Plaats maken voor 449 woningen

Gepubliceerd: 17-12-2021 8:12

Plaats maken voor 449 woningen

ZAANDAM - In de directe omgeving van NS station Zaandam zal de belasting voor de beschikbare grond flink gaan toenemen. Als alles volgens planning verloopt, zal in 2022 nog gestart kunnen worden met de sloop en de bouw op de plek waar ooit de Belastingdienst in haar kantoor was gehuisvest. Daar zullen onder de noemer project ‘De Heldin-Stelling’ 449 nieuwe huurappartementen gebouwd gaan worden.

Voor dat plan en gebied zijn afspraken gemaakt tussen de ontwikkelaar Woonfront en gemeente Zaanstad. In het nieuwbouwproject komen ook commerciële ruimten en parkeerplaatsen. Daarbij is er veel aandacht voor duurzaamheid en natuur inclusief bouwen.

In het voorjaar van 2016 startte het overleg tussen de gemeente Zaanstad met Woonfront over deze locatie. Nadat het ontwerp bestemmingsplan in 2018 ter inzage is gelegd, heeft de ontwikkelaar het vanwege financiële onzekerheden tijdelijk stil gelegd. Omdat er in die tijd nog geen gemeentelijk beleid was om type of prijzen van woningen te reguleren, was er bij de herstart van de onderhandelingen sprake van 0 gereguleerde woningen. Op aandringen van de Gemeente Zaanstad is er toch voor 36% sociale huur en middeldure huurwoningen in het project opgenomen. Van de 449 gaat het dan om 161 appartementen, waarvan 24 sociale huur en 137 middeldure huurappartementen.

Wethouder Songül Mutluer ziet het helemaal zitten dat dit plan, dat al een aantal jaar oud is, nu echt af zal worden gemaakt. "Een mooie aanvulling op het totaalplaatje van het stationsgebied, want dit stukje is nu nog een kil gapend gat. Voor Zaanstad is betaalbaarheid van woningen belangrijk, daarom ben ik blij dat we ondanks eerdere afspraken toch konden sturen in het aanbod. Met deze 449 appartementen in diverse prijzen en oppervlakten valt er straks voor elk segment wat te kiezen. Zeker in aanvulling op de nabijgelegen wijken de Zaanse Helden en het Noorschebos, waar een groter aandeel nieuwe sociale huurwoningen komt. Het levert daarom een belangrijke bijdrage aan onze strijd tegen de woningnood, maar ook aan het opwaarderen van de openbare ruimte, het afronden van de fietsverbinding de Slinger, duurzaamheid, de parkeerbehoefte en voorzieningen voor de hele buurt.”

Ook vanuit de Directie Woonfront toont men zich verheugd dat er de afgelopen jaren in samenwerking met gemeente Zaandstad tot overeenstemming kon worden gekomen. "Het uiteindelijk te realiseren plan waarbij uitgebreid aandacht is besteed aan alle aspecten die bijdragen aan een optimale invulling van het gebied. Aandacht voor een goed woonklimaat, waarbij rekening is gehouden met de natuur, parkeren en de nieuwste klimaateisen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in 2022 alle benodigde procedures hebben doorlopen en kunnen aanvangen met de realisatie van dit mooie plan.”
Afspraken klaar voor ondertekening
Voor het plan is een anterieure overeenkomst opgesteld, met afspraken over de bouw, het bouwprogramma en commerciële voorzieningen in de plint van het gebouw. Maar ook over de afronding van fietsverbinding de Slinger, parkeerplaatsen voor de fiets en voor de auto (416), met mogelijkheid voor deelauto’s. Een grote, groene binnentuin en waterberging zorgen voor verkoeling en in de openbare ruimte worden groen en nieuwe bomen aangebracht. Alle appartementen worden gasloos opgeleverd.

Vervolgproces
Na ondertekening van de overeenkomst, volgt de volgende stap naar het bestemmingsplan. Inwoners die eerder een zienswijze hebben ingediend, zijn hierover geïnformeerd. De gemeenteraad behandelt het plan naar verwachting in maart 2022. Bij een positief besluit, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl