Uit de raad: energiestrategie en begroting

Gepubliceerd: 25-09-2020 9:09

Uit de raad: energiestrategie en begroting

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 24 september 2020.

Energiestrategie
In een extra raadsvergadering die afgelopen donderdag was ingelast stond de Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid als enige punt op de debatagenda. Als grootste gemeente in de regio Noord Holland Zuid, exclusief Amsterdam, moest de raad van Zaanstad een oordeel vellen over de opgestelde Energiestrategie, dit oordeel wordt voor 1 oktober verwacht.

Het voorstel was aanleiding voor de diverse partijen om in totaal 20 amendementen en een zevental moties in te dienen met een grote variëteit aan onderwerpen. Van een voorstel om van elke windmolen één wiek zwart te schilderen, wat een vogels zou afschrikken zodat deze niet tegen de wieken aanvliegen, tot voorstellen om de Biomassa centrale buiten werking te stellen omdat deze feitelijk niet bijdraagt aan een beter milieu.

Eén van de voorstellen was om te zorgen dat de woonlasten in Zaanstad niet mogen stijgen als gevolg van het gebruik van alternatieve energiebronnen. Bij dit voorstel staakte de stemmen met 16 voor en 16 tegen. In zo’n geval moet in een volgende vergadering opnieuw gestemd worden met als gevolg dat er donderdag geen definitief besluit kon worden genomen.

Begroting 2021
Donderavond is de begroting voor volgend jaar aan de raad gepresenteerd. De effecten van de coronacrisis zijn niet verwerkt in deze begroting omdat het college ervan uit gaat dat de extra kosten door de landelijke overheid zullen worden vergoed.

Volgens wethouder Krieger van financiën moet de lastige situatie waarin de stad op dit moment zit geen gevolgen hebben voor de mooie plannen die er zijn. Zo komen er extra middelen beschikbaar voor wijken en mensen waar dat het meest nodig is. Om deze mooie plannen te kunnen blijven betalen wordt het parkeren duurder, in het centrum gaat het parkeren € 3,30 per uur kosten, dat zou ongeveer 4 ton moeten opleveren.

Om de veiligheid in de stad te verbeteren wordt een half miljoen extra uitgetrokken voor preventie en handhaving. Deels gaat dit geld naar het jongerenwerk waarvan een preventief effect wordt verwacht en naar handhaving om misstanden tegen te gaan.

De inwoner van Zaanstad gaat € 35,00 meer betalen voor het ophalen van het vuil. De stijging komt voort uit het nieuwe contract dat met HVC is afgesloten en de afvalproblemen in Poelenburg waar veelvuldig vuil wordt gedumpt. De OZB wordt verhoogd met de stijging van het algemene prijspeil, de rioolheffing wordt gelijk gehouden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl