Uit het Zaanstad Beraad

Gepubliceerd: 24-09-2021 10:09

Uit het Zaanstad Beraad

ZAANSTAD - In dit geval uit het Zaanstad Beraad van 23 september 2021. Hoogtepunt van de vergadering was het aanbieden van de begroting voor 2022-2025.

Zoals het college dat zelf heeft verwoord is er gekozen voor het bieden van houvast in financieel onzekere tijden. De gepresenteerde begroting is de laatste van deze bestuursperiode. Na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart worden gehouden zit de taak van het huidige college erop.

Na een voorjaarsnota, die nog een tekort liet zien, is het gelukt om de begroting voor het volgend jaar sluitend te maken. Daarmee wordt het volgende college niet meteen opgezadeld met financiële tekorten. Daarnaast is het ook gelukt om de lasten van de burgers niet te verzwaren.

Volgens wethouder Krieger heeft de keus voor zekerheid en stabiliteit tot gevolg dat er geen ingrijpende bezuinigingen worden voorgesteld en de burgers niet met extra lasten worden geconfronteerd. Mede als gevolg van die keus is er geen geld voor grote extra investeringen. De plannen voor de start van de bouw van zo’n 2.000 woningen in 2022 kunnen gelukkig wel doorgang vinden.

Of de raad van Zaanstad net zo gelukkig is met de gepresenteerde begroting zal bij de behandeling op 28 oktober moeten blijken, naar verwachting wordt de begroting op 6 november formeel vastgesteld.

Grenzen Stellen en Perspectief bieden in het Burgemeester In ’t Veldpark
De Partij van de Arbeid en Democratisch Zaanstad hebben het agenda initiatief 'Grenzen stellen en perspectief bieden in het Burgemeester in het Veldpark' aangeboden aan de raad. In dit initiatief worden plannen gepresenteerd om de huidige overlast van gebruikers van het In het Veldpark tegen te gaan. De overlast duurt al ruim zes jaar nadat de overlastgevers waren verdreven van het Steve Biko plein in de burgemeestersbuurt in Zaandam. De overlastgevers zijn te verdelen in een drietalgroepen te weten mensen met een alcoholverslaving, een drugsverslaving en een groep jongeren. Er is sprake van overlap tussen de verschillende groepen.

De meeste overlast wordt door de buurt ervaren vanaf 18.00 uur, het woongenot wordt negatief beïnvloed door de overlast vanuit het park. De overlast bestaat uit drugsgebruik, dealen, gebruiksoverlast en intimidatie.

In de plannen wordt voorgesteld om de inzet van de veldwerker van het Leger de Heils te intensiveren door meer uren te gaan betalen, dat kost 10.000 per jaar. Daarnaast wordt door de betrokken organisaties de inzet verstevigd zodat er een gevoel van ondersteuning is. Dat zou binnen de huidige begrotingen moeten kunnen.

Initiatieven voor het openen van een inlooplocatie worden ook als alternatief genoemd, knelpunt daarbij dat elke locatie zal leiden tot bezwaren uit de buurt. In de optiek van PVV is die locatie er al namelijk het pand in de Slachthuisbuurt. De vervangende huisvesting van Famiri in de slachthuisbuurt moet gaan fungeren als inlooplocatie, de onderlinge conflicten binnen de Surinaamse gemeenschap moeten opgelost worden en daarmee wordt dit alternatief weer reëel.

Extra inzet van BOA’s moet niet worden geschuwd om te komen te de terugdringing van de overlast. Eventuele inzet van de politie is ook een alternatief.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl