Uit de raad van 22 april

Gepubliceerd: 23-04-2021 12:04

Uit de raad van 22 april

ZAANSTAD - Het digitaal vergaderen is nog altijd gemeengoed. Niet alle politieke vertegenwoordigers zijn daar blij mee. Het is echter alleen de PVV die om haar moverende reden niet mee wenst te doen. De eerdere opposanten schuiven inmiddels wel aan. Deze manier van vergaderen kan er toe leiden dat een wethouder - in dit geval Annette Baerveldt tijdens het onderdeel waar over windturbines gesproken werden - even zoek blijkt te zijn.

Voorafgaand aan de maandelijkse raadsvergadering begon de Zaanse raad met het wekelijkse vragenuur. Een variëteit aan vragen kwam weer aan de orde.

Monettoren
De locatie waar het Cultuurcluster was gepland, min of meer recht tegenover de ingang van het stadhuis, moet nog een alternatieve invulling worden gevonden. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de raad geïnformeerd over plannen om op die plek een Monettoren te realiseren. Voor het CDA aanleiding om een aantal vragen af te schieten richting het college. Daarbij ging het om hoe hoog de toren zou worden, wat de verdere invulling gaat worden en of er ook nagedacht is over de realisatie van de toren in hout. Er ligt nog weinig helemaal vast dus er kan nog gevarieerd worden in de definitieve invulling. Dat ligt vooral aan wat de marktpartijen op die plek willen realiseren.

Infrastructuur en mindervaliden
Lokaal Zaans geeft aan dat hen steeds meer signalen bereiken dat veel gebieden in onze gemeente niet zodanig zijn ingericht dat deze gebieden ook voor minder validen toegankelijk zijn. Hoe steekt op dit punt de vork in de steel en heeft het college contact met belangenverenigingen om de problematiek goed in kaart te brengen. Wethouder Slegers gaf aan dat er volop contact is met ervaringsdeskundigen om deze problematiek zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden.

Verkeerssituatie Nauerna
Naar aanleiding van een ongeval waarbij een auto een huis in Nauerna is binnen gereden heeft Lokaal Zaans een aantal vragen gesteld over de verkeerssituatie in Nauerna. Er zijn volgens de wethouder al een aantal beperkte maatregelen genomen om de situatie daar te verbeteren. Volgens wethouder Slegers is er al twee jaar overleg met de bewoners in Naurerna om een aantal aanpassingen door te voeren. Wel zijn de financiële middelen beperkt, er is een chicane aangelegd om de snelheid daar beperkt te houden. Deze chicane weer weghalen zou zo’n € 50.000 moeten kosten. In overleg met de bewoners wordt gekeken naar aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid daar te verhogen waaronder verkeersdrempels.

Raadsvergadering
Ook deze raadsvergadering had plaats via de digitale weg. Dit stuit al langer op bezwaren van een aantal partijen. Voor Harrie van der Laan aanleiding om na te vragen in hoeverre de raadsvergadering nog rechtsgeldig is. In antwoord daarop konden de burgemeester en de raadsgriffier melden dat de regelgeving ruimte laat voor het digitaal vergaderen omdat in het Presidium (de vergadering van de fractievoorzitters die de raadsvergaderingen voorbereid) is besloten dat er digitaal vergaderd gaat worden.

Zaanbrug
De POV, Democratisch Zaanstad en Lokaal Zaans hebben een verzoek ingediend voor interpellatie over de wijze waarop de raad (niet) geïnformeerd zou zijn over de ontwikkelingen rondom de vervanging van de Zaanbrug. Als reactie op dit verzoek heeft wethouder Slegers een uitgebreid overzicht doorgenomen van de momenten waarop de raad naar zijn mening wel degelijk is geïnformeerd.

De indieners van het verzoek zijn volstrekt niet tevreden met deze beantwoording, hebben nagedacht over het indienen van een motie van treurnis, uiteindelijk besloten dit niet te doen. Met name het feit dat de wethouder niet inziet waar het in de optiek van POV, LZ en DZ fout is gegaan. Als afronding van dit agenda punt gaf Jan de Vries aan dat het hele project Vaart in de Zaan waar de vervanging van de Zaanbrug onderdeel van is veel leerpunten kent waar dit er één van is. Marc Wit betitelde de inbrengt van POV, LZ en DZ als één groot circus van aandacht, waarvan acte.

Hembrugterrein
Na een aantal uitgebreide discussie in de verschillende afleveringen van het Zaanstad Beraad was het donderdag tijd om plannen vast te stellen zodat de ontwikkelingen in dat gebied doorgang kunnen vinden. In de raadsvergadering van donderdag heeft de raad groen licht gegeven aan de start van de (her)ontwikkeling van het hembrugterrein waarbij gestart zal worden op het noordelijk deel van het bedoelde gebied, hier zijn de knelpunten het minst. De overige delen kunnen later aan de orde komen en goed ingebed worden in het totaal rekening houdend met de belangen aan deze en de andere kant van het Noordzeekanaal.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl