Nieuw fenomeen: overstapberoep

Gepubliceerd: 19-11-2020 9:11

Nieuw fenomeen: overstapberoep

STREEK - Vooral door het einde van het zomerseizoen én de lockdown is er sprake van een WW-stijging in Noord-Holland. Landelijk gezien bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk, maar in onze regio en omgeving steeg dat aantal.

Een belangrijke oorzaak van die regionale stijging is het einde van het zomerseizoen. Hoewel de horeca door coronamaatregelen verre van volledig heeft kunnen draaien, heeft toch een aanzienlijk aantal horecabedrijven de activiteiten (deels) voort kunnen zetten. Nu het zomerseizoen ten einde is, neemt de werkgelegenheid af. Dat effect wordt dit jaar versterkt door de gedeeltelijke lockdown. De horeca is vanaf medio oktober voor een groot deel gesloten. Hierdoor zijn vooral oproepkrachten en mensen met een tijdelijk contract hun baan kwijtgeraakt.

De WW-stijging in oktober volgt op een periode van daling in de afgelopen maanden. In Noord-Holland Noord steeg het aantal WW-uitkeringen met 4,9% naar 9.375. De stijging in Zaanstreek-Waterland (+3,5%) naar 5.612 en Zuid-Kennemerland en IJmond (eveneens +3.5%) naar 6.270 viel iets lager uit. 

In zowel Noord-Holland Noord als Zuid-Kennemerland en IJmond was de horeca de sector met de grootste toename van het aantal WW-uitkeringen. Voor Zaanstreek-Waterland viel daarnaast de WW-toename op in vervoer en logistiek. In deze sector nam het aantal WW-uitkeringen vooral toe in het personenvervoer.

Overstapberoepen
De kansen op werk blijven zeker op korte termijn ongunstig in de horeca. Werkzoekenden uit deze sector zullen zich daarom mogelijk willen oriënteren op een andere functie, of op werk in een andere branche. UWV heeft voor 54 beroepen onderzocht wat mogelijk succesvolle overstapberoepen zijn. Daarbij is gekeken naar overstappen die mensen de afgelopen jaren hebben gemaakt naar beroepen die momenteel betere baankansen bieden. 

UWV heeft ook voor horecamedewerkers overstapmogelijkheden onderzocht. Zo blijken keukenassistenten succesvol te zijn overgestapt in de richting van zorghulp, koks hebben vaak de overgestapt gemaakt naar operator proces- en voedingsmiddelenindustrie en medewerkers bediening zochten veelal werk als verkoopmedewerker in woninginrichting.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl