Uit de raad: vuurwerkverbod en coronakosten

Gepubliceerd: 26-06-2020 10:06

Uit de raad: vuurwerkverbod en coronakosten

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg.

Vuurwerkverbod
In het Zaanstad Beraad van donderdag 25 juni is een voorstel voor een vuurwerkverbod aan de orde geweest. Dit voorstel, dat was ingediend door Groen Links, Rosa, de SP, de partij voor de Dieren en Doen, had tot doel om heel Zaanstad vuurwerkvrij te maken bij de komende jaarwisseling. In de afgelopen jaren is geëxperimenteerd met vuurwerkvrije zones, deze zijn in de praktijk slecht te handhaven door de politie.

Volgens de indieners draagt de lol van een beperkt deel van de inwoners van de stad niet op tegen de overlast die door de meerderheid van de bevolking wordt ervaren, dit in combinatie met de overlast voor de dieren is aanleiding geweest voor een voorstel om de hele stad vuurwerk vrij te maken bij de komende jaarwisseling.

Toen het op stemming aankwam bleek het voorstel niet te kunnen rekenen op een meerderheid in de raad. Bij een aantal partijen weegt het belang van de ondernemers zwaarder dan de bezwaren tegen het afsteken van het vuurwerk.

Voorlopig is de stad nog niet af van de overlast van het vuurwerk, hoogstwaarschijnlijk komt dit onderwerp voor het eind van het jaar opnieuw op de agenda. Of de uitkomst wijzigt en wat daar eventueel voor nodig is, is niet helder.

Kosten Coronacrisis
In het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag is door de ambtelijke staf een toelichting gegeven op de financiële effecten van de Coronacrisis voor de stad. Uit de toelichting kwam naar voren dat er nog weinig valt te zeggen over de kosten die Zaanstad zelf moet betalen. Er wordt op dit moment veel uitgegeven aan de diverse regelingen die door de regering zijn getroffen om de ergste (financiële) nood te bestrijden.

Het gaat daarbij om de steun aan ondernemers en zelfstandigen om door deze barre tijden te komen. Ondersteuning van culturele instellingen en effecten op de inkomsten van de stad.

De ambtelijke staf gaat er vooralsnog vanuit dat het overgrote deel van deze uitgaven zullen worden gedekt door bijdrages van de rijksoverheid. Het lijkt erop dat berichtgeving dat de stad een kleine 10 miljoen zelf moet betalen vooralsnog niet hard kan worden gemaakt. Het bedrag is een inschatting van het maximale risico voor de stad. Naar overtuiging van de ambtelijke stad gaat het rijk niet op de portemonnee zitten als het gaat om de dekking van de kosten van de Coronacrisis.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl