Perikelen Peperstraat karakter van soap

Gepubliceerd: 17-06-2021 16:06

Perikelen Peperstraat karakter van soap

ZAANSTAD - Onze streek is al langere tijd de werkplaats van filmproductiegroepen en -bedrijven. Talrijke films, series én soaps kennen onze streek als decor. Tot nu toe ontbreekt daarin een soap gebaseerd op de avonturen in en rond de Peperstraat. 'Wel of niet platgooien' zou de werktitel kunnen zijn. Het geheel heeft in ieder geval al een meer dan stevig dossier opgeleverd aan zowel de gemeentelijke als de bewoners kant. Een nieuw hoofdstuk is nu dat de gemeente de besluitvorming over de herontwikkeling van de Peperstraat uitstelt. Er leven veel zorgen bij de huidige huurders en de relatie tussen de gemeente en bewoners is niet goed.

Na alle botsingen tussen betrokkenen vindt het belangrijk om de komende weken tijd uit te trekken om de dialoog met de bewoners en de buurt te hervatten, de relatie te verbeteren en de individuele belangen van de huurders beter in kaart te brengen. Hierdoor schuift ook de peildatum voor herhuisvesting van de huurders naar achteren.

Met in het achterhoofd het belang van de stad om meer woningen toe te voegen en het verbeteren van de leefkwaliteit van de omgeving van de Peperstraat door herontwikkeling, wil de gemeente de individuele belangen van de huurders en van de omwonenden meer inzichtelijk krijgen. 


Daartoe heeft de gemeente Zaanstad een persbericht uitgezonden waarin staat dat Zaanstad de verschillende belangen helder en kenbaar tegen elkaar kan en wil afwegen. Ook wil de gemeente samen met ontwikkelaar Accres, daar waar mogelijk, tot oplossingen komen voor de opgehaalde zorgen van de bewoners.

Haalbaarheidsfase
Op dit moment wordt het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Peperstraat afgerond. Het college vraagt vervolgens aan de gemeenteraad om in te stemmen met de uitgangspunten voor de volgende fase. Deze uitgangspunten zijn leidend voor de financiële afspraken, ontwerp-, bestemmings- en ruimtelijk plan. De planning was om voor de zomervakantie de uitkomsten van de haalbaarheidsfase en de uitgangspunten voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit wordt nu uitgesteld tot de gesprekken zijn afgerond.

Gesprekken met bewoners en met de buurt
Met het besluit van de gemeenteraad wordt ook de peildatum vastgesteld. Vanaf de peildatum start de herhuisvesting voor huurders van fase 1 en kunnen er afspraken gemaakt worden die zijn opgenomen in het Sociaal Plan tussen verhuurder Accres en de huurders van de Pepestraat. De gemeente neemt nu eerst een tussenstap en gaat de komende weken gesprekken voeren met bewoners en met andere betrokkenen uit de buurt zoals omwonenden en winkeliers.

De gemeente werkt de verdere invulling van de gesprekken nog uit. De gesprekken worden geleid door een onafhankelijke persoon die niet gelieerd is aan de gemeente of aan de ontwikkelaar. Op 5 juli zal er een gesprek plaatshebben  tussen de klankbordgroep, de burgemeester en wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger. In de weken daarna volgen er meer gesprekken met bewoners, geleid door een onafhankelijk persoon.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl