Ongeveer 10% voldoet nog niet aan huisvestingsvergunningplicht

Gepubliceerd: 06-12-2021 16:12

Ongeveer 10% voldoet nog niet aan huisvestingsvergunningplicht

ZAANSTAD - Inwoners die geen huisvestingsvergunning hebben aangevraagd lopen het risico een bestuurlijke boete te ontvangen. De gemeente Zaanstad heeft de eerste bestuurlijke boetes van €435,- uitgedeeld aan inwoners die een dergelijke huisvestingsvergunning niet hebben aangevraagd. Ook zijn de eerste bestuurlijke boetes opgelegd aan pandeigenaren voor illegale kamerverhuur, wat ook een overtreding is van de huisvestingsverordening. Deze pandeigenaren beschikken niet over de benodigde omzettingsvergunning om kamers te mogen verhuren. Deze boete bedraagt € 4.350 voor één woonruimte.

De huisvestingsvergunningplicht geldt vanaf 10 maart 2018 voor iedereen van 16 jaar en ouder die zich in de wijken Poelenburg en Peldersveld wil vestigen. Dat betekent dat als een bewoner een verhuizing doorgeeft naar deze wijken, zij een bericht van de gemeente krijgen dat er een huisvestingsvergunningplicht geldt en zij binnen 14 dagen deze vergunning moeten aanvragen. Ook de eigenaar van de woning is in overtreding als zijn bewoners niet beschikken over een huisvestingsvergunning. Onderdeel van de aanvraagprocedure is een bereidverklaring van de eigenaar, waarin de eigenaar toestemming geeft aan de bewoner(s) om de woning in gebruik te nemen.

Sinds september 2020 heeft de gemeente 388 woningen gecontroleerd om de feitelijke woonsituatie in kaart te brengen. Tot nu toe zijn er, mede als gevolg hiervan, 677 aanvragen voor een huisvestingsvergunning ingediend. Van alle bewoners die zich sinds maart 2018 hebben gevestigd in deze wijken voldoet ongeveer 10% nog niet aan de huisvestingsvergunningplicht. Zij hebben nog enige tijd deze alsnog aan te vragen.

“Het is heel belangrijk dat we echt actie kunnen ondernemen tegen woonfraude”, zegt burgemeester Jan Hamming. “Niet alleen door het op te sporen, maar ook door het te bestraffen met boetes. Alleen op die manier kunnen we de strijd aangaan met mensen die onze woningen inzetten voor illegale doeleinden. Met de aanpak van woonfraude willen we ervoor zorgen dat woningen terecht komen waar ze keihard nodig zijn: bij Zaankanters zelf. Bovendien zien we vaak dat in buurten waar veel woonfraude is de leefbaarheid minder wordt. Er is sprake van geluids-, parkeer en vuiloverlast. Ook daar willen we de strijd mee aan gaan.”

De huisvestingsvergunningplicht is onderdeel van de beleidsregels rondom huisvesting. Dat zijn regels die gaan over het in gebruik geven en nemen van woonruimte, woningsplitsing, kamergewijze verhuur en toeristische verhuur. Doel is het tegengaan van woonfraude en het vergroten van de leefbaarheid en het woongenot. Indien men deze regels overtreedt kan Zaanstad een bestuurlijke boete opleggen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl