Verkennende voetbalgesprekken in Zaandam

09-07-2020 08:08

Verkennende voetbalgesprekken in Zaandam

STREEK - Hoe lang zal het voetbalaanbod in onze streek zo groot blijven als het nu is? Er zijn al diverse fusies ontstaan, maar daarmee is het totale beeld nog niet compleet. Ooit was het sportwethouder Daan Sanders die medio 2000 het idee lanceerde van Zaanse sportcampussen. Dat stuitte toen op flinke weerstand. De tijd lijkt alles in te halen en ontstaan door samenvoegingen mindere aantallen voetbalclubs.

In Zaandam is al het nodige ineengeschoven. Een volgende fusie lijkt in de maak. Een samenwerking die aanvankelijk op een dood spoor leek te vertoeven, maar door omstandigheden weer een toekomst lijkt te hebben. In de afgelopen periode hebben er verkennende gesprekken plaatsgehad tussen een afvaardiging van het bestuur van FC Zaandam en een afvaardiging van het interim-bestuur van Z.V.V. Zaanlandia. Dat een dergelijk gesprek er is gekomen is op zich niet vreemd gezien de perikelen waar m.n. Zaanlandia zich voor zag geplaatst. Het wegvallen van het prestatieve zondagvoetbal is van groet invloed op het functioneren van de totale club.

Het doel van deze gesprekken - zo valt af te leiden uit een bericht dat is ondertekend door Hendri Siemons (interim voorzitter Zaanlandia) en Ard-Jan van Tilborg (voorzitter FC Zaandam) - was om te beoordelen of er binnen de beide besturen voldoende draagvlak aanwezig is om de mogelijkheden te onderzoeken van een toekomstige fusie tussen de beide voetbalverenigingen.

Tijdens deze gesprekken zijn onder meer de algemene ontwikkelingen binnen het voetbal besproken. Daarnaast is de huidige situatie van beide verenigingen op hoofdlijnen aan bod gekomen. Tevens is nader ingegaan op de herontwikkeling van Sportpark Hoornseveld, waar binnen afzienbare tijd een modern en onderscheidend voetbalcomplex zal worden gerealiseerd door de Gemeente Zaanstad.

Op basis van de verkennende gesprekken zijn het bestuur van FC Zaandam en het interim-bestuur van Z.V.V. Zaanlandia van mening dat de mogelijkheden van een eventuele fusie nader moeten worden onderzocht. Alvorens hier toe over te kunnen gaan, zullen de beide besturen in een ledenvergadering, te houden tweede helft september 2020, aan de leden van beide verenigingen vragen of er voldoende draagvlak is om de mogelijkheden van een fusie verder te onderzoeken.

Bij een positief besluit van beide verenigingen in september, zullen er diverse werkgroepen worden opgestart die elk als opdracht krijgen een deel van het fusievoorstel voor te bereiden. Dit fusievoorstel zal vervolgens in een buitengewone ledenvergadering in december 2020 aan de leden van beide verenigingen worden voorgelegd. Pas bij goedkeuring van dit definitieve voorstel zal de mogelijke fusie een feit worden.

Het bestuur van FC Zaandam en het interim-bestuur van Z.V.V. Zaanlandia kunnen zich voorstellen dat er wellicht vragen, opmerkingen of suggesties zijn naar aanleiding van deze kennisgeving. Zij verzoeken deze dan per e-mail door te geven aan de voorzitter van de desbetreffende  vereniging, zodat de vragen inhoudelijk kunnen worden behandeld in de Ledenvergadering van september 2020.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl