Vervolg brugproblematiek: 'menselijke factor blijft punt van aandacht'

Gepubliceerd: 25-09-2019 8:09

Vervolg brugproblematiek: 'menselijke factor blijft punt van aandacht'

ZAANSTAD - Dinsdag 24 september heeft de raad van Zaanstad opnieuw gesproken over de veiligheid van de bruggen in de stad. Het was een vervolg van de technische presentatie van donderdag 19 september.

Lia van der Pol, medewerkster van de gemeente, presenteerde de tijdlijn waar de raad afgelopen donderdag om heeft gevraagd. In deze tijdlijn zijn de gebeurtenissen na het ongeval op de Den Uylbrug in chronologische volgorde weergegeven. Na dit ongeval is een proces gestart om de situaties van alle bruggen in kaart te brengen waarna er actie zou moeten worden ondernemen.

Verzand
Zoals ook is gebleken uit het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) is de problematiek voortvarend opgepakt maar het is verzand doordat de medewerkers van de gemeente de hoog nodige werkzaamheden bij hun reguliere taken moesten uitvoeren.

In eerste instantie zijn er op een viertal bruggen scans uitgevoerd in hoeverre deze bruggen voldoende veilig waren, uit deze scans kwamen verschillende structurele problemen aan het licht. Deze problemen zijn vastgesteld maar hebben niet geleid tot directe actie omdat men eerst alle bruggen wilde onderzoeken. Deze procedure stond het implementeren van oplossingen in de weg. 


Pakket van eisen
Ondanks het eerdere advies van de OVV is het Rijk er nog toe overgegaan om een helder pakket van eisen op te stellen waar op afstand bedienbare bruggen aan moeten voldoen. Naar aanleiding van het ongeval op de Bernhard brug heeft de OVV de minister opgeroepen om alsnog met een dergelijk pakket van eisen te komen.

De papieren voorschriften die na het ongeluk op de Den Uylbrug zijn opgesteld zijn goed, de menselijke factor blijft een punt van aandacht. Zodra de brugbediener wordt afgeleid of, al dan niet ten onrechte, even snel een brug open wil doen dreigen de voorschriften minder adequaat opgevolgd te worden.

Te weinig tempo
Het overgrote deel van de raad kan zich vinden in de zienswijze die het college heeft gepresenteerd. Met name PVV en POV verwijten de wethouder te weinig tempo te hebben laten zien, het argument dat hij pas twee maanden bij dit dossier betrokken zou zijn klopt volgens deze partijen niet omdat hij al vanaf april wordt genoemd in de diverse stukken.

Jos Kerkhoven (DZ) stelde vast dat veel partijen niet zozeer de neergelegde zienswijze bespraken maar meer politiek aan het voeren was, daarvoor was het niet het juiste moment dat is als de hele problematiek in een Raadsvergadering aan de orde komt.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl