Ruis op de lijn, ongeduld op het pluche

Gepubliceerd: 10-06-2021 9:06

Ruis op de lijn, ongeduld op het pluche

ZAANSTAD - Over de perikelen rondom de Wilhelmina- en Beatrixbrug en aanpalende sluizencomplex is al heel veel gepubliceerd en vooral bediscussieerd. Het loopt allemaal niet zo vanzelf als menigeen verwacht/gehoopt had. Het aantal incidenten bij de bruggen is talrijk. Vanwege het ‘gemor’ onder het volk en het groeiende aantal vragen werd een onderzoek uitgezet bij extern bureau Goudappel. Dat rapport is er nu en moet de rust doen wederkeren.

Mede omdat er in de media flink gespeculeerd werd en wordt over de uitkomsten van dat rapport heeft het Zaanstedelijke college besloten om, voordat de oplossingsvarianten in de raad worden besproken, het Goudappelrapport alvast met iedereen te delen die daar interesse in heeft. De aangekondigde WOB verzoeken zijn daardoor zelfs ingetrokken.

In een memo van het college van B&W worden de gemeenteraadsleden en overige betrokkenen geïnformeerd over de voortgang omtrent de verkeerssituatie op de Wilhelminabrug. Eind december 2020 heeft de oplevering van de werkzaamheden aan het Wilheminacomplex plaatsgehad, waar de Wilhelmina- en de Beatrixbrug onderdeel van zijn.

Sinds de ingebruikstelling van de bruggen in mei 2020 hebben er, voornamelijk bij de Wilhelminabrug, een aantal incidenten plaatsgehad, waarbij met name fietsers moesten wennen aan de nieuwe situatie. Vooral de S-bocht aangereden vanuit het Zaantheater en de schuine overgangsrand van fiets naar voetpad werd door de gebruikers ervaren als een verkeersonveilige oplossing.

Na een grondige analyse van de verkeerssituatie is in september 2020 besloten om in overleg met de politie en fietsersbond de fietspaden (tijdelijk) af te zetten met z.g. barriers en de (brom)fietsers gebruik te laten maken van het autoweggedeelte, wat onderdeel was van de daar geldende 30 km-zone.

Omdat een aantal fietsincidenten vragen opriep over de schuine randovergangen in relatie tot de fietsveiligheid is in oktober 2020 opdracht gegeven om extern bureau Goudappel de zaak te laten onderzoeken. De opdracht was om uit te zoeken of de huidige situatie qua beleving en gebruik veilig genoeg is voor voornamelijk fietsgebruik en welke maatregelen aanbevolen worden om fietsen over de fietspaden weer mogelijk te maken.

De uitkomst van het rapport is, dat de huidige situatie met barriers veilig is. Tevens zijn er aanbevelingen gedaan hoe je de huidige situatie met barriers aan kan passen naar een situatie zonder barriers. Dit is ambtelijk besproken in maart 2021, waarna opdracht gegeven is aan het Ingenieursbureau van de gemeente om de aanbevelingen verder uit te werken tot een aantal oplossingsvarianten.

Met de raad is de afspraak gemaakt, zo valt te lezen in het memo, dat zij wordt betrokken bij het maken van de keuze voor de nieuwe inrichting. Het Ingenieursbureau is inmiddels zover, dat de raad voor het zomerreces geïnformeerd kan worden over de uitgewerkte oplossingsvarianten en de daarbij horende kosten.

De slotzin van het memo is opmerkelijk. ‘Hiermee gaan we ervan uit, dat de ontstane ruis wordt weggenomen.’

Het verhaal krijgt ongetwijfeld een vervolg. Want er zijn teveel stromingen in en rond de stad die zich nog lang niet tevreden voelen gesteld. Richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 dient er immers wel het nodige gepresteerd/gepresenteerd te worden.


Op de archieffoto's van het gebied blijken de donkere wolken van toen niet voor niets te zijn geweest.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl