Uit raadsvergadering van Zaanstad

Gepubliceerd: 10-12-2021 10:12

Uit raadsvergadering van Zaanstad

ZAANSTAD - De raadsvergaderingen mogen om belende redenen niet bezocht worden. Zo ook de vergadering van 9 december 2021.De burgers kunnen meekijken naar de z.g. live-stream. Dat dit lang niet altijd optimaal kan heeft alles te maken met de techniek. Ook deze avond waren er talrijke 'storingen' waardoor de Zaanstedelingen (wie voelt zich zo?) niet volledig mee konden kijken.

Een tweetal onderwerpen zorgden en zorgen nog altijd voor tweespalt in onze stad. 

Zwarte Piet lijkt nog niet naar Spanje
Naar aanleiding van de acties die zijn gevoerd tegen de volledig zwarte pieten heeft de raad van Zaanstad donderdag gesproken over dit fenomeen, ondanks afspraken dat de voorkeur uitgaat naar roetveegpieten. De PvdA en Groen Links hebben de burgemeester bestookt met vragen over dit beleid, aanleiding voor de PVV om tegenvragen te stellen.

De Burgemeester stelt zich op het standpunt dat dit punt niet geholpen is met dwang, welke richting op dan ook. Enkel een dialoog tussen de voor- en tegenstanders zal uiteindelijk leiden tot een aanvaardbare oplossing. Dit proces vraagt tijd en is niet even te regelen.

De Burgemeester hoopt dat er een discussie kan worden gevoerd waarbij een echte dialoog ontstaat, zodat er een oplossing kan komen en partijen niet tegenover elkaar (blijven) staan. Hij ziet niets in een verbod op het gebruik van volledige zwarte pieten, hij ziet een trend waarin het aandeel roetveegpieten toeneemt ten opzichte van de volledig zwarte pieten.

Noorderveenweg Assendelft
Donderdag was er veel aandacht in de raad voor de verkeersdruk in Assendelft, de drukte op de Dorpstraat en de Noorderveenweg is zodanig dat er in de spits sprake is van een situatie waarbij het verkeer feitelijk vastloopt. Simpele en betaalbare oplossingen zijn niet voorhanden. De echte oplossing is de verbinding tussen de A8 en A9, voorlopig wordt over deze verbinding alleen nog maar gesproken, een eventuele realisatie van die verbinding laat op zich wachten.

De raad heeft eerst geluisterd naar de heer Fons Arends en aansluitend gesproken met de actiegroep Noorderveenweg, volgens de actiegroep is de Noorderveenweg niet het probleem maar de rotonde met de Dorpsstraat. Bij deze rotonde loopt het verkeer op zowel de Noorderveenweg als de Dorpstraat vast omdat men niet kan doorrijden. Het lijkt erop dat elke oplossing gaat leiden tot nieuwe problemen omdat als er op een plek door gereden kan worden dit extra verkeersaanbod aantrekt dat nu bijvoorbeeld over de provinciale weg richting de A9 gaat.

Uiteindelijk neemt de provincie een beslissing over de verbinding tussen de A8 en A9. De gemeente kan alleen zorgen voor lokale oplossingen die allen de nodige effecten hebben op het verkeer in Assendelft, er wordt rekening gehouden met een toename van ruim 3.000 auto’s. Een verkeersinfarct is dan bijna het onvermijdelijke gevolg.

Volgens de meerderheid van de raad helpen alleen verkeerswerende maatregelen zoals drempels, 30 km zones, venstertijden en dergelijke. Dit lijken lapmiddelen zolang de verbinding tussen de A8 en A9 nog niet is gerealiseerd. Of we moeten met z’n allen weer thuis gaan werken, dat lijkt echter ook geen haalbare kaart.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl