel? De toekomst zal het leren. Voorlopig is er geen natuurvergunning meer, dus is voorgaande discussie voorlopig opportuun.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl