Nieuwe stichting wil opening busbrug De Binding tegenhouden

Gepubliceerd: 19-03-2019 13:03

Nieuwe stichting wil opening busbrug De Binding tegenhouden

KOOG AAN DE ZAAN – Is het een laatste wanhopige stuiptrekking om busbrug De Binding dicht te houden? Want volgens gemeentelijke planning moet uiterlijk 1 april (geen grap) de wijziging van het bestemmingplan zijn ingediend als opmaat voor het definitief openstellen van de gewraakte verbinding tussen de Zaanse wijken.

Toch kregen inwoners van Westerkoog afgelopen week een oproep om zich aan te sluiten bij de kersverse stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog. Want de brug moet dicht blijven aldus de prangende oproep aan medebewoners van Westerkoog. ‘We willen niet de dupe worden van zeer ongelukkige gemeentelijke besluiten met grote gevolgen voor ONZE wijk’.

Wie er achter de stichting zit wordt niet gelijk duidelijk in het A4 pamflet. Alleen de naam van de stichting en de vraag een mailtje te sturen naar een emailadres. De stichting bestaat wel. Op 5 maart is het ingeschreven bij de KvK onder het nummer 74178903. Met één persoon als werknemer en het adres Knosterveld 7.

Prinsenstichting weg?
Naast het noemen van een serie ‘meest ingrijpende gevolgen’ (met een aantal zoals die al zo’n twintig jaar te horen zijn) toont de initiatiefnemer toch wat compassie met bewoners van Westerwatering; ‘Die hebben recht op een fatsoenlijke ontsluiting’.

Tegelijk wordt er gedaan alsof de gemeente niet uitvoerig de bewoners betrokken heeft bij het maken van de plannen. Want er wordt nu ingezet ‘de gemeente erop te wijzen alternatieve buiten onze wijk te bekijken en/of het oorspronkelijke ontwerp (gebruik Westerkoogweg) alsnog te benutten’. Oftewel: verplaatst eerst de gebouwen van de Prinsenstichting/SALT waardoor het mogelijk wordt een doorgaande weg te maken dwars door de wijk.

Of de bewoners die dan aan deze weg wonen blij worden met de genoemde ‘oplossing’ (een stroom van 12.000 auto’s per 24 uur wordt door de stichting voorzien over de rondweg) is een vraag waar geen antwoord op wordt gegeven door de stichting.

Aanpassingen
Inmiddels heeft het college op basis van alle onderzoeksresultaten besloten verdere voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de busbrug helemaal open te stellen. Zo zijn er aanpassingen nodig om de verkeersveiligheid op De Wildeman en De Glazenmaker (rondweg Westerkoog) te verbeteren. En op de kruisingen bij de busbrug. Plus geluid reducerend asfalt op De Wildeman. Ook een geluidsscherm en/of het isoleren van de gevels van 24 tot 36 woningen (op kosten van de gemeente) zijn genoemd.

Planning
De busbrug wordt pas permanent opengesteld als alle verkeersmaatregelen zijn genomen. Volgens gemeentelijke planning is tweede kwartaal 2019 het project- en verkeersbesluit klaar. Het college van B&W moet dan daarover een besluit nemen. Eind 2019 zal er door de gemeenteraad een definitief besluit worden genomen. Vertraging door eventuele bezwaren zijn niet meegenomen in deze planning.

Als alle stappen doorlopen zijn, dan kan de busbrug op zijn vroegst eind 2020 helemaal opengesteld worden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl