Raadsvergadering Wormerland

Gepubliceerd: 25-11-2020 8:11

Raadsvergadering Wormerland

STREEK - In het Dorpshuis Wijdewormer werd onder voorzitterschap van burgemeester A.J. Michel-de Jong dinsdagavond een gemeenteraadsvergadering in vlot tempo afgewerkt.

De eerste zeven agendapunten werden bijna in een ademteug afgehamerd. Agendapunt 8 betrof de ‘Bekrachtiging geheimhouding Gunningsadvies Zaanbrug’ waarbij alleen de POV Wormerland en VLW Vereniging Liberaal Wormerland tegenstemden. De geheimhouding is ontstaan vanwege de opgenomen aanbestedingsgevoelige informatie in het gunningsbesluit die nog onder de geheimhouding van de Provincie Noord-Holland valt en daarnaast ook door de gemeente Zaanstad inmiddels geheim verklaard is. Het instemmende geluid kende slechts een maar. 'Zodra Zaanstad en de provincie de geheimhouding opheffen dienen wij dat ook te doen.' Door mogelijk de snelheid van besluiten werd een tweede beslispunt in een adem meegenomen hetgeen mevrouw Elly Fens namens GroenLinks de vergadering deed attenderen op die mogelijke kink in de kabel. Burgemeester Michel-de Jong erkende de storing en loste het probleem soepel op.

Onder punt 9 werd gesproken over ‘Raadsvoorstel Businesscase Armoedebeleid’. Karen Schoonheim kon namens GroenLinks en mede indiener van de motie PvdA aangeven wat en waarom er te verwachten viel.

Zij kon rekenen op instemmend geluid van Albert Sol (CDA) die waarschuwde dat lage digitale vaardigheid niet alleen bij ouderen bestaat.

Hans Kramer (D66) benadrukte goede communicatie belangrijk te vinden en sprak zijn twijfel uit over het al dan niet steunen van de motie.

Namens de VVD was het Martijn Doorenbos die de portefeuillehouder complimenteerde, maar desondanks zei de motie niet te kunnen steunen.

Uiteindelijk was het wethouder Kees van Waaijen die de nodige woorden aan de motie en gevolgen besteedde.

Via een interruptie van Kees Jan Kindt (PvdA) werd gevraagd de vergadering voor vijf minuten te schorsen voor overleg.

Na dat overleg was het andermaal Karen Schoonheim die het woord nam en aangaf de motie - gezien het beleid - terug te trekken. Zij benadrukte dat de webwinkel wel doorgezet moet gaan worden en dat de laaggeletterden doeltreffend bereikt zullen moeten worden.

Het Raadsvoorstel Businesscase Armoedebeleid werd vervolgens unaniem aangenomen.

Eenzelfde lot trof nagenoeg alle andere raadsvoorstellen (zijnde Verordening Regeling Reductie Energieverbruik, Nota gemeentelijke garantiestelling, Verlenging contract accountant, Jaarverslag Rekenkamercommissie 2019). Agendapunt 10 (Raadsvoorstel Najaarsbericht) werd door de VLW afgewezen.


Agendapunt 15 betrof een motie van D66 ('De snelste uitvoering ooit' aldus Hans Kramer) werd ingetrokken gezien de voorgenomen maatregelen. Het betrof hier mondkapjes en handgel. In de tekst o.a. de zinsnede dat 'Inkomen nooit een belemmering mag zijn voor een veilige en gezonde leefsituatie'. hetgeen door iedereen als terecht werd ervaren.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl