Uit de raadsvergadering van Zaanstad van 16 december 2021

Gepubliceerd: 17-12-2021 14:12

Uit de raadsvergadering van Zaanstad van 16 december 2021

ZAANSTAD - Richting het einde van het jaar is er nog volop aanleiding voor het college en gemeenteraad om met elkaar in debat te gaan. Vanaf 27 december tot en met 9 januari staat er 'kerstreces' op de agenda.

Stadspas niet meer geldig?
Naar aanleiding van berichtgeving in de media heeft het CDA vragen gesteld over het einde van de stadspas. Uit beantwoording van de wethouder bleek dat de waardering aan de mantelzorgers vanaf begin dit jaar in geld is uitbetaald. Van de oude stadspassen die tot eind vorig jaar zijn verstrekt verloopt eind dit jaar de geldigheidsduur. Al bij al is er feitelijk geen concreet probleem, mogelijk zijn de gebruikers nog niet voldoende geïnformeerd, daar heeft het college stappen voor gezet om dit probleem op te lossen.

Cybersecurity
Naar aanleiding van berichtgeving heeft de VVD vragen gesteld over de kwetsbaarheid van de IT infrastructuur van de gemeente. In antwoord op de vragen kon burgemeester Hamming melden dat de beveiliging binnen de gemeente op orde is. Ondanks dat worden op dit moment de nodige voorzorgsmaatregelen genomen waaronder een trainingsprogramma voor de gemeente ambtenaren. Daarnaast wordt onderzocht welke deskundige ondersteuning op dit punt nodig is om de beveiliging op het benodigde niveau te houden.

Energiearmoede
Vanuit de rijksoverheid zijn toezeggingen gedaan voor (extra) steun aan de huishoudens met lage inkomens in verband met de hoge energiekosten van dit moment. Een deel van deze steun moet via de gemeenten lopen die daarvoor extra geld ontvangen. In antwoord op vragen van de VVD kon wethouder Mutluer melden dat het gemeentelijk apparaat is voorbereid op deze werkzaamheden, burgers kunnen zich bij de gemeente melden voor de extra steun. Op dit moment valt er nog niets te zeggen over het aantal vragen en de omvang van de benodigde extra steun.

De Droogschuur
De grote fietsenstalling aan de westkant van het station in Zaandam is nu zo’n 1,5 jaar open voor gebruik. Het gebouw kent de nodige gebreken zoals vloeren die onvoldoende sterk zijn waardoor delen van de stalling zijn afgesloten met linten. Al bij al een armoedig geheel.

Het blijkt dat de fietsenstalling niet alleen een aantrekkelijk plek is om fietsen te stallen, het is ook een prima plek om fietsen te stelen. De teller staat op bijna 70 diefstallen dit jaar, volgens de POV ligt het werkelijk aantal fors hoger.

Het pand blijkt daarnaast aantrekkelijk voor drugsgebruik en -dealen. Dit levert de nodige onveiligheid op.

Als bij al is het pand een unheimisch geheel en voldoet niet aan het doel waar het pand voor is gebouwd.

De POV heeft in de persoon van Perry van der Velden al meerdere keren aandacht voor dit probleem gevraagd. Gezien de lange duur tussen de vraag en een oplossing, die er nog niet is, raakt het geduld bij de POV op.

In antwoord op de vragen meldde wethouder Slegers dat de gemeente in gesprek is met de aannemer die de Droogschuur heeft gebouwd. Tot op heden komt de aannemer niet in beweging en blijven de geconstateerde mankementen onopgelost. De wethouder staat op het punt om een andere aannemer de problemen aan te laten pakken. De kosten daarvan worden op de eerste aannemer verhaald. Dat doet Zaanstad niet alleen, ook de NS en Pro Rail hebben hier een rol in en steunen deze stappen.

Uit de antwoorden van de wethouder blijkt dat de politie onvoldoende capaciteit heeft om de fietsendiefstallen te onderzoeken, oplossen lijkt helemaal niet te lukken. De gemeente heeft geen middelen om de politie te dwingen om dit te onderzoeken.

Alternatief zou zijn om de fietsenstalling bewaakt te maken, dit brengt de nodige kosten met zich mee. De gemeente heeft geen budget hiervoor dus dat zal moeten worden gevonden. Mogelijk door extra bijdragen van de burgers. Tot slot van dit onderwerp was er de persoonlijke ontboezemingen van voorzitter Egberts dat ook zijn nieuw aangeschafte fiets in zeer korte tijd uit de stalling verdwenen was. 'Het enige dat ik nog aantrof was mijn tweede slot. Wat een geluk dat de fiets verzekerd was.' 

ONDERZOEK
Tot slot van deze avond was er ook nog een punt dat handelt over een onderzoeksopzet en bureaukeuze met het oog op een onderzoek van de gemeentelijke organisatie, het college en de raad. Na instemming van de raad kan het onderzoek na het kerstreces starten. Beoogde planning is om rapportage en afronding voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart te laten plaatshebben. Na besluitvorming door de raad zullen onze inwoners bijvoorbeeld via een persbericht worden geinformeerd, met als doel hen goed op de hoogte houden van dit proces. Eventuele vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek zijn niet in dit raadsvoorstel of de gunning aan bureau & Van de Laar opgenomen. Deze vervolgstappen zullen afhankelijk zijn van de uitkomsten van het onderzoek.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl