Ook voor Zaankanters een waardige oudedag

Gepubliceerd: 25-05-2021 9:05

Ook voor Zaankanters een waardige oudedag

STREEK - De vraag hoe we alle kwetsbare inwoners een waardige oudedag in een veilige woonomgeving kunnen bezorgen is de basis op 2 juni voor een ongetwijfeld boeiende avond bij Babel Zaans architectuurplatform. Binnen tien jaar telt Zaanstad bijna 15.000 huishoudens met 75-plussers. Met de groeiende vergrijzing, de nadruk op zelfredzaamheid en een krappe woningmarkt rijst de vraag zoals die door Babel is gesteld.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade nam het initiatief voor de prijsvraag WHO CARES en publiceerde in 2020 samen met met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) De toekomstige aanpak van wonen met zorg. Met heldere lessen. Gebrek aan locaties en het ontbreken van een veilige woonomgeving belemmeren nieuwe vormen van wonen en zorg. Ook krijgen ouderen onvoldoende ruimte voor lokale initiatieven.

In een online programma op woensdag 2 juni staat Babel stil bij de situatie in de Zaanstreek. Hoe vinden kwetsbare ouderen een passende woning? Kunnen zij elkaar helpen door woongroepen te vormen? Of is een woonvorm voor alleen ouderen een valkuil en is een combinatie van jong en oud beter?

Daarover een gesprek met RVS-directeur Stannie Driessen, de Zaanse woon-wethouder Songül Mutluer en met Sjuul Cluitmans en Merijn de Jong van Heren 5 architecten die de term ‘stadsveteranen’ hebben bedacht en pleiten voor nieuwe woonvormen voor gelijkgestemde ouderen. Jacob Spaander van Ecohof Noorderveer vindt een combinatie van jong en oud een beter uitgangspunt. Moderator is Bert Pots.

Volg het programma op woensdag 2 juni vanaf 19.30 uur via het YouTube-kanaal van Babel Zaans Architectuurplatform. Aanmelden is niet nodig.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl