Uit de raad van 18 maart 2021

Gepubliceerd: 19-03-2021 11:03

Uit de raad van 18 maart 2021

ZAANSTAD - Het bijeenkomen van de gemeenteraad is nog altijd een kwestie van digitaal veilig blijven. Zo ook deze week. Het geheel opende met het traditionele vragenuurtje. Dat maakt dat een 'Uit de raad van 18 maart 2021' niet mag ontbreken.

In het Vragenuur weer een spervuur aan onderwerpen.

Bomenkap
Donderdag kwamen er een tweetal vragen aan de orde over de kap van bomen in de stad. Eén vraag betrof de kap van 576 bomen op het sportpark Hoornseveld. Groen Links vraagt zich af of een deel van deze bomen niet verplant kunnen worden. Daarnaast wordt gevraagd om de kap zodanig te plannen dat het broedseizoen voorbij is en de bomen gecheckt worden op de eventuele aanwezigheid van vleermuizen.

Wethouder Slegers gaf aan dat de meeste bomen niet in een conditie verkeren dat zij met een positief resultaat verplaatst kunnen worden. De kap van de bomen wordt zorgvuldig ter hand genomen. Een ecoloog onderzoekt bij elke boom of er vogels dan wel vleermuizen in zitten. Daarmee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren.

Ook in Krommenie zijn een aantal bomen gekapt op het Vlietsend. Dit om de realisatie van 19 woningen mogelijk te maken. De omwonende en de omgevingsdienst waren volgens de wethouder niet op de hoogte van de voorgenomen kap. Het gaat om een aantal bomen in privé eigendom. Daar is in dit geval geen kapvergunning nodig. Voor de wethouder is dit wel aanleiding om met de omgevingsdienst te gaan overleggen hoe in de toekomst moet worden gehandeld in vergelijkbare gevallen.

Ontwikkelingen rondom Dukra
Bewoners van de Hogendijk hebben contact gezocht met raadsleden over de ontwikkelingen bij de haven Dukra die achter de Hogendijk ligt. Er zijn plannen om waterwoningen te realiseren op de plek van de jachthaven. De bewoners van de Hogendijk maken zich ongerust over de effecten voor hun woonomgeving als het gaat om de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Er is ook onrust over de wijze waarop de bewoners bij dit project worden betrokken. Wethouder Bruinesse gaf aan dat er al een aantal informatieavonden zijn geweest en dat er nog verder wordt gesproken met de bewoners. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 25 maart. Wel gaf hij aan dat het traject geen schoonheidsprijs verdient. Pas nadat het project al in ontwikkeling is worden gemeente en bewoners hier bij betrokken. Dat zou eerder moeten.

Fred Kroket
Op Hoogtij is een ondernemer een snackwagen gestart met de mooie naam Fred Kroket. Het blijkt dat voor de plek waar hij nu staat andere plannen zijn. Daarbij zit het risico er in dat de grote jongens in de snackmarkt voordringen bij deze ontwikkeling. Dat zou volgens de Christen Unie niet de bedoeling moeten zijn. Ook kleine ondernemers moeten de ruimte krijgen om hun nering uit te kunnen oefenen. In verband met dit risico is een petitie opgesteld en inmiddels door een fors aantal mensen ondertekend.

Wethouder Krieger gaf aan dat hij de petitie donderdagmiddag in ontvangst heeft genomen. Ter geruststelling kon de wethouder aangeven dat er nog geen grote concurrenten in beeld zijn, domweg omdat de inschrijving voor een definitieve vestiging van een horeca bedrijf op deze locatie nog niet openstaat.

Financiering Jeugdzorg
Afgelopen week is duidelijk geworden dat de gemeenten voorlopig niet hoeven te rekenen op extra financiële middelen om de kosten van de jeugdzorg te kunnen betalen. Sinds 2015 is de jeugdzorg een taak van de gemeenten, die worden geconfronteerd met een sterk toegenomen vraag waardoor de gemeenten vele miljoenen tekort komen. Eén van de argumenten dat het Rijk niet over de brug wil komen is dat het kabinet nu demissionair is en dit soort beslissingen niet meer door dit kabinet genomen mogen worden.

Wethouder Mutluer gaf aan dat het zeer teleurstellend is dat er geen oplossing voor dit probleem in zicht is. Of én wanneer er extra geld beschikbaar komt is nu afhankelijk van uitkomst van de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Zolang daar geen duidelijkheid over is zullen de gemeenten het geld in hun eigen begroting moeten vinden. In totaal gaat het om een bedrag van € 300 miljoen voor heel Nederland. Als gemeenten dit zelf moeten gaan betalen heeft dat forse effecten op de financiële positie van die gemeenten.

Er wordt van alles in het werk gesteld om dit probleem onder de aandacht te blijven houden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zit boven op dit probleem, er is intensief contact met andere gemeenten die met ditzelfde probleem zitten en de partijen in Den Haag worden ingezet om tot een bevredigende oplossing te komen. Die is nu niet 1, 2, 3 voor handen maar ligt besloten in de toekomst.

Fietsenstalling de Droogschuur
De nieuwe fietsenstalling aan de Westerwateringkant van het station in Zaandam is een gewild doelwit van fietsendieven. Met grote regelmaat worden fietsen uit deze stalling ontvreemd. Voor de POV aanleiding om een aantal kritische vragen te stellen: is het bekend, wat gaat de gemeente doen en welke concrete oplossingen gaat het college nemen.

Wethouder Slegers gaf in reactie aan dat de gemeente op de hoogte is van deze problematiek. In overleg met onder meer de eigenaar worden de camera’s nu live bekeken en worden de beelden niet enkel opgeslagen zodat na ontvreemding van een fiets dit live kan worden waargenomen. Men gaat er van uit dat hiermee het aantal diefstallen zal verminderen.

Pin Automaat Westzaan
Sinds de organisatie Geldmaat het beheer van de pinautomaten in Nederland heeft overgenomen is er in heel Westzaan geen pinautomaat meer aanwezig. De organisatie is niet van plan om een pinautomaat in de openbare ruimte te realiseren omdat er binnen een straal van 5 km andere automaten beschikbaar zijn. Wethouder Krieger gaf aan dat de gemeente weinig invloed op dit proces heeft, wel kan de gemeente voor de belangen van de bewoners op komen. 

De gemeente wil graag meedenken over een plek om een pinautomaat binnen een pand te plaatsen zoals bij diverse vestigingen van onze lokale grootgrutter. De POV gaf aan om het wijkoverleg van Westzaan bij dit project te betrekken, zij kennen het dorp het best.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl