Uit de raad van 1 april 2021

Gepubliceerd: 02-04-2021 11:04

Uit de raad van 1 april 2021

ZAANSTAD - Terwijl in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal de vlammen bijna letterlijk uit de ramen slaan (vergeetachtigheid heeft een heel andere dimensie gekregen) is er in het Zaanstedelijke stadhuis weer over de lokale zaken gesproken.  Vanwege de coronabeperkingen vertoefde slechts een klein deel der deelnemers in 'ons huis'. Het overgrote deel der sprekers zat veilig thuis in de keuken, slaapkamer of wellicht zelfs garage.

Actualiteiten Corona
Bij de data diefstal uit de systemen van de GGD zijn gegevens van zo’n 1.000 mensen in verkeerde handen terecht gekomen. Burgemeester Hamming kon donderdagavond melden dat hier vijf inwoners van Zaanstad onder zitten. Alle gedupeerde zijn geïnformeerd en hebben een brief gekregen met adviezen hoe verder te handelen en waar men terecht kan voor hulp.

Landelijk gezien nemen de besmettingen de afgelopen weken weer toe. In Zaanstreek Waterland is de toename per 100.000 inwoners het grootst in vergelijking met de rest van Nederland. De grootste toename zit in de leeftijdsgroep 18-24. De belasting van de ziekenhuizen blijft op een hoog niveau, dit ondanks de start van het vaccinatieproces.

Dit proces komt met horten en stoten op gang, verwacht wordt dat voor de zomer iedereen boven de 18 tenminste de eerste prik heeft ontvangen. Medio april gaat de priklocatie aan de Wezelstraat in Koog aan de Zaan open waarmee het aantal vaccinaties per dag kan worden uitgebreid.

Tot 1 juni kan er geen enkel evenement doorgang vinden. In juni enkel kleine evenementen en vanaf juli ook de grotere evenementen. Dit heeft direct effect op de dodenherdenking op 4 mei. Deze zal digitaal worden gehouden. Ook Koningsdag en Bevrijdingsdag kunnen niet grootschalig gevierd worden.

In tegenstelling tot Urk en Krimpen aan den IJssel houden de kerken in de Zaanstreek zich wel aan het advies van het kabinet om met een maximum aantal bij elkaar te komen dan wel de vieringen digitaal te houden. Daar houden de kerkgenootschappen zich goed aan. Ook op de Ramadan heeft Corona opnieuw effect, er wordt opgeroepen om dit in huiselijke sfeer te houden zonder gasten van buitenaf.

PRAAT MET DE RAAD

Zwerfafval Bouw Burano
In de pers zijn berichten verschenen over de grote hoeveelheid zwerfafval rondom het bouwproject Burano. Dit was voor D66 en Lokaal Zaans aanleiding om te vragen of de gemeente op de hoogte is van deze overlast. In reactie op de vragen kon wethouder Slegers aangeven dat deze week (29-3 t/m 2-4) de rotzooi zou worden opgeruimd door de bouwer. Dit zal worden gecontroleerd door de gemeente. Een toezegging is mooi maar het gaat om de uitvoering.

Fout in de beslagvrije voet
Bij een beslaglegging op inkomen of uitkering dient de deurwaarder rekening te houden met een beslagvrije voet. Dit is het bedrag waar geen beslag op kan worden gelegd zodat de schuldenaar middelen overhoudt om van te leven. Het blijkt dat in Nederland ruim de helft van de gemeenten een foutieve berekening hanteert bij het bepalen van die belastingvrije voet. De fout zit in een automatiseringstool die door veel gemeenten wordt gebruikt. De werkwijze in Zaanstad in dit soort gevallen omvat een extra controle zodat er geen sprake is van een generieke fout. In individuele gevallen kan een fout gemaakt worden omdat het altijd mensenwerk blijft.

Bushalte Hotels Vijfhoek
In het vervoerplan 2022 van Connexxion blijkt de bushalte bij de hotels in de Vijfhoek nabij de begraafplaats/crematorium aan het eind van de Wibautstraat te vervallen om daarmee een beperkte tijdswinst te boeken. Voor Rosa, Groen Links, PvdA en het CDA aanleiding voor een aantal vragen over het hoe en waarom van dit besluit. In de optiek van deze partijen is een dergelijke verschraling van het vervoersaanbod niet aanvaardbaar.

Als alternatief voor de halte bij de hotels wordt de halte Vijfhoek aan de Wibautstraat voor de kruising met de Thorbeckeweg aangewezen. Dit levert een langere loopafstand naar het uitvaartcentrum op.

Verantwoordelijk wethouder Slegers zat donderdag met twee petten op. Enerzijds verantwoordelijk wethouder voor het vervoer en anderzijds als bestuurder van de vervoersregio waar Zaanstad in valt. In het antwoord van de wethouder kwam naar voren dat de coronapandemie een dusdanig effect heeft op het gebruik van het openbaar vervoer dat de vervoersmaatschappijen genoodzaakt zijn om te snijden in het vervoersaanbod.

Rondom het vervoersaanbod en de daarmee gepaard gaande kosten wordt nog volop gesproken met de OV aanbieders en de Vervoersregio. Helaas kon de wethouder geen toezeggingen doen dat de halte niet komt te vervallen. Wel gaat hij ervoor zorgen dat in de volgende aanbesteding deze halte opnieuw in het aanbod wordt opgenomen.

RAADSAGENDA

Actieplan Mantelzorg
Naar aanleiding van de vergrijzing van de bevolking verwachten de deskundigen een toenemend beroep op een afnemend aantal mantelzorgers. Was er in 2015 nog een verhouding van vijf hulpgevers op één hulpontvanger, de verwachting is dat in 2040 de verhouding drastisch is veranderd naar één hulpgever op drie hulpvragers. Een ontwikkeling die leidt tot het vastlopen van het systeem. Reden voor de gemeente om zich actief met de mantelzorgers te gaan bemoeien, wat hebben ze nodig om overeind te blijven en dergelijke.

Eén van de oplossingen waarover na wordt gedacht is het realiseren van Respijtzorg. Een voorziening dat mantelzorgers tijdelijk de zorg over kunnen dragen aan anderen al is het maar om te genieten van een vakantie.

Daarnaast wordt ingezet op intensivering van de communicatie over dit onderwerp om de burgers goed te informeren over hetgeen de gemeente aan ondersteuning biedt. In de praktijk blijkt dat dit vaak onbekend is bij de verschillende mantelzorgers.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl